Скачати 10,58 Kb.

Робота з ілюстраціями в дитячому садку
Дата конвертації19.06.2017
Розмір10,58 Kb.

Скачати 10,58 Kb.

Шукайло Діна Василівна
Робота з ілюстраціями в дитячому садку

Робота з ілюстраціями в дитячому садку

Основне завдання виховання дошкільнят - гармонійний розвиток особистості дитини, яке відбувається в процесі залучення дітей до багатства людської культури, до досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Образотворче мистецтво - складова частина цього досвіду, що грає важливу роль в становленні особистості.

До образотворчого мистецтва відносяться живопис, графіка, архітектура, скульптура і декоративно-прикладне мистецтво. Найпоширенішим видом образотворчого мистецтва в дитячому садку є ілюстрація, яка належить графіку.

Ілюстрації, за визначенням Курочкіна Н. А. - це малюнки, образно розкривають текст, підлеглі змісту і стилю літературного твору, одночасно прикрашають книгу і збагачують її декоративний лад.

Період дошкільного дитинства - один з найсприятливіших етапів в спілкуванні дітей з образотворчим мистецтвом, в розвитку у них здібностей до образотворчої діяльності. Але дошкільник без допомоги дорослого не може долучитися до досвіду художньої діяльності, який накопичено людством. Розуміння дітьми образотворчого мистецтва, їх особистісний розвиток, в повній мірі буде залежати від загального культурного рівня та майстерності педагога.

Художня ілюстрація - найважливіший елемент книги для дітей, багато в чому визначає її мистецьку цінність, характер емоційного впливу, можливості використання її в процесі естетичного виховання читачів. Ілюстрація - малюнок, образно розкриває літературний текст, підлеглий змістом і стилем літературного твору, одночасно прикрашає книгу, збагачуючи її декоративний лад. Ілюстрація сприяє розумінню дитиною літературного тексту, містить в собі оцінку подій і героїв літературного дії, допомагає дітям увійти в літературний світ, відчути його.

Розгляд книжкових ілюстрацій - широко використовуваний метод в навчанні дітей образотворчої діяльності. Книга - одне з перших творів мистецтва, з яким він знайомиться. Художник приходить до дитини, коли той ще не вміє говорити, і, поряд з батьками, з автором дитячої книги, стає першим вихователем і вчителем. Він формує в дітях любов до прекрасного, високі естетичні почуття, художній смак. Е. А. Флерина писала, що картинка, особливо для дітей молодшого віку, є надзвичайно важливим педагогічним матеріалом, більш переконливим і гострим, ніж слово, завдяки своєму реальному зримості. Особливо важлива книжкова ілюстрація для молодших школярів. Так як життєвий досвід дитини невеликий йому складніше відтворити в своїй уяві те, про що оповідає письменник. Йому необхідно побачити, повірити.

Деякі прийоми художньої виразності викликають нерозуміння зображеного (незавершеність, набросочность, передача об'єму темною плямою, складні ракурси, різка деформація предмета, складні перспективи). Схематичні малюнки не задовольняють ні молодших, ні старших дітей: діти хочуть бачити в зображенні всі істотні ознаки предмета.

У тих випадках, коли неможливо познайомити дітей із предметом або явищем в процесі безпосереднього сприйняття, використовують картини або ілюстрації. Їх можна використовувати і після спостереження з метою пожвавлення, уточнення, збагачення уявлень. Фіксований спосіб зображення на картині дає можливість розглянути деталі, які важко сприймати в натуральному предметі. Хлопці ніяк не освоюють способи передачі руху в малюнку. На картині можна показати і доступний спосіб зображення простору, землі і неба, спосіб передачі тривимірного простору на двомірної площини листа; елементарне побудова малюнка з виділенням композиційного центру (головне зображується більш крупно, то, що розташоване ближче, зображується внизу листа, а далі - нагорі). На ілюстраціях можна побачити різні способи зображення будинків, дерев, простори землі, тварин в русі і т. П. Однак використовувати їх рекомендується після спостережень як додатковий прийом, що допомагає перевести наочні образи, що склалися при безпосередньому сприйнятті, в графічні або як прийом, який збагачує запас графічних образів, що руйнує стереотипи, шаблони. Ілюстрацію можна пропонувати дітям для прямого наслідування. Найяскравіші уявлення, що склалися в спостереженні, витісняються останніми, більш свіжим сприйняттям готового образу. Тому застосовувати цей прийом потрібно в попередній роботі.

Перш за все, педагог виховує у дітей інтерес до творів мистецтва, викликає увагу до них. Поступово він формує здатність естетичного сприйняття. Розглядаючи картинки або скульптуру, діти цікавляться, що зображено, впізнають знайомі предмети і явища, знайомляться з тими, яких раніше не знали. Розвиваючи естетичне сприйняття у дітей, слід направляти їх увагу не тільки на зміст зображеного, а й на форму вираження образу, на кошти зображення, які роблять образ виразним. Спрямованість уваги на виразність в зображенні подій, образів людей, тварин, на багатство характерних деталей, колірну сторону в творах мистецтва дає можливість підвести дітей до вміння елементарно оцінювати їх. Оціночна ставлення у дітей виражається в перевазі одних творів іншим: часто діти просять показати ще кілька разів те, що їм сподобалося і запам'яталося; з'являються улюблені твори, розвивається усвідомлене почуття радості, задоволення від розглядання.

Займаючись з дітьми 3-4 років, важливо привернути їхню увагу до картини. Один із прийомів, за допомогою якого можна зацікавити малюка змістом картин, це запропонувати йому поставити себе на місце того дитини, який є дійовою особою в картині. Дитина стає героєм цікавого для нього події і з захопленням починає розповідати про самого себе. При розгляданні картини з маленькими дітьми можна вводити своєрідний ігровий прийом, що розвиває спостережливість і мова: вихователь шляхом запитань залучає дитину в змагання - "Хто більше побачить на зображенні?", Спонукаючи його до спостережливості і висловлювань. У дуже рідкісних випадках малюки дивляться картини мовчки. Вихователь повинен підтримувати розмови дітей, вчити їх правильно називати предмети і деякі їх характерні ознаки, допомагаючи краще зрозуміти зміст картини.

Старші дошкільнята набувають вміння сприймати твори різного змісту, а не тільки ті, в яких є цікавий сюжет, зображено якусь дію. Разом з тим і сюжетну картину вони здатні тепер сприймати інакше, ніж в більш молодшому віці, - багато про що вони можуть здогадатися, багато уявити; допомагають одержувані дітьми знання і нові уявлення про явища життя. У дітей цього віку досить розвинена любов до природи, і вони з інтересом ставляться до пейзажу, визначають, яку пору року зображено, що характерно для осені та весни, які фарби вибрав художник для їх передачі, як зображені зимовий холод, хуртовина, осінній вітер. Дуже важливо практикувати повторне розгляд картин: знайоме твір викликає жваві висловлювання; в ньому зазначаються ті сторони і деталі, що не були помічені в перший раз. Бесіди з дітьми спрямовані на більш глибоке розуміння подій, зображених у картині: діти не тільки розповідають про те, що зображено, але і як зображено. Цьому вихователь вчить дітей за допомогою зразка розповіді.

Розповідь вихователя по картині повинен бути по можливості образним, виразним, щоб підняти інтерес у дітей, створити певний настрій. Коли це можливо, вихователь використовує художню літературу (читає рядки вірша, уривок з казки, оповідання). Вихователь підводить дітей до вміння порівнювати одну картину з іншого. Старші дошкільнята здатні до деякого порівняльного аналізу. Наприклад, показавши дітям картини І. Левітана "Март" та А. Саврасова «Граки прилетіли», вихователь запитує, де, на їхню думку, зображена рання і де пізня весна. Бесіда може початися з розповіді самого вихователя про картину. Потім шляхом запитань він привертає і дітей до активного вираження своїх вражень. В інших випадках, коли у дітей розвинене вміння розглядати картини, вихований інтерес до них, бесіда прямо починається з питань до дітей. Провівши розмову по картині, вихователь в висновок висловлює своє судження про неї в зрозумілою і цікавою для дітей формі, узагальнюючи їх висловлювання.

Книжкова ілюстрація дозволяє підвести дітей до поглибленого сприйняття змісту тексту. Велику роль при цьому відіграють питання вихователя, що встановлюють зв'язок між змістом картини і прослуханих текстом. Так, наприклад, при аналізі образу героя ( "Дядя Стьопа", С. Михалков) вихователь, показуючи ілюстрації, звертає увагу дітей на передачу характерної зовнішності героя, а також задає питання, що виявляють окремі риси характеру дяді Стьопи, його вчинки. Педагог допомагає дітям робити нескладні висновки, узагальнення, звертає їх увагу на головне.

В результаті таких занять у дітей розвивається інтерес до розглядання картин. Вони починають помічати картини поза дитячого саду, розповідають про їхній зміст вихователю. Інтерес цей підтримується тим, що в дитячому садку дітям надається можливість самостійно розглядати художні листівки і картинки.

Ілюстрація як особливий вид образотворчого мистецтва робить величезний вплив на формування чуттєвого сприйняття світу, розвиває в дитині естетичну сприйнятливість, що виражається, перш за все, в прагненні до краси у всіх її проявах. Ілюстрація - це одна із зустрічей дітей зі світом образотворчого мистецтва.

Список використаної літератури

1. Питання естетичного виховання в дитячому садку. М., 1990..

2. Григор'єва Г. Г. Розвиток дошкільника в образотворчої діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. М .: Академия, 2000.

3. Григор'єва Г. Г. Образотворча діяльність дошкільника. М., 1999..

4. Дехтерев Б. Пізнання світу і ілюстрація // Дитяча література. 1990. № 3.

5. Зубарєва Н. М. Діти і образотворче мистецтво. - М., 1998..

6. Казакова Т. Г. Образотворча діяльність і художній розвиток дошкільників. М .: Педагогіка, 1993.

7. Комарова Т. С. Образотворча діяльність в дитячому садку: навчання і творчість. М .: Педагогіка, 1990..

8. Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Образотворча діяльність в дитячому садку. М., 1992.

9. Флерина Е. А. Образотворче творчість дітей дошкільного віку. М .: Учпедгиз, 1996..Скачати 10,58 Kb.


Робота з ілюстраціями в дитячому садку

Скачати 10,58 Kb.