Роль пальчикової гімнастики у розвитку мови
Дата конвертації16.06.2017
Розмір25,6 Kb.
ТипДрібна моторика

Тетяна Семеніщенкова
Роль пальчикової гімнастики у розвитку мови

гіпотеза:

використання пальчикових ігор в різних видах діяльності сприяє мовному розвитку дитини, відкриває можливості для його позитивної соціалізації, його особистісного розвитку, розвитку ініціативи і творчих здібностей відповідно до вимог федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти.

Основна мета педагогічного досвіду:

створення умов для розвитку мовлення дітей дошкільного віку за допомогою пальчикових ігор.

завдання:

-сістематізіровать ігри та вправи для розвитку пальців рук;

-організувати і проводити заняття з дітьми, використовуючи ігри та вправи для тренування пальців з мовним супроводом;

- розвивати у дітей дрібну моторику рук за допомогою пальчикових ігор;

-Підвищити компетентність батьків і педагогів з питання впливу пальчикових ігор на розвиток дітей дошкільного віку

1 Теоретичні аспекти проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку за допомогою використання пальчикових ігор.

1.1 Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці.

У дошкільному дитинстві дитина опановує, перш за все, діалогічної промовою, яка має свої специфічні особливості, які проявляються у використанні мовних засобів, допустимих в розмовній мові, але неприйнятних в побудові монологу, який будувався за законами літературної мови. Тільки спеціальне мовне виховання підводить дитину до оволодіння зв'язного промовою, яка представляє собою розгорнуте висловлювання, що складається з декількох або багатьох пропозицій, розділених по функціонально-смисловим типом на опис, розповідь, міркування. Формування зв'язності мовлення, розвиток умінь змістовно і логічно будувати висловлювання є однією з головних завдань мовленнєвого виховання дошкільника.

Основні особливості розвитку мови в дошкільному віці:

мова відривається від конкретної ситуації, втрачає ситуативність, перетворюючись на універсальний засіб спілкування

з'являються зв'язкові форми мови, зростає її виразність

дитина осягає закони рідної мови в процесі дій зі словом

дитина вчиться висловлювати свої думки зв'язно, логічно, міркування перетворюються в спосіб вирішення інтелектуальних завдань, а мова стає знаряддям мислення і засобом пізнання, інтелектуалізації пізнавальних процесів

розвивається регулююча функція мови, яка виражається в розумінні літературних творів, підпорядкуванні інструкції дорослого

складається яка планує функція мови, коли вона починає випереджати рішення практичних і інтелектуальних завдань

виникає звукова функція мови, виділення слова як абстрактної одиниці, що створює можливість зробити слово об'єктом пізнання і освоїти письмову мову

складається розуміння форм мовної діяльності

мова стає особливим видом довільної діяльності, формується свідоме ставлення до неї

мова перетворюється в особливу діяльність, що має свої форми: слухання, бесіду,

міркування і розповіді

завершується процес фонематичного розвитку: дитина правильно чує і вимовляє звуки

виникають передумови для освоєння грамоти

1.2 Вплив пальчикових ігор на розвиток мовлення дітей дошкільного віку.

Розвиток зв'язного мовлення дитини відбувається в тісному взаємозв'язку з освоєнням звукової сторони, словникового складу, граматичної будови мови. Важливою складовою частиною общеречевое роботи є розвиток образної мови. Виховання інтересу до художнього слова, вміння використовувати засоби художньої виразності в самостійному вислові призводять до розвитку у дітей поетичного слуху, і на цій основі розвивається його здатність до словесної творчості.

В ході свого розвитку мова дітей тісно пов'язана з характером їх діяльності і спілкування. Розвиток мови йде в декількох напрямках: вдосконалюється її практичне вживання в спілкуванні з іншими людьми, в той же час мова стає основою перебудови психічних процесів, знаряддям мислення. До кінця дошкільного віку за певних умов виховання дитина починає не тільки користуватися мовою, а й усвідомлювати її будова, що має важливе значення для подальшого оволодіння грамотою.

Між мовною функцією і загальної рухової системою існує тісний зв'язок. Тісно пов'язані руки і мовної центр мозку. Гармонізація рухів тіла, дрібної моторики рук і органів мовлення сприяє формуванню правильної вимови, допомагає позбутися від монотонності мови, нормалізувати її темп, вчить дотримання мовних пауз, знижує психічну напругу. К. Ю. Біла прийшла до висновку, що формування мовних областей відбувається під впливом кінестетичних імпульсів від рук, а точніше, від пальців. Цей факт повинен використовуватися в роботі з дітьми та там, де розвиток мови відбувається своєчасно, і особливо там, де є відставання, затримка розвитку моторної сторони мови.

Пальчикові ігри - унікальний засіб для розвитку дрібної моторики і мови в їх єдності і взаємозв'язку. Розучування текстів з використанням «пальчикової» гімнастики стимулює розвиток мови, просторового мислення, уваги, уяви, виховує швидкість реакції і емоційну виразність. Дитина краще запам'ятовує віршовані тексти; його мова робиться більш виразною. Пальчикові ігри - це не тільки стимул для розвитку мови і дрібної моторики, а й один з варіантів радісного спілкування з близькими людьми. Дуже важливим фактором для розвитку мови є те, що в пальчикових іграх всі наслідувальні дії супроводжуються віршами.

І. В. Мальцева і Л. П. Савіна в ході досліджень встановили, що при виконанні пальчикових ігор відбуваються такі зміни:

1. Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями индуктивно призводить до порушення в мовних центрах головного мозку і різкого посилення узгодженої діяльності мовних зон, що, в кінцевому підсумку, стимулює розвиток мови.

2. Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають вміння наслідувати дорослому, вчать вслухатися і розуміти зміст промови, підвищують мовну активність дитини.

3. Дитина вчиться концентрувати свою увагу і правильно його розподіляти.

4. Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими віршованими рядками, то його мова стане більш чіткою, ритмічної, яскравою, і посилиться контроль за виконуваними рухами.

5. Розвивається пам'ять дитини, так як він вчиться запам'ятовувати певні положення рук і послідовність рухів.

6. У дитини розвивається уява і фантазія. Оволодівши багатьма вправами, він зможе «розповідати руками» цілі історії.

7. В результаті пальчикових вправ кисті рук і пальці придбають силу, хорошу рухливість і гнучкість, а це надалі полегшить оволодіння навичкою письма.

1.3 Значення пальчикових ігор в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку.

Проведене теоретичне вивчення показує важливість розвитку мовлення дошкільнят за допомогою пальчикових ігор.

Ранній вік є найбільш відповідальним періодом життя людини, коли формуються найбільш фундаментальні здібності, що визначають подальший розвиток людини. Їх становлення вимагає адекватних дій з боку дорослих, певних форм спілкування і спільної діяльності з дитиною.

При проведенні пальчикових ігор слід враховувати, що пальчикові ігри дають можливість батькам і вихователям грати з дітьми, радувати їх і, разом з тим поліпшити мову і дрібну моторику. Завдяки таким іграм дитина отримує різноманітні сенсорні враження, у нього розвивається уважність і здатність зосереджуватися. Такі ігри формують добрі взаємовідносини між дітьми, а також між дорослим і дитиною.

Персонажі і образи пальчикових ігор - павучок і метелик, коза і зайчик, дерево і птах, сонечко і дощик - подобаються дошкільнятам з трьох років, діти із задоволенням повторюють за дорослими тексти і рухи. Одні пальчикові ігри готують дошкільника до рахунку, в інших дитина повинна діяти, використовуючи обидві руки, що допомагає краще усвідомити поняття вище і нижче, зверху і знизу, праворуч і ліворуч. Ігри, в яких дошкільник ловить або гладить руку дорослого або іншої дитини, плескає його по руці або загинає пальці партнера по грі, важливі для формування почуття впевненості у дитини. Деякі ігри, в яких пальчики називаються по черзі або діють по черзі, нагадують маленькі казочки (наприклад, "Два товстих порося", "Два рудих таргана", "Краб") і виконати їх самостійно можуть діти 4-5 років, а більш маленьким повинні допомагати дорослі.

Вимовляти тексти пальчикових ігор дорослий повинен максимально виразно: то підвищуючи, то знижуючи голос, роблячи паузи, підкреслюючи окремі слова, а рухи виконувати синхронно з текстом або в паузах. Деяким дошкільнятам важко промовляти текст, їм достатньо виконувати рухи разом з дорослим або з його допомогою. Для деяких ігор можна надягати на пальчики паперові ковпачки чи малювати на подушечках пальців очі і рот.

Пальчикові ігри спонукають дошкільників до творчості і в тому випадку, коли дитина придумує до текстів свої, нехай навіть не дуже вдалі руху, його слід хвалити і, якщо можливо, показати свої творчі досягнення, наприклад, татові чи бабусі.

Найбільшу увагу дитини приваблюють пальчикові ігри зі співом. Синтез руху, мови і музики радує малюків і дозволяє проводити заняття найбільш ефективно; можна пропевать запропоновані тексти на будь-яку відповідну мелодію.

Застосовувати пальчикові ігри, спрямовані на розвиток мови, також потрібно з урахуванням віку дошкільника.

Види пальчикових ігор:

1. Ігри з пальчиками.

2. Пальчикові ігри з паличками і кольоровими сірниками.

3. Пальчикові ігри зі скоромовками.

4. Пальчикові ігри з віршами.

5. Фізкультхвилинки, пальчикова гімнастика,

6. Пальчиковий алфавіт.

7. Пальчиковий театр.

8. Театр тіней.

Пальчикові ігри мають такі характеристики:

- універсальність - можна грати в будь-якому місці в будь-який час;

- короткочасність - зазвичай не більше 2-5 хвилин;

- активний, але безпечний тілесний контакт в парних і групових іграх;

- невербальне спілкування в іграх - «мовчанку», використання мови жестів;

- наявність безлічі варіантів однієї і тієї ж гри до мінливих правилами: поступове ускладнення як рухових, так і розумових завдань.

Пальчикові ігри, розроблені на фольклорному матеріалі, максимально корисні для розвитку дитини-дошкільника. Вони змістовні, цікаві, грамотні за своїм дидактическому наповненню.

Таким чином, пальчикові ігри - це інсценування яких-небудь римованих історій, казок за допомогою пальців. Багато ігор вимагають участі обох рук, що дає можливість дітям орієнтуватися в поняттях "праворуч", "ліворуч", "вгору", "вниз" і т. Д. В ході "пальчикових ігор" діти, повторюючи рухи дорослих, активізують моторику рук. Тим самим виробляється спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на одному виді діяльності.

2. Педагогічний досвід

2.1 Актуальність і новизна педагогічного досвіду.

Протягом дошкільного дитинства дитина практично опановує мову. Але, на жаль, існує багато причин, коли його мова не сформована належним чином, і одна з них: погано розвинена дрібна моторика рук.

Якщо розвиток руху пальців відповідає віку, то й мовний розвиток в межах норми, якщо розвиток рухів пальців відстає - затримується і розвиток мови. Вчені відзначають велике стимулююче значення функцій руки.

Вчені встановили, що рівень розвитку мовлення дітей знаходиться в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук.

Цей факт повинен використовуватися в роботі з дітьми та там, де розвиток мови відбувається своєчасно, і особливо там, де є відставання, затримка розвитку моторної сторони мови. Рекомендується стимулювати мовний розвиток дітей шляхом тренування рухів пальців рук. Практика показує: чим раніше починається робота з розвитку дрібної моторики, тим більший позитивний ефект надає вона на формування дитячого мовлення, профілактику і корекцію мовних порушень.

Актуальність даного досвіду полягає у формуванні та розвитку мовлення дошкільнят, з включенням в навчально-ігрову діяльність ігрового методу навчання (пальчикові ігри). Найбільш продуктивними для вирішення поставленої проблеми є пальчикові ігри, які при організації навчально-виховного процесу дають найбільш значимий ефект в роботі з дітьми.

Новизна і практична значущість роботи полягає в створенні інформаційного банку пальчикових ігор, які будуть спрямовані на усунення наявних проблем мовного розвитку дітей, розвиток дрібної моторики рук.

2.2 Класифікація пальчикових ігор, застосовуваних у роботі з розвитку мовлення у дітей молодшого дошкільного віку.

Пальчикові ігри та вправи - унікальний засіб для розвитку мови.

Пальчикові ігри дають пальцях повноцінний відпочинок. Крім того, вони розвивають їх спритність, рухливість, а веселі віршики допомагають дітям зняти моральну напругу.

Всі вправи виконуються в повільному темпі, від трьох до п'яти разів спочатку однією, потім іншою рукою, а на завершення - двома руками разом. Дорослі стежать за правильною постановкою кисті руки дитини і точністю перемикання з одного руху на інше. Вказівки повинні бути спокійними, доброзичливими, чіткими.

Необхідно пам'ятати три важливих правила. Перше: пальці лівої і правої рук слід навантажувати рівномірно; друге: після кожної вправи потрібно розслабляти пальці (наприклад, потрясти кистями рук); третя: оскільки пальчикова гімнастика надає комплексну дію, вона повинна повторюватися протягом усього часу перебування дітей в дитячому садку.

Масаж кистей рук

Масаж не повинен викликати у дитини неприємних відчуттів. Доцільно використовувати такі прийоми масажу: погладжування, легке розтирання і вібрацію. Масажні рухи виконуються в напрямку від кінчиків пальців до зап'ястя.

При доторканні кисть без напруги з випрямленими і зімкнутими пальцями і, що знаходяться в одній площині, виробляє руху в різних напрямках (поздовжньо, поперечно, кругообразно, спиралевидно). З погладжування починають і погладжуванням закінчують. Погладжування проводять повільно, плавно.

Розтирання виконується кінцевими фалангами кількох пальців. При виконанні прийому розтирання застосовується велика сила тиску, ніж при доторканні. Рука не ковзає по шкірі, а зрушує її. Розтирання має бути легким.

Вібрація полягає в нанесенні наступних один за іншим ударів кінчиками напівзігнутих пальців.

Масаж краще виконувати однією рукою. Іншою рукою фіксують массируемую кінцівку. Тривалість масажу - 3-5 хвилин. Проводити масаж можна щодня або через день 10-12 разів. При необхідності курс можна повторити через 10-30 днів. Під час масажу можна слухати приємну, краще класичну музику.

вправи

Пасивні рухи виконуються дорослим з великою амплітудою рухів, не допускаючи неприємних відчуттів у дитини, в повільному темпі.

Вправа 1. Рука дитини лежить на столі долонею вниз. Однією рукою дорослий фіксує її в лучезапястном суглобі, іншою рукою піднімає вгору до максимального положення по черзі кожен палець.

Упражненіе2.

Рука дитини лежить на столі долонею догори. Притримуючи її однією рукою, іншою рукою дорослий по черзі згинає пальці дитини.

Вправа 3.

Рука дитини зігнута в ліктьовому суглобі, лікоть спирається на стіл. Рука дитини фіксується дорослим також в лучезапястном суглобі. Вільною рукою дорослий виробляє почергове круговий рух пальців руки дитини.

Активна гімнастика для розвитку дрібної моторики.

Ігри з предметами:

збірні матрьошки; пірамідки; «Обведи по контуру» (картки із зображенням предметів з оксамитового паперу, крупи, хутра, наждачного паперу, насіння і т. Д.); чашки-ложки (пересипання маленькою ложкою крупи з однієї чашки в іншу); ліплення з пластиліну (букви, цифри і т. д.); мозаїка; намиста; шнурівки; різнокольорові прищіпки; гра "Попелюшка" (сортувати дві змішаних крупи: наприклад білу і червону квасолю або квасоля і горох і т. д.); кумедні картинки (на лист картону наноситься рівний шар пластиліну, потім з крупи викладаються різні предмети); візерунки з рахункових паличок або сірників; графічні вправи.

Вправи без мовного супроводу.

Зайчик. Вказівний і середній пальці випрямлені. Решта стиснуті в кулак.

Чоловічок. Вказівний і середній палець руки "бігають" по столу.

Їжачок. Руки зчепити в замок. Пальці однієї руки і великий палець іншої руки випрямити. Та інші.

2.3 Технологія досвіду.

Одним з найпоширеніших видів пальчикової гімнастики є пальчикові ігри. Виконуючи пальчиками різні вправи, дитина розвиває дрібні рухи рук. Пальці і кисті набувають гарну рухливість, гнучкість, зникає скутість рухів. Як правило, якщо рухи пальців розвинені відповідно до віку, то і мовленнєвий розвиток дитини в межах вікової норми. Тому тренування рухів пальців і кисті рук є найважливішим чинником, що стимулює мовленнєвий розвиток дитини, сприяє поліпшенню артикуляційних рухів, підготовки кисті руки до листа і, що не менш важливо, потужним засобом, що підвищує працездатність кори головного мозку, що стимулює розвиток мислення дитини.

Пальчикові ігри впливають на пальцеву пластику, руки стають слухняними, що допомагає дитині у виконанні дрібних рухів, необхідних в малюванні, а в майбутньому і при листі. Вчені розглядають пальчикові ігри як з'єднання палацовий пластики з виразним мовним інтонувати, створення пальчикового театру, формування образно-асоціативного мислення. А це означає, що пальчикова гімнастика впливає не просто на розвиток мови, а й на її виразність, формування творчих здібностей. Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно міркувати, у нього досить розвинені такі психічні функції, мова.

Вважаю, що роботу з розвитку пальців рук повинні здійснювати всі учасники освітнього процесу. Тому роботу проводжу за такими напрямками:

-робота з вихованцями;

- робота з батьками;

- робота з педагогами.

Роботу з вихованцями з розвитку рухів пальців і всієї кисті намагаюся проводити у вільний час вранці і після сну, під час занять. Вправи підбираю так, щоб в них містилося більше різноманітних рухів пальцями. У своїй практиці використовую ігри, які є синтезом поетичного слова і руху. Так як руху конкретизує образ, а слово допомагає чітко виконувати рухи. За допомогою віршованого ритму вдосконалюється вимови, відбувається постановка правильного дихання, відпрацьовується певний темп мови, розвивається мовленнєвий слух. У своїй роботі використовую основні принципи дидактики від простого до складного.

Всі заняття проводжу в ігровій формі, тому вони викликають у дітей інтерес і не призводять до перевтоми. Починаю і закінчую заняття найпростішими прийомами масажу: погладжування, розтирання, стискання і разжимание кулачків легке поштовхи кисті. Перед грою з дітьми ми обговорюємо її зміст, відразу при цьому відпрацьовуючи необхідні жести, комбінації пальців, руху. Це не тільки дозволяє підготувати дітей до правильного виконання вправи, але і створює необхідний емоційний настрій.

Виконуючи вправи разом з дітьми, демонструю власну захопленість грою. При повторних проведеннях гри діти нерідко починають вимовляти текст частково, особливо початок і закінчення фраз. Поступово текст розучується напам'ять, діти вимовляють його цілком, співвідносячи слова з рухом. Вибравши дві або три пальчикові ігри, поступово заміняю їх новими. Найбільш сподобалися ми залишаємо в своєму репертуарі і повертаємося до них за бажанням дітей.

Чи не ставлю перед дітьми кілька складних завдань відразу (наприклад, показувати руху і вимовляти текст). Обсяг уваги у дітей обмежений, і нездійсненне завдання може «відбити» інтерес до гри. Я ніколи не примушую, намагаюся розібратися в причинах відмови, якщо можливо, ліквідувати їх (наприклад, змінивши завдання або змінюючи гру). Стимулюють підспівування дітей, «не помічаю», якщо вони спочатку роблять щось неправильно, заохочую успіхи.

Для підвищення батьківської компетентності проводжу бесіди про користь пальчикових ігор у розвитку мовлення дошкільнят. В інформаційному куточку маю статті і мною створені буклети на дану тематику. Використовую різні форми поширення інформації, велику увагу приділяю батьківським зборам і індивідуальним консультаціям у вечірній час.

У своїй роботі з розвитку мовлення дітей за допомогою пальчикових ігор використовую і постійно поповнюю наявний в групі методичний матеріал. Мною також були розроблені консультації, для педагогів дитячого садка проведено майстер - клас. Для ефективної роботи, спрямованої на розвиток мовлення дітей дошкільного віку за допомогою пальчикових ігор мною був складений перспективний план.

3. ВИСНОВОК

Підсумком моєї роботи з розвитку мовлення дітей з використанням пальчикових ігор є те, що даний напрямок роботи сприяло розвитку дрібної моторики рук і підвищенню розумової діяльності дітей, психічних процесів (увага, пам'ять, розвинули мовні здібності дітей, комунікабельність. У дітей підвищився інтерес до пальчикових ігор, активізувалися творчі здібності. Кисті рук і пальців у дітей придбали силу, хорошу рухливість і гнучкість, що в подальшому полегшить оволодіння навичкою письма. у більшості воспита ників спостерігалася позитивна динаміка рівня розвитку мови, що дозволяє зробити висновок про стабільність отриманих результатів: у дітей покращився звуковимову, і збагатилася лексика.

Завдяки системі пальчикових ігор, спеціально підібраних для дітей молодшого віку нашої дошкільної освітньої організації, ми змогли оптимізувати роботу з розвитку дрібної моторики, і як наслідок, з розвитку мовлення і мислення наших вихованців. Відповідна робота проводиться і з батьками (консультації, батьківські збори, випуск друкованої продукції, інформація на сайті ДОО, для того, щоб вибудувана система «працювала» не тільки в дитячому саду, але і в сім'ї.

Для багатьох батьків вже не представляє секрету той факт, що розумовий розвиток дитини і постановка його мови дуже сильно залежить від розвиненості дрібної моторики. Батьки стали приділяти належну увагу розвитку координації руки і використовують для цього пальчикові ігри.

Досвід роботи підтвердив, що рівень розвитку мовлення дітей знаходиться в залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що цілеспрямована і систематична робота з розвитку дрібної моторики рук з використанням пальчикових ігор у молодших дошкільнят сприяє зняттю розумової втоми, напруги, поліпшенню вимови звуків, а значить, розвиває мову дитини.

.

Роль пальчикової гімнастики у розвитку мови