Скачати 28,75 Kb.

Різнобічний розвиток дитини в процесі сприйняття художньої літератури
Дата конвертації08.07.2017
Розмір28,75 Kb.

Скачати 28,75 Kb.

Тетяна Чикина
Різнобічний розвиток дитини в процесі сприйняття художньої літератури

Актуалізація обраної теми.

Що таке література? Література - це твори писемності, що мають суспільне, пізнавальне значення; це сукупність художніх творів.

Під дитячою літературою розуміється: по-перше-всі твори, які читають дітям; по-друге, це твори, створені для дорослих читачів, але знайшли відгук у дітей; по-третє, це те, що складають самі діти.

Саме через художню літературу дитина зможе пізнати загальнолюдські норми і цінності, що дозволяють підростаючому поколінню бути більш моральними, порядними людьми. Читання формує ідеали, олюднює серце, збагачує внутрішній світ людини. Небезпека глобальної моральної деградації охопила наше суспільство в останні роки. Тому роль книги і читання як засіб виходу з духовної кризи країни незмірно зросла. Читання можна вважати визначальним фактором вирішення актуальних завдань Російського освіти. Необхідно якомога більше уваги приділяти становленню внутрішнього світу дитини. Неоціненну допомогу в цьому надає спілкування з книгою. Через читання художньої літератури дитина пізнає минуле, сьогодення і майбутнє світу, вчиться аналізувати, в ньому закладаються моральні і культурні цінності, формується цілісна картина світу.

Щоб повністю реалізувати виховні можливості літератури, необхідно знати психологічні особливості сприйняття і розуміння цього виду мистецтва дошкільнятами.

Діти дошкільного віку ще не читачі, а слухачі. Уміння слухати літературний твір формується у дошкільнят в процесі виховання при активному впливі дорослих. Наша педагогіка розглядає виховання дітей за допомогою художньої літератури в нерозривному зв'язку з розвитком різних сторін особистості дитини. Кожному віковому етапу притаманні певні особливості сприйняття. Для дітей молодшого дошкільного віку характерні: залежність розуміння тексту від особистого досвіду дитини; встановлення легко усвідомлюваних зв'язків, коли події слідують один за одним; в центрі уваги головний персонаж, діти найчастіше не розуміють його переживань і мотивів вчинків; емоційне ставлення до героям яскраво забарвлене; спостерігається тяга до ритмічно організованому складу мови.

В середньому дошкільному віці відбуваються деякі зміни в розумінні і осмисленні тексту, що пов'язано з розширенням життєвого і літературного досвіду дитини. Діти встановлюють прості причинні зв'язки в сюжеті, в цілому правильно оцінюють вчинки персонажів. На п'ятому році з'являється реакція на слово, інтерес до нього, прагнення неодноразово відтворювати його, обігравати, осмислювати.

У старшому дошкільному віці діти починають усвідомлювати події, яких не було в їх особистому досвіді, їх цікавлять не тільки вчинки героя, а й мотиви вчинків, переживання, почуття. Вони здатні іноді вловлювати підтекст. Емоційне ставлення до героям виникає на основі осмислення дитиною всієї колізії твору та обліку всіх характеристик героя. У дітей формується вміння сприймати текст в єдності змісту і форми. Ускладнюється розуміння літературного героя, усвідомлюються деякі особливості форми твору (усталені звороти в казці, ритм, рима). У дослідженнях відзначається, що у дитини 4 - 5 років починає в повній мірі функціонувати механізм формування цілісного образу смислового змісту сприйнятого тексту. У віці 6 - 7 років механізм розуміння змістовної сторони зв'язного тексту, що відрізняється наочністю, вже цілком сформований. Уміння сприймати літературний твір, усвідомлювати поряд з вмістом і особливості художньої виразності не виникає спонтанно, воно формується поступово протягом усього дошкільного віку.

Роль художньої літератури у всебічному вихованні дітей розкривається в роботах вчених, педагогів, психологів К. Д. Ушинського, Е. І. Тихеева, Е. А. Флерина, Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, А. В. Запорожця , А. А. Леонтьєва, Ф. А. Сохина, Н. С. Карпінської, Л. М. Гурович і ін.

Методи і прийоми ознайомлення дітей з художньою літературою:

словесний - читання творів; читання з продовженням; питання до дітей по утриманню творів; переказ твору; заучування напам'ять; виразне читання; бесіда за твором, про книгу, після читання; прослуховування грамзапису;

наочний - показ ілюстрацій, картинок, іграшок; елементи інсценування; рух пальцями, руками; схеми; алгоритми; перегляд відеофільмів, діафільмів, відеоматеріалів; оформлення виставки;

Практичний - елементи інсценування; ігри-драматизації; дидактичні ігри; театралізовані гри; використання різних видів театру; ігрова діяльність; інсценування.

Форми роботи:

• Спільна діяльність в ході режимних моментів;

• Організована освітня діяльність;

• Самостійна діяльність дітей;

• Взаємодія з сім'ями по ознайомленню з художньою літературою.

Одним із засобів ознайомлення дітей з художньою літературою є книжковий куточок в груповий кімнаті. Існують певні вимоги до оформлення книжкових куточків:

- раціональне розміщення в групі;

- відповідність віку, індивідуальних особливостей дітей групи;

- відповідність тематиці перспективного плану;

- постійна змінюваність;

- естетичне оформлення.

Також в групах можна оформляти тематичні виставки, присвячені творчості певного письменника, де демонструється його біографія; влаштовувати «лікарню» для книг; познайомити дітей зі створенням книги (створити проект по темі).

Прийоми формування повноцінного сприйняття твору дітьми:

• виразне читання вихователя;

• бесіда про прочитане;

• повторне читання;

• розгляд ілюстрацій;

• пояснення незнайомих слів.

Таким чином, художня література є універсальним розвиває і освітнім засобом, виводячи дитини за межі безпосередньо сприйманого, занурюючи його в можливі світи з широким спектром моделей людської поведінки і орієнтуючи в них багату мовну середу. Книга завжди була і залишається основним джерелом формування правильної розвиненою мови. Читання збагачує не тільки інтелект, словниковий склад, вона змушує думати, осмислювати, формує образи, дозволяє фантазувати, розвиває особистість багатогранно і гармонійно.

Технологічна ситуація на тему «Різнобічний розвиток дитини в процесі сприйняття художньої літератури»

Цілі Дії Засоби Результат

Розуміння ролі художньої літератури в різнобічному розвитку дитини.

Уявлення про педагогічної системі роботи по сприйняттю дошкільнятами художньої літератури

Уміння аналітично оцінювати інформацію і письмово висловлювати свою професійну думку

1. Організація цільового простору: 1.1. Розмова про проблеми вихователів при організації роботи з вихованцями по сприйняттю худож. літератури. 1.2. Обговорення сучасного розуміння проф. компетентності та некомпетентності педагога в роботі по сприйняттю худ. літератури дітьми. 1.3. Обговорення та запис інд. цілей, очікуваного результату.

1.1. Результати анкетування «Чи знаєш ти дитячу літературу?». Питання про проблеми слухачів.

1.2. «ФГОС ДО - різні види діяльності-цільові орієнтири» (Цінність, соціалізація, індивідуалізація, інтеграція).

1.3. Картки для запису інд. цілей. Питання до учасників. Усвідомлення важливості художньої літератури у формуванні

моральної і

соціально цінної особистості.

Систематизація знань про завдання, форми і методи при організації роботи попріобщенію дітей до художньої літератури. Потребностьв власному саморозвитку.

Уміння включатися в обговорення., Чути, висловлюватися, самокритичність, бачити перспективи проф. зростання

2. Організація пошукового простору: 2.1. Лекційна частина: обговорення важливості художньої літератури у всебічному розвитку дитини; цілі та завдання вивчення художньої літератури; вікові особливості сприйняття; методи і форми ознайомлення з художньою літературою.

2.2. Раб. з поняттями. Підведення до висновку про роль худож. літератури у формуванні моральної особистості. 2.3. Робота в групах «Чи знаєте Ви?» (З метою перевірки знань у педагогів методики залучення дітей до худ. Літератури)

2.1. Текст. слайди

2.2. Поняття: ампліфікація, первинна соціалізація, багатство мови, художня література, дитяча література. Пам'ятки і консультаційний матеріал для вихователів ( «Як раціонально організувати куточок книги», «Як правильно читати дітям», «Що і коли читати дітям», «Літературні ігри для дітей»)

.2.3. Листи із завданнями на закріплення матеріалу.

3. Організація рефлексивного простору: 3.1. Узагальнення інформації, обговорення результатів, аналіз досягнення цілей.

3.2. Звернення до цілей. 3.1. Питання: про стан, ступеня задоволеності, перспективи, цінності отриманого на занятті.

3.2. Цілі - в зошитах.

Система засобів до технологічної ситуації.

Пам'ятка для вихователя

Читаємо разом з дітьми 2-3 років

Діти третього року життя можуть слухати доступні їм за змістом вірші, казки, оповідання. При повторному їх читанні промовляти слова, невеликі фрази. А також великий інтерес для них представляє розгляд ілюстрацій в знайомих книжках за допомогою дорослого.

Пісеньки, потішки, заклички

"Ладушки, ладушки."

"Півник, півник ..."

"Великі ноги ..."

"Водичка, водичка ..."

"Баю-бай, баю-бай ..."

"Кицька, кицька, кицька, зась."

"Як у нашого кота ..."

"Пішов котик на Торжок ..."

"Наша Маша маленька ..."

"Чікі, чики, кички ..."

"Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду,

Сидить ворон на дубу! "

"Огуречік, огірочок ..."

"Сонечко, ведришко ..."

Твори поетів і письменників

А. Барто "Хто як кричить", цикл віршів "Іграшки"

А. Барто, П. Барто "Дівчинка-Ревушки"

С. Маршак "Казка про дурне мишеня"

К. Чуковський "Федотка"

К. Чуковський "Путанніца"

"Котауси і Мауси" англ., Обр. К. Чуковського

Л. Толстой "Три ведмеді"

В. Сутеев "Хто сказав" няв "

П. Воронько "Обновки" пров. з укр. С. Маршака

"Ти собачка, що не лай ..." пров. з молд. І. Токмаковой

А.Пушкін "Вітер по морю гуляє ..." (з "Казки про царя Салтана")

М. Лермонтов "Спи, немовля ..." (з вірша "Козача колискова")

Г. Сапгир "Кішка"

В. Біанкі "Лис і мишеня"

Д. Біссет "Га-га-га!" пер. з англ. Н. Шерешевський

казки

"Курочка Ряба"

"Ріпка"

"Козлятки і вовк" (обр. К. Ушинського)

"Теремок", обр. М. Булатова

"Маша і ведмідь", обр. М. Булатов

Читаємо разом з дітьми 3-4 років

Діти четвертого року життя можуть розповідати зміст твору з опорою на малюнки в книзі, на питання дорослого, називати твір (в довільному викладі, прослухавши уривок з нього, читати напам'ять невеличкий вірш за допомогою дорослого.

Пісеньки, потішки, заклички

"Пальчик - хлопчик ..."

"Заинька, потанцюємо ..."

"Сорока, сорока ..."

"Їду - їду до баби, діда ..."

"Тили - бом! Тили - бом."

"Як у нашого кота ..."

"Сидить білка на візку ..."

"Ай Качи-Качи-Качи ..."

"Жили у бабусі ..."

"Чікі - чікі - чікалочкі ..."

"Кисонька - мурисенька ..."

"Зоря - заряніца ..."

"Травка - муравка ..."

"Тінь, тінь, потетень ..."

"Курочка - рябушечка ..."

"Дощик, дощик, пущі ..."

"Божа корівка…"

Твори поетів і письменників

К. Бальмонт "Осінь"

А. Блок "Зайчик"

А. Плещеєв "Осінь настала ..."

А. Майков "Колискова пісня", "Казка про розумне мишеня", "Пісенька друзів"

Л. Муур "Крихітка Єнот і Той, хто сидить у ставку", пров. з англ. О. Зразкової

С. Маршак Цикл "Дітки в клітці", "Тиха казка"

К. Чуковський "Плутанина", "Крадене сонце", "Мойдодир", "Муха-цокотуха", "Їжачки сміються", "Ялинка", "Айболить", "Чудо-дерево", "Черепаха", "Так і не так "

М. Заболоцький "Як миші з котом воювали"

А. Барто, П. Барто. "Дівчинка замурзана"

І. Токмакова "Ведмідь"

В. Берестов "Курка з курчатами", "Бичок"

К. Ушинський "Півник з сім'єю", "качечки"

Б. Житков "Як ми їздили в зоологічний сад", "Як ми в зоосад приїхали", "Зебра", "Слони", "Як слон купався" (з книги "Що я бачив")

Д. Мамін-Сибіряк "Казка про хороброго Зайця - довгі вуха, косі очі, короткий хвіст"

Л. Воронкова "Маша-растеряша"

Н. Носов "Сходинки"

Д. Хармс "Хоробрий їжак"

А. Н. Толстой "Петушки", "Їжак", "Лисиця"

К. Ушинський "Васька", "Ліса- Патрікеевна"

В. Біанкі "Купання ведмежат"

В. Сутеев "Три кошеня"

казки

"Колобок" обр. К. Ушинського

"Вовк і козенята" обр. А. Н. Толстого

"Кот, півень і лисиця" обр. М. Боголюбський

"Рукавичка" укр., Обр. Е. Благининой

"Два жадібних ведмежати" угор., Обр. А. Краснова і В. Важдаева

"Гуси лебеді" обр. В. Даля

"Лисиця і заєць" обр. В. Даля

"У сонечка в гостях" пров. з словац. С. Могилевської і Л. Зоріної

"У страху очі великі", обр. М. Сєрової

"Теремок", обр. Е. Чарушина

"Пих", білорус., Обр. Н. Мялік

Читаємо разом з дітьми 4 - 5 років

Діти 5 року життя можуть назвати улюблену казку, прочитати вподобане вірш, лічилку, інсценувати за допомогою дорослого невеликі казки (уривки з казок). З великим інтересом діти розглядають ілюстровані видання дитячих книг.

Пісеньки, потішки, заклички

"Зайчишка-боягуз ..."

"Дон! Дон! Дон."

"Йде, лисичка по мосту ..."

"Сонечко-ведришко ..."

"Іди, весна, йди, красна ..."

Твори поетів і письменників

А. Майков "Осіннє листя за вітром кружляють ..."

А. Фет "Мама! Глянько з віконця ..."

Я. Акім "Перший сніг"

А. Барто "Поїхали"

В. Вересаєв "Братик"

А. Введенський "Про дівчинку Маші, про собачку півника і про кішку ниточки"

М. Зощенко "Показовий дитина"

М. Горький "Воробьішко"

В. Осєєва "Чарівна голочка"

Р. Сеф "Казка про кругленьких і довгеньких чоловічків"

К. Чуковський "Телефон", "Тараканіще", "Федорина горі"

Ю. Тувім "Чудеса", пров. з пол. В. Приходько, "Про пана Трулялінского", переказ з польськ. Б. Заходера, "Овочі", пров. з пол. С. Михалкова;

А. Мілн "Вінні - Пух і всі-всі-всі", пров. з англ. Б. Заходера

С. Єсенін "Співає зима-аукає ..."

Н. Некрасов "Чи не вітер бушує над бором ..." (з поеми "Мороз червоний ніс")

І. Суриков "Зима"

С. Маршак "Багаж", "Про все на світі", "Ось який розсіяний", "М'яч"

С. Михалков "Дядя Стьопа"

К. Ушинський "битливих корова"

С. Воронін "Войовничий Жако"

С. Георгієв "Бабушкін садок"

Л. Пантелєєв "На море" (глава з книги "Розповіді про Белочке і Тамарочку")

Н. Носов "Пригоди Незнайки і його друзів", "Витівники", "Латка"

Ю. Моріц "Пісенька про казку"

Е. Успенський "Розгром"

Д. Хармс "Дуже страшна історія"

В. Біанкі "Підкидьок"

Н. Сладков "Неслухів"

"Барабек", пров. з англ., обробка До Чуковського

"Дурниця", пров. з англ., обробка С. Маршака

Г. Остер "Одні неприємності"

В. Драгунський "Таємне стає явним"

Е. Пермяк "Квапливий ножик"

М. Пришвін "Хлопці і каченята", "Журка"

Е. Чарушин "Чому Тюпу прозвали Тюпой", "Чому Тюпа не ловить птахів", "Воробей", "Лисенята"

З. Александрова "Дощик"

Е. Благинина "Ехо"

Ю. Кушак "Новина"

Г. Сапгир "Садівник"

І. Токмакова "Іва", "Сосни"

Д. Хармс "Гра", "Брехун"

Г. Вієру "Я люблю", пров. з молд. Я. Якима

Я. Райніс "Наввипередки", пров. з латиш. Л. Мезинова

казки

"Про Іванка-дурника", обробка М. Горького

"Війна грибів з ягодами", обробка В. Даля

"Сестричка Оленка та братик Іванко", обробка А. Н. Толстого

"Жихарка", обробка І. Карнаухової

"Троє поросят", пров. з англ. С. Михалкова

"Лисичка - сестричка і вовк", обробка М. Булатова

"Зимовье", обробка І. Соколова-Микитова

"Лисиця і цап", обробка О. Капіци

"Червона Шапочка" Ш. Перро, пров. з франц. Т. Габбе

"Прівередніца", обробка В. Даля

"Лиса-лапотніца", обробка В. Даля

"Півник і бобове зернятко", обробка О. Капіци

Брати Грімм "Бременські музиканти", пров. з нім. В. Введенського, під ред. С. Маршака

Д. Мамін-Сибіряк "Казка про Комара Комарович - Довгий Ніс і про Волохатого Мишу-Короткий Хвіст"

В. Біанкі "Перша полювання"

Д. Самойлов "У слоненяти день народження"

"Лисичка з скалочкой", обробка М. Булатова

"Колосок", пров. з укр., обробка С. Могилевської

Читаємо разом з дітьми 5-6 років

Діти шостого року життя можуть орієнтуватися в жанрі твори (вірші, оповідання, казка). З великим задоволенням беруть участь в драматизації невеликих казок, читають вірші по ролям. У них виявляються літературні уподобання: можуть назвати улюбленого дитячого письменника, улюблені казки та оповідання.

казки

"Лисиця і глечик", обр. О. Капіци

"Крилатий, волохатий та масляний" обр. І. Карнаухової

"Хаврошечка", обр. А. Н. Толстого

"Зозуля", пров. з Ненецького., обр. К. Шаврова

"Чудові історії про зайця по імені Лек", казки народів Західної Африки, пров. О. Кущовий і В. Андрєєва

Т. Александрова "Домовичок Кузька" (глави)

В. Біанкі "Сова"

Б. Заходер "Сіра зірочка"

Мякеля "Пан Ау", пров. з фін. Е. Успенського, "Заєць - хвалько", обр. О. Капіци

"Царівна-жаба", обр. М. Булатова

"Рими", авторизований переказ Б. Шергін

"Золотоволоска", пров. з чеськ. К. Паустовського

А. Пушкін "Казка про царя Салтана, про сина його славного й могутнього богатиря Гвидоне Салтановиче і про прекрасну царівну Лебеді"

П. Бажов "Срібне копитце"

Р. Кіплінг "Слоненя", пров. з англ. К. Чуковського, вірші в пер. С. Маршака

"Сивка-Бурка", обр. М. Булатова

"Фініст-Ясний сокіл"

А. Ліндгрен "Карлсон, який живе на даху, знову прилетів" (глави в скор., Пров. Зі швед. Л. Лунгіна

"Микита Кожум'яка" (зі збірки казок А. Афанасьєва)

"Надокучливі казки"

А. Волков "Чарівник Смарагдового міста" (глави)

О. Пройслер "Маленька Баба Яга", пров. з нім. Ю. Корінця

Дж. Родарі "Чарівний барабан" (з книги "Казки, у яких три кінця", пров. З італ. І. Константинової

Т. Янссон "Про самому останньому в світі дракона", пров. зі швед. Л. Брауде

"Капелюх чарівника", пров. В. Смирнова

Г. Сапгир "Небилиці в особах", "Як жабу продавали"

Л. Петрушевська "Кот, який вмів співати"

А. Мітяєв "Казка про трьох піратів"

Твори поетів і письменників

І. Бунін "Перший сніг"

М. Цвєтаєва "У ліжечка"

С. Маршак "Пудель", "Пошта"

Л. Толстой "Кісточка", "Стрибок"

Н. Носов "Жива капелюх"

С. Єсенін "Береза", "Черемуха"

І. Нікітін "Зустріч зими"

А. Фет "Кот співає, очі примружив ..."

С. Чорний "Вовк"

А. Гайдар "Чук і Гек"

Ф. Тютчев "Зима недарма злиться ..."

Л. Толстой "Лев і собачка"

В. Драгунський "Друг дитинства"

К. Паустовський "Кот-злодюга"

Б. Житков "Білий будиночок", "Як я ловив чоловічків"

Л. Пантелєєв "Букви" и ""

М. Москвіна "Кроха"

Читаємо разом з дітьми 6-7 років

Діти сьомого року життя можуть розрізняти жанри літературних творів, називати улюблені казки та оповідання, знають авторів дитячих творів і мають уявлення про художників ілюструють дитячі книги, діти самостійно можуть виразно читати вірш, переказувати уривок з казки, оповідання.

небилиці

"Багатий Ермошка"

"Ось послухайте, хлопці"

Казки та билини

"Ілля Муромець і Соловей-розбійник", "Василиса Прекрасна" (зі збірки казок А. Афанасьєва)

"Вовк і лисиця", обр. І. Соколова-Микитова

"Добриня і змій", переказ Н. Колпаковой

"Снігуронька" (за народними сюжетами)

З казок Ш. Перро: "Кіт у чоботях", пров. з франц. Т. Габбе

"Айога", пров. з нанайского., обр. Д. Нагишкин

А. Пушкін "Казка про мертву царівну і про сім богатирів"

А. Ремізов "Хлібний голос", "Гуси-лебеді"

К. Паустовський "Теплий хліб"

Г.-Х. Андерсен "Дюймовочка", "Гидке каченя", пров. з дат. А. Ганзен

"Біла качечка" - зі збірки казок А. Афанасьєва

Ф. Зальтен "Бембі", пров. з нім. Ю. Нагібін

В. Даль "Старий-годовик"

П. Єршов "Коник-Горбоконик"

К. Ушинський "Сліпа кінь"

К. Драгунський "Ліки від слухняності"

"Садко"

"Сім Симеонов - сім працівників", обр. І. Карнаухової

"Синків-Філіпко", переказ Е. Полєновій

"Не плюй в колодязь - стане в нагоді води напитися", обр. К. Ушинського

"Беляночка і Розочка", пров. з нім. Л. Кон

І. Соколов-Микитів "Сіль землі"

Г. Скребицкий "Всяк по-своєму"

"Хлопчик з пальчик", з казок Ш. Перро, пров. з фран. Б. Дехтерева

Твори поетів і письменників

М. Волошин "Восени"

С. Городецький "Перший сніг", "Весняна пісенька"

Ю. Владимиров "Оркестр"

Г. Сапгир "Считалки, скоромовки"

А. Купрін "Слон"

М. Зощенко "Великі мандрівники"

С. Єсенін "Пороша"

А. Пушкін "Зима! Селянин, тріумфуючи ..." (з роману "Євгеній Онєгін", "Пташка"

П. Соловйова "День і ніч"

Н. Рубцов "Про зайця"

Е. Успенський "Страшна історія", "Пам'ять"

А. Блок "На лузі"

Ф. Тютчев "Весняні води"

Ю. Коваль. "Русачок-травник"

Е. Носов "Як ворона на даху заблукала"

К. Аксаков "Лізочек"

А. Фройденберг "Велетень і миша", пров. з нім. Ю. Корінця

Д. Самойлов "У слоненяти день народження" (уривки)

Л. Левін "Скриня"

С. Маршак "Котячий будинок" (уривки)

Д. Мамін-Сибіряк "Медведько"

А. Раскін "Як тато кинув м'яч під автомобіль", "Як тато приборкував собачку"

«Основні вимоги до оформлення книжкових куточків»

1.Раціональне розміщення в групі.

2. Відповідність віку, індивідуальним

особливостям дітей групи

3. Відповідність інтересам дітей.

4. Постійна змінюваність.

5. Естетичне оформлення.

6. Затребуваність.

Вікторина «Світ літератури

1. З яких творів ці уривки:

«А на ту пору прийшла з коробом в ліс тітка Варвара - широкі кишені. Побачивши велику Груздєву силу, ахнула, присіла і ну гриби сподряд брати та в кузов класти ».

(В Даль «Війна грибів з ягодами».)

«Діти плескали в долоні і танцювали від радості і знову стали кидати в воду крихти хліба і тістечка. І діти, і дорослі говорили:

- Новий лебідь краще за всіх! Він такий гарний і молодий ».

(Г. Х. Андерсен «Гидке каченя».)

«Пішла Оленка в город, а в городі-то добре. А в городі-то жарко-жарко, а в городі-то тихо-тихо, тільки пчелікі дзижчать, та комарики пищать.

Пробігла Оленка грядку з капустою, пробігла грядку з буряком, пробігла грядку з морквою ».

( «Пих», російська народна казка.)

«Йшли вони, йшли. І день йшли, і інший йшли. Нарешті все припаси у них скінчилися. Ведмежата зголодніли. Понурі брели вони поряд.

- Ех, братик, до чого ж мені їсти хочеться, - поскаржився молодший.

- І мені хочеться! - сказав старший ».

( «Два жадібних ведмежати», угорська казка.)

«Стругають Митя паличку, стругав і залишив. Коса паличка вийшла. Нерівна. Неприваблива.

- Як же це так? - запитує Митю батько.

- Ніж поганий, - відповідає Митя ».

(Е. Пермяк «Квапливий ножик».)

Купить з горем навпіл,

Повернеться до дзеркал -

Вся кравецькі робота

Роз'їжджається по швах.

(С. Михалков «Дядя Стьопа».)

«Бабуся подала чай. За столом було тихо. Шматки печива швидко зменшувалися.

- Розсипчасті! Солодкі! - говорив Міша ».

(В. Осєєва «Печиво».)

2. Напишіть назви творів К. І. Чуковського. ( «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Мойдодир», «Айболить», «Бармалей», «Федорина горі», «крадене сонце», «Телефон», «Плутанина», «Крокодил»)

3. Назвіть особливості казок.

Триразове повторення: три сина, три сестриці, три ведмедя, три рази не повториться: біжить-біжить не вибіжить, тече-тече не витече, довго-довго.

Забавні прізвиська: мишка-норушка, жаба-жаба.

Зустрічається число 7: в «Ріпці» 7 персонажів, «Цветик-семицветик», «Вовк і семеро козенят», «Казка про мертву царівну і сім богатирів», «Сім Симеонов».

Протиставлення: добро і зло, працьовитість і лінь, розум і дурість.

Майже у всіх казках щасливий кінець.

Стійкі вирази і епітети: сльозами вмивалася, як сир у маслі, добрі молодці, красні дівиці.

4. Казкові заклинання:

Хто говорив такі чарівні слова?

- По щучьемувеленію, по моєму бажанню. (Ємеля в Р. Н. С. «За щучому велінню).

- Сивка-бурка, віщий каурка! Стань переді мною, як лист перед травою. (Іванушка- дурник в Р. Н. С. «Сівка- Бурка»).

- сім-сім, відкрий двері! (Алі-Баба, арабська казка «Алибаба і сорок розбійників).

- Лети, лети пелюстка, через захід на схід, через північ, через південь ...

(Женя з казки Катаєва «Цветик-семицветик»).

-Один два три. Горщик вари! (дівчинка з казки Братів Грімм «Горщик каші»).

- Кара-Барас. (Мойдодир К. Чуковського).

- Мтабор. (Каліф. В. Гауф «Каліф- Лелека»).

- Бамбара, ЧУФАРОВ, лорик, yoрікі, пікапу, трікапу, Скорики, Моріки. (Бастінда з казки А. Волкова «Чарівник Смарагдового міста»).

- Крекс, Пекс, фекс. (А. Толстой «Золотий ключик, або пригоди Буратіно»).

- Стань переді мною, як миша перед горою, як сніжинка перед хмарою, як сходинка перед керуючий, як зірка перед місяцем. Бурум-Шурум, шалти- балти. Хто ти? Хто я? Був-я, став-ти. (Нільс. З Лагерлеф «Чудова подорож Нільса з дикими гусьми»).

IV. Підбивають підсумки.

Список літератури:

1. Гербова В. В. Залучення дітей до художньої літератури. Програма та методичні рекомендації. - М .: Мозаїка-Синтез, 2005

2. Інтернет-ресурси: nsportal.ru; maam.ru;

3. Від народження до школи. Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Под ред. Н. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. - м .: мозаїка-синтез 2010

4. Петрова В. І., Стульніков Т. Д. Моральне виховання в дитячому садку. - М .: Мозаїка-Синтез, 2005

5. Тлумачний словник російської мови. С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова

6. ФГОС дошкільної освіти «Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти» Наказ Міністерства освіти та науки РФ № 1155 від 17.10.2013 р, рег. в Мін'юсті Росії 14.11. 2013 р № 22303.Скачати 28,75 Kb.


Різнобічний розвиток дитини в процесі сприйняття художньої літератури

Скачати 28,75 Kb.