Розвиток інтересу дітей до математики через дидактичні ігри. (Повідомлення з досвіду роботи)
Дата конвертації17.06.2017
Розмір9,02 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Ірина Миронова
Розвиток інтересу дітей до математики через дидактичні ігри. (Повідомлення з досвіду роботи)

У 2013 році була затверджена Концепція розвитку математичної освіти в Російській Федерації, яка представляє собою систему поглядів на базові принципи, цілі та завдання, основні напрямки розвитку математичної освіти в РФ.

Появі Концепції послужило ряд причин:

- мотиваційного характеру;

- змістовного характеру;

- кадрові.

Мета Концепції - вивести російське математичну освіту на лідируючий рівень.

Одним з основних напрямків реалізації даної Концепції - це дошкільна освіта.

Система навчальних програм математичної освіти в доу за участю сім'ї повинна забезпечити:

- умови (предметно - просторову і інформаційне середовище, освітні ситуації, засоби педагогічної підтримки дитини) для освоєння сприйняття форм діяльності, первинних математичних уявлень використовуваних в життя.

Развитие интереса детей к математике через дидактические игры. (сообщение из опыта работы)

Вивчивши з педагогами даний документ, ми розробили план заходів щодо реалізації Концепції математичної освіти на 2016 рік. План включає роботу: слайд 2

- з дітьми (КВН, розваги, освітня діяльність);

- з батьками (бесіди, консультації, батьківські збори, анкетування, тематичні тижні, наочна інформація);

- з педагогами (педради, семінари, майстер - класи).

Слайд 3 ФГОС ДОО говорить про те, що освітня програма дошкільної освіти повинна забезпечувати пізнавальний розвиток дитини, яке зокрема передбачає формування первинних уявлень про властивості і відносини об'єктів навколишнього світу (форму, колір, розмір, матеріалі, звучанні, ритмі, темпі, кількості, числі, частини і цілому, просторі і часі, русі і спокої, причини і наслідки та ін.). (п. 2.6 ФГОС ДОО)

Основний принцип ФГОС - розвиток мотиваційної готовності до навчання, а не просто навчання дитини читання, письма, математики і т. д. Після дошкільної життя має з'явитися бажання вчитися.

Сучасний стан математичного розвитку дошкільників передбачається в різних програмах.

У нашому дитячому садку реалізується курс з розвитку математичних уявлень дітей: «Ігралочка» (3-5 роки, «Ігралочка - сходинка до школи» (5-7 років, автори - Л. Г. Петерсон Е. Е. Кочемасова, яка є початковою ланкою безперервного курсу математики «Школа 2000.» з організацій занять по дидактичній системі деятельстного методу «Школа 2000.».

Багаторічний досвід роботи показує, що для ефективного навчання дітей важливо сформувати у них пізнавальний інтерес, бажання і звичку думати, прагнення дізнатися щось нове.

Слайд 4. Тому основними завданнями математичного розвитку дошкільників в практичному курсі «Ігралочка» є:

1) формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних інтересів, радість творчості;

2) збільшення обсягу уваги і пам'яті;

3) формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія);

4) розвиток варіативного мислення, фантазії, творчих здібностей;

5) розвиток мови, вміння аргументувати свої висловлювання, будувати найпростіші умовиводи;

6) вироблення вміння цілеспрямовано володіти вольовими зусиллями, встановлювати правильні стосунки з однолітками і дорослими, бачити себе очима оточуючих;

7) формування загально навчальних умінь і навичок (вміння обмірковувати і планувати свої дії, здійснювати рішення відповідно до заданих правил, перевіряти результат своїх дій і т. Д.).

Вирішення цих завдань в повній мірі відповідає досягненню цільових орієнтирів на етапі завершення дошкільної освіти, позначених в ФГОС ДО, а саме: слайд 5

• дитина опановує основними культурними способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - грі, спілкуванні, пізнавально-дослідницької діяльності, конструюванні та ін.;

• дитина активно взаємодіє з однолітками і дорослими, бере участь в спільних іграх;

• здатний домовлятися, враховувати інтереси і почуття інших, співпереживати невдачам і радіти успіхам інших, адекватно проявляє свої почуття, в тому числі почуття віри в себе, намагається вирішувати конфлікти;

• дитина має розвинену уяву, яке реалізується в різних видах діяльності, і перш за все в грі;

• дитина володіє різними формами і видами гри, розрізняє умовну і реальну ситуацію, вміє підкорятися різним правилам і соціальним нормам.

В процесі ознайомлення дітей з різними областями математичної дійсності в практичному курсі «Ігралочка» з кількістю, і за числом, вимірюванням і порівнянням величин, просторовими і тимчасовими орієнтування нову будівлю не дається дітям в готовому вигляді, воно осягається ними шляхом самостійного аналізу, порівняння, виявлення істотних ознак .

Таким чином, математика входить в життя дітей як «відкриття» закономірних зв'язків і відносин навколишнього світу. Тому заняття, по суті, є системою дидактичних ігор, в процесі яких діти досліджують проблемні ситуації, виявляють істотні ознаки і відносини, змагаються, роблять «відкриття». В ході цих ігор і здійснюється особистісно орієнтоване взаємодія дорослого з дитиною і дітей між собою, їх спілкування в парах, в групах. Діти не помічають, що йде навчання - вони переміщаються по кімнаті, працюють з іграшками, картинками, м'ячами.

Вся система організації занять сприйматися дитиною як природне продовження його ігрової діяльності.

Насиченість навчального матеріалу ігровими завданнями і визначила назву посібника - «Ігралочка».

Заняття проводяться за технологією «Ситуація», яка є модифікованою для дошкільної ступені технології деятельстного методу Л. Г. Петерсон. слайд 6

Виділяють три види освітніх ситуацій (занять) з дітьми дошкільного віку:

- заняття «відкриття» нового знання, яка має наступну структуру:

Введення в ситуацію

актуалізація

Утруднення в ситуації

«Відкриття» нового знання (способу дії)

Включення нового знання

Осмислення.

слайд 7

- заняття тренувального типу, де акцент робиться на тренуванні пізнавальних процесів, розумових операцій, навичок спілкування та виконання різних видів діяльності.

- заняття узагальнюючого типу (підсумкове, мета якого систематизація накопиченого дітьми досвіду математичної діяльності і одночасно перевірка рівня його сформованості.

Слайд 8. Пропоновані Ігралочкой дидактичні ігри насичені логічним і математичним змістом. Вони не вимагають від дітей будь-яких особливих знань. Там моделюються логічні і математичні конструкції, а в самому процесі гри вирішуються такі завдання, які сприяють прискоренню формування і розвитку у дошкільнят найпростіших логічних структур мислення, пам'яті, уваги, уяви, розвитку мови, математичних уявлень. Ці ігри допомагають дітям у подальшому навчанні успішно оволодіти основам інтелектуального розвитку.

Однією з умов як ФГОС, так і Концепції - це умови, тобто оснащення предметно - просторового середовища. У наших вікових групах створені мініцентри пізнавального математичного розвитку, які, ви можете подивитися після семінару. Вони оснащені дидактичним матеріалом, як на паперовому, так і на електронному носії, який використовується в освітній ситуації і в самостійній індивідуальній діяльності дітей.

Розвиток інтересу дітей до математики через дидактичні ігри. (Повідомлення з досвіду роботи)