• Список літератури
 • Глава 2. Експериментальна робота з профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму
 • Яка формує експеримент
 • висновок

 • Скачати 53,92 Kb.

  Робота соціального педагога з профілактики дитячого травматизму на дорогах
  Дата конвертації13.05.2017
  Розмір53,92 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 53,92 Kb.
  вулицях і дорогах. Сільські діти, потрапляючи в місто, часто виявляються непідготовленими до правильної поведінки на вулиці і в транспорті. У міських дітей можуть виникнути проблеми в умовах сільської місцевості: втрачається пильність, обережність на дорозі.

  У процесі цілеспрямованої педагогічної роботи можна компенсувати необізнаність дітей про правила поведінки в незвичних умовах, якщо використовувати макети міської та сільської вулиці, заміської дороги. Дуже важливо, щоб міська дитина при необхідності зміг би відшукати дорогу додому, перейти вулицю в найбільш безпечному для цього місці.

  Облік вікових особливостей у змісті і формах роботи.

  Досвід педагогів-організаторів показує можливість здійснення роботи з формування основ безпечної поведінки на дорогах починається з молодшого дошкільного віку. У цьому віці доцільно приділяти увагу загальній орієнтуванні в різних ситуаціях: розрізнення кольорів, виділенню червоного кольору в якості сигналу небезпеки і т.п.

  У старшому віці слід змінити акцент на формування самостійного і відповідального поведінки на дорогах, вміння правильно орієнтуватися в проблемній ситуації.

  Найбільш прийнятними формами роботи з дітьми є спостереження, різні ігри, читання літератури, тематичні дозвілля, изодеятельности. Поряд з цими формами роботи в старшому віці можуть використовуватися цікаві матеріали, що мають на меті перевірку і закріплення знань дітей (кросворди, ребуси, загадки, різноманітні конкурси, КВК, комп'ютерні ігри тощо).

  4. Інтегрований підхід до організації педагогічного процесу.

  Зміст роботи по формуванню безпечної поведінки на вулицях та дорогах має органічно включатися в зміст основної комплексної програми шкільного установи без збільшення навчального навантаження. Це зміст може проходити через різні види занять, а також нерегламентовані види діяльності та окремі режимні моменти.

  5. Комплексний підхід до організації роботи.

  Досвід освітніх установ - переможців огляду-конкурсу «Безпечне колесо» показує, що тільки у співпраці з батьками, державною інспекцією з безпеки дорожнього руху, школою та іншими зацікавленими організаціями можна досягти позитивних результатів, уберегти дітей від нещасних випадків на дорогах.

  Слід враховувати також принципи навчання безпеки дорожнього руху: науковість, доступність, зв'язок теорії з практикою.

  У план по організації роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму необхідно включати наступні напрямки:

  Робота з педагогічним колективом:

  тематичні наради викладачів за темою «Планування заходів місячника« Увага - Діти! »;

  засідання шкільних методичних об'єднань класних керівників;

  консультації;

  оформлення інформаційного стенду матеріалів по темі «Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

  Робота з учнями:

  нараду учнівського активу по темі «Програма заходів місячника« Увага - Діти! »;

  тематичні бесіди, інструктажі щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

  тематичні конкурси творчих робіт учнів, педагогів, батьків на теми:

  «Безпечний шлях від будинку до школи» (1-5 класи);

  «Наш друг - світлофор»;

  вікторини на теми:

  «Світлофор» (2-4 класи);

  ігрові програми «Ми пішоходи і пасажири», «Як уникнути небезпеки на вулицях»;

  проведення конкурсу плакатів на тему «Дітям - безпечні дороги»;

  проведення змагань між учнями 7-х класів за програмою гри «Безпечне колесо»:

  велоестафета;

  дорожня азбука;

  медична допомога.

  Театралізовані свята, наприклад: «Буратіно йде в школу» (1-2 клас); «Я крокую по вулиці»; «Три чарівні очі»; «Школа світлофорних наук» (3-4 клас)

  Список літератури

  Богачева І. Школа, де дружать інспектор з водієм // Всеросійська газета «Добра дорога дитинства». - М. - 2001. - №10.

  Бочарова В.Г. Педагогіка соціальної роботи. - М., 1994.

  Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - 2-е вид. стереотип. - М .: Видавничий центр «Академія», 2000..

  Позакласні заходи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. - Перм: УДАІ УВС Пермської області, 1995.

  Виготський Л.С. Вибрані психологічні дослідження. - М.-Л., 1956.

  Галагузова М.Н. Соціальна педагогіка. - М., 1999..

  Давидова Г.Є. Професійна безпека дітей // Всеросійська газета «Добра дорога дитинства». - М. - 2001. - №2.

  Діти - турбота спільна. Ігротека «ДДТ» граємо з Б.Г. Нікітьіной // Всеросійська газета «Добра дорога дитинства». - М. - 2004. - №1.

  Косий Ю.М. Про дороги і про вулиці. - Горький: Волго-Вятское книжкове видавництво, 1995.

  Макаренко А.С. Проблеми виховання в радянській школі //Пед.соч .: в 8 т. - Т.4. - М., 1984.

  Мардахаев Л.В. Методика і технологія роботи соціального педагога: Навчально-методичний посібник. - М .: Союз, 1999..

  Методика і технологія роботи соціального педагога: Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів /Б.Н. Алмазов, М.А. Бєляєва, М.М. Безсонова та ін. / За ред. М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаева. - М .: Видавничий центр «Академія», 2002. - 192 с.

  Методичні рекомендації щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. - Ярославль: УДАІ УВС Ярославської області, 1993.

  Мудрик А.В. Введення в соціальну педагогіку. - М., 1994.

  Мустаева Ф.А. Основи соціальної педагогіки: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е изд., Перераб. і додат. - М .: Академічний проект, 2001..

  Про стан, причини і заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму в Кіровській області за 7 місяців 2005 р - Кіров: УГІБДД Кіровської області, 2005.

  Овчарова О.М. Методика викладання правил дорожнього руху в системі профтехосвіти. - М .: Студія «Діафільм» Держкіно СРСР, 1881.

  Овчарова Р.В. Довідкова книга соціального педагога. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 480 с.

  Основи соціальної роботи: Підручник / Відп. ред. П.О. Павленок, - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Инфра-М, 2001..

  Педагогіка: Навчальний посібник / За ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1995.

  Правила дорожнього руху РФ (з коментарями, малюнками). - СПб, 2006.

  Робоча книга соціального педагога / Під ред. Н.Ф. Маслової. - Орел, 1994.

  Селевко Г.К. Сучасні освітні технології. - М., 1998..

  Відбулося засідання координаційної ради // Всеросійська газета «Добра дорога дитинства». - М. - 2001. - №2.

  Соціальна педагогіка: Курс лекцій / Під загальною ред. М.А. Галагузова. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000..

  Соціальна робота: Російський енциклопедичний словник. - Т.1. - М., 1997..

  Поважайте світлофор. - Кіров: ГИБДД Кіровської області і Кіровський обласний інститут удосконалення вчителів, 1995.

  Шакурова М.В. Методика і технологія роботи соціального педагога: Навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М .: Изд. центр «Академія», 2002. - 272 с.

  Щуркова Н.Е. Нові технології виховного процесу. - М., 1994.

  і вищих навчальних закладах.
  ГИБДД в роботі з дітьми спирається на багато організацій області. Співробітники ВОА допомагають готувати до екзаменаційного заліку по ПДР учнів 9 класів. З ініціативи товариства автомобілістів проводяться агітаційні автопробіги, з його допомогою підготовлені комплекти плакатів для дітей. Спільно з управлінням культури готують конкурси агітбригад, показ лялькових вистав. На базі Будинків творчості дітей та молоді діє міський клуб ЮІР, функціонує міський кабінет з навчання правил дорожнього руху батьків. На базі Будинків творчості, підліткових клубів, опорних шкіл або кабінетів з безпеки руху ВОА працюють районні штаби, гуртки ЮІР.

  Робота зі школярами починається з продумування важелів взаємодії всіх зацікавлених організацій, з складання планів, підготовки положень, того, що потім стараннями, творчої волею, енергією фахівців перетворюється в веселі, цікаві, що запам'ятовуються конкурси, фестивалі, декадники і т.д. безпеки дорожнього руху. Чим професійніше виконана рутинна частина всієї цієї роботи, тим успішніше буде її завершення.

  З метою ефективного попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на дорогах міста ведуться обліки і щомісячний аналіз ДТП за участю дітей та підлітків. Щокварталу на міської комісії із забезпечення безпеки дорожнього руху підводять підсумки роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (ДДТТ). Регулярно висвітлюється робота по профілактиці ДДТТ в міських засобах масової інформації. Проводять семінари-наради з керівниками загальноосвітніх установ з питань навчання дітей правилам дорожнього руху в школах. Проводять обстеження ділянок доріг і вулиць, прилеглих до дитячих установ, на предмет наявності та правильності установки дорожніх знаків, розмітки та інших засобів регулювання дорожнього руху.

  Так само, відповідно до наказу МВС РФ № 711 від 15.06.1995 р, ГИБДД сприяє у створенні регіональних центрів з підготовки викладачів шкіл, працівників дитячих дошкільних установ до навчання дітей і підлітків навичкам безпечної поведінки на вулицях та дорогах; залучення дітей до проведення профілактичної роботи з попередження ДДТТ, розвиток мережі загонів ЮІР; організація профілактичної роботи під час шкільних канікул (проведення бесід, масових заходів, спеціальних змін в оздоровчих таборах).

  Надання допомоги в обладнанні куточків і шкільних кабінетів безпеки дорожнього руху, організації та проведенні занять на Автомайданчик і в автомістечка з навчання дітей навичкам безпечної поведінки на вулицях та дорогах стало традиційним для працівників ДАІ, яке узагальнює досвід роботи шкіл з вивчення правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, розробляє заходи щодо профілактики ДДТТ на майбутній навчальний рік, забезпечує наочними посібниками 27.

  Практичний метод навчання застосовується для закріплення пройденого матеріалу: письмове, усне, комп'ютерне вправу з розведення дорожньої ситуації, а також використання майданчиків «Безпеки дорожнього руху»; програмованого навчання і його контроль.

  Центр викладання - кабінет безпеки дорожнього руху. Він повинен бути обладнаний відео установкою, комп'ютером. Приміщення повинно бути розраховане на учнів одного класу. Його оформляють плакатами із зображенням різних дорожніх ситуацій. Біля стін встановлюються виставкові стенди пропаганди ПДР, дитячі вироби, макети, малюнки.

  Результат підготовки до уроку - план, конспект уроку.Починати вивчення правил дорожнього руху слід з дороги і її елементів. Будь-якому учаснику руху, в тому числі і пішоходу, необхідно вміти «читати» дорогу. Для цього треба домогтися знання учнями ліній розмітки. Особливу увагу потрібно приділити вивченню місця, де перетинаються лінії пішохода і транспорту. Потім вивчити дорожні знаки, сигнали світлофора, сигнали регулювальника.

  Найбільш ефективний метод навчання як вчителів, так і учнів є комп'ютерна програма «Навчальна енциклопедія з безпеки життєдіяльності». Перша частина програми «Безпека на вулицях і дорогах» присвячена вивченню правил дорожнього руху і містить в собі навчальний інформаційний матеріал, який дає можливість викладачеві, навіть не має великого досвіду роботи, провести заняття на належному рівні. Хлопці, не виходячи з класу, можуть віртуально опинитися на вулиці і за допомогою анімаційних моделей освоїти правила дорожньої граматики. Ні для кого не секрет, як в даний час діти захоплені комп'ютерними іграми. Саме так і проходить індивідуальне навчання. Вибираючи для анімаційного людини той чи інший спосіб переходу вулиці, можна набрати певну кількість балів. Таким чином, дитина вчиться знаходити найефективніший вихід з різних дорожніх ситуації.

  Таким чином, слід зазначити, що накопичено досить багатий досвід роботи з профілактики ДДТТ; для надання методичної та практичної допомоги потрібно створювати і постійно поповнювати базу даних всіх організацій і установ, що ведуть роботу з дітьми та підлітками по профілактиці дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Досвід роботи показує, що тільки у співпраці з батьками, школою, державною інспекцією з БДР і з усіма іншими зацікавленими організаціями можна добитися позитивного результату, вберегти дітей від нещасних випадків на дорогах. Потрібно тільки професійно і гармонійно організувати роботу, використовуючи вивчені методи і форми роботи соціального педагога

  Аналіз літератури дозволив зробити наступні висновки по 1 Главі:

  * Методи соціально-педагогічної діяльності застосовуються не ізольовано і не відокремлено один від одного, а в тісному взаємозв'язку між собою. Тому головне завдання соціального педагога навчитися використовувати всі знання даної науки;

  * Соціальному педагогу необхідно знати якомога більше форм і методів роботи, можливостей їх взаємодії, бути постійно в творчому пошуку, шукати і знаходити нові форми і методи роботи, що дозволяють вирішити виявлені проблеми;

  * Для цього соціально-педагогічну діяльність необхідно постійно розвивати і вдосконалювати, направляти педагогічну діяльність так, щоб забезпечувати повноцінну соціалізацію, різнобічний розвиток, плідне спілкування всіх учасників педагогічного процесу;

  * Класифікації методів, використовуваних соціальним педагогом, носить різнобічний характер. Вчені класифікують їх з різних точок зору, в залежності від поставленої мети. Залишається незмінним одне - це способи цілеспрямованих дій у конкретній ситуації взаємодії з особистістю для формування соціально значущих якостей особистості;

  * Для надання методичної та практичної допомоги потрібно створювати і постійно поповнювати базу даних всіх організацій і установ, що ведуть роботу з дітьми та підлітками по профілактиці дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Досвід роботи показує, що тільки у співпраці з батьками, школою, державною інспекцією з БДР і з усіма іншими зацікавленими організаціями можна добитися позитивного результату, вберегти дітей від нещасних випадків на дорогах.

  Глава 2. Експериментальна робота з профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму

  Безпека дорожньо-транспортного руху - одна з основних проблем збереження життя і здоров'я підростаючого покоління, чому і присвячена наша робота. Для реалізації поставленого завдання було проведено дослідження в групі школярів в кількості 25 чоловік 5Б класу школи-ліцею №9 міста Слобідського. Нами було проаналізовано план роботи школи та класного керівника. Робота з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму ведеться тільки в програмі уроків з предмету «Основи безпеки життєдіяльності».

  Експериментальна робота проводилася в три етапи: констатуючий, формуючий, контрольний; з вересня 2005 року по лютий 2006 року.

  контрольний експеримент

  Мета: виявити рівень знань школярів про правила дорожнього руху.

  Аналіз літератури дозволив виявити основні причини нещасних випадків на дорозі, серед яких невміння прогнозувати дорожню обстановку; незнання правил дорожнього руху; відсутність навичок виконання дій з безпечного руху; небажання виконувати безпечні дії, зневажливе ставлення до них; підпорядкування неправильним небезпечним звичкам поведінки на вулиці; несвідоме наслідування іншим особам (нерідко батькам), що порушує правила дорожнього руху. Як видно з переліку причин багато в тій чи іншій мірі залежать від знання правил дорожнього руху відсутність навичок безпечного руху, тому в основу експериментальної роботи взяли вивчення правил дорожнього руху і навчання навичкам безпечного руху.

  Дітям була запропонована анкета з питаннями, які дозволили вивчити знання учнів з правил дорожнього руху і їх відношення до отримання ці знань. Питання складені по запитальника зі збірки «Діагностика рівня засвоєння знання з правил безпечної поведінки дітей в дорожній рух» під редакцією наукового центру безпеки життєдіяльності дітей Поволзької відділення російської академії освіти (всеросійська газета «Добра дорога дитинства», 2003 р, №4,5) .

  Питання по ПДР

  1. Де повинні рухатися пішоходи?

  2. Як правильно переходити дорогу?

  3. Як правильно переходити дорогу від зупинки, де зупинився автобус?

  4. Для чого служать ремені безпеки в автомобілі?

  5. З якого віку дозволено їздити на передньому сидінні легкового автомобіля?

  6. З якого віку можна керувати велосипедом по дорогах?

  Додатково до цих питань анкети нами були розроблені питання, що дозволяють виявити знання учнями правил дорожнього руху (див. Дод.)

  Таблиця 2.

  Знання правил дорожнього руху

  № п / п

  Ф. І.

  рівні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Болтачов А.

  +

  -

  -

  +

  -

  -

  Н

  2.

  Горячев Д.

  -

  -

  +

  +

  +

  +

  З

  3.

  Деветьяров Р.

  -

  -

  +

  +

  -

  +

  Н

  4.

  Зикова Н.

  -

  +

  -

  +

  -

  -

  Н

  5.

  Ісаков А.

  +

  +

  -

  +

  -

  +

  З

  6.

  Коробейников Я.

  -

  -

  -

  +

  +

  +

  Н

  7.

  Кравченко А.

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  З

  8.

  Каркина Н.

  +

  +

  -

  +

  +

  -

  З

  9.

  Кудрявцев А.

  -

  -

  -

  +

  +

  +

  Н

  10.

  Кудрявцев С.

  +

  +

  +

  -

  -

  -

  Н

  11.

  Лапін С.

  -

  -

  -

  +

  -

  +

  Н

  12.

  Макарова Д.

  +

  +

  -

  -

  -

  -

  Н

  13.

  Мосунова М.

  -

  +

  -

  -

  -

  +

  Н

  14.

  Мусихин К.

  -

  -

  +

  +

  -

  +

  Н

  15.

  Маріхін М.

  -

  +

  -

  -

  -

  -

  Н

  16.

  Оглоблина Ю.

  +

  -

  -

  -

  -

  +

  Н

  17.

  Огорельцева Я.

  +

  +

  -

  -

  -

  +

  Н

  18.

  Пономарьова І.

  +

  +

  -

  -

  -

  -

  Н

  19.

  Пермінова Н.

  +

  +

  -

  +

  +

  +

  В

  20.

  Полуектова С.

  -

  +

  -

  +

  -

  -

  Н

  21.

  Пелих А.

  +

  -

  -

  +

  -

  -

  Н

  22.

  Пушкарьова Д.

  -

  -

  -

  +

  +

  -

  Н

  23.

  Русинів Е.

  +

  -

  -

  -

  -

  +

  Н

  24.

  Харін П.

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  В

  25.

  Черменіна Т.

  +

  -

  -

  +

  -

  -

  Н

  Показники рівнів: високий - допускають одну помилку при відповідях на питання; середній-2; низький-3 і більше.

  Таблиця 3.

  Рівень знань правил дорожнього руху

  рівень

  констатуючий

  експеримент (%)

  високий

  8

  середній

  16

  низький

  76

  Аналіз відповідей показав:

  · 72% дітей вважають, що знають правила дорожнього руху (ПДР), і тільки 28% відповіли, що не знають, хоча без помилок не відповів ніхто;

  · 80% школярів дізнаються про ПДР тільки на уроках в школі, а 20% також від батьків;

  · Тільки 8% учнів припускають, що від незнання ПДР страждає багато дітей;

  · 88% вважають, що ПДР потрібно вивчати, а 12% не усвідомлюють значущість цих знань.

  Таким чином, результати експерименту, що констатує підтвердили необхідність проведення роботи з профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму.

  Яка формує експеримент

  Результати експерименту, що констатує послужили основою для складання перспективного плану. З урахуванням регіонального досвіду роботи, особливостей дітей даного віку ми склали систему роботи з профілактики дитячого травматизму.

  Мета: познайомити дітей з правилами дорожнього руху, визначити найбільш ефективні методи роботи з профілактики дитячого травматизму на дорогах.

  Експериментальна робота проводилася з вересня 2005 року по лютий 2006, спільно з класним керівником і батьками.

  При розробці даного плану був використаний і вивчений досвід роботи державної інспекції безпеки дорожнього руху з освітніми установами. З огляду на, що в даний час не в усіх школах існує спеціальна база з досвідом роботи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, в основному це заняття в рамках уроків з дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності».

  Таблиця 4.

  Перспективний план роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму

  час

  захід

  відповідальний

  Місце проведення

  вересень

  Нарада класних керівників: «Організація і проведення інструктажів в класах по ПДР». Бесіда з батьками про дитячий травматизм на дорогах. Оформлення картки «Безпечний маршрут до школи».

  Проведення місячника «Увага - Діти!»

  Огорельцев Р.Л. Огорельцев Р.Л. батьки

  ОГИБДД (Огорельцев Р.Л.)

  Ліцей Ліцей (батьківські збори) Будинок, вулиця

  Дороги міста Слобідського

  Жовтень

  Бесіда з дітьми про дитячий травматизм на дорогах.

  Інструктаж «Правила поведінки на канікулах»

  Огорельцев Р.Л.

  Огорельцев Р.Л.

  ліцей

  ліцей

  Листопад

  Зустрічі з співробітниками ДІБДР: пізнавальне знайомство з роботою ДПС (патрульний автомобіль, спеціальні засоби, документи).

  Перегляд діафільму «Правила дорожнього руху для 3-5 кл.»

  Огорельцев Р.Л.

  Огорельцев Р.Л.

  Майданчик біля ліцею

  Ліцей (класна година)

  грудень

  Конкурс на кращий вірш, присвячений ПДР. Перегляд відеомультфільма про ПДР.

  Інструктаж «Правила поведінки на канікулах»

  Огорельцев Р.Л. Класний керівник Огорельцев Р.Л.

  Огорельцев Р.Л.

  ліцей ліцей

  ліцей

  січень

  Конкурс малюнків про ПДР. Конкурс-вікторина «Світлофор»

  Оформлення стенду з правил дорожнього руху.

  Огорельцев Р.Л.

  Класний керівник

  ліцей

  Лютий

  На святкування Дня захисника Вітчизни проведення велоконкурса з використанням знань ПДР. Відкритий урок «Дорога, транспорт, пішохід».

  Тестування «Як ми знаємо ПДР».

  Огорельцев Р.Л. Спортактів ліцею Огорельцев Р.Л. Класний керівник

  Огорельцев Р.Л.

  Спортзал ліцею Ліцей

  ліцей

  У запропонованому плані роботи з профілактики дитячого травматизму (див.табл.4) на дорогах використовуються заходи, які не потребують будь-яких спеціальних дорогих ресурсів, але в той же час є ефективними методами роботи. Про це говорить і вивчений досвід роботи, і те, що в пропонованих заходах беруть участь головні зацікавлені особи. Це батьки, вчителі, державна інспекція з безпеки дорожнього руху, а також безпосередньо самі учні. Вважаю, що розвиток інтересу у дітей з вивчення правил дорожнього руху має відбуватися не пасивно, а при безпосередній участі самих учнів. Для цього використовуються такі заходи, які під силу будь-освітній установі.

  Нами була проведена профілактична бесіда з батьками та водіями «Бережи свого пасажира».

  Батькам розповіли про дитячий травматизм на дорогах нашого міста. Батькам - водіям пояснили елементарні заходи безпеки при перевезенні улюблених чад і запропонований тест, що дозволяє дізнатися, чи може дитина відчувати себе спокійно, вирушаючи з батьками в подорож на машині (див. Дод.). Наведемо деякі питання: який стиль управління ви застосовуєте, якщо в автомобілі дитина; стежите ви за тим, щоб дитина завжди пристібався ременем безпеки; які додаткові запобіжні заходи ви використовуєте, щоб убезпечити дитину в автомобілі.

  Відповідати на питання даної анкети пропонувалося анонімно. Батькам пропонувалося самим проаналізувати свої відповіді, за тим кожен сам зміг проаналізувати свою відповідь і зробити висновки. Зверталася увага на те, що якщо доріг дитина, то ставлення до безпеки вимагає серйозного коригування.

  Використовуючи методичний матеріал всеросійської газети «Добра дорога дитинства» №15, 16, 2003 рік, нами при проведенні бесіди з батьками на тему «Безпечний маршрут до школи» ставилося завдання разом з дитиною пройти шлях від будинку до школи. Проаналізувати його з точки зору безпеки і скласти на папері схему рекомендованого маршруту та опис до неї. Головне цей маршрут повинен бути не обов'язково найшвидшим, але обов'язково найбезпечнішим для дитини. Крок за кроком пройти по маршруту, пояснюючи синові чи доньці складність шляху. І чим молодша за віком дитина, тим конкретніше повинні бути приклади, ситуації, які обговорюються разом з ним. Тільки активну участь ваших дітей в конструюванні маршруту закладе в них міцне знання і принесе максимальну віддачу. Тільки постійне, конкретне, систематичне виховання безпечної поведінки на дорозі виробить у дитини культуру цієї поведінки. Спільні з дитиною зусилля по складанню схеми самого безпечного маршруту з дому до школи стали кращим доказом важливості цієї справи і любові до своєї дитини.

  Так само проведена бесіда з батьками на тему «Біг через дорогу - ворог. Особливо взимку!". Натренований до автоматизму звичка допоможе дитині безпечно перейти дорогу одному, з приятелем, з ковзанами або лижами в руках. Вона міцно стане його охоронною грамотою. Перед батьками були поставлені завдання з навчання дітей:

  виробити у дітей стійкий навик при переході вулиці, продовжувати спостереження за дорогою в обидва боки, спочатку більше наліво, потім більше направо;

  показати, що користь переходу кроком - стійкість при русі, можна спокійно повертати голову вліво, вправо стільки раз, скільки потрібно по обстановці і по ширині вулиці;

  взимку біг через дорогу небезпечний подвійно! Пояснити, що тільки спокійний перехід, тільки кроком, тільки гранична увага дорозі і рух по ній!

  При проведенні спартакіади між 5-ми класами ліцею №9, присвяченій 23 лютого, нами була організована естафета «Юні велосипедисти». Був використаний матеріал статті «Ігротека« ДДД »граємо з Б.Г. Нікітіним »8.

  Цей конкурс розвиває вміння читати і виконувати дорожні знаки, володіти їздою на велосипеді.

  Умови гри: члени екіпажів шикуються в дві колони на лінії «Стоп». За командою судді (сигнал свистка) перші гравці сідають на велосипед і долають дистанцію, виконуючи вказівки дорожніх знаків. За знаком «Небезпечні повороти» велосипедисти змійкою об'їжджають кеглі, далі «Круговий рух» - об'їжджають даний знак, потім до знаку «Рух наліво». «Рух праворуч» їдуть в звичайному напрямку, виконуючи сигнали дорожніх знаків. Трасу долають всі гравці. Судді оцінюють даний конкурс в 2 очка. Провідні регулюють рух команд.

  З огляду на, що конкурс проводився взимку, дітям було дуже приємно покататися на велосипедах. Вони з азартом виконували умови естафети, швидко і правильно реагували на запропоновані дорожніми знаками правила поведінки на дорозі, а також вміло володіли велосипедом в складних дорожніх умовах.

  В рамах розробленого плану нами було показано учням діафільм «Дорожні правила для учнів 3-5 кл.» (Н. Бородін, студія «Діафільм, 1997 г.). Діти даного віку не були знайомі з такою формою вивчення матеріалу. Вони проявили до цього заняття великий інтерес як до чогось нового. Вважаємо, що найголовніше - це те, що дітям було цікаво вивчати ПДР таким методом. Також, не забуваючи про нові методи роботи, нами був проведений урок з використанням відеоапаратури. Показаний відеомультфільм по темі «Азбука дорожнього руху», наданий відділом ДАІ м Слобідського. Він допоміг нам у вирішенні завдання з вивчення дорожніх знаків.

  Проведено відкритий урок на тему «» Дорога, транспорт, пішохід ».

  Мета: створити умови для виявлення знань правил дорожнього руху у учнів. На уроці ми вирішували наступні завдання: виховання в учнів навичок дисциплінованого поведінки на вулицях і дорогах, пропаганда правил безпечного руху, залучення учасників усного журналу в ігрову діяльність. Оформлення уроку складалося з гасел, плакатів і музичного супроводу.

  Сторінки усного журналу:

  1. Історична. Діти самі розповідали про історію розвитку ПДР, транспорту з вивченого матеріалу.

  1. ДАІ повідомляє. Інспектор ДПС розповів про історію становлення ДАІ в Росії, а також довів до дітей інформацію про дитячий травматизм на дорогах рідного міста.

  2. Зустріч з власником особистого автотранспорту, де він розповів про цікаві випадки у своїй практиці водія.

  3. Ігри за правилами дорожнього руху з використанням вивчених матеріалів всеросійської газети «ДДД» 8. Ці ігри розвивають логічне мислення, закріплюють знання дорожніх знаків.

  4. Творча. Діти читали вірші про правила дорожнього руху, котори склали вдома з батьками.

  В кінці заняття діти підтвердили хороші знання з правил дорожнього руху. Вони проявили інтерес до подальшого вивчення матеріалу по безпечній поведінці на дорогах.

  При реалізації даного плану було помічено, що великий інтерес у дітей викликає можливість наочного, практичного вивчення матеріалу. Їм був представлений патрульний автомобіль ДАІ зі спеціальною забарвленням, звукоговорящім пристроєм і маяками. Так само були показані використовувані в роботі інспектора ДІБДР спеціальні засоби. Діти мали можливість вислухати розповідь про їх застосування і роботі, а також потримати в руках, покататися в патрульному автомобілі ДАІ, включити сирену, маячки, що викликало непідробний інтерес до роботи інспектора дорожньо-патрульної служби. Необхідно звернути увагу, що застосування таких методів ще більше підвищило інтерес до вивчення правил дорожнього руху.

  Хочеться так само відзначити, що в ігровій формі у дітей непомітно для них самих купуються навички безпечної поведінки на дорозі, а також краще запам'ятовуються знання по дорожніх знаках.

  Саме ж головне це потрібно зацікавити дітей у вивченні безпечної поведінки на дорогах, використовуючи нові чи старі методи роботи, але вони повинні обов'язково викликати пізнавальний інтерес як до чогось невивченими, незвіданого. Потрібно показати найцікавіші сторони досліджуваного питання з урахуванням віку дітей.

  При реалізації даного плану нами була використана схема методичної діяльності, взята з вивченого досвіду роботи (див. Дод.). Для забезпечення процесу з вивчення і профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму необхідна інформаційно-методична база. Вона формується на базі досліди роботи освітніх установ, установ додаткової освіти, а також традиційних масових заходів. Ця робота обговорюється, коригується і формується під час проведення спільних нарад, семінарів, консультацій та «круглих столів», в яких беруть участь відділ ГИБДД, дитячо-юнацький центр та методичний центр, який і формує базу досвіду роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

  контрольний експеримент

  Мета: виявити ефективність роботи з профілактики дитячого травматизму.

  Таблиця 5.

  Знання учнями правил дорожнього руху

  № п / п

  Ф. І.

  питання

  успішність

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Болтачов А.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  2.

  Горячев Д.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  3.

  Деветьяров Р.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  4.

  Зикова Н.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  5.

  Ісаков А.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  6.

  Коробейников Я.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  7.

  Кравченко А.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  8.

  Каркина Н.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  9.

  Кудрявцев А.

  +

  +

  -

  +

  +

  +

  В

  10.

  Кудрявцев С.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  11.

  Лапін С.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  12.

  Макарова Д.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  13.

  Мосунова М.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  14.

  Мусихин К.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  15.

  Маріхін М.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  16.

  Оглоблина Ю.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  17.

  Огорельцева Я.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  18.

  Пономарьова І.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  19.

  Пермінова Н.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  20.

  Полуектова С.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  21.

  Пелих А.

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  В

  22.

  Пушкарьова Д.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  23.

  Русинів Е.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  24.

  Харін П.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  25.

  Черменіна Т.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  В

  Висновки за результатами контрольного експерименту:

  · У дітей розвинувся інтерес до вивчення правил дорожнього руху, батьки стали активно брати участь у вирішенні даної проблеми. Тільки 8 учнів зробили по одній помилку по запропонованим питань, таким чином у всіх дітей рівень знань правил дорожнього руху став - 100%;

  · З додаткових питань з'ясувалося, що діти усвідомили необхідність вивчення ПДР;

  · Великий інтерес у дітей викликали наочні, практичні та ігрові методи навчання правил дорожнього руху.

  Таблиця 5.

  порівняльні результати

  констатуючого і контрольного експерименту

  рівень

  констатуючий

  експеримент (%)

  контрольний

  експеримент (%)

  високий

  8

  100

  середній

  16

  -

  низький

  76

  -

  Порівняльний аналіз показав, що у 93% дітей підвищився рівень знань правил дорожнього руху, що наочно представлено в графіку 1.

  Графік 1. Динаміка знань учнями правил дорожнього руху

  Знання правил дорожнього руху, за даними досліджень, безпосередньо впливає на безпеку дітей на дорозі. Ми, використовуючи вивчені методи роботи соціального педагога, в формуючому експерименті досягли певних успіхів. У всіх учнів підвищилися навички і бажання виконувати ПДР, так як це є основною причиною дитячого травматизму на дорогах.

  Найважливіший аспект всієї профілактичної роботи - діти повинні вчитися безпеки постійно, безперервно. Тому хотілося б, щоб отриманий досвід роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму знайшов своє подальше продовження.

  висновок

  Володіння методами дозволяє соціальному педагогу оптимізувати свою професійну діяльність, піднятися на більш високий рівень профе ссіонального майстерності. Характер методів, використовуваних соціальним педагогом, задається особливостями розв'язуваної проблеми, віковими особливостями дітей, мікросоціуму, специфікою взаємодії з різними організаціями, що нами було використано при розробці перспективного плану.

  З урахуванням вивченого регіонального досвіду та проведеної експериментальної роботи нами були розроблені методичні рекомендації щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, зважаючи на великий обсяг частина матеріалів представлена ​​в додатку.

  Методичні рекомендації щодо профілактики ДДТТ

  Робота освітнього закладу з вивчення правил дорожнього руху і попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму повинна включати:

  Спільний план роботи освітнього закладу та ГИБДД ОВС.

  Календарно-тематичне планування з предметів, використовуючи матеріали роботи освітніх установ.

  План-графік проведення бесід, інструктажів з учнями.

  Комплексне планування місячника «Увага - Діти!»

  Інформаційний матеріал про форми роботи з учнями: класних керівників з вивчення правил дорожнього руху; викладачів ОБЖ.

  Циклограма позакласної діяльності з даної проблеми: творчі конкурси учнів з літератури, прикладної творчості, малювання; спільні творчі роботи учнів і педагогів, учнів і батьків; виставки-конкурси дидактичних матеріалів вчителів-предметників, педагогів ОБЖ, класних керівників; конкурси творчих методичних матеріалів педагогів: конспекти уроків, сценарії заходів; дні відкритих заходів всередині школи.

  Методична скарбничка: розробка тематичних заходів для класних керівників; матеріали для проведення «Дня профілактики», інформаційний матеріал з проведення короткочасних занять «Хвилинка» в групі продовженого дня; інформаційний матеріал щодо проведення короткочасних занять «Хвилинка» в групі продовженого дня; інформаційний матеріал «Робота з батьками»; програма роботи творчого об'єднання учнів «Юний інспектор».

  В організації роботи з профілактики ДДТТ слід дотримуватися таких принципів:

  Системність.

  Робота повинна проводитися протягом всього навчального року при гнучкому розподілі змісту протягом дня. У зимовий період доцільно організовувати заняття та ігри в спеціально обладнаних кімнатах, на макетах, в ігрових куточках і влітку частіше проводити їх на ділянках з нанесеними елементами дорожньої розмітки. Під час прогулянок вулицями міста звертати увагу дітей на те, що рух транспорту і пішоходів підпорядковане особливими правилами, суворо дотримуватися правил переходу вулиці.

  Облік місцевих умов.

  Створюючи розвиваюче середовище, що включає посібники, ігри, ігрові матеріали, слід враховувати, що у міських і сільських дошкільнят різний досвід поведінки на ...........

  Скачати 53,92 Kb.


  Робота соціального педагога з профілактики дитячого травматизму на дорогах

  Скачати 53,92 Kb.