Скачати 10,11 Kb.

Реалізація основної освітньої програми в освітній галузі «Мовний розвиток»
Дата конвертації02.04.2017
Розмір10,11 Kb.
ТипОсновна освітня програма ДОУ

Скачати 10,11 Kb.

Олена Щеглова
Реалізація основної освітньої програми в освітній галузі «Мовний розвиток»

1-ий слайд: Однією з провідних завдань, яке вирішують дошкільні освітні установи, є розвиток мови дітей.

Мова як провідний засіб спілкування супроводжує всі види діяльності дитини. Від якості мови, вміння користуватися нею в грі, під час спільної діяльності педагога і дитини, при плануванні та обговоренні малюнка, в спостереженні на прогулянці, під час обговорення вистави і т. Д. Залежить успішність діяльності дитини, його прийняття однолітками, авторитет і статусне положення в дитячому співтоваристві.

2-ий слайд: Одним з головних умов для реалізації освітньої програми, є забезпечення ДОО педагогічними кадрами. У нашому дитячому садку працюють 25 педагогів: 11 з них мають вищу професійну освіту, 11 середню професійну і 3 студента. 11 педагогів мають кваліфікаційні категорії: 2-вищі, 8 - перші, 6 -відповідність займаної посади. У перспективі на це рік, захист ще 2 педагогів на першу кваліфікаційну категорію.

3-ий слайд: Згідно Федеральним державним освітнім стандартам дошкільної освіти зміст освітньої галузі «Мовний розвиток» направлено на досягнення цілей формування усного мовлення та навичок мовного спілкування з оточуючими на основі володіння літературною мовою свого народу через рішення наступних завдань:

• Оволодіння мовою як засобом спілкування і культури;

• Збагачення активного словника;

Розвиток зв'язковою, граматично правильно діалогічного і монологічного мовлення;

Розвиток мовного творчості;

Розвиток звукової та інтонаційної культури мовлення, фонематичного слуху;

• Знайомство з книжковою культурою, дитячою літературою, розуміння на слух текстів різних жанрів дитячої літератури;

• Формування звукової аналітико - синтетичної активності як передумови навчання грамоті.

4-ий слайд: Основна освітня програма дошкільної освіти розроблена з урахуванням Примірної загальноосвітньої програми «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої, «Програми логопедичної роботи з подолання загального недорозвинення мови в дітей» Т. В. Филичева, Г. В. Чиркін. На слайді представлені завдання освітньої галузі «Мовний розвиток».

5-ий слайд: І завдання корекційної роботи.

6-ий слайд: Основні напрямки роботи з розвитку мовлення дітей в ДО:

- Розвиток словника (освоєння значень слів і їх доречне вживання відповідно до контексту висловлювання, ситуацією, в якій відбувається спілкування);

- Виховання звукової культури (розвиток сприйняття звуків рідної мови і вимови, любові і інтересу до художнього слова;

- Розвиток зв'язного мовлення (діалогічна (розмовна) мова, монологічне (розповідання);

- Формування елементарного усвідомлення явищ мови і мови (відмінність звуку і слова, знаходження місця звуку в слові);

- Формування граматичної будови (морфологія, синтаксис, словотвір).

Корекційно-логопедична робота ведеться за трьома напрямками:

- формування лексико-граматичних засобів мови

- формування правильного звуковимови

- розвиток зв'язного мовлення

7-ий слайд: У своїй роботі педагогії для розвитку мови використовуються різноманітні засоби:

• спілкування дорослих і дітей;

• культурна мовне середовище, мова вихователя;

• навчання рідної мови і мови на заняттях;

• художня література

• різні види мистецтва (образотворче література;, музика, театр)

• заняття по інших розділах програми

Дуже важливим засобом розвитку мовлення в широкому сенсі є культурна мовне середовище. Наслідування мови дорослих є одним з механізмів оволодіння рідною мовою. Внутрішні механізми мови утворюються у дитини тільки під впливом систематично організованої мови дорослих (Н. І. Жинкін). Слід враховувати, що, наслідуючи оточуючим, діти переймають не тільки всі тонкощі вимови, слововживання, побудови фраз, але також і ті недосконалості і помилки, які зустрічаються в їхній мові. Тому до мови педагога пред'являються високі вимоги: змістовність і одночасно точність, логічність; відповідність віку дітей; лексична, фонетична, граматична, орфоепічні правильність; образність; виразність, емоційна насиченість, багатство інтонацій, неквапливість, достатня гучність; знання і дотримання правил мовного етикету; відповідність слова вихователя його справах.

8-ий слайд: Освітня програма передбачає використання для розвитку мовлення дошкільнят такі методи:

наочні:

- Безпосереднє спостереження і його різновиди (спостереження в природі, екскурсії);

- Опосередковане спостереження (образотворча наочність: розглядання іграшок і картин, розповідання з іграшок і картинам).

9-ий слайд: Словесні:

-Читання і розповідання художніх творів;

-Заучіваніе напам'ять;

-Пересказ;

-Обобщающая бесіда;

-Рассказиваніе без опори на наочний матеріал.

10-ий слайд: Практичні:

-Дідактіческіе гри;

-Ігри-драматизації;

-Інсценіровкі;

-Дідактіческіе вправи;

-Пластіческіе етюди;

-Хороводние гри.

11-ий слайд: У практиці роботи педагогами використовуються такі форми роботи за видами освітньої діяльності.

- режимні моменти (продумуємо чергування по їдальні таким

чином, щоб один з дітей впевнено володів вміннями і коментував всі свої дії, навчаючи другого, що володіє недостатньо сформованими навичками, Під час зборів на прогулянку ми пропонуємо дітям придумати слова зі звуком в середині, на початку, в кінці слова, назвати предмети одягу (в залежно від сезону, пропонуємо різні завдання на закріплення лексичних понять, граматичних форм (надягаю, одягаю; кладу - покладу, закріплюємо вміння правильно висловлювати прохання (пропозиції прості й поширені).

- організована освітня діяльність (Одним з основних засобів мовного розвитку є навчання. Це - цілеспрямований, систематичний і планомірний процес, при якому під керівництвом вихователя діти опановують певним колом мовних навичок і умінь, Педагог цілеспрямовано відбирає той матеріал, в засвоєнні якого діти зазнають труднощів, розвиває ті навички й уміння, які важко сформувати в інших видах діяльності.

- самостійна діяльність дітей (отримані мовні навички, діти застосовують в спілкуванні один з одним в іграх режисерських, сюжетно-рольових, дидактичних, педагоги можуть спостерігати і планувати подальшу роботу)

-Взаємодія з сім'єю (взаємодія дитячого садка і сім'ї - необхідна умова повноцінного мовленнєвого розвитку дошкільників, так як найкращі результати відзначаються там, де педагоги (вихователі, логопеди) і батьки діють узгоджено, проблеми виникають через те, що батьки не володіють інформацією, методиками, тому наше завдання підвищити їх рівень через індивідуальні консультації, відкриті перегляди, спільні ігри-драматизації, консультації психолога, оформляються стенди)

15-ий слайд: Побудувати індивідуальну роботу з кожною дитиною допомагають карти індивідуального розвитку. Результат педагогічної діагностики використовується для побудови освітньої траєкторії розвитку дитини, а також для вирішення освітніх завдань. Педагогічна діагностика проводиться два рази на рік. На початок року ставиться завдання проектування освітньої діяльності з дітьми та планування індивідуальної роботи. В кінці року йде порівняльний аналіз результатів. В якості основних методів використовується спостереження і вивчення продуктів дитячої діяльності. На слайді представлені карти (розділ «Мовний розвиток», які ведуть вихователі груп і фрагмент мовної карти вчителя-логопеда.

16-ий слайд: Розвиваюча предметно-просторове середовище строт з урахуванням вимог ФГОС ДО. Вона змінюється, в залежності від освітньої ситуації, а також від мінливих інтересів і можливостей дітей.

При створенні розвиваючого предметно-просторового середовища обов'язково враховуються інтереси і потреби всіх дітей (як хлопчиків, так і дівчаток).

Дитина має вільний вибір предметів і обладнання розвиваючої предметно-просторового середовища, а також можливість дії індивідуально або з однолітками.

Середовище забезпечує вільний доступ вихованців до ігор, іграшок, матеріалами, посібниками, що забезпечують всі основні види дитячої діяльності.

Складові розвиваючої предметно-просторового середовища, можливо, використовувати в різних ситуаціях. Наприклад, дозволяють розширити або обмежити простір для гри.

18-ий слайд: Педагоги ДОО активно діляться своїм досвідом роботи на Педагогічних радах, проводять круглий стіл, беруть участь в Днях відкритих дверей для вихователів району, беруть участь в семінарах-практикумах з педагогом-психологом

19-ий слайд: А так же публікують свої роботи на інтернет порталах, беруть участь в конкурсах як очних, так і заочних.Скачати 10,11 Kb.


Реалізація основної освітньої програми в освітній галузі «Мовний розвиток»

Скачати 10,11 Kb.