• ТЕХНОЛОГІЇ

 • Робоча програма для дітей раннього (1год-3 роки) і дошкільного (3 роки-7 років) вікових груп на 2015-2016 навчальний рік
  Дата конвертації18.06.2017
  Розмір0,71 Mb.
  Типробочі програми
  Муніципальне автономне дошкільний навчальний заклад міста Нижньовартовська

  дитячий садок 60 «Попелюшка»

  ПРИЙНЯТО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

  на засіданні педагогічної ради Наказ № 545 від 10.09.2015г.

  Протокол №1 від 10.09.2015г.  Робоча програма для дітей раннього (1год-3 роки) і дошкільного (3 роки-7 років) вікових груп

  на 2015-2016 навчальний рік


  Розроблено на основі зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти

  «Від народження до школи» під редакцією Н.Є. Веракси

  розробила:

  Идрисова З.Г. музичний керівник першої кваліфікаційної категорії;
  м Нижньовартовськ

  ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ


  1.1.

  Пояснювальна записка


  1.1.1.

  Цілі і завдання реалізації робочої Програми Мадоу Нижньовартовська ДС № 60 «Попелюшка» на 2015-2016 навчальний рік


  1.1.2.

  Принципи та підходи до формування робочої програми.


  1.1.3.

  Вікові особливості психофізичного розвитку дітей раннього -старший дошкільного віку


  1.2.

  Плановані результати освоєння робочої програми


  1.2.1.

  Цільові орієнтири на етапі освоєння і завершення дошкільної освіти


  1.2.2.

  педагогічна діагностика


  II.

  Змістовний РОЗДІЛ


  2.1.

  Зміст психолого-педагогічної роботи.


  2.2.

  Особливості освітньої діяльності різних видів і культурних практик


  2.3.

  Особливості взаємодії з сім'ями вихованців


  III.

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ


  3.1.

  Матеріально-технічне забезпечення робочої програми


  3.2.

  Річний календарний навчальний графік Мадоу р Нижньовартовська ДС №60 «Попелюшка» на 2015 - 2016 навчальний рік


  3.3.

  Обсяг освітньої навантаження


  3.4.

  Розклад організованої освітньої діяльності (занять) при 12-годинному перебуванні для дітей дошкільного віку (6 років 7 років) групи «Д» загальнорозвиваючу спрямованості в холодний період року


  3.5.

  Режим дня при 12-годинному перебуванні для дітей дошкільного віку (6 років 7 років) групи «Д» загальнорозвиваючу спрямованості


  3.6.

  Особливості традиційних подій, свят, заходів  3.7.

  Організація розвиваючої предметно-просторового середовища

  висновок


  3.8.

  Роль педагога в організації психолого-педагогічних умов  висновок  Список літератури  Додаток 1.

  План взаємозв'язку профільних фахівців Мадоу ДС № 60 «Попелюшка» на 2015-2016 навчальний рік

  Зміст роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я

  1. ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ

   1. Пояснювальна записка

  Робоча програма вихователя дошкільного закладу розроблена відповідно до вимог Федерального закону від 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, стаття 64 п.п. 1, 2 глава 11, стаття 79 п. 1; ФГОС ДО (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 р №1155) глава II, п. 2.1., П. 2.3; наказу від 30.08.2013 №1014 «Про затвердження порядку організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами дошкільної освіти»; постанови Державного санітарного лікаря Російської Федерації від 15.05.2-13 №26 «Про затвердження СанПіН 2.4.1.3049-13" Санітарно-епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій ", на основі зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти« від народження до школи »під редакцією Н.Є. Веракси.

  Робоча програма педагога розрахована на один рік роботи з дітьми раннього (1год-3 роки) і дошкільного (3 року- 7 років) вікових груп і є додатком до освітньої до освітньої Програмі Мадоу ДС №60 «Попелюшка».

  Основу організації освітнього процесу становить комплексно-тематичний принцип планування. Основні форми реалізації освітнього процесу пов'язані з провідною ігровий діяльністю. Рішення програмних завдань здійснюється в різних видах дитячої діяльності: ігровий, комунікативної, пізнавально-дослідницької, образотворчої в формі організованої освітньої діяльності і в ході режимних моментів - як у спільній діяльності дорослого і дітей, так і в самостійній діяльності дошкільник. Але жорстке регламентування освітнього процесу не обов'язково, допускається гнучке планування діяльності в групі, виходячи з особливостей Програми, умов освітньої діяльності, потреб, можливостей і готовностей, інтересів і ініціатив вихованців та їхніх сімей.

  При організації освітнього процесу враховуються принципи інтеграції освітніх областей ( «Соціально-комунікативний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Фізичний розвиток») відповідно до вікових можливостей і особливостями вихованців.

  Робоча програма, з огляду на культурно-етнічні і кліматичні особливості ХМАО, включає в зміст освітнього процесу формування у вихованців уявлень про народності ханти і мансі, про їхню культуру, про специфіку тваринного і рослинного світу регіону і про особливості сезонних змін; формування толерантного ставлення до народів, які проживають в місті.

  Регіональний компонент ДОУ реалізується в спільній і самостійної діяльності вихованців, в ході режимних моментів. Педагоги використовують спеціальні технології і методики, а також інноваційні розвиваючі, здоров'язберігаючих технологій.

  Робоча програма будується з урахуванням фізичних і психічних можливостей дітей, розкриває зміст навчання по освітній галузі «Художньо-естетичний розвиток. музика »

  Зміст Програми відповідно до вимог Стандарту включає три основні розділи - цільовий, змістовний і організаційний.

  Обсяг обов'язкової частини основної освітньої програми становить не менше 60% від її загального обсягу. Обсяг частини основної освітньої програми, що формується учасниками освітніх відносин становить не більше 40% від її загального обсягу.

  Реалізація робочої програми передбачає оцінку індивідуального розвитку дітей. Така оцінка проводиться педагогом в рамках педагогічної діагностики (оцінки індивідуального розвитку дітей, пов'язаної з оцінкою ефективності педагогічних дій і що лежить в основі їх подальшого планування). Інструментарій до проведення педагогічної діагностики представлений в додатку 1.

  Зміст психолого-педагогічної роботи по освоєнню дітьми освітньої галузі «Художньо-естетичний розвиток» орієнтоване на різнобічний розвиток дошкільнят з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Завдання психолого-педагогічної роботи з формування фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей дітей вирішуються інтегровано, в ході освоєння всіх освітніх областей поряд з завданнями, що відбивають специфіку кожної освітньої галузі, з обов'язковим психологічним супроводом.

  Пізнавальний матеріал дається не в готовому вигляді, а вводиться на основі діяльнісного підходу. У чинному ФГОС ДО, ігрова діяльність не включена до жодної з освітніх галузей. Це пояснюється тим, що в дошкільному віці гра -провідний вид діяльності і має бути присутня у всій психолого-педагогічної роботи, а не тільки в одній з областей. Визнаючи виняткову важливість розвитку ігрової діяльності дошкільника, авторський колектив зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти «Від народження до школи» під редакцією Н.Є. Веракси виділив окрему главу, присвячену грі.

  Робоча програма враховує різноманіття конкретних соціокультурних, географічних, кліматичних умов реалізації Програми, різнорідність складу груп вихованців, їх особливостей і інтересів, запитів батьків (законних представників), інтересів і переваг педагогів і т.п.


  1.1.1. Мета і завдання реалізації робочої програми на 2015-2016 навчальний рік


  Мета: вдосконалення освітнього середовища групи в умовах впровадження Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти та в умовах переходу на реалізацію зразкової основної освітньої програми «Від народження до школи» під ред. Н.Е.Веракси, Т.С.Комаровой, М.А.Васільевой.

  завдання:

  1.Внедреніе в освітню діяльність групи зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти «Від народження до школи» під ред. Н.Е.Веракси, Т.С.Комаровой, М.А.Васільевой відповідно до ФГОС ДО через:

  1.1. Побудова розвиваючого предметно - просторового середовища (центрів активності) в групі;

  1.2. Забезпечення позитивної динаміки освоєння вихованцями дошкільного віку (6 років - 7 років) групи "Д" загальнорозвиваючу спрямованості змісту освітніх галузей через реалізацію педагогічних технологій робочої програми;

  1.4. Створення навчально - методичного комплекту з приблизною основний освітній програмі дошкільної освіти «Від народження до школи» відповідно до віку дітей групи;

  1.5. Створення бази електронних освітніх ресурсів до НОД і комплексно - тематичного планування за програмою «Від народження до школи»;

  2. Продовжити вдосконалення умов для збереження і зміцнення здоров'я вихованців, підвищення індексу здоров'я до 28% і коефіцієнта відвідуваності в ДОУ до 80% через:

  2.1.Продуктівное співпрацю з батьками (законними представниками) вихованців дошкільного віку (5 років - 7 років) групи загальнорозвиваючу спрямованості і членами їх сімей в питаннях пропаганди здорового способу життя за допомогою продовження реалізації проекту межпоколенного взаємодії «Будь здоров!» І залучення до цієї роботи не менше 48% батьків;

  2.2 ====. Залучення сімей вихованців групи в заходи ДОУ по формуванню здорового способу життя від загального числа сімей не нижче 48%;

  3. Забезпечити підтримку дитячої обдарованості, соціальної успішності кожної дитини через:

  3.1.Увеліченіе частки вихованців до 40%, охоплених послугами додаткового утворення фізкультурно - оздоровчої, спортивної, спрямованості від загального числа вихованців ДНЗ;

  3.2. Збереження частки вихованців групи (не менше 20%), залучених в міські спортивні та спортивно - масові заходи від загального числа вихованців ДНЗ;

  3.3. Залучення не менше 80% вихованців до участі в спортивних, творчих та інтелектуальних конкурсах різних рівнів від загального числа вихованців дошкільного віку;

  4.Создание соціокультурних проектів як способу духовно - морального розвитку дітей через:

  4.1. Відвідування міні -музеев.  Цілі і завдання робочої навчальної програми освітньої галузі «Художньо-естетичний розвиток. музика »

  на 2015-2016 навчальний рік

  Мета: навчити дітей чути, любити і розуміти музику, відчувати її красу, формувати початок музичної культури, сприяти формуванню загальної духовної культури.


  завдання:

  1. Збереження і зміцнення здоров'я, забезпечення фізичного і психічного благополуччя дітей і формування ціннісного ставлення до свого здоров'я через реалізацію освітньої галузі «Художньо-естетичний розвиток. Музика ».

  2. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх в виразно організованій системі з різноманітними музичними творами та використовуваними засобами виразності.

  3. Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах.

  4. Розвиток музично-художньої діяльності.

  5. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів в музичних іграх і хороводах, застосування нових поєднань знайомих танцювальних рухів, імпровізація пісень. Залучення до музичного мистецтва.


  1.1.2. Принципи та підходи до формування робочої програми


  Робоча програма реалізується через:

  • принцип розвиваючого освіти, метою якого є розвиток дитини;

  • принципи наукової обгрунтованості та практичної застосовності;

  • принцип повноти, необхідності і достатності;

  • принцип єдності виховних, розвиваючих і навчальних цілей і завдань процесу освіти дітей дошкільного віку, в ході

  реалізації яких формуються такі якості, які є ключовими в розвитку дошкільників;

  • принцип інтеграції освітніх областей відповідно до вікових можливостей і особливостей дітей, специфікою і можливостями освітніх областей;

  • комплексно-тематичний принцип побудови освітнього процесу;

  • принцип вирішення програмних освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дошкільників не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, а й при проведенні режимних моментів;

  • принцип побудови освітнього процесу на адекватних віку формах роботи з дітьми. Основною формою роботи з дошкільнятами і провідним видом їх діяльності є гра;

  • принцип варіювання освітнього процесу в залежності від регіональних особливостей;

  • принцип співробітництва Організації з сім'єю

  • принцип сприяння та співпраці дітей і дорослих, визнання дитини повноцінним учасником (суб'єктом) освітніх відносин

  • принцип мережевого взаємодії з організаціями соціалізації, освіти, охорони здоров'я та іншими партнерами, які можуть внести вклад в розвиток і освіту дітей

  • принцип наступності між усіма віковими дошкільними групами і між дитячим садом і початковою школою.

  • принцип інваріантності цінностей і цілей при варіативності засобів реалізації і досягнення цілей програми.


  1.1.3. Вікові особливості розвитку дітей раннього (2 роки - 3 роки) і дошкільного (3 роки 7 років) вікових груп


  Вікові особливості розвитку дітей раннього віку (2 роки - 3 роки)

  На третьому році життя діти стають самостійнішими. Продовжують розвиватися предметна діяльність, ділове співробітництво дитини і дорослого; удосконалюються сприйняття, мова, початкові форми довільної поведінки, ігри, наочно-дієве мислення, в кінці року з'являються основи наочно-образного мислення.

  Розвиток предметної діяльності пов'язаний із засвоєнням культурних способів дії з різними предметами. Удосконалюються соотносящие і гарматні дії.

  Уміння виконувати гарматні дії розвиває довільність, перетворюючи натуральні форми активності в культурні на основі запропонованої дорослими моделі, яка виступає в якості не тільки об'єкта для наслідування, а й зразка, що регулює власну активність дитини.

  В ході спільної з дорослими предметної діяльності продовжує розвиватися розуміння мови.Слово відділяється від ситуації і набуває самостійного значення. Діти продовжують освоювати назви навколишніх предметів, вчаться виконувати словесні прохання дорослих, орієнтуючись в межах найближчого оточення.

  Кількість розуміються слів значно зростає. Удосконалюється регуляція поведінки в результаті звернення дорослих до дитини, який починає розуміти не тільки інструкцію, а й розповідь дорослих.

  Інтенсивно розвивається активна мова дітей. До трьох років вони освоюють основні граматичні структури, намагаються будувати складні і складнопідрядні пропозиції, в розмові з дорослим використовують практично всі частини мови. Активний словник досягає приблизно 1500-2500 слів. До кінця третього року життя мова стає засобом спілкування дитини з однолітками. У цьому віці у дітей формуються нові види діяльності: гра, малювання, конструювання.

  Гра носить процесуальний характер, головне в ній - дії, які вчиняються з ігровими предметами, наближеними до реальності. В середині третього року життя широко використовуються дії з предметами-заступниками.

  Поява власне образотворчої діяльності обумовлено тим, що дитина вже здатний сформулювати намір зобразити який-небудь предмет. Типовим є зображення людини у вигляді «головоногих» - окружності і відходять від неї ліній.

  На третьому році життя удосконалюються зорові і слухові орієнтування, що дозволяє дітям безпомилково виконувати ряд завдань: здійснювати вибір з 2-3 предметів за формою, величиною і кольором; розрізняти мелодії; співати.

  Удосконалюється слухове сприйняття, перш за все фонематичний слух. До трьох років діти сприймають все звуки рідної мови, але вимовляють їх з великими спотвореннями.

  Основною формою мислення є наочно-дієва. Її особливість полягає в тому, що виникають в житті дитини проблемні ситуації вирішуються шляхом реального дії з предметами.

  До кінця третього року життя у дітей з'являються зачатки наочно образного мислення. Дитина в ході предметно-ігрової діяльності ставить перед собою мету, намічає план дії і т. П.

  Для дітей цього віку характерна неусвідомленість мотивів, імпульсивність і залежність почуттів і бажань від ситуації. Діти легко заражаються емоційним станом однолітків. Однак в цей період починає складатися і довільність поведінки. Вона обумовлена розвитком гарматних дій і мови. У дітей з'являються почуття гордості і сорому, починають формуватися елементи самосвідомості, пов'язані з ідентифікацією з ім'ям і підлогою. Ранній вік завершується кризою трьох років. Дитина усвідомлює себе як окремої людини, відмінного від дорослого. У нього формується образ Я. Криза часто супроводжується рядом негативних проявів: негативізмом, упертістю, порушенням спілкування з дорослим і ін. Криза може тривати від кількох місяців до двох років.  Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку (3 роки - 4 роки)

  У віці 3-4 років дитина поступово виходить за межі сімейного кола. Його спілкування стає внеситуативно. Дорослий стає для дитини не тільки членом сім'ї, а й носієм певної суспільної функції. Бажання дитини виконувати таку ж функцію призводить до протиріччя з його реальними можливостями. Це протиріччя вирішується через розвиток гри, яка стає провідним видом діяльності в дошкільному віці.

  Головною особливістю гри є її умовність: виконання одних дій з одними предметами передбачає їх віднесення до інших дій з іншими предметами.Основним змістом гри молодших дошкільнят є дії з іграшками і предметами-заступниками. Тривалість гри невелика. Молодші дошкільнята обмежуються грою з однією-двома ролями і простими, неразвернутимі сюжетами. Ігри з правилами в цьому віці тільки починають формуватися.

  Образотворча діяльність дитини залежить від його уявлень про предмет. У цьому віці вони тільки починають формуватися. Графічні образи бідні. У одних дітей в зображеннях відсутні деталі, у інших малюнки можуть бути більш деталізовані. Діти вже можуть використовувати колір.

  Велике значення для розвитку дрібної моторики має ліплення. Молодші дошкільнята здатні під керівництвом дорослого виліпити прості предмети.

  Відомо, що аплікація надає позитивний вплив на розвиток сприйняття. У цьому віці дітям доступні найпростіші види аплікації.

  Конструктивна діяльність в молодшому дошкільному віці обмежена зведенням нескладних будівель за зразком і за задумом.

  У молодшому дошкільному віці розвивається перцептивна діяльність. Діти від використання предеталонов - індивідуальних одиниць сприйняття, переходять до сенсорних еталонів - культурно-виробленим засобам сприйняття. До кінця молодшого дошкільного віку діти можуть сприймати до 5 і більше форм предметів і до 7 і більше квітів, здатні диференціювати предмети за величиною, орієнтуватися в просторі групи дитячого садка, а при певній організації освітнього процесу -і в приміщенні всього дошкільного закладу.

  Розвиваються пам'ять і увагу. На прохання дорослого діти можуть запам'ятати 3-4 слова і 5-6 назв предметів. До кінця молодшого дошкільного віку вони здатні запам'ятати значні уривки з улюблених творів.

  Продовжує розвиватися наочно-дієве мислення. При цьому перетворення ситуацій в ряді випадків здійснюються на основі цілеспрямованих проб з урахуванням бажаного результату. Дошкільнята здатні встановити деякі приховані зв'язки і відносини між предметами.

  У молодшому дошкільному віці починає розвиватися уява, яке особливо наочно проявляється в грі, коли одні об'єкти виступають в якості заступників інших.

  Взаємини дітей обумовлені нормами і правилами. В результаті цілеспрямованого впливу вони можуть засвоїти відносно велика кількість норм, які виступають підставою для оцінки власних дій і дій інших дітей.

  Взаємини дітей яскраво проявляються в ігровій діяльності. Вони швидше грають поруч, ніж активно вступають у взаємодію. Однак уже в цьому віці можуть спостерігатися стійкі виборчі взаємини. Конфлікти між дітьми виникають переважно з приводу іграшок. Положення дитини в групі однолітків багато в чому визначається думкою вихователя.

  У молодшому дошкільному віці можна спостерігати супідрядність мотивів поведінки у відносно простих ситуаціях. Свідоме управління поведінкою тільки починає складатися; багато в чому поведінку дитини ще ситуативно. Разом з тим можна спостерігати і випадки обмеження власних спонукань самою дитиною, супроводжувані словесними вказівками. Починає розвиватися самооцінка, при цьому діти в значній мірі орієнтуються на оцінку вихователя. Продовжує розвиватися також їх статева ідентифікація, що проявляється в характері обираних іграшок і сюжетів.


  Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку (4 роки - 5 років)

  В ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку з'являються рольові взаємодії. Вони вказують на те, що дошкільнята починають відокремлювати себе від прийнятої ролі. В процесі гри ролі можуть змінюватися. Ігрові дії починають виконуватися не заради них самих, а заради сенсу гри. Відбувається поділ ігрових і реальних взаємодій дітей.

  Значного розвитку отримує образотворча діяльність. Малюнок стає предметним і деталізованим. Графічне зображення людини характеризується наявністю тулуба, очей, рота, носа, волосся, іноді одягу і її деталей. Удосконалюється технічна сторона образотворчої діяльності.Діти можуть малювати основні геометричні фігури, вирізати ножицями, наклеювати зображення на папір і т. Д.

  Рухова сфера дитини характеризується позитивними змінами дрібної і великої моторики. Розвиваються спритність, координація рухів. Діти в цьому віці краще, ніж молодші дошкільнята, утримують рівновагу, переступають через невеликі перешкоди. Ускладнюються гри з м'ячем.

  До кінця середнього дошкільного віку сприйняття дітей стає більш розвиненим. Вони виявляються здатними назвати форму, на яку схожий той чи інший предмет. Можуть виокремлювати в складних об'єктах прості форми і з простих форм відтворювати складні об'єкти. Діти здатні упорядкувати групи предметів по сенсорному ознакою - величиною, кольором; виділити такі параметри, як висота, довжина і ширина. Удосконалюється орієнтація в просторі.

  Зростає обсяг пам'яті. Діти запам'ятовують до 7-8 назв предметів. Починає складатися довільне запам'ятовування: діти здатні прийняти завдання на запам'ятовування, пам'ятають доручення дорослих, можуть вивчити невеличкий вірш і т.д.

  Починає розвиватися образне мислення. Діти здатні використовувати прості схематизували зображення для вирішення нескладних завдань. Дошкільнята можуть будувати за схемою, вирішувати лабіринтові завдання. Розвивається передбачення. На основі просторового розташування об'єктів діти можуть сказати, що станеться в результаті їх взаємодії. Однак при цьому їм важко встати на позицію іншого спостерігача і у внутрішньому плані зробити уявне перетворення образу.

  Продовжує розвиватися уяву. Формуються такі його особливості, як оригінальність і довільність. Діти можуть самостійно придумати невелику казку на задану тему. Збільшується стійкість уваги. Дитині виявляється доступною зосереджена діяльність протягом 15-20 хвилин. Він здатний утримувати в пам'яті при виконанні будь-яких дій нескладне умова.

  В середньому дошкільному віці покращується вимова звуків і дикція. Мова стає предметом активності дітей. Вони вдало імітують голоси тварин, інтонаційно виділяють мова тих чи інших персонажів. Інтерес викликають ритмічна структура мови, рими.

  Розвивається граматична сторона мови. Дошкільнята займаються словотворчістю на основі граматичних правил. Мова дітей при взаємодії один з одним носить ситуативний характер, а при спілкуванні з дорослим стає внеситуативно.

  Змінюється зміст спілкування дитини і дорослого. Воно виходить за межі конкретної ситуації, в якій опиняється дитина. Провідним стає пізнавальний мотив. Інформація, яку дитина отримує в процесі спілкування, може бути складним і важким для розуміння, але вона викликає у нього інтерес.

  У дітей формується потреба в повазі з боку дорослого, для них виявляється надзвичайно важливою його похвала. Це призводить до їх підвищеної уразливості на зауваження. Підвищена уразливість являє собою вікової феномен.

  Взаємини з однолітками характеризуються вибірковістю, яка виражається в перевазі одних дітей іншим. З'являються постійні партнери по іграх. У групах починають виділятися лідери. З'являються конкурентність, змагальність. Остання важлива для порівняння себе з іншим, що веде до розвитку образу Я дитини, його деталізації.

  Основні досягнення віку пов'язані з розвитком ігрової діяльності; появою рольових і реальних взаємодій; з розвитком образотворчої діяльності; конструюванням за задумом, плануванням; вдосконаленням сприйняття, розвитком образного мислення і уяви, егоцентричністю пізнавальної позиції; розвитком пам'яті, уваги, мови, пізнавальної мотивації; формуванням потреби в повазі з боку дорослого, появою уразливості, конкурентності, змагальності з однолітками; подальшим розвитком образу Я дитини, його деталізацією.


  Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку (5 років - 6 років)

  Діти шостого року життя вже можуть розподіляти ролі до початку гри і будувати свою поведінку, дотримуючись ролі.Ігрове взаємодія супроводжується промовою, відповідної і за змістом, і інтонаційно взятій ролі. Мова, що супроводжує реальні відносини дітей, відрізняється від рольової мови. Діти починають освоювати соціальні відносини і розуміти підпорядкованість позицій в різних видах діяльності дорослих, одні ролі стають для них більш привабливими, ніж інші. При розподілі ролей можуть виникати конфлікти, пов'язані з субординацією рольової поведінки. Спостерігається організація ігрового простору, в якому виділяються смисловий «центр» і «периферія». (В грі «Лікарня» таким центром виявляється кабінет лікаря, в грі «Перукарня» - зал стрижки, а зал очікування виступає в якості периферії ігрового простору.) Дії дітей в іграх стають різноманітними.

  Розвивається образотворча діяльність дітей. це вік найбільш активного малювання. Протягом року діти здатні створити до двох тисяч малюнків. Малюнки можуть бути самими різними за змістом: це і життєві враження дітей, і уявні ситуації, і ілюстрації до фільмів і книг. Зазвичай малюнки є схематичні зображення різних об'єктів, але можуть відрізнятися оригінальністю композиційного рішення, передавати статичні і динамічні відносини. Малюнки набувають сюжетний

  характер; досить часто зустрічаються багаторазово повторювані сюжети з невеликими або, навпаки, істотними змінами. Зображення людини стає більш деталізованим і пропорційним. За малюнком можна судити про статеву приналежність і емоційному стані зображеної людини.

  Конструювання характеризується умінням аналізувати умови, в яких протікає ця діяльність. Діти використовують і називають різні деталі дерев'яного конструктора. Можуть замінити деталі споруди в залежності від наявного матеріалу. Опановують узагальненим способом обстеження зразка. Діти здатні виділяти основні частини передбачуваної споруди. Конструктивна діяльність може здійснюватися на основі схеми, за задумом і за умовами. З'являється конструювання в ході спільної діяльності.

  Діти можуть конструювати з паперу, складаючи її в кілька разів (два, чотири, шість згинань); з природного матеріалу. Вони освоюють два способи конструювання: 1) від природного матеріалу до художнього образу (дитина «добудовує» природний матеріал до цілісного образу, доповнюючи його різними деталями); 2) від художнього образу до природного матеріалу (дитина підбирає необхідний матеріал, для того щоб втілити образ).

  Продовжує удосконалюватися сприйняття кольору, форми і величини, будови предметів; систематизуються уявлення дітей. Вони називають не тільки основні кольори і їх відтінки, а й проміжні колірні відтінки; форму прямокутників, овалів, трикутників. Сприймають величину об'єктів, легко вибудовують в ряд - за зростанням або спаданням - до 10 різних предметів.

  Однак діти можуть зазнавати труднощів при аналізі просторового положення об'єктів, якщо стикаються з невідповідністю форми і їх просторового розташування. Це свідчить про те, що в різних ситуаціях сприйняття являє для дошкільнят відомі складності, особливо якщо вони повинні одночасно враховувати кілька різних і при цьому протилежних ознак.

  У старшому дошкільному віці продовжує розвиватися образне мислення. Діти здатні не тільки вирішити завдання в наочному плані, але і зробити перетворення об'єкта, вказати, в якій послідовності об'єкти вступлять у взаємодію і т.д. Однак подібні рішення виявляться правильними тільки в тому випадку, якщо діти будуть застосовувати адекватні розумові засоби. Серед них можна виділити схематизували уявлення, які виникають в процесі наочного моделювання; комплексні уявлення, що відображають уявлення дітей про систему ознак, якими можуть володіти об'єкти, а також уявлення, що відображають стадії перетворення різних об'єктів і явищ (уявлення про циклічність змін): уявлення про зміну пір року, дня і ночі, про збільшення та зменшення об'єктів в результаті різних впливів, уявлення про розвиток і т.д. Крім того, продовжують удосконалюватися узагальнення, що є основою словесно-логічного мислення. У дошкільному віці у дітей ще відсутні уявлення про класи об'єктів. Діти групують об'єкти за ознаками, які можуть змінюватися, проте починають формуватися операції логічного додавання і множення класів. Так, наприклад, старші дошкільнята при угрупованню об'єктів можуть враховувати дві ознаки: колір і форму (матеріал) і т.д.

  Як показали дослідження вітчизняних психологів, діти старшого дошкільного віку здатні міркувати і давати адекватні причинні пояснення, якщо аналізовані відносини не виходять за межі їх наочного досвіду.

  Розвиток уяви в цьому віці дозволяє дітям складати досить оригінальні і послідовно розгортаються історії. уява буде активно розвиватися лише за умови проведення спеціальної роботи по його активізації.

  Продовжують розвиватися стійкість, розподіл, переключення уваги.Спостерігається перехід від мимовільної до довільної уваги.

  Продовжує удосконалюватися мова, в тому числі її звукова сторона. Діти можуть правильно відтворювати шиплячі, свистячі і сонорні звуки. Розвиваються фонематичний слух, інтонаційна виразність мови при читанні віршів в сюжетно-рольовій грі і в повсякденному життя.

  Удосконалюється граматичний лад мови. діти використовують практично всі частини мови, активно займаються словотворчістю. Багатшою стає лексика: активно використовуються синоніми і антоніми.

  Розвивається зв'язкова мова. Діти можуть переказувати, розповідати по зображенні, передаючи не тільки головне, але і деталі.

  Досягнення цього віку характеризуються розподілом ролей в ігровій діяльності; структуруванням ігрового простору; подальшим розвитком образотворчої діяльності, що відрізняється високою продуктивністю; застосуванням в конструюванні узагальненого способу обстеження зразка; засвоєнням узагальнених способів зображення предметів однакової форми.

  Сприйняття в цьому віці характеризується аналізом складних форм об'єктів; розвиток мислення супроводжується освоєнням розумових засобів (схематизували уявлення, комплексні подання, подання про циклічність змін); розвиваються вміння узагальнювати, причинне мислення, уяву, довільне увагу, мова, образ Я.


  Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку (6 років 7 років)

  У сюжетно-рольових іграх діти підготовчої до школи групи починають освоювати складні взаємодії людей, що відображають характерні значні життєві ситуації, наприклад, весілля, народження дитини, хвороба, працевлаштування і т.д.

  Ігрові дії дітей стають більш складними, знаходять особливий сенс, який не завжди відкривається дорослому.ігрове простір ускладнюється. У ньому може бути кілька центрів, кожен з яких підтримує свою сюжетну лінію. При цьому діти здатні відстежувати поведінку партнерів по всьому ігровому просторі і змінювати свою поведінку в залежності від місця в ньому. Так, дитина вже звертається до продавця не просто як покупець, а як покупець-мама або покупець-шофер і т.п. Виконання ролі акцентується не тільки самої роллю, але і тим, в якій частині ігрового простору ця роль відтворюється. Наприклад, виконуючи роль водія автобуса, дитина командує пасажирами і підпорядковується інспектору ДАІ. Якщо логіка гри вимагає появи нової ролі, то дитина може по ходу гри взяти на себе нову роль, зберігши при цьому роль, взяту раніше. Діти можуть коментувати виконання ролі тим або іншим учасником гри.

  Образи з навколишнього життя і літературних творів, що передаються дітьми в образотворчої діяльності, стають складнішими. Малюнки набувають більш деталізований характер, збагачується їх колірна гамма. Більш явними стають відмінності між

  малюнками хлопчиків і дівчаток. Хлопчики охоче зображують техніку, космос, військові дії і т.п. Дівчатка зазвичай малюють жіночі образи: принцес, балерин, моделей і т.д. Часто зустрічаються і побутові сюжети: мама і дочка, кімната і т.д.

  Зображення людини стає ще більш детальним і пропорційним. З'являються пальці на руках, очі, рот, ніс, брови, підборіддя. Одяг може бути прикрашена різними деталями.

  При правильному педагогічному підході у дошкільнят формуються художньо-творчі здібності в образотворчої діяльності.

  До підготовчої до школи групі діти в значній мірі освоюють конструювання з будівельного матеріалу. Вони вільно володіють узагальненими способами аналізу як зображень, так і будівель; не тільки аналізують основні конструктивні особливості різних деталей, а й визначають їх форму на основі подібності зі знайомими їм об'ємними предметами. Вільні споруди стають симетричними і пропорційними, їх будівництво здійснюється на основі зорової орієнтування.

  Діти швидко і правильно підбирають необхідний матеріал. Вони досить точно уявляють собі послідовність, в якій буде здійснюватися будівництво, і матеріал, який знадобиться для її виконання; здатні виконувати різні за ступенем складності споруди як за власним задумом, так і за умовами.

  У цьому віці діти вже можуть освоїти складні форми складання з аркуша паперу і придумувати власні, але цього їх потрібно спеціально навчати. Даний вид діяльності не просто доступний дітям - він важливий для поглиблення їх просторових уявлень.

  Ускладнюється конструювання з природного матеріалу. Дошкільнятам вже доступні цілісні композиції за попереднім задумом, які можуть передавати складні відносини, включати фігури людей і тварин.

  У дітей продовжує розвиватися сприйняття, проте вони не завжди можуть одночасно враховувати кілька різних ознак.

  Розвивається образне мислення, однак відтворення метричних відносин утруднено. Це легко перевірити, запропонувавши дітям відтворити на аркуші паперу зразок, на якому намальовано дев'ять точок, розташованих не на одній прямій.Як правило, діти не відтворюють метричні відносини між точками: при накладенні малюнків один на одного точки дитячого малюнка не збігаються з точками зразка.

  Продовжують розвиватися навички узагальнення та міркування, але вони в значній мірі обмежуються наочними ознаками ситуації.

  Продовжує розвиватися уяву, однак часто доводиться констатувати зниження розвитку уяви в цьому віці в порівнянні зі старшою групою. Це можна пояснити різними впливами, в тому числі і засобів масової інформації, що приводять до стереотипності дитячих образів.

  Продовжує розвиватися увагу дошкільнят, воно стає довільним. У деяких видах діяльності час довільного зосередження досягає 30 хвилин.

  У дошкільнят продовжує розвиватися мова: її звукова сторона, граматичну будову, лексика. Розвивається зв'язкова мова. У висловлюваннях дітей відображаються як розширюється словник, так і характер узагальнень, що формуються в цьому віці. Діти починають активно вживати узагальнюючі іменники, синоніми, антоніми, прикметники і т. д.

  В результаті правильно організованої освітньої роботи у дітей розвиваються діалогічна і деякі види монологічного мовлення.

  У підготовчій до школи групі завершується дошкільний вік. Його основні досягнення пов'язані з освоєнням світу речей як предметів людської культури; освоєнням форм позитивного спілкування з людьми; розвитком статевої ідентифікації, формуванням позиції школяра.

  До кінця дошкільного віку дитина має високий рівень пізнавального і особистісного розвитку, що дозволяє йому надалі успішно навчатися в школі.

  1.2.Планіруемие результати освоєння робочої програми

  Освітня галузь «Музика»

  Дізнається мелодію Державного гімну РФ.

  Визначає жанр прослуханого твору (марш, пісня, танець) і інструмент, на якому воно виконується.

  Визначає загальний настрій, характер музичного твору.

  Розрізняє частини музичного твору (вступ, висновок, заспів, приспів).

  Може співати пісні в зручному діапазоні, виконуючи їх виразно, правильно передаючи мелодію (прискорюючи, уповільнюючи, посилюючи і послаблюючи звучання).

  Може співати індивідуально і колективно, з супроводом і без нього.

  Вміє виразно і ритмічно рухатися відповідно до різноманітним характером музики, музичними образами; передавати нескладний музичний ритмічний малюнок.

  Вміє виконувати танцювальні рухи (крок з притупуванням, приставних крок з присіданням, пружний крок, бічний галоп, змінний крок).

  Інсценує ігрові пісні, придумує варіанти образних рухів в іграх і хороводах.

  Виконує сольно і в ансамблі на ударних і звуковисотного дитячих музичних інструментах нескладні пісні і мелодії.  1.2.1. Цільові орієнтири на етапі освоєння і завершення дошкільної освіти

  Цільові орієнтири дошкільної освіти, представлені в ФГОС ДО, слід розглядати як соціально-нормативні вікові характеристики можливих досягнень дитини.

  Цільові орієнтири на етапі завершення дошкільної освіти:

  • Дитина опановує основними культурними засобами, способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - грі, спілкуванні, пізнавально-дослідницької діяльності, конструюванні та ін .; здатний вибирати собі рід занять, учасників по спільній діяльності.

  • Дитина має установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, іншим людям і самому собі, має почуття власної гідності; активно взаємодіє з однолітками і дорослими, бере участь в спільних іграх.

  • Здатний домовлятися, враховувати інтереси і почуття інших, співпереживати невдачам і радіти успіхам інших, адекватно проявляє свої почуття, в тому числі почуття віри в себе, намагається вирішувати конфлікти. Вміє висловлювати і відстоювати свою позицію з різних питань.

  • Здатний співпрацювати і виконувати як лідерські, так і виконавські функції в спільній діяльності.

  • Розуміє, що всі люди рівні незалежно від їх соціального походження, етнічної приналежності, релігійних і інших вірувань, їх фізичних і психічних особливостей.

  • Виявляє емпатію по відношенню до інших людей, готовність прийти на допомогу тим, хто цього потребує.

  • Виявляє уміння чути інших і прагнення бути зрозумілим іншими.

  • Дитина має розвинену уяву, яке реалізується в різних видах діяльності, і перш за все в грі; володіє різними формами і видами гри, розрізняє умовну і реальну ситуації; вміє підкорятися різним правилам і соціальним нормам. Вміє розпізнавати різні ситуації і адекватно їх оцінювати.

  • Дитина досить добре володіє усним мовленням, може виражати свої думки і бажання, використовувати мову для вираження своїх думок, почуттів і бажань, побудови мовного висловлювання в ситуації спілкування, виділяти звуки в словах, у дитини складаються передумови грамотності.

  • У дитини розвинена велика і дрібна моторика; він рухливий, витривалий, володіє основними рухами, може контролювати свої рухи і управляти ними.

  • Дитина здатна до вольових зусиль, може слідувати соціальним нормам поведінки і правилам в різних видах діяльності, у взаєминах з дорослими і однолітками, може дотримуватися правил безпечної поведінки та навички особистої гігієни.

  • Виявляє відповідальність за розпочату справу.

  • Дитина проявляє допитливість, задає питання дорослим і одноліткам, цікавиться причинно-наслідковими зв'язками, намагається самостійно придумувати пояснення явищам природи і вчинкам людей; схильний спостерігати, експериментувати.

  • Володіє початковими знаннями про себе, про природному і соціальному світі, в якому він живе; знайомий з творами дитячої літератури, володіє елементарними уявленнями з області живої природи, природознавства, математики, історії та ін .; здатний до прийняття власних рішень, спираючись на свої знання і вміння в різних видах діяльності.

  • Відкрито новому, тобто проявляє бажання пізнавати нове, самостійно здобувати нові знання; позитивно ставиться до навчання в школі.

  • Виявляє повагу до життя (в різних її формах) і турботу про навколишньому середовищу.

  • Емоційно відгукується на красу навколишнього світу, твори народного та професійного мистецтва (музику, танці, театральну діяльність, образотворчу діяльність і т.д.).

  • Виявляє патріотичні почуття, відчуває гордість за свою країну, її досягнення, має уявлення про її географічному розмаїтті, багатонаціональна, найважливіші історичні події.

  • Має первинні уявлення про себе, сім'ю, традиційних сімейних цінностях, включаючи традиційні тендерні орієнтації, проявляє повагу до свого і протилежної статі.

  • Дотримується елементарних загальноприйняті норми, має первинні ціннісні уявлення про те, «що таке добре і що таке погано», прагне чинити добре; проявляє повагу до старших і турботу про молодших.

  Має початкові уявлення про здоровий спосіб життя.


  1.2.2. педагогічна діагностика

  Основним інструментом якості освіти є моніторинг, що дозволяє здійснювати збір інформації про освітню діяльність, своєчасно аналізувати відбуваються в ній зміни, планувати роботу з перетворення дошкільного закладу на основі отриманих результатів. Оцінити успішність або неуспішність результатів освітнього процесу дозволяє педагогічний моніторинг, який є важливою ланкою в системі моніторингу якості освіти.

  Інструментарій для педагогічної діагностики (Додаток 1).

  Організовуючи педагогічний моніторинг в нашому дитячому садку, педагогічний колектив ставить і вирішує комплекс завдань:

  • виявлення зони актуального розвитку вихованців, визначення динаміки їх розвитку;

  • встановлення причин, що впливають на якість організації освітнього процесу;

  • пошук ефективних технологій і методів, що дозволяють скорегувати педагогічний процес;

  • вдосконалення умов освітнього процесу і розвиваючого середовища з урахуванням отриманої в процесі педагогічного моніторингу інформації.

  Моніторинг в МБДОУ проводиться з метою фіксації досягнень дитини, відстеження результатів його розвитку і призначений для індивідуалізації роботи з ним.

  Результати досліджень освітньої галузі «Музика» представляється у вигляді трирівневої шкали: високий рівень, середній рівень, низький рівень:

  • високий рівень дитина самостійно справляється з запропонованим завданням або з невеликою допомогою дорослого;

  • середній рівень - дитина частково справляється із завданням за допомогою дорослого;

  • низький рівень - дитина не справляється з завданнями, навіть за допомогою дорослого.

  Вимоги до діагностики:

  • об'єктивність (максимальне вилучення суб'єктивного впливу);

  • надійність (точність вимірювання, повторюваність результатів);

  • валідність (вірогідність, предметність);

  • нормування тесту (його лабораторна апробація);

  • порівнянність (результатів діагностики з результатами по аналогічним методикам);

  • економічність (простота і нетрудомістка процедури, обробки, інтерпретації);

  • корисність (розвиваючий ефект).

  Умови ефективності діагностики:

  • ціннісно-смисловий рівність суб'єктів;

  • гуманні партнерські відносини;

  • створення умов для взаємозбагачення, взаємодії, саморозвитку.

  Для кожного блоку розроблено критерії та показники оцінки рівня досягнення вихованців по всіх вікових групах.

  Для виявлення рівня розвитку дітей різних вікових груп по виділених показниками підібраний діагностичний інструментарій.

  Періодичність проведення моніторингу

  Педагогічний моніторинг організовується в нашому навчальному закладі - 3 рази на рік (стартовий, проміжний і підсумковий).

  Результати моніторингу заносяться в протоколи. При необхідності вибудовується корекційна робота, розробляється «Індивідуальний маршрут розвитку дошкільника» з метою проектування освітньої роботи з урахуванням ЗБР.

  На етапі стартового педагогічного моніторингу педагогами організовується проведення контрольно-оціночних занять з використанням підібраних діагностичних методик з метою виявлення «зони актуального розвитку» кожної дитини групи.

  Визначивши рівень розвитку кожної дитини, здійснюється кількісний аналіз отриманих результатів в цілому по групі.

  Отримавши результати стартового педагогічного моніторингу, виявивши актуальний рівень розвитку кожної дитини окремо і груп в цілому, педагогом прогнозуються очікувані результати на середину і кінець навчального року. Складаються індивідуальні маршрути розвитку дітей.

  В середині року, з метою відстеження динаміки розвитку вихованців, організовується проведення проміжного педагогічного моніторингу у вигляді зрізу.В процесі проведення діагностичних вимірів виявляється ступінь просування дитини з низьким рівнем в засвоєнні показників за критеріями розвитку, співвідносяться отримані результати з прогнозованими на півріччя.

  Педагогом аналізуються отримані результати, виявляються недоліки на рівні групи при організації освітнього процесу, їх причини.

  В кінці навчального року організовується проведення підсумкового педагогічного моніторингу, в процесі якого педагогом підводяться підсумки освітньої роботи, порівнюються отримані результати з прогнозованими.
  Завдання для діагностики музичних здібностей дітей дошкільного віку (3г.-4 м)

  Початок року

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Послухати два різнохарактерних твори, по реакції дітей, вибрати відповідний бал.

  Д. Кабалевський «Сумний дощик», М.Глинка «Дитяча полька».

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, емоційна чуйність і

  рухова реакція.

  Є діти, які уважно слухають, але ніяк зовні не

  виявляють своїх емоцій.

  «2» - слухає неуважно, відволікається. прояв емоційної

  реакції.

  Майже всі діти не вміють слухати музику. емоційної

  реакції на музику ніякої немає.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на музику.

  Завдання № 2: В процесі слухання колискової і танцювальної мелодії, показати відповідні рухи з лялькою.

  «3» - уважно слухає, музичні фрагменти розуміє, що потрібно робити, виконує завдання правильно.

  «2» - слухає неуважно, відволікається., Але виконує завдання правильно. .

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на музику.


  Кінець року

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Послухати два різнохарактерних твори, по реакції дітей, вибрати відповідний бал.

  Кабалевський «Сумний дощик», М.Глинка «Дитяча полька».

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, емоційна чуйність і

  рухова реакція.

  «2» - слухає неуважно, відволікається. прояв емоційної

  реакції.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на музику.

  Завдання № 2: Прослухати пісню «Зайченя» М. Картушин

  «3» - уважно слухає пісню, розуміє текст і може сказати, про що вона.

  «2» - слухає неуважно, відволікається., Але може розповісти зміст пісні. .

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на пісню.


  Початок року

  Музично-слухове уявлення.

  Завдання № 1: Підспівувати разом з педагогом знайому пісню з музичним супроводом.

  «3» - пропевание всієї фрази або мотиву.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, 1-2 звуку.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без

  підспівування.

  Завдання № 2: Співати пісню «Ладушки», виконуючи в співі руху в кінці промовляючи «Так», всім одновременно.і.

  «3» - пропевніе всієї фрази, з правильним виконанням завдання.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, 1-2 звуку, але виконуючи завдання.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без

  підспівування.


  Кінець року

  Музично-слухове уявлення.

  Завдання № 1: Співати разом з педагогом знайому пісню з музичним супроводом (по 3-4 людини).

  «3» - пропевание всієї фрази або мотиву.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, 1-2 звуку.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без

  підспівування.

  Завдання № 2: Співати пісню «Тихі і гучні дзвіночки», виконуючи в співі динамічні відтінки.

  «3» - пропевніе всієї фрази, з правильним виконанням завдання.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, 1-2 звуку, але виконуючи завдання.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без

  підспівування.

  Початок року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Прохлопать найпростіший ритмічний малюнок,

  мелодії з 3-5 звуків. Р.н.попевка «Півник»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» -з завданням не впорався

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до музичного фрагменту. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази. Звучать фрагменти двох творів.

  1. «Веселі ніжки» р.н.мелодія,

  2. «Марш» Е.Телічеевой,

  «3» - зміна рухів під музику, рухи голови, рук, почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних

  рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.


  Кінець року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Відтворити найпростіший ритмічний малюнок, на металофоні, мелодії з 3-5 звуків.

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» -з завданням не впорався

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - потанцювати під музику.

  Звучать фрагменти з трьох творів. Оцінюється відповідність емоційного забарвлення рухів характеру музики, відповідність ритму рухів ритму музики.

  а) Ломова «Мелодія»,

  б) «Марш»,

  в) Гречанінов «Моя конячка».

  «3» - виразна пантоміма, зміна рухів під музику,

  рухи голови, рук, почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає

  зміни рухів під музику.

  «1» - мало рухова реакція на музику.


  Завдання для діагностики музичних здібностей дітей дошкільного (4г.-5 л.)

  Початок року

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Послухати і розрізнити дві п'єси, різні за жанром. (марш, танцювальна), за допомогою посібника, показати відповідну картинку.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але картки вибирає правильно.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на музику.

  Завдання № 2: Слухати не знайому пісню, визначити її характер і зміст.

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, емоційна чуйність, правильний вибір картки.


  «3» - уважно слухає, може визначити характер, розповісти, про що пісня.

  «2» - слухає неуважно, не може розповісти про зміст, але може визначити характер.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на пісню.


  Кінець року

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Послухати п'єсу «Веселий клоун» Кабалевський, бавовною відзначити зміну частин в двухчасттном творі.

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, може правильно виконати завдання.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, може визначити закінчення фрази з допомогою педагога.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на музику.

  Завдання № 2: За допомогою дидактичної гри «Ведмідь, заєць і горобець», визначити регістр, викласти відповідну картку.

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, визначає регістр, правильно виконує завдання.

  «2» - слухає неуважно, відволікається., Але може виконати завдання. .

  «1» - немає зацікавленості, не виконує завдання або виконує невірно


  Початок року

  Музично-слухове уявлення

  Завдання: пропевать знайому пісню самостійно з музичним супроводом.

  «3» - пропевает всю фразу, дикція чітка, інтонування близьке до правильного.

  «2» - підспівування окремих слів, дикція НЕ розбірлива.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без підспівування.

  Завдання № 2: Співати малознайому пісню, з підтримкою педагога з супроводом, виконуючи в співі руху.

  «3» - пропевніе всієї фрази, з правильним виконанням завдання.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, але виконуючи завдання.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без

  підспівування.

  Завдання № 3: Дитині пропонується завдання - назвати запропоновані інструменти, зіграти на металофоні попевку.

  «3» - може назвати інструменти, грає на металофоні попевку з допомогу педагога.

  «2» - є бажання грати на інструментах, назвати може не все, гра хаотична, безладна.

  «1» - до завдання не проявляє інтересу, не виконує завдання


  Кінець року

  Музично-слухове уявлення.


  Завдання № 1: Назвати улюблену пісню, мотивувати вибір, виконати її з музичним супроводом в ансамблі. (по 3-4 людини).

  «3» - співає пісню, чує спів сусіда, намагається співати в ансамблі.

  «2» - співає не всю пісню, забуває слова, але намагається співати разом з усіма.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без підспівування.

  Завдання № 2: Співати пісню «Тихі і гучні дзвіночки», виконуючи в співі динамічні відтінки.

  «3» - пропевніе всієї фрази, з правильним виконанням завдання.

  «2» - підспівування окремих слів або закінчень слів, 1-2 звуку, але виконуючи завдання.

  «1» - інтонування відсутня, емоційна реакція без підспівування.

  Завдання № 3: Дитині пропонується завдання - із запропонованих інструментів, вибрати найбільш улюблений, виконати знайому попевку.

  «3» - може назвати інструменти, грає на металофоні попевку з допомогу педагога.

  «2» - є бажання грати на інструментах, назвати може не все, гра хаотична, безладна.

  «1» - до завдання не проявляє інтересу, не виконує завдання.

  Початок року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Прохлопать найпростіший ритмічний малюнок,

  мелодії з 3-5 звуків. Р.н.попевка «Ми йдемо»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» -з завданням не впорався

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до музичного фрагменту. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази. Звучать фрагменти двох творів.

  1. «Веселі ніжки» р.н.мелодія,

  2. «Марш» Е.Телічеевой,

  «3» - зміна рухів під музику, рухи голови, рук, почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних

  рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.


  Кінець року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Відтворити найпростіший ритмічний малюнок, на металофоні, мелодії з 3-5 звуків.

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» -з завданням не впорався

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - потанцювати під музику.

  Оцінюється виконання танцювальних рухів (пружинка, підскоки, рух парами по колу, кружляння по одному і в парі)

  «3» - виразна пантоміма, зміна рухів під музику, виконання всіх заданих рухів.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає

  зміни рухів під музику, не всі рухи виконав правильно.

  «1» - мало рухова реакція на музику.

  Завдання для діагностики музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку (5 л. - 6 л.)

  Початок року.

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Прослухати твір Л.В. Бетховен «Фінал концерту № 5 (фрагмент), визначити характер твору, висловлюючи свої думки повними фразами ..

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, емоційна чуйність, ясне вираження думки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити характер.

  «1» - немає зацікавленості, із завданням не справляється.

  Завдання № 2: Прослухати пісню «Ми бандито», визначити характер і зміст пісні.

  «3» - уважно слухає пісню, розуміє текст і може сказати, про що вона, визначити характер музики.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може розповісти зміст пісні і визначити характер.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на пісню.

  Завдання № 3: За допомогою дидактичної гри «Пташиний концерт» визначити регістри в змішаному і чистому звучанні.

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, розуміє регістр, правильно викладає картки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити регістр верхній, середній і нижній. .

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.

  Завдання № 4: Прослухати і розрізнити три п'єси різні за жанром (Марш, танець, колискова), за допомогою дидактичної гри викласти картки відповідно жанру твору, що виконується.

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, визначає жанр і виконує завдання без підказки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити жанр музичного твору, викласти картки. .

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.


  Кінець року.

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Прослухати і розрізнити три п'єси різні за жанром (марш, танцювальна мелодія, колискова), показати відповідний рух. Оцінюється знання жанрів в музиці і самостійність в зміні руху відповідно до трехчастной формою музичних фраз.

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, може назвати жанри, правильно виконує завдання.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але завдання виконує правильно

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує не вірно.

  Завдання № 2: Прослухати твір «У печері гірського короля» Гріг, визначити які інструменти виконують, характер і зміст. Оцінюється вміння дітей чути звучання різних інструментів, вміння висловити свої думки розгорнуто.

  «3» - уважно слухає твір, розуміє зміст, визначає інструменти, може сказати, про що вона, визначити характер музики.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може розповісти про характер і зміст твору, назвати інструменти, нехай і не всі.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на пісню.

  Завдання № 3: За допомогою дидактичної гри «Пташка і пташенята» визначити високий і низький звуки в межах квінти.

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, визначає високі, середні і низькі звуки, правильно викладає картки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити верхній і низький звуки.

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.

  Завдання № 4: Запропонувати дітям скласти історію або казку, після прослуховування твори Моцарта «Маленька флейта», збагатити свою розповідь рухами під музику.

  «3» - уважно слухає твір, може придумати історію, зобразити рухами характерні риси головного героя.

  «2» - слухає уважно, але вигадує історію за допомогою дорослого, зображує рухами за підказкою. .

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконувати не хоче.

  Початок року


  Музично-слухове уявлення

  Завдання № 1: Назвати улюблену пісню, мотивувати вибір, виконати її точно після вступу під музичний супровід.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - співає, не точно, відволікається, але чує закінчення вступу.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст.

  Завдання № 2: Виконувати невелику пісню без супроводу., В зручному діапазоні.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - співає, не точно, відволікається, потрібна допомога дорослого.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст, багато пауз.

  Завдання № 3: Визначити кількість одночасно звучать звуків «Скільки нас співає?». За ширмою граю відразу на двох інструментах і виконую голосом знайому попевку.

  «3» - називає правильно, визначає за звучанням інструменти, співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.

  Завдання № 4: Назвати запропоновані інструменти (металофон, бубон, барабан і т.д.), показати прийоми гри на різних інструментах, грати попевку «Небо синє» невеликими групами і по одному ..

  «3» - називає правильно, володіє прийомами гри, виконує попевку разом зі співом. співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, володіє прийомами гри, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.


  Кінець року

  Музично-слухове уявлення

  Завдання № 1: Назвати улюблену пісню, мотивувати вибір, виконати її точно після вступу під музичний супровід.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - співає, не точно, відволікається, але чує закінчення вступу.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст.


  Завдання № 2: Повторити окремі звуки невеликий знайомої пісні з голосу педагога, придумати їй нове закінчення.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії, завдання виконує з задоволенням.

  «2» - співає, не точно, без допомоги дорослого придумати закінчення не може.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст, багато пауз.

  Завдання № 3: Визначити кількість одночасно звучать звуків «Скільки нас співає?». За ширмою граю відразу на двох інструментах і виконую голосом знайому попевку.

  «3» - називає правильно, визначає за звучанням інструменти, співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.

  Завдання № 4: Назвати запропоновані інструменти (металофон, бубон, барабан і т.д.), показати прийоми гри на різних інструментах, запропонувати самостійно підібрати на металофоні знайому пісеньку.

  «3» - називає правильно, володіє прийомами гри, виконує завдання, з підтримкою дорослого.

  «2» - називає правильно, володіє прийомами гри, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.


  Початок року


  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Прохлопать найпростіший ритмічний малюнок, мелодії з 5-7 звуків. Р.н.попевка «гори, гори ясно»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» - не виконання завдання, немає зацікавленості.

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до трехчастной формою музичного твору. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази.

  «3» - зміна рухів під музику, рухи голови, рук, почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.

  Завдання № 3: Самостійно інсценувати пісню «про мене і мурашки» Оцінюється різноманітність обраних рухів, не наслідування один одному. зміна рухів відповідно до тексту пісні.

  «3» - виразно виконує руху, відчуває зміну рухів під музику, виконує різноманітні елементи.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає різноманітності виконаних елементів, немає зміни рухів відповідно до тексту пісні.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.

  Завдання № 4: Виконувати танцювальні рухи (почергове викидання ніг вперед в стрибку, напівприсідання з виставленням ноги на п'яту, крок на місці, з просуванням вперед і в кружлянні. Оцінюється правильне виконання всіх елементів, різноманітність обраних рухів, імпровізація по музику.

  «3» - виразно виконує руху, правильно виконує всі елементи, може придумувати свої.

  «2» - є бажання рухатися під музику, не всі рухи виконується правильно, не може придумати свої.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.

  Кінець року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Прохлопать найпростіший ритмічний малюнок, мелодії з 5-7 звуків. Р.н.попевка «Гори, гори ясно»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» - не виконання завдання, немає зацікавленості.

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до трехчастной формою музичного твору. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази, рухати правильно виконуючи рух, емоційно, чітко.

  «3» - зміна рухів під музику, рухи виконуються правильно, є почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.

  Завдання № 3: Самостійно інсценувати пісню «Про мене і мурашки» Оцінюється різноманітність обраних рухів, не наслідування один одному, зміна рухів відповідно до тексту пісні.

  «3» - виразно виконує руху, відчуває зміну рухів під музику, виконує різноманітні елементи.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає різноманітності виконаних елементів, немає зміни рухів відповідно до тексту пісні.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.

  Завдання № 4: Запропонувати дитині потанцювати під російську танкову, виконуючи знайомі танцювальні рухи (почергове викидання ніг вперед в стрибку, напівприсідання з виставленням ноги на п'яту, крок на місці, з просуванням вперед і в кружлянні). Оцінюється правильне виконання всіх елементів, різноманітність обраних рухів, імпровізація по музику.

  «3» - виразно виконує руху, правильно виконує всі елементи, може придумувати свої.

  «2» - є бажання рухатися під музику, не всі рухи виконується правильно, не може придумати свої.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.


  Завдання для діагностики музичних здібностей дітей старшого дошкільного віку (6л.- 7л.)


  Початок року.

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Прослухати гімн Російської Федерації, визначити загальний настрій, характер твору, виділити окремі засоби виразності: темп, динаміку, тембр, визначити інструментальний супровід.

  «3» - уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві

  зовнішні враження, ясно викладає свої думки, може визначити засоби виразності і чує інструменти супроводу.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити характер, виділити кошти виразності.

  «1» - немає зацікавленості, із завданням не справляється.


  Завдання № 2: Прослухати п'єси «Хвороба ляльки», «Нова лялька» П.І. Чайковського, запропонувати дитині вибрати картинку із запропонованих, найбільш придатних до звучання п'єс, мотивувати свій вибір. Оцінюється вміння чути в музиці образотворчі моменти, співвідносити їх до наочного образу.

  «3» - уважно слухає п'єси, може виділити образотворчі засоби і найбільш точно підбирає картинку.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може розповісти про характер і вірно підбирає картинку.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на п'єси.

  Завдання № 3: За допомогою дидактичної гри «Дзвінкі дзвіночки» визначити частини музичного твору ..

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, визначає частини вірно, правильно викладає картки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити частини п'єси. .

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.

  Завдання № 4: Прослухати і визначити до якого жанру належить прослуханий твір (Марш, танець, колискова в оркестровій обробці), і на якому інструменті воно виконується.

  «3» - уважно слухає фрагменти оркестрових творів, визначає жанр і визначає інструменти.

  «2» - слухає неуважно, але може визначити жанр музичного твору, назвати вибірково інструменти.

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.


  Кінець року

  відчуття ладу

  Завдання № 1: Дізнаватися про вступ гімн Російської Федерації, визначити загальний настрій, характер твору, виділити окремі засоби виразності: темп, динаміку, тембр, визначити інструментальний супровід.

  «3» - дізнався гімн щодо вступу, уважно слухає твір від початку до кінця, яскраві зовнішні враження, ясно викладає свої думки, може визначити засоби виразності і чує інструменти супроводу.

  «2» - слухає неуважно, дізнався за підказкою, але може визначити характер, виділити кошти виразності. «1» - немає зацікавленості, із завданням не справляється.

  Завдання № 2: Прослухати «Літо» А. Вівальді, запропонувати дитині вибрати картинку із запропонованих, найбільш придатних до звучання твору і придумати казку, спираючись на наочний образ і музичний. Оцінюється вміння чути в музиці образотворчі моменти, співвідносити їх до наочного образу.

  «3» - уважно слухає п'єси, може виділити образотворчі засоби і найбільш точно підбирає картинку, легко придумує сюжет казки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може розповісти про характер і вірно підбирає картинку, казку придумує за допомогою дорослого.

  «1» - немає зацікавленості, майже не реагують на твір.

  Завдання № 3: За допомогою дидактичної гри «Дзвінкі дзвіночки» визначити частини музичного твору ..

  «3» - уважно слухає муз. фрагменти, визначає частини вірно, правильно викладає картки.

  «2» - слухає неуважно, відволікається, але може визначити частини п'єси. .

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.

  Завдання № 4: Прослухати і визначити до якого жанру належить прослуханий твір (Марш, танець, колискова в оркестровій обробці), і на якому інструменті воно виконується.

  «3» - уважно слухає фрагменти оркестрових творів, визначає жанр і визначає інструменти.

  «2» - слухає неуважно, але може визначити жанр музичного твору, назвати вибірково інструменти.

  «1» - немає зацікавленості, завдання виконує невірно.


  Початок року.

  Музично-слухове уявлення

  Завдання № 1: Назвати улюблену пісню, мотивувати вибір, виконати її точно після вступу під музичний супровід. Визначити частини пісні

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії, правильно виконує завдання.

  «2» - співає, не точно, відволікається, але чує закінчення вступу, здебільшого не визначає.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст.

  Завдання № 2: Виконувати невелику пісню без супроводу, в зручному діапазоні.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - співає, не точно, відволікається, потрібна допомога дорослого.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст, багато пауз.

  Завдання № 3: Визначити кількість одночасно звучать звуків «Скільки нас співає?». За ширмою граю відразу на двох інструментах і виконую голосом знайому попевку.

  «3» - називає правильно, визначає за звучанням інструменти, співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.

  Завдання № 4: Назвати запропоновані інструменти (металофон, бубон, барабан і т.д.), показати прийоми гри на різних інструментах, грати попевку «Небо синє» невеликими групами і по одному ..

  «3» - називає правильно, володіє прийомами гри, виконує попевку разом зі співом. співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, володіє прийомами гри, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.


  Кінець року

  Музично-слухове уявлення

  Завдання № 1: Назвати улюблену пісню, мотивувати вибір, виконати її точно після вступу під музичний супровід, за допомогою посібника викласти схему пісні.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії, правильно виконує завдання.

  «2» - співає, не точно, відволікається, але чує закінчення вступу, завдання виконати не може.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст.

  Завдання № 2: Повторити окремі звуки невеликий знайомої пісні з голосу педагога, придумати їй нове закінчення.

  «3» - співає, чисто интонируя рух мелодії, завдання виконує з задоволенням.

  «2» - співає, не точно, без допомоги дорослого придумати закінчення не може.

  «1» - інтонування відсутня, що не точний текст, багато пауз.

  Завдання № 3: Визначити кількість одночасно звучать звуків «Скільки нас співає?». За ширмою граю відразу на двох інструментах і виконую голосом знайому попевку.

  «3» - називає правильно, визначає за звучанням інструменти, співає, чисто интонируя рух мелодії.

  «2» - називає правильно, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.

  Завдання № 4: Назвати запропоновані інструменти (металофон, бубон, барабан і т.д.), показати прийоми гри на різних інструментах, запропонувати самостійно підібрати на металофоні знайому пісеньку. Виконувати сольно і в ансамблі на дитячих музичних інструментах прості пісеньки.

  «3» - називає правильно, володіє прийомами гри, виконує завдання, з підтримкою дорослого.

  «2» - називає правильно, володіє прийомами гри, але пісеньки не виходить.

  «1» - не може назвати інструменти, б'є молоточком хаотично, безладно.


  Початок року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Програти на барабані найпростіший ритмічний малюнок, мелодії з 5-7 звуків. Р.н.попевка «гори, гори ясно»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» - не виконання завдання, немає зацікавленості.

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до трехчастной формою музичного твору. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази., Виразне виконання всіх рухів.

  «3» - зміна рухів під музику, рухи голови, рук, почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.

  Завдання № 3: Самостійно інсценувати пісню «Чик і Чікібрік» Оцінюється різноманітність обраних рухів, не наслідування один одному. зміна рухів відповідно до тексту пісні.

  «3» - виразно виконує руху, відчуває зміну рухів під музику, виконує різноманітні елементи.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає різноманітності виконаних елементів, немає зміни рухів відповідно до тексту пісні.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.

  Завдання № 4: Виконувати танцювальні рухи (крок з притупуванням, приставних крок з присіданням, пружний крок, бічний галоп, змінний крок). Оцінюється правильне виконання всіх елементів, різноманітність обраних рухів, імпровізація по музику.

  «3» - виразно виконує руху, правильно виконує всі елементи, може придумувати свої.

  «2» - є бажання рухатися під музику, не всі рухи виконується правильно, не може придумати свої.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.


  Кінець року

  Відчуття ритму

  Завдання № 1: Програти на металофоні найпростіший ритмічний малюнок, мелодії з 5-7 звуків. Р.н.попевка «Гори, гори ясно»

  «3» - точне виконання ритмічного малюнка.

  «2» - не зовсім точне.

  «1» - не виконання завдання, немає зацікавленості.

  Завдання № 2: Дитині пропонується завдання - рухатися відповідно до трехчастной формою музичного твору. Оцінюється здатність дитини вчасно відреагувати на зміну музичної фрази, рухатися правильно виконуючи рух, емоційно, чітко.

  «3» - зміна рухів під музику, рухи виконуються правильно, є почуття пульсу.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає емоційних рухів, немає зміни рухів під музику.

  «1» - мала рухова реакція на музику.

  Завдання № 3: Запропонувати дитині за допомогою дидактичної гри визначити сильні і слабкі частки.Оцінюється правильне виконання правил гри.

  «3» -внімательно слухає п'єсу, правильно виконує завдання.

  «2» - не уважно слухає п'єсу, сильні частки виділяє не завжди.

  «1» - завдання виконує без бажання, не проявляє інтересу.

  Завдання № 4: Імпровізувати під задану мелодію «Танець ведмедя і ведмежат». Оцінюється різноманітність обраних рухів, виразність рухів, здатність передати через рух образ героя.

  «3» - виразно виконує руху, відчуває зміну рухів під музику, виконує різноманітні елементи.

  «2» - є бажання рухатися під музику, немає різноманітності виконаних елементів, немає зміни рухів відповідно до тексту пісні.

  «1» - мала рухова реакція на музику, немає бажання виконувати завдання.


  II. Змістовний РОЗДІЛ

  2.1. Зміст психолого-педагогічної роботи

  по освітній галузі «Художньо-естетичний розвиток. музика »


  Ранній вік (2г. До 3г.)

  Виховувати інтерес до музики, бажання слухати музику, підспівувати, виконувати найпростіші танцювальні рухи.

  Слухання. Вчити дітей уважно слухати спокійні і бадьорі пісні, музичні п'єси різного характеру, розуміти, про що (про кого) співається, і емоційно реагувати на зміст.

  Вчити розрізняти звуки по висоті (високе і низьке звучання дзвіночка, фортепіано, металофона).

  Спів. Викликати активність дітей при підспівуванням і співі. Розвивати уміння підспівувати фрази в пісні (спільно з вихователем). Поступово привчати до сольного співу.

  Музично-ритмічні рухи. Розвивати емоційність і образність сприйняття музики через рухи. Продовжувати формувати здатність сприймати і відтворювати руху, що показуються дорослим (плескати, притупувати ногою, полупріседать, здійснювати повороти кистей рук і т.д.). Вчити дітей починати рух з початком музики і закінчувати з її закінченням; передавати образи (пташка літає, зайка стрибає, ведмедик клишоногий йде). удосконалювати вміння ходити і бігати (на носках, тихо; високо і низько піднімаючи ноги; прямим галопом), виконувати танцювальні рухи в колі, врозтіч, міняти руху зі зміною характеру музики або змісту пісні.

  дошкільний вік (3 м - 4 м)

  Виховувати у дітей емоційну чуйність на музику.

  Ознайомити з трьома музичними жанрами: піснею, танцем, маршем. Сприяти розвитку музичної пам'яті. Формувати вміння впізнавати знайомі пісні, п'єси; відчувати характер музики (веселий, бадьорий, спокійний), емоційно на неї реагувати.

  Слухання.Вчити слухати музичний твір до кінця, розуміти характер музики, дізнаватися і визначати, скільки частин у творі.

  Розвивати здатність розрізняти звуки по висоті в межах октави - септими, помічати зміна в силі звучання мелодії (голосно, тихо).

  Удосконалювати вміння розрізняти звучання музичних іграшок, дитячих музичних інструментів (музичний молоточок, шарманка, брязкальце, барабан, бубон, металофон і ін.).

  Спів. Сприяти розвитку співочих навичок: співати без напруги в діапазоні ре (ми) ля (сі), в одному темпі з усіма, чисто і ясно вимовляти слова, передавати характер пісні (весело, протяжно, ласкаво, напевно).

  Пісенна творчість. Вчити доспівувати мелодії колискових пісень на склад «баю-баю» і веселих мелодій на склад «ля-ля». Формувати навички письменництва веселих і сумних мелодій за зразком.

  Музично-ритмічні рухи. Вчити рухатися відповідно до двухчастной формою музики і силою її звучання (голосно, тихо); реагувати на початок звучання музики і її закінчення.

  Удосконалювати навички основних рухів (ходьба і біг). Вчити марширувати разом з усіма і індивідуально, бігати легко, в помірному і швидкому темпі під музику.

  Покращувати якість виконання танцювальних рухів: притупувати поперемінно двома ногами і однією ногою.

  Розвивати уміння кружляти в парах, виконувати прямий галоп, рухатися під музику ритмічні і згідно темпу і характеру музичного твору, з предметами, іграшками і без них.

  Сприяти розвитку навичок виразною і емоційною передачі ігрових і казкових образів: йде ведмідь, крадеться кішка, бігають мишенята, скаче зайчик, ходить півник, клюють зернятка курчата, літають пташки і т. Д.

  Розвиток танцювально-ігрового творчості. Стимулювати самостійне виконання танцювальних рухів під танцювальні мелодії. Вчити більш точно виконувати руху, передають характер зображуваних тварин.

  Гра на дитячих музичних інструментах. Знайомити дітей з деякими дитячими музичними інструментами: сопілкою, металофоні, дзвіночком, бубном, брязкальцем, барабаном, а також їх звучанням.

  Вчити дошкільнят підігравати на дитячих ударних музичних інструментах.

  дошкільний вік (4г. - 5 л.)

  При подальшому розширенні у дітей інтерес до музики, бажання її слухати, викликати емоційну чуйність при сприйнятті музичних творів.

  Збагачувати музичні враження, сприяти подальшому розвитку основ музичної культури.

  Слухання. Формувати навички культури слухання музики (не відволікатися, дослухувати твір до кінця).

  Вчити відчувати характер музики, впізнавати знайомі твори, висловлювати свої враження про прослуханий.

  Вчити помічати виразні засоби музичного твору: тихо, голосно, повільно, швидко. Розвивати здатність розрізняти звуки по висоті (високий, низький в межах сексти, септими).

  Спів. Навчати дітей виразному співу, формувати вміння співати протяжно, рухливо, узгоджено (в межах ре-сі першої октави). Розвивати уміння брати дихання між короткими музичними фразами. Вчити співати мелодію чисто, пом'якшувати кінці фраз, чітко вимовляти слова, співати виразно, передаючи характер музики. Вчити співати з інструментальним супроводом і без нього (за допомогою вихователя).

  Пісенна творчість. Вчити самостійно складати мелодію колискової пісні і відповідати на музичні питання ( «Як тебе звуть?», «Що ти хочеш, кішечка?», «Де ти?»).Формувати вміння імпровізувати мелодії на заданий текст.

  Музично-ритмічні рухи. Продовжувати формувати у дітей навички ритмічного руху відповідно до характеру музики.

  Вчити самостійно змінювати руху відповідно до дво- і тричастинній формою музики.

  Удосконалювати танцювальні рухи: прямий галоп, пружинка, кружляння по одному і в парах.

  Вчити дітей рухатися в парах по колу в танцях і хороводах, ставити ногу на носок і на п'яту, ритмічно плескати в долоні, виконувати найпростіші перестроювання (з кола врозтіч і назад), підскоки.

  Продовжувати удосконалювати навички основних рухів (ходьба: «урочиста», спокійна, «таємнича»; біг: легкий і стрімкий).

  Розвиток танцювально-ігрового творчості. Сприяти розвитку емоційно-образного виконання музично-ігрових вправ (кружляють листочки, падають сніжинки) і сценок, використовуючи міміку і пантоміму (зайка веселий і сумний, хитра лисичка, сердитий вовк і т. Д.).

  Навчати інсценування пісень і постановці невеликих музичних вистав.

  Гра на дитячих музичних інструментах. Формувати вміння підігравати найпростіші мелодії на дерев'яних ложках, брязкальце, барабані, металофоні.

  дошкільний вік (5 л. - 6 л.)

  Продовжувати розвивати інтерес і любов до музики, музичну чуйність на неї.

  Формувати музичну культуру на основі знайомства з класичної, народної та сучасної музикою.

  При подальшому розширенні музичні здібності дітей: звуковисо- тний, ритмічний, тембрових, динамічний слух.

  Сприятиме подальшому розвитку навичок співу, рухів під музику, ігри і імпровізації мелодій на дитячих музичних інструментах; творчої активності дітей.

  Слухання. Вчити розрізняти жанри музичних творів (марш, танець, пісня).

  Удосконалювати музичну пам'ять через впізнавання мелодій за окремими фрагментами твору (вступ, висновок, музична фраза).

  Удосконалювати навик розрізнення звуків по висоті в межах квінти, звучання музичних інструментова (клавишно-ударні і струнні: фортепіано, скрипка, віолончель, балалайка).

  Спів. Формувати співочі навички, вміння співати легким звуком в діапазоні від «ре» першої октави до «до» другої октави, брати дихання перед початком пісні, між музичними фразами, вимовляти чітко слова, вчасно починати і закінчувати пісню, емоційно передавати характер мелодії, співати помірно , голосно і тихо.

  Сприяти розвитку навичок сольного співу, з музичним супроводом і без нього.

  Сприяти прояву самостійності і творчого виконання пісень різного характеру.

  Розвивати пісенний музичний смак.

  Пісенна творчість. Вчити імпровізувати мелодію на заданий текст.

  Вчити складати мелодії різного характеру: ласкаву колискову, завзятий або бадьорий марш, плавний вальс, веселу танкову.

  Музично-ритмічні рухи.Розвивати почуття ритму, вміння передавати через рухи характер музики, її емоційно-образ- ве зміст.

  Вчити вільно орієнтуватися в просторі, виконувати найпростіші перестроювання, самостійно переходити від помірного до швидкого або повільного темпу, змінювати руху відповідно до музичних фразами.

  Сприяти формуванню навичок виконання танцювальних рухів (почергове викидання ніг вперед в стрибку; приставних крок з присіданням, з просуванням вперед, кружляння; присідання з виставленням ноги вперед).

  Ознайомити з російським хороводом, танцем, а також з танцями інших народів.

  Продовжувати розвивати навички інсценування пісень; вчити зображати казкових тварин і птахів (конячка, коза, лисиця, ведмідь, заєць, журавель, ворон і т.д.) в різних ігрових ситуаціях.

  Музично-ігровий і танцювальна творчість. Розвивати танцювальна творчість; вчити придумувати руху до танців, танців, складати композицію танцю, проявляючи самостійність у творчості.

  Вчити самостійно придумувати руху, що відображають зміст пісні.

  Спонукати до інсценування змісту пісень, хороводів.

  Гра на дитячих музичних інструментах. Вчити дітей виконувати найпростіші мелодії на дитячих музичних інструментах; знайомі пісеньки індивідуально і невеликими групами, дотримуючись при цьому загальну динаміку і темп.

  Розвивати творчість дітей, спонукати їх до активних самостійних дій.

  дошкільний вік (6 л. - 7 л.)

  Продовжувати залучати дітей до музичної культури, виховувати художній смак.

  Продовжувати збагачувати музичні враження дітей, викликати яскравий емоційний відгук при сприйнятті музики різного характеру.

  Удосконалювати звуковисотний, ритмічний, тембрових і динамічний слух.

  Сприятиме подальшому формуванню співочого голосу, розвитку навичок руху під музику

  Навчати грі на дитячих музичних інструментах.

  Знайомити з елементарними музичними поняттями.

  Слухання. Продовжувати розвивати навички сприйняття звуків по висоті в межах квінти -терціі; збагачувати враження дітей та формувати музичний смак, розвивати музичну пам'ять. Сприяти розвитку мислення, фантазії, пам'яті, слуху.

  Знайомити з елементарними музичними поняттями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонічний концерт), творчістю композиторів і музикантів.

  Ознайомити дітей з мелодією Державного гімну Російської Федерації.

  Спів. Удосконалювати співочий голос і вокально-слухову координацію.

  Закріплювати практичні навички виразного виконання пісень в межах від до першої октави до ре другої октави; вчити брати дихання і утримувати його до кінця фрази; звертати увагу на артикуляцію (дикцію).

  Закріплювати вміння співати самостійно, індивідуально і колективно, з музичним супроводом і без нього.

  Пісенна творчість. Вчити самостійно придумувати мелодії, використовуючи в якості зразка російські народні пісні; самостійно імпровізувати мелодії на задану тему за зразком і без нього, використовуючи для цього знайомі пісні, музичні п'єси і танці.

  Музично-ритмічні рухи. Сприятиме подальшому розвитку навичок танцювальних рухів, вміння виразно і ритмічно рухатися відповідно до різноманітним характером музики, передаючи в танці емоційно-образний зміст.

  Знайомити з національними танцями (російські, білоруські, українські та т. Д.).

  Розвивати танцювально-ігрова творчість; формувати навички художнього виконання різних образів при інсценуванні пісень, театральних постановок.

  Музично-ігровий і танцювальна творчість. Сприяти розвитку творчої активності дітей в доступних видах музичної виконавської діяльності (гра в оркестрі, спів, танцювальні рухи і т.п.).

  Вчити дітей імпровізувати під музику відповідного характеру (лижник, ковзаняр, наїзник, рибалка; лукавий котик і сердитий козлик і т. П.).

  Вчити придумувати руху, що відображають зміст пісні; виразно діяти з уявними предметами.

  Вчити самостійно шукати спосіб передачі в рухах музичних образів.

  Формувати музичні здібності; сприяти прояву активності і самостійності.

  Гра на дитячих музичних інструментах. Знайомити з музичними творами у виконанні різних інструментів і в оркестровій обробці.

  Вчити грати на металофоні, сопілці, ударних і електронних музичних інструментах, російських народних музичних інструментах: тріскачках, брязкальце, трикутниках; виконувати музичні твори в оркестрі і в ансамблі.


  Інтеграція освітніх областей

  Реалізація завдань програми здійснюється в інтеграції з усіма освітніми областями:

  інтеграція

  з іншими освітніми галузями

  «Художньо-естетичний розвиток»


  «Соціально-комунікативний розвиток»

  «Пізнавальний розвиток»

  «Мовний розвиток»

  "Фізичний розвиток"


  Зміст освітнього процесу з освоєння освітньої галузі

  «Художньо-естетичний розвиток. музика »

  «Художньо-естетичне» розвиток передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва (словесного, музичного, образотворчого), світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу; формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей (образотворчої, конструктивно-модельної, музичної та ін.).

  Основні цілі і завдання. Формування інтересу до естетичної стороні навколишньої дійсності, естетичного ставлення до предметів і явищ навколишнього світу, творів мистецтва; виховання інтересу до художньо-творчої діяльності.

  Розвиток естетичних почуттів дітей, художнього сприйняття, образних уявлень, уяви, художньо-творчих здібностей.

  Розвиток дитячої художньої творчості, інтересу до самостійної творчої діяльності (образотворчої, конструктивно модельної, музичної та ін.); задоволення потреби дітей у самовираженні.

  Залучення до мистецтва. Розвиток емоційної сприйнятливості, емоційного відгуку на літературні та музичні твори, красу навколишнього світу, твори мистецтва.

  Залучення дітей до народного і професійного мистецтва (словесному, музичному, образотворчому, театральному, до архітектури) через ознайомлення з кращими зразками вітчизняного та світового мистецтва; виховання вміння розуміти зміст творів мистецтва.

  Формування елементарних уявлень про види і жанри мистецтва, засобах виразності в різних видах мистецтва.

  Музично-мистецька діяльність. Залучення до музичного мистецтва; формування основ музичної культури, ознайомлення з елементарними музичними поняттями, жанрами; виховання емоційної чуйності при сприйнятті музичних творів.

  Розвиток музичних здібностей: поетичного і музичного слуху, почуття ритму, музичної пам'яті; формування пісенного, музичного смаку.

  Виховання інтересу до музично-художньої діяльності, вдосконалення вмінь в цьому виді діяльності.

  Розвиток дитячого музично-художньої творчості, реалізація самостійної творчої діяльності дітей; задоволення потреби в самовираженні.  Перспективне планування роботи з дітьми раннього віку (2 роки - 3 роки) і дошкільного віку (3 роки - 7 років)

  груп загальнорозвиваючу спрямованості

  по освітній галузі «Художньо-естетична спрямованість. музика »


  Група дітей раннього віку (2 роки - 3 роки) загальноосвітньої спрямованості

  вересень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  1

  1-2


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.


  "Діти і музика"

  «Музика в спілкуванні з дитиною. Поради для батьків »

  2

  3-4

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання

  - Спів
  - Танці

  - Ігри

  «Розминка» Е.Макшанцевой. Розвивати дрібну моторику, сприяти організації уваги дітей.


  «Конячка» Е.Тілічеевой - вчити дітей слухати пісню, розуміти її зміст, емоційно відгукуватися. Формувати ритмічне сприйняття. Вчити звуконаслідування.

  «Ладушки» р.н.п.- обр. Г.Фріда- залучати дітей до активного підспівуванням, супроводжуючи його рухами по тексту. Розвивати уміння діяти за сигналом.

  «Чобітки» р.н.м.- розвивати у дітей уміння змінювати рух в відповідності зі зміною характеру музики, вчити ходити в різних напрямках. Привчати виконувати руху самостійно, без показу дорослого.

  «Жмурка з бубном» р.н.м. - розвивати у дітей увагу, виховувати витримку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  3

  5-6

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання

  - Спів


  - Танці  - Ігри


  «Ходимо - бігаємо» Е.Тілічеевой - розвивати вміння виконувати основні рухи ходьбу і біг.


  «Дощик» Р.н.м. - розширювати кругозір дітей, продовжувати знайомство їх з навколишнім світом, природою, збільшувати словниковий запас. Знайомити дітей з музичними інструментами.

  «Півник» р.н.п. - залучати дітей до підспівуванням. Вчити звуконаслідування.

  «Так, так, так» Е.Тілічеевой - вправа розвиває координацію рухів, слухове увагу.

  «Дожени зайчика» Е.Тілічеевой - розвивати у дітей активність, бажання вступати в контакт. Створити радісну атмосферу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  4

  7-8

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів
  - Танці  - Ігри


  «Маршируємо дружно» М. Раухвергера - вчити дітей ходити всім разом, зграйкою під музику.


  «Пташка маленька» А. Філіпенко - розширювати кругозір дітей і їх уявлення про навколишній світ. Формувати вміння емоційно відгукуватися на пісню. Вчити звуконаслідування. Виховувати добре ставлення до живої природи.

  «Кішка» Ан. Александрова - вчити дітей звуконаслідування і активному підспівуванням. Формувати вміння співпереживати. Виховувати добре ставлення до тварин.

  «Весела танець» р.н.м. - вчити дітей виконувати прості танцювальні рухи (легкий біг, притупування, хлопки)

  «Прогулянка і дощик»: «Прогулянка» М. Раухвергера, «Дощик» М. Міклашевський - розвивати вміння орієнтувати в просторі. Формувати вміння слухати музику і міняти рух зі зміною її характеру. Вчити дітей самостійно реагувати на зміну звучання музики.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Жовтень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  5

  9-10


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання  - Спів  - Танці
  - Ігри


  «Маленькі ладушки» З.Лєвіна - вправа розвиває увагу. Привернути увагу дитини до музичних звуків, вчити слухати і підспівувати.


  «Прогулянка» В.Волкова - привчати дітей слухати музику і емоційно на неї відгукуватися. (Ладушки с.4)

  «Пташка» М.Раухвергера - залучати дітей до активного підспівуванням. Збагачувати їх емоційними враженнями.

  «Так, так, так» Е.Тілічеевой - розвивати увагу, формувати навички простих танцювальних рухів: хлопки, притупування, махи руками.

  «Кішка і кошенята» - розвивати увагу і формувати вміння погоджувати рухи з різною за характером музикою.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Музичний куточок в групі»

  «Потешки для малюків»

  6

  11-12


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання  - Спів
  - Танці  - Ігри

  «Ось як ми вміємо» О.Тілічеевой - розвивати основний рух - ходьбу. Звертати увагу дітей на те, що потрібно енергійно розмахувати руками і високо піднімати коліна.

  «Осіння пісенька» А.Александрова - вчити дітей слухати пісню, розуміти її зміст, емоційно відгукуватися.

  «За віконцем хто пустує?» Т.В.Бокач- залучати дітей до активного підспівуванням. Збагачувати їх емоційними враженнями. (Дзвіночок № 30, с. 20)

  «Танець з листочками» А.Філіппенко - розвивати увагу і вміння змінювати руху відповідно до тексту.

  «Пальчики-ручки» М.Раухвергера - розвивати почуття ритму, формувати вміння змінювати руху зі зміною динаміки звучання.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  7

  13-14

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання

  - Спів
  - Танці


  - Ігри


  «Навчилися ми ходити» - розвивати основний рух - ходьбу. Звертати увагу дітей на те, що потрібно енергійно розмахувати руками і високо піднімати коліна.

  «Російська народна танцювальна» - розширювати кругозір дітей, продовжувати знайомство їх з навколишнім світом, збільшувати словниковий запас. Знайомити дітей з музичними інструментами.

  «Ладушки» р.н.п. - залучати дітей до активного підспівуванням, супроводжуючи його рухами по тексту. Розвивати уміння діяти за сигналом.

  «Гуляємо і танцюємо» М. Раухвергера - розвивати слухове увагу і вміння орієнтуватися в залі. Міняти рух і темп відповідно до зміни темпу і характеру музики. Формувати навички комунікації.

  «Збери яблука» - розвивати у дітей активність, бажання вступати в контакт. Створити радісну атмосферу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  8

  15-16


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів  - Танці  - Ігри


  «Спритні ручки» ( «Тихо-голосно») Е Тілічеевой - розвивати динамічний звук, увагу.


  «Колискова» Т.Назаровой - привчати дітей слухати музику і емоційно на неї відгукуватися. (Ладушки с. 6)

  «Зайка» р.н.п. - розширювати знання дітей про тварин і їх звички. Вчити співпереживання.

  «Мелодія запального танка» Хорватська народна мелодія - вчити дітей міняти руху зі зміною характеру музики.

  «Зберемо врожай» С.Г.Насауленко - розвивати увагу, уміння орієнтуватися в просторі.

  (Дзвіночок № 23 с.20-21)

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Листопад

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  9

  17-18


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів


  - Танці


  - Ігри


  «Ми вчимося бігати» Я.Степового - розвивати навик бігу. Вчити дітей орієнтуватися в музичному залі, не натрапляти один на одного.

  «Прогулянка» В.Волкова - привчати дітей слухати музику і емоційно на неї відгукуватися. (Ладушки с.9)

  «Відлітають, хмаринки» З.Б.Качаевой -

  (Дзвіночок № 39 с. 18-19)

  «Ось так ось» - розвивати увагу і вміння змінювати руху.

  «Грибочки» І.Г.Смірновой -

  (Дзвіночок № 34 с. 25)

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Роль вихователя на музичному занятті і спільна робота з музичним керівником»  "Як розвинути музичний слух дитини"

  10

  19-20


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання


  - Спів  - Танці  - Ігри


  «Ведмежата» Е.И С. Желєзнова - розвивати вміння орієнтуватися в просторі, вчити дітей наслідувати звичкам ведмедів.


  «Мишка прийшов в гості» М.Раухвергер - розширювати кругозір дітей і їх уявлення про навколишній світ. Формувати вміння емоційно відгукуватися на музику. Виховувати добре ставлення до живої природи.

  «Зайка» р.н.п. - розширювати знання дітей про тварин і їх звички. Вчити співпереживання.

  «Ай-да!» Музика Верховинця - розвивати почуття ритму, вміння змінювати темп руху відповідно до музики.

  «Зайчики і лисичка» Слова В. Антонової, музика Б. Фіноровского - сприяти розвитку емоцій, виразності рухів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  11

  21-22


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання
  - Спів  - Танці


  - Ігри

  «Котик» Е.И С. Желєзнова - сприяє організації уваги дітей, розвитку дрібної моторики.


  «Кішка» А.Александрова - вчити дітей слухати пісню, розуміти її зміст, емоційно відгукуватися. Вчити звуконаслідування. (Ладушки с. 144)

  «Собачка» М. Раухвергера - розвивати увагу, формувати емоційне сприйняття. Вчити звуконаслідування.

  «Чобітки» р.н.м.- розвивати у дітей уміння змінювати рух в відповідності зі зміною характеру музики, вчити ходити в різних напрямках. Привчати виконувати руху самостійно, без показу дорослого.

  «Воробушки і кішка» слова А. Ануфрієва, німецька танцювальна мелодія - гра сприяє розвитку виразності рухів, виховує увагу, вміння виконувати рухи відповідно до музики і текстом пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  12

  23-24


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів  - Танці  - Ігри

  «Політ птахів». «Птахи клюють зернятка» Г.Фріда - формувати у дітей уміння бігати легко, не наштовхуючись один на одного.


  «Пташка маленька» А. Філіпенко - розширювати кругозір дітей і їх уявлення про навколишній світ. Формувати вміння емоційно відгукуватися на пісню. Вчити звуконаслідування. Виховувати добре ставлення до живої природи.

  «Пташка» М.Раухвергера - залучати дітей до активного підспівуванням. Збагачувати їх емоційними враженнями.

  «Весела танець» р.н.м. - вчити дітей виконувати прості танцювальні рухи (легкий біг, притупування, хлопки)

  «Ой, літали пташки» р.н.м. - розвивати здатність дітей виконувати виразні рухи відповідно до музики і ігровим чином.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  13

  25-26


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання


  - Спів  - Танці
  - Ігри

  «Поїзд» Слова Т. Бабаджан, музика Н. Метлова - вправа розвиває почуття ритму, вміння координувати рухи відповідно до музики і текстом, координацію рухів.

  «Літак» Л.Банніковой - розвивати уявлення дітей про навколишній світ.

  «Машина» Т.Попатенко - залучати дітей до підспівуванням. Вчити звуконаслідування. (Ладушки с.210-211)

  «Весела танець» На мелодію російської народної пісні "Ах, ви сіни!", Слова Ануфрієва - розвивати почуття ритму, координацію рухів.

  «Автобус» Е.И С. Желєзнова - розвивати координацію рухів, слухове увагу

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.  грудень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  14

  27-28  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання

  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Зайчики» Т.Ломовой - діти поступово запам'ятовують різноманітні характерні руху.


  «Тихі і гучні дзвіночки» Р.Рустамова - розвивати музичний слух, вчити грати голосно і тихо відповідно до музики. Надалі діти самі можуть грати, без показу дорослого.

  «Прийшла зима» М.Раухвергера - спонукати дітей до активного слухання співу дорослого і підспівуванням.

  «До діток ялинка прийшла» А.Філіппенко - - викликати у дітей яскравий емоційний відгук.

  «Зимова танець» М.Старокадомского - розвивати почуття ритму, формувати вміння виконувати ігрові дії відповідно до тексту пісні.

  «Я на коні скачу» А.Філіппенко - розвивати координацію рухів, слухове увагу

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний керівник, педагоги і батьки: питання співробітництва і співтворчості"

  "Поради Діда Мороза батькам, які збираються зі своїми дітьми на новорічний ранок"

  15

  29-30


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Зайчика по лісі біжать» А.Гречанінова - розвивати увагу, уміння легко стрибати і змінювати руху відповідно до музики.


  «Зима» Карасьова - розвивати увагу. Вчити дітей емоційно відгукуватися на зміст пісні.

  «Ялинка» Т.Попатенко - сприяти активному підспівуванням, активізувати мовну активність дітей.

  «Дід Мороз» А.Філіппенко - викликати у дітей радісні емоції. Залучати до активної підспівуванням.

  «Ліхтарики» Р.Рустамова - розвивати почуття ритму, формувати вміння виконувати ігрові дії відповідно до тексту пісні.

  «Гра з брязкальцями» А.Лазаренко - розвивати вміння дітей бігати, чи не наштовхуючись один на одного. Виховувати витримку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  16

  31-32


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я
  - Слухання
  - Спів  - Танці  - Ігри

  «Погуляем» Т.Ломовой - розвивати вміння танцювати в парах, узгоджувати рухи з музикою. Танець формує у дітей комунікативні якості, розвиває увагу, почуття ритму, вміння узгоджувати дії відповідно до тексту.

  «Гра з зайчиком» А.Філіппенко - розвивати активність дітей, формувати емоційну чуйність і вміння відгукуватися на запрошення.

  «Наша ялинка» М.Красева - викликати у дітей радісні емоції. Залучати до активної підспівуванням.

  «Присідай» Ест.нар.мел. - погоджувати руху з текстом. Розвивати почуття ритму, координацію, увагу.

  «Гра з ведмедиком біля ялинки» А.Філіппенко - гра розвиває у дітей витримку, вміння діяти за сигналом, закріплює навик бігу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  17

  33-34

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів


  - Танці  - Ігри

  «Дуже хочеться танцювати» А.Філіппенко - розвивати увагу, уміння виконувати прості танцювальні рухи. Формувати комунікативні навички.

  «Петрушка» І.Арсеева - гра на розрізнення динаміки. Розвивати увагу, вміння правильно тримати дзвіночок.

  «Новорічний хоровод» А.Філіппенко - вчити малюків ходити по колу.

  «Танець сніжинок» А.Філіппенко - розвивати вміння бігати, чи не наштовхуючись один на одного. Розвивати увагу.

  «Зайці і ведмідь» Т.Попатенко - реагувати на зміну характеру музики. Виховувати витримку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.  січень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  18

  35-36


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів


  - Танці  - Ігри

  «Зайчика по лісі біжать» А.Гречанінова - розвивати увагу, уміння легко стрибати і змінювати руху відповідно до музики.


  «Пісенька зайчиків» М.Красева - розвивати вміння дітей виконувати нескладні характерні руху.

  «Зайченя» М.Красева - розвивати активність і емоційну чуйність.

  «Гра з брязкальцем» А.Філіппенко - розвивати навик легкого бігу. Закріплювати знайомі руху.

  «Зайчики і лисичка» Г.Фінаровского - закріплювати у дітей основні рухи: біг, стрибки. Виховувати витримку. Розвивати уміння узгоджувати дії з текстом.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Театралізовані ігри в спілкуванні з дітьми"

  "Музичні інструменти своїми руками"

  19

  37-38


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання
  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Дуже хочеться танцювати» А.Філіпенко - розвивати увагу, уміння виконувати прості танцювальні рухи. Формувати комунікативні навички.

  «Гра з зайчиком» А.Філіппенко - розвивати активність дітей, формувати емоційну чуйність і вміння відгукуватися на запрошення.

  «Спи, мій ведмедик» Е.Тілічеевой - спонукати дітей до активної підспівуванням.

  «Гра з брязкальцями» А.Лазаренко - розвивати вміння дітей бігати, чи не наштовхуючись один на одного. Виховувати витримку.

  «Зайчики і лисичка» Г.Фінаровского - закріплювати у дітей основні рухи: біг, стрибки. Виховувати витримку. Розвивати уміння узгоджувати дії з текстом.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.


  Лютий

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  20

  39-40


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів  - Танці  - Ігри

  «Стуколка» Укр.нар.мел. - вчити реагувати на зміну характеру музики і міняти рух.


  «Петрушка» І.Арсеева - гра на розрізнення динаміки. Розвивати увагу, вміння правильно тримати дзвіночок.

  «Лялька» М.Старокадомского - розширювати руховий досвід дітей. Доставити дітям.

  «Присідай» Ест.нар.мел. - погоджувати руху з текстом. Розвивати почуття ритму, координацію, увагу.

  «Хованки» «Як у наших біля воріт» р.н.м. - розвивати увагу. Виховувати витримку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Значення музично-дидактичних ігор в навчанні"

  "Дитячий оркестр в сім'ї"

  21

  41-42


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я  - Слухання  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Де прапорці» І.Кішко - вчити дітей чути зміну характеру звучання музики і міняти руху самостійно. Вправа розвиває увагу, вміння орієнтуватися в просторі, вміння чути закінчення в музиці.

  «Зима» Карасьова - розвивати увагу. Вчити дітей емоційно відгукуватися на зміст пісні.

  «Пиріжок» Е.Тілічеевой - розвивати активність і емоційну чуйність.

  «Де ж наші ручки?» Т.Ломовой - виховувати у дітей витримку, розвивати увагу, формувати емоційну чуйність.

  «Мишка» М.Рухвергера - збагачувати дітей емоційними враженнями. Формувати активну сприйняття.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  22

  43-44


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання

  - Спів


  - Танці  - Ігри

  «Стуколка» Укр.нар.мел. - вчити реагувати на зміну характеру музики і міняти рух.


  «Тихі і гучні дзвіночки» Р.Рустамова- - розвивати музичний слух, вчити грати голосно і тихо відповідно до музики. Надалі діти самі можуть грати, без показу дорослого.

  «Ми - солдати» Ю.Слонов - розвивати активність і емоційну чуйність

  «Гра з брязкальцем» А.Філіппенко - розвивати навик легкого бігу. Закріплювати знайомі руху.

  «Гра з ведмедиком» Г.Фінаровского - гра розвиває у дітей витримку, вміння діяти за сигналом, закріплює навик бігу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  23

  45-46


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Зайчики» Т.Ломовой - діти поступово запам'ятовують різноманітні характерні руху.


  «Пісенька зайчиків» М.Красева - розвивати вміння дітей виконувати нескладні характерні руху.

  «Пиріжки» А.Філіппенко - розвивати активність і емоційну чуйність

  «Зимова танець» М.Старокадомского - розвивати почуття ритму, формувати вміння виконувати ігрові дії відповідно до тексту пісні.

  «Я на коні скачу» А.Філіппенко - збагачувати дітей емоційними враженнями. Формувати активну сприйняття.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Березень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  24

  47-48

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання
  - Спів


  - Танці


  - Ігри

  «Марш» В.Дешевова - розвивати увагу, слух, почуття музичної форми.  «Танечка, баю-бай, бай» р.н.п. - розвивати емоційну активність. Залучати детпей до активного підспівуванням слів «баю-баю».

  «Ранок» Г.Гріневіча - робота над звуконаслідуванням.

  «Парна танець» Нем.пляс.мел. - вчити дітей взаємодіяти один з одним та узгоджувати руху з текстом. Спонукати дітей самостійно танцювати знайомі танці. Танець розвиває вміння виконувати знайомі руху в парах.

  «Прогулянка і дощик» М.Раухвергера - вчити дітей співвідносити руху з 3-х приватної музикою. Гра розвиває слухове увагу, почуття ритму, вміння орієнтуватися в просторі, формує вміння співвідносити дії з характерною музикою.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музика в оздоровленні дітей"

  "Озвучування казок"

  25

  49-50


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання  - Спів


  - Танці


  - Ігри

  «Яскраві прапорці» Ан.Александрова - розвивати у дітей уміння ходити бадьоро, енергійно, використовувати весь простір, що не натрапляти один на одного. Вчити правильно тримати прапорці в руках.

  «Жук» В.Іваннікова - викликати емоційний відгук у дітей. Вчити звуконаслідування.

  «Бобик» Т.Попатенко - розвивати активність і емоційну чуйність

  «Танець з хустинкою» Е. Тілічеевой - погоджувати руху з текстом.

  «Гра з прапорцем» М.Красева - вправа розвиває вміння енергійно крокувати, орієнтуватися в просторі, активізує дітей.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  26

  51-52

  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Пташки» Т.Ломовой - вчити дітей реагувати на зміну характеру музики - пташки літають і клюють. Вправа розвиває легкий біг, почуття ритму, формує вміння орієнтуватися в залі.

  «Маленька пташка» Т.Попатенко - викликати у дітей емоційний відгук. Пташка «хвалить» ребяток за смачні зернятка.

  «Паровоз» А.Філіппенко -расшірять уявлення дітей про навколишній світ.

  «Посварилися - помирилися» Т.Вількорейская - формувати комунікативні навички. Розрізняти зміну характеру музики і співвідносити з нею руху.

  «Гра з бубном» М.Красева - розвивати увагу, формувати комунікативні якості.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  27

  53-54


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання


  - Спів


  - Танці

  - Ігри

  «Великі і маленькі ноги» В.Агафоннікова - розвивати музичний слух, почуття ритму.


  «Дощик» В.Фере - викликати у дітей емоційний відгук.

  «Кап-кап» Ф.Фількенштейн - робота над звуконаслідуванням.

  «Танець з брязкальцями» В.Антоновим - сприяти розвитку уваги, динамічного слуху, вчити співвідносити руху з текстом. Формувати у дітей витримку і терпіння.

  «Гра з кольоровими хусточками» Укр.нар.мел. - розвивати увагу, уміння орієнтуватися в просторі, вміння маніпулювати хусточкою, правильно тримати його.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  28

  55-56


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання


  - Спів  - Танці
  - Ігри

  «Покатаемся» А.Філіппенко - розвивати увагу, почуття ритму.  «Прилетіла пташка» Е.Тілічеевой - викликати у дітей емоційний відгук.

  «Курочка з курчатами» М.Красева - вчити дітей звуконаслідування. Розширювати уявлення про навколишній світ.

  «Танець з ляльками» А.Філіппенко - розвивати увагу, уміння виконувати нескладні дії з лялькою. Виховувати добре, дбайливе ставлення до іграшок.

  «Біжіть до мене» Е. Тілічеевой - розвивати вміння прислухатися і розрізняти силу звучання музики. Вчити дітей рухатися в прямому напрямку і змінювати напрвление руху.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Квітень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  29

  57-58


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів
  - Танці  - Ігри

  «Ай - да!» Г.Ільіной - вчити виконувати топа кроки.  «Маленька пташка» Т.Попатенко - викликати у дітей емоційний відгук. Пташка «хвалить» ребяток за смачні зернятка.

  «Машина» Ю.Слонова - вчити дітей підспівувати повторювані в пісні слова, фрази. Розвивати емоційну чуйність.

  «Гопачок» укр.нар.мел. - вправа розвиває почуття ритму, координацію рухів відповідно до темпом музики.

  «Сонечко і дощик» М.Раухвергера - розвивати слухове увагу, вміння співвідносити дії з характерною музикою.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в розвитку самостійної музичної діяльності дітей»

  "Добрі пісні В. Шаїнського"

  30

  59-60


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання
  - Спів  - Танці
  - Ігри

  «Полянка» р.н.м. - закріплювати виконання знайомих рухів: «пружинку», «ліхтарики», кружляння на всій ступні, виставляння ноги на п'яту, хлопки в долоні. Притупування однією ногою.

  «Танечка, баю-бай, бай» р.н.п. - розвивати емоційну активність. Залучати дітей до активного підспівуванням слів «баю-баю».

  «Корова» Т.Попатенко - закріплювати вміння видавати звуки, наслідуючи тваринам. Активно підспівувати.

  «Танець з прапорцями» Т.Вількорейской - розвивати увагу, почуття ритму, формувати вміння співвідносити руху з текстом. Вчити дітей ходити по колу.

  «Прогулянка на автомобілі» К.Мяскова - вчити орієнтуватися, виконувати топа кроки в ритмі музики. Розвивати увагу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  31

  61-62


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання  - Спів

  - Танці
  - Ігри

  «Великі і маленькі ноги» В.Агафоннікова - розвивати музичний слух, почуття ритму.


  «Жук» В.Іваннікова - викликати емоційний відгук у дітей. Вчити звуконаслідування.

  «Баю-баю» М.Красева - розвивати емоційну чуйність. Формувати дбайливе і добре ставлення. Звернути увагу, як діти реагують на тихий, спокійний характер музики.

  «Полька зайчиків» А.Філіппенко - розвивати увагу, почуття ритму, формувати вміння співвідносити руху з текстом. Вчити дітей ходити по колу.

  «Прапорець» М.Красева - вправа розвиває активність дітей, вміння маніпулювати прапорцем, формує комунікативні якості.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  32

  63-64


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання


  - Спів  - Танці

  - Ігри

  «Покатаемся» А.Філіппенко - розвивати увагу, почуття ритму.  «Дощик» В.Фере - викликати у дітей емоційний відгук.

  «Коник» І.Кішко- вчити дітей підспівувати повторювані в пісні слова, фрази. Розвивати емоційну чуйність.

  «Вправи з брязкальцями» А.Козакевіч - розвивати почуття ритму. Увага, вміння змінювати рух. Закріплювати основні види руху: маршовий крок і біг.

  «Прогулянка на автомобілі» К.Мяскова - вчити орієнтуватися, виконувати топа кроки в ритмі музики. Розвивати увагу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Травень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  33

  65-66


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання


  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Полянка» р.н.м. - закріплювати виконання знайомих рухів: «пружинку», «ліхтарики», кружляння на всій ступні, виставляння ноги на п'яту, хлопки в долоні. Притупування однією ногою.

  «Прилетіла пташка» Е.Тілічеевой - викликати у дітей емоційний відгук.

  «Корова» М.Раухвергера - залучати дітей до активного співу.

  «Танець з прапорцями» А.Філіппенко - вчити дітей маніпулювати прапорцями, ходити по колу один за одним, орієнтуватися в просторі.

  «Сонечко і дощик» М.Раухвергера - розвивати слухове увагу, вміння співвідносити дії з характерною музикою.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Вправи для розвитку динамічного, звуковисотного, тембрового слуху і почуття ритму»

  "Свято в родині"

  34

  67-68


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я

  - Слухання


  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Ай - да!» Г.Ільіной - вчити виконувати топа кроки.  «Шум моря» - викликати у дітей емоційний відгук

  «Кап-кап» Ф.Фількенштейн - робота над звуконаслідуванням.

  «Танець з прапорцями» Т.Вількорейской - розвивати увагу, почуття ритму, формувати вміння співвідносити руху з текстом. Вчити дітей ходити по колу.

  «Біжіть до мене» Е. Тілічеевой - розвивати вміння прислухатися і розрізняти силу звучання музики. Вчити дітей рухатися в прямому напрямку і змінювати напрвление руху.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  35

  69-70


  Муз-но - ритмічні руху-я:

  - Упр-я


  - Слухання


  - Спів


  - Танці
  - Ігри

  «Полянка» р.н.м. - закріплювати виконання знайомих рухів: «пружинку», «ліхтарики», кружляння на всій ступні, виставляння ноги на п'яту, хлопки в долоні. Притупування однією ногою.

  «Дощик» В.Фере - викликати у дітей емоційний відгук.

  «Паровоз» А.Філіппенко -расшірять уявлення дітей про навколишній світ.

  «Вправи з брязкальцями» А.Козакевіч - розвивати почуття ритму. Увага, вміння змінювати рух. Закріплювати основні види руху: маршовий крок і біг.

  «Прогулянка і дощик» М.Раухвергера - вчити дітей співвідносити руху з 3-х приватної музикою. Гра розвиває слухове увагу, почуття ритму, вміння орієнтуватися в просторі, формує вміння співвідносити дії з характерною музикою.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  36

  71-72


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.  Група дітей дошкільного віку (3 роки -4 року) загальноосвітньої спрямованості


  вересень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  1

  1-2


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.


  "Діти і музика"

  «Музика в спілкуванні з дитиною. Поради для батьків »

  2

  3-4

  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  «Осіння пісенька» Александрова Виховувати чуйність на музику різного характеру, бажання слухати її.

  «Зайка» Г.Лобачева Формувати вміння співати напевно, ласкаво

  «Хто хоче побігати» Л.Вішкаревой Вчити дітей починати і закінчувати рух з музикою.

  «Подружилися» Т.Вількорейской Вчити відзначати в русі 2х приватну форму музики.

  «Хованки» Р.Рустамова Вчити дітей використовувати в грі знайомі танцювальні рухи

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  3

  5-6

  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Осіння пісенька» Александрова Вчити дітей сприймати контрастне настрій пісні та інструментальної п'єси

  «Зайка» Г.Лобачева Формувати вміння співати напевно, ласкаво

  «Хто хоче побігати» Л.Вішкаревой Вчити дітей починати і закінчувати рух з музикою.

  «Подружилися» Т.Вількорейской Вчити відзначати в русі 2х приватну форму музики.

  «Хованки» Р.Рустамова Вчити дітей використовувати в грі знайомі танцювальні рухи

  Дидактична гра «Вгадай, що звучить?» Формувати у дітей відношення до звуку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  4

  7-8


  слухання


  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці


  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Дощ і грім» В.Жубінская Вчити розуміти про що п'єса

  «Дощик» Е.Макшанцевой Вчить підлаштовуватися до голосу дорослого.

  «Марш» Е.Парлова Освоювати ритм ходьби і бігу.

  «Танець з хустинкою» р.н.п. Вчити відображати в рухах зміни характеру музики

  «Сонечко і дощик» М.Раухвергера Привчати відчувати закінчення музичної п'єси.

  Дидактична гра «Вгадай, що звучить?» Формувати у дітей відношення до звуку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Жовтень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  5

  9-10


  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці


  ігри


  «Дощ і грім» В.Жубінская Вчити розуміти про що п'єса, виховувати бажання слухати музику до кінця.

  «Дощик» Е.Макшанцевой Вчить підлаштовуватися до голосу дорослого.

  «Марш» Е.Парлова Освоювати ритм ходьби і бігу.

  «Танець з хустинкою» р.н.п. Вчити відображати в рухах зміни характеру музики

  «Сонечко і дощик» М.Раухвергера Привчати відчувати закінчення музичної п'єси, реагувати на зміну частин в музиці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний куточок в групі"

  "Потешки для малюків"

  6

  11-12


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Котик захворів» А.Гречанінова Виховувати почуття любові, доброзичливе ставлення до тварин.

  «Веселі гуси» укр.н.п. Формувати співочі навички в процесі розучування пісень.

  «Пальчики і ручки» р.н.п. Підводити дітей до сприйняття яскравих динамічних контрастів в музиці.

  «Веселі долоньки» Е. Макшанцева Розвивати уважність і точність при виконанні ударів.

  «Діти і ведмідь» В. Верховинця Спонукати емоційно зображати в рухах, своє ставлення до ігрового образу.

  «Гра з брязкальцем» А. Биканова Прищеплювати навички поводження з предметами (брязкальцем)

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  7

  13-14


  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Котик захворів» А.Гречанінова Виховувати почуття любові, доброзичливе ставлення до тварин.

  «Веселі гуси» укр.н.п. Вчити підлаштовуватися до інтонації дорослого

  «Пташки літають» Л. Баннікова Тренувати в легкому бігу, умінні передати ігровий образ пташок.

  «Веселі долоньки» Е. Макшанцева Розвивати уважність і точність при виконанні ударів. Вслухатися в текст пісні.

  «Діти і ведмідь» В. Верховинця Розвивати швидкість реакції, рухатися легко, стрімко.

  «Гра з брязкальцем» А. Биканова Вчити реагувати на зміну характеру в музиці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  8

  15-16


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці  ігри


  «Котик видужав» А.Гречанінова Виховувати емоційну чуйність на музику

  «Жучка» Н.Кукловской Вчити співати природнім звуком, що не випереджаючи і не відстаючи один від одного.

  «Ляскаємо - тупотимо» укр.н.м. Закріплювати поняття голосно - тихо, слабо-сильно.

  «Потанцюємо разом» р.н.м. Вчити дітей рухатися парами по колу спокійним кроком.

  «Кішка і кошенята» М.Раухвергера Спонукати дітей до створення образу (рухового чи звукового) улюбленої тварини.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Листопад

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  9

  17-18


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці


  ігри


  «Котик видужав» А.Гречанінова Виховувати емоційну чуйність на музику, вміння висловлювати своє ставлення до п'єси.

  «Жучка» Н.Кукловской Вчити співати природнім звуком, що не випереджаючи і не відстаючи один від одного. (Згадати що любить робити собачка, для кращого засвоєння способу)

  «Ляскаємо - тупотимо» укр.н.м. Вчити реагувати на початок і закінчення музики.

  «Потанцюємо разом» р.н.м. Тренувати в розумний ії ритмічно плескати в долоні.

  «Кішка і кошенята» М.Раухвергера Розвивати уміння створювати руховий образ кішки і кошенят, вчити орієнтуватися в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Роль вихователя на музичному занятті і спільна робота з музичним керівником"

  "Як розвинути музичний слух дитини"

  10

  19-20


  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці


  ігри


  «Кури і півні» Сен-Санс Привчати дітей слухати інструментальну музику образотворчого характеру, розуміти її зміст.

  «Курчата» А.Філіппенко Розвивати у дітей емоційну чуйність на пісню веселого, ігрового характеру.

  «Вправа з брязкальцями» А.Козакевіч Вчити виконувати руху відповідно до 2х приватною формою музики.

  «Чобітки» Т.Ломовой Вчити дітей міняти рух відповідно до частин музики

  «Гра з різнокольоровими хусточками» Степового Вчити використовувати знайомі танцювальні рухи.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  11

  21-22


  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці  ігри


  «Кури і півні» Сен-Санс Привчати дітей слухати інструментальну музику образотворчого характеру, розуміти її зміст.

  «Курчата» А.Філіппенко Співати легким звуком в помірному темпі, правильно вимовляти голосні в словах.

  «Вправа з брязкальцями» Реагувати на початок і закінчення музики.

  «Чобітки» Т.Ломовой Вчити передавати характер веселого танцю, рухатися парами по колу.

  «Гра з різнокольоровими хусточками» Степового Вчити відчувати закінчення п'єси, орієнтуватися в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  12

  23-24


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  Гра на муз. інструментах

  «Два півники» Г.Левкодімова Вчити самостійно називати образ використовується в п'єсі.

  «Пісенька про звірят» А. Філіпенко Вчити разом починати і закінчувати спів. Домагатися рівного звучання голосу.

  «Ляскаємо-тупотимо» В. Степового Вчити реагувати на закінчення музичного твору, і припиняти рух.

  «Хованки з хусточками» р.н.м. Спонукати виконувати знайомі танцювальні рухи, виховувати витримку.

  «Дзвіночок» Ознайомити зі звучанням дзвіночків, з грою на ньому.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  13

  25-26


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  Гра на муз. інструментах

  «Два півники» Г.Левкодімова Вчити самостійно називати образ використовується в п'єсі.

  «Пісенька про звірят» А. Філіпенко Навчити правильно в чіткому темпі пропевать звуконаслідування різних тварин.

  «Ляскаємо-тупотимо» В. Степового Вчити реагувати на закінчення музичного твору, і припиняти рух.

  «Хованки з хусточками» р.н.м Тренувати в легкому бігу з хусточкою, при цьому одна рука перебувати на поясі.

  «Дзвіночок» Ознайомити зі звучанням дзвіночків, з грою на ньому.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.


  грудень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  14

  27-28  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Ведмідь танцює під флейту» А.Александров Розвивати уміння слухати і розрізняти музичні образи.

  «Ось яка ялиночка» Т.Попатенко Продовжувати вчити дітей співати виразно, напевно, починати дружно, після вступу.

  «Ведмедики» Г.Фріда Вчити виконувати подібні рухи, підказані характером музики.

  «Танець звірів навколо ялинки» Розвивати уявлення про те, що музика може передавати образи тварин.

  «Хованки» р.н.п. Емоційно реагувати на гру, на зміну частин.

  «Брязкальця» Вчити дітей ритмічно вдаряти в брязкальця, відповідно музиці

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний керівник, педагоги і батьки: питання співробітництва і співтворчості"

  "Поради Діда Мороза батькам, які збираються зі своїми дітьми на новорічний ранок"

  15

  29-30


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці


  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Ведмідь танцює під флейту» А.Александров Збагачувати музичні враження дітей.

  «Ось яка ялиночка» Т.Попатенко Продовжувати вчити дітей співати виразно, напевно, починати дружно, після вступу.

  «Ведмедики» Г.Фріда Вчити виконувати подібні рухи, підказані характером музики.

  «Танець звірів навколо ялинки» Виразно виконувати образи ведмедиків і зайчиків.

  «Хованки» р.н.п. Емоційно реагувати на гру, на зміну частин.

  «Брязкальця» Вчити дітей ритмічно вдаряти в брязкальця, відповідно музиці

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  16

  31-32


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  «Пісенька зайчиків» М.Красева Виховувати вміння прислухатися до звучання музики, реагувати на характер.

  «Маленька ялинка» Н. Тимофєєвої Вчити співати без крику, природним голосом, рухливо.

  «Зайчики» У Черні Вчити виконувати подібні рухи, підказані характером музики.

  «Дід Мороз» Т. Попатенко Вчити дітей звужувати і розширювати коло, вміння рухатися відповідно до тексту пісні.

  «Заморожу» Розвивати навик виразних рухів, заохочувати ініціативу дітей в інсценуванні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  17

  33-34


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  «Пісенька зайчиків» М.Красева Виховувати вміння прислухатися до звучання музики, реагувати на характер.

  «Маленька ялинка» Н. Тимофєєвої Вчити співати без крику, природним голосом, рухливо.

  «Зайчики» У Черні. Вчити виконувати подібні рухи, підказані характером музики.

  «Дід Мороз» Т. Попатенко Удосконалювати навички дітей в співі і русі, в ігровій формі.

  «Заморожу» Розвивати навик виразних рухів, заохочувати ініціативу дітей в інсценуванні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  січень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  18

  35-36

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці  ігри


  «Вальс сніжинок» П.Чайковський Розвивати емоційну чуйність на музику.

  «Сірий зайчик вмивається» М.Красева Продовжувати розвивати навички точного інтонування нескладних мелодій

  «Погуляем» Т.Ломовой Вчити дітей рухатися відповідно до характеру музики.

  «Веселий танець» ч.н.м. Вчити дітей міняти рух в відповідності зі зміною частин музики

  «Гра в сніжки» р.н.м. Вчити з закінченням музичної фрази, починати збирати сніжки.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Театралізовані ігри в спілкуванні з дітьми"

  "Музичні інструменти своїми руками"

  19

  37-38


  слухання

  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці  ігри


  «Вальс сніжинок» П.Чайковський Підвести до розуміння того, що музика танцювального характеру, запропонувати покружляти під музику, плавно покачати руками.

  «Сірий зайчик вмивається» М.Красева Виховувати вміння прислухатися до зміни звучання частин пісні

  «Погуляем» Т.Ломовой Самостійно орієнтуватися в просторі.

  «Веселий танець» ч.н.м. Вчити самостійно виконувати прості танцювальні рухи

  «Гра в сніжки» р.н.м. Вчити з закінченням музичної фрази, починати збирати сніжки.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Лютий

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  20

  39-40


  слухання


  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  «Прийшла зима» М.Раухвергер Збагачувати музичні враження дітей.

  «Зима» Карасьова Виразно промовляти слова під час співу, відповідно до ритмом пісні.

  «Саночки» В. Віхарева Вчити рухатися по колу «паровозиком» в парах НЕ роз'єднуючи рук від плечей партнера.

  «Веселий танець» ч.н.м. Вчити самостійно виконувати прості танцювальні рухи

  «Ведмідь і зайці» Е.Тілічеевой Розвивати у дітей легкість бігу, підводити до вміння передавати ігровий образ.

  «У лісі» музично-дід. гра. Розвивати тембрових і звуковисотний слух.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Значення музично-дидактичних ігор в навчанні"

  "Дитячий оркестр в сім'ї"

  21

  41-42


  слухання


  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ігри


  «Прийшла зима» М.Раухвергер Формувати вміння слухати музику до кінця

  «Зима» Карасьова Виразно промовляти слова під час співу, відповідно до ритмом пісні.

  «Саночки» В. Віхарева Стежити за правильним виконанням ігрового образу.

  «Ведмідь і зайці» Е.Тілічеевой Виховувати спритність і швидкість реакції, відтворювати повадки звірів.

  «У лісі» музично-дід. гра. Розвивати тембрових і звуковисотний слух.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  22

  43-44

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  танці  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Стрибуха», Г.Свиридов Формувати у дітей уміння слухати музику образотворчого характеру

  «Молодий солдат» М.Красева Вчити дітей співати весело, правильно передавати мелодію, чітко промовляти слова.

  «Вправа з прапорцями» Т.Ломовой Самостійно змінювати рух зі зміною характеру музики (2х приватна форма)

  «Танець парами» р.н.м. Вчити дітей правильно виконувати танцювальні рухи.

  «Льотчики на аеродром» Розвивати у дітей уміння орієнтуватися в просторі.

  Знайомство з шумовими інструментами. Продовжувати формувати у дітей відношення до звуку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  23

  45-46

  слухання


  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри
  Гра на муз. інструментах


  «Стрибуха», Г.Свиридов Запропонувати дітям в русі зобразити образ п'єси.

  «Пиріжки» А.Філіппенко Вчити дітей сприймати веселий, ласкавий характер пісні.

  «Вправа з прапорцями» Т.Ломовой Ритмічно передавати крок і біг рухаючись з прапорцями.

  «Танець парами» р.н.м. Вчити запам'ятовувати нескладну послідовність різнохарактерних танцювальних рухів.

  «Льотчики на аеродром» Вчити прислухатися до темповим змін музики і виконувати відповідні рухи.

  Знайомство з шумовими інструментами. Продовжувати формувати у дітей відношення до звуку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Березень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  24

  47-48


  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці

  ігри


  «Упертюх» Г. Свиридов Продовжувати знайомити дітей з різними рисами характеру людини.

  «Пиріжки» А.Філіппенко Вчити правильно пропевать голосні в словах.

  «Цок-цок, конячка» Е. Тілічеевой Освоювати прямий галоп, передввая характерні риси образу п'єси.

  «Посварилися - помирилися» В. Вількорейской Рухатися легко, погоджуючи руху з музикою, виконають найпростіші танцювальні рухи.

  «Неслухняні кошенята» Вчити створювати ігровий образ кошенят, розвивати уважність до музики, при передачі бадьорого стану і сну.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музика в оздоровленні дітей"

  "Озвучування казок"

  25

  49-50


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці
  ігри  «Мама» П.Чайковський Виховувати доброзичливе ставлення і любов до близьких

  «Проліски» Вчити дітей передавати святковий характер пісні, уважно слухати вступ НЕ випереджаючи його співом.

  «Цок-цок, конячка» Е. Тілічеевой Вчити узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей.

  «Посварилися - помирилися» В. Вількорейской Рухатися легко, погоджуючи руху з музикою, виконають найпростіші танцювальні рухи.

  «Неслухняні кошенята» Реагувати на зміну частин в музиці, рухаючись відповідно.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  26

  51-52


  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  «Дощ і веселка» С.Прокоф'єва Виховувати любов до природи. Розвивати емоційну чуйність на музику образотворчого характеру.

  «Проліски» Співати без напруги, супроводжуючи слова відповідними рухами.

  «Пташки літають» Л.Вішкаревой Передавати в русі зміна характеру музики.

  «Присідай» ест. нар. крейда Вчити дітей виконувати прості танцювальні рухи по тексту пісні ..

  «Воробушки і автомобіль» М.Раухвергер Розвивати увагу, швидкість, спритність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  27

  53-54


  слухання  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці  ігри


  «Пролісок» П. Чайковського Запропонувати дітям охарактеризувати музику, допомогти їм у визначенні, назвавши один, два.

  «Зима пройшла» Н.Метлов Ознайомити дітей з піснею веселого, радісного характеру. Звернути увагу на образотворчий характер вступу -чіріканье виробів.

  «Пташки літають», Л.Вішкаревой Вчити створювати ігровий образ.

  «Присідай» ест. нар. крейда Вчити сприймати будова муз. твори, з різними частинами.

  «Воробушки і автомобіль» М.Раухвергер Вчити виконувати подібні рухи, відповідно до характеру музики.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  28

  55-56


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  «Зима проходить» П.Чайковського Звернути увагу дітей на музичні моменти, Н-р, «капання бурульок», як ніби вони плачуть.

  «Зима пройшла» Н.Метлов Вчити виконувати пісню плавно, легким звуком, що не вигукуючи слова пісні.

  «Жуки» В. Вішкаревой Реагувати на початок і закінчення музики, орієнтуватися в просторі

  «Присідай» ест. нар. крейда Запам'ятовувати і зв'язно виконувати нескладну послідовність двіженіф.

  «Хто у нас хороший» Рухатися легко, емоційно

  «Птах і пташенята» муз.дід.ігра. Е.Тілічеевой Вчити дітей розрізняти високе і низьке звучання в межах октави.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Квітень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  29

  57-58


  слухання


  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ігри


  «Зима проходить» П.Чайковського Згадати образотворчі моменти в музиці.

  «До нас прийшла весна» Т. Попатенко Підводити до вміння чисто інтонувати мелодійні скачки.

  «Жуки» В. Вішкаревой Реагувати на початок і закінчення музики, орієнтуватися в просторі

  «Хто у нас хороший» Рухатися легко, емоційно

  «Птах і пташенята» муз.дід.ігра. Е.Тілічеевой Вчити дітей розрізняти високе і низьке звучання в межах октави.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в розвитку самостійної музичної діяльності дітей»

  "Добрі пісні В. Шаїнського"

  30

  59-60


  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці
  ігри


  «Нова лялька» П. Чайковський Вчити сприймати п'єси образотворчого характеру, попросити дітей розповісти про свої іграшках.

  «До нас прийшла весна» Т. Попатенко Підводити до вміння чисто інтонувати мелодійні скачки.

  «Пузир» Е. Железновой Тренувати в поступовому розширенні і звуженні кола.

  «Танець з ляльками» М.Лисенка Вчити дітей сприймати будова музичного твору з трьома неконтрастними частинами.

  «Ходить Ваня» обр. Н.Метлова Спонукати дітей активно включатися в загальну гру, діяти згідно з текстом пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  31

  61-62


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  танці
  ігри


  «Хвороба ляльки» П.Чайковський Вчити слухати музику і емоційно відгукуватися на неї, пояснити що музика може виражати почуття смутку.

  «Гра з конячкою» І. Кишко Поговорити про зміст пісні, розглянути ілюстрацію, звернути увагу на веселий, ласкавий характер пісні.

  «Пузир» Е. Железновой Тренувати в поступовому розширенні і звуженні кола.

  «Танець з ляльками» М.Лисенка Вчити дітей сприймати будова музичного твору з трьома неконтрастними частинами.

  «Ходить Ваня» обр. Н.Метлова Спонукати дітей активно включатися в загальну гру, діяти згідно з текстом пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  32

  63-64

  слухання


  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри


  «Моя конячка» А.Гречанінов Виховувати дбайливе ставлення до іграшок

  «Гра з конячкою» І. Кишко Прослухати вступ пісні: конячка йде і високо піднімає ноги, під час вступу поклацати язичком.

  «Стриб-скок» Розвивати творчу уяву застосовуючи музичні руху відповідні музиці.

  «Танець з ляльками» М.Лисенка Запам'ятовувати і зв'язно виконувати нескладну послідовність рухів.

  «Сміливо йти і ховатися» Е. Тілічеевой Вчити дітей реагувати на початок звучання музики і її закінчення, рухатися тупає кроком разом з усіма і індивідуально в помірному і швидкому темпі під музику.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Травень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  33

  65-66


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  «Зламана іграшка» А.Гречанінов Розвивати інтерес до іграшок і музиці, їх зображує

  «Машина» Т.Попатенко Продовжувати працювати над навичкою чистого інтонування мелодії.

  «Стриб-скок» Розвивати творчу уяву застосовуючи музичні руху відповідні музиці.

  «Росіяни танцювальні мелодії» Викликати у дітей радісні емоції і бажання відобразити їх у русі.

  «Сміливо йти і ховатися» Е. Тілічеевой Вчити дітей реагувати на початок звучання музики і її закінчення, рухатися тупає кроком разом з усіма і індивідуально в помірному і швидкому темпі під музику.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Вправи для розвитку динамічного, звуковисотного, тембрового слуху і почуття ритму»

  "Свято в родині"

  34

  67-68


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  танці
  ігри


  «Пастух грає» Т.Чудова Емоційно сприймати характер музики і визначати її образний зміст.

  «Травнева пісенька» Юдахіна Вчити дітей співати протяжно, весело, злагоджено по темпу, чітко вимовляючи слова.

  «М'ячі» Т.Ломовой Самостійно змінювати руху зі зміною характеру музики (2х приватна форма). Вчити дітей правильно поводитися з м'ячами.

  Знайомі танці. Закріплювати вміння виконувати рухи в парах. Вчити дітей відображати в рухах зміни характеру музики.

  «Жмурка» Ф.Флотова Вчити дітей орієнтуватися в просторі, розвивати швидкість, спритність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  35

  69-70


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  танці
  ігри


  «Пастух грає» Т.Чудова Вчити дітей слухати музичний твір до кінця, розповідати про що в ньому співається

  «Травнева пісенька» Юдахіна Вчити дітей співати протяжно, весело, злагоджено по темпу, чітко вимовляючи слова.

  «М'ячі» Т.Ломовой Самостійно змінювати руху зі зміною характеру музики (2х приватна форма). Вчити дітей правильно поводитися з м'ячами.

  Знайомі танці. Закріплювати вміння виконувати рухи в парах. Вчити дітей відображати в рухах зміни характеру музики.

  «Жмурка» Ф.Флотова Вчити дітей орієнтуватися в просторі, розвивати швидкість, спритність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  36

  71-72


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.  Група дітей дошкільного віку (4 роки - 5 років) загальноосвітньої спрямованості


  вересень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  1

  1-2


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.


  «Роль вихователя в музичному вихованні на заняттях і в самостійній діяльності»

  «Про значення музики для дитини»

  2

  3-4

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри

  «Хмари пливуть» А.Тач. Розвивати емоційну чуйність на музику образотворчого характеру

  «Птах і пташенята» Е.Тілічеевой. Вчити дітей розрізняти звуків по висоті.

  «Осінь» Ю.Міхайленко. Виховувати у дітей любов до природи, вміння емоційно відгукуватися на зміст пісні.

  «Поїздка за місто» В.Герчік. Вчити дітей розрізняти і розуміти різнохарактерні частини твору

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  3

  5-6

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка

  «Хмари пливуть» А.Тач. Розвивати уміння слухати музичний твір до кінця, визначати його характер.

  «Птах і пташенята» Е.Тілічеевой. Продовжувати роботу по розвитку звуковисотного слуху.

  «Осінь» Ю.Міхайленко. Розвивати співочі навички.

  «Сміливо йти і ховатися» І.Берковіч. Вчити різних видів ходьби.


  "Веселі мандрівники" М.Старокадомского. Розвивати координацію рухів рук і ніг в процесі ходьби.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  4

  7-8


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  спів
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  хороводи

  «На заході», «Вечірня прохолода» Р. Леденьов. Виховувати дбайливе ставлення і любов до природи.

  «Зайка» Карасьова. Формувати вміння утримувати рівне ритмічне рух мелодії.

  «Листочок золотий» Л.Вересокіной. Виховувати у дітей любов до природи, вміння емоційно відгукуватися на зміст пісні.

  «Марш» М.Раухвергера. Вчити починати рух після вступу. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі.

  «Городня-хороводна» Б.Можжевелова. Спонукати дітей імпровізувати танцювально-ігрові руху в хороводі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Жовтень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  5

  9-10


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танець

  «На заході», «Вечірня прохолода» Р. Леденьов. Розвивати музичну пам'ять, емоційну чуйність дітей.

  «Зайка» Карасьова. Розвивати співочі навички.

  «Осінь» Ю.Міхайленко. Вчити дітей співати спокійно, разом починати і закінчувати пісню.

  «Листочок золотий» Л.Вересокіной. Формувати вміння чітко вимовляти слова, чисто інтонувати високі звуки.

  «Екосези» І.Гуммеля. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі.  «Танець з притупуванням» Н.Метлова. Вчити дітей розрізняти і передавати в русі яскраві ритмічні акценти в музиці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Музичний куточок в групі "

  «Як організувати домашній театр для вашого малюка?»

  6

  11-12


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.


  Пісенна творчість.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  хороводи  ритміка


  «Хлопець з гармошкою» Г.Свиридов. Виховувати любов і інтерес до російської народної музики.

  «Андрій-горобець» р.н.п. Розвивати у дітей ритмічний слух.

  «Дві тетері» р.н.п. Звертати увагу на образотворчий характер музики в співі.

  Спонукати дітей імпровізувати інтонацію картин природи (на склади "ля-ля", "кап-кап", "шу-шу")

  «Пружинка» р.н.м. Вчити рухатися під музику, змінюючи інтенсивність руху відповідно до динаміки музики.


  «Городня-хороводна» Б.Можжевелова. Спонукати дітей імпровізувати танцювально-ігрові руху в хороводі.

  "Веселі мандрівники" М.Старокадомского. Розвивати уміння поєднувати рухи з музикою і словом.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  7

  13-14

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,


  гри


  «Гуслі звончатих» В.Кікта. Дати уявлення про те, що один музичний інструмент може зобразити гру інших.

  «Андрій-горобець» р.н.п. Вчити точно передавати ритмічний малюнок пісні (ударами, відстукуванням, на металофоні).

  «Осінь» Ю.Міхайленко. Навчати співу в ансамблі, домагаючись природного звучання голосу

  «Дві тетері» р.н.п. Закріплювати вимова звуків в вільної мови і в співі.

  «Марш» М.Раухвергера. Формувати вміння дітей рухатися ритмічно у відповідності з характером музики.

  «Біля ставка» С.Меерсон. Вчити підкорятися правилам гри, передавати в русі образи курей, півня, гусей, шуліки

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  8

  15-16

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.

  пісенна творчість

  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка


  «Дзвонили дзвони» Г.Свиридов, «Хлопець з гармошкою» Г.Свиридов. Вчити розрізняти музику веселого і сумного характеру

  «Птах і пташенята» Е.Тілічеевой. Продовжувати роботу по розвитку звуковисотного слуху.

  «На зеленому лузі» р.н.п. Вчити хоровому співу

  «Як тебе звуть?» Розвивати початкові творчі прояви, пропонувати самостійно вигадувати найпростіші інтонації

  «Сопілка» Т.Ломовой. Вчити рухатися спокійно у вільному напрямку (середній регістр) з переходом до дрібних рухів кистей рук (високий регістр).

  «Російська танець» р.н.м. Вчити розрізняти і передавати в русі характер варіацій музичного твору

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.


  Листопад

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  9

  17-18


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танець


  «Скоморох» В.Кікта. Розвивати уявлення дітей про виразних засобах музики (тембр, динаміка).

  «Сорока-сорока» р.н.п. . Розвивати у дітей ритмічний слух

  «На зеленому лузі» р.н.п. «Дві тетері» р.н.п. Розвивати уміння слухати себе і товариша.

  «Пружинка» р.н.м. Розрізняти динамічні зміни в музиці і реагувати на них.  «Танець парами» р.н.м. Вчити дітей передавати в русі характер і динамічні відтінки в музиці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Фонова музика в житті дитячого саду»

  «Музичне виховання в сім'ї»  10

  19-20

  Слухання.  Спів.  Пісенна творчість.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри  ритміка


  «Машин день» І.Арсеева. Розвивати емоційну чуйність дітей на образотворчу музику.

  «Будуємо дім» М.Красева. Звертати увагу на образотворчий характер музики в співі.

  «Листочок золотий» Л.Вересокіной. Формувати вміння чітко вимовляти слова, чисто інтонувати високі звуки.

  «Саша, де ти?» -Я тут. Пропонувати дітям імпровізувати однозначну відповідь на питання.

  «Марш з прапорцями» А.Гречанінов. Формувати вміння рухатися ритмічно, відповідно до характеру музики, розвивати руху рук і ніг

  «Біля ставка» С.Меерсон. Вчити підкорятися правилам гри. Передавати в русі образи курей, півня, гусей, шуліки.

  «Чебурашка» В.Шаїнський. Розвивати виразність пластики.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  11

  21-22


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці


  «Казки старої бабусі» С. Прокоф 'єв. Спонукати дітей висловлювати свою думку про почуте (хар-р, засоби музичної виразності, образність).

  «Гойдалки» Е.Тілічеевой. Закріплювати сприйняття і розрізнення звуків септими.

  «Будуємо дім» М.Красева. Вчити дітей співати бадьоро, весело, чисто интонируя поступенное рух мелодії

  «Знайди свій колір» бел.н.м. Вчити розширювати і звужувати коло, змінюючи характер ходьби відповідно до динаміки музики


  «Танець парами» р.н.м. Тренувати в легкому бігу, пружинки, виставленні ноги на п'яту

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  12

  23-24


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри  ритміка


  «Годинник з музикою» Л.Нільсон. Продовжувати залучати дітей до слухання музики образотворчого характеру.

  «Голосно-тихо» Г.Левкодімова. Розвивати динамічний слух.

  «Дитячий сад» А.Філіппенко, «Дві тетері» р.н.п. Прищеплювати любов до співу.

  «Екосези» І.Гуммеля. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі.  «Квач» І.Гайдн. Вчити дітей дослухувати музику до кінця, рухаючись відповідно до двухчастной формою твори.

  "Чебурашка" В.Шаїнського. Розвивати виразність пластики, точність і спритність рухів, музичного слуху

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  13

  25-26


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танець


  «Машин день» І.Арсеева, «Хмари пливуть» А.Тач. Вчити порівнювати контрастні за характером твори.

  «Сорока-сорока» р.н.п. . Розвивати у дітей ритмічний слух

  «Дитячий сад» А.Філіппенко. Чітко вимовляти слова, прислухаючись до звучання інструменту.

  «Марш з прапорцями» А.Гречанінов. Формувати вміння рухатися ритмічно, відповідно до характеру музики, розвивати руху рук і ніг

  «Танець з ляльками» С.Меерсон. Вчити дітей рухатися відповідно до характеру музики, виконуючи знайомі танцювальні рухи

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.  грудень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  14

  27-28  Слухання.


  Спів.  Пісенна творчість.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танцювально-ігрова творчість

  ритміка


  «Сани з дзвіночками» В.Агафоннікова. Збагачувати музичні враження дітей.

  «Ялинка - красуня» Г.Левкодімова. Вчити дітей співати емоційно ласкаво точно интонируя мелодію.

  «Хто як співає». Продовжувати стимулювати і розвивати пісенні імпровізації дітей.

  «Біг із зупинками» В.Семенова. Вчити дітей реагувати на початок і закінчення, а також на зупинки в музиці.

  Російські народні мелодії. Вчити створювати танцювальний образ зайчиків ведмедів лисиці  «Пташки і ворона» А.Кравцовіч. Розвивати музикальність, виразник-ність рухів, здатність до імпровізації.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний керівник, педагоги і батьки: питання співробітництва і співтворчості"

  "Навколо ялинки - карнавал"


  15

  29-30


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  «Дзвіночки дзвенять» В.Моцарт. Формувати вміння висловлюватися про характер музики і її настрої.

  «Хто як йде» Г.Левкодімова. Тренувати дітей у сприйнятті і розрізненні акценту в трьох ритмічних малюнках.

  «У залі ялинка видно» Т.Бокач. Удосконалювати співочі навички дітей, вчити передавати в співі характер пісні.

  «Знайди свій колір» бел.н.м. Вчити розширювати і звужувати коло, змінюючи характер ходьби відповідно до динаміки музики.


  «Танець дівчаток і зайчиків» А.Філіппенко. Виконувати злагоджено стрибки, кружляння, хлопки, притупування, пружинку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  16

  31-3

  Слухання.  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри,

  хороводи


  «Зима» Г.Свиридов. Вчити дітей чути і розрізняти емоційний зміст музики.

  «Ялинка - красуня» Г.Левкодімова, «В залі ялинка видно» Т.Бокач. Закріпити вміння починати спів після вступу, легким звуком, в жвавому темпі.

  «Біг із зупинками» В.Семенова. Удосконалювати легкий біг і спокійний крок по колу.

  «Гра з брязкальцями» Т.Ломовой. Розрізняти темпові зміни в музиці.

  Вчити дітей інсценувати пісні, співати їх в хороводі з рухами, розвивати рухові навички дітей.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  17

  33-34


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи  ритміка

  «Сани з дзвіночками» В.Агафоннікова, «Зима» Г.Свиридов. Вчити визначати характер муз.проізведенія, порівнювати п'єси.

  «Хто як йде» Г.Левкодімова. Розвивати ритмічний слух.

  «До діток ялинка прийшла» А.Філіпенко. Спонукати висловлювати свої музичні враження до змісту прослуханої пісні.

  «Біг врозтіч і ходьба по колу» муз.Т.Ломовой. Вчити дітей самостійно змінювати рух відповідно до зміни характеру музики, перебудовуватися в коло з положення врозтіч.

  «Пташки і ворона» А.Кравцовіч. Розвивати музикальність, виразник-ність рухів, здатність до імпровізації.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  січень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  18

  35-36

  Слухання.  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри,


  танці


  «Три ведмеді» І.Арсеева. Вчити розрізняти звучання регістрів: низький, середній, високий - у музичних творах.

  «Білочка» А.Філіппенко. Розвивати співочі навички, емоційно реагувати на ігровий образ.

  «Пружинка» р.н.м. Розрізняти динамічні зміни в музиці і реагувати на них


  «Квач» І.Гайдн. Вчити дітей дослухувати музику до кінця, рухаючись відповідно до двухчастной формою твори

  «Потанцюємо разом» Меерсон. Удосконалювати вміння рухатися парами по колу легко і витончено.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в навчанні дошкільнят грі на

  музичних інструментах »

  «Значення і завдання музичного виховання дітей»

  19

  37-38


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка


  «Чаклун» Г.Свиридов. Висловлювати свої музичні враження і ставлення до характеру прослуханої музики.

  «Голосно-тихо» Г.Левкодімова. Розвивати динамічний слух.

  «Санки» М.Красева, «Білочка» А.Філіппенко. Спонукати до соло, розвивати індивідуальність дитини, виразність виконання.

  «П'єса» В.Семенова. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі змінюючи рух відповідно до зміни динаміки в музиці.

  «Плюшевий ведмедик» В.Крівцов. Розвивати почуття ритму, виразітель-

  ність рухів, уяву

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Лютий

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  20

  39-40


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка  «Мама» П.Чайковський. Вчити розрізняти відтінки настроїв в музичному творі, засоби музичної виразності.

  «Колискова» Е.Тілічеевой. Сприяти розвитку музичного слуху.

  «Наша армія сильна» Т.Попатенко. Виховувати емоційну чуйність на патріотичні пісні, вчити співати природним голосом.

  «Не перепутай» Меерсон. Вчити дітей реагувати на акценти в музиці.  «Різнокольорова гра» Б.Савельева. Розвивати музичний слух, швидкість реакції, пам'ять, виразність рухів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Бережіть голос».

  «Вплив музики на емоційну сферу дитини»

  21

  41-42

  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи


  ритміка


  «Колискова» А.Гречанінов. Продовжувати прищеплювати дітям любов до музики, формувати вміння слухати уважно, самостійно визначати характер музичного твору.

  «Колискова» Е.Тілічеевой. Тренувати в чистому інтонування.

  «Ми заспівали пісеньку» Р.Рустамова. Розвивати емоційну чуйність на пісню ласкавого, ніжного характеру.

  «Барабанщики» Д.Кабалевський «Марш» Е.Парлова «Колискова» Левідова. Вчити дітей рухатися ритмічно, самостійно змінюючи руху відповідно до 3х приватною формою твори.

  «Різнокольорова гра» Б.Савельева. Удосконалювати швидкість реакції, пам'ять, виразність рухів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  22

  43-44


  Слухання.
  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,  танці


  «Мама з татом розмовляють» І.Арсеев. Вчити розрізняти зміну настроїв в музиці, моменти образотворчості, характер окремих інтонацій.

  «Наша армія сильна» Т.Попатенко, «Ми заспівали пісеньку» Р.Рустамова. Виховувати повагу до дорослих, вміння передавати це в співі.

  «Біг врозтіч і ходьба по колу» муз.Т.Ломовой. Вчити дітей самостійно змінювати рух відповідно до зміни характеру музики, перебудовуватися в коло з положення врозтіч.

  «Танець парами» Т.Попатенко. Закріплювати вміння виконувати танцювальні рухи: хлопки, виставляння ноги на п'яту, «човник».

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  23

  45-46

  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,  гри

  «Бабусин вальс» А.Гречанінов. Поглиблювати емоційну чуйність на музику ласкавого, ніжного характеру, спонукати висловлюватися про емоційно-образному змісті твору.

  «Спіть ляльки» Е.Тілічеевой. Виробляти співуче виконання

  «Подарунок мамі» А.Філіппенко. Вчити самостійно визначати характер твори, співати виразно, злагоджено.

  «Барабанщики» Д.Кабалевський, «Марш» Е.Парлова, «Колискова» Г.Левідова. Закріпити вміння рухатися ритмічно, самостійно змінюючи руху відповідно до 3х приватною формою твори.

  «Дізнайся по голосу» Е.Тілічеева. Розвивати тембрових слух дітей.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Березень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  24

  47-48


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка

  «Ведмежата» М.Красева. Вчити чути засоби музичної виразності, стимулювати творчі прояви в зображеннях персонажа п'єси.

  «Курки» Е.Тілічеевой. Тренувати дітей у сприйнятті і розрізненні звуків квінти.

  «Подарунок мамі» А.Філіппенко. Продовжувати вчити починати спів після вступу самостійно з музичним супроводом і без нього.

  «Знайди свій колір» бел.н.м. Продовжувати вчити розширювати і звужувати коло, змінюючи характер ходьби відповідно до динаміки музики.

  «Ляльки-неваляшки» З.Лєвіна. Розвивати почуття ритму, виразність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музика в оздоровленні дітей"

  «Основи музичної терапії для всієї родини»

  25

  49-50

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танцювально-ігрова творчість

  «Котик захворів», «Котик видужав» А.Гречанінова. Вчити порівнювати твори, розрізняти відтінки настроїв.

  «Курки» Е.Тілічеевой. Розвивати звуковисотний слух.

  «Горобець» В.Герчік. Звертати увагу на образотворчі характер музики в співі, активізувати всіх дітей, залучаючи їх до загальної дії.

  «Ведмідь і діти» І.Берковіча. Вчити дітей змінювати характер кроку відповідно до зміни гучності звучання музики.


  «Вся мохнатенькій» р.н.м. Спонукати дітей виразно надсилати певні рухи ігрових персонажів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  26

  51-52

  Слухання.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи

  танці


  Ведмежата »М.Красева« Зайчик »М.Старокадомского. Продовжувати вчити розуміти характер музики, розрізняти засоби музичної виразності, що створюють образ (динаміка, регістр, інтонація).

  «Горобець» В.Герчік. Домагатися точного інтонування Поступенная руху мелодії, виразного виконання.

  «Сопілка» Т.Ломовой. Розвивати точність руху рук, вчити зберігати поставу.  «Маленький танець» О.Александровим. Удосконалювати вміння дітей відчувати характер музики.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  27

  53-54


  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи

  гри

  ритміка

  «Кінь» М.Красева «Воробушки» М.Красева. Розвивати уміння розрізняти емоційну окарску твори, підбирати інструменти, відповідні емоційно-образним змістом п'єси.

  «Чудовий мішечок» гра. Розвивати музичну пам'ять дітей, вміння впізнавати знайомі пісні по вступу.

  «Конячка Зорька» Т.Ломовой. Тренувати в чистому інтонування, в умінні утримувати інтонацію на одному звуці, стежити за чітким вимовою слів.

  «Ведмідь і діти» І.Берковіча. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі.

  «Васька-кіт» Г.Лобачева. Вчити дітей створювати руховий образ кота і мишей, реагувати на зміну характеру музики.

  «Ляльки-неваляшки» З.Лєвіна. Розвивати точність і координацію рухів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  28

  55-56

  Слухання.  пісенна творчість


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  «Веселий марш», «Старовинний танець» Г. Свиридова. Порівнювати і розрізняти марш і танцювальну музику.

  «Що ти хочеш, кішечка?». Спонукати дітей імпровізувати відповідь на поставлене запитання.

  «Радіє сонечко» С.Степанова. Розвивати емоційну чуйність, удосконалювати співочі навички.

  «Веселі м'ячики» Г.Сатулліна. Вчити дітей рухатися ритмічно, змінюючи рух відповідно до 2хчастной формою музики.


  «Хто швидше займе стільчик» Гаркуша. Розвивати уміння дітей відчувати музику, чути її початок і закінчення

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.


  Квітень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  29

  57-58

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи


  ритміка


  «Сумна пісня», «Старовинний танець» Г. Свиридова. Вчити визначати жанр і характер музичних творів.

  «Веселі дудочки» Г.Левкодімова. Тренувати дітей у сприйнятті і розрізненні трьох ритмічних малюнків.

  «Радіє сонечко» С.Степанова. Точно дотримуватися ритмічний малюнок пісні, чітко промовляти слова. Передавати настрій пісні.

  «Веселі м'ячики» Г.Сатулліна. Вчити самостійно змінювати рух відповідно до 2хчастной формою музики. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі.

  Музична композиція «Коники» П.Моріа. Розвивати почуття ритму, координацію рухів, відчуття рівноваги, виразності пластики

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в розвитку самостійної музичної діяльності дітей»

  "Розвиток ритмічного слуху"

  30

  59-60


  Слухання.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,  танці


  «Веселий марш», «Сумна пісня», «Старовинний танець» Г. Свиридова. Розвивати емоційну чуйність на музику веселого, сумного, спокійного характеру. Вчити розрізняти жанри музики.

  «Тане сніг» А.Філіппенко. Розвивати уміння самостійно визначати характер пісні, дізнаватися про вступ.

  «Барабанщики» Д.Кабалевський, «Марш» Е.Парлова, «Колискова» Г.Левідова. Закріпити вміння рухатися ритмічно, самостійно змінюючи руху відповідно до 3х приватною формою твори.

  «Танець зі стрічками» Р.Рустамова. Удосконалювати вміння дітей відчувати танцювальний характер музики, виконувати рухи з предметами легко, ритмічно

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  31

  61-62


  Слухання.  Пісенна творчість.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  ритміка

  «Пісенька про весну» Фріда. Підводити дітей до вміння самостійно визначати характер музики.

  Запропонувати дітям скласти свою колискову і танкову для ляльки.

  «Радіє сонечко» Степанова «Тане сніг» А.Філіппенко. Вчити дітей співати легко, невимушено, в помірному темпі.

  «Не перепутай» Меерсон. Закріпити вміння дітей реагувати на акценти в музиці.

  «Танець зі стрічками» Р.Рустамова. Закріпити вміння дітей виконувати рухи з предметами легко, ритмічно. Самостійно починати і закінчувати танець.

  Музична композиція «Коники» П.Моріа. Розвивати плавність руху рук, вміння перебудовуватися в просторі, вчити зберігати рівновагу.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  32

  63-64


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи  ритміка

  «Я з комарик танцювала» С.Агафоннікова. Продовжувати прищеплювати дітям любов до російського народної творчості.

  «Голосно-тихо» Г.Левкодімова. При подальшому розширенні динамічний слух.

  «Потанцуй зі мною, друже» І.Арсеева. Підводити дітей до вміння самостійно визначати характер пісні, висловлюватися про неї.

  «Біг врозтіч і ходьба по колу» муз.Т.Ломовой. Вчити дітей самостійно змінювати рух відповідно до зміни характеру музики, перебудовуватися в коло з положення врозтіч.

  «На лузі» грузинська нар.песня. Розвивати точність і спритність рухів, формувати навик пружною ходьби.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Травень


  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  33

  65-66

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танцювально-ігрова творчість,

  гри

  «Хлопчики танцюють, дівчатка танцюють» І.Арсеева. Вчити розрізняти жанр і характер музичного твору (плавний, ніжний і легкий, завзятий).

  «Хто як йде» Г.Левкодімова. Розвивати уміння чути і отстукивать ритмічний малюнок п'єс.

  «Потанцуй зі мною, друже» І.Арсеева. Закріплювати вміння дітей співати легко, жваво, весело, емоційно. Починати спів після вступу.

  «Прогулянка», «В гості» І.Арсеева. Вчити дітей виконувати рухи відповідно до характеру музики.

  Спонукати дітей імпровізувати на танцювальні мелодії.

  «Веселі музики» А.Філіпенко. Вчити дітей використовувати знайомі танцювальні рухи в ході гри.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Відгадувати і танцюємо»

  "Пограємо в музику".

  34

  67-68

  Слухання.
  пісенна творчість

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці


  «Полька-піццикато» І.Штраус. В ігровій формі закріплювати вміння уважно слухати музику, визначати її характер, бажання рухатися відповідно до нього.

  Запропонувати дітям скласти свою колискову і танкову для ляльки.

  «Веселий гопачок» Т.Попатенко. При подальшому розширенні емоційну чуйність, уміння відповідати на питання про зміст пісні, її характер.

  «Прогулянка», «В гості» І.Арсеева. Закріпити вміння дітей виконувати рухи відповідно до характеру музики, самостійно змінюючи їх.

  «Виходь, подружка» В.Сібірской. Вчити дітей рухатися під веселу музику пісні. Розвивати уміння рухатися легко, виконуючи рухи по тексту пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  35

  69-70


  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи

  Ігри, хороводи
  ритміка

  «Я з комарик танцювала» С.Агафоннікова «Хлопчики танцюють, дівчатка танцюють» І.Арсеева. В ігровій формі закріплювати інтерес до музики різного характеру, бажання висловлюватися про неї.

  «Ехо» Е.Тілічеевой. Розвивати музично сенсорні здібності дітей: звуковисотний слух, тембрових, динамічний і ритмічний слух.

  Виконання пісень на вибір дітей. Продовжувати прищеплювати любов до співу, бажання виразно співати знайомі пісні хором і по одному.

  «Екосези» І.Гуммеля. Закріпити вміння орієнтуватися в просторі, домагатися виразності виконання.


  «Ми на луг ходили» А.Філіппенко. Закріплювати вміння виконувати рухи легко, ритмічно відповідно до тексту пісні.

  «На лузі» грузинська народна пісня. Розвивати точність і спритність рухів, формувати навик пружною ходьби, виховувати творчу уяву.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  36

  71-72  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.
  Група дітей дошкільного віку (5 років - 6 років) загальноосвітньої спрямованості


  вересень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  1

  1-2


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.


  «Роль вихователя в музичному вихованні на заняттях і в самостійній діяльності»

  «10 способів допомогти дитині відкрити свій музичний талант і стати справжнім композитором»

  2

  3-4

  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  ігри


  «Листопад» Т.Попатенко «Падає листя» М.Красева. Розвивати у дітей уміння відчувати характер, настрій музичного твору

  «На прогулянку під дощем» В.Іваннікова. Виховувати любов до природи. Співати легко і емоційно.

  «Весело-сумно», Л. Бетховен Вчити дітей розрізняти і передавати в русі зміну характеру музики (2год).

  «Танець з листям» Ком-я А. Буреніної. Вчити дітей розрізняти і передавати в русі яскраво виражені в музиці ритмічні акценти.

  «Осінь запитаємо» Т.Ломовой. Почути загальне грайливе, завзяте настрій п'єси. Вчити відтворювати в коротких перебіганнях і оплесках чергування муз. фраз і пауз.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  3

  5-6

  слухання  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка
  ігри
  Гра на муз. інструментах

  «Осіння пісня» П. Чайковський. Вчити визначати засоби музичної виразності (темп, динаміку, регістр)

  «На прогулянку під дощем» В.Іваннікова Вчити дітей сприймати характер пісні, правильно інтонувати мелодію і ритмічний малюнок пісні.

  «Росинки» С.Майкапар, Вчити робити легкі підскоки

  «Танець з листям» Ком-я А. Буреніної. Вчити дітей розрізняти і передавати в русі яскраво виражені в музиці ритмічні акценти.

  «Осінь запитаємо» Т.Ломовой. Почути загальне грайливе, завзяте настрій п'єси. Вчити відтворювати в коротких перебіганнях і оплесках чергування муз. фраз і пауз.

  «Дощик» А.Холмінова Закріплювати вміння ритмічно простукувати п'єсу на різних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  4

  7-8


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Соловейко» П.Чайковського. Активізувати подання про різний характер музики.

  «Жовте листя» Т. Копилової. Виконувати легким звуком, дотримуючись тридольний розмір.

  «Дощик» Н.Любарского. Тренувати в легкому бігу.

  «Танець з листям» Ком-я А. Буреніної. Вчити дітей розрізняти і передавати в русі яскраво виражені в музиці ритмічні акценти.

  «Опудало» М. Картушин. Закріплювати вміння дітей рухатися по колу, дотримуючись ритмич. Малюнок.

  «Дощик» А.Холмінова Закріплювати вміння ритмічно простукувати п'єсу на різних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Жовтень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  5

  9-10


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  ігри  Муз. твор-під


  «Веселий селянин» Р. Шумана. Вчити визначати засоби музичної виразності (темп, динаміку, регістр).

  «Жовте листя» Т. Копилової. Виконувати легким звуком, дотримуючись тридольний розмір.

  «Падає листя» М. Красева Вчити повільно кружляти на носочках, в парах і індивідуально.

  «Танець з листям» Ком-я А. Буреніної. Вчити дітей розрізняти і передавати в русі яскраво виражені в музиці ритмічні акценти.

  «Опудало» М. Картушин. Закріплювати вміння дітей рухатися по колу, дотримуючись ритмич. Малюнок.

  «Я тебе знаю» Т. Рокитянська Вчити самостійно підбирати ритмічний малюнок свого імені.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний куточок в групі"

  «Чому з дитиною необхідно співати?»

  6

  11-12


  слухання
  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка

  ігри


  «З повоєм я ходжу» р.н. п. Виховувати інтерес і любов до народної музики. Вчити дітей емоційно сприймати і відчувати характер музики.

  «Де був, Іванко?».Вчити дітей співати емоційно, чисто интонируя мелодію

  «Підгірки» р. н.п. Розвивати уміння відзначати в русі початок і кінець музичної фрази

  «Світить місяць» російська хороводна танець. Розвивати уміння чути муз.фрази, формувати комунікативний навички та навички виконання приставного кроку вправо, вліво

  «Ворон» р.н.п. Відпрацьовувати дробовий крок. Вміти звужувати і розширювати коло.

  «Пила», «Дрова» (з паличками) Вчити ритмічно передавати метр і ритм вірша.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  7

  13-14


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка

  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Ходила младешенька» Вчити дітей емоційно сприймати і відчувати характер музики, визначати її образний зміст.

  «Де був, Іванко?» Вчити дітей співати емоційно, чисто интонируя мелодію, чітко артикулюючи слова. Виховувати любов до народної пісні.

  «Потопає-покружляв» Т.Ломовой Тренувати в притопити, Перетоплять, русі дробовим кроком.

  «Світить місяць» російська хороводна танець. Розвивати уміння чути муз.фрази, формувати комунікативний навички та навички виконання приставного кроку вправо, вліво

  «Ворон» р.н.п. Відпрацьовувати дробовий крок. Вміти звужувати і розширювати коло.

  «Пила», «Дрова» (з паличками) Вчити ритмічно передавати метр і ритм вірша.

  «Калинка» Познайомить з народними інструментами і запропонувати дітям організувати свій ансамбль нар. Інструментів. Прослухати п'єсу распрделіть дітей по групах - «ударні», «звенелкі», «шарудіння»

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  8

  15-16

  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Земелюшка-чорнозем» Вчити знаходити тембри музичних інструментів, що відповідають характеру звучання музики.

  «По малину в сад підемо» р.н.п. Вчити передавати в співі спокійний, ліричний характер пісні.

  «Вертушки» Л.Степового Розвивати уміння відзначати в русі початок і кінець музичної фрази

  «Російська хороводна танець» р.н.м. обр. Т.Ломовой. Вчити дітей водити хоровод, змінювати рух в відповідності зі зміною частин музики.

  «Чий гурток швидше збереться» Вчити вмінню швидко будувати коло, знаходити свого ведучого.

  «Калинка» Розучити муз. партії всіх груп інструментів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.


  Листопад

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  9

  17-18


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Камаринская» обробки П.Чайковського М.Римського-Корсакова Ознайомити дітей з обробками народних мелодій, порівняти муз. засоби виразності.

  «По малину в сад підемо» р.н.п Виконувати напевно, помірно голосно співати заспів, приспів починати трохи тихіше, посилюючи звучання в другій фразі.

  «Пружинки» Т.Ломовой Тренувати в легких подскоках.

  «Російська хороводна танець» р.н.м. обр. Т.Ломовой. Вчити вмінню перебудовуватися по малюнку.

  «Чий гурток швидше збереться» Вчити виділяти різні частини музики, і рухатися відповідно до них.

  «Калинка» Виконувати муз. п'єсу відповідно до характеру, дотримуючись динамічні відтінки.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Фонова музика в житті дитячого саду»

  «Умови для музичного розвитку дитини в сім'ї»


  10

  19-20

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка


  ігри


  Муз. твор-під


  «Шарманка» Д. Шостакович Розвивати уміння визначати характер музики, розрізняти її зображальність

  «Як на тоненький льодок» Акцентувати увагу дітей на динамічних відтінках пісні

  «Передача хусточки» Т.Ломовой Розвивати ритмічну чіткість рухів.

  «Кіт Леопольд» В.Савельєва Розвивати виразність рухів.

  Сніг-сніжок »Е. Макшанцева. Вчити діяти з уявними предметами.

  «Сніговики і сніжинки» А. Зіміної Сприяти самостійного розрізнення динамічних відтінків в музиці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  11

  21-22

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка  ігри


  Муз. твор-під

  «Клоуни» Д.Кабалевський Розвивати уміння розрізняти форму, засоби музичної виразності.

  «Як на тоненький льодок» Домагатися легкого виконання пісні, без форсування звуку

  «Передача м'яча» С.Сосніних Виховувати ввічливість у поводженні з товаришами.

  «Кіт Леопольд» Творча уява, відчуття ритму, координацію, пам'ять і увагу.

  Сніг-сніжок »Е. Макшанцева Вчити співвідносити руху зі співом.

  «Сніговики і сніжинки» А. Зіміної Вчити розрізняти динамічні відтінки і рухатися відповідно до них.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  12

  23-24


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Хвороба ляльки», «Нова лялька» П.Чайковський Вчити порівнювати два муз. образу, використовуючи муз. терміни.

  «Пісенька про пісеньці» Г.Фріда Закріплювати у дітей уміння сприймати і передавати в співі характер пісні.

  «Кольорові прапорці» Е.Тілічеевой Вчити діяти з уявними предметами

  «Хлоп-хлоп-хлоп» А. Ромера Вчити зраджувати ударами нескладний ритмич. малюнок

  «Смішні чоловічки» Вчити дітей відтворювати руху, відповідні зображуваного персонажа.

  «Полюшко-поле» Л.Кніппер Вчити дітей відтворювати рівну ритмічну пульсацію ударами і групою ударних інструментів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  13

  25-26

  слухання
  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я
  ігри
  Гра на муз. інструментах

  «Марш дерев'яних солдатиків П.Чайковський Визначити жанр твору, підводити до вміння висловлюватися про характер музики.

  «Зимовий ліс» Вчити сприймати радісний, святковий характер пісні.

  «Полоскати хусточки» Т.Ломовой Вчити діяти з уявними предметами, змінювати характер відповідно до музики.

  «Хлоп-хлоп-хлоп» А. Ромера Працювати над виразністю рухів рук.

  «Смішні чоловічки», «Сороконожки» Розвивати ритмічний слух і пам'ять.

  Розвивати м'язові і тактильні відчуття.

  «Полюшко-поле» Л.Кніппер Вчити дітей відтворювати рівну ритмічну пульсацію ударами і групою ударних інструментів

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.
  грудень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  14

  27-28


  слухання  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Зима» А. Вівальді Вчити дітей розрізняти настрій музики, зображальність, форму музичного твору,

  «Зимовий ліс» Вчити співати легко, весело в швидкому темпі.

  «Поскачемо» Т.Ломовой Вчити дітей визначати характер музики, швидко реагувати на його зміни

  «Круговий галоп» венг.нар.мелодія Вчити розрізняти зміна характеру

  У музичному творі і змінювати характер рухів.

  «Гра з дзвіночками» Ю.Рожавской Вчити виразно передавати рухами характер музики. Проявляти витримку, волю.

  «Бубен пісеньки співає» А. Зіміна Розрізняти і передавати ритмічний малюнок поспівки.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний керівник, педагоги і батьки: питання співробітництва і співтворчості"

  "Поради Діда Мороза батькам, які збираються зі своїми дітьми на новорічний ранок"


  15

  29-30


  слухання
  спів


  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка
  ігри
  Гра на муз. інструментах

  «Музична казка» В.Кікта Вчити дітей розрізняти настрій музики, спираючись на зміну характеру музики, її виразні засоби.

  «Ми тебе так довго чекали» Л.Бекман Співати природним голосом не форсуючи звук

  «Відійди і підійди» ч.н.м Міняти руху відповідно до музичних фразами.

  «Круговий галоп» венг.нар.мелодія Вчити розрізняти зміна характеру

  У музичному творі і змінювати характер рухів.

  «Гра з дзвіночками» Ю.Рожавской Самостійно змінювати руху відповідно до форми музики. Відзначати початок і кінець.

  «Бубен пісеньки співає» А. Зіміна Розрізняти і передавати ритмічний малюнок поспівки.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  16

  31-32

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  Танець-хоровод  ігри  Муз. твор-під


  «Зимовий ранок» П.Чайковського. Розвивати уміння визначати музичні інструменти оркестру.

  «Чудеса біля ялинки» Е.Жарковского Вчити чисто інтонувати відрізок мелодії виконується на одному звуці.

  «Три притупування» Н.Александровой Покращувати якість легкого поскок.

  «Ялинка улюблена» Е. Миколаєва Удосконалювати рух по колу з виконанням танцювальних елементів.

  «Веселі стрибки» Ф. Пуленк Вчити відтворювати в дії з уявними предметами сюжет пісні.

  «Лісова школа» А. Зіміна Удосконалювати музичну пам'ять, вміння прохлопивать ритмічний малюнок пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  17

  33-34

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  Танець-хоровод  ігри  Муз. твор-під


  «Дід Мороз» Р. Шуман Вчити визначати жанр музики, вмінню висловлюватися про емоційно-образному змісті музики.

  «Чудеса біля ялинки» Е.Жарковского Вчити чисто інтонувати відрізок мелодії виконується на одному звуці.

  «Три притупування» Н.Александровой Покращувати якість легкого поскок.

  «Ялинка улюблена» Е. Миколаєва Удосконалювати рух по колу з виконанням танцювальних елементів.

  «Веселі стрибки» Ф. Пуленк Вчити відтворювати в дії з уявними предметами сюжет пісні.

  «Лісова школа» А Зіміна Розрізняти тембр звучання різних інструментів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  січень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  18

  35-36


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  Танці-хороводи  ритміка
  ігри


  «Вечірня казка» А.Хачатурян Розвивати уміння дітей висловлюватися про емоційно образному змісті музики.

  «Хитрі санки» С.Нікітіна Вчити дітей співати емоційно, передаючи характер музики.

  «Легкий біг» Т.Ломовой Вчити розрізняти характер музики

  «Йшла коза по лісі» р.н.п. Вчити чергувати руху по колу, з рухомими рухами на місці.

  «Червона Шапочка» А.Рибнікова Розвивати координацію, почуття ритму, вміння переносити вагу тіла з ноги на ногу, творчу уяву, увагу та пам'ять.

  «Баба-Яга» р.н.п. Удосконалювати творчу уяву за допомогою виконання заданого образу пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в навчанні дошкільнят грі на

  музичних інструментах »

  «Методи навчання в сім'ї»

  19

  37-38

  слухання  спів

  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  Танці-хороводи


  ритміка
  ігри


  «Баба Яга» П.Чайковський Закріплювати, поглиблювати розрізнення дітьми хар-ра частин п'єси.

  «Хитрі санки» С.Нікітіна Удосконалювати вміння чисто інтонувати мелодію, м'яко пропевать закінчення музичних фраз, правильно брати дихання.

  «Побігати, пострибати» С.Сосніних Працювати над розвитком легкості і політності бігу.

  «Йшла коза по лісі» р.н.п. Привчати дітей самостійно виконувати рухи танцю

  «Червона Шапочка» А.Рибнікова Розвивати координацію, почуття ритму, вміння переносити вагу тіла з ноги на ногу, творчу уяву, увагу та пам'ять.

  «Баба-Яга» р.н.п. Удосконалювати творчу уяву за допомогою виконання заданого образу пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Лютий

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  20

  39-40


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  ігри


  «Весела казка», «Сумна казка» Д. Шостакович Вчити розрізняти засоби музичної виразності, що створюють образ.

  «Снігу-перлів» Т. Копилової Пояснити сенс незнайомих слів. Удосконалювати вміння правильно визначати будову пісні (приспів, заспів)

  «Спокійний крок» Т.Ломовой Сприймати легку рухливу музику, погоджуючи з нею руху.

  «Червона Шапочка» А.Рибнікова Розвивати координацію, почуття ритму, вміння переносити вагу тіла з ноги на ногу, творчу уяву, увагу та пам'ять.

  «Горщик, з вершечок» Удосконалювати навик легкого бігу, розвивати спритність і витримку, починаючи рух тільки після певного слова.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Бережіть голос».

  «Завдання музичного виховання дітей в сім'ї»


  21

  41-42


  слухання  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  Танці-хороводи  ігри
  Гра на муз.інструментах

  «Весела казка», «Сумна казка» Д. Шостакович Вчити порівнювати п'єси зі схожими назвами.

  «Снігу-перлів» Т. Копилової Стежити за правильним диханням між фразами, звернути увагу на скачки ч.4, ч.5, співати їх акуратно НЕ вигукуючи

  «Етюди» І. Морозова Розвивати слух, уміння чути відмінності в кожній п'єсі і відповідно до цього виразно рухатися.

  «Полька» ч.н.м. Розвивати уміння рухатися по колу в парах, легкими поскок, дотримуючись відстань між парами.

  «Горщик, з вершечок» Удосконалювати навик легкого бігу, розвивати спритність і витримку, починаючи рух тільки після певного слова.

  «Новорічна полька» Е.Гнесіной Вчити дітей відтворювати на ударних інструментах рівномірну ритмічну пульсацію.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  22

  43-44

  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  Танці-хороводи  ігри  Муз. твор-під

  «Злюка», «Плакса» Д.Кабалевський Вчити дітей розрізняти засоби музичної виразності: темп, динаміку, регістр, гармонію

  «Армія Російська», А.Філіппенко Вчити дітей співати пісню бадьорого характеру в темпі маршу, починаючи після вступу, точно дотримуючись ритмічний малюнок.

  «Вершники» В.Вітліна Удосконалювати руху прямого галопу.

  «Полька» ч.н.м. Удосконалювати координацію рухів, стежити за їх чіткістю і ритмічністю.

  «Будь спритним» Н.Ладухіна Вчити дітей чути початок і закінчення музики, зміну муз.фраз

  «Диригент і оркестр» Л. Бетховен Ознайомити з поняттям диригент і оркестр, розподілити ролі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  23

  45-46

  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка  ігри  Муз. твор-під

  «Упертюх», «пустунка» Д.Кабалевський Вчити дітей розрізняти засоби музичної виразності: темп, динаміку, регістр, гармонію

  «Браві солдати» Е. Благіна Вчити дітей співати пісню бадьорого характеру в темпі маршу, починаючи після вступу, точно дотримуючись ритмічний малюнок.

  «Вправи з прапорцями» Ритмічно виконувати руху з прапорцями, виділяючи при цьому сильну частку такту.

  «Чарівна квітка» А. Буреніна Розвивати музичний слух, увагу, вміння орієнтуватися «на собі» і «від себе»

  «Будь спритним» Н.Ладухіна Самостійно відзначати в русі сильну частку такту. Виховувати волю, витримку.

  «Диригент і оркестр» Л. Бетховен Ускладнити завдання тим, що в кінці муз. фрази оркестранти завмирають в певній позі, придуманої заздалегідь.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Березень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  24

  47-48

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці

  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Сміливий наїзник», «Вершник» Р. Шуман Вчити розрізняти виразні інтонації мелодії, подібні з промовою.

  «Мамине свято» Ю. Гур'єва вміння співати пісню світлого, ліричного характеру, точно интонируя мелодію.

  «Передай іншому» С. Сосніна Вчити передавати м'яч на сильну частку такту в музиці.

  «Чарівна квітка» А. Буреніна Розвивати музичний слух, увагу, вчити перебудовуватися з одного кола в маленькі кружечки, не зупиняючи при цьому рух

  «Займи місце» р.н. м. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі

  «Дитяча полку» А.Жілінского Вчити самостійно визначати форму музичного твору і підбирати музичні інструменти для гри.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Музика в оздоровленні дітей"

  «Співаємо разом»

  25

  49-50


  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці
  ігри


  Гра на муз. інструментах

  «Хлопчик позіхає, хлопчик гуляє» С.Гаврілін Розвивати у дітей уміння висловлюватися про емоційно-образному змісті музики.

  «Пісенька для мам» Вчити співати виразно, легким звуком, в помірному темпі, правильно вимовляти голосні.

  «Ну-ка, струсіть» Т. Сігмейстер Розвивати і зміцнювати м'язи стоп, тренувати в бігу стрімкого характеру.

  «Чарівна квітка» А. Буреніна Закріплювати вміння дітей рухатися по колу, вчити орієнтуватися в просторі, дотримуючись пластику рухів.

  «Займи місце» р.н. м. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі

  «Дитяча полку» А.Жілінского Вчити самостійно визначати форму музичного твору і підбирати музичні інструменти для гри.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  26

  51-52

  слухання  спів

  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  ритміка  ігри  Муз. твор-під


  «Котячий дует» Россіні Вчити дітей визначати засоби музичної виразності, що створюють образ

  «Бабуся-бабуся» Вчити дітей співати мінусову фонограму, попередньо розучивши пісню на фортепіано, вступати точно після програшів, стежити за ритмічним малюнком.

  «Дзеркало» М.Раухвергер Продовжувати знайомити дітей з рос. нар. музикою танцювального характеру. Удосконалювати танцювальні рухи.

  «Танець з квітами» Г.Гладкова Розвивати музикальність, здатність до імпровізації, плавність рухів.

  «Гра з бубнами» Т.Ломовой Розвивати у дітей швидкість реакції на зміну характеру музики

  «Ранок в лісі» За допомогою інструментів виготовлених з непридатного матеріалу, відтворити картину лісових звуків, (звірів, птахів, дерев)

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  27

  53-54


  слухання  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  ритміка  ігри


  Муз. твор-під

  «Примхливий горобець» Холмінова Розвивати ладовий слух дітей, навчити розрізняти мажор і мінор.

  «Пісенька друзів» В.Герчік Вчити дітей співати бадьоро, весело, чисто интонируя мелодію, чітко вимовляти слова, прислухаючись до акомпанементу.

  «Глузлива зозуля» Ю.Слонова Розвивати творчу фантазію. Вчити розрізняти муз.фрази, орієнтуватися в просторі.

  «Танець з квітами» Г.Гладкова Розвивати музикальність, здатність до імпровізації, плавність рухів.

  «Гра з бубнами» Т.Ломовой Виховувати витримку, кмітливість.

  «Ранок в лісі» За допомогою інструментів виготовлених з непридатного матеріалу, відтворити картину лісових звуків, (звірів, птахів, дерев)

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  28

  55-56


  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я  танці
  ігри  Гра на муз. інструментах

  «Черепашка Рура» Вчити дітей самостійно визначати і висловлюватися про зміст і характер музики.

  «Пісенька друзів» В.Герчік Вміти розрізняти вступ, заспів, приспів. Вчити не форсувати звук при співі.

  «Пружинячий крок і біг» Е. Тілічеевой Самостійно змінювати рухи відповідно до зміною частин музики, передаючи характер кожної частини.

  «Веселі діти» Т.Ломовой Вчити відчувати розвиток музичної фрази, Передавати ритмічний малюнок ударами і притупуванням.

  «Кіт і миші» Т.Ломової Виховувати витримку, кмітливість. Розвивати координацію рук.

  «Ах, ви сіни» Вчити дітей користуватися глиняними свистульки, дотримуючись ритм пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Квітень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  29

  57-58


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці  ігри  Гра на муз. інструментах

  Пісенька про двох каченят »Е.Поплянова Вчити дітей самостійно визначати і висловлюватися про зміст і характер музики.

  «Сонце посміхається» Е.Тілічеевой Вчити дітей передавати ніжний, ліричний характер пісні, починати спів відразу після вступу.

  «М'який крок» Т. Ломової Вчити виразно рухатися відповідно до образу.

  «Веселі діти» Т.Ломовой Удосконалювати виконання легких підскоки.

  «Ловишка» Й. Гайдна Погоджувати руху з музикою, розвивати швидкість реакції і стриманість.

  «Ах, ви сіни» Вчити дітей користуватися глиняними свистульки, дотримуючись ритм пісні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в розвитку самостійної музичної діяльності дітей»

  «Як влаштувати домашнє свято?»

  30

  59-60


  слухання

  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка  ігри  Гра на муз. інструментах


  «Весняна пісня» І.Бах, «Весняна» В.Моцарт Виховувати в дітях почуття краси (природа, музика, поезія). Вчити розрізняти зображувальність музики, порівнюючи два твори

  «Жаворонушкі прилетите-ка» Співати природним голосом, м'яко пропевая закінчення музичних фраз.

  «Вправа зі стрічками» В. Моцарта Вчити відтворювати в русі прозору, дуже мелодійну музику.

  «Весела пастушка» фран.нар.песня Розвивати координацію, слухове сприйняття і руху.

  «Швець» вен. нар. пісня Вчити ритмічно рухатися двома колонами, дотримуючись ритмич. Пульс пісні.

  «Сонячний день» М.Шмітц Ознайомити дітей з синкопованим ритмом, освоїти його.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  31

  61-62


  слухання  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  ігри
  Гра на муз. інструментах


  «Навесні» Е. Гріга Вчити розрізняти засоби виразності, зміну характеру, відтінки настрою в музиці і віршах.

  «Весняночка» А.Філіппенко Вчити дітей виконувати пісню, передаючи її співучий, спокійний характер. Домагатися чистого інтонування.

  «Маленьке рондо» А.Гедіке

  Розвивати уміння розрізняти 3-приватну форму твору

  «Весела пастушка» фран.нар.песня Розвивати координацію, слухове сприйняття і руху, створювати позитивну емоційну атмосферу.

  «Швець» вен. нар. пісня Вчити реагувати на початок і кінець музики, узгоджувати свої рухи з рухами товаришів.

  «Сонячний день» М.Шмітц Ознайомити дітей з синкопованим ритмом, освоїти його.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  32

  63-64


  слухання
  спів
  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці
  ігри  Муз. твор-під


  «Пролісок» П.Чайковський Вчити розрізняти відтінки настрої в музиці, виразні інтонації подібні з мовними.

  «Весняночка» А.Філіппенко Вчити дітей виконувати пісню, передаючи її співучий, спокійний характер. Домагатися чистого інтонування.

  «Квітка» В.Вітлін Втілити в плавних рухах рук м'яке погойдування зростаючого ніжного квітки.

  «Весна красна йде» М.Тимофєєва Вчити рухатися парами по колу, дотримуючись інтервали, удосконалювати координацію рухів.

  «На зеленій галявині» М. Магіденко Вчити дітей реагувати на зміну характеру музики

  «Пустотливі бурульки» Розвивати звуковисотний слух, дотримуючись ритмич. акценти, вміння говорити речитативом, каноном.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Травень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  33

  65-66

  слухання  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  танці
  ігри  Муз. твор-під  «Весною» С.Майкапар Вчити порівнювати п'єси, подібні за назвами, їх схожість і відмінності.

  «Сонечко і хмара» М. Картушин Вчити співати легко, завзято. Утримувати чистоту інтонації на періодичному звуці «ля»

  «Сонячний день» С.Майкапар Вчити виконувати руху відповідно до музики. Розрізняти форму твору.

  «Весна красна йде» М.Тимофєєва Вчити перебудовуватися з парного кола в загальне коло, стежити за чіткістю і ритмічністю рухів.

  «На зеленій галявині» М. Магіденко Самостійно починати і закінчувати рух. Розвивати увагу, витримку.

  «Пустотливі бурульки» Розвивати звуковисотний слух, дотримуючись ритмич. акценти, вміння говорити речитативом, каноном.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Відгадувати і танцюємо»

  «Якою має бути дитяча музика»

  34

  67-68


  слухання


  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я


  ритміка
  Муз. твор-під


  «Жарт» І.Бах Вчити дітей розрізняти відтінки настрою

  «З чого ж» Ю.Чічкова Правильно брати дихання, витримувати паузи. Розвивати уміння співати емоційно, весело.

  «Два екосези» Л. Бетховен Вчити дітей боковому галопу і м'якому змінним бігу

  «Чунга-Чанга» В.Шаїнський Розвивати координацію, слухове сприйняття і руху, створювати позитивну емоційну атмосферу.

  «Веселі жабенята» В. Вітліна Пісня виконується всіма дітьми, двоє інсценують - імпровізують танець на задану музику, потім міняються ролями.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  35

  69-70е

  слухання
  спів  Муз.- ритмич. Двіж.-я: упр-я

  ритміка
  Муз. твор-під

  «Гумореска» Р. Щедріна Вчити передавати характер музики в рухах, підбирати відповідні за тембром музичні інструменти.

  «З чого ж» Ю.Чічкова Вчити дітей співати з чіткою артикуляцією і точним відтворенням пунктирного ритму.

  «Приємна прогулянка» А.Миков. Вчити орієнтуватися в просторі.

  «Чунга-Чанга» В.Шаїнський Розвивати координацію, слухове сприйняття і руху, створювати позитивну емоційну атмосферу.

  «Веселі жабенята» В. Вітліна Пісня виконується всіма дітьми, двоє інсценують - імпровізують танець на задану музику, потім міняються ролями.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  36

  71-72  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.  Група дітей дошкільного віку (6 років - 7 років) загальноосвітньої спрямованості


  вересень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  1

  1-2


  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.


  «Роль вихователя в музичному вихованні на заняттях і в самостійній діяльності»

  «Батькам про музичному вихованні дітей»


  2

  3-4

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри з паличками

  ритміка


  «Полювання», «Осіння пісня» П. Чайковський. Закріпити знання про творчість П. І. Чайковського, розвивати образну мову, уяву, фантазію.

  «Гучний і тиха музика» Г.Левкодімова. Розвивати динамічний слух дітей

  «Скворушка прощається» А.Філіппенко. Розвивати уміння відчувати зміст пісень, висловлюватися про характер музики.

  «Дощик» Н.Любарскій. Тренувати дітей у ходьбі різного характеру, в легкому ритмічному бігу на носках.

  «4 чаплі». Розвивати дрібну моторику пальців.

  «Танець з листочками і парасольками» М.Легран. Вчити відчувати настрій музичного твору, висловлювати його в русі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  3

  5-6

  Слухання.

  Пісенна творчість.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці


  ритміка


  «Осіння пісня», «На трійці» П.Чайковський. Вчити дітей порівнювати контрастні твори. Спонукати розрізняти емоційний зміст пісень, засоби музичної виразності.

  «Слова на долоньках». Розвивати прагнення самостійно виконувати закінчення пісеньки.

  «Скворушка прощається» А.Філіппенко, «Падає листя» А.Філіппенко. Активізувати всіх дітей, розвивати голос, співочі інтонації.

  «Хитання рук» Т.Ломовой. Вчити виконувати плавні рухи руками.  «Танець з кошиком» С.Полонського. Вчити виконувати руху з атрибутами.

  «Танець з листочками і парасольками» М.Легран. Розвивати музикальність, вміння розрізняти фрази і частини музики.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  4

  7-8


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри
  танець
  Гра на музичних інструментах

  «Хмари пливуть» С.Майкапар. Збагачувати музичні враження дітей, розширювати їх кругозір, формувати вміння спостерігати і милуватися красою.

  «Гучний і тиха музика» Г.Левкодімова. Вчити розрізняти 4 види динамічних відтінків.

  «Грибочки» Г.Віхаревой. Вчити слухати і чути себе і інших, точно потрапляти на перший звук мелодії пісні.

  «Маленький вальс» Н.Леві. Вчити відчувати і розуміти жанр музичного твору, передавати його відповідними рухами.

  «Ми в ліс підемо» С.Меерсон. Вчити організовано діяти всім колективом, розвивати вміння орієнтуватися в просторі.

  «Загальний танець» Е.Туманян. Удосконалювати навички, отримані в старшій групі. Закріплювати вміння звужувати і розширювати коло.

  «Андрій горобець» р.н.п. гра на одній пластині. Удосконалювати навички і вміння гри на металофоні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Жовтень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  5

  9-10


  Слухання.
  Пісенна творчість.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра

  Гра на музичних інструментах


  «Дощик» Г.Свиридов. Активізувати всіх дітей, розвивати мовлення, слухове увагу. Ознайомити з поняттями «динамічні відтінки», «лад».

  «Слова на долоньках». Розвивати прагнення самостійно виконувати закінчення пісеньки.

  «Падає листя» А.Філіппенко, «Грибочки» Г.Віхаревой. Вчити співати легко, не форсувати звук, з чіткою дикцією.

  «Давайте поскачем» Т.Ломовой. Закріплювати вміння рухатися боковим галопом.


  «Здрастуй, осінь» А.Філіппенко. Вчити виконувати рухи по тексту пісні.

  «Сорока-сорока» р.н.п. гра на двох пластинах. Закріплювати навички гри на дитячих музичних інструментах, будити фантазію, уяву.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  "Музичний куточок в групі"

  «Музична терапія»


  6

  11-12

  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «У полі береза стояла» обр.Н.Рімского-Корсакова і А.Гурілева. Збагачувати музичні враження дітей. Ознайомити з різними варіантами народних пісень і їх обробками.

  «Співає, співає соловейко». Вчити дітей чисто інтонувати мелодію.

  «Ой, вставала я ранешенько», «Скворушка прощається» А.Філіппенко. Розвивати уміння розрізняти емоційний зміст і характер пісень, вміти передавати це голосом.

  «Веселі ніжки» Т.Ломовой. Вчити дітей рухатися завзятим танцювальної кроком, передавати характер музики в русі.


  «Червоний сарафан» А.Варламова. Розвивати виразність рухів, освоювати елементи російської танці.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  7

  13-14


  Слухання.


  Пісенна творчість.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  Гра на музичних інструментах

  «Голова моя ль голівонька» обр.Н.Рімского-Корсакова. Продовжувати прищеплювати любов до російського народної творчості, розвивати емоційну чуйність на музику.

  Стимулювати твір власних танцювальних. Розвивати творчу фантазію.

  «Ах, вулиця широка» обр.Н.Рімского-Корсакова. Удосконалювати співочі навички: вміння співати легким звуком, природним голосом, злагоджено, виразно.

  «Вивертання кола» угорець. нар. Вчити дітей рухатися кроком з притупуванням, вивертання кола. Продовжувати вчити відчувати своє тіло і володіти ним.

  «Російська танець» С.Меерсон. Знайомити дітей з характером російського плавного танцю-хороводу.

  «Во саду чи» М.Римський Корсаков. Вчити дітей грати в ансамблі ударних інструментів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  8

  15-16


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри  танець


  ритміка


  «Російська пісня» П.Чайковського. Розширювати кругозір, словниковий запас дітей, розвивати вміння слухати і визначати характер музичного твору.

  «Вкрав котик клубочок». Правильно брати дихання, співати напевно, протяжно.

  «Ах, вулиця широка», «В темному лісі». Розширювати діапазон голосу, сприяти міцному засвоєнню різноманітних інтонаційних оборотів.

  «Плавний хоровод» обр.Н.Рімского-Корсакова. Вчити змінювати рух відповідно до характером варіацій.

  «Тин» С.Бодренькова. Тренувати дітей в умінні самостійно змінювати напрямок руху зі зміною тембрової забарвлення музики.

  «Пряліца» Т.Ломовой. Рухатися виразно, дотримуючись малюнок танцю.

  «Червоний сарафан» А.Варламова. При подальшому розширенні виразність рухів, стежити за поставою, вчити орієнтуватися в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Листопад

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  9

  17-18


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра  Гра на музичних інструментах


  «У полі береза стояла» обр.Н.Рімского-Корсакова і А.Гурілева, «Голова моя ль голівонька» обр.Н.Рімского-Корсакова. Ознайомити дітей зі звучанням російських народних інструментів і порівняти їх звучання з інструментами симфонічного оркестру.

  «Лисиця по лісу ходила». Вчити утримувати інтонацію на повторюваних звуках.

  «Ой, вставала я ранешенько», «Ноги» обробка М.Римського Корсакова. Виховувати любов до російської народної музики, бажання виконувати російські народні пісні різного характеру.

  «Вчіться танцювати по-російськи» С.Вольфензона. Розвивати чіткість рухів гомілковостопного суглоба, необхідну при виконанні танцювальних і танцювальних рухів.

  «Гори, гори ясно». Виховувати організованість, розвивати волю і витримку, спритність, швидкість реакції.

  «Во саду чи» М.Римський Корсаков. Вчити дітей передавати характер музичного твору, виконувати злагоджено, слухати себе і інших в ансамблі

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Фонова музика в житті дитячого саду»

  «Вчимося слухати музику вдома»


  10

  19-20

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «Музичний ящик» Г.Свиридов. Ознайомити дітей з історією возникнове-ня музичних інструментів і їх різновидами.

  «Вгадай, на чому граю» Г.Левкодімова. Формувати тембрових слух дітей.

  «Великий хоровод» А.Філіппенко. Вчити розрізняти відтінки настроїв, передавати характер музики в співі.

  «Стрибки через уявні перешкоди» Розвивати ритмічну чіткість і точність рухів, відчуття муз. фрази, відзначаючи її чітким стрибком.

  «Струмочок» р.н.п. Розвивати слухове і зорове увагу, формувати навички орієнтування в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  11

  21-2 2

  Слухання.

  Пісенна творчість.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці


  Гра на музичних інструментах

  «Музична табакерка» А.Лядов, «Музичний ящик» Г.Свиридов. Вчити чути зображувальність музики, порівнювати п'єси зі схожими назвами, розрізняти відтінки настроїв.

  «Весела і сумна пісенька» В. Агафонникова. Розвивати ініціативу в пошуках інтонації, в варіюванні мелодії.

  «Великий хоровод» А.Філіппенко, «Це для нас» Т.Попатенко. Продовжувати вчити співати хором, по одному. Вчити прискорювати і сповільнювати темп в співі, посилюючи і послаблюючи звук.

  «Хто краще танцює» А.Гречанінов. Вчити змінювати рух відповідно до характеру музики.


  «Полька» Т.Ломовой. Працювати над якістю танцювальних рухів.

  Удосконалювати виконання знайомих п'єс.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  12

  23- 24

  Слухання.


  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  танець  ритміка


  «Волинка» І.Бах. Ознайомити з музичним інструментом - волинка.

  «Вкрав котик клубочок». Розвивати співочі навички.

  «Ми дружні хлопці» С.Разоренова. Виконувати співочу установку сидячи і стоячи, передавати характер пісні, домагатися виразного виконання.

  «Стрибки через уявні перешкоди». Удосконалювати ритмічну чіткість і точність рухів, відчуття музичної фрази.

  «Витівник» Ф. Шуберта. Виховувати витримку, покращувати якість поскок.

  «Полька» Т.Ломовой. Вчити дітей передавати в русі різний характер 2-приватної музики.

  «Струмочок» р.н.п. При подальшому розширенні слухове і зорове увагу, формувати навички орієнтування в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  13

  25- 26

  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра


  Гра на музичних інструментах

  «Петя і вовк» С. Прокоф 'єв. Вчити дітей чути зображувальність музики, розрізняти засоби музичної виразності, що створюють образ (реєстр, характер, динаміку, темп).

  «Вгадай, на чому граю» Г.Левкодімова. Продовжувати формувати тембрових слух дітей.

  «Це для нас» Т.Попатенко, «Ми дружні хлопці» С.Разоренова. Активізувати всіх дітей, розвивати голос, вчити співати легко, не форсуючи звук, з чіткою дикцією.

  «Хто краще танцює» А.Гречанінов. Закріпити вміння змінювати рух відповідно до характеру музики, домагатися виразності.

  «Хто швидше вдарить в бубон» Шварца. Вчити уважно стежити за розвитком музики.

  Удосконалювати виконання знайомих п'єс. Розвивати ритмічний слух, виразне виконання.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.  грудень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  14

  27-2 8


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «Зима» Ц.Кюі. Виховувати в дітях почуття краси природи, музики. Знайомити з творами поетів, художників, композиторів, присвячених зими.

  «Бубенчики» Е.Тілічеевой. Розвивати звуковисотний слух дітей.

  «Під Новий рік» Н.Заріцкого. Продовжувати знайомити з танцювальними піснями, працювати над чистотою інтонування м'якістю звучання.

  «На лижах» А.Моффата. Вчити передавати в русі неквапливу, спокійну музику.


  «Танець Місяця і Зірок» П.Моріа. Розвивати пластичність, образне мислення і пам'ять.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Музичний керівник, педагоги і батьки: питання співробітництва і співтворчості "

  "Поради Діда Мороза батькам, які збираються зі своїми дітьми на новорічний ранок"


  15

  29-30


  Слухання.  Пісенна творчість.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  Гра на музичних інструментах

  «Зима» Ц.Кюі, «Взимку» Р. Шуман. Вчити розрізняти характер музичних творів, що мають близькі назви.

  «Що нам подобається взимку» М.Іорданского. Розвивати творчу фантазію. Вчити дітей створювати рухові образи.

  «Наша ялинка» Б.Можжевелова, «Під Новий рік» Н.Заріцкого. Вчити співати легко, відповідно до характеру музики.

  «Бігати й кружляти» Геллера. Вчити дітей міняти рух відповідно до характеру музики (3-хчастная форма).


  «Круговий галоп» Н.Метлова. Покращувати якість бічного галопу. Домагатися злагодженості, синхронності рухів.

  «Зірочка» Е.Тілічеевой. Вчити виконувати п'єсу на трикутнику, бубні.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  16

  31 -32

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  танець
  ритміка


  «Вальс сніжинок» П.Чайковський. Розвивати уміння розрізняти структуру музичного твору (зміну відтінків настрою і характеру).

  «Буде гірка у дворі» А.Філіппенко. Вчити дітей чисто інтонувати стрибкоподібний рух мелодії.

  «Зима кришталева» А.Філіппенко. Вчити дітей співати весело, емоційно, точно интонируя мелодію, чітко пропевая слова і точно виконуючи ритмічний малюнок.

  «Біг легкий і сильний» А.Жіліна Тренувати дітей в бігу легкому, неквапливому і сильному, стрімкому.


  «Шукай» Т.Ломовой. Покращувати ритмічну точність рухів.

  «Танець сніжинок» П.Чайковський Домагатися злагодженості, синхронності рухів. Вчити самостійно рухатися в танці, орієнтуючись в її малюнку.

  «Танець Місяця і Зірок» П.Моріа. При подальшому розширенні пластичність, образне мислення і пам'ять.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  17

  33-34


  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра,

  хоровод


  «Зима» Ц.Кюі, «Зима» А. Вівальді. Вчити порівнювати п'єси з однаковими назвами, розрізняти риси різних жанрів, передавати в рухах зміну характеру музики.

  «Буде гірка у дворі» А.Філіппенко. Вчити дітей чисто інтонувати стрибкоподібний рух мелодії.

  «Наша ялинка» Б.Можжевелова, «Зима кришталева» А.Філіппенко. Вчити рухатися в хороводі з співом легко, емоційно, виразно, інсценувати пісні.

  «Крокують Петрушки». Виробляти поставу, вміння тримати голову і корпус прямо, передавати в русі ігровий образ.


  «Зимова гра» І.Штраус. Вчити дітей передавати в русі будова музичного твору.

  Тренувати в плавному русі рук, точному виконанні хороводного кроку.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  січень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  18

  35-36


  Слухання.  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «Гном,« Хоровод гномів »М.Мусоргський. Вчити розрізняти зображальність в музиці, характер твору.

  «Ритмічна лото». Тренувати в розрізненні ритмічних малюнків пісень Е.Тілічеевой з «Музичного букваря».

  «Різдвяна пісня» П.Сінявского. Удосконалювати вміння вчасно починати після музичного вступу, точно потрапляючи на перший звук, чисто интонируя в заданому діапазоні.

  «Прискорюють і сповільнюють» Т.Ломовой. Вчити поступово змінювати темп руху руху відповідно до музики.


  «Танець Тролів» Е. Гріга. Розвивати виразність рухів, фантазію і уяву, знімати емоційну напругу

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в навчанні дошкільнят грі на

  музичних інструментах »

  «Форми організації музичної діяльності дітей в сім'ї»


  19

  37-38


  Слухання.  Пісенна творчість.


  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  Гра на музичних інструментах


  «Хатинка на курячих ніжках» М.Мусоргський. Вчити висловлюватися про характер музики, її засобах музичної виразності.

  «Сніжок» Т.Бирченко. Розвивати ладовий слух, вчити імпровізувати на заданий текст.

  «Різдвяна пісня» П.Сінявского, «Якби не було зими» Б.Савельева. Вчити співати емоційно, бадьоро, чітко вимовляти слова, брати дихання між фразами. Розвивати уміння прислухатися до співу товаришів.

  «Скакати і кружляти» Л.Шітте. Удосконалювати вміння самостійно починати рух після вступу, міняти рух зі зміною характеру музики.

  «Танець з ударами» Т.Ломовой. Покращувати рух поскок в парах, узгоджувати руху з партнером.

  Озвучування російських народних казок. Вчити підбирати тембри музичних інструментів для образів, виконувати відповідний ритмічний малюнок на металофоні, дзвіночках.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Лютий

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  20

  39 -40

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  танець  ритміка


  «Лускунчик» П. Чайковський. Збагачувати музичні враження дітей, знайомити з музикою балету і сюжетом казки, вчити відчувати характер музики.

  «Ритмічна лото». Продовжувати розвивати почуття ритму.

  «Чому ведмідь взимку спить» Л.Кніппер. Розвивати емоційну чуйність на веселі пісні. Вчити розрізняти напрямок мелодії і чисто інтонувати її.

  «Будуйте коло» М. Глінки. Закріплювати вміння орієнтуватися в просторі, домагатися легкості, природності і невимушеності рухів.

  «Зайці і лисиця» М.Красева. Розвивати творчу активність і швидкість реакції.

  «Вільна танець» р.н.м. Тренувати в виразною імпровізації знайомих дітям рухів в вільних танцях.

  «Танець Тролів» Е. Гріга. Розвивати пластику, виразність танцювальних і образних рухів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Бережіть голос».

  «Малюк йде в музичну школу? Правила успіху »

  21

  41- 42

  Слухання.

  Пісенна творчість.
  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра


  Гра на музичних інструментах


  «Спляча красуня» П. Чайковський. Ознайомити з сюжетом казки, музикою вступу, в якому зіставляються образи добра і зла, що лежать в основі драматургії балету.

  Прищеплювати любов до пісенної творчості. Формувати способи імпровізації (закінчувати мелодію, розпочату дорослим), розвивати почуття лада і музичної запитань-відповідей форми.

  «Чому ведмідь взимку спить» Л.Кніппер, «Якби не було зими» Б.Савельева, «Білий сніг». Закріпити вміння впізнавати знайомі пісні по вступу і виконувати їх виразно, емоційно хором і по одному.

  «Гуртки-ланцюжка» Затепліцкого. Вчити починати рух відразу після вступу, виконувати різні перестроювання, зберігати поставу.

  «Дізнайся, хто захований» Г.Вагнера. Вчити дітей передавати в русі веселий характер музики, її відтінки, ритм. Виховувати здатність підпорядковувати свої інтереси інтересам колективу.

  Озвучування російських народних казок. Продовжувати вчити підбирати тембри музичних інструментів для образів, виконувати відповідний ритмічний малюнок на металлофонах, трикутниках, ложках і ін. Інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  22

  43-44


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «Марш» С. Прокоф 'єв, «Марш» Д. Верді. Закріплювати знання про жанр маршу, вміння порівнювати п'єси одного жанру, але різні за характером.

  «Ритмічна доміно» Е.Тілічеевой. Тренувати в розрізненні ритмічного малюнка знайомих пісень.

  «Будемо в армії служити» Ю.Чічкова. Виховувати емоційну чуйність на патріотичні пісні. Тренувати в чистому пропевание Поступенная і стрибкоподібного руху мелодії.

  «Марш зі зміною провідних» Т.Ломової. Вчити дітей чітко зазначати в русі зміну частин музики і фраз.


  «Свіжий вітер» О.Газманова. Розвивати рухову пам'ять і довільне увагу, швидкість реакції.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  23

  45-46


  Слухання.


  Пісенна творчість.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  Гра на музичних інструментах


  «Вальс» П.Чайковський, «Полька» Д. Шостакович, «Менует» І.Бах. Розвивати музичні здібності (слухові уявлення, музично-ритмічне почуття), вчити визначати жанр, розрізняти такі танці, як вальс, полька і менует.

  «Марш» В.Агафоннікова, «Мелодія запального танка» Т.Ломовой. Спонукати дітей імпровізувати в різних жанрах.

  «Будемо в армії служити» Ю.Чічкова. Уточнювати знання про пологи військ (піхотинці, моряки і т.д.). Вчити дітей співати емоційно, в характері пісні, м'яко пропевая закінчення музичних фраз.

  «Показовий напрямок» Д.Кабалевський. Розвивати уміння вільно орієнтуватися в просторі.


  «Веселий танець» укр.нар.мел. Покращувати якість виконання танцювальних рухів, що зустрічаються в танці.

  «Ой, лопнув обруч» укр.н.п. Вчити дітей виразно виконувати ритмічний малюнок п'єси на різних музичних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Березень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  24

  47-48


  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  танець
  ритміка


  «Пісенька» Д.Кабалевський, «Німецька пісенька» П.Чайковський. Вчити порівнювати контрастні п'єси, розпізнавати риси одного жанру в творах іншого жанру.

  «Ритмічна доміно» Е.Тілічеевой. Продовжувати вправляти в розрізненні ритмічного малюнка знайомих пісень.

  «Наші мами» Ю.Слонова. Виховувати любов і повагу до дорослих, формувати вміння висловлювати це в співі відповідно до характеру музичного твору.

  «Вправа з прапорцями» Т.Ломовой. Вчити дітей чітко зазначати в русі зміну частин музики і фраз. Чути акценти в музиці.

  «Пильні очі» Ю.Слонова. Виховувати увагу, швидкість реакції, витримку.

  «Танець з квітами» С.Меерсона. Продовжувати розвивати вміння дітей передавати в русі легкий, веселий характер музики.

  «Свіжий вітер» О.Газманова. При подальшому розширенні рухову пам'ять і довільне увагу, збагачувати руховий досвід.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Музика в оздоровленні дітей"

  "Музика як дар"

  25

  49-50


  Слухання.
  Пісенна творчість.

  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра
  Гра на музичних інструментах


  «Марш» С. Прокоф 'єв, «Марш» Д. Верді. Розвивати уміння уважно вслухатися в звучання музики, розрізняти варіанти виконання одного і того ж твору.

  «Марш» Агафонникова, «Мелодія запального танка» Т.Ломовой, «Весела і сумна пісенька» Спонукати дітей імпровізувати в різних жанрах. Вчити імпровізувати найпростіші мотиви, передавати виразні інтонації.

  «Наші мами» Ю.Слонова. Передавати ніжний, ліричний характер пісні, правильно брати дихання, стежити за вимовою слів і артикуляцією.

  «Маршируємо» М.Леві. Виробляти поставу, координацію рухів, домагатися ритмічного, чіткого і бадьорого кроку.


  «Бери прапорець» Н.Метлова. Вчити дітей чути і точно передавати в русі початок і закінчення звучання музичних фраз.

  «Ой, лопнув обруч» укр.н.п. Розвивати музично-слухові уявлення, відчуття ладу, відчуття ритму, навчаючи грі на музичних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  26

  5 1-52

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,


  ритміка


  «Масляна» П.Чайковський. Вчити дітей відчувати настрої, виражені в музиці, поезії. Розширювати словниковий запас дітей музичними термінами.

  «Музичні драбинки» Е.Тілічеевой Розвивати звуковисотний слух.

  «Веснянка» А.Філіппенко. Вчити дітей сприймати і передавати радісний, ліричний характер пісні.

  «Ходьба на носках з передачею предмета» А.Буальдье. Закріплювати вміння дітей самостійно починати рух після вступу, розрізняти структуру твору.

  «Танець метеликів» С.Рахманінова. Розвивати імпровізаційні навички, вміння орієнтуватися в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  27

  53-54


  Слухання.
  Пісенна творчість.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці
  Гра на музичних інструментах

  «Пролісок» П.Чайковський, «Пролісок» А.Гречанінов. Продовжувати вчити розуміти і любити музику, розрізняти її зображальність, засоби виразності. Розвивати образність мови. Домагатися, щоб діти самі порівнювали і визначали музичний образ, настрій в музиці.

  «Навесні» Зінгера. Продовжувати вчити дітей імпровізувати мелодію на заданий текст.

  «Веснянка» А.Філіппенко, «Ой, весна» укр.н.п. Співати виразно, легким звуком, в помірному темпі.

  «Легкий біг зі стрічками» Т.Ломовой. Тренувати в плавному русі рук, ритмічно рухатися з предметами.


  «Полька з стрічками» М.Леві. Вчити дітей легко і вчасно переходити від одного руху до іншого відповідно до зміни характеру музики.

  «Наш оркестр» Е.Тілічеевой. Закріплювати вміння виконувати п'єсу на різних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  28

  55-56


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри


  танець
  ритміка


  «Весна» П.Чайковський, «Весна» А. Вівальді. Вчити порівнювати твори з однаковими назвами, розрізняти засоби музичної виразності.

  «У бору» Е.Тілічеевой. Тренувати в чистому інтонування Поступенная і стрибкоподібного руху мелодії.

  «Ой, весна» укр.н.п. «Прийшла весна» З.Лєвіна. Точно інтонувати мелодію, співати з динамічними відтінками.

  «Весняний вальс» Е.Тілічеевой. Закріпити вміння володіти тілом, рухатися виразно і пластично.


  «Жмурки» р.н.м. Виразно передавати зміст музики, швидко реагувати на зміну регістра зміною рухів, виховувати витримку, вміння підкорятися правилам гри, зміцнювати дружні, доброзичливі взаємини.

  «Парна полька» чеш.н.м. Вчити ритмічно і виразно рухатися парами по колу, дотримуючись інтервали, удосконалювати координацію рухів.

  «Танець метеликів» С.Рахманінова. Розвивати імпровізаційні навички, вміння орієнтуватися в просторі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Квітень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  29

  57-58


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.  Музично-ритмічні рухи: вправи,


  гра

  Гра на музичних інструментах

  «Масляна» П.Чайковський. Продовжувати вчити розуміти і любити красу музики, поетичного слова, розрізняти моменти образотворчості.

  «Соловей, соловеюшко» р.н.п. Тренувати дітей в спокійному, співучому виконанні пісні.

  «Прийшла весна» З.Лєвіна, «От уже зима проходить» р.н.п. Закріплювати навик природного звукоутворення, вміння співати легко, вільно, без напруги, чисто інтонувати в заданому діапазоні поступенное і стрибкоподібний рух мелодії.

  «Вправа з стрічкою» І.Кішко. Рухатися відповідно до легким, рухливим характером музики. Ритмічно виконувати легкий біг, рухаючись врозтіч і в різних напрямках.

  «Весела гра» Г. Доніцетті-С.Меерсон. Удосконалювати вміння передавати веселий характер танцювальної пісні, самостійно перебудовуватися з великого кола в малий, рухатися врозтіч.

  «Наш оркестр» Е.Тілічеевой. Закріплювати вміння виконувати п'єсу на різних інструментах.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Роль вихователя в розвитку самостійної музичної діяльності дітей»

  «Щоб навчитися співати, треба співати!»

  30

  59 -60

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.
  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  ритміка


  «Пісня жайворонка» П.Чайковський. Вчити дітей розрізняти зображувальність музики, тембри музичних інструментів, що створюють образи.

  «Вчений коник» Е.Тілічеева. При подальшому розширенні у дітей звуковисотний слух.

  «Не дратуйте собак» В.Шаїнський. Навчати вокально-хоровим навичкам і вмінням (співоча установка, звукообразование, дихання, дикція, чистота інтонування).

  «Коники» Дарондо. Закріплювати вміння рухатися прямим і бічним галопом.  «Какадурчік» Жартівливий танець. Розвивати координацію, чіткість рухів, ритмічність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  31

  61-62


  Слухання.

  Пісенна творчість.


  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,


  танці
  Гра на музичних інструментах

  «Балет невилуплених пташенят» М.Мусоргський. Вчити розрізняти засоби музичної виразності, закріплювати вміння рухатися під музику, створюючи руховий образ музики.

  Розвивати ладотональное слух дітей. Спонукати імпровізувати найпростіші мотиви.

  «Кошеня і щеня» Т.Попатенко. Продовжувати вчити передавати веселий характер пісні, удосконалювати вміння чисто інтонувати поступенное і стрибкоподібний рух мелодії, правильно брати дихання.

  «Підскакуємо легко» Л.Шітте. Тренувати дітей у легких, витончених поскок, визначати характер музики, точніше передавати його в русі, працювати над поліпшенням якості легкого поскок.

  «Дитячий краков'як» Т.Ломовой. Закріплювати вміння самостійно змінювати рух зі зміною частин музики, виразно виконувати танцювальні рухи.

  «Наш край» Д.Кабалевський. Вчити грати в ансамблі, слухати себе і товаришів.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  32

  63-64


  Слухання.

  Розвиток слуху і голосу.
  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гри  танець
  ритміка

  «Карнавал тварин» К. Сен-Санс. Знайомити з творчістю К. Сен-Санса, поглиблювати знання про мову музики, засоби музичної виразності: регістрі, динаміці, темпі, характері звучання.

  «Вчений коник» Е.Тілічеева. При подальшому розширенні у дітей звуковисотний слух. Вчити розрізняти рух мелодії (поступенное вгору і вниз, стрибкоподібне).

  «Про що мріє мишеня» В. Шаповаленко. Вчити дітей співати легко, не форсуючи звук. Розвивати уміння виконувати пісню емоційно, точно інтонувати мелодію, правильно пропевая ритмічний малюнок.

  «М'ячики» Л.Шітте. Розвивати і зміцнювати м'язи стоп, тренувати в бігу стрімкого характеру.

  «Кішка і кошенята» С.Меерсон. Удосконалювати вміння дітей передавати в русі яскраво виражений характер кожного уривка музики.

  «Полька» Т.Ломовой. Передавати в русі легкий, танцювальний характер музики, закріплювати руху в парах, розучувати і вдосконалювати руху польки.

  «Какадурчік» Жартівливий танець. Продовжувати розвивати координацію, чіткість рухів, ритмічність.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  Травень

  Безпосередньо-освітня діяльність

  (Зміст діяльності (репертуар, завдання))

  Інтеграція освітніх областей

  Робота з вихователями

  Робота з батьками

  33

  65-6 6

  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.


  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  гра  Гра на музичних інструментах


  «Карнавал тварин» К. Сен-Санс. Закріпити уявлення про п'єси К. Сен-Санса (в дидактичній грі), розвивати уяву, активність, фантазію.

  «Ритмічна доміно» Е.Тілічеевой. Продовжувати вправляти в розрізненні ритмічного малюнка знайомих пісень.

  «Про що мріє мишеня» В. Шаповаленко, «Кошеня і щеня» Т.Попатенко. Розвивати музикальність, бажання виконувати знайомі пісні з музичним супроводом і без нього.

  «Тихий танець» В.Моцарт. Вчити виконувати плавні рухи руками, зберігаючи правильну поставу і виразність рухів.

  «Колобок» Е.Тілічеевой. Чути прискорення темпу і відображати це в русі, виразно передавати ігрові образи.

  «Наш край» Д.Кабалевський. Висловлювати настрій твору в грі на дитячих музичних інструментах, закріпити вміння грати в ансамблі.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  «Відгадувати і танцюємо»

  «Граємо в театр»

  34

  67-68


  Слухання.
  Розвиток слуху і голосу.

  Спів.

  Музично-ритмічні рухи: вправи

  ритміка

  «Ранкова молитва», «В церкви» П.Чайковський Вчити дітей порівнювати мало-контрастні твори зі схожою назвою, розрізняти відтінки настроїв.

  М.Д.І. Удосконалювати музично-сенсорного розвитку дітей.

  «Веселий дзвоник» Г.Струве. Продовжувати виховувати морально-вольові якості, патріотичні почуття, сприяти створенню стійкого інтересу до майбутньої навчальної діяльності в школі.

  «Хто краще танцює» А.Гречанінов. Удосконалювати виконання раніше вивчених танцювальних рухів.


  Виконання танців за вибором вихованців.

  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  35

  69-70


  Слухання.
  Пісенна творчість.


  Спів.


  Музично-ритмічні рухи: вправи,

  танці  Гра на музичних інструментах

  «Тривожна хвилина» С.Майкапар. Викликати емоційний відгук, бажання самостійно висловлюватися про прослуханий твір.

  «Марш» Агафонникова, «Мелодія запального танка» Т.Ломовой. Закріпити вміння дітей імпровізувати в різних жанрах.

  «Веселий дзвоник» Струве, «Дошкільне дитинство, прощай» Оліферова. Закріплювати співочі навички дітей. Співати природним голосом, без напруги, в характері музики, з динамічними відтінками, виразно, емоційно.

  «Великі крила» болг.нар.мелодія. Закріплювати вміння змінювати рух відповідно до характеру музики і структурою твору.

  «Парний танець» В.Герчік. Розвивати уміння виконувати перестроювання в танці в залежності від зміни характеру і ритмічного малюнка музики.

  «Наш оркестр». Закріплювати вміння грати на дитячих музичних інструментах.


  Пізнання, комунікація, соціалізація, фізична культура.

  36

  71-72  Моніторинг - визначення рівня музикальності, за допомогою діагностичних завдань.  2.2. Особливості освітньої діяльності різних видів і культурних практик


  Взаємодія дорослих з дітьми пронизує всі напрямки освітньої діяльності.Ця взаємодія випливає в процес прилучення до культурних зразків людської діяльності (культури життя, пізнання світу, мови, комунікації, і іншим), придбання культурних умінь при взаємодії з дорослими в самостійної діяльності в предметній середовищі і називається процесом оволодіння культурними практиками.  Видова зміст освітньої діяльності педагога з вихованцями

  Індивідуальна робота з розвитку музичних - ритмічних рухів з дітьми

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми

  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок

  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів

  Спільна робота з вихователями при підготовці до ранків і розваг

  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів з дітьми

  Індивідуальна робота з розвитку музичних - ритмічних рухів з дітьми

  Індивідуальна робота з розвитку співочих навичок

  Навчання грі на музичних інструментах

  Індивідуальна робота з дітьми, які були відсутні на занятті в видах художньо естетичної діяльності: сприйняття музики, ритмічні рухи, розвитку музичного слуху про голоси.


  2.3. Особливості взаємодії з сім'ями вихованців

  Однією з умов забезпечення цілісного розвитку особистості дитини є розвиток конструктивної взаємодії з сім'єю.

  Провідна мета - створення необхідних умов для формування відповідальних взаємин з сім'ями вихованців і розвитку компетентності батьків (здатності вирішувати різні типи соціально-педагогічних ситуацій, пов'язаних з вихованням дитини); забезпечення права батьків на повагу і розуміння, на участь в житті дитячого саду.

  Зміст роботи з батьками реалізується через різноманітні форми. Головне - спонукати у батьків бажання стати активними учасниками освітнього процесу.

  Чудову нагоду для обопільного пізнання виховного потенціалу дають: спеціально організована соціально-педагогічна діагностика з використанням бесід, анкетування, творів; відвідування педагогами сімей вихованців; організація днів відкритих дверей в дитячому садку; різноманітні збори-зустрічі, орієнтовані на знайомство з досягненнями і труднощами виховують дітей сторін.

  Інформування батьків відбувається при безпосередньому спілкуванні (в ході бесід, консультацій, на зборах, конференціях) або опосередковано, при отриманні інформації з різних джерел: стендів, газет, різноманітних буклетів, інтернет-сайтів (дитячого садка, органів управління освітою).

  На стендах розміщується необхідна інформація: відомості про цілі і завдання розвитку дитячого садка, про що реалізується освітній програмі, про інноваційні проекти дошкільного закладу, а також про додаткові освітні послуги, про графіки їх роботи, про режим дня, про завдання та зміст виховно-освітньої роботи в групі на рік, про акції, конкурсах, репетиціях, виставках, зустрічах, спільних проектах.

  Основними формами освіти є батьківські збори. Основні форми навчання батьків: лекції, семінари, майстер-класи, проекти.

  Майстер-класи. Майстер-клас -особлива форма презентації фахівцем своєї професійної майстерності, з метою привернення уваги батьків до актуальних проблем виховання дітей і засобам їх вирішення. Такими фахівцями можуть виявитися і самі батьки, що працюють в названих сферах. Велике значення в підготовці майстер-класу надається практичним і наочних методів. Майстер-клас може бути організований співробітниками дитячого саду, батьками, запрошеними фахівцями (художником, режисером, екологом і ін.).

  Сімейні свята. Традиційними для дитячого саду є дитячі свята, присвячені знаменним подіям у житті країни. Новою формою, концентруючи співтворчість дітей і виховують дорослих, є сімейне свято в дитячому садку.

  Сімейне свято в дитячому садку це особливий день, який об'єднує педагогів і сім'ї вихованців з нагоди якої-небудь події. Таким особливим днем може стати День матері, День батька, Новий рік, День Перемоги, Міжнародний День сім'ї (15 травня), Всеросійський День сім'ї, любові і вірності (8 липня).

  Найбільш значимі сімейні свята для сімей з дітьми раннього віку, так як малюки у віці до 3 років краще відчувають себе, коли на святі поруч з ними знаходяться батьки.

  Сімейний театр. Розвиток партнерських відносин з родиною відкриває нові можливості для розвитку театралізованої діяльності дітей і дорослих в формі сімейного театру. Сімейний театр в дитячому садку як творче об'єднання кількох сімей і педагогів (вихователів, музичного керівника і керівника театральної студії дитячого садка) може бути створений не тільки за участю педагогів, а й за підтримки працівників культури (режисера і акторів театру).

  Сімейний абонемент. Чудову нагоду зустрічі з мистецтвом здатні надати родині дитячий сад і його партнери -учрежденія мистецтва і культури, які організовують зустріч з мистецтвом за заздалегідь складеними програмами недільного (суботнього) сімейного абонемента. Програми можуть бути як комплексними, так і предметними, присвяченими тому чи іншому виду мистецтва. Наприклад, «Здрастуй, музика!», «Чудо на ім'я театр», «Сімейні зустрічі в бібліотеці» і ін.

  Проектна діяльність.Все більшої актуальності набуває така форма спільної діяльності, як проекти. Вони змінюють роль виховують дорослих в управлінні дитячим садом, у розвитку партнерських відносин, допомагають їм навчитися працювати в «команді», опанувати способами колективної розумової діяльності; освоїти алгоритм створення проекту, відштовхуючись від потреб дитини; досягти позитивної відкритості по відношенню до колег, вихованцям і батькам, до своєї особистості; об'єднати зусилля педагогів, батьків і дітей з метою реалізації проекту.
  Освітня галузь «Художньо-естетичний розвиток»

  На прикладі кращих зразків сімейного виховання показувати батькам актуальність розвитку інтересу до естетичної стороні навколишньої дійсності, раннього розвитку творчих здібностей дітей. Знайомити з можливостями дитячого садка, а також прилеглих установ додаткової освіти та культури в художньому вихованні дітей.

  Підтримувати прагнення батьків розвивати художню діяльність дітей в дитячому садку і вдома; організовувати виставки сімейного художньої творчості, виділяючи творчі досягнення дорослих і дітей.

  Залучати батьків до активних форм спільної з дітьми діяльності, що сприяють виникненню творчого натхнення: занять в художніх студіях і майстернях (малюнка, живопису, скульптури та ін.), Творчим проектам, екскурсіях і прогулянкам. Орієнтувати батьків на спільне розглядання будинків, декоративно-архітектурних елементів, які привернули увагу дитини на прогулянках і екскурсіях; показувати цінність спілкування з приводу побаченого і ін.

  Організовувати сімейні відвідування музею образотворчих мистецтв, виставкових залів, дитячої художньої галереї, майстерень художників і скульпторів.

  Знайомити батьків з можливостями дитячого садка, а також прилеглих установ додаткової освіти та культури в музичному вихованні дітей.

  Розкривати можливості музики як засобу сприятливого впливу на психічне здоров'я дитини. На прикладі кращих зразків сімейного виховання показувати батькам вплив сімейного дозвілля (свят, концертів, домашнього музикування та ін.) На розвиток особистості дитини, дитячо-батьківських відносин

  Залучати батьків до різноманітних форм спільної музично-художньої діяльності з дітьми в дитячому саду, що сприяє виникненню яскравих емоцій, творчого натхнення, розвитку спілкування (сімейні свята, концерти, заняття в театральній і вокальної студіях). Організовувати в дитячому саду зустрічі батьків і дітей з музикантами і композиторами, фестивалі, музично-літературні вечори.


  2.4. Частина, яка формується учасниками освітніх відносин


  Пріоритетна діяльність ДОУ полягає в роботі з художньо-естетичного, екологічного, спортивного напрямку. Врятовано частина визначається реалізованими програмами додаткової освіти, сучасними освітніми технологіями різної спрямованості:  Програма, автор

  вік дітей

  мета

  короткий аналіз

  Навчальний план

  народний вокал

  Програма по додаткової платної освітньої послуги

  художньо - естетичної спрямованості

  Програма розроблена на основі методичного посібника

  для викладання вокалу «Уроки сольного співу» Н..Б.Гонтаренко


  Програма призначена для

  дітей дошкільного віку 5-6 років

  народний вокал- «Рідні простори».

  Сприяти розвитку загальної музичної культури дитини в процесі творчого сприйняття і виконання народних пісень, розвитку творчого потенціалу дитини до виконавського рівня.

  Робота спрямована на навчання та оволодіння початковими виконавськими навичками.

  Дана додаткова освіта є можливістю для більш докладного вивчення мистецтва народного співу, дітьми дошкільного віку. Педагог у своїй діяльності розкриває музичні і загальні здібності дітей, їх можливості і творчий потенціал, і найголовніше розвиває голос і слух дитини.

  понеділок

  17.10-17.40

  середа

  17.10-17.40


  Список використаної літератури

  1. Н.Б. Гонтаренко «Уроки сольного співу» (вокальна практика) .2014.

  2. Упоряд. Т.М. Орлова. «Вчіть дітей співати». Москва Просвітництво тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім

  3. С.І. Мерзлякова Вчимо співати дітей 5-6 років (вправи і пісні для розвитку голосу) «ТЦ Сфера» - 2014

  4. Микляева Н.В «Музичне розвиток дошкільнят» (конструктор освітньої програми) 2015

  5. На рідній сторонці. (популярні російські народні пісні)

  6. Бударіна Т.А., Маркєєва О.А. «Знайомство дітей з російською народною творчістю» «Дитинство -Прес»

  7. Миколаєва С.Р., Катишева І.Б. «Народний календар - основи планування роботи з дошкільнятами» «Дитинство -Прес»

  8.Е.М.Гамідова «Ігри, забави, розваги та свята для дітей 6-7 років» Видавництво «Учитель», 2011

  9. Купріянова Л. «Рідні простори». Російські народні пісні для дитячого хора.- М .: Радянський композитор, 1979.

  10.Тарасова К.В Хрестоматія до програми «Гармонія» для дітей 6-го року життя.

  11.Новіцкая М.Ю. Науменко Г.М «Раз, два, три, чотири, п'ять, ми йдемо з тобою грати» Москва. Просвещеніе.1995

  III. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

  3.1. Матеріально-технічне забезпечення робочої програми.  Матеріально-технічне забезпечення реалізації програми, забезпеченість методичними матеріалами та засобами навчання і виховання відповідає:

  -санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам;

  -правілам пожежної безпеки;

  - віком та індивідуальним особливостям розвитку дітей;

  -Требования розвиваючої предметно-просторового середовища відповідно до ФГОС ДО;

  -оснащені навчально-методичним комплектом.


  Функціональні приміщення, що забезпечують освіту дітей через різні види дитячої діяльності (ігрової, дослідницької, проектної, пізнавальної, продуктивної і т.д.).


  Забезпеченість методичними матеріалами, засобами навчання та виховання

  Однією з умов реалізації робочої програми є наявність і використання навчально - методичного комплекту до зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти «Від народження до школи», парціальних програм:


  «Програма виховання і навчання в дитячому садку» під редакцією М.А., Васильєвої В.В. Гербовою, Т.С. Комарової

  2

  «Від народження до школи». Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Под ред. Н.Є. Веракси, Т.С. Комарової, М.А. Васильєвої. - М .: МОЗАЇКА-СИНТЕЗ, 2014. - 352 с.

  3

  Радинова О.П. «Музичні шедеври» Авторська програма та методичні рекомендації

  4

  Радинова О.П. та ін. Музичне виховання дошкільнят: Посібник для студентів пед. ін-тів, учнів пед. уччщ і коледжів, муз. керівників і вихователів дет. саду

  5

  Програма з музичного виховання дітей дошкільного віку «Ладушки» І.Каплуновой, Ю І.Новоскольевой

  6

  Петрова В.А. «Малюк», Москва, 1995р.

  7

  Програма «Ритмічна мозаїка» А.В.Буреніной

  Додаткова методична література

  1

  БоромиковаО. С. «Корекція мови і руху», СП б., 1999р

  2

  Ветлугіна Н.О. «Методика музичного виховання в дитячому садку»,

  Просвітництво, 1989р.

  3

  Макшанцева Е «Скворушка» (збірник музично - мовних ігор для дітей

  дошкільно го віку), М., Арті - Ілекса, 1998 г.

  4

  Навчайте дітей співати (для дітей 3-8 років). Т.М.Орлова. Москва Просвітництво », 1988.

  Наочно-дидактичні посібники

  1

  Набір ілюстрацій «Времена года»

  2

  Набір ілюстрацій «Тварини, птаха»

  3

  Маски для музичних рухливих ігор

  4

  Дидактичний посібник «Музичні інструменти»

  5

  Портрети композиторів

  Музично-дидактичні ігри

  Музично-дидактичні ігри для дітей молодшого дошкільного віку

  1

  «Сонечко і дощик»

  2

  «Сумно-весело»

  3

  «Інструменти»

  4

  «Теремок»

  5

  «Де мої дітки?»

  Музично-дидактичні ігри для дітей середнього дошкільного віку

  1

  «Дізнайся інструмент»

  2

  «Квіти»

  3

  "Що роблять діти"

  4

  «До нас гості прийшли»

  5

  «Знайди іграшку»

  Музично-дидактичні ігри для дітей старшого дошкільного віку

  1

  «Дізнайся пісню»

  2

  «Назви музичний інструмент»

  3

  «Зберися в гурток»

  4

  «Два синьйора»

  5

  «Колобки настрою»

  6

  «Повтори звук»

  7

  «Повтори ритмічний малюнок»

  Музичні інструменти та іграшки

  1

  бубен

  2

  Металофон 12 тонів

  3

  Гітара дитяча (іграшка)

  4

  Вертушка (шумовий музичний інструмент)

  5

  дерев'яні ложки

  1

  Ігрові ложки

  2

  калатало

  3

  Кокошник (ударний музичний інструмент, варіація калатала)

  4

  бубонці

  5

  Маракаси (пара)

  6

  тріскачка пластинчатая

  7

  Барабан з паличками

  8

  Трикутники (набір з 4 шт., Ударний музичний інструмент)

  9

  брязкальця

  10

  Дзвіночки на дерев'яній ручці (21 шт.)

  11

  М'які іграшки різних розмірів, що зображують тварин

  12

  Лялька в одязі

  13

  Ширма для підлоги для лялькового театру

  14

  Набір перчаточних ляльок до різних казок (не менше 3 ляльок)

  15

  Шапочка-маска для театралізованих вистав

  16

  Будиночок для театралізованих вистав  Навчальний аудіо- та відеокомплект  3.2. Річний календарний навчальний графік

  муніципального автономного дошкільного навчального закладу міста Нижньовартовська

  дитячого садка №60 «Попелюшка» на 2015-2016 навчальний рік


  Початок навчального року: 01.09.2015

  Кінець навчального року: 31.05.2016


  Зимові канікули: 08.01.16 - 14.01.16 (7 днів)


  Літній період: 01.06.16 - 31.08.16


  Кількість навчальних тижнів, днів на рік:

  всього: 36 тижнів і 4 дні, 184 навчальних дня

  1 півріччя - 17 тижнів 2 дні

  04.11.15 - святкові дні - 1

  01.01.16- 10.01.16 - святкові дні - 10


  2 півріччя: 19 тижнів, 2 дня

  23.02.16- святковий день-1

  08.03.16 - святковий день - 1

  01.05.16- святковий день - 1

  09.05.16 - святковий день - 1


  2 дні

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  -


  Кількість навчальних днів

  4


  1

  4


  1

  4


  1

  4


  1

  2

  22


  5

  5

  5

  5
  2 дні

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в


  Кількість навчальних днів

  2


  1

  4


  1

  4


  1

  4


  1

  4


  22


  5

  5

  5

  5

  5  3 дні

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у


  Кількість навчальних днів

  1

  3


  2

  3


  2

  3


  2

  3


  2

  2

  23  5

  5

  5

  5
  4 дні

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  в

  п

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  -

  -


  Кількість навчальних днів

  3

  2


  3

  2


  3

  2  3


  1  19


  5

  5

  5

  5  2 дні

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  п

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у


  Кількість навчальних днів

  4

  1


  3


  1

  4


  1

  4


  1

  3

  22


  5

  5

  5

  5
  місяць

  КВІТЕНЬ

  разом

  тиждень

  29

  30

  31

  32

  33


  4 тижні

  1 день

  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31
  в

  в


  в

  в


  в

  в


  в

  в


  в

  -


  Кількість навчальних днів

  1


  1

  4


  1

  4


  1

  4


  1

  4  21


  5

  5

  5

  5  Дата

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31  в

  п

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  п

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у

  у

  у

  у

  в

  в

  у

  у


  Кількість навчальних днів


  1

  3  2

  2


  3

  2


  3

  2


  2

  20


  5

  5

  5

  5

  4


  3.3.Об'ем освітньої навантаження

  Обсяг освітньої навантаження, навчальний план в Мадоу міста Нижньовартовська ДС №60 «Попелюшка» розроблений на основі зразковою основної освітньої програми «Від народження до школи» під редакцією Н.Є. Веракси для груп загальнорозвиваючу спрямованості.

  Навчальний план відображає гранично допустиму тижневе навантаження, не перевищує встановлених норм (відповідає нормативним вимогам СанПіН 2.4.1.3049-13).

  Педагогічний процес, включає організоване навчання (безпосередньо-освітня діяльність). У групах загальнорозвиваючу спрямованості допускається 2 НСД в тиждень.

  Тривалість організованою освітньої діяльності для дітей 7-го року життя - не більше 30 хвилин.

  В середині часу, відведеного на безперервну освітню діяльність, проводиться физкультминутка. Перерви між періодами організованою освітньої діяльності становить не менше 10 хвилин (п.11.8-11.12 СанПіН 2.4.1.3049-13).


  Ранній вік (2 роки -3 року)

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Художньо - естетичний розвиток

  розвиток музикальності

  10 хв.

  2 зан.

  8 зан.

  72 зан.


  2


  гурток

  10 хв.

  1 зан.

  4 зан.

  36 зан.

  ВСЬОГО


  3 зан.

  12 зан.

  108 зан.

  Норма по СанПин 2.4.1.3049-13 (від 15 .05.2013г.)

  8-10хв.

  10 зан.в тижнів.

  (100мін. / 1ч.40мін.)  Норма по ФГОС ДО Обсяг обов'язкової частини програми рекомендується не менше 60%

  70%

  Норма по ФГОС ДО Обсяг варіативної частини програми не більше 40%

  30%


  Дошкільний вік (3 роки-4 роки)

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Фізичний розвиток

  плавання

  15 хв.

  1зан.

  4 зан.

  36 зан.

  2.

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Художньо - естетичний розвиток

  розвиток музикальності

  15 хв.

  2 зан.

  8 зан.

  72 зан.

  2.


  гурток

  15 хв.

  1зан.

  4 зан.

  36 зан.

  ВСЬОГО

  15 хв.

  4 зан.

  16 зан.

  144зан.


  60хв. /

  1год.

  240мін. /

  4 години.

  2160мін. /

  36часов.

  Норма по СанПин 2.4.1.3049-13 (від 15 .05.2013г.)

  15 хв.

  11 зан.в тижнів.

  (165 м. / 2ч.45 м.)  Норма по ФГОС ДО Обсяг обов'язкової частини програми рекомендується не менше 60%

  63%

  Норма по ФГОС ДО Обсяг варіативної частини програми не більше 40%

  37%  Дошкільний вік (4 роки-5 років)

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Фізичний розвиток

  плавання

  20 хв

  1зан.

  4 зан.

  36 зан.

  2.

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Художньо - естетичний розвиток

  розвиток музикальності

  20 хв.

  2 зан.

  8 зан.

  72 зан.

  3.


  гурток

  20 хв

  1 зан.

  4 зан.

  36 зан.

  ВСЬОГО

  20 хв.

  4 зан.

  16 зан.

  144зан.


  80 хв. /

  1год 20хв.

  320мін. /

  5часов 20хв.

  2880мін. /

  48часов.

  Норма по СанПин 2.4.1.3049-13 (від 15 .05.2013г.)

  20 хв.

  12 зан.в тижнів.

  (240 м. / 4ч.)  Норма по ФГОС ДО Обсяг обов'язкової частини програми рекомендується не менше 60%

  66,6%

  Норма по ФГОС ДО Обсяг варіативної частини програми не більше 40%

  33,4%

  Дошкільний вік (5років-6 років)

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Фізичний розвиток

  плавання

  25 хв.

  2 зан.

  8 зан.

  72 зан.

  2

  Соціально - комунікативний розвиток;

  Художньо - естетичний розвиток

  розвиток музикальності

  25 хв.

  2 зан.

  8 зан.

  72 зан.

  3


  гурток

  25 хв.

  1 зан.

  4 зан.

  36 зан.

  ВСЬОГО

  25 хв.

  5зан.

  20зан.

  180 зан.


  125мін. /

  2час.05мін.

  500мін. /

  8час. 20 хв.

  4500мін. /

  75час.

  Норма по СанПин 2.4.1.3049-13 (від 15 .05.2013г.)

  25хв.

  15 зан. на тиждень. (375м. / 6 ч.15м.)  Норма по ФГОС ДО Обсяг обов'язкової частини програми рекомендується не менше 60%

  66,6%

  Норма по ФГОС ДО Обсяг варіативної частини програми не більше 40%

  33,4%

  Дошкільний вік (6 років-7 років)

  150мін. /

  2час.30мін.

  600мін. /

  10 годин.

  5400мін. /

  90час.

  Норма по СанПин 2.4.1.3049-13 (від 15 .05.2013г.)

  30 хв.

  17 зан.в тижнів.

  (510м. / 8ч.30м.)  Норма по ФГОС ДО Обсяг обов'язкової частини програми рекомендується не менше 60%

  71%

  Норма по ФГОС ДО Обсяг варіативної частини програми не більше 40%

  29%

  Призначення занять складається в систематизації, поглиблення, узагальненні особистого досвіду дитини: в освоєнні нових, складних способів пізнавальної діяльності; в усвідомленні зв'язків і залежностей, які приховані від дітей в повсякденних справах і вимагають для освоєння спеціальних умов і управління з боку педагога.


  3.4. Розклад організованої освітньої діяльності при 12 - годинному перебуванні

  для дітей раннього (2г.- 3г.) і дошкільного віку (3г. - 7 років) груп загальнорозвиваючу спрямованості


  вівторок

  середа

  четвер

  п'ятниця

  Група

  час

  НОД

  час

  НОД

  час

  НОД

  час

  НОД

  час

  НОД

  2 молодша «А» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности  09.55 - 10.10

  музика

  15.45 - 16.00

  музика

  2 молодша «В» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности

  09.00 - 09.15

  музика  09.00 - 09.15

  музика

  2 молодша «Г» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности

  09.55 - 10.10

  музика  09.55 - 10.10

  музика

  Середня «А» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности

  09.00 - 09.20

  музика  09.25 - 09.45

  музика

  Середня «Б» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности  09.30 -09.50

  музика  09.30 - 09.50

  музика  Старша «Б» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности

  15.15 - 15.50

  музика

  11.45 - 12.05

  музика  Середня «В» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности  11.00-11.20


  15.40-16.00


  Старша «А» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности

  16.10-16.35


  10.10-10.35
  Старша «В» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности  Старша «Г» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности  Старша «Д» дошкільного віку загальнорозвиваючу напрвленности


  3.5. Режим дня при 12-годинному перебуванні для дітей раннього (2г. -3г.) І дошкільного віку (3г. -7 років)

  груп загальнорозвиваючу спрямованості в холодний період року

  Циклограма роботи

  музичного керівника Басової Т.А.

  на 2015-2016 навчальний рік


  День тижня

  час

  заходи

  час

  Примітка

  понеділок

  08.30 - 08.40

  провітрювання

  10

  Індивідуальна робота з дітьми - 185 хв.


  НСД - 55 хв.


  Провітрювання - 60 хв.


  Спільна робота з вихователями груп -120 хв.
  Робочий день - 440 хв.
  08.40 - 09.00

  Індивідуальна робота з розвитку музичних - ритмічних рухів з дітьми 2 молодшої «А» групи

  20

  09.00 - 09.20

  НСД в середній «А» групі

  20

  09.20 - 09.30

  провітрювання

  10

  09.30 - 10.20

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми середньої «А» групи

  50

  10.20 -10.30

  провітрювання

  10

  10.30 - 11.00

  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок з дітьми середньої «Б» групи

  30

  11.00 - 12.00

  Спільна робота з вихователями при підготовці до ранків і розваг

  60

  12.00 - 12.30

  обід
  12.30 - 13.00

  Спільна робота з вихователями груп

  60


  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок з дітьми старшої «Б» групи

  25

  13.55 -14.15

  провітрювання

  10

  14.15 - 15.15

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми 2 молодшої «В» групи

  60


  15.15 - 15.25

  провітрювання

  10

  15.15 -15.50

  НСД в старшій групі «Б»

  25

  15.50 - 16.00

  провітрювання

  10

  16.00 - 16.20

  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  20

  вівторок

  08.30 - 08.40

  провітрювання


  10


  Індивідуальна робота з дітьми - 210мін.  НСД - 35хв.


  Провітрювання - 55 хв.


  Спільна робота з вихователями груп -120 хв.


  Робота з батьками - 20 хв


  Робочий день - 440 хв.

  08.40 - 09.20


  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів з дітьми 2 молодшої «Г» групи

  40


  09.20 - 09.30

  провітрювання

  10

  09.30 - 09.50

  НСД в середній «Б» групі

  20

  09.50 - 09.55

  провітрювання

  5

  09.55 -10.10

  НСД в 2 молодшої «А»

  15

  10.10. - 10.20

  провітрювання

  10

  10.20 - 11.10

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми

  50

  11.10 - 11.20

  провітрювання

  10

  11.20 - 12.00

  Індивідуальна робота з розвитку співочих навичок з дітьми середньої «А» групи

  40

  12.00 - 12.30

  обід


  12.30 - 13.30

  Спільна робота з вихователями при підготовці до ранків і розваг

  60

  13.30 - 14.30  Спільна робота з вихователями груп

  60  14.30 - 15.00

  Індивідуальна робота з розвитку співочих навичок з дітьми старшої «Б» групи

  30


  15.00 - 15.10

  провітрювання

  10


  15.10 - 16.10

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми

  60

  15.40 - 16.00

  Робота з батьками

  20

  16.00 - 16.20

  Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей з дітьми середньої «Б» групи

  20

  середа

  08.20 - 08.30

  провітрювання


  10


  Індивідуальна робота з дітьми - 140 хв.


  НСД - 45хв.


  Провітрювання - 60 хв.


  Заповнення документації - 30 хв.


  Робота з батьками - 35 хв.


  Виготовлення нестандартного обладнання - 60 хв.


  Робота з методичним матеріалом, редакція робочої програми педагога - 60 хв.


  Робочий день - 430 хв.

  08.30 - 08.50


  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів з дітьми 2 молодшої «А» групи

  20


  08.50 - 09.00

  провітрювання


  10


  09.00 - 09.15

  НСД в 2 молодшій «В» групі

  15

  09.15 -09.25

  провітрювання


  10


  09.25 - 09.45

  Індивідуальна робота з розвитку слуху та голосу в 2 молодшій «В» групі

  20

  09.45 -09.55

  провітрювання

  10


  09.55 - 10.10

  НСД в 2 молодшій «Г» групі

  15

  10.10 - 10.40

  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  30

  10.40 - 11.10

  Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей дітей 2 молодшої «Г» групи

  30

  11.10 - 11.20

  провітрювання

  10

  11.20 - 12.00

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми

  40

  12.00 - 12.30

  обід


  12.30 - 13.30

  Виготовлення нестандартного обладнання

  60

  13.30 - 14.30

  Робота з методичним матеріалом, редакція робочої програми педагога

  60

  14.30 - 15.00

  Індивідуальна робота з розвитку співочих навичок з дітьми середньої «А» групи

  30

  15.00 - 15.35

  Робота з батьками

  35

  15.35 -15.45

  провітрювання

  10

  15.45 - 16.00

  НСД в 2 молодшій групі

  15

  четвер

  08.30 - 08.40

  провітрювання


  10


  Індивідуальна робота з дітьми - 210 хв.


  НСД - 45хв.


  Провітрювання - 80 хв.


  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  Робота з батьками - 20 хв.

  Спільна робота з вихователями груп - 60 хв.
  Робочий день - 440 хв.

  08.40 - 09.20


  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів з дітьми середньої «Б» групи

  40


  09.20 - 09.30

  провітрювання


  10  09.30 - 09.50


  НСД в середній «Б» групі


  20

  09.50 - 10.00

  провітрювання


  10


  10.00 - 11.00

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми старшої «Б» групи

  60

  11.00 - 11.10

  провітрювання


  10


  11.10 - 11.35

  Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей дітей 2 молодшої «А» групи

  25

  11.35 - 11.45

  провітрювання


  10


  11.45 - 12.05

  НСД в старшій «Б» групі


  25

  12.05 - 12.30

  обід


  12.30 - 13.00

  Спільна робота з вихователями груп

  60

  13.00 -

  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок з дітьми 2 молодшої «В» групи

  25

  13.55 -14.15

  провітрювання

  10

  14.15 - 14.45

  Індивідуальна робота з обдарованими дітьми 2 молодшої «Г» групи


  30

  14.45 - 14.55

  провітрювання


  10

  14.55 - 15.25

  Індивідуальна робота з розвитку співочих навичок з дітьми середньої «А» групи


  30

  15.25-15.35

  провітрювання


  10

  15.35 - 16.00

  Робота з батьками


  25

  16.00 - 16.20

  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  20

  п'ятниця

  08.30 - 08.40  провітрювання

  10

  Індивідуальна робота з дітьми - 215 хв.


  НСД - 75 хв.


  Провітрювання - 80 хв.


  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  Робота з батьками - 45 хв.

  Спільна робота з вихователями груп - 30 хв.
  Робочий день - 410 хв.

  08.40 - 08.50  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок з дітьми середньої «Б» групи

  10

  08.50 - 09.00

  провітрювання

  10

  09.00 - 09.15


  НСД в 2 молодшій «В» групі

  15

  09.15 - 09.25

  провітрювання

  10

  09.25 - 09.45

  НСД в середній «А» групі

  20

  09.45 - 09.55

  провітрювання

  10

  09.55 - 10.10

  НСД в 2 молодшій «Г» групі


  15

  10.10 - 10.20

  провітрювання


  10

  10.20 - 10.50


  Індивідуальна робота з розвитку творчих здібностей дітей старшої «Б» групи


  30

  10.50 -11.00

  провітрювання

  10

  11.00 - 12.00

  Індивідуальна робота з розвитку музично-ритмічних рухів з дітьми 2 молодшої «А» групи

  60

  12.00 - 12.30

  обід


  12.30 - 13.00

  Спільна робота з вихователями груп

  30

  13.00 - 13.30

  Індивідуальна робота з розвитку співочий навичок з дітьми 2 молодшої «В» групи

  30

  13.30 -13.40

  провітрювання

  10

  13.40 - 14.40

  Індивідуальна робота з розвитку слуху та голосу в 2 молодшій «Г» групі

  60

  14.40 - 15.15

  Заповнення документації «Журналу ходу і ведення освітнього процесу» в групах ДНЗ

  45  Загальний час роботи за тиждень становить - 2160 хвилин


  ЗАТВЕРДЖЕНО:

  завідувач

  Мадоу міста Нижньовартовська ДС

  60 «Попелюшка»

  _______________ О.Г. Коктишева


  Циклограма

  роботи музичного керівника Ідрісова Зілари Галіулловни

  на 2015-2016 навчальний рік


  дні

  тижні

  безпосередньо освітня

  діяльність

  Індивідуальна робота з дітьми.

  Спільна діяльність.


  понеділок

  15.25 -15.50-старша «Б»

  Група

  15.40-15.50-провітрювання

  15.40 -16.10- старша «Д» група

  10.00-11.00 - індив. робота з розвитку музично-ритмічних рухів (пор. «В»)

  11.00-12.00 - робота з обдарованими дітьми

  12.00-12.30 - індив. робота з розвитку співочих навичок (ст. «А»)

  12.30-13.00-перерву

  13.00-14.00 - консультація з вихователями групи молодшого дошкільного віку «А»

  14.00-15.00 - консультація з вихователями групи молодшого дошкільного віку «Б»

  15.00-15.20-індів.работа по розвитку співочих навичок (ст. «Б»)

  16.10-16.50 - індів.работа по розвитку співочих навичок (ст. «Д»)

  16.50-17.20 - робота з батьками

  17.20-17.50-гурткова робота


  65 хвилин

  420 хв


  Разом в день

  485 хв

  вівторок

  9.00-9.15-2-а молодша група «Б»

  9.15-9.25-провітрювання

  9.55-10.10-2-а молодша група «А»

  10.10-10.20-провітрювання

  11.00-11.20 - середня група «В»

  8.00-8.30- індів.работа з обдарованими дітьми

  8.30-9.00- індив. робота з розвитку творчих здібностей (ст. «Д»)

  9.30-9.50-індів.работа (2 мл. «Б»)

  10.20-11.00-індів.работа з розвитку слуху та голосу (2 мл. «А»)

  11.20-11.50- індивідуальна робота в старшій групі «А»

  11.50-12.30 -індів.работа з розвитку слуху та голосу (ст. «А»)

  12.30-13.00 - перерва

  13.00-14.00 - консультація з вихователями середньої групи «В»

  14.00-15.00 - консультація з вихователями ст. «А»  70 хвилин

  310 хвилин


  Разом в день

  380 хвилин

  середа

  15.45-16.00- молодша група «Б»

  16.00-16.10-провітрювання

  16.10-16.35-старша група «А»

  10.50-11.00-інд.работа з розвитку муз-рітміч.двіженій (молодші групи)

  11.00-12.00 - робота з обдарованими дітьми

  12.00-12.30 - індив. робота з розвитку співочих навичок (ст. «Д»)

  12.30-13.00-перерву

  13.00-14.00 - консультація з вихователями групи старшого дошкільного віку «Б»

  14.00-15.00 - консультація з вихователями групи старшого дошкільного віку «Д»

  15.00-15.20-індів.работа з розвитку творчих здібностей (ст. «Б»)

  16.10-16.50 - індів.работа по розвитку співочих навичок (ст. «Д»)

  16.50-17.20 - робота з батьками

  17.20-17.50-гурткова робота  50 хвилин

  390 хвилин


  Разом в день

  440 хвилин

  четвер

  9.00-9.15-молодша група «Б»

  9.15-9.30-провітрювання

  10.00-10.25-старша група «А»

  10.25-10.35-провітрювання

  10.45-11.15- старша група «Д»

  11.15-11.25-провітрювання

  11.45-12.10-старша група «Б»

  8.00 -8.30 - індів.работа-гра на д.м.і. (Ст. «А»)

  8.30-9.00 - індів.работа -игра на д.м.і. (Ст. «Б»)

  9.30-10.00 - індив. робота з розвитку слуху та голосу (ст. «Б»)

  10.35-10.45 - індивідуальна робота з дітьми середньої групи «В» по ритміці

  11.25-11.45- індивідуальна робота з дітьми молодшої групи «А»

  12.10-12.30-індив. робота з розвитку слуху та голосу (ст. «Д»)

  12.30-13.00 -перерив

  13.00-15.00 - методичний годину


  125 хвилин

  295 хвилин


  Разом в день

  420 хвилин

  п'ятниця

  15.40-16.00 - середня група «В»

  8.45-9.30-інд. робота з дітьми

  9.30 -10.30 - індів.работа з розвитку музично-рімт. рухів (ст. «Б»)

  10.30 - 11.00- індів.работа з розвитку музично-рімт. рухів (ст. «Д»)

  11.00-12.00 - робота з обдарованими дітьми

  12.00-12.30 - інд.работа-гра на д.м.і. (Ст. «Д»)

  12.30 -13.00- перерву

  13.00-14.00 - спільна діяльність з профільними фахівцями

  14.00-15.00 -работа по складанню, розробці сценаріїв розваг, свят

  15.00-15.40-інд.работа по розвитку співочих навичок (пор. «Б»)

  20 хв

  415 хвилин


  Разом в день

  435 хвилин

  НОД

  Індивідуальна робота з дітьми

  230 хвилин

  825 хвилин

  Разом в тиждень

  2160 хв  3.6. Особливості традиційних подій, свят, заходів


  Ранній вік (2г. - 3 р)

  Залучати дітей до посильної участі в іграх, забавах, розвагах і святах.

  Відзначати свята відповідно до вікових можливостей і інтересами дітей.

  дошкільний вік (3г. - 4 м)

  Розваги. Показувати театралізовані вистави. Організовувати прослуховування звукозаписів; перегляд мультфільмів. Проводити розваги різної тематики (для закріплення і узагальнення пройденого матеріалу). Викликати інтерес до нових тем, прагнути до того, щоб діти отримували задоволення від побаченого і почутого під час розваги.

  Свята. Залучати дітей до святкової культурі. Відзначати державні свята (Новий рік, «Мамин день»).

  Сприяти створенню обстановки загальної радості, гарного настрою.

  дошкільний вік (4 р.- 5 л.)

  Розваги. Створювати умови для самостійної діяльності дітей, відпочинку та отримання нових вражень. Розвивати інтерес до пізнавальним розваг, знакомящим з традиціями і звичаями народу, витоками культури.

  Залучати дітей до процесу підготовки різних видів розваг; формувати бажання брати участь в ляльковому спектаклі, музичних і літературних концертах; спортивних іграх і т.д.

  Здійснювати патріотичне і моральне виховання.

  Долучати до художній культурі. Розвивати уміння і бажання займатися цікавою творчою справою (малювати, ліпити і т.д.).

  Свята. Залучати дітей до святкової культурі російського народу. Розвивати бажання брати участь у святах.

  Формувати почуття причетності до подій, які відбуваються в дитячому саду, країні. Виховувати любов до Батьківщини.

  Організовувати ранки, присвячені Новому року, 8 Березня, Дня захисника Вітчизни, свята народного календаря.

  дошкільний вік (5 л. - 6 л.)

  Розваги. Створювати умови для прояву культурно-пізнавальних потреб, інтересів, запитів і переваг, а також використання отриманих знань і умінь для проведення дозвілля. Сприяти появі спортивних захоплень, прагнення займатися спортом.

  Свята. Формувати у дітей уявлення про буденні та святкові дні. Викликати емоційно позитивне ставлення до свят, бажання брати активну участь в їх підготовці (прикраса груповий кімнати, музичного залу, ділянки дитячого саду і т. Д.). Виховувати увагу до оточуючих людей, прагнення привітати їх з пам'ятними подіями, піднести подарунки, зроблені своїми руками.

  дошкільний вік (6 о.- 7 л.)

  Розваги. Формувати прагнення активно брати участь в розвагах, спілкуватися, бути доброзичливими і чуйними; осмислено використовувати набуті знання і вміння в самостійній діяльності.

  Розвивати творчі здібності, допитливість, пам'ять, уява, вміння правильно поводитися в різних ситуаціях.

  Розширювати уявлення про мистецтво, традиції та звичаї народів Росії, закріплювати вміння використовувати отримані навички та знання в житті.

  Свята. Розширювати уявлення дітей про міжнародні та державні свята.

  Розвивати відчуття причетності до народних урочистостей.

  Залучати дітей до активного, різноманітному участі в підготовці до свята і його проведення.

  Виховувати почуття задоволення від участі в колективній передсвяткової діяльності. Формувати основи святкової культури.


  3.7. Організація розвиваючої предметно - просторового середовища

  Однією з умов реалізації зразкової основної освітньої програми дошкільної освіти «Від народження до школи» є створення розвивального і емоційно комфортної для дитини освітнього середовища.

  Освітнє середовище передбачає спеціально створені умови, такі, які необхідні для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства. Під предметно-розвиваючого середовищем розуміють певний простір, організаційно оформлене і предметно насичене, пристосоване для задоволення потреб дитини в пізнанні, спілкуванні, праці, фізичний і духовний розвиток в цілому. Сучасне розуміння предметно-просторового середовища включає в себе забезпечення активної життєдіяльності дитини, становлення його суб'єктної позиції, розвитку творчих проявів усіма доступними, що спонукають до самовираження засобами.

  Розвиваюча предметно - просторове середовище забезпечує максимальну реалізацію освітнього потенціалу простору групи, матеріалів, обладнання та інвентарю для розвитку дітей дошкільного віку відповідно до особливостей віку дітей і їх індивідуальних особливостей, охорони і зміцнення їх здоров'я, врахування особливостей і корекції мовних порушень.

  Розвиваюча предметно-просторове середовище забезпечує можливість спілкування і спільної діяльності дітей (в тому числі дітей різного віку) і дорослих, рухової активності дітей, а також можливості для усамітнення.

  Розвиваюча предметно-просторова середовище, створене в групі, забезпечує реалізацію освітніх областей в освітньому процесі, що включає:

  • спільну партнерську діяльність дорослого і дітей;

  • вільну самостійну діяльність самих дітей в умовах створеної педагогами предметної розвиваючого освітнього середовища, що забезпечує вибір кожною дитиною діяльності за інтересами і дозволяє йому взаємодіяти з однолітками або діяти індивідуально.

  Розвиваюча предметно-просторове середовище в облаштована відповідно до вимог ФГОС ДО і вимогам СанПіН, з урахуванням принципу інтеграції освітніх областей (матеріали та обладнання для однієї освітньої галузі використовуються і в ході реалізації інших областей) і принципами організації простору, а саме:

  • змістовно-насиченою, розвиваючої;

  • трансформованою;

  • поліфункціональної;

  • варіативної;

  • доступною;

  • безпечної;

  • здоров'я сберегающей;

  • естетично-привабливою.  3.8. Роль педагога в організації психолого-педагогічних умов


  роль педагога

  Організація рппс (види діяльності)

  Забезпечення емоційного благополуччя дитини

  педагог повинен:

  • спілкуватися з дітьми доброзичливо, без звинувачень і погроз;

  • уважно вислуховувати дітей, показувати, що розуміє їхні почуття, допомагати ділитися своїми переживаннями і думками;

  • допомагати дітям виявити конструктивні варіанти поведінки;

  • створювати ситуації, в яких діти за допомогою різних культурних засобів (гра, малюнок, рух і т.д.) можуть висловити своє ставлення до особистісно-значущим для них подій і явищ, в тому числі тим, що відбувається в дитячому саду;

  забезпечувати протягом дня чергування ситуацій, в яких діти грають разом і можуть при бажанні побути на самоті або в невеликій групі дітей.

  Забезпечення емоційного благополуччя дитини досягається за рахунок поваги до його індивідуальності, чуйності до його емоційному стану, підтримки його почуття власної гідності. У дошкільному закладі педагог повинен створити атмосферу прийняття, в якій кожна дитина відчуває, що його цінують і приймають таким, яким він є; можуть вислухати його і зрозуміти.

  Для забезпечення емоційного благополуччя дітей обстановка є привабливою, майже домашній, в такому випадку діти швидко освоюються в ній, вільно висловлюють свої емоції. Всі приміщення групи, призначені для дітей, обладнані таким чином, щоб дитина відчувала себе комфортно і вільно. Комфортне середовище це середовище, в якому дитині затишно і впевнено, де він може себе зайняти цікавим, улюбленою справою. Комфортність середовища доповнюється її художньо-естетичним оформленням, яке позитивно впливає на дитину, викликає емоції, яскраві і неповторні відчуття. Перебування в такій емоціогенной середовищі сприяє зняттю напруги, скутості, зайвої тривоги, відкриває перед дитиною можливості вибору роду занять, матеріалів, простору.

  Формування доброзичливих, уважних відносин

  Виховання у дітей доброзичливого й уважного ставлення до людей можливо тільки в тому випадку, якщо педагог сам ставиться до дітей доброзичливо і уважно, допомагає конструктивно вирішувати виникаючі конфлікти.

  Для формування у дітей доброзичливого ставлення до людей педагогу слід:

  • встановлювати зрозумілі для дітей правила взаємодії;

  • створювати ситуації обговорення правил, прояснення дітьми їхнього змісту;

  • підтримувати ініціативу дітей старшого дошкільного віку зі створення нових норм і правил (коли діти спільно пропонують правила для вирішення проблемних ситуацій).

  розвиток самостійності

  Середовище є варіативної, складається з різних майданчиків (майстерень, дослідних майданчиків, художніх студій, бібліотечок, ігрових, лабораторій та ін.), Які діти можуть вибирати за власним бажанням. Предметно-просторова змінюється відповідно до інтересів і проектами дітей не менше, ніж один раз в декілька тижнів.


  Розвиток самостійності включає дві сторони: адаптивну (уме¬ніе розуміти існуючі соціальні норми і діяти відповідно до них) і активну (готовність приймати самостійні рішення).

  В ході реалізації Програми дошкільнята отримують позитивний соціальний досвід створення і втілення власних задумів. Діти повинні відчувати, що їх спроби пробувати нове, в тому числі і при плануванні власного життя протягом дня, будуть підтримані дорослими. Це можливо в тому випадку, якщо освітня ситуація буде будуватися з урахуванням дитячих інтересів. Освітня траєкторія групи дітей може змінюватися з урахуванням що відбуваються в житті дошкільнят подій.

  Для формування дитячої самостійності педагог вибудовує освітнє середовище таким чином, щоб діти могли:

  • вчитися на власному досвіді, експериментувати з різними об'єктами, в тому числі з рослинами;

  • перебувати протягом дня як в одновікових, так і в різновікових групах;

  • змінювати або конструювати ігровий простір відповідно до виникаючих ігровими ситуаціями;

  • бути автономними в своїх діях і прийнятті доступних їм рішень.

  З метою підтримки дитячої ініціативи педагогам регулярно створює ситуації, в яких дошкільнята вчаться:

  • за участю дорослого обговорювати важливі події з однолітками;

  • здійснювати вибір і доводити його (наприклад, дітям можна пропонувати спеціальні способи фіксації їх вибору);

  • пред'являти і обґрунтовувати свою ініціативу (задуми, пропозиції та ін.);

  • планувати власні дії індивідуально і в малій групі, команді;

  • оцінювати результати своїх дій індивідуально і в малій групі, команді.

  Всі ранки і свята створюються з урахуванням дитячої ініціативи і включають імпровізації і презентації дитячих творів


  Створення умов для розвитку вільної ігрової діяльності

  Гра-одне з найбільш цінних новоутворень дошкільного віку. Граючи, дитина вільно і з задоволенням освоює світ у всій його повноті -з боку смислів і норм, навчаючись розуміти правила і творчо перетворювати їх. Розвиток вільної ігрової діяльності вимагає підтримки з боку дорослого. Педагог може виступати в грі і в ролі активного учасника, і в ролі уважного спостерігача.

  З метою розвитку ігрової діяльності педагог повинен вміти:

  • створювати протягом дня умови для вільної гри дітей;

  • визначати ігрові ситуації, в яких дітям потрібна непряма допомога;

  • спостерігати за граючими дітьми і розуміти, які саме події дня відображаються в грі;

  • відрізняти дітей з розвиненою ігровою діяльністю від тих, у кого гра розвинена слабо;

  • побічно керувати грою, якщо гра носить стереотипний характер (наприклад, пропонувати нові ідеї або способи реалізації дитячих ідей).

  Крім того, педагоги повинні знати дитячу субкультуру: найбільш типові ролі та ігри дітей, розуміти їхню соціальну значимість.

  Вихователь повинен встановлювати взаємозв'язок між грою і іншими видами діяльності. Спонтанна гра є не стільки засобом для організації навчання, скільки самоцінною діяльністю дітей.

  Ігрове середовище стимулює дитячу активність і постійно оновлюватися відповідно до поточними інтересами і ініціативою дітей. Ігрове обладнання має бути різноманітним і легко трансформується. Діти повинні мати можливість брати участь у створенні та оновленні ігрового середовища. Можливість внести свій вклад в її удосконалення повинні мати і батьки.


  Створення умов для розвитку пізнавальної діяльності

  Навчання найбільш ефективно тоді, коли дитина зайнята значущим і цікавим дослідженням навколишнього світу, в ході якого він самостійно і за допомогою дорослого робить відкриття. Педагог повинен створювати ситуації, в яких може виявлятися дитяча пізнавальна активність. Ситуації, які можуть стимулювати пізнавальний розвиток (тобто вимагають від дітей розвитку сприйняття, мислення, уяви, пам'яті), виникають в повсякденному житті дитини постійно: на прогулянках, під час їжі, укладання спати, одягання, підготовки до свята і т.д.

  Стимулювати дитячу пізнавальну активність педагог може:

  • регулярно пропонуючи дітям питання, які потребують не тільки відтворення інформації, але і мислення;

  • регулярно пропонуючи дітям відкриті, творчі питання, в тому числі -проблемно-суперечливі ситуації, на які можуть бути дані різні відповіді;

  • забезпечуючи в ході обговорення атмосферу підтримки та прийняття;

  • дозволяючи дітям визначитися з рішенням в ході обговорення тієї чи іншої ситуації;

  • організовуючи обговорення, в яких діти можуть висловлювати різні точки зору з одного й того ж питання, допомагаючи побачити розбіжність точок зору;

  • ладу обговорення з урахуванням висловлювань дітей, які можуть змінити хід дискусії;

  • допомагаючи дітям виявити помилки в своїх міркуваннях;

  • допомагаючи організувати дискусію;

  • пропонуючи додаткові кошти (рухові, образні, в т.ч. наочні моделі і символи), в тих випадках, коли дітям важко вирішити задачу.

  Середовище є насиченою, надає дитині можливість для активного дослідження і вирішення завдань, містити сучасні матеріали (конструктори, матеріали для формування сенсорики, набори для експериментування та ін.).


  Створення умов для розвитку проектної діяльності

  У дошкільному віці у дітей повинен з'явитися досвід створення власного задуму і втілення своїх проектів. У дошкільному віці діти можуть планувати і реалізовувати дослідницькі, творчі та нормативні проекти.

  З метою розвитку проектної діяльності в групі слід створювати відкриту атмосферу, яка надихає дітей на проектне дію і заохочує його. Необхідно регулярно виділяти час для проектної діяльності, створювати умови для презентації проектів.

  З метою розвитку проектної діяльності педагоги повинні:

  • створювати проблемні ситуації, які ініціюють дитячу цікавість, стимулюють прагнення до дослідження;

  • бути уважними до дитячих питань, що виникають в різних ситуаціях, регулярно пропонувати проектні освітні ситуації у відповідь на задані дітьми питання;

  • підтримувати дитячу автономію: пропонувати дітям самим висувати проектні рішення;

  • допомагати дітям планувати свою діяльність при виконанні свого задуму;

  • в ході обговорення запропонованих дітьми проектних рішень підтримувати їх ідеї, роблячи акцент на новизні кожного запропонованого варіанту;

  • допомагати дітям порівнювати запропоновані ними варіанти рішень, аргументувати вибір варіанту.

  Стимулюючи дітей до дослідження і творчості, слід пропонувати їм велику кількість цікавих матеріалів і устаткування. Природа і найближче оточення - важливі елементи середовища дослідження, що містять безліч явищ і об'єктів, які можна використовувати в спільної дослідницької діяльності вихователів і дітей.

  Створення умов для самовираження засобами мистецтва

  У дошкільному віці діти повинні отримати досвід осмислення подій і вираження свого ставлення до них за допомогою культурних засобів - ліній, кольору, форми, звуку, руху, сюжету та ін.

  Для того щоб діти навчилися виражати себе засобами мистецтва, педагог повинен:

  • планувати час протягом дня, коли діти можуть створювати свої твори;

  • створювати атмосферу прийняття та підтримки під час занять творчими видами діяльності;

  • надавати допомогу і підтримку в оволодінні необхідними для занять технічними навичками;

  • пропонувати такі завдання, щоб дитячі твори не були стереотипними, відображали їх задум;

  • підтримувати дитячу ініціативу у втіленні задуму і виборі необхідних для цього коштів;

  • організовувати виставки проектів, на яких діти можуть представити свої твори.

  Освітнє середовище забезпечує наявність необхідних матеріалів, можливість займатися різними видами діяльності: живописом, малюнком, грою на музичних інструментах, співом, конструюванням, акторською майстерністю, танцем, різними видами ремесел, виробами з дерева, з глини та ін.

  Створення умов для фізичного розвитку

  Фізичний розвиток дуже важливо для здоров'я дітей, тому що дозволяє реалізувати їх вроджене прагнення до руху. Становлення дитячої ідентичності, образу «Я» тісно пов'язане з фізичним розвитком дитини, з його спритністю, рухливістю, активністю.

  Для того щоб стимулювати фізичний розвиток дітей, важливо:

  • щодня надавати дітям можливість активно рухатися;

  • навчати дітей правилам безпеки;

  • створювати доброзичливу атмосферу емоційного прийняття, сприяє проявам активності всіх дітей (в тому числі і менш активних) в руховій сфері;

  • використовувати різні методи навчання, які допомагають дітям з різним рівнем фізичного розвитку із задоволенням бігати, лазити, стрибати.

  Середа стимулює фізичну активність дітей, властиве їм бажання рухатися, пізнавати, спонукати до рухливих ігор. В ході рухливих ігор, в тому числі спонтанних, діти повинні мати можливість використовувати ігрове та спортивне обладнання. Ігровий майданчик повинен надавати умови для розвитку великої моторики.

  Ігровий простір (як на майданчику, так і в приміщеннях) має бути трансформованим (змінюватися в залежності від гри і надавати досить місця для рухової активності).
  висновок

  Федеральний державний освітній стандарт початкової загальної освіти являє собою сукупність вимог, які враховуються в Федеральному державному освітньому стандарті дошкільної освіти.

  Програма спрямована на створення соціальної ситуації розвитку дошкільнят, які відкривають можливості позитивної соціалізації дитини, формування у нього довіри до світу, до людей і до себе, його особистісного і пізнавального розвитку, розвитку ініціативи і творчих здібностей за допомогою різних видів дитячої діяльності у співпраці з дорослими та іншими дітьми, а також на забезпечення здоров'я та безпеки дітей. Реалізація робочої навчальної програми дозволить дитині активно купувати власний досвід, творчо творити власні знання і смисли, будувати взаємодії в спільно-розділеної діяльності і в спілкуванні з іншими дітьми і дорослими. Таким чином, знання і смисли не механічно будуть засвоюватися, але активно створюватися (конструювати) самою дитиною в процесі взаємодії і діалогу з природним і соціальним світом.

  В результаті реалізації завдань освітніх областей будуть створені сприятливі умови для повноцінного проживання дитиною дошкільного дитинства. У процесі різноманітних видів дитячої діяльності: ігровий, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музично-художньої будуть сформовані основи базової культури особистості (цільові орієнтири), здійснена корекція і всебічний розвиток психічних і фізичних якостей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей вихованців , підготовка їх до життя в сучасному суспільстві, до навчання в школі.

  Список літератури


  1. Постанова Головного державного санітарного лікаря РФ від 15.05.2013 N 26
   "Про затвердження СанПіН 2.4.1.3049-13" Санітарно-епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій "

  2. Посібник «Журнал контролю та оцінки розвиваючої предметно - просторового середовища в ДОО». Підготовча до школи група (від 6 до 7 років). Програма «Від народження до школи»


  1. Наказ від 17.10.2013г. №1155 "Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти".


  СПИСОК парціальних програм, рекомендованих Міністерством освіти РФ

  Пріоритетні програми з музичного розвитку

  1. Аудіокасети з записами камерної та оперної музики. Шостий рік життя. - М .: «Віоланта», 1998..

  2. Аудіокасети з записами музичних творів (упор. В. А. Петрова). - М .: ГДРЗ, 1999.

  3. Аудіокасети з записами творів камерної та оперної музики. П'ятий рік життя. - М .: Центр «Гармонія», 1993.

  4. «Люлі-баю». Методичний посібник. - М .: «Владос», 1995. Посібники для педагогів

  5. Боронина Е. Г. «Оберіг». Програма комплексного вивчення музичного фольклору в дитячому садку ». - М .: «Владос», 1999.

  6. В. А. Петрова «Ми танцюємо і співаємо». - М .: «Карапуз», 1998.

  7. В. А. Петрова МУЗИКА-МАЛЮКАМ. - М .: Мозаїка-Синтез, 2001.-144 с.

  8. Воробйова Д. І. «Гармонія розвитку». Програма інтелектуально-художнього і творчого розвитку. - СПб .: ЛГОУ, 1996,1997.

  9. Коренева Т. Ф. «В світі музичної драматургії». - М .: «Владос», 1999.

  10. Л. Р. Меркулова «Оркестр в дитячому садку». Програма формування емоційного співпереживання і усвідомлення музики через музикування, - М., 1999..

  11. Ладушки. І. Каплунова, І. Новооскольцева. Свято кожен день / програма музичного виховання дітей. - СПб .: Композитор, 1999..

  12. Матяшина А. А. «Подорож в країну« хореографія ». Програма розвитку творчих здібностей дітей засобами хореографічного мистецтва. - М .: «Владос», 1999.

  13. Мерзлякова С. І. «Чарівний світ театру». Програма розвитку сценічної творчості дітей засобами театралізованих ігор та ігрових уявлень ». - М .: «Владос», 1999.

  14. Методичне забезпечення програми К. В. Тарасової «Синтез»

  15. Методичне забезпечення програми О.П. Радинова «Музичні шедеври»

  16. Методичне забезпечення програми Т. Ф. Кореневой «У світі музичної драматургії»:  1. О. П. Радинова «Бесіди про музичні інструменти». Комплект з 3 аудіокасет з дидактичним альбомом. - М., 1997. «Ми слухаємо музику». Навчальний посібник. Комплект з 6 аудіокасет з методичними рекомендаціями (упор. О. П. Радинова). - М .: 1997

  2. О. П. Радинова «Музичне розвиток дітей» в двох частинах. - М .: «Владос», 1997.

  3. Петрова В. А. «Малюк». Програма розвитку музикальності у дітей раннього віку (третій рік життя). - М .: «Віоланта», 1998..

  4. Радинова О. П. «Музичні шедеври». - М .: «Гном- Прес», 1999.

  5. Сорокіна Н. Ф., Мілановіч Л. Г. «театр-творчість - діти». Програма розвитку творчих здібностей засобами театрального мистецтва. - М .: МИПКРО, 1995.

  6. Т. Ф. Коренєва «Музично - ритмічні рухи для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» в 2часть. - Навчальний метод. Допомога. - (Виховання і додаткова освіта дітей). - (Б-ка музичного керівника і педагога музики). - М .: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. - ч1. - 112с .: ноти.

  7. Тарасова К. В., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г. «Гармонія». Програма розвитку музикальності у дітей. - М .: Центр «Гармонія», 1993.

  8. Тарасова К. В., Петрова М. Л., Рубан Т. Г. «Синтез». Програма розвитку музичного сприйняття на основі трьох видів мистецтв. - М .: «Віоланта», 1999.

  9. Трубнікова М. А. «Граємо в оркестрі по слуху». - М .: Центр «Гармонія», 1994.

  10. Хазова М. В. «Горенка». Програма комплексного вивчення музичного фольклору. - М .: «Владос», 1999

  11. «Хрестоматія музичного репертуару» (упор. В. А. Петрова). - М .: Центр «Гармонія», 1995. Посібники для педагогів

  12. «Хрестоматія музичного репертуару». П'ятий рік життя. - М .: Центр «Гармонія», 1993.

  13. «Хрестоматія музичного репертуару». Шостий рік життя. - М .: «Віоланта», 1998. Посібники для педагогів

  14. «Хрестоматія музичного репертуару» (упор. В. А. Петрова). - М .: Центр «Гармонія», 1995. Посібники для педагогів

  15. «Хрестоматія музичного репертуару». П'ятий рік життя. - М .: Центр «Гармонія», 1993.

  16. «Хрестоматія музичного репертуару». Шостий рік життя. - М .: «Віоланта», 1998. Посібники для педагогів

  17. Циркова Н. П. «В світі бального танцю». Програма розвитку творчих здібностей дітей засобами танцювального мистецтва. - М .: «Владос», 1999.

  ТЕХНОЛОГІЇ

  1.Тютюннікова Т. Е., «Елементарне музикування з дошкільнятами».

  2. Алексєєва Л. Н., Тютюнникова Т. Е. «Музика». Навчально-наочний посібник «Музика». - М .: АСТ, 1998.  Додаток 1


  Педагогічна діагностика з освоєння парціальних програм для дітей раннього (2г. -3г.) І дошкільного (3г. -7л.) Віку

  педагогічна діагностика

  дошкільний віку (3г. -4 м)

  Ф.І. дитини

  ладові

  почуття

  Музично-слухове уявлення.

  почуття

  ритму

  всього

  Загальний рівень

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  Високий рівень-16-18

  Середній рівень-13-15

  Низький рівень-6-12


  дошкільний вік (4г.-5 л.)

  Ф.І. дитини


  ладові

  почуття

  Музично-слухове уявлення.

  почуття

  ритма  всього

  Общий уровень

  1

  2

  1

  2

  3

  1

  2


  Высокий уровень 17-21 баллов

  Средний уровень 12-16 баллов

  Низкий уровень 7-11 балла  Старший дошкольный возраст (5 л. - 6 л.)

  Ф.И. ребенка


  Ладовое

  чувство

  Муз.-слуховое представление.

  Чувство

  ритма  всього

  Общий уровень

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4


  Высокий уровень 30-36 баллов

  Средний уровень 21-29 баллов

  Низкий уровень 12-20 баллов  Старший дошкольный возраст (6 л. -7л.)

  Ф.И. ребенка


  Ладовое

  чувство

  Муз.-слуховое представление.

  Чувство

  ритма  всього

  Общий уровень

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4  Высокий уровень 34-36 баллов

  Средний уровень 23-33 балла

  Низкий уровень 22 балла и ниже

  Додаток 2

  Педагогическая диагностика по освоению парциальной программы «Родные просторы»

  для детей дошкольного возраста


  Цель: выявить уровень развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста 5-6 лет

  Ф.И.О детей

  Эмоциональная отзывчивость на музыку

  Звуковысотный, тембровый,

  динамический слух

  Передаёт

  мелодию естественным голосом, без напряжения

  рівні

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  Високий рівень (22%) - для них характерна здатність встановлювати залежність своїх емоцій, думок і образів від музичних засобів виразності сприйманого музичного фрагмента; вони безпомилково

  відтворюють метричний малюнок пропонованої мелодії; визначають рух мелодії (вгору-вниз); безпомилково визначають тембр музичних інструментів, труднощі виникають при визначенні звучання дуетів або тріо різних інструментів; у них розвинена здатність до адекватної аудіально- моторної реакції на динамічні зміни.

  Середній рівень (50%) - для них характерна здатність робити правильний вибір двох подібних музичних фрагментів при характеристиці тільки емоційно образного осмислення музики, без аналізу засобів музичної виразності;

  вони відтворюють метричний малюнок з одним-двома метричними порушеннями

  і з деякою допомогою голосу; безпомилково визначають рух мелодії вниз-вниз; іноді відчувають труднощі мелодії вгору-вгору-вниз; безпомилково визначають звучання однієї і тієї ж мелодії у виконанні її на різних музичних інструментах; чують і передають контрастні динамічні зміни в музиці.

  Низький рівень (28%) - при сприйнятті музичних творів діти не здатні аргументувати свій вибір у визначенні зайвого із запропонованого ряду музичних фрагментів; вони плутано, нерівно відтворюють метричний малюнок і за допомогою голосу; можуть у визначенні руху мелодії: вгору-вгору-вниз, вниз-вниз; помиляються у визначенні тембрів музичних інструментів або взагалі не називають їх; не можуть у передачі контрастних динамічних змін в музиці.
  додаток 3  План взаємозв'язку профільних фахівців

  Мадо ДС № 60 «Попелюшка» на 2015-2016 навчальний рік


  вересень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Психолого-педагогічне обстеження дітей

  обстеження


  Психолого-педагогічне обстеження дітей

  обстеження


  Виділення зайвого ознаки

  «Дім» -пальчіковая гра

  «Валянки» - пісня з рухами

  «Разигра» -пальчіковая гра

  «Дві подружки» -Вправи на розвиток дрібної моторики пальців рук

  Вправи східної гімнастики

  «Листочки», «Пташки і пташенята», «Деревце», «Сонечко»

  Розслаблення «Пливемо в хмарах»


  Гра з мовним супроводом: відбивання м'яча «Пограємо в м'яч» ( «Вірші розповімо руками»)

  Виділення зайвого.

  Продовж ряд.


  «Іграшки» -пальчіковая гімнастика

  «Веселий, сумний клоун» -Вправи на розвиток мімічних рис обличчя

  «Мамина каша» -пальчіковая гімнастика

  «Лічилочка» - вправа на розвиток голосу


  Комплекс № 4

  «Осінь»

  Виконання рухів з мовним супроводом


  Гра з мовним супроводом: відбивання м'яча «Пограємо в м'яч» ( «Вірші розповімо руками»)


  розслаблення:

  См.2 тижні вересня


  Комплекс вправ «Алфавіт рухів тіла»

  Гра «Вершки і корінці»


  «Капуста», «Овочі» -Вправи на розвиток координації мовлення з рухом

  Антошка »- вправа назакрепленіе звуків, координацію мови з рухом

  дихальна вправа

  «Сдуй листок»

  Комплекс № 4

  «Осінь»

  Виконання рухів з мовним супроводом

  Жовтень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Гра «Склади картинку»


  «Осинка» -пальчіковая гімнастика

  «Берізка» -хоровод

  «Дерева» -логорітміческое вправу

  «Осінь» -пальчіковая гімнастика

  «Дощ» -пальчіковая гімнастика

  «Удод» -Вправи на диференціацію звцка -у


  Гра «Будь уважним»


  «Пози»


  Веселе змагання «Побудуємо пірамідку»

  Виділення зайвого.

  «Апельсин» -пальчіковая гра

  «Я біжу», «Антошка» - вправа на закріплення звуків, координацію мови з рухом

  «Починається на -а» -Вправи на закріплення в співі звуку -а


  «Пози»


  Вправа для розвитку дифференцировочной КС

  «Дзига»  виділення зайвого

  «Вгадай за описом»


  «Все одягнемо по порядку» -логорітміческая гра

  «Віслюк» -Вправи на закріплення в співі звуку -і

  Дихальні, мовні вправи на зміцнення дихальної мускулатури і тренування подовженого видиху

  (див. «Блок мовних завдань») (заключна частина заняття)  Змагання «Підбери, не помилися»

  Методика А.Н.Леонтьева «Опосередковані зв'язки»

  «Черевики» -пальчіковая гімнастика

  «Підкажи слівце» -музична гра

  «Слово на долоньці» -Вправи на розвиток уваги, пам'яті


  Виконання вправ по загадок «Гусак», «Півник», «Конячка»

  Комплекс вправ «Алфавіт рухів тіла»


  Гра «Розклади в вазу, козуб і корзинку фрукти і ягоди»

  «Курка» «Кури і півні»

  .логорітміческое вправу


  Виконання вправ по загадок «Гусак», «Півник», «Конячка»

  Комплекс вправ «Алфавіт рухів тіла»  Листопад

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  виділення зайвого

  Гра «Запам'ятай, які фігури бачив»

  «На пташиному дворі» -Вправи для розвитку слуху

  Наслідувальні руху на розвиток статичної та динамічної рівноваги «Чапля», «Гора», «Будь уважний»

  П / І «Коршун і квочка»

  Гра «Хто у кого?»

  Гра «Хто більше (менше)?»


  Мишко »-Вправи розвиток голосу

  «Корівка» -логорітміческое вправу

  «Кот-царапка» -Вправи на закріплення звуків в співі

  Виконання наслідувальних рухів «Ведмідь», «Зайчики», «Їжак», «Лисиця»

  Гра «Пози»

  Гра «Запам'ятай назви і виклади картинки в тому ж порядку»


  «Гра в стадо» -хороводная гра

  «Ведмідь» - музична гра


  Виконання рухів по загадці «Конячка», «Вовк», «Ведмідь»

  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття

  Гра «Яке слово потрібно виключити?»

  Гра «Назви зайвий ознака (пізньої осені)»

  «На водопій» -логорітміческое вправу

  П / І народів півночі на ранковій гімнастиці, на вулиці, в основній частині фізкультурного заняття


  грудень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора з фізичної культури

  Гра «Чого не вистачає?»

  «Зашумлені предмети»


  «Зимові забави» -музична гра

  «Зима» -пальчіковая гімнастика

  Виконання рухових завдань у вступній частині заняття «Лижник», «Сніжинки»

  Комплекс ранкової гімнастики, побудований на рухливих іграх

  «Літає, не літає»

  Комплекс вправ «Азбука зарядка»

  Виконання вправ з м'ячем

  «Сніго-сніго-снігопад

  Кожен дуже, дуже радий

  Будуть санки і ковзани

  Будуть лижі та сніжки »

  Гра «Крижинки, вітер і мороз»

  Гра «Який місяць зайвий?»

  Гра «Назви зайву птицю»


  «Горобець» - хороводна гра

  Комплекс ранкової гімнастики побудований на рухливих іграх

  «Літає не літає»


  «Прості аналогії»

  «Продовж ряд» методика І.І. Аргунской

  «З новим роком» -Вправи на координацію мови з рухом

  «Подарунки» -пальчіковая гімнастика


  Заняття на повітрі (санки, лижі, катання з гірки виконуючи завдання)

  П / І «2 морозу»


  Тест Бурдона.

  Методика Пьеррон -Рузера.

  Хоровод на розвиток орієнтування в залі


  «Чиє ланка швидше збереться»

  Гра малої рухливості «Звіринець»

  П / І «Пози» приймати пози дерев, тварин


  січень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  канікули

  канікули

  канікули

  Гра «Хто де живе?» Гра «Вгадай за описом»

  «Іграшки» -пальчіковая гімнастика

  «Веселий, сумний клоун» -Вправи на розвиток мімічних рис обличчя

  Комплекс вправ «Алфавіт рухів тіла»

  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття

  «Намалюй доріжку червоним або синім квітів» Г.Ф. кумарину

  Гра «Склади картинки»

  «Школа»,

  «В школу» -пальчіковая гімнастика


  Комплекс ранкової гімнастики «Смуга перешкод»


  «Заморозити долоньку»

  Гра «Яке число пропущено?»

  Гра «Назви зайву забаву»

  «Нахили» -Вправи на зміцнення постави

  «Роби те» -пальчіковая гра

  «Марш» -Вправи на координацію рухів

  виконання

  вправ з мовним супроводом


  Лютий

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Гра «Підбери кришку до каструлі (за кольором)»

  Гра «Підбери чашку до блюдця» (за кольором)


  «Ми посуд прибираємо» - пальчикова гра


  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття

  Комплекс №6 «Весна»  Гра «Назви зайвий предмет»

  Гра «Продовж ряд геометричних фігур»

  Гра «Що вчора, що сьогодні»


  «Наша квартира» -пальчіковая гімнастика


  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття


  «Прості аналогії» «латочку»

  Гра «Що забув намалювати художник?»

  «Плавний підйом рук», «Сімейний вальс» -Вправи на координацію рухів

  «Зарядка» -пальчіковая гімнастика


  Розвага спільно з батьками «День повітряної кульки»


  Тематичне заняття побудоване на естафетах «Зірниця»

  Гра «Повітря - вода»

  Гра «Склади картинки»

  Гра «Назви частини доби по -порядку від заданого»


  «Жуки» -логорітміческое вправу


  П / І «Знайди пару» (в рухової діяльності підібрати пару по картинці «квіти», «тварини, комахи»)


  Березень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Гра «Назви зайвий ознака пори року»


  «Лічилочка» - вправа на розвиток голосу


  Комплекс №6 «Весна»


  П / І «Совушка»


  Розвага спільно з батьками «Мамині помічники»

  Гра «Підбери пару взуття»

  «Є у кожного свій будинок» -пальчіковая гра


  П / І на розвиток уваги, орієнтування в просторі, уваги

  «Виділення зайвого» «Розклади серію сюжетних картинок і склади розповідь на тему Зима»


  Вправа на увагу, орієнтування в залі

  Комплекс ранкової гімнастики «Будуємо дім»


  «Запам'ятай ці фігури» (зорове сприйняття по Ф.Е.Рибакову) ».

  «Годинник» -Вправи на координацію мови з рухом

  «Телефон» -Вправи розвиток голосу

  Тренування подовженого видиху. (3 частина заняття)

  На видиху вимовляти звуки Ш ____________

  Ш ___ З _________

  З ____ Ш ________


  Квітень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Гра «Порівняння множин»


  «Весна-красна» -хороводная гра

  «Весна» - пальчикова гра


  Комплекс №6 «Весна»


  Розвага «Масляна»

  «Виконай інструкцію» (використання прийменників) Гра «Порівняння множин»


  «Космонавти» -рухливість гра

  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття


  «Склади розповідь за серією картинок» Прислів'я та приказки про весну

  Гра «Розвідники»

  "Веселі старти"


  Комплекс ранкової гімнастики «Смуга перешкод»


  «Відгадай загадки» Переказ літературного тексту

  «Автобус» - музична гра

  Вправи «Човник», «Флюгер»

  Розслаблення «Капітан»


  алфавіт рухів тіла


  П / І «Трамвай», «Передай жезл», «Вантажівки»


  П / І «Тихіше їдеш, далі будеш»


  Травень

  зміст роботи

  педагога-психолога

  зміст роботи

  музичного керівника

  Зміст роботи інструктора

  з фізичної культури

  Таблиця Шульта.

  Переказ літературного тексту по темі «Сім'я»


  «Сонечко» - вправа на дихання


  Тематичні заняття

  розвага, присвячене 9 травня

  Гра «Розсипані слова»


  «Жуки» -логорітміческое вправу

  «Мухи в павутині» -Вправи на дихання

  Виконання рухів з мовним супроводом відповідно до теми у вступній і заключній частині заняття

  Комплекс №6 «Весна»


  «Дорисуй комаха»

  Методика Косса.

  «Зарядка» логоритмічних гра


  Естафета «Вибери правильно»


  Зміст роботи з дітьми дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я


  «Музика». Основна мета -слушаніе дітьми музики, спів, виконання музично-ритмічних рухів, танці, гра на музичних інструментах. Контингент дітей з ОВЗ неоднорідний за ступенем вираженості дефектів і за рівнем збереження тих чи інших функцій, отже, необхідно приділяти увагу способам пред'явлення звучання музичних інструментів (для дітей з порушеннями слуху), танцювальних рухів, музичних інструментів для гри на них (для дітей з руховими порушеннями).


  Основне завдання корекційно-педагогічної роботи - створення умов для всебічного розвитку дитини з метою збагачення його соціального досвіду і гармонійного включення в колектив однолітків.

  Корекційні завдання освітньої галузі «Музика»:

  • Розвиток рухової сфери, м'язової активності;

  • Розвиток координації рухів;

  • Розвиток рухів рук і дрібної моторики;

  • Навчання навичкам міміки в передачі ігрових образів;

  • Удосконалення рухливості органів артикуляції;

  • Розвиток психічних процесів;

  • Розвиток музично-ритмічного почуття;

  З метою корекції мовного і рухового, емоційного розвитку, охорони і зміцнення здоров'я дітей в програму парциально включені додаткові компоненти технологій:

  • «Артикуляційна гімнастика» Е.Н.Краузе, Т.Овчінніковой

  • «Дихальна гімнастика» А.В.Ястребова

  • «Корекція мови і руху» О.С.Боромикова

  • «Психогимнастика» М.І.Чістякова

  • «Пальчикові ігри з паличками» І.Г.Галянт

  • «Комплекси ігрових прийомів» Б.П.Ветлугіной

  • «Фонопедический вправи» В.В.Емельянова

  • «Логопедична ритміка» В.А.Грінер

  • «Художні вправи та ігри в музично - ритмічного розвитку дітей 4-8 років» А.Н. Зіміна

  • «Логоритмічних заняття в дитячому садку» М.Ю. Картушина


  На сучасному етапі концепція інтегрованого навчання і виховання є головним напрямом у розвитку спеціальної освіти в нашій країні. Це означає рівноправне включення особистості, що розвивається в умовах недостатності (психічної, фізичної, інтелектуальної) в усі можливі і необхідні сфери життя соціуму, гідний соціальний статус і самореалізацію в суспільстві.

  Кожен вид безпосередньо-освітньої діяльності вирішує як корекційно-розвивальні, так і виховно-освітні завдання згідно навчального плану. Вони визначаються з урахуванням специфіки різних видів діяльності, вікових та індивідуально-типологічних особливостей дітей. Співвідношення цих завдань, переважання корекційно-розвиваючого або освітньо-виховного компонента змінюється в залежності від термінів перебування дітей в умовах спеціалізованої групи і вираженості недоліків в їх розвитку.

  200

  Робоча програма для дітей раннього (1год-3 роки) і дошкільного (3 роки-7 років) вікових груп на 2015-2016 навчальний рік