Розвиток дитини через театралізовану діяльність
Дата конвертації05.04.2017
Розмір7,91 Kb.
ТипТеатр. Театральна діяльність

Надія Кисельова
Розвиток дитини через театралізовану діяльність

учасник міського етапу Всеукраїнського конкурсу

«Вихователь року Росії - 2017»

в номінації «Педагогічний дебют»

Кисельова Надія Петрівна

конкурсне завдання

«Педагогічна знахідка»

«Розвиток дитини через театралізовану діяльність"

муніципального бюджетного дошкільного навчального закладу

«Дитячий сад загальнорозвиваючого виду № 51« Радість »

з пріоритетним здійсненням соціально-особистісного напрямки

розвитку вихованців »міста Невинномиськ

«Розвиток дитини через театралізовану діяльність»

В умовах переходу на ФГОС ДО від 17 жовтня 2013р. № 1155 основним принципом реалізації Програми дошкільної освіти є: «Реалізація Програми в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, перш за все у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності, у формі творчої активності, що забезпечує художньо-естетичний розвиток дитини».

Прийшовши працювати в МБДОУ, я керуюся законом і будую свою роботу відповідно до професійних стандартом. Тому для реалізації Програми я використовую у своїй практиці таку форму роботи з дітьми, як театралізована діяльність.

Вважаю, що театралізована діяльність в ДНЗ дає можливість дитині задовольнити його знання і інтереси, познайомитися з навколишнім світом у всьому його різноманітті, активізувати словник і звукову культуру мовлення.

Метою моєї діяльності став розвиток творчих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності.

Працюючи над цією темою я вивчила літературу за змістом театральної діяльності дошкільників: завдання, засоби, методи роботи. Використовуючи театралізовану діяльність в системі навчання і виховання дітей, я намагаюся вирішувати комплекс взаємопов'язаних завдань у всіх освітніх областях по ФГОС ДО:

Соціально-комунікативний розвиток:

формування позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі спільної діяльності;

вихованні у дитини поваги до себе, свідомого ставлення до своєї діяльності;

розвиток емоцій.

Пізнавальний розвиток:

спостереження за явищами природи, поведінкою тварин (для передачі символічними засобами в іграх-драматизація);

розвиток пам'яті, навчання вмінню планувати свої дії для досягнення результатів.

Мовленнєвий розвиток:

сприяння монологічного та діалогічного мовлення;

збагачення словника: образних виразів, порівнянь, епітетів, синонімів, антонімів та ін.;

оволодіння виразними засобами спілкування: словесними (регулювання темпу, гучності голосу, інтонації та ін.) і невербальними (мімікою, пантоміма, позою, жестами та ін.);

Художньо -естетичні розвиток:

прилучення до високохудожньої літератури, музики, фольклору;

розвиток уяву;

формування елементарних уявлень про види мистецтва;

реалізація самостійної творчої діяльності дітей.

Фізичний розвиток:

узгодження дій і супроводжує їх мови;

виразність виконання основних видів рухів;

розвиток загальної і дрібної моторики: координації рухів, дрібної моторики руки, зняття м'язової напруги, формування правильної постави.

Виходячи з мети, я виділила наступні завдання:

розвивати стійкий інтерес до театрально-ігрової діяльності;

розвивати уяву, фантазію, увагу, самостійність мислення;

• удосконалювати ігрові навички, творчу самостійність за допомогою театралізації, розвивати творчі здібності вихованців;

• збагачувати і активізувати словник, розвивати діалогічну і монологічну мова;

• виховувати гуманні почуття у дітей.

Вчити дітей граючи - це один з найефективніших способів, в якому найбільш повно і яскраво виражається принцип навчання. У своїй роботі по вихованню та розвитку дошкільнят через театралізовану діяльність, я використовую принципи організації театралізованої діяльності:

• наочність в навчанні - здійснюється на сприйнятті наочного матеріалу (ілюстрації, відеоматеріали та ін.);

• доступність - театралізована діяльність дітей складена з урахуванням віку вихованців, побудована за принципом дидактиці (від простого до складного);

• проблемність - спрямована на пошук вирішення проблемних ситуацій;

розвиває і виховний характер навчання - спрямований на розширення кругозору, на розвиток патріотичних почуттів та пізнавальних процесів.

Методи організації ігор - драматизації в роботі з дошкільнятами:

• метод моделювання ситуацій - припускає створення разом з дітьми сюжетів-моделей, ситуацій-моделей, етюдів;

• метод творчої бесіди - припускає введення дітей в художній образ шляхом спеціальної постановки питання, тактики ведення діалогу;

• метод асоціацій - дає можливість будити уяву і мислення дитини шляхом асоціативних порівнянь і потім на основі виникаючих асоціацій створювати у свідомості нові образи.

Спільними методами керівництва грою - драматизацією є прямі (вихователь показує способи дії) і непрямі (вихователь спонукає дитину до самостійного дії) прийоми.

Роботу по театрально -Ігровий діяльності я веду в тісному контакті з педагогічним колективом (музичним керівником, інструктором по фізо, учителем-логопедом) і батьками вихованців. Співпраця з батьками здійснюю в наступних формах: виступ на батьківських зборах,

допомога у виготовленні атрибутів, театральних костюмів і декорацій; тематичні виставки та оформлення папок - передвіжек, УЧСТ в святах, розвагах.

Для успішної роботи мною створена предметно-просторове середовище: в групі оборудовн театральні куточки для самостійної діяльності дітей з різними видами театрів; виготовлені елементи костюмів, декорацій, зроблена картотека театральних етюдів, вправ по ритмо, ігор на вираз різних емоцій, ігор - перетворень, ігор для розвитку міміки і пантоміміки, комунікативних ігор - вправ.

Як результатів роботи по організації театралізованої діяльності в групі можна назвати наступне: діти стають більш емоційними, більш мобільними. Вони вчаться розуміти мистецтво і висловлювати свої впечатленіяоткрито і чесно.

Я вважаю, що пропонуючи дітям «гру в театр», треба грати з ними разом, грати по-справжньому: голосом, мімікою, жестами і тоді, у дітей з'явиться бажання показати і розкрити себе. Навіть, коли дитина повторює що - або за дорослим, він все одно вносить що - то своє, те, що дано тільки йому: погляд, манера, жест.

На мій дивіться, театралізована діяльність, відповідно до ФГОС ДО, може бути включена в усі види освітньої деяельності (ігровий, комунікативної, музично-художньої та т. Д., В ході режимних моментів і, звичайно, в самостійну.

Таким чином, можна зробити висновок про позитивні результати розвитку здібностей дошкільнят у процесі театралізованої діяльності.

Розвиток дитини через театралізовану діяльність