Скачати 20,73 Kb.

Робоча програма з основ православної віри для дітей старшого дошкольноговозраста
Дата конвертації17.06.2017
Розмір20,73 Kb.

Скачати 20,73 Kb.

Алеся Шитова
Робоча програма з основ православної віри для дітей старшого дошкольноговозраста

Недержавне загальноосвітній заклад ПРАВОСЛАВНА ГІМНАЗІЯ імені преподобного Амвросія Оптинського Липецької Єпархії Руської Православної Церкви (Московський Патріархат)

Робоча програма з основ православної віри

для дітей старшого дошкільного віку

Терміни реалізації програми:

Програма розрахована на 1 навчальний рік.

склали:

Шитова Олеся Євгенівна

Мороз Світлана Олександрівна

2016-2017 рр.

зміст

1. Пояснювальна записка .... 3

Обгрунтування необхідності залучення старших дошкільників до духовних і моральних цінностей .... 3

Цілі і завдання програми .... 6

Особливості вікової групи і режим занять ....

2. Зміст навчального матеріалу .... 10

Тематичний план ... 11

3. Навчально-тематичне планування ... 12

Теми занять та кількість навчальних годин ... .12

4. Вимоги до рівня підготовки дітей. Очікувані результати. .... 19

Прогнозовані результати і способи їх перевірки .... 19

Вимоги до рівня підготовки дітей до кінця року ..... 20

5. Інформаційно-методичне забезпечення програми ....21

6. Додаток .... 22

«Те, що хочеш сказати дітям, говори з молитвою. Діти не чують вухами. Тільки, коли приходить Божественна благодать і просвіщає їх, вони чують те, що ми хочемо їм сказати »

старець Порфирій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У справі православного виховання дитини-дошкільника велике значення мають прилучення його до духовних і моральних цінностей, церковних Таїнств, присутність на богослужіннях, відвідування недільної школи, а так само соработничество педагогічного колективу і сім'ї з метою здійснення повноцінного розвитку дитини (щоб сім'я і дошкільний установа не замінювали, а доповнювали один одного).

Дитинство - час розвитку душевних і тілесних сил людини, час придбання знань про навколишній світ, час формування моральних навичок і звичок. У дошкільному періоді йде активне накопичення морального досвіду, і звернення до духовного життя починається також в дошкільному віці з морального самовизначення і становлення самосвідомості. Систематичне духовно-моральне виховання дитини з перших років життя забезпечує його адекватний соціальний розвиток і гармонійне формування особистості. У цьому віці дитина глибоко і трепетно ​​сприймає і переживає свої перші враження, знаходячи досвід, який в подальшому визначить його життєвий шлях і моральний вибір. Важливо, щоб ці перші враження розкривали красу і велич створеного Богом світу, вчили берегти його. Особливо необхідно дотримуватися принципу безперервності і наступності у вихованні дошкільнят.

Дошкільний вік найважливіший етап у розвитку дитини. У цей період дитина долучається до світу суспільних цінностей. Одна з найважливіших завдань педагогів дошкільної освіти - формування у дітей впевненості в собі, в своїх силах, а також позитивного ставлення до себе і навколишнього світу. Основи гуманного ставлення до природи і оточуючим його людям, здатність співчувати, співпереживати закладаються саме в дошкільному віці. Також в цей час у дітей формуються перші уявлення про устрій держави, громадянами якої є їхні батьки і вони самі.

Проблема духовно-морального виховання підростаючого покоління сьогодні одна з найбільш актуальних. А православ'я і християнство складають культурообразующую основу російського народу, його духовного обличчя і менталітету. Тому необхідно підкреслити взаємозв'язок морального і духовного виховання дитини старшого дошкільного віку як частини цілого.

У російській педагогіці виховання завжди пов'язувалося з розвитком морально - етичних основ особистості, де ставилося основна мета - виховати дитину мислячим, доброзичливим, працьовитим, скромним, поважним і відповідальним. Педагоги разом з батьками повинні дати дітям певні орієнтири, цінності, які служили б їм своєрідним компасом у житті.

Духовне багатство і добробут держави і суспільства залежить від тих основ, які ми закладемо в свідомість і серце дітей-дошкільнят, від їх духовно - морального здоров'я.

Треба виховувати в дітях духовне ставлення до Бога, до світу і до людини, як творіння Божого для того, щоб вони могли визначити своє місце в світі і призначення в ньому.

Підготовча група охоплює дітей дошкільного віку. Причому нижня межа цього періоду за своїми психологічними якостями сильно відрізняється від верхньої. Але загальною і важливою тенденцією цього вікового періоду є закладання і активний розвиток психологічних структур особистості дитини, визначають систему відносин до себе і до всього, що його оточує. Це період бурхливого розвитку свідомості, системи моральних мотивів і формування основ вольового поведінки.

Курс Основ православної віри, що ведеться в підготовчій групі, закладає фундамент для подальшого духовного просвітництва дітей. Тут вкрай важливо пам'ятати слова К. Д. Ушинського, який писав: «Для дитини Світле свято і весна, Різдво і зима, Спас і стиглі плоди, Трійця і золоті берізки зливаються в одне могутнє враження, свіже і повне життя. Перше знайомство з євангельськими подіями було б вигідно поєднати з поясненням майбутніх свят: тут і церковна служба, і розповідь матері, і святкове почуття дитини - все з'єднується, щоб оживити ту чи іншу подію »(Ушинський К. Д. Твори в 10-и тт. , 1945 г.).

Повідомляючи дітям найперші основи знань про Бога, Його творінні, про Сина Божого, святих і подвижників Православ'я, можна і потрібно пов'язати воєдино духовне і матеріальні, морально умоглядне і практичне. Історичний розділ програми буде представлений вивченням епізодів біблійної та церковної історії, які відображають в собі протягом історії загальнолюдської. Важливо познайомити дітей з пристроєм храму, його історією. Настільки ж важливо ввести в програму твори літератури і образотворчого мистецтва, що вводять дітей у світ високих духовно-моральних образів, в емоційно привабливою, зрозумілій формі передають відомості естетичного, духовно-морального та Учительного характеру. Дуже важливо ввести дитину в координати вищих моральних цінностей, задати алгоритми моральної поведінки, для чого незамінні моральні бесіди, а також організація такої поведінки дитини, коли б він міг максимально орієнтуватися на інших людей, враховуючи їх інтереси і позицію

Дана програма є адаптованою, в основу її покладено такі програми:

«Закон Божий для дітей» під ред. Серафима Слобідського, Москва, 2010 року.

«Основи православної культури для дітей дошкільного віку», під ред. Протоієрея Віктора Дорофєєва, Москва, 2002.

«Раз сходинка, два сходинка» / Практичний матеріал по духовно-моральному вихованню дошкільнят », Білгород, 2010 року.

• Жукова В. В., Волкова Т. Г. «Я йду на урок в недільну школу», Москва, 2011 року.

«Ми любимо Бога», упорядник іподиякон Віктор Баландін, Москва, 2012.

Ці програми засновані на розвитку духовного начала у дітей дошкільного віку. Дають перші знання про Бога, Його святих, православних свят церковного календаря.

Нормативною основою для розробки навчального плану програми є документи:

• Федеральний Закон Про освіту в РФ (затверджено 21.12 2013р.);

• Федерального державного освітнього стандарту (Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 N 1155);

• Санітарно-епідеміологічних вимог до влаштування, утримання та організації режиму роботи ДНЗ (постанова від 15 травня 2013 р N 26 Про затвердження СанПин 2.4.1.3049-13);

• Статут Православної Гімназії імені преподобного Амвросія Оптинського.

Теоретичні знання з усіх розділів програми даються в ігровій формі, носять проблемно-пошуковий характер і закріплюються в практичній діяльності. Протягом освоєння програми відбувається поступове ускладнення матеріалу.

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ГРУПИ ДІТЕЙ

Програма призначена для дітей у віці від 5 до 7 років.

Форма організації занять - групова і індивідуальна, що обумовлено цілями і завданнями програми.

РЕЖИМ ЗАНЯТЬ

1 раз в тиждень по 25-30 хвилин.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Теми і зміст занять з основ православної віри підпорядковані досягненню основної мети:

цілісного, духовно-моральному розвитку особистості дитини дошкільного віку.

Завдання програми:

1. Розвиток у дітей духовної культури. Виховання любові до Бога, Божої Матері, православним святим.

2. Формування знань про Православну Церкву, православному храмі і, що здійснюються церковних Таїнствах.

3. Формування і розвиток морально - інтелектуальної компетенції дітей, морально - етичних норм і уявлень. Формування духовно - морального ставлення і почуття причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, селищу, до природи рідного краю, до культурної спадщини свого народу.

4. Виховання в дусі шанування традицій і культури свого та інших народів, морально - інтелектуальних рис особистості, толерантного ставлення до представників інших національностей, одноліткам, їх батькам, сусідам, іншим людям. Виховання любові і поваги до своєї Батьківщини - Росії, шанобливого ставлення до людини - трудівника, результатами його праці, рідної землі, захисникам Вітчизни, державної символіки, традицій держави, громадським і церковним святам.

5. Формування культурологічної компетенції дітей старшого дошкільного віку в області знань про традиційної релігійної культури Росії в історичній ретроспективі і на сучасному етапі.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

У цей період дитина повинна мати високий рівень пізнавального і особистісного розвитку, що дозволить йому надалі успішно навчатися в школі. Його основні досягнення пов'язані з освоєнням навколишнього світу, світу речей як предметів людської культури. У цьому віці діти освоюють форми позитивного спілкування з людьми, формується позиція школяра. Відбувається усвідомлення себе як самостійної особистості. Діти вже можуть робити правильний моральний вибір у складній ситуації. Відбувається формування релігійних почуттів у дітей, заснованих на певних знаннях духовних і моральних цінностей.

Дитина і його оточення

Закріпити уявлення про навколишнє середовище, близьких людях, про родовід своєї сім'ї, рідний край, природи, Батьківщини, про головні події сучасної історії. Розповісти про Святому сімействі, сім'ї як малої Церкви.

Бог - Творець світу

Закріпити знання про те, що Бог створив світ і все, що живе в ньому, про силах добра і зла (Ангели-охоронці і біси-спокусники, розвивати прагнення до доброти, чесності, чеснот, а також розуміння відповідальності перед Богом за власні вчинки.

Молитва - спілкування з Богом

Розширити уявлення про молитву, її призначення і сенс; навчити відрізняти спілкування з Богом від спілкування з близькими; заучувати предначінательного молитви: «Дякуємо Тобі, Господи», «Богородице, Діво, радуйся!», здійснювати короткий молитовне правило вранці і ввечері, перед і після прийняття їжі, перед і після закінчення навчання і будь-якої справи. Рекомендується почергове читання або спів молитов перед і після занять.

Церква - дім Божий

Закріпити знання про богослужінні, храмі, святині - мощі і іконах. Навчити розрізняти образи Спасителя, Божої Матері, шанованих святих; спільно брати участь у Таїнствах Церкви, підготувати дітей до першої сповіді.

Священна історія Старого Завіту

Розповісти про поняття «заповіт», сформувати уявлення про Завіті Бога людині. Продовжувати знайомство зі Священною історією Старого Завіту (Авраам, Йосип і його брати, єгипетське полонення, пророк Мойсей, вихід з Єгипту, Ісус Навин, Земля обітована, Самсон, царі-пророки Давид і Соломон, коротка історія єврейського царства).

Божі заповіді

Закріпити уявлення про те, що Бог через пророка Мойсея дав людям Свій божественний Закон - десять заповідей; які вчать любити і шанувати Бога, любити ближніх. Детально роз'яснити окремі заповіді.

Новий Завіт - життя Господа Ісуса Христа

Продовжити знайомство з Євангелієм, що розповідає про життя Господа нашого Ісуса Христа, більш глибоко розкривати зміст Його спокутних страждань, смерті і Воскресіння. Розповісти про заповідях блаженства.

церковні свята

Вивчати денний і річний коло богослужінь (короткі поняття про те, що таке Літургія, свята двунадесяті і великі, Кріпаки і Богородичні і т. Д.). Закріплювати початкові поняття про піст. Рекомендується спільно святкувати Різдво Христове, Великдень, Трійцю, а також інші свята, пов'язані з річним обертом богослужіння (Хрещення, Введення в храм Пресвятої Богородиці, дні пам'яті шанованих святих). Бажано відвідування в цей день богослужіння і участь в Таїнствах покаяння і Причастя.

Житія святих

Закріпити розуміння православного вчення про святих, розповісти про чинах святості. Продовжити знайомство з житіями (напр., Святого великомученика і цілителя Пантелеймона, благовірних князів Олександра Невського і Дмитра Донського, святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба, місцевих подвижників, своїх небесних покровителів).

Дні Ангела дітей (іменини)

Закріпити поняття про небесного покровителя - святого, ім'я якого носить дитина. Завчити з кожним тропар його святого. Рекомендується привчити дитину в день тезоіменитства брати участь в Таїнстві Причастя. На честь кожного іменинника бажано влаштовувати свято за участю дітей та батьків, а також спільну трапезу з спільною молитвою.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

теми занять

кількість

годин

1. Наш дивовижний світ. Бог в природі. Ставлення дитини до природи. 1

2. Господь наш і Бог. Звідки ми дізнаємося про Бога. Біблія. Як людина говорить з Богом. Молитва. 1

3. Хрест. Хресне знамення. Хто такі православні християни? 1

4. Створення світу. Ангельський світ. Ангел охоронець. Молитва до Ангела-Хранителя. 1

5. Дні створення світу. Створення Адама і Єви. Душа людини. Життя перших людей в раю. 1

6. Гріхопадіння перших людей. Обіцянка Спасителя. Непослух в житті людей. 1

7. Потоп. Праведний Ной і його сім'я. Життя людей після потопу. 1

8. Мойсей. Результат єврейського народу з Єгипту. Чудеса Божі в пустелі. 1

9. Заповіді Божі. Що таке закон? Поведінка людини і що таке совість. 1

10. Скинія. Перший храм. Бесіда про храм. Хто такі священики. Як треба брати благословення. 1

11. Святі Йоаким і Анна - батьки Пресвятої Богородиці. Різдво Пресвятої Богородиці. 1

12. Введення Богородиці у храм. Благовіщення. Молитва Богородиці. 1

13. Про святих іконах. Хто зображується на іконах? Богородичні ікони. 1

14. Кого зображують на іконах. Хто такі святі? Читання з життя святого. 1

15. Різдво Христове. Розповідь педагога про свято. 1

16. Підготовка до свята Різдва Христового. 1

17. Іван Хреститель. Хрещення Господнє. Таїнство Хрещення в житті людини. 1

18. Ікона «Хрещення Господнє». Знайомство з іконою Святої Трійці. Молитва. 1

19. Чудеса Господні. Як Ісус Христос допомагав людям. Воскресіння Лазаря. Цінність життя. 1

20. Вчення Ісуса Христа. Молитва «Отче Наш». 1

21. Як вчення Господа відбивається в житті людей. 1

22. Ставлення до батьків, дорослим, друзям. 1

23. Преображення Господнє. Благословення дітей. 1

24. Прощена неділя. Що таке пост. Таїнство покаяння (сповідь). 1

25. Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя в Росії. 1

26. Зрада Іуди. Таємна вечеря. Таїнство Причастя. 1

27. Страждання, смерть і поховання Господа Ісуса Христа. 1

28. Воскресіння Ісуса Христа. Знайомство зі святом Пасхи. 1

29. Святкування Світлого Христового Воскресіння. 1

30. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. 1

31. Зішестя Святого Духа на апостолів. Знайомство зі святом Трійці. 1

32. Успіння Пресвятої Богородиці. Чому Росія - будинок 1

33. Що таке церковний дзвін? Дзвін. 1

34. Як Росія стала православною країною. Святий рівноапостольний князь Володимир. 1

35. Хто такі монахи? Святі Серафим Саровський, Сергій Радонезького і Амвросій Оптинський. 1

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Прогнозовані результати і способи їх перевірки

До кінця реалізації програми діти повинні:

1. Мати уявлення про навколишнє середовище, близьких людях, про родовід своєї сім'ї, рідний край, природи, Батьківщини, про головні події сучасної історії.

2. Знати про Святому сімействі, сім'ї як малої Церкви.

3. Мати знання про те, що Бог - Творець світу, Він створив світ і все, що живе в ньому.

4. Знати про силах добра і зла (Ангели-охоронці і біси-спокусники).

5. Розвивати прагнення до доброти, чесності, чеснот, а також розуміння відповідальності перед Богом за власні вчинки.

6. Знати, що молитва - це спілкування з Богом. Мають уявлення про молитву, її призначення і сенс. Вміють відрізняти спілкування з Богом від спілкування з близькими.

7. Знати молитви: «Отче Наш ...», «Пресвята трійці ...», «Дякуємо Тобі, Господи», «Богородице, Діво, радуйся!», Молитву Ангелу-Хранителю.

8. Мати уявлення, що храм-це дім Божий, які бувають храми., Що таке ікона. Уміють розрізняти образи Спасителя, Божої Матері, шанованих святих

9. Мати уявлення про Священної Історії Старого Завіту (пророк Мойсей, вихід з Єгипту, Ной, заповідях Божих.

10. Знати, що таке Євангеліє, яке розповідає про життя Господа нашого Ісуса Христа.

11. Знати головні церковні свята.

12. Мати уявлення про житіє окремих святих, поняття про небесного покровителя - святого, ім'я якого носить дитина.

Формами підведення підсумків реалізації програми є:

• відкриті заняття та свята для дітей і батьків;

• участь у заходах Гімназії.

До кінця навчального року діти повинні:

Полюбити Церква, Бога, Православну гімназію, з радістю займатися різними видами діяльності, прагнути жити по-християнськи, дарувати людям тепло і любов.

Програмно-методичної забезпечення

1. «Закон Божий для дітей» під ред. Серафима Слобідського, Москва, 2010 року.

2. «Основи православної культури для дітей дошкільного віку», під ред. Протоієрея Віктора Дорофєєва, Москва, 2002.

3. «Раз сходинка, два сходинка» / Практичний матеріал по духовно-моральному вихованню дошкільнят », Білгород, 2010 року.

4. Жукова В. В., Волкова Т. Г. «Я йду на урок в недільну школу», Москва, 2011 року.

5. «Ми любимо Бога», упорядник іподиякон Віктор Баландін, Москва, 2012.

6. «Юрась. Я знаю свою віру! »Дитячий православний календар на 2014 рік. - СПб., 2013.

7. «Закон Божий для самих маленьких», упорядник С. С. Коломзіна, Москва, 2002.Скачати 20,73 Kb.


Робоча програма з основ православної віри для дітей старшого дошкольноговозраста

Скачати 20,73 Kb.