• Прикріплені файли

 • Робота над проектом
  Дата конвертації30.04.2017
  Розмір7.56 Kb.
  ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

  Інга Пестерева
  Робота над проектом

  РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ.

  СЛАЙД 1

  Планування проектної діяльності починається з питань:

  «Для чого потрібен проект?»,

  «Заради чого він здійснюється?»,

  «Що стане продуктом проектної діяльності?»,

  «В якій формі буде презентовано продукт?»

  Робота над проектом, що включає складання обгрунтованого плану дій, який формується і уточнюється протягом усього періоду, проходить кілька етапів. На кожному з етапів взаємодія педагога з дітьми носить особистісно - орієнтований характер.

  СЛАЙД 2

  ПЕРШИЙ ЕТАП - ВИБІР ТЕМИ.

  Завдання педагога - здійснити разом з дітьми вибір теми для більш глибокого вивчення скласти план пізнавальної діяльності. Один із способів введення в тему пов'язаний з використанням моделі «трьох питань»:

  модель «трьох питань»

  1 що знаю?

  2 чого хочу дізнатися?

  3 як дізнатися?

  На даному етапі діалог з дітьми, організований педагогом, сприяє не тільки розвитку саморефлексії дитини в області пізнання власних інтересів, оцінки наявних і придбання нових тематичних знань у вільній розкутою атмосфері, а й розвивати мову і власне мовного апарату.

  слайд 3

  Послідовність роботи педагога на даному етапі:

  1. педагог ставити перед собою мету, виходячи з потреб інтересів дитини;

  2. залучає дошкільнят у вирішення проблеми;

  3. намічає план руху до мети (підтримує інтерес дітей і батьків);

  4. обговорює план з сім'ями на батьківських зборах;

  5. звертається за рекомендаціями до фахівців ДОУ;

  6. разом з дітьми і батьками становить план - схему проведення проекту;

  7. збирає інформацію, матеріал.

  слайд 4

  Другий етап - реалізація проекту.

  Реалізація проектів відбувається через різні види діяльності (творчу, експериментальну, продуктивну).

  Завдання вихователя на даному етапі - створити в групі умови для здійснення дитячих задумів.

  Унікальність застосування проектного методу в даному випадку полягає в тому, що другий етап сприяє різнобічному розвитку, як психічних функцій, так і особистісних якостей дитини.

  Дослідницька активність на даному етапі активується за рахунок

  1 проблемного обговорення, яке допомагає виявляти все нові проблеми, використання операцій порівняння і зіставлення;

  2 проблемного викладу інформації педагогом, організації дослідів і експериментів.

  слайд 5

  Послідовність роботи педагога на даному етапі:

  1. проводимо заняття, ігри, спостереження, поїздки (заходи основної частини проекту);

  2. даємо домашні завдання батькам і дітям;

  3. заохочуємо самостійні творчі роботи дітей та батьків (пошук матеріалів, інформації, виготовлення виробів, малюнків, альбомів і т. Д.)

  слайд 6

  Третій етап - презентація проекту.

  Важливо, щоб в основу презентації був покладений матеріальний продукт, що має цінність для дітей. В ході створення продукту розкривається творчий потенціал дошкільника, знаходити застосування відомості, отримані в ході реалізації проекту.

  Завдання вихователя створити умови для того, щоб діти мали можливість розповісти про свою роботу, відчувати почуття гордості за досягнення, осмислити результати своєї діяльності. У процесі свого виступу перед однолітками, дитина набуває навиків володіння своєю емоційною сферою і невербальними засобами спілкування (жести, міміка і т. Д.)

  слайд 7

  Послідовність роботи педагога над проектом на даному етапі:

  1 організовує презентацію проекту (свято, заняття, дозвілля, становить книгу, альбом спільно з дітьми;

  2 підводить підсумки (виступає на педраді, батьківських зборах, узагальнює досвід роботи)

  слайд 8

  Четвертий етап - рефлексія.

  Це етап осмислення, усвідомлення способів просування до успіху, аналіз допущених помилок, оцінки своїх досягнень.

  Дуже важливо на даному етапі обговорити з дітьми не тільки чому вони навчилися, але і як вони досягли поставлених цілей. Таким чином, діти зможуть самостійно проаналізувати свою діяльність.

  При цьому не слід забувати, що дошкільник потребує заохочення. Він очікує похвали за виконану роботу.

  слайд 9

  Зовнішня оцінка проекту:

  параметри:

  1. значимість і актуальність висунутих проблем і пропонованих рішень, їх адекватність досліджуваної тематики;

  2. практична спрямованість і значимість роботи;

  3. необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей;

  4. відповідність змісту цілям, завданням і темі проекту;

  5. логічність і послідовність викладу;

  6. чіткість формулювань, узагальнень, висновків;

  7. аргументованість пропонованих рішень, підходів, висновків;

  8. наявність власних поглядів на проблему;

  9. активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

  10. характер спілкування і взаємодопомоги учасників в ході виконання проекту;

  11. естетичність оформлення результатів виконаного проекту, якість ескізів, схем.

  слайд 10

  Портфоліо проекту:

  1. паспорт проекту;

  2. план виконання проекту та окремих його етапів (індивідуальні завдання кожного учасника проектної групи, завдання групи в цілому);

  3. проміжні звіти групи;

  4. зібрана інформація по темі;

  5. результати дослідження;

  6. ескізи, креслення, ескізи;

  7. матеріали для презентації.

  слайд 11

  Тривалість і види проектів.

  За тривалістю вони бувають

  1. короткостроковими (одне або кілька занять)

  2. середньої тривалості.

  3. довгострокові (наприклад, «Спортивні ігри та розваги як засіб підвищення інтересу у дітей дошкільного віку до фізичної культури» -на навчальний рік).

  У практиці сучасних дошкільних установ використовуються наступні види проектів:

  Види проектів:

  1. дослідні проекти;

  2. рольової - ігрові проекти;

  3. інформаційно - практико - орієнтовані проекти;

  4. творчі проекти

  5. комплексні

  6. міжгрупові

  7. групові

  8. індивідуальні

  Так як провідним видом діяльності дошкільника є гра, то, починаючи з молодшого віку, використовуються рольової - ігрові та творчі проекти: «Улюблені іграшки», «Азбука здоров'я» та ін.

  Прикріплені файли:

  prezentacija-yetapy-proekta_7s7on.pptx | 92,66 КБ | Завантажено: 149
  Робота над проектом