• Глава I. розвиваюче середовище ЯК АКТИВНА ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКОЛЬНИКА
 • 2. Різноманіття розвиваючого середовища. Її функції та принципи побудови
 • 3. Розвиваюче середовище в ДНЗ
 • 4. Відповідність розвиваючого середовища віку дітей
 • 5. Вимоги до формування та використання розвиваючого середовища
 • Глава II. ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ розвиваючого середовища в галузі ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 • 2. Формування розвиваючого середовища в студії дитячої образотворчої діяльності
 • 3. Розвиваюче середовище і художня творчість дошкільнят
 • 4. Розробка елементів середовища для розвитку дитячого образотворчого творчості

 • Скачати 97,22 Kb.

  Роль розвиваючого середовища в розвитку особистості дошкільника
  Дата конвертації13.08.2017
  Розмір97,22 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 97,22 Kb.

  47

  3

  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………

  3

  Глава I. розвиваюче середовище ЯК АКТИВНА ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКОЛЬНИКА

  1. Вивчення проблеми використання розвиваючого середовища в виховно-освітньому процесі ......

  6

  2. Різноманіття розвиваючого середовища. Її функції та принципи побудови ........................................................................ ..

  10

  3. Розвиваюче середовище в ДНЗ ........................................... ....

  18

  4. Відповідність розвиваючого середовища віку дітей ..................

  20

  5. Вимоги до формування та використання розвиваючого середовища ......

  23

  Глава II. ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ розвиваючого середовища в галузі ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  1. Художні засоби модернізації розвиваючого середовища в ДНЗ

  26

  2. Формування розвиваючого середовища в студії дитячої образотворчої діяльності ...

  32

  3. Розвиваюче середовище і художня творчість дошкільнят ..........

  34

  4. Розробка елементів середовища для розвитку дитячого образотворчого творчості ...

  46

  ВИСНОВОК

  56

  ЛІТЕРАТУРА

  ДОДАТКИ

  ВСТУП

  Світ дитинства має свою мову, свої уявлення, свій спосіб вираження побаченого. Творячи власний світ, дитина формує свій образ, свою особистість, стиль життя, неповторний, індивідуальний і відрізняється від дорослого.

  Тому вважаю, що останнім часом зростає активна роль педагогіки в пошуку шляхів вдосконалення середовища, як умови формування особистості. Формування особистості є важливим завданням педагогіки, так як дозволяє сформувати у кожної дитини уявлення про мету життя. Виробивши образ середовища, дитина починає зіставляти його з дійсністю, шукати або перетворювати відповідно до своїх уявлень. У дошкільному закладі обстановка всіх приміщень служить одній меті - вихованню і розвитку дитини в колективі. Створення такої сприятливої ​​обстановки - велике мистецтво, що включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів. Ця проблема цікава тим, що інтер'єр створюють архітектор, дизайнер і художник, а естетику інтер'єру, красу і порядок в приміщенні організовує і підтримує вихователь.

  Завдання педагогічних працівників в ДНЗ складається в умінні моделювати соціокультурну просторово-предметну розвиваюче середовище, яка б дозволила дитині проявити творчі здібності, пізнавати способи образного відтворення світу і мови мистецтв, реалізовувати пізнавально-естетичні та культурно-комунікативні потреби у вільному виборі. Моделювання предметної середовища створює умови і для взаємодії, співробітництва, взаємонавчання дітей. Якщо в середовищі поряд виявилися діти з досить високим рівнем культурно-пізнавального розвитку, то вони зможуть створити цікаві моделі, образи, розгорнувши їх в творчу імпровізацію або, навпаки, якщо в ній виявилися діти з низьким рівнем розвитку сенсорного досвіду, то закладені в середовищі поелементні зразки також дозволяють їм отримати успішний результат. Поелементний зразок є для дитини зоровим, слуховим або мовним контрольним еталоном його успіху.

  Вивчивши велику кількість літератури, дізналася, що багато уваги приділяється обладнанню ігрових і класних кімнат для дітей дошкільного віку, а також оформлення різних приміщень ДНЗ. Цьому сприяють різні публікації та консультації фахівців, регулярні мистецькі тематичні виставки з питань архітектури, монументально-оформлювального, декоративно-прикладного мистецтва, книжкової ілюстрації, меблів та інтер'єру. Ще усвідомила, що кожен дитячий сад завжди може бути за своїм оформленням оригінальний, індивідуальний. Однак є певні протиріччя між естетичними якостями архітектури ДОУ і їх інтер'єрами. Справа в тому, що будинки будуються надовго, природно, що і архітектура на десятиліття залишається незмінною. За цей час творчі ідеї дизайнерів, художників і смаки в цілому можуть змінитися не один раз, випробувавши на собі вплив нових ідей в області культури, мистецтва, науки і техніки. Ось в цих конфліктних протистояннях морально застарілої архітектури і сучасного дизайну і виявляються знання, смак і такт персоналу дитячого закладу. Саме від їх внутрішньої культури і залежить в кінцевому підсумку, яким буде вигляд дитячого закладу та рівень естетичного виховання дітей засобами обстановки.

  Для різнобічного вивчення питань модернізації розвиваючого середовища в області образотворчого творчості була висунута гіпотеза: розкриття творчого потенціалу дитини сприяє розробка, оснащення та розміщення інноваційними засобами образотворчої діяльності.

  Об'єктом дослідження є художньо творча діяльність дітей старшого дошкільного віку. Предметом роботи є розробка, розміщення та оснащення процесу розвитку образотворчого творчості інноваційними засобами.

  Завданнями роботи є:

  1. Вивчити методичну та спеціальну літературу з питань модернізації навчального процесу в ДОУ.

  2. Вивчити теоретичне обгрунтування використання різних засобів розвитку творчості у дітей дошкільного віку.

  3. Розробити елементи модернізації розвиваючого середовища в області художньо творчої діяльності дітей.

  Глава I. розвиваюче середовище ЯК АКТИВНА ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКОЛЬНИКА

  1. Вивчення проблеми використання розвиваючого середовища в виховно-освітньому процесі

  До проблем Дитинства звертаються такі вчені як В.Г Безносов, А.А. Грекалов, В.П. Зіньківський, А.П. Жолобів, В.А. Хушелев, С.Д. Лихачов, К.В. Султанов, В.П. Щербаков та інші, вивчав феномен «Філософії Дитинства», де дитина - майбутній повноправний член соціуму, органічно адаптований до нього, якому належить освоювати, зберігати, розвивати і передавати далі культурну спадщину суспільства через включення в культуру, соціальну активність і поведінку дитини. Феномен «Дитинства» вивчається в різних аспектах, як долі людини, період пластичності, здатності до навчання, сприйнятливості, що передує дорослості. Як доля країни і критерії оцінки сучасної політики, як форми соціального буття, що визначає розвиток цивілізації і людства, так як саме в «Дитинстві» закладається програма поведінки людей і включеності їх у культуру, соціальні форми життя, майбутні види діяльності.

  І Я. Берковський, І.О. Лоський, Д.С. Меретковскій, Платон, З. Фрейд та інші розглядали дитини як зменшену копію дорослого, через якого розкривається генезис культури «етимологія життя». [11, с.251]

  Сучасний філософський погляд на середу базується на розумінні її як систему, що включає різноманітні взаємозв'язки предметного і особистісного характеру. Через середу виховання, як процес культурного відновлення і наступності здійснює адаптацію особистості до життєвих обставин. На думку М.Г.Гусевой соціально-культурне середовище являє сукупність вагомих структур і залежності, через які реалізуються діяльність і рольова поведінка індивіда. Освіта в цьому випадку виступає моментом існування соціуму і його моделлю.

  Досліджуючи середу, вчені по різному визначали її виховний потенціал: середа наповнена морально-естетичними цінностями дає спосіб жити і розвиватися, створює світ як би заново, в ній є сила і дія (В. С. Біблер), формує ставлення до базових цінностей, сприяє засвоєнню соціального досвіду і придбання якостей, необхідних для життя (Н.В.Гусева, Л. П. буїв); представляють цілісну соціокультурну систему, сприяє поширенню нових культурних цінностей, стимулює групові інтереси, посилює взаємини (Ю.Г.Волков, В.С. Полікарпов); виступає способом трансформації зовнішніх відносин у внутрішню структуру особистості (А. В. Мудрик); оточує, прінізивает, приваблює в орбіту діяльності суб'єкта, задовольняє його потреби (В.А.Нечаев).

  В.М.Межуев зазначає, що сукупність предметів утворює безпосередню предметну форму існування культури. У предметі вкарбовуються зусилля, досвід, знання, смаки, здібності і потреби багатьох поколінь, тому він стає «людським предметом». Саме тому в предметі і через предмет людині дана його справжня історія, його громадська біографія. Культурна цінність предмета полягає в тому, наскільки предмет став людським, наскільки в ньому представлена ​​і втілена цінність, виражена певна людська сила і здатність.

  У вивченні механізмів впливу середовища на особистість психологи важливу роль відводять «соціальної ситуації розвитку» Л.С.Виглотскій розуміє під нею своєрідне, що відповідає віку неповторне відношення між дитиною і навколишнім світом. Роль середовища полягає в тому, що вона «... за своїм переломлює і направляє, і всяке роздратування чинне ззовні до людини, і будь-яку реакцію, що йде від людини зовні». Він намагався зрозуміти зв'язок розвитку дитини з впливами навколишнього середовища, які будуть залежати від того, в яких взаєминах із середовищем знаходиться сама дитина, при цьому необхідно враховувати зміни в самому середовищі і в розвитку дитини.

  Л.І.Божовіч середу визначає як особливе поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, що обумовлюють і динаміку розвитку, і нові якісні освіти. Вона зауважує, що дуже важливо зрозуміти характер переживання дитини, включеного в середу, характер його ефективного ставлення до середовища. Ця позиція Л.И.Божович дозволила здійснити пошук організації середовища в двох умовах: духовно-просторовому і предметно-просторовому, забезпечили не тільки ставлення дитини до середовища, але і його активність в ній. [15, С.11]

  На думку А.І.Леонтьева, середа - це перш за все те, що створено людиною. «Це людська творчість, це культура». Психологічна наука стоїть на позиції розуміння середовища як результату і процесу власного творчого саморозвитку особистості. У нашому розумінні середовище виступає не тільки умовою творчого саморозвитку особистості дитини, а й показником професійної творчості фахівця, так як конструювання її вимагає від педагога фантазії і різноманітність способів її створення. [13, С.63]

  Наша позиція полягає в моделюванні соціокультурної просторово-предметної розвиваючого середовища, яка дозволила б дитині проявляти творчі здібності, пізнавати способи образного відтворення світу і мови мистецтв, реалізовувати пізнавально-естетичне і культурно-комунікативні потреби у вільному виборі. В нашій педагогічній роботі соціокультурне середовище будується в двох пластах: просторово-предметному і духовно-емоційному. Перший пласт - речовинний, матеріалізований, а другий - духовний, особистісний, оцінний, побудований на діалозі спілкування педагога з дитиною, дитини з мистецтвом.

  З положень А.І.Леонтьева, А.В.Запорожеда, Е.А.Флерина, Н.А.Ветлугина випливають основні вихідні позиції, які підтверджують виховну роль предметно-просторового середовища дитячого садка за умови:

  - змістовності і естетичної значущості цього середовища;

  - цілеспрямованого і систематичного відносини дітей з естетичними якостями інтер'єру, де роль вихователя є провідною, організуючою сприйняття і діяльність дитини;

  - активного залучення дітей до створення естетично значимого інтер'єру, до насичення його продуктами своєї художньої діяльності.

  Наступна вихідна позиція визначена демократичними принципами виховання, його загальністю і доступністю. З цього випливає, що оформлення та обладнання дитячого садка, вся його предметно-просторове середовище повинна активізувати ці тенденції, не залишаючи, однак, поза увагою і питання індивідуального, особистісного підходу до кожної дитини в колективі. Це означає, що вся навколишня дітей середовище має бути приваблива, доступна і інформативна для всіх і для кожної дитини окремо.

  2. Різноманіття розвиваючого середовища. Її функції та принципи побудови

  Роль розвиваючого середовища добре представляється з позиції її функцій і принципів побудови. Ми описуємо основні з них, оскільки, на наш погляд, вони найбільш привабливі для практичного створення розвивального середовища.

  Організуюча функція має в своїй основі мета запропонувати дитині різноманітний матеріал для його активної участі в різних видах діяльності. У певному сенсі розвиваюче середовище стає поштовхом для вибору дитиною того виду самостійної діяльності, який буде відповідати його інтересам, потребам або формувати ці інтереси своїм змістом і видом.

  Виховує функція середовища не вимагає особливої ​​розшифровки, оскільки в літературі вона досить освітлена. Хочеться тільки підкреслити, що ця функція може відбутися за умови цілеспрямованого уваги педагога на її реалізацію. Справа в тому, що часто ми не проектуємо виховну діяльність, це як би само собою зрозуміло. Однак розвиваюче середовище, її правильне наповнення повинні бути ретельно зорієнтовані на створення виховних ситуацій, коли діти стоять перед моральним вибором: поступитися або взяти собі, поділитися або діяти самому, запропонувати свою допомогу або пройти повз проблем однолітка. Педагог повинен це враховувати і передбачити. Саме середовище є тим самим центром, де зароджуються узи співпраці, позитивних взаємовідносин, організованого поведінки, дбайливого ставлення. Тому що виховує функція середовища набуває особливої ​​значущості при її побудові.

  І, нарешті, розвиваюча функція. Чому серед отримала таку назву? Чому виділяється саме ця сторона її характеристики? Цілком ймовірно, тому, що ця функція головна, провідна. Як же це розуміти? Тут треба відштовхуватися і від розуміння самого розвитку як результату виховання і навчання, як показника просування людини до досконалості, і від того значення, яке заклав у розвиток Л.С.Виготський. Це відстань від "зони актуального" до "зоні найближчого" розвитку дитини. Значить, розвиваюче середовище кожного виду діяльності за своїм змістом повинна відповідати "зоні актуального" розвитку самого слабкого (саме в цьому виді діяльності) і "зоні найближчого" розвитку самого сильного (в цьому ж виді діяльності) в групі дитини. Візуально її уявити можна у вигляді похилій прямій [/].

  Іншими словами, середовище має бути наповнена 1) змістом досягнень в знаннях, відкриттях, уміннях, які багато дітей вже освоїли, привласнили та починають створювати багаж для наступному ступені розвитку, 2) тим змістом, який для деяких дітей ще залишається в стадії руху до досягнення , а 3) для окремих ще й недосяжно. [14, С.189]

  Важке завдання, але без її рішення ми не зрушимо з місця, якщо самі не осягнемо потреби дитини до успіху через посильну. А воно у кожного своє. Тільки тоді середовище може претендувати на високе звання розвиваючої, коли вона містить матеріал, посильний кожній дитині, коли вона забезпечує сходинки того самого просування, про який ми говоримо, маючи на увазі розвиток.

  Ось тут саме час сказати про місце педагога в розвиваючої середовищі Він - автор, він - компонент. Автор тому, що, знаючи особливості розвитку кожної дитини, творить, проектує і створює середовище; компонент тому, що визначає своє місце в ній щодо кожної дитини. Ось сильна дитина в інтелектуальному розвитку - він не потребує пояснення, роз'яснення завдань, дій, результатів діяльності, йому треба створити середовище самостійного пошуку відповіді на дане питання. Цій дитині достатньо тільки підказати, підкласти в середу діяльності підказку, і він сам вирішить цю задачу. А ось дитина, якій потрібна часткова підтримка, і, нарешті, той, хто потребує допомоги в різних видах її піднесення: пояснення, багаторазове пояснення, спільне виконання дії, показ, розповідь, постійне нагадування і т.д. Всі ці види використання середовища і самого педагога як її компонента орієнтують всіх позначених дітей на успіх, на радість досягнення, а значить і на просування вперед, оскільки саме успіх і радість досягнення створюють впевненість в своїх силах, змушують багаторазово повертатися до досягнутого, тобто удосконалюватися . Саме вони і є поштовховими факторами розвитку.

  Практична, продумана реалізація розвиваючої функції середовища ставить педагога перед необхідністю постійно імпровізувати і в безпосередній педагогічної діяльності, і в опосередкованій. Сьогодні це якість - вміння імпровізувати - актуально, оскільки без нього не може бути реалізований пошук педагогічної технології, що дозволяє взаємодіяти з дитиною на принципах особистісно-орієнтованої моделі.

  Щоб предметно-розвиваюче середовище виконувала названі основні функції і ряд інших, не менш значущих, педагог при її проектуванні і створенні повинен орієнтуватися на наступні принципи.

  Принцип доцільності і раціональності - один з перших і найбільш важливих, оскільки він створює атмосферу комфорту і комфорту для кожної дитини окремо, для всіх дітей в цілому, для дорослих, які перебувають разом з дітьми, і для кожного предмета, що забезпечує середу. Розташування всіх, хто знаходиться в груповому блоці речей повинно бути організовано так, щоб кожна річ, виконуючи свою функцію, не заважала іншим робити свою справу. Це відноситься до розстановки меблів взагалі і столів - зокрема. Саме столи створюють в групі заповненість простору і займають часто більшу частину площі. Вирішення цієї проблеми лежить у створенні окремого приміщення для їдальні там, де така можливість є. Там же, де її немає, потрібно вирішувати питання, по-перше, про кількість столів (чи потрібно їх так багато, чи не можна знайти спосіб скорочення їх кількості?), По-друге, як зручніше їх розташувати, щоб вони не претендували на центральну частину приміщення, не впадали в очі, візуально і практично не займали великий простір і без того невеликий за площею групової кімнати. Можна запропонувати стрічкове, П- або Г-образне розташування столів уздовж вікон.

  Часто доводиться констатувати нашу потребу наслідувати новому, незвичному, незаяложені в пристрої групи. Наприклад, переділ групової кімнати меблями в поперечному варіанті. Це не забороняється і навіть заохочується там, де велика площа групової кімнати і є можливість створити зони активної діяльності дітей шляхом різних комбінацій з меблями. Але коли площа мала (сьогодні це наші типові дванадцяти-четирнадцатікомплектние сади), цей варіант переділу ніяк не можна назвати вдалим, оскільки і без того мала площа не дозволяє дітям вільно рухатися. Тут треба шукати єдиний і правильний варіант (напевно, це стрічкове розташування меблів).

  Принцип раціональності та доцільності, як і інші принципи, має відношення не тільки до проектування групової середовища, а й до середовища всього дошкільного закладу. Оформлення рекреацій, залів, кабінетів, вестибюлів і інших приміщень повинно дотримуватися цього принципу. Не секрет, що сьогодні через відсутність дітей звільняються приміщення дитячих садків, багато керівників прагнуть практично використовувати їх, поліпшуючи умови розвитку дітей. Тільки чи завжди це відповідає принципу раціональності та доцільності? На жаль немає. Це можна показати на прикладі створення фізкультурних залів. Зал, відповідно до вимог Нормативів загальної площі приміщень дитячого садка, повинен мати площу не менше 140 кв. м. І це вимога абсолютно справедливо: спортивний, фізкультурний зали повинні забезпечити простір рухової діяльності дітей, ні в косм разі не створювати відчуття скутості. А орієнтація багатьох керівників на подгрупповие заняття з дітьми не витримує ніякої критики, оскільки в приміщенні колишньої групової кімнати навіть 7-8 дітей не можуть відчувати той самий простір рухів, який їм потрібен. Таке приміщення під зал може виправдовувати серйозна організація роботи з лікувальної фізкультури, де в залі не треба бігати, стрибати, метати - він призначений для корекції роботи опорно-рухового апарату і проведення коригуючих вправ для поліпшення якості роботи різних систем і органів при захворюваннях загального характеру. Тут повинні бути гімнастична стінка, дрібне обладнання, пристосування для різних вправ та ін.

  Однак, якщо проектується спортивний зал, він повинен відповідати не тільки нормативам, про які говорилося вище, але і відповідати культурно-гігієнічним вимогам. У спортивному залі не повинно бути люстр, які можуть осколково розлетітися при ударі м'ячем і поранити дитину. Тут потрібні закриті світильники. У залі зайві і різного роду завіси на вікнах: вікна повинні бути обладнані таким чином, щоб попередити удари м'яча і інших метальних снарядів. Це можуть бути натягнута сітка або дерев'яні грати. Мова про обладнання залу піде нижче. Тут ми лише наводимо приклад його проектування і обладнання як зразок необхідності виконувати принцип доцільності та раціональності.

  Продовжуючи розмову про цей принцип, хочеться зупинитися і на таких моментах благоустрою дитячого садка, як вміння педагогів гнучко поєднувати в інтер'єрі необхідне з можливим.Йтиметься про тих зонах дитячої діяльності, які, безумовно, необхідні для повноцінного розвитку дітей, але не завжди виправдано створюються в той час, коли їх можна і потрібно обладнати по-іншому і з великим коефіцієнтом корисної дії. Наприклад, зона екологічного розвитку дітей, або рухова, або будь-яка інша, яку в даному приміщенні просто недоцільно розташовувати. Екологічну тому, що в групі недостатньо світла або інших умов для розвитку рослин, вони ростуть, але не роблять зону привабливою для дитини, так що вона не виконує свої розвиваючі функції повною мірою. Рухову тому, що приміщення не дозволяє організувати вільну рухову діяльність дітей і зона не виконує свого призначення. Ось тут і потрібна раціональність вирішення проблеми. Де краще мати базу для задоволення потреби в екологічному, руховому або іншому розвитку? Напевно, там, де для цього є умови. Вирішення цієї проблеми має бути підсумком пошуку всього педагогічного колективу, навіть якщо це проблема однієї групи, оскільки рішення може "лежати в поєднанні декількох групових кімнат або виділення особливого місця в рекреації, вестибюлі і т.д. Неважливо де. Важливо, щоб діти мали можливість задовольняти свої потреби в різних видах діяльності.

  Таким чином, принцип раціональності і доцільності - це зручність, це простір, елегантність і легкість приміщення. [5, с.64]

  Наступний важливий принцип - принцип доступності та відкритості. Він продиктований особливостями розвитку дитини дошкільного віку, який поводиться за принципом "бачу - дію (М. І. Лісіна). Ми говорили вище про те, що розвиваюче середовище має в своїй основі мета запропонувати дитині різноманітний матеріал для його активної участі в різних видах діяльності, підштовхнути до того, що йому цікаво і доступно в даний момент. Вибір дитини може відбутися тільки в тому випадку, якщо перед ним буде відкрито всі. Це на другому етапі розвитку діяльності, коли вже поставлена ​​мета і дитина починає плакируют ать її реалізацію (необхідно забезпечити її матеріально), дитина обов'язково звернеться до того, чого не бачить око, але тримає пам'ять (де лежать необхідні для справи матеріали). Тому в групі на стелажах, полицях, у шафах повинно бути відкрито представлено все те, що становить актуальний і найближчий предметний світ в даний час для розвитку дитини.

  Наступний важливий принцип проектування і побудови навколишнього світу - відповідність розвиваючого середовища віку дітей. Всі зміни в психологічному змісті діяльності співвідносяться з віком, мають яскраво виражену ієрархію, що дозволяє вибудувати психологічний дерево цілей розвивальної предметної середовища дитинства. Стрижень (стовбур) цього дерева - вік дитини від народження до 7 років. Кожен віковий період (або фаза) має свою мотивацію ведучого типу (виду) діяльності. Її прояв обумовлено як уже наявним досвідом, так і соціальною ситуацією розвитку, вплив якої може відповідати віку, відставати, або випереджати його. Зазвичай соціальна ситуація розглядається як суспільні (сімейні, освітні та ін.) Умови, які виступають даністю, з якою потрібно рахуватися.

  Відповідність віку - одне із значущих і в той же час складно здійсненних умов. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність і доступність їх змісту повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж сьогодні кожному окремому дитині. Одночасно треба пам'ятати, що наступна вікова група є хранителем середовища попередньої групи з багатьох причин. Вона повинна зберігати матеріали минулого щаблі розвитку: по-перше, для дітей, які ці матеріали ще не освоїли; по-друге, для тих ігор та занять, які повертають дітей до улюблених іграшок і предметів (пластмасові та гумові іграшки, фанерні і картонні площинні зображення натуральних предметів для будівельних ігор, ігор з піском, водою і т.д.); по-третє, для створення ігрової ситуації, яка в більш старшому віці майже не представлена ​​ігровим матеріалом, і всі ці в минулому значущі речі сьогодні виступають для дітей побічним подспорним матеріалом. [7, С.94]

  У зв'язку з цим принципом можна рекомендувати орієнтуватися на такі показники відповідності середовища віку дітей.

  3. Розвиваюче середовище в ДНЗ

  Потужний збагачує фактор дитячого розвитку - соціокультурне оточення і його предметні середовища. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних переваг, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвілля. Дитячий садок як освітній центр завжди несе в собі не тільки заряд "запрограмованої" культури, а й зазнає впливу культурної аури мікрорайону, села, міста, по-різному збагачують життя дітей, їх досвід діяльності і переживань. Всі ці середовища: сімейний будинок, дитячий садок, школа, мікрорайон, місто (село), ​​природні і паркові ландшафти - можуть стати джерелом збагачення досвіду дитячої діяльності, психіки, особистості.

  Сам же дитячий сад з різноманіттям приміщень, їх призначення, характеру діяльності людей в них теж досить цікава для дитини мікросередовище, яка і повинна складати перші моменти його знайомства зі світом.

  Базисні компоненти розвиваючої предметного середовища включають не тільки групові приміщення, а й інші функціональні простору. Дитячий заклад цілком повинно належати дітям і дорослим - їх вихователям. Дитячі установи є своєрідним культурним центром і для батьків, їх клубом, в якому вони зможуть запропонувати свої таланти і отримати задоволення своїх батьківських очікувань.

  Різноманітні базові компоненти розвиваючої предметного середовища дають можливість уникнути рутини і неформально організувати педагогічний процес. Адже якщо дитина весь час зайнятий корисною і цікавою справою, це вже велика педагогічна удача. Діяльний, ініціативний дитина може бути тільки там, де він відчуває себе в теплому, затишному, рідному домі, відкритому для нього, його друзів, вихователів і батьків.

  Дітям повинні бути доступ до всіх функцій простору дитячого освітнього закладу, включаючи ті, які призначені для дорослих. Звичайно, доступ в приміщення для дорослих, наприклад, в методичний кабінет, кухню або каштеляна, повинен бути обмежений, але не закритий, тому що праця дорослих завжди цікавий дітям.

  Існує думка про специфічну субкультуру дитинства, відмінною від світу дорослих і вимагає автономії: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки - дитяче бачення світу. Цю думку справедливо, але тільки наполовину. Відомий мистецтвознавець Г.Н. Любимова писала, що дитині для його нормального розвитку необхідно жити в трьох предметних просторах: співмасштабним діям його рук (масштаб "око-рука"), співмасштабним його росту і співмасштабним предметного світу дорослих. Цю вірну думку підтверджують простий, історично сформований побутової здоровий глузд, теорія зони найближчого розвитку (Л.), співпраці дорослого з дітьми (Ш.Амонашвілі), а також ідея про значення когнітивної структури розвитку особистості дитини, яка передбачає інтерес дитини, що виходить за рамки дитячої кімнати.

  Повноцінний розвиток дитини не може відбуватися тільки усередині його дитячого маленького світу, для нього потрібен вихід в широкий світ, і це світ дорослих. Саме тому в навчальному закладі повинні бути присутніми всі три масштабу предметного середовища, в якій діє дитина.

  Це положення відноситься до всіх базисним компонентів розвиваючої предметного середовища освітнього дитячого закладу, про оформлення яких треба теж подбати.

  4. Відповідність розвиваючого середовища віку дітей

  Всі зміни в психологічному змісті діяльності співвідносяться з віком, мають яскраво виражену ієрархію, що дозволяє вибудувати психологічний дерево цілей розвивальної предметної середовища дитинства. Стрижень (стовбур) цього дерева - вік дитини від народження до 7 років. Кожен віковий період (або фаза) має свою мотивацію ведучого типу (виду) діяльності. Її прояв обумовлено як уже наявним досвідом, так і соціальною ситуацією розвитку, вплив якої може відповідати віку, відставати або випереджати його. Зазвичай соціальна ситуація розглядається як суспільні (сімейні, освітні та ін.) Умови, які виступають даністю, з якою потрібно рахуватися.

  Відповідність віку - одне із значущих і в той же час складно здійсненних умов. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність і доступність їх змісту повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж сьогодні кожній окремій дитині. Одночасно треба пам'ятати, що наступна вікова група є хранителем середовища попередньої групи з багатьох причин. Вона повинна зберігати матеріали минулого щаблі розвитку, по-перше, для дітей, які ці матеріали ще не освоїли; по-друге, для тих ігор та занять, які повертають дітей до улюблених іграшок і предметів (пластмасові та гумові іграшки, фанерні і картонні площинні зображення натуральних предметів для будівельних ігор, ігор з піском, водою і т.д.); по-третє, для створення ігрової ситуації, яка в більш старшому віці майже не представлена ​​ігровим матеріалом, і всі ці в минулому значущі речі сьогодні виступають для дітей побічним подспорним матеріалом.

  У зв'язку з цим можна рекомендувати орієнтуватися на такі показники відповідності середовища віку дітей.

  Діти молодших груп, розвиток яких знаходиться на межі переходу від предметної до ігрової діяльності, повинні отримувати від середовища можливості розвитку саме цих видів діяльності. У відповідності з закономірностями розвитку мислення, пам'яті, уваги, мови і т.д. тут повинна бути потужно представлена ​​серед предметної діяльності і пов'язаних з нею умов сенсорного виховання та розвитку дітей, тут же отримує харчування зароджується ігрова діяльність. Таким чином, розвиваюче середовище молодшої групи повинна містити всі види діяльності, але спрямованість їх пов'язується з предметної і ігровою діяльністю. У тому змісті повинні реалізовуватися всі завдання розвитку дітей цього віку. Загальний вигляд групи - ігровий, яскравий, предметний.

  У середній групі повинно переважати такий зміст розвивального середовища, яке визначає перехідний етап від предметної діяльності до більш розвиненою ігровий. Цей рівень повинен зростати, його може забезпечити плавний перехід від забезпеченої творчої гри до гри, яка змушує дитину саму шукати комбінації ігрової ситуації, обстановки, ігрового змісту, правил і дій. Тому ігрове обладнання протягом року поступово поступається місцем академічному змістом діяльності.

  Старша група. Тут йде подальший розвиток провідної діяльності, це період піку розвитку творчої сюжетно-рольової гри, і тут до гри пред'являються особливі вимоги. Щоб виконувати функції розвитку дитини цього віку, вона повинна бути, перш за все, розвиненою сама. Її розвиток залежить від ігрового середовища, яку створять дорослі. І чим більше на шляху у дитини в цей період розвитку гри зустрінеться перешкод, тим ефективніше буде розвиток і дитини та ігри. У старшій групі основні зони діяльності - пізнавальна, інтелектуальна, математична, екологічна, мовна, рухова, художня, дослідницька, трудова, конструкторська в різних її видах - будівельна, технічна, художня, музична, театралізована і т.д.

  Підготовча до школи група близька по наповненню до старшій групі, але відрізняється вмістом, в яке вкладаються програмні завдання, індивідуальні особливості та потреби дітей.Тут ті ж підходи до формування середовища, може бути, трохи більше обсяг змісту. Говорячи про проектування розвиваючого середовища дітей підготовчої групи, хочу попередити бажання дорослих перетворити цю групу в шкільний клас з наочними посібниками, географічними та історичними картами, схемами тощо. Створюючи середу, працюючи з дітьми, завжди треба пам'ятати слова чудового вітчизняного психолога А.В. Занкова: «Перш ніж починати працювати з дітьми, задайте собі два питання: Навіщо це дитині? Скільки йому це буде коштувати? Не треба перетворювати життя дитини в поспіх досягнень, треба просто боятися інтенсифікувати його старіння.

  5. Вимоги до формування та використання розвиваючого середовища

  До розвиваючої середовищі дошкільних установ пред'являються вимоги педагогічні, естетичні, гігієнічні та економічні.

  Педагогічні: відповідність завданням і змістом «Програми виховання і навчання в дитячому садку» і вимогам дошкільної дидактики; загальна педагогічна спрямованість з метою створення найбільшого комфорту; інформативність, змістовність, різноманітність, привабливість і доступність всієї предметно-просторового середовища дитячого закладу; можливість широкого використання ручної праці та художньої діяльності дитини і вихователя.

  Естетіческіе6 комплексний підхід до обладнання та навколишньому середовищу приміщень; створення емоційного клімату приміщення засобами раціональної і красивою планування, освітлення і колірної обробки; зонування приміщень і художньо-образне, привабливе рішення фрагментів; широке використання в розвиваючої середовищі приміщень, високохудожніх і якісно виконаних приміщень станкового, монументально-декоративного і прикладного мистецтва; різноманітність і естетична завершеність куточків природи, композицій з природного матеріалу і озеленення приміщень.

  Гігієнічні: відповідність кубатури, площі, природної освітленості, вентиляції та теплоізоляції нормативам і характером використання приміщення; облік психофізіологічних особливостей зорового сприйняття і вікових переваг дітей при створенні розумної і емоційно насиченою колірною середовища приміщень; міцності, термо- і вологостійкість, що не сгораемость, нешкідливість і відсутність неприємних запахів покриттів підлоги, меблів, іграшок. [24, С.101]

  Економічні: визначаються затвердженими кошторисними нормами витрат на будівництво, оформлення та придбання інвентарю та посібників для кожного типу дошкільного закладу.

  Також були висунуті і інші вимоги:

  1. Облік психофізіологічних факторів.

  2. Облік містобудівних особливостей.

  3. Функціональна доцільність приміщень.

  4. Забезпечення фізичних параметрів життя людини.

  Розкриємо ці вимоги.

  1. Психофізіологічні вимоги, в рівній мірі враховують запити особистості і колективу. Тому необхідно враховувати ряд психофізіологічних факторів. Відомо, що люди люблять різні фарби, що у народів один і той же відтінок може мати неоднакове, часто протилежне тлумачення, що символічні кольори державних прапорів суворо регламентовані і з віком спостерігаємо трансформацію звичок: діти властива рухливість, з роками перевага віддається смисловим ігор.

  2. Облік містобудівних особливостей. Містобудівні вимоги проявляються у виборі місця для постановки будівлі. Орієнтиром тут служать чудові пейзажі, вже зведені архітектурні споруди. Ця вимога завжди відрізняло мистецтво зодчих. Зодчі використовують будь-яку можливість контакту природи і створюваного інтер'єру. Зовнішнє і внутрішнє простір переходять одне в інше, взаємно збагачуються.

  3. Функціональна доцільність приміщення, тобто повну відповідність своєму призначенню. Ця вимога має підкорятися як об'ємно-плановане рішення, так і конструктивне рішення. Функціональні призначення будівлі визначає вимоги до освітленості, температури, звукоізоляції, вентиляції, опалення, водо- і газопостачання, каналізації. Побутовому обладнанню, теле- і радіофіксаціі, до обробки приміщень та благоустрою будівлі і ін.

  4. Забезпечення фізичних параметрів життя людини. Вивчаються способи убезпечення від несприятливих умов впливів клімату. Вибирають зовнішній обрис, взаємне розташування і конструкцію стін, перекриттів з потрібною міцністю, довговічністю, теплоізоляційними та іншими властивостями. Будівельник захищає жителя від вітру, холоду, дощу або палючого сонця.

  Глава II. ПРОЦЕС ВДОСКОНАЛЕННЯ розвиваючого середовища в галузі ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  1. Художні засоби модернізації розвиваючого середовища в ДНЗ

  а) Конструкція і форма: Конструкція і форма приміщень будується в нашій країні за типовими і індивідуальними проектами. Типи будівель і дитячих дошкільних установ мають суттєві відмінності між собою. Ці відмінності визначаються і умовами будівництва, і кліматом, і особливостями місцевості. Більш ефективні одно- і двоповерхові будинки дошкiльних закладiв, ніж триповерхові. Дитячі садки в місті знаходяться в багатоповерховому оточенні, і їх витягнута по горизонталі архітектура як емоційне ядро ​​мікрорайону повинна виявлятися в оправі - намисто міської забудови. У цих умовах образну виразність одно- двоповерхового будинку дитячого садка надають об'ємно-планувальна композиція, орієнтація за сонцем, гра освітлених і затінених ділянок, використання конструкцій, малюнка і матеріалу покрівлі, рельєф місцевості і рослинність колірна і фактурна обробка фасадів, входів і т.д . У деяких районах використовуються плоскі дахи для прийому дітьми сонячних і повітряних ванн. Такі дахи з нескладним їх дооборудованием захисними тентами і огородженнями зручні для влаштування там всіляких озеленень, навіть саду. Це дуже перспективний і оригінальний спосіб збільшення корисної площі з мінімальними економічними витратами. Зрозуміло, використання цієї додаткової площі можливо лише в умовах абсолютної безпеки експлуатації плоского даху для життя і здоров'я дитини. [6, С.26] б) Матеріали:

  Не можна говорити про повноцінний розумовому вихованні дитини - дошкільника, якщо його навколишнє оточення примітивна і хаотична і він не отримує від взаємодії з нею прогресивну інформацію. Тому слід частіше міняти естампи і інші предмети тематичного художньо-декоративного оформлення в груповий кімнаті. Потрібно звертати увагу дитини на якість і фактуру сучасних матеріалів, обробку іграшок, предметів обстановки. Малюк краще засвоює навчальний матеріал, якщо меблі, якою він користується при цьому, зручна і красива, якщо у нього є необхідний асортимент добре зроблених речей, привабливих і якісних матеріалів для тієї чи іншої діяльності, якщо він візуально добре сприймає зразок і ніщо не відволікає його увага. Якщо дитина має справу з матеріалами, виконаними на високому якісному рівні, у нього виховується акуратність, ощадливість, інтерес до праці дорослого.

  в) Декоративне оформлення.

  Значну роль у розвитку дитини - дошкільника відіграє мистецтво, тому в оформленні дитячого садка велике місце відводиться образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Картини, скульптури, графіка, розпис, вітражі, декоративні кладки, вироби народного прикладного мистецтва і т.д., з дитинства входять в свідомість і почуття дитини. Вони розвивають мислення, морально-вольові якості, створюють передумови формування любові і поваги до праці людей. Застосування деревини в архітектурно-художньому вигляді інтер'єру дитячого закладу ні у кого не викликає сумніву легкості, міцності, теплоти живого матеріалу. Техніка настінного розпису і графіто вимагає великої майстерності та спеціальної підготовки. Тому в умовах дитячого саду вона зустрічається рідко. Кераміка широко входить в обробку інтер'єру дитячого садка - це вставки, рельєфи, панно, кахлі, об'ємна скульптура і композиційні решітки-перегородки, утилітарна кераміка - вази, горщики, кашпо і т.д. Велике місце займає вітраж, він являє собою обколені шматки кольорового скла, скріплені бетоном.

  Всі твори мистецтва в інтер'єрі повинні бути підпорядковані вимогам місця і часу. Необхідно, щоб твір декоративного мистецтва виконувалося для певного інтер'єру. При цьому враховують призначення приміщення, його висоту, освітленість і т.д.

  Не всі види декоративного оздоблення отримали однакову поширення в художньому оформленні приміщень. Найбільш часто застосовують панно, гобелени, вітражі, фото, карбування.

  З цього можна виділити види декоративного мистецтва, що застосовуються в оформленні:

  1. Декоративна кладка цегли і стінових панелей;

  2. Різні види штукатурки (під шубу);

  3. Кам'яна штукатурка;

  4. Настінний розпис по сирій штукатурці (фреска);

  5. Техніка з графіто (кольорова - різьблена штукатурка);

  6. Мозаїка;

  7. Застосування кераміки у вигляді об'ємних робіт і рельєфів (теракота, майоліка);

  8. Вітражі;

  9. Інкрустація по дереву;

  10. Техніка з переробки деревини (обоження, випалювання, травлення);

  11. Гобелена;

  12. Макраме і інших тканинах матеріалів;

  13. Карбування і гравіювання по металу;

  14. Ажурна кування і лиття з металу;

  15. Спаяні смугові метали.

  До декоративного оформлення ще відносяться інформаційні стенди:

  1. Куточок для батьків;

  2. Методичний куточок;

  3. Для співробітників дитячого саду.

  г) Форми живої природи.

  Куточок природи повинен бути доступний дітям, щоб вони могли спостерігати життя рослин і тварин, доглядати за ними. Важливо витончено і грамотно оформити ці куточки. Підлогові композиції озеленення можна підняти на подіумі у вигляді мікроландшафту з перепадами рівнів. Використовується центральна лінійна і ярусна, змішана композиції озеленення приміщень. Часто зелені куточки виділяються цветозонірованіем, фактурної обробкою стіни, декоративним підсвічуванням. Нерідко озеленення має «конструктивну основу»: це може бути невеликий спіл дерева або декоративна гілка, вигини якої дають опору кучерявим рослинам. До стовбура-спиляли не слід додавати полки з чужорідного матеріалу, краще якщо це будуть дерев'яні решітки, плетені кошики для вазочки з рослиною. Не потрібно в куточку природи розмальовувати стіни «під пейзаж», в «квітковий орнамент» і т.п. Краще використовувати прийоми професійної обробки стін або прикрасити їх великоформатної, художньо виконаної фотографією пейзажу. Квіти і рослини можна згрупувати в живописні композиції на спеціальних підставках; не слід монотонно розставляти їх по підвіконнях. Інтер'єр завжди прикрасять роботи дітей з природного матеріалу, зі смаком оформлені.

  Захопливе видовище представляє акваріум з підсвічуванням мікрофауни і піднятий трохи вище, ніж зазвичай він стоїть на підставці. Дитина повинна бачити акваріум не зверху, де він закритий оргстеклом і рефлектором, а панораму підводного світу. Не можна розфарбовувати і розписувати задні стінки акваріума під «чарівні замки». Діти повинні добре бачити мешканців в їх природних умовах. Поруч з живим куточком розміщується «Календар природи», він може бути різних форм і розмірів. Не слід його розмальовувати, нехай він буде скромніше і яскравіше будуть виявлені кольором умовні знаки пори року і погоди. Змінні ілюстрації пір року повинні бути розміщені в одній площині з календарем і узгоджені в кольорі і за матеріалом. [20, С.53]

  д) Світло і колір.

  Питання забарвлення і освітлення інтер'єру необхідно розглядати в тісному зв'язку. Людське око сприймає освітлення і колір завдяки світла відбитого від предметів. Колір і світло лота залежать від того, як і яким кольором висвітлена поверхню предмета. При яскравому сонячному світлі кольори добре помітні, при недостатньому освітленні кольору тьмяніють і погано можна розрізнити відтінки кольору.

  Світло повинен створювати оптимальні умови для зорової роботи, а так само продуктивність заняття, режим активного праці та відпочинку. Світло повинен забезпечувати гарне самопочуття, настрій, попереджати передчасну втому, сприятиме високій продуктивності, діяльності.

  Дослідження показали, вплив світлового режиму на психіку людини. Найбільша активність спостерігається при природному сонячному освітленні. Активність падає в міру використання штучного світла, але надлишок світла може привести до загальмованості психіки, як захисна реакція. Так само на психіку впливають часті зміни рівня освітленості.

  Колір може викликати певні емоції і настрої, здатність кольору видозмінювати навколишнє середовище. Колір здатний візуально змінювати простору: теплі насичені кольори -зменшують простору, а холодні світлі тони - зорово розширюють простору.

  Колір повинен підбиратися за двома основними принципами:

  1. За подібністю (підбираються кольори стоять в колірному колі по сусідству: поєднання жовтих і жовто-помаранчевих, синіх і світло-синіх і т.д.). І цей принцип врівноважує психіку.

  2. За контрастом: кольори, що лежать на діаметрально-протилежних сторонах колірного круга (жовтий - фіолетовий, жовто - зелений), кольору, що лежать на вершинах рівностороннього трикутника, вписаного в колірний круг. У цьому випадку психіка порушується.

  При добірці кольору необхідно враховувати розташування приміщення. Приміщення, що виходить на південну сторону з надлишком природного освітлення, повинне фарбуватися в холодні кольори. У приміщенні, що виходить на північну сторону, повинні використовуватися теплі кольори. Відомо, що колірний вплив інтер'єру тим природніше, ніж більш колірні тони стін, підлоги і стелі відповідають враженням, одержуваних людиною в природі; тональність статі по асоціації з землею повинні мати більш теплу, насичену забарвлення; стіни - по аналогії з пейзажем - будуть світліше, а стеля зовсім світлий, як небосхил. [22, С.16]

  2. Формування розвиваючого середовища в студії дитячої образотворчої діяльності

  Ізостудія в дитячому саду створюється як система приміщень і умов, що сприяють самовираженню дитини в творчості, тобто в різноманітних видах художньої та проектної діяльності з використанням різних засобів, у тому числі конструювання, комп'ютерної графіки. У традиційних художніх заняттях і ремеслах дитина збагачує свій внутрішній світ, розмірковує про те, що його вразило і схвилювало в широкому навколишній світ. У ізостудії у дитини на базі сформованих здібностей самовираження розвивається така найважливіша форма пізнавальної активності, як проектне мислення.

  Ізостудія повинна бути оснащена столами-мольбертами, рисувальними тумбами зі змінним покриттям (папір, лінолеум, фланель і ін.) Для різноманітної художньої індивідуальної та колективної діяльності. Необхідно передбачити використання дітьми різних образотворчих технік. У студії можна помістити комп'ютер Еппл-Макінтош, забезпечений малювальної програмою, використовуючи яку діти і дорослі можуть створювати цікаві малюнки, графічні фантазії, різні мальовані проекти. Добре, якщо в ізостудії або поруч з нею є зал, в якому діти можуть подивитися діапозитиви, діафільми, відеофільми. Чудово, якщо вдасться придбати лазерні диски з різноманітними пізнавальними програмами для дітей та дорослих.

  Добре, якщо в ізостудії є музичний центр, передбачено приміщення, де діти можуть розглядати зразки прикладного мистецтва, художні твори, виконані в різних традиціях.

  Приміщення, призначені для студії, повинні бути просторими і світлими. Стіни можна розписувати строкато, але доцільно одну зі стін як би поглибити пейзажем з хорошою перспективою, який може намалювати тільки художник - профсссіонал.

  У літню пору частина діяльності дітей в студії переноситься на відкрите повітря. Особливе місце в проектній діяльності дітей може зайняти складання варіантів розміщення квітників, городніх рослин, будиночків для тварин. Цьому проектування треба знайти місце і за екраном комп'ютера.

  Проектна діяльність дітей може носити оформлювальний характер, може бути використана практично при приготуванні салатів, сервіровці столу і т.д.

  Ремесла і проектна діяльність дітей тісно пов'язані, так як служать організації середовища самими дітьми, які хочуть її створити. В цьому випадку стіни ізостудії «розсуваються» і «проектанти» виходять в свої групи, рекреації, у двір дитячого закладу.

  3. Розвиваюче середовище і художня творчість дошкільнят

  У дитячому садку дитина проводить більшу частину часу. Тут він може і повинен отримати задоволення всіх своїх духовних потреб, в тому числі і потреби художньої діяльності. Звичайно, не весь час і не всі діти прагнуть зайнятися мистецтвом або художньою творчістю, але для тих, хто хотів би, повинні бути створені умови, за допомогою яких дитина задовольнить свої запити і прагнення, а його потреби знайдуть втілення в системі дій.

  Щоб розвивати творчу ініціативу дитини, його уяву, активність реакцій, в дитячих садах добре б широко використовувати вільні гри. Це ті радісні для дитини хвилини, коли він сам вибирає, планує і організовує свою діяльність, виявляючи самостійність естетичних суджень, вільне самовираження.

  Художня діяльність дитини повинна орієнтуватися на його вікові особливості - аналітичні, фізіологічні, психологічні.

  Образотворча діяльність - одна з улюблених дітьми. Такою діяльністю вони можуть займатися і самостійно, без допомоги дорослого, наскільки дозволяють їм їх вміння і навички, а також запропоновані матеріали. Але навички і вміння у дошкільнят різні, і не всіма матеріалами вміють володіти діти. В цьому їм має допомогти дорослий, зокрема педагог. Сьогодні в навчанні дітей изодеятельности перед педагогами стоїть одне завдання - розвиток у дошкільнят творчих здібностей, але здібності, як відомо, на порожньому місці не народжуються, а щоб дитина могла творчо бачити, чекає копітка робота.

  Що ж таке творчість?

  Творчість = сприйняття + виконавство.

  Дана формула творчості передбачає обов'язковий запас знань про предмет (явище, сюжеті), який дитина зображує, іншими словами - це сприйняття навколишнього світу. А виконавство - це вміння і навички дітей.

  Звичайно, одними заняттями розвивати дитячу творчість неможливо, тому і виникає необхідність створення розвивального середовища, здатної допомогти дитині в його розвитку і саморозвитку. Розвиваюче середовище повинна розглядатися як система, що представляє собою збагачує фактор дитячого розвитку: «Життєве середовище може і повинна розвивати і виховувати дитину, служити фоном і посередником в особистісно розвиваючому взаємодії з дорослими та іншими дітьми» (В. А. Петровський).

  Створюючи розвиваюче середовище для дошкільнят, необхідно орієнтуватися на вік дитини.

  Як зазначалося вище, сприйняття і життєвий досвід грають важливу роль в творчості малюка. Тому у всіх вікових групах педагоги повинні подбати про те, як дитина зможе накопичити необхідні знання та уявлення.

  Природно, накопичують знання діти і при знайомстві з художньою літературою, при ознайомленні з навколишнім (екскурсії, бесіди та ін.). Велику допомогу дітям надасть наявна наочність: різноманітні картинки, вирізки з журналів, листівки, марки, ілюстрації в книгах, різноманітні художні зображення, трафарети і шаблони, в молодших групах більш прості за формою і виконанню, в старших - складніше.

  Вірний помічник педагогу і дітям в накопиченні і конкретизації знань - фланелеграф з набором різноманітних предметів. Використовуючи фланелеграф, дитина самостійно здійснює синтез і аналіз. Добре, якщо до фланелеграфу буде набір різних елементів предмета. Наприклад, зображення стовбурів дерев (тонкі, товсті, різної форми, кольору і т.п.); такі ж різні листя, плоди, квіти, гілки, коріння і т.п. Тоді дитина "збере" на фланелеграфе своє власне дерево, тим самим як би намітить схему дерева або будь-якого іншого предмета. Покажіть дітям, як можна зобразити дерево або будь-який інший предмет, використовуючи підручні предмети (мотузка, скакалка, камінчики, плоди, листя, пісок, зім'ятий папір, коробки, деталі будівельного матеріалу і багато іншого, все те, що повинно знаходитися в ізоуголке). Чим більше дітям буде запропоновано різних вправ для розвитку уяви, тим швидше вони почнуть працювати творчо, самостійно плануючи свою діяльність

  Останнім часом, на жаль, такий прийом, як співтворчість дорослого і дитини, використовується тільки в молодших групах, хоча в старших це теж викликає жвавий інтерес у дітей. На окремих аркушах паперу (великих і маленьких, різної форми і кольору) педагог виконує тільки початок зображення, а дитина його закінчить так, як придумає сам. Це може бути конкретне зображення, наприклад, домалювати квітка, машину, сонце або взагалі, домалювавши, отримати те, що захоче дитина. [23, С.84]

  Розвиваюче середовище в изодеятельности або, як звикли її називати педагоги, куточок изодеятельности розміщується в будь-якому зручному для дитини місці.

  Потрібно пам'ятати, що висока культура інтер'єру стосовно дитині - не розкіш, а умова побудови "розвиваючого середовища" (концепція дошкільного виховання, розділ "Умови розвитку"). Пропонується гнучке і варіативної використання простору на відміну від застарілого підходу жорсткої функціональної закріпленості зон і куточків всередині приміщень і ділянок. Організація середовища повинна служити задоволенню потреб та інтересів самої дитини, давати йому можливість постійно відчувати себе повноцінним власником іграшок, досить вільно переміщатися, мати вільний доступ до засобів образотворчої, ігрової, конструктивної та іншої діяльності. Це не означає, що на певному столі повинні бути тільки фарби, пензлі, папір, клей або інше обладнання педпроцесса. Все це найкраще зосередити в шафі, тумбочці, на полиці.

  Отже, проведемо екскурс по всіх вікових групах. Піклуючись про поповнення куточка изодеятельности, завжди потрібно пам'ятати, які завдання художнього розвитку вирішуються в тому чи іншому віці. Що з себе повинен представляти куточок изодеятельности для дітей двох років, тобто першої молодшої групи? Завдання цього віку - сенсорний розвиток дитини, в тому числі і в изодеятельности. Тут рано ще знайомити дітей із зразками форми і кольору, але потрібно познайомити з властивостями і якістю изоматериалов, пробудити інтерес до них і бажання діяти з ними. Потрібно подбати про те, що, перш ніж навчити дитину щось зображати, у нього повинні бути уявлення про те, що з себе представляє той чи інший образотворчий матеріал. Тому будь-який новий матеріал дитина повинна апробувати. Дайте йому можливість самостійно "помалевать" фарбами (будь-якими), олівцями, крейдою, кульковою ручкою, фломастерами, навчіть його діяти вільно. Міняйте величину формату паперу, нехай діти малюють на будь-яких великих аркушах, в різному напрямку, образотворчий матеріал, колір використовують на свій розсуд. У цьому віці вже можна знайомити дитину з такими техніками зображення, як кляксографія, малювання пальцями.

  Для фланелеграфа або просто для розкладання на столі добре мати набір будь-яких предметів, геометричні фігури різного кольору і величини.З геометричних фігур вже можна вчити дітей складати будь-які предмети (неваляшка, будиночок, вежа, квітка, сонце і ін.), А з окремих предметів - маленькі сюжети.

  Повсякденно давайте можливість дітям ліпити з глини: скачувати і розгортати на столі, прикрашати вироби (Налєпа, рельєфом).

  Дітей трьох років (друга молодша група) знайомимо з еталонами форми; необхідно спонукати їх зображати доступними їм засобами виразності то, що для них цікаво чи емоційно значимо. Ставиться завдання вчити дітей не на користь, а поволі, в міру необхідності і тому, чого потребує дитина в даний момент.

  Власний досвід дитини повинен випереджати заволодіння ним теоретичними і практичними знаннями, викликаючи живу потребу в них.

  У цьому віці триває і рішення поставленої раніше завдання, а саме - сенсорний розвиток. Сенсорним розвитком дитини педагоги повинні бути стурбовані завжди, в будь-якому віці. Навіть дорослі продовжують сенсорний розвиток, хоча і відносно. Педагогам потрібно пам'ятати: будь-яка поставлена ​​задача в молодшому віці повинна знаходити свій розвиток, удосконалюватися в старшому. Тому постійно дорослий повинен керуватися принципами дидактики, якщо хоче, щоб у дітей були міцні і якісні знання та вміння.

  Отже, ми зупинилися на тому, що триває сенсорний розвиток дошкільника, - малюки знайомляться з техніками зображення, а значить, з новими можливостями образотворчих матеріалів. Спочатку покажіть, а потім надайте можливість дитині самостійно помалювати кольоровим клейстером. Поки у дітей є інтерес, потрібно надати їм можливість вибору: різнокольоровий клейстер, обов'язково щільний папір, м'які або щетинні різного розміру кисті, поролон. Нехай дитина поекспериментуйте: м'якою кистю клейстер лягає рівно; щетинною - не вся поверхня зафарбовується; поплескати долонею - зовсім інша фактура, а якщо провести шматочком рифленою кори по поверхні паперу, пофарбованої клейстером, то з'явиться щось таємниче. Такі вправи розвивають уяву дошкільнят. Оскільки дитина вже познайомився з особливостями клейстеру, запропонуємо малювання на накрохмаленою тканини. Для цієї мети пропонується папір, різна за кольором і формою. Можна запропонувати різні накрохмалені деталі (комірець, спідниця-солнцеклеш для ляльки або для куточка ряджені, скатертину, серветки, косинки для лялькового куточка). Розписують діти будь-якими матеріалами (фарби, фломастери, воскові і мальовничі крейда). Багато що привертає їх увагу. З великим інтересом хлопці використовують таку техніку, як малювання печатками. Для цієї мети їм пропонуються різна форма і колір паперу. В даному випадку допоможе коробка "1000 дрібниць", її можна назвати і по-іншому, наприклад, "Всяка всячина", де зосереджено все, що буває зайвим, або те, що цікаво дітям. Наприклад, різні камінчики, черепашки, кісточки, великі насіння, шматочки тканини, кори, фольга, ручки, великі гудзики та багато іншого. До всього цього потрібна штемпельна подушка, яку можна зробити самостійно. Дитині цікаво залишати різні відбитки на місці папери різними предметами і різним кольором, штампувати густо і рідко. Для цієї мети можна запропонувати різні силуети предметів (прикрась ялинку, декоративна квітка, осінній лист, дерево і ін.).

  Не завадило б в цьому віці познайомити дітей з таким засобом художньої виразності, як лінія. Це легко зробити. Великий аркуш паперу може бути представлений у формі будинку. в якому будуть "жити" чарівні лінії. Педагог поступово, і послідовно знайомить дітей з лініями (це, звичайно, можна робити в ігровій формі). Пряма, хвиляста, коротка штрихування, зигзаг і інші лінії - чим не диво! Ця лінія товста, пряма, лінива і т.д .; зауваж, чим схожі і чим різняться ці дві лінії; що і як можна сказати про ці лініях? ..

  Арсенал ліній діти зможуть продовжити в будь-який час, використовуючи різний образотворчий матеріал. Коли накопичаться уявлення про лінії, можна зображувати окремі предмети, використовуючи ці знання. Наприклад, діти намалюють стовбур дерева, а, малюючи крону, використовують будь-які лінії.

  Також можна прикрасити лініями силуети предметів. Використовуючи різні лінії при зображенні одного і того ж предмета, доб'ємося різної виразності. Лінія, як засіб художньої виразності, знайде застосування не тільки в декоративному малюванні, але і в декоративної ліпки. Трохи подорослішавши, дитина більш уважно розглядатиме художні твори, розуміючи мову художника.

  Знайомство із зразками форми доцільніше розпочати попередньо в куточку изодеятельности. Для цієї мети потрібна лінійка-шаблон з зображенням різноманітних геометричних фігур. Почнемо з кола: спочатку малюк обводить шаблон (домалюй сонечко, намалюй колобок, ягоди, яблуко, місяць і інші предмети), трохи пізніше вчиться в велике коло вписувати менший (прикрасимо смужками тарілку). Такі різноманітні вправи допоможуть освоїти технічні прийоми і отримати навички. Точно така ж робота проводиться по зображенню чотирикутників. Маючи достатні навички, знання про техніку зображення, різноманітні матеріали та багато іншого, дитина зможе творчо підходити до передачі наявних уявлень. Запропонуємо тему (наприклад, "Святковий салют"), нехай малюк визначиться, як його намалювати. На папері різного розміру, форми, кольору (на вибір дитини) салют малюють кляксографія, пальцями, печатками, грубої щетинною пензлем, кольоровим клейстером, стусаном; доцільно показати дитині, як малювати двома олівцями одночасно.

  Крім того, в цій віковій групі діти вже не тільки розкладають готові предмети або становлять предмет з деталей, але і вчаться склеювати їх. У повсякденному житті добре б навчити вихованців наклеювати по-різному: плоске, об'ємне наклеювання з використанням різноманітних матеріалів; то, що дитина не зможе приклеїти (дрібні деталі, окремі складні предмети), можна домалювати самостійно або з використанням трафаретів. Поступово в цьому віці діти освоюють роботу з ножицями. Таке навчання проводиться поза групових занять, досить звертати увагу на технічні навички і дати можливість дитині різати самостійно.

  Що стосується ліплення, то діти із задоволенням працюють з будь-яким пластичним матеріалом, будь то глина або пластилін. Але найкраще надати можливість ліпити з глини, прикрашати виліплені вироби (стеком, різними печатками, наліпити). Такий матеріал, як тісто, заворожує дитини, розвиває його інтерес, стимулює. Звичайно, тісто не може постійно перебувати в розвиваючої середовищі, але такі "свята" для дітей влаштовувати необхідно. Рано пропонувати малюкам ліплення з солоного тіста лети все одно спробують на смак, так їм і незрозуміло, чому випечений виріб потрібно розфарбовувати гуашевими фарбами. Тому найкращий вихід - ліплення з пісочного тіста, як з самого пластичного. Якщо це на сьогодні дорого, то можна запропонувати рецепт дуже простого тесту: склянка розсолу (з-під огірків, помідорів, капусти, кавунів), чайна ложка соди, стакан рослинного масла і борошно (щоб вийшло м'яке пластичне тісто). Виліпили - спекли. Скільки дитячої радості! Тісто можна розфарбувати соком моркви, буряка, харчовими барвниками. [9, С.42]

  Середня група - це час серйозного знайомства дошкільнят з еталонами кольору. Тому куточок изодеятельности протягом року педагог поповнює різними дидактичними іграми на розвиток почуття кольору: це і колірний спектр (веселка), і різні еталони кольору, і дидактичні ігри, і колірні домальовування. Велику роботу з розвитку почуття кольору можна проводити, використовуючи фланелеграф. Наприклад, гра "Кап і крапельки". Дітям пропонується набір деталей різної величини в кольори, схожих на краплю. З них спочатку можна складати різні декоративні візерунки, потім квіти, різні рослини, птахів, тварин. Деталі-краплі можна групувати за кольором і величиною. Квітка, наприклад, можна зібрати в такий спосіб: до середини маленькі "крапельки" гострими кінчиками синього кольору, по краях - "крапельки" крупніше, блакитного кольору. З помаранчевих "крапельок" можна скласти білку: велика "крапля" - тулуб, трохи менше - голова, трохи витягнута "крапля" - хвіст, ще менше - лапи, вуха.

  Така гра не тільки захопить дітей, а й сприятиме розвитку спостережливості, пам'яті, уваги, уяви; діти засвоять безліч кольорів і відтінків, зрозуміють, що таке колорит. Використовуючи запропоновані деталі, можна складати невеликі сюжети, а, зрозумівши сенс, діти зможуть малювати "крапельками" самостійно. Це один із цікавих прийомів. Протягом року педагог покаже різні колірні еталони, навчать правильно називати колір: діти дізнаються, що в природі існують тільки три основні кольори (червоний, синій, жовтий), інші похідні, тобто виходять шляхом змішування; що є дивовижні відтінки з цікавими назвами, так звані опредмеченное кольору (вишневий, лимонний, цегляний, небесний і багато інших). Діти зрозуміють, запам'ятають тоді, коли переконаються в цьому практично, користуючись наочністю середовища. Наприклад, в куточку изодеятельности є картинки або окремі предмети, що зображують навколишній світ. Дітям пропонується відкласти предмети або картинки із зображенням овочів і розповісти про те, які кольори "придумали" для нас овочі (буряковий, баклажановий, морквяний); ягоди (вишневий, малиновий, кизиловий); явища неживої природи (небесний, пісочний, сонячний) і т.д. Використовуючи гри і предмети, малята зможуть переконатися в тому, що веселка як би розділена на дві частини - холодна і тепла. Холодні кольори нагадують про бурульки, про дощових хмарах, глибокої холодної річці, про вечірніх сутінках, про прохолоду, а теплі - це вогонь, сонце, радість. Нехай в цьому прохолоді, а теплі - це вогонь, сонце, радість. Нехай в цьому переконаються самі діти, змішуючи фарби, підбираючи колір паперу, розглядаючи колорит на клаптиках тканини, розкладаючи нитки різного кольору і якості на фланелеграфе ( "Ніткографія"). Маючи такий багаж знань про колір, вони легко освоять нові техніки зображення: малювання по сирому, вітражне малювання, монотипія, кольоровий граттаж.

  Інакше "зазвучать" кляксографія, малювання пальцями, кольоровим клейстером. Дітям до кінця року під силу такі теми для зображення, як "Свіже повітря", "Намалюємо фарби ранку", "Золота осінь", "Пухнастий звір", "Сяйво зірок", "Маки (волошки, кульбаби) в зеленій траві". Або завдання типу: використовуючи зубасту, веселу, хвилясту лінії, намалюй, що ти захочеш. Яка картинка у тебе вийшла? Бачите, скільки цікавого можна запропонувати в куточку изодеятельности!

  Що стосується аплікації, то з цією метою дитина використовує різні матеріали (папір, тканину, пух, хутро, засушені листя, квіти, гілочки, листя кукурудзяних качанів і багато іншого). Він уже має знати властивості та якості паперу та інших матеріалів, щоб визначитися, який з них краще використовувати в тому чи іншому випадку. Зрозуміло, будуть невдачі, розчарування, але невгасимий інтерес поведе далі, з'являться навички, а за ними - перші прояви творчості. Тому запас знань і навичок, отриманих в цих групах, буде сприяти розвитку творчих здібностей. Якраз таке завдання і вирішується в старшій і підготовчій групах. Тут потрібно продовжувати художній розвиток: закріплюються знання про образотворчих матеріалах, формі, величині, кольорі, про засоби художньої виразності (лінія, колір, композиція, перспектива). Дітей зачаровують різні жанри живопису, репродукції яких вони розглядають в куточку изодеятельности, де знайомляться з творчістю художників; їх приваблюють народні іграшки, розпису, заворожують скульптури малих форм. Діти сміливіше користуються різними техніками зображення, попутно знайомлячись і з новими - малювання набризком, кольоровим пластиліном, акватушь. У створенні малюнка доречні різні матеріали (фарби, олівці, акварельні крейда та інші вподобані поєднання). Педагог підказує, коригує роботи дітей. Тому в цих групах, як ніде, необхідні різноманітні матеріали. Вихователь не забуває вчити змістом приладдя в порядку, акуратно ними користуватися; закінчивши роботу, прибирати на місце і в той же час працювати вільно; використовувати все, що необхідно в даний момент.

  Можна малювати і тугий же наклеювати або навпаки, таким чином прагнучи до створення колажів.Надайте дітям можливість працювати на великих аркушах паперу, колективно, хоча їх захоплює і графіка (малювання тушшю, чорною пастою, графітним олівцем на невеликому аркуші паперу, як би в мініатюрі).

  Зберігаються й цікаві завдання для дітей: "Подорож в країну Кругляндію" - складання предметів або невеликих сюжетів з кіл різного розміру і кольору і їх деталей (півколо, 1/4 кола або який-небудь сектор); подібну подорож в країну Угляндію (робота з чотирикутниками). Цікаві дітям аплікації з тканини, аплікація в техніці "Кракле", плетіння з листя кукурудзяних качанів, флористика, аплікації з природних і непридатних матеріалів.

  На особливу увагу заслуговує ліплення. Ліплять з глини, кондитерського тіста, пластиліну, з солоного тіста (200 г води, 200 г солі екстра і борошно, щоб вийшло пластичне тісто). Солоне тісто випікається в духовці або сушиться в природних умовах, потім розписується фарбами. З площинних або напівоб'ємні фігурок солоного тіста можна складати колажі. Використовуються різні підручні матеріали, стеки, чеснокодавку.

  У цих вікових групах працюють не тільки по інтересам, а й за потребами, розуміючи значимість своєї діяльності. Це може бути підготовка персонажів лялькового театру, подарунок мамі, татові, одного; створення іграшок і багато іншого. Діти можуть виготовляти дидактичні ігри: "Лото", "Парні картинки", "Що зайве", "Збери за кольором", "Що росте в лісі (саду, городі?"), "Теплий-холодний" і ін.

  У старшому віці перед дошкільнятами розкривається світ у всій його складності і багатозначності: тепер у дитини багатші уявлення. Малюк вже розуміє, що за допомогою кольору можна виплеснути на аркуш паперу радість або гнів, друк або страх, а можна створити враження спокою і рівноваги. Розвиток уяви допомагає створювати персонажі, яких насправді не існує. З'являється можливість моделювати ситуації. Тому дітям пропонуємо такі завдання: намалюй з закритими очима, намалюй двома руками одночасно; казкові птахи і звірі, ліс Берендея, інша планета і т.д.

  Сенс дитячої творчості - самовираження, а не відповідність чиїмось очікуванням. Як правило, в своїй творчості діти прагнуть передати "весь світ", "всю природу", "всі дерева". Вони постійно винаходять, фантазують. "Кожна дитина - це окремий світ зі своїми правилами поведінки, своїм зведенням законів. Допомогти дітям у набутті самих себе в світі і світу в собі - наша основна доросла завдання", - цими словами Е.Макаровой я хочу закінчити.

  4. Розробка елементів середовища для розвитку дитячого образотворчого творчості

  Дослідницька робота була проведена на базі муніципального дошкільного освітнього закладу дитячого садка комбінованого виду № 17 «Джерельце» сел. Іноземцево. Це типове будівля расчитанное на 198 осіб. У дитячому садку функціонують: групи раннього віку (3 групи); загальноосвітні групи (5 груп); корекційні (логопедичні) групи (3 групи).

  Завдання роботи по естетичному вихованню.

  1. Формування основ естетичної культури засобами образотворчого мистецтва, естетичної діяльності.

  2. Формування естетичного смаку, естетичних почуттів, освоєння художньо-творчої діяльності.

  Дослідницька робота починалася з аналізу необхідних умов, які повинні бути створені відповідно до сучасних вимог що пред'являються нормативними документами: «Програмою виховання і навчання в дитячому садку» (під ред. Васильєвої, 2005.) і «Концепцією дошкільної освіти».

  Були вивчені умови протікання образотворчого творчості в спеціальному приміщенні - ізостудії. Зіставляючи вимоги до її організації та оснащенню, можна зробити висновок про те, що:

  1. Приміщення студії з творчості знаходиться в пристосованому приміщенні з недостатнім світловим режимом.

  2. У цьому ж приміщенні знаходиться методичний кабінет, що створює додаткові складності і незручності в організації педагогічного процесу розвитку творчості дітей.

  3. Естетичне оформлення студії відповідає вимозі і являє собою виставку художніх творів, виставку робіт дітей, виконаний керівником ізостудії діючий макет «Міста пензлики і фарби», куточок декоративно-прикладного мистецтва (Додаток 1).

  4. Устаткування ізостудії не відповідає вимогам: недостатня кількість мольбертів, відсутня дошка, недостатня кількість посадочних місць, відсутні спеціалізовані шафи для зберігання обладнання.

  5. Відсутня обладнання для миття пензликів, склянок, столів і т.д.

  У зв'язку з цим був розроблений проект оснащення студії образотворчого творчості з інноваційним змістом. У цьому проекті рекомендується використовувати стіну творчості, столи мольберти, спеціалізовані шафи (Додаток 2).

  Для вивчення впливу розвивального середовища на механізми розвитку дитячого образотворчого творчості був узятий розділ «Малювання фігури і обличчя людини».

  Для експериментальної роботи була обрана старша - логопедична група «Б». Число дітей 11, з них 8 дівчаток і 3 хлопчика.

  Розвиток різних психологічних особливостей протікає у дітей нерівномірно. Активність і прагнення до пізнання на вищому рівні. Сприйняття предметів і явищ у дітей цього віку розвинене; стійкість уваги зростає, але залежить від ступеня зацікавленості дитини. На цікавому занятті діти можуть зосередитися до 50 хвилин, а на нецікаве до 25 хвилин. Діти цієї групи активні. Інтелектуальний розвиток дітей в нормі. Спостерігається незначне відставання в мовленнєвому розвитку - неправильне звуковимову.

  Для дослідження елементів розвиваючого середовища в області образотворчого творчості були використані наступні методи дослідження:

  Спостереження - це науковий метод дослідження, не обмежений простої реєстрації фактів, а науково - пояснюють причини того чи іншого явища. Також це метод, який полягає в навмисному, систематичному, цілеспрямованому і фіксується сприйнятті зовнішніх проявів психіки.

  Бесіда - метод, який передбачає пряме або непряме отримання психологічної інформації шляхом мовного спілкування.

  Аналіз продуктів образотворчої діяльності - це метод виявлення якостей особистості за допомогою малюнків, схем, креслень.

  Метод математичної статистики - це прийом обробки даних; кількісний і якісний аналіз, диференціація матеріалу за типом, групам, варіантів і складання психологічної казуїстики.

  Експеримент - активне втручання в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляються психологічні факти. Гідність експерименту в тому, що сам дослідник створює умови для отримання результатів.

  Вивчення впливу середовища на розвиток ізотворчества дітей старшого дошкільного віку складалося з 3-х основних етапів:

  1 етап - констатуючий експеримент

  2 етап - формуючий експеримент

  3 етап - підсумковий (контрольний)

  Констатуючий експеримент.

  Мета експерименту:

  1. Виявити рівень умінь і навичок дітей в області малювання фарбами обличчя людини.

  2. Виявити необхідне для роботи обладнання і інструменти, що дозволяють додатково розкривати творчий потенціал і самостійність дітей.

  Експеримент проходив у формі заняття на тему «Мій друг»

  Тема: Мій друг. Мета: Розвивати художнє сприйняття образу людини; удосконалювати вміння дітей підбирати і використовувати кольори акварелі в зображенні; розвивати почуття композиції.

  Обладнання: акварель, пензлі, аркуш паперу А3, портрети.

  хід:

  Показую репродукції портретів, питаю, хто на них зображений. Читаю вірш: «Портрет».

  Якщо бачиш, що з картини

  Дивиться хто-небудь на нас:

  Або принц у плащі старовинному,

  Або в робі верхолаз,

  Або це тітка Зіна,

  Або Колька, твій сусід

  Обов'язково картина,

  Називається «портрет».

  Уточнюю: Зображення людини називається - портрет. Пояснюю, що ми сьогодні будемо малювати, пояснюю, що друга можна намалювати по-різному: в повний зріст або тільки обличчя, які займаються будь-якою справою.

  Згадуємо частини обличчя, форми обличчя, колір, довжину волосся. Прошу (2-3 хлопців) описати зовнішність одного. Закріплюю послідовність роботи. Пропоную розпочати роботу.

  Закінчується заняття переглядом дитячих малюнків в іграх: «Дізнайся хто намальований. Підводжу підсумок, даю аналіз

  Підсумки констатуючого експерименту представлені в таблиці.

  Висновок експерименту, що констатує: в цілому підсумки заняття показують, що діти знають і розрізняють портрети від інших жанрів, але не знають назв художніх творів та їхніх авторів. Це говорить про те, що педпроцес не обладнано достатньою кількістю репродукцій картин в жанрі портрета. Дуже слабо діти вміють виконувати фігуру і обличчя людини, роблять це диспропорційно. Слабко виражена творчість і самостійність дітей, тільки у деяких проявляються ці якості, у вигляді елементів костюмів, додаткового зображення (квіти, капелюх, бальні сукні). Невміння дітей користуватися додатковими засобами в роботі.

  Формуючий експеримент.

  мета:

  1. Збагатити знання дітей про художні твори в жанрі портрета.

  2. Формувати вміння дітей пропорційно зображати обличчя і фігури людини.

  3. апробовані додаткові кошти, що дозволяють на більш якісному рівні виконувати роботи по зображенню фігури людини.

  Яка Формує експеримент проводився в наступній послідовності:

  1. Аналіз програмних вимог щодо використання портретного жанру в педпроцес.

  2. Розробка переліку художніх творів в жанрі портрета.

  3. Розробка та проведення ряду занять c використанням додаткових засобів розвиваючого середовища в області зображення людини:

  заняття 1

  «Показ слайдів і бесіда за їх змістом» (жанр портрет).

  заняття 2

  «Портрет» (використання традиційних матеріалів і засобів).

  заняття 3

  «Автопортрет» (використання нетрадиційних засобів - дзеркал, в техніці монотипії).

  заняття 1

  Тема: Показ слайдів і бесіда за їх змістом (жанр портрета).

  мета:

  1. Ознайомити дітей з особливостями художніх творів в жанрі портрета: походженням, змістом, авторами, функціонуванням.

  2. Розвивати інтерес до перегляду художніх творів, розуміння змісту.

  3. Виховувати естетичний смак.

  хід:

  I.Вступна частина:

  1. Організація дітей: незвичайне заняття, яке допоможе відвідати один з дивних музеїв - Ермітаж.

  2. Ігрова мотивація - відвідування виставки старовинних портретів. Розповісти про походження портрета як жанру.

  II. Основна частина:

  1. Показ слайдів (по черзі) художніх творів в жанрі портрета.

  2. Показ портретів автора Левицького. Бесіда за їх змістом (2-3 твори).

  3. Показ портретів автора Рокотова. Бесіда за їх змістом (2-3 твори).

  4. Показ портретів автора Боровиковського. Бесіда за їх змістом (2-3 твори).

  5. Складання розповіді по вподобаному твору.

  III. заключна:

  1. Підсумок: Питання про дітей: Як називається вподобаний твір. Хто автор? Чому сподобалося? Чим запам'яталося?

  2. Дати аналіз активності дітей на занятті.

  заняття 2

  «Портрет».

  Мета: Дати дітям уявлення про те, що такий настрій. Вчити усвідомлення себе в теперішньому часі. Ознайомити з жанром образотворчого мистецтва - портрет.

  Обладнання: акварель, пензлі, картини - портрети людей різного віку.

  хід:

  Показую дітям репродукції портретів, людей різного віку; визначаю разом з дітьми, що в цих картинах загального. Веду розмову по кожній картині, питаю: - навіщо художники писали (малювали) ці портрети? (Відповіді дітей).

  Пояснюю: художник хотів розповісти людям про цю людину, про те, який він. У дітей питаю:

  - А може художник сам розповісти людям про себе, намалювати свій портрет?

  - Як це можна зробити?

  Пропоную дітям побути художниками - портретистами і намалювати свій портрет.

  З дітьми згадуємо частини обличчя, фігури людини, колір очей, волосся, зріст, овал обличчя. Пояснюю, чому ми будемо малювати; добиваюся, щоб діти поставилися до завдання уважно.

  Після виконання завдання, провела бесіду:

  - Хто на портреті?

  - Якого ти тут віку?

  - Це ти в минулому, в сьогоденні або в майбутньому?

  - Значить це твій портрет в сьогоденні?

  Провела гру: «Дізнайся автора портрета».

  Підбила підсумок.

  заняття 3

  «Автопортрет».

  Мета: Формувати інтерес до самопізнання через відображення в малюнку особливостей своєї зовнішності. Ознайомити з жанром образотворчого мистецтва - автопортретом; розвивати почуття композиції.

  Обладнання: дзеркало, гуаш, пензлі, аркуш формату А3 або А4, автопортрети.

  хід:

  Показую дітям репродукції картин - автопортретів. Уточнюю: зображення людини називається «портрет», а зображення себе «автопортрет». Розповідаю, як художники пишуть власні портрети. Пропоную дітям написати свій портрет за допомогою дзеркала, пояснюю, як це зробити. Для того щоб робота була точною і на малюнку можна було б дізнатися автора, дітям пропоную підійти до дзеркала і вивчити себе: своє обличчя, очі, рот, ніс, волосся, овал обличчя, шию. Пропоную себе, своє обличчя намалювати на дзеркалі. Беру лист і прошу дитини докласти до дзеркала і откопировать свій автопортрет. Допомагаю.

  Після закінчення підводжу підсумок, даю аналіз і оцінку робіт.

  Крім занять було проведено ряд індивідуальної роботи за вмінням розрізняти і зображати різні емоційні стани людини.

  Для проведення індивідуальної роботи були розроблені спеціальні картки, які демонстрували різні вирази губ, очей, брів. Тим самим знайомство із зображенням емоцій йшло за спеціально розробленою системою наочного матеріалу, що збагатило предметно - розвиваюче середовище для навчання малювання обличчя людини (Додаток 4).

  Підсумковий (контрольний експеримент).

  Проводився у вигляді заняття на тему: «Вернісаж портретів».

  завдання:

  1. Закріпити вміння застосовувати отримані знання в практичному малюванні.

  2. Закріпити вміння пропорційно зображати обличчя людини передаючи його емоційний стан.

  3. Розвивати сприйняття і вміння давати результатом діяльності порівняльну характеристику.

  4. Виховувати і стимулювати прояви творчості і самостійності.

  Матеріал: зразки (репродукції) портретів, набір матеріалу для роботи аквареллю.

  хід:

  Вступна частина.

  1. Організація.

  2. Нагадати дітям раніше вивчені теми, згадати що таке «портрет», які художні твори вони знають.

  Основна частина.

  1. Націлити дітей на те що до свята 8 Березня необхідно зробити подарунок мамам, бабусям, організувати галерею їх портретів.

  2. Нагадати послідовність малювання обличчя людини за спеціально розробленою схемою.

  3. Нагадати дітям за допомогою таблиць, як малюється емоційний стан.

  4. Нагадати дітям, як добиватися в своєму малюнку портретної схожості.

  5. Самостійна діяльність дітей.

  Заключна частина.

  1. Аналіз дитячих робіт. Проаналізувати і об'єктивно оцінити творчо виконані роботи, відзначити елементи самостійності.

  2. Підсумок заняття.

  Підсумки заняття представлені в таблиці.

  Висновок підсумкового експерименту.

  Діти з легкістю дізнаються, називають портретний жанр, художні твори і їх авторів; на хорошому рівні знаходиться вміння час тримання під вартою людини, його емоційний стан. При малюванні портрета діти проявили самостійність, творчість, змогли самостійно використовувати засоби виразності і засоби малювання.

  Висновок дослідницької роботи.

  Досліджуючи розвиваюче середовище конкретного ДНЗ можна зробити висновок про те, що питаннями її модернізації займаються не систематично, хоча для цього є умови, але при відсутності матеріальних засобів це зробити майже неможливо. Керівник образотворчої діяльності відповідно до «Концепції розвитку дошкільної освіти» намагається модернізувати умови протікання образотворчого творчості. Нею підібрані художні твори, організовані виставки дитячих робіт, підібрано обладнання для різних видів образотворчої діяльності. Для вивчення впливу модернізації розвиваючого середовища на розвиток творчості дітей були підібрані методи дослідження: метод бесіди, спостереження, експеримент, метод математичної статистики, аналіз продуктів діяльності, які допомогли дослідити динаміку рівнів розвитку вмінь зображати фігуру і обличчя людини. Для проведення дослідницької роботи були проведені заняття з навчання малювання людини з використанням додаткових засобів навчання (використання репродукцій, слайдів, схем, нетрадиційних технологій).

  Підсумки занять показали, що творчість дітей стає більш якісними за умови, що навчання ведеться з використанням різноманітних інноваційних засобів.

  Аналізуючи програми навчання і виховання можна зробити висновок, що перед педагогами висуваються завдання по організації і оснащення розвиваючого середовища в різноманітних видах діяльності. Процес розвитку дитячої творчості буде цікавий, продуктивний, якщо систематично модернізувати його новим змістом і новими засобами.

  ВИСНОВОК

  Світ дитинства має свою мову, свої уявлення, свій спосіб вираження побаченого. Творячи власний світ, дитина формує свій образ, свою особистість, стиль життя, неповторний, індивідуальний і відрізняється від дорослого.

  Тому вважаю, що останнім часом зростає активна роль педагогіки в пошуку шляхів вдосконалення середовища, як умови формування особистості. Формування особистості є важливим завданням педагогіки, так як дозволяє сформувати у кожної дитини уявлення про мету життя. Виробивши образ середовища, дитина починає зіставляти його з дійсністю, шукати або перетворювати відповідно до своїх уявлень. У дошкільному закладі обстановка всіх приміщень служить одній меті - вихованню і розвитку дитини в колективі. Створення такої сприятливої ​​обстановки - велике мистецтво, що включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів. Ця проблема цікава тим, що інтер'єр створюють архітектор, дизайнер і художник, а естетику інтер'єру, красу і порядок в приміщенні організовує і підтримує вихователь.

  Досліджуючи середу, вчені по різному визначали її виховний потенціал: середа наповнена морально-естетичними цінностями дає спосіб жити і розвиватися, створює світ як би заново, в ній є сила і дія (В. С. Біблер), формує ставлення до базових цінностей, сприяє засвоєнню соціального досвіду і придбання якостей, необхідних для життя (Н.В.Гусева, Л. П. буїв); представляють цілісну соціокультурну систему, сприяє поширенню нових культурних цінностей, стимулює групові інтереси, посилює взаємини (Ю.Г.Волков, В.С. Полікарпов); виступає способом трансформації зовнішніх відносин у внутрішню структуру особистості (А. В. Мудрик); оточує, прінізивает, приваблює в орбіту діяльності суб'єкта, задовольняє його потреби (В.А.Нечаев).

  Л. І. Божович середу визначає як особливе поєднання внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, що обумовлюють і динаміку розвитку, і нові якісні освіти. Вона зауважує, що дуже важливо зрозуміти характер переживання дитини, включеного в середу, характер його ефективного ставлення до середовища. Ця позиція Л.И.Божович дозволила здійснити пошук організації середовища в двох умовах: духовно-просторовому і предметно-просторовому, забезпечили не тільки ставлення дитини до середовища, але і його активність в ній.

  Наша позиція полягає в моделюванні соціокультурної просторово-предметної розвиваючого середовища, яка дозволила б дитині проявляти творчі здібності, пізнавати способи образного відтворення світу і мови мистецтв, реалізовувати пізнавально-естетичне і культурно-комунікативні потреби у вільному виборі. В нашій педагогічній роботі соціокультурне середовище будується в двох пластах: просторово-предметному і духовно-емоційному. Перший пласт - речовинний, матеріалізований, а другий - духовний, особистісний, оцінний, побудований на діалозі спілкування педагога з дитиною, дитини з мистецтвом.

  Практична, продумана реалізація розвиваючої функції середовища ставить педагога перед необхідністю постійно імпровізувати і в безпосередній педагогічної діяльності, і в опосередкованій. Сьогодні це якість - вміння імпровізувати - актуально, оскільки без нього не може бути реалізований пошук педагогічної технології, що дозволяє взаємодіяти з дитиною на принципах особистісно-орієнтованої моделі.

  Яскравим прикладом вміння імпровізувати є формування розвиваючого середовища в студії образотворчої діяльності дітей.

  Ізостудія в дитячому саду створюється як система приміщень і умов, що сприяють самовираженню дитини в творчості, тобто в різноманітних видах художньої та проектної діяльності з використанням різних засобів, у тому числі конструювання, комп'ютерної графіки.У традиційних художніх заняттях і ремеслах дитина збагачує свій внутрішній світ, розмірковує про те, що його вразило і схвилювало в широкому навколишній світ. У ізостудії у дитини на базі сформованих здібностей самовираження розвивається така найважливіша форма пізнавальної активності, як проектне мислення.

  Художня діяльність дитини повинна орієнтуватися на його вікові особливості - аналітичні, фізіологічні, психологічні.

  Образотворча діяльність - одна з улюблених дітьми. Такою діяльністю вони можуть займатися і самостійно, без допомоги дорослого, наскільки дозволяють їм їх вміння і навички, а також запропоновані матеріали. Але навички і вміння у дошкільнят різні, і не всіма матеріалами вміють володіти діти. В цьому їм має допомогти дорослий, зокрема педагог. Сьогодні в навчанні дітей изодеятельности перед педагогами стоїть одне завдання - розвиток у дошкільнят творчих здібностей, але здібності, як відомо, на порожньому місці не народжуються, а щоб дитина могла творчо бачити, чекає копітка робота.

  Звичайно, одними заняттями розвивати дитячу творчість неможливо, тому і виникає необхідність створення розвивального середовища, здатної допомогти дитині в його розвитку і саморозвитку. Розвиваюче середовище повинна розглядатися як система, що представляє собою збагачує фактор дитячого розвитку: «Життєве середовище може і повинна розвивати і виховувати дитину, служити фоном і посередником в особистісно розвиваючому взаємодії з дорослими та іншими дітьми» (В. А. Петровський).

  Художня творчість дошкільнят багатогранно. Педагог повинен прагнути постійно її модернізувати, тим самим підтримуючи інтерес до діяльності. Для вивчення питань модернізації студії образотворчого творчості була висунута гіпотеза, яка передбачала, що розробка, оснащення та розміщення інноваційних засобів образотворчої діяльності сприяють розкриттю творчого потенціалу дитини. Для підтвердження або спростування цієї гіпотези були висунуті завдання, які дозволили вивчити різноманітну літературу, освоїти теоретичні знання з питань використання розвиваючого середовища в педпроцес і провести дослідницьку роботу по оснащенню процесу розвитку творчості в малюванні дітей старшого дошкільного віку.

  Проведена дослідницька робота підтверджує раннє висунуту гіпотезу. Завдання роботи повністю здійснені. Дослідницька робота довела, що педагогу є проводити елементи модернізації педагогічного процесу в образотворчої діяльності, оснащуючи навчанням нетрадиційними матеріалами, технікою, нестандартним обладнанням.

  Це підтверджується циклом проведених занять. Навчання малюванню людини елементарно було оснащено додатковими засобами: слайдами, схемами, таблицями, була використана нетрадиційна техніка монотипії. Це дозволило зробити висновок про те, що модернізація засобів навчання в якості компонентів розвиваючого середовища цілеспрямовано, поетапно і систематично розвиває творчий потенціал дитини.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Блохіна І.Б., Віхрова Л.Т., Давидов Г.М. Дитячі дошкільні установи. - М., 1974.

  2. Бондаренко А.К., Позняк Л.В., Шкатунла В.І. Завідувач дошкільним закладом. - М., 1984.

  3. Вавилов С.І. Око і сонце. Про «теплом» і «холодному» світлі. - М., 1972.

  4. Васильєва М.А. Малокомплектний дитячий сад - М., 1988.

  5. Ветлугіна І.А. Естетичне виховання в дитячому садку. - М., 1985.

  6. Гайказова Р.Т., Кострикіна Т.Д. Оформлення дитячих дошкільних установ. - М., 1974.

  7. Глинкин А.В. Мистецтво сучасного інтер'єру - школяреві. - М., 1984.

  8. Ізгаршева В.М., Сафонова Г.П. Дитячий сад - книга для завідувачів. - М., 1982.

  9. Кільпе Т.Л. Основи архітектури. - М., 1989.

  10. Комарова Т.С. Методика навчання образотворчої діяльності та конструювання. - М., 1985.

  11. Кларін Л.М. Загальні вимоги до проектування моделей освітнього середовища, що сприяє пізнавальному розвитку дошкільника. / Готуємося до атестації! - СПб .: «Дитинство - Прес». +1999.

  12. Концепція дошкільного виховання. - М., 1989.

  13. Новосьолова С.Л. Розвиваюча предметне середовище. - М., 1995.

  14. Пантелєєв Г.Н. Оформлення приміщень дошкільних установ. - М., 1982.

  15. Пантелєєв Г.Н. Естетика ділянки дошкільного закладу. - М., 1988.

  16. Пантелєєв Г.Н., Максимов Ю.В., Пантелєєва Л.В. Декоративне мистецтво - дітям. - М., 1976.

  17. Поляков М.Н. Побудова розвиваючого середовища в дитячому дошкільному закладі. / Готуємося до атестації! - СПб .: «Дитинство - Прес». +1999.

  18. Побудова розвиваючого середовища в дошкільному закладі / Под ред. В.А.Петровского. - М., 1993.

  19. Програма виховання і навчання в дитячому садку / За ред. М.А.Васільевой. - М., 1985.

  20. Рябушкін А.В. Розвиток житлового середовища. - М., 1976.

  21. Смольянінов М.Ф. Природа в системі естетичного виховання. - М., 1982.

  22. Соловйов С.П., Астрова Т.Є. Колір в інтер'єрах загальноосвітніх установах. - М., 1978.

  23. Унковський А.А. Образотворче мистецтво III курсу. - М., 1984.

  24. Людина, предмет, середа. - М., 1980.

  25. Чумічева О.М. Дитина у світі культури. - М., 1992.

  ...........  Скачати 97,22 Kb.


  Роль розвиваючого середовища в розвитку особистості дошкільника

  Скачати 97,22 Kb.