Розвиток інтелектуальних здібностей дітей в різних формах організації математичної діяльності (з досвіду роботи)
Дата конвертації08.06.2017
Розмір7,93 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Ольга Вострикова
Розвиток інтелектуальних здібностей дітей в різних формах організації математичної діяльності (з досвіду роботи)

«Розвиток інтелектуальних здібностей

дітей старшого дошкільного віку в

різних формах організаціях

математичної діяльності ».

Вихователь: Вострикова О. Р.

У розумовому розвитку дитини важливу роль відіграє формування інтелектуальних здібностей. Що ж таке «інтелектуальні здібності»? Це такі здібності, які передбачають наявність у дитини певного кругозору і запасу конкретних знань. Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільника відбувається так само, як і здатність до навчання. Інтелектуальний розвиток дошкільнят - це систематичне і цілеспрямоване педагогічний вплив на підростаючу людину з метою розвитку розуму.

Математика - це потужний фактор інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. Дошкільнята з великим інтересом сприймають завдання-жарти, головоломки, загадки, ребуси, математичні фокуси; наполегливо шукають шляхи вирішення, провідні до результатів. Захоплюючись рішенням цікавої завдання, дитина відчуває емоційний підйом, що в свою чергу, стимулює його розумову активність. Цікавість математичного матеріалу надають ігрові елементи, що містяться в кожному завданні, логічному вправі, розвазі. Математичний матеріал можна класифікувати на три основні групи:

- розваги;

- математичні ігри та завдання;

- розвиваючі (дидактичні) ігри та вправи.

Математичні розваги - головоломки, ребуси, лабіринти - цікаві за змістом, цікаві за формою, відрізняються незвичністю рішення, парадоксальністю результату.

Математичні ігри відображають закономірності, відносини, залежності, уявлення та поняття, що формуються у дошкільнят. При вирішенні слід проаналізувати подану ситуацію, а потім, спираючись на досвід і знання, зробити правильні висновки.

Рішення цікавих завдань в дошкільному віці сприяє формуванню і вдосконаленню розвитку загальних розумових здібностей, інтересу до вивчення математики у дітей в подальшому, кмітливості, кмітливості.

У своїй роботі я використовую методи, що активізують пізнавальну діяльність:

- ігрові проблемно-практичні ситуації;

- ігрові вправи;

- дидактичні ігри;

- ігри - експерименти;

- ігри - головоломки;

- логічні загадки;

- моделювання - конструювання;

- метод спеціально створених помилок.

Використовую такі форми організації дітей:

- індивідуально - творча діяльність;

- творча діяльність в малій підгрупі (3-6 чоловік);

- навчально - ігрова діяльність;

- ігровий тренінг;

Все це спирається на розвиваюче середовище, яку я будую наступним чином:

1. Математичні розваги:

- ігри на площинне моделювання (Танграм);

- ігри-головоломки;

- завдання-жарти;

- ребуси;

2. Дидактичні ігри:

- сенсорні;

- моделює характеру;

3. Розвиваючі ігри - це ігри, які сприяють розвитку розумових здібностей і інтелекту. Ігри грунтуються на моделюванні, процесі пошуку рішень. Проводжу роботу з дітьми з урахуванням того, що кожній дитині необхідно повагу до його самостійної, що робить перші кроки думки. Він прагне висловити свої судження, ідеї, я схвалюю його прагнення зрозуміти щось і підтримую. В даному випадку я не прагну негайно дати дитині «правильні» відповіді на всі виникаючі у нього питання, а створюю умови для того, щоб він сам почав міркувати.

Для цього:

- використовую ілюстрації до книг;

- розповідаю дітям про життя в різних місцях і в різні часи;

- уважно і зацікавлено вислуховую судження дітей, ніколи їх не критикуючи;

- ставлю розвиваючі питання;

Я визначила загальні методичні прийоми до організації роботи. Ось типова структура роботи з кожним числом:

1. Виявлення, де зустрічається число в предметному світі, в природі.

2. Малювання на тему числа.

3. Ліплення відповідної цифри.

4. Знайомство з відповідним класом геометричних фігур,

малювання, ліплення їх, конструювання об'ємних тел.

При такому підході кожне число першого десятка знаходить для дитини своє власне обличчя, характер, стає персонажем, який невидимо діє в навколишньому світі. Це підвищує інтерес дітей до цієї дійсності. Упор в методиці роботи з дітьми дошкільного віку роблю на образному початку. Прагну, щоб мислення у дітей було по-справжньому продуктивним. Для цього розвиваю у дітей такі якості, як рухливість, гнучкість, здатність встановлювати несподівані зв'язки, знаходити несподівані аналогії і таким чином рухатися по шляху пізнання нового. При цьому не забуваю про такий важливий чинник, як уміння утворювати асоціації. Наприклад, створення геометричного панно. Діти з великим інтересом знаходять геометричну фігуру в навколишньої дійсності, перетворюють, як чарівники, цифри в предмети.

Для розвитку інтелекту належну увагу приділяю розвитку мовлення. В ході гри не тільки задаю заздалегідь підготовлені питання, а й невимушено розмовляю з дітьми по темі і сюжету гри, сприяю входженню дитини в ігрову ситуацію. Використовую загадки математичного змісту. Вони надають неоціненну допомогу в розвитку самостійного мислення, умінь доводити правильність судження, володіння розумовими операціями. Загадую завдання-жарти, які сприятимуть розвитку уваги і кмітливості, застережливі дитини від поспішних і необгрунтованих висновків.

Використовую різні ігри - «Відгадай фігуру», «Збери фігуру», «Який цифри не стало», «Скільки», «Плутанина», «Виправи помилку», «Прибираємо цифри», «Назви сусідів», «Задумай число», « число, як тебе звати? ». Розвиваючі ігри з математики активізують увагу дітей, закріплюють навички та вміння. Так, наприклад, в грі, «Хованки» я називаю ланцюжок чисел, пропускаючи кілька з них. Завдання дітей назвати пропущені числа. У цій грі дитина легко засвоює числовий ряд, розвиває увагу.

Пропоную дітям пограти в ігри-головоломки. Сутність гри полягає в тому, щоб відтворити на площині силуети предметів за образом або задумом. Дітям цікаво грати в математичні ігри, вони цікаві для них, емоційно захоплюють дітей. А процес вирішення, пошук відповіді, заснований на інтересі до задачі, неможливий без активної роботи думки. Працюючи з дітьми, я кожен раз знаходжу нові ігри, які розучуємо і граємо, адже ці ігри допоможуть дітям в подальшому успішно оволодівати основами математики та інформатики.

Розвиток інтелектуальних здібностей дітей в різних формах організації математичної діяльності (з досвіду роботи)