Скачати 19,08 Kb.

Робоча програма додаткової освіти для дітей дошкільного віку. Гурток «Весела математика»
Дата конвертації16.10.2019
Розмір19,08 Kb.

Скачати 19,08 Kb.

Тетяна Гільдерман
Робоча програма додаткової освіти для дітей дошкільного віку. Гурток «Весела математика»

Мета даної програми - підвищити рівень пізнавальної активності дітей, розвиток елементарних математичних уявлень у відповідності з підвищеними вимогами до них в школі, розвинути здатність дітей вирішувати логічні завдання. Мета навчання не тільки в підготовці до успішного оволодіння математикою в школі, але і повноцінний розвиток ребё нка:

- розвиток мотиваційної сфери;

- інтелектуальних творчих сил;

- якості особистості.

Завдання програми:

1. Створення максимально сприятливих умов для раннього виявлення і розвитку інтересів, нахилів та здібностей дитини.

2. Формування внутрішньої навчальної мотивації, інших мотивів навчання.

3. Розвиток психічних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення).

4. Розвиток варіативного і образного мислення (фантазії, уяву, творчі здібності).

5. Формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія).

6. Формування умінь і навичок (вміння обмірковувати і планувати дії, робити висновки, здогадуватися про результати і перевіряти їх, строго дотримуватися, заданим, правилам алгоритму.)

Форми роботи:

• заняття - є основною формою роботи з дітьми, тривалість якого 20 хвилин (1 академічна година). У заняття включені рухливі ігри, фізкультхвилинки, пальчикові ігри, які дозволяють дітям розслабитися;

• бесіди;

• різні види ігор;

• малюнки і композиції;

• індивідуальна робота;

сюжетно-дидактичні ігри;

• вікторини;

робота з батьками

Методи навчання:

• наочний;

• дослідницький;

• проблемно-пошуковий;

• пояснювально-ілюстративний;

• практичний.

Зміст додаткової програми.

1. Кількість і рахунок

• порівняння двох множин (груп) предметів, з'ясування в якій з двох груп більше (менше) предметів або їх порівну.

• Освоєння способу практичного зіставлення груп: накладення і додатку.

• Освоєння принципу побудови натурального ряду, т. Е освіту кожного наступного числа (т + 1) і попереднього (т-1).

• Відпрацювання рахункових навичок.

• Узгодження числівників з іменниками.

• Навчання відліку предметів по названому числу, за кількістю їх на картці.

• Показ незалежності числа предметів від їх просторових ознак (розміру, форми розташування, відстані між предметами).

• Рахунок груп предметів (множин, що сприймаються різними аналізаторами (слуховим, осязательно-руховим).

2. Величина

• Порівняння предметів контрастних і однакових розмірів по довжині, ширині, товщині, висоті з використанням прийомів додатки і накладення, а так само на око.

• Навчання розкладання предметів в ряд в порядку зростання або зменшення розміру по довжині, ширині, висоті, товщині і за обсягом в цілому.

3. Форма

• Розвиток уявлень про форму предметів.

• Розрізнення геометричних фігур і ознайомлення з деякими їх властивостями.

4. Орієнтування в просторі і часі

• Визначення просторового розташування предметів щодо себе.

• Навчання вмінню пересуватися в зазначеному напрямку.

• Формування уявлень «ближче», «далі», «близько», «далеко».

• Розвиток орієнтування на аркуші паперу і на площині столу.

5. Логічні завдання

• Відгадування загадок.

• Угрупування предметів за певною ознакою.

• Виключення предмета з групи за певною ознакою.

• Складання цілого з частин.

Очікувані результати:

В результаті успішного оволодіння даною програмою, у дітей будуть багатшими уявлення про кількісні і просторові властивості і відносинах реальних предметів, тим легше їм буде в подальшому шляхом узагальнення і абстрагування перейти від цих уявлень до математичних понять. А це запорука успішного навчання математики в школі.

Навчально-тематичний план

(В перспективному плануванні вказано номер літературного видання після назви вправи, друга цифра означає сторінку.)

Тиждень Тема Мета Годинники

1 2 3 4

Жовтень

1

порівняння предметів

Вчити порівнювати дві групи предметів шляхом накладення і додатку; знаходити однакові предмети; орієнтуватися в просторі. (1,4) 1 година

2

квадрат

Сформувати уявлення про квадраті як загальній формі деяких предметів, вміння розпізнавати квадрат в предметах навколишнього оточення і серед інших фігур (трикутників і кіл, познайомити з деякими властивостями квадрата. (2, 111) 1 година

3

числа 1,2

Ознайомити з утворенням числа 2, цифрами 1 і 2; вчити порівнювати дві групи предметів, встановлюючи співвідношення: більше - менше, порівну; знаходити і називати предмети круглої і квадратної форми на заданому просторі. (1, 6) 1 година

4

Геометричні фігури

Закріплювати назви геометричних фігур, вміння класифікувати їх за формою і кольором, порівнювати дві групи предметів шляхом додатки, визначати, які предметів більше (менше) без ліку (1, 8)

1 годину

Листопад

5 Орієнтування в просторі Розвивати уміння орієнтуватися в просторі;

формувати уявлення про те, чого у кожної людини по два і по одному; вчити розрізняти частини доби;

вчити називати предмети квадратної і круглої форми (1, 10)

1 годину

6 Число 3 Ознайомити з освіту числа 3 і відповідною цифрою;

- вчити вважати і розкладати предмети правою рукою зліва направо;

- вправляти в орієнтуванні в просторі (1, 13) 1 година

7

Порівняння по висоті Тренувати в рахунку в межах 3;

- вчити порівнювати предмети по висоті, відображати в мові результат порівняння;

- вчити складати предмет з трьох рівнобедрених трикутників;

- знаходити в оточенні однакові по висоті предмети (1, 15) 1 година

8

трикутник

Закріплювати назви геометричних фігур;

- вчити знаходити предмети названої форми;

- складати предмет з трикутників;

- порівнювати предмети по довжині і відображати в мові результат порівняння

(1, 17) 1 година

грудень

9 Раніше, пізніше Уточнити уявлення про зміну предметів з часом, про тимчасові відносинах «раніше», «пізніше», тренувати вміння розуміти і правильно вживати в мові слова «раніше», «пізніше»;

- закріпити вміння використовувати в ігровій діяльності поняття «один» і «багато», вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів, порівнювати чисельність груп предметів за допомогою складання пар (2, 102) 1 година

10

Число 4 Ознайомити з утворенням числа 4 і цифрою 4;

- вчити вважати в межах 4;

- співвідносити числівник з кожним з предметів;

- розрізняти кількісний і порядковий рахунок, розкладати предмети правою рукою зліва направо (1,25) 1 година

11

Квадрат Сформувати уявлення про квадраті як загальній формі деяких предметів, вміння розпізнавати квадрат в предметах навколишнього оточення і серед інших фігур;

- закріпити рахунок до 4, вміння визначати і називати властивості

предметів;

- розвивати увагу, пам'ять, мова,

уяву, творчі процеси (2, 111) 1 година

12 Склад числа 4 Ознайомити з освіту числа 4 і цифрою 4;

- вчити вважати в межах 4, закріпити вміння відрізняти кількісний рахунок від порядкового (1, 31) 1 година

січень

13

порядковий рахунок

Тренувати в рахунку по порядку;

- закріплювати вміння відповідати на питання: який, який;

- складати квадрат з рахункових паличок;

- закріплювати уявлення, про те, що кількість предметів не залежить від їх розташування; (1, 22)

1 годину

14 Куб Сформувати уявлення про кубі і деякі його властивості, вміння розпізнавати куб в предметах навколишнього оточення і серед інших фігур;

- закріпити уявлення про вивчених постатей, рахунок до 4, вміння визначати і називати властивості предметів, порівнювати предмети за висотою (2, 116) 1 година

15 Куб, куля Вчити обстежити куб і куля осязательно-руховим способом;

- дати уявлення про стійкість і нестійкості, наявності або відсутності кутів;

- показати, що кількість предметів не залежить від того, як вони розташовані (1, 20) 1 година

Лютий

16 Вгорі, внизу Уточнити просторові відносини «вгорі», «внизу», «верхній», «нижній», тренувати в умінні розуміти і правильно використовувати в мові слова, що виражають ці відносини;

- закріпити рахунок в межах 4, вміння співвідносити цифри 1-4 з кількістю предметів, вміння розпізнавати вивчені геометричні фігури (2. 120) 1 година

17 Порівняння по ширині Уточнити просторові відносини «ширше» - «вже», сформувати вміння порівнювати предмети по ширині шляхом додатки і накладення,

- закріпити рахункові вміння, вміння визначати, називати і порівнювати властивості предметів (2, 123) 1 година

18 Порівняння предметів за величиною Вчити порівнювати предмети за величиною;

- встановлювати рівність між двома групами предметів;

- розрізняти кількісний і порядковий рахунок;

- закріплювати знання про частини доби (1, 37)

1 годину

19 Порівняння предметів за висотою вчити моделювати предмет з паличок однієї довжини;

- порівнювати предмети по висоті;

- орієнтуватися в просторі (1, 40) 1 година

Березень

20 Орієнтування в часі. Вчити класифікувати фігури за різними ознаками: кольором, розміром, формою;

- розрізняти і називати частини доби;

- знаходити однакові предмети;

- вправляти в рахунку (1, 42) 1 година

21 Число 5 Ознайомити з освіту числа 5 і цифрою 5;

- вправляти в порівнянні смужок по довжині;

- вчити розкладати брусочки в порядку убування;

- відображати в мові результат порівняння (довше, коротше і т. Д.) (1, 44) 1 година

22 Рахунок до 5. Число і цифра 5. Сформувати уявлення про число і цифру 5, вміння рахувати до 5, співвідносити цифру 5 з кількістю;

- закріпити рахункові вміння, вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів;

- закріпити вміння порівнювати і зрівнювати групи предметів за кількістю (2, 127) 1 година

23 Вимірювання предметів. Вчити порівнювати два предмети за допомогою умовної мірки;

- орієнтуватися в просторі і відображати в мові напрямок;

- вправляти в рахунку в межах 5 (1, 48) 1 година

Квітень

24 Вимірювання предметів

(продовження) Продовжувати вчити порівнювати предмети за допомогою умовної мірки; - активізувати словник (далеко - близько) (1, 50) 1 година

25 Порядковий рахунок Тренувати в рахунку в межах 5;

- вправляти в порівнянні предметів за величиною;

- розрізнення кількісного і порядкового рахунку (1, 54) 1 година

26 Овал Сформувати уявлення про овал, вміння розпізнавати овал в предметах навколишнього оточення;

- закріпити рахунок до 5, вміння визначати і називати властивості предметів і фігур, порівнювати предмети за властивостями (2, 132) 1 година

27 Усередині, зовні.Уточнити розуміння сенсу слів «всередині», «зовні» і грамотно вживати їх у мовленні; - закріпити уявлення про овал, рахункові вміння в межах 5, вміння співвідносити цифру з кількістю предметів (2, 137) 1 година

Травень

28

Попереду, ззаду, між. Уточнити розуміння сенсу слів «попереду», «позаду», «між» і грамотно вживати їх у мовленні;

- закріпити просторові відносини «справа» - «зліва», закон збереження кількості, рахункові вміння в межах 5, вміння співвідносити цифру з кількістю, визначати, називати і порівнювати властивості предметів (2, 141) 1 година

29 Пара Уточнити розуміння дітьми значення слова «пара» як двох предметів, об'єднаних спільною ознакою;

- закріпити рахункові вміння, геометричні і просторові уявлення, вміння порівнювати предмети по довжині (2, 144) 1 година

30 Прямокутник

сформувати уявлення про прямокутнику, вміння розпізнавати прямокутник в предметах навколишнього оточення, виділяти фігури форми прямокутника серед фігур різної форми;

- закріпити геометричні і просторові уявлення, рахунок до 5, вміння співвідносити цифру з кількістю (2, 148) 1 година

31 Числовий ряд Сформувати уявлення про числовому ряді, закріпити вміння рахувати до п'яти, співвідносити цифри 1-5 з кількістю, сформувати досвід зворотного рахунку від до 1;

- закріпити уявлення про вивчені геометричні фігури і просторових відносинах, вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів, орієнтуватися в просторі (2, 154) 1 година

32 Ритм (пошук і складання закономірностей) Сформувати уявлення про ритм (закономірності, вміння в найпростіших випадках бачити закономірність і складати ряд закономірно чергуються предметів або фігур;

- закріпити вивчені геометричні фігури, закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, використовувати їх для вирішення завдань (2, 159) 1 година

червень

33 Рахунок до шести. Число і цифра 6 Сформувати уявлення про число і цифру 6, вміння рахувати до шести і назад, співвідносити цифру 6 з кількістю;

- закріпити рахункові вміння, вміння виділяти і порівнювати властивості предметів, вміння порівнювати групи предметів за кількістю, використовуючи рахунок і складання пар (2, 163) 1 година

34 Порядковий

рахунок Сформувати уявлення про порядковий рахунку, закріпити вміння рахувати до шести, вміння співвідносити цифру 1-6 з кількістю;

- закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, вміння орієнтуватися в просторі (ліво, право) (2, 168) 1 година

35 Порівняння по довжині Уточнити розуміння слів «довгий» і «короткий», закріпити порівняння по довжині, сформувати уявлення про впорядковування по довжині декількох предметів, розвивати окомір;

- закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, уявлення про числовому ряді, рахунок до шести, порядок проходження цифр 1-6 (2, 171) 1 година

36 Рахунок до семи. Число і цифра 7. Сформувати уявлення про число і цифру 7, вміння рахувати до семи і назад, співвідносити цифру 7 з кількістю;

- закріпити геометричні уявлення, рахункові вміння, вміння виділяти і порівнювати властивості предмета, порівнювати і зрівнювати двома способами групи предметів за кількістю (2, 175)

1 годину

Липня

37 Повторення - числа і цифри 1-7 Закріпити вміння рахувати до 7 в прямому і зворотному порядку, співвідносити цифри 1-7 з кількістю, знаходити місце числа в числовому ряду;

- закріпити уявлення про збереження кількості, вміння розпізнавати форму геометричних фігур (2, 179) 1 година

38 Порівняння по товщині Уточнити розуміння слів «товстий» і «тонкий», сформувати вміння порівнювати предмети по товщині;

- закріпити рахункові вміння, вміння визначати і називати властивості предметів, порівнювати предмети за довжиною (2, 182) 1 година

39 Порівняння по висоті. Уточнити розуміння слів «високий» і «низький», закріпити вміння порівнювати предмети по висоті, уявлення про впорядковування по висоті декількох предметів, розвивати окомір;

- закріпити вміння порівнювати чисельність груп предметів двома способами, уявлення про числовому ряді, прямий і зворотний рахунок до семи (2, 186) 1 година

40 План (карта подорожей) Сформувати вміння орієнтуватися по елементарному плану, правильно визначати взаємне розташування предметів в просторі;

- закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, геометричні і просторові уявлення (2, 190) 1 година

Серпень

41 Рахунок до восьми. Число і цифра 8. Сформувати уявлення від числі і цифрі 8, вміння рахувати до 8, співвідносити цифру 8 з кількістю;

- закріпити уявлення про просторових геометричні фігури, рахункові вміння, вміння виділяти і порівнювати властивості предметів, порівнювати і зрівнювати групи предметів за кількістю (2, 194) 1 година

42 Порівняння по довжині, ширині і товщині. Закріпити вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів, вміння порівнювати предмети по довжині, ширині і товщині;

- закріпити порядковий рахунок до 8, знання цифр 1-8 (2, 199) 1 година

43 Конус Сформувати уявлення про конусі і деякі його властивості, вміння розпізнавати конус в предметах навколишнього оточення і серед інших фігур;

- закріпити вміння виділяти і називати властивості предметів, уявлення про вивчені геометричні фігури, вміння співвідносити плоскі геометричні фігури з просторовими тілами (2, 207) 1 година

44 Призма і піраміда Сформувати уявлення про призмі і піраміді і деяких їх властивості, вміння розпізнавати предмети форми призми і піраміди в навколишньому середовищі і серед інших фігур;

- закріпити рахункові вміння в межах 8, уявлення про вивчені геометричні фігури, вміння виділяти і називати властивості предметів, вміння орієнтуватися в просторі (2, 211) 1 година

45 Геометричні тіла Закріпити уявлення дітей про просторових геометричні фігури, просторових відносинах, вміння орієнтуватися на плані-карті;

- порядковий рахунок, уявлення про числах і цифрах 1-8, тренувати вміння співвідносити цифру з кількістю (2,216) 1 година

література:

1. В. П. Новикова «Математика в дитячому садку. Сценарії занять з дітьми 4-5 років. - М .: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2016р. ;

2. Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. «Ігралочка». Практичний курс математики для дошкільнят. Методичні рекомендації. 2012р.Скачати 19,08 Kb.


Робоча програма додаткової освіти для дітей дошкільного віку. Гурток «Весела математика»

Скачати 19,08 Kb.