• бібліографічний список

 • Розвиток алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики
  Дата конвертації17.06.2017
  Розмір4,23 Kb.
  Типкурсова робота

  ський прийом роботи з малюками: вислухати учня, сказати йому: "Молодець. Ти маєш рацію, доведи це".

  Завдання поступово повинні ускладнюватися. Якщо учні не справляються із завданням, потрібно перейти до більш простий.

  При пошуку рішення задачі можна застосувати прийом виконання завдання учнями, що в деяких випадках сприяє кращій засвоюваності матеріалу.

  Також існує багато різних комп'ютерних програм, що сприяють розвитку у дітей алгоритмічного мислення. При проведенні регулярних розвиваючих занять, систематично організованих цікавих завдань створюються сприятливі умови для формування такого цінного якості як алгоритмічне мислення, як самостійність, що виявляється в активному і ініціативному пошуку вирішення завдань, в глибокому і всебічному аналізі їх умов, в критичному обговоренні та обґрунтуванні шляхів вирішення, в попередньому плануванні і програванні різних варіантів здійснення рішення

  Таким чином, висунуту гіпотезу вважаю доведеною

  бібліографічний список

  1. Гессен С.І. Основи педагогіки. - М .: Школа - Прес. 1995.

  2. Дьяченко В.К. Колективно - групові методи навчання. // Педагогіка. - 1998. - № 2.

  3. Желонкіна О.К. Урок з елементами ділової гри. // Інфо. - 2004. - № 11.

  4. Збиральна А.А. Ігровий компонент у навчанні інформатики. // Додаток до журналу Інфо. - 2001. - № 3.

  5. Камалов Р.Р. Комп'ютерні ігри як елемент шкільного курсу інформатики. // Інфо. - 2004. - № 3..

  6. Лихачов Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. - М .: Юрайт. +1999.

  7. Малясова С.В. Ділова гра "Професії комп'ютера". // Інфо. - 2004. - №6.

  8. Мудрик А.В. Про виховання старшокласників: Кн. для клас. керівників. - М .: Просвещение. тисячу дев'ятсот вісімдесят один

  9. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник для студентів пед. вузів: У 2 кн. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 1999 року, - кн.1: загальні основи. Процес навчання.

  10. Польщикова О.Н. Ділова гра як метод активного навчання на уроках інформатики. // Інфо - 2004. - № 5.

  11. Російська педагогічна енциклопедія. Т.1. - М. - 1993.

  12. Руссо Ж. - Ж. Педагогіка. Педагогічні твори. - М. 1981.

  13. Смирнов С.А., Котова І.Б., Шиянов Е.Н. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології: Підручник для студентів вищих. і середовищ. навч. закладів / За ред. С.А. Смирнова. - М .: Видавничий центр Академія, 1999..

  14. Сорокін Н.А. Проблема дидактики в сучасній загальноосвітній школі. - М. 1990.

  15. Рубінштейн.С. Л Основи загальної психології. Під ред. Видавничий дім "Пітер", 2000.

  16. Лапчік.М.П., ​​Семакін.І. Г, Хеннер Е. До Методика викладання інформатики Под ред. Сподарець. М. П Москва 2003.

  17. Попов С.В., Трифонова Е.Е. Інформатика і освіту 8-2003 Про проблему створення інтелектуальних навчальних систем. Під ред. Іванова Т. В Москва 2003

  18. Сподарець М.П. та ін. Методика викладання інформатики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. - М .: Видавничий центр Академія, 2001..

  19. Ляхович В.Ф. Основи інформатики. Ростов н / Д: Фенікс, 1998..

  20. Урнов В.А., Клімов Д.Ю. Викладання інформатики в комп'ютерному класі: Кн. для вчителя: З досвіду роботи. - М .: Просвещение, 1990..

  21. Немов Р.С. Психологія: Підручник для студентів Вищих Педагогічних Підручник закладів: У 3 кн.3-е изд. - М..: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2000. Кн.2: Психологія освіти.

  22. Коляда А.Г. ТА ІН. Вікно в дивовижний світ інформатики. Донецьк: Сталкер, 1997..

  23. Бюлетень. Проблеми інформатизації вищої школи. 1 998.

  24. Волчинская Є.К. Інформаційні технології та право. М .: Інформатика, 2000..

  25. Алфьоров А.П. Стаття "Комп'ютерні мережі. Інтернет ". Інформатика: Збірник нормативно-методичних матеріалів 1998р. Ростов-на-Дону, 1998..

  ...........

  Розвиток алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики