Скачати 18,32 Kb.

«Психологічна корекція тривожності у підлітків з порушенням інтелекту»
Дата конвертації14.04.2017
Розмір18,32 Kb.
ТипЗПР. Затримка психічного розвитку

Скачати 18,32 Kb.

Лілія Дамберг
«Психологічна корекція тривожності у підлітків з порушенням інтелекту»

«Психологічна корекція тривожності у підлітків

з порушенням інтелекту »

Категорія учасників освітнього процесу - молодший підлітковий вік, учні 5, 6, 7 класів.

Мета: спроектувати діяльність по корекції тривожності у підлітків з порушеннями інтелекту в умовах введення ФГОС.

Завдання: розробити систему роботи, спрямовану на корекцію тривожності підлітків з порушеннями інтелекту в вигляді рісуночних методів, ігор, елементів групової дискусії, психогимнастики.

Актуальність роботи обумовлена ​​сформованими за останні десятиліття гуманістичними підходами системи спеціальної освіти, які співрозмірні відбуваються змін в суспільстві по відношенню до дітей з обмеженими можливостями здоров'я, в тому числі і до дітей з розумовою відсталістю. Пов'язане з гуманістичними підходами вдосконалення освітньої (корекційної) системи полягає в пошуку ефективних засобів, що сприяють формуванню у підлітків з легкою розумовою відсталістю готовності до міжособистісних взаємодій, до самостійного життя. Як показують дослідження, випускники спеціальних (корекційних) закладів зазнають труднощів в придбанні соціального статусу. Важливу роль при цьому відіграють негативні емоційні стани підлітка, зокрема, тривожність.

Проблема особистісної тривожності стосовно дітям підліткового віку з легким ступенем розумової відсталості, бачиться вельми актуальною ще й у зв'язку з наявними у них додатковими передумовами до її формування, а саме: нестабільність емоційно-вольової сфери, часто несприятливі умови сімейного виховання, складності, які виникають в навчальної діяльності.

Терміни реалізації - 1 рік.

Мною для дослідження була відібрана група дітей, вікової категорії - молодший підлітковий вік (11-13 років) з різних класів (5, 6, 7 класи, всього в дослідженні взяли участь 31 дитина.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методики дослідження:

1. «Тест тривожності Р. Теммл, М. Дорки і Ф. Амен »;

2. Методика «Діагностика рівня шкільної тривожності Філліпс».

У таблиці 1 представлені рівні тривожності підлітків з порушеннями інтелекту до і після корекційної роботи «Тесту тривожності Р. Теммл, М. Дорки і Ф. Амен »

Таблиця 1

Результати рівня тривожності підлітків з порушеннями інтелекту до і після корекційної роботи «Тесту тривожності Р. Теммл, М. Дорки і Ф. Амен »

Показники До корекції Після корекції

рівні рівні

низький середній високий низький середній високий

Кількість осіб 1 19 11 1 27 3

Процентне співвідношення 3% 61% 36% 3% 87% 10%

У таблиці 2 представлені рівні шкільної тривожності підлітків з порушеннями інтелекту до і після корекційної роботи методики «Діагностика рівня шкільної тривожності Філліпс».

Таблиця 2

Результати рівня шкільної тривожності підлітків з порушеннями інтелекту до і після корекційної роботи методики «Діагностика рівня шкільної тривожності Філліпс»

Показники До корекції Після корекції

рівні рівні

нормальний підвищений високий нормальний підвищений високий

Кількість осіб 10 15 6 26 5 0

Процентне співвідношення 32% 49% 19% 84% 16% 0%

Висновок: Динаміка розвитку рівня тривожності відзначається в позитивну сторону. Це говорить про те, що ефективність проведених тренінгових занять простежується, але необхідна додаткова корекційна робота з дітьми, рівень тривожності яких залишився підвищеним. Для цього необхідно, додатково розробити програму по зниженню рівня тривожності учнів.

Методи психологічної корекції особистісної тривожності підлітків з порушенням інтелекту

Проблема подолання тривожності, по суті, розпадається на дві: проблему оволодіння станом тривожності, зняття його негативних наслідків і проблему усунення тривожності як відносно стійкого особистісного утворення.

Робота щодо подолання тривожності здійснюється в два способи подолання особистісної тривожності у підлітків:

1. Вироблення конструктивних способів поведінки у важких для дитини ситуаціях, а також оволодіння прийомами, що дозволяють впоратися з зайвим хвилюванням, тривогою.

2. Зміцнення впевненості в собі, розвиток самооцінки і уявлення про себе, турбота про особистісне зростання людини. У корекційній роботі з учнями, що відрізняються тривожністю як стійким особистісним утворенням, використовую такі прийоми:

1. «переорієнтація» симптомів тривожності. Часто підлітки з підвищеною тривожністю деморалізують перші ознаки появи цього стану. У багатьох випадках виявляється корисним розповісти, пояснити їм, що це ознаки готовності людини діяти (ознаки активації, їх відчувають більшість людей, і вони допомагають відповісти, виступити якомога краще.

2. «Налаштування на певний емоційний стан». Де підлітку пропонується подумки зв'язати схвильоване, тривожне емоційний стан з однією мелодією, кольором, пейзажем, будь-яким характерним жестом; спокійне, розслаблене - з іншим, а впевнене, «перемагає» - з третім. При сильному хвилюванні спочатку згадати найперше, потім друге, потім переходити до третього, повторюючи останній кілька разів.

3. «Приємне враження». Пропонується уявити собі ситуацію, в якій він відчував повний спокій, розслаблення, і як можна яскравіше, намагаючись згадати всі відчуття, представляти цю ситуацію.

4. «Використання ролі». У важкій ситуації пропонується яскраво уявити собі образ для наслідування (наприклад, улюбленого кіногероя, увійти в цю роль і діяти як би «в його образі». Цей прийом виявляється особливо ефективним для хлопчиків.

5. «Контроль голосу і жестів». Підлітку пояснюється, як по голосу і жестів можна визначити емоційний стан людини, розповідається, що впевнений голос і спокійні жести можуть мати зворотний вплив - заспокоювати, надавати впевненість. Вказується на необхідність тренування перед дзеркалом і «глядачами», наприклад, при підготовці уроків.

6. «Подих». Розповідається про значення ритмічного дихання, пропонуються способи використання дихання для зняття напруги, наприклад, робити видих вдвічі довше, ніж вдих; в разі сильного напруги зробити глибокий видих вдвічі довше; в разі сильного напруги зробити глибокий вдих і затримати дихання на 20-30 секунд.

7. «Уявна тренування». Ситуація, що викликає тривогу, заздалегідь представляється у всіх подробицях, важких моментах, що викликають її переживання, ретельно, детально продумується власну поведінку.

8. «Репетиція». Програються з підлітком ситуації, що викликають у того тривогу. Наприклад, школяр як би відповідає біля дошки, психолог виконує роль «суворого вчителя», «глузливого однокласника», детально відпрацьовуючи способи дії учня. Корисним виявляється також, коли психолог, не попереджаючи про це заздалегідь, змінює тон розмови з ним - стає нетерплячим, що переривають співрозмовника, незадоволеним слухачем.

9. «Доведення до абсурду». У процесі бесіди з психологом, а також в деяких «спокійних» ситуаціях, пропонується грати дуже сильну тривогу, страх, роблячи це як би пустуючи.

10. «Переформулювання завдання». Відомо, що однією з причин, що заважають результативної діяльності тривожних людей, є те, що вони зосереджені не тільки на її виконанні, але і більшою мірою на те, як вони виглядають з боку. У зв'язку з цим необхідно тренувати у дітей уміння формулювати мету своєї поведінки в тій чи іншій ситуації, повністю відволікаючись від себе. Наприклад, при відповіді біля дошки: «Я повинен розповідати про ...» замість «Я повинен отримати« 5 ». Необхідно також навчати вмінню знижувати значимість ситуації, розуміти досить відносне значення «перемоги» або «поразки». В цьому плані ефективним виявляється такий прийом, коли деякі ситуації пропонується розглядати як свого роду тренувальні, в яких він може повчитися володіти собою для майбутніх більш серйозних випробувань.

Використовую релаксаційні вправи, що знижують збудливість нервової системи, що дають розрядку негативним емоціям, які нормалізують тонус при надмірному нервово психічному збудженні.

Рольові ігри як відпрацювання навичок володіння собою в ситуаціях, що травмують дитину, де сюжетами доцільно вибирати «важкі» випадки з життя кожної дитини. Так, якщо дитина боїться відповідати біля дошки, то слід програти з ним саме цю ситуацію, звернувши увагу дитини на те, що відбувається з ним в кожен певний момент, і як можна уникнути неприємних переживань і відчуттів (використовуючи дихальні вправи, методи самонавіювання, прийоми саморегуляції, (почергове стискання кистей рук в кулаки і розслаблення і т. д.).

Символдрама - основою методу «символдрама» є уявні прогулянки по ландшафтам (візуалізація і робота з образами, які впливають на спогади і почуття клієнта.

Дозволяє працювати «в трьох вимірах»: з актуальним станом клієнта, з переживаннями минулого і на перспективу - через розвиток творчого потенціалу особистості. Символдрама прекрасно поєднується з технікою арт-терапії.

Всі ці методи можна зібрати воєдино і використовувати в психологічному тренінгу, який входить в число, так званих, активних методів.

Тренінг в широкому сенсі - це вся сукупність різних форм групової роботи, видів тренінгів, методів: ігрові (рольові ігри, кейси, групова дискусія, мозковий штурм, відеоаналіз, модерація та ін.

У тренінгу відбувається активне включення поведінкових моделей і йде взаємообмін досвідом учасників групи, задіяні когнітивна, емоційна, поведінкова сфери особистості підлітка.

висновки:

Під тривожністю в психології розуміють схильність людини переживати тривогу, т. Е. Емоційний стан, що виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки і проявляється в очікуванні неблагополучного розвитку подій.

Все що характерно для тривожних дітей в нормі, можна віднести і до тривожним дітям з легким ступенем розумової відсталості. Зазвичай це дуже не впевнені в собі діти, з нестійкою самооцінкою. Постійно випробовуване ними почуття страху перед невідомим призводить до того, що вони вкрай рідко проявляють ініціативу. Будучи слухняними, воліють не звертати на себе увагу оточуючих. Таких дітей називають скромними, соромливими. Однак їх приблизно, акуратність, дисциплінованість носять захисний характер - дитина робить все, щоб уникнути невдачі.

Якщо у дитини посилюється тривожність, з'являються страхи - неодмінний супутник тривожності, то можуть розвинутися невротичні риси.Невпевненість в собі, як риса характеру - це самоунічтожітельная установка на себе, на свої сили і можливості. Тривожність як риса характеру - це песимістична установка на життя, коли вона представляється як сповнена загроз і небезпек.

Невпевненість породжує тривожність і нерішучість, а вони, в свою чергу, формують відповідний характер.

Таким чином, невпевнений у собі, схильний до сумнівів і коливань, боязкий, тривожний дитина нерішучий, несамостійний, нерідко інфантильний, підвищено вселяє. Така дитина побоюється інших, чекає нападу, глузування, образи. Він не справляється із завданням в грі, зі справою.

У психокорекційної роботи з підлітками з інтелектуальною недостатністю пріоритетним напрямком було зниження і усунення особистісної тривожності.

Особливий акцент в роботі з даною категорією дітей робився на подолання тривожності шляхом тренінгових занять, в ході яких враховувався емоційний досвід дитини і його сімейне благополуччя.

У роботі з підлітками з інтелектуальною недостатністю основна увага приділялася формуванню поведінки в нових ситуаціях, вдосконалення власних кращих знань про самого себе, розвитку емоційного досвіду.

В процесі тренінгу з підлітками використовувалися різні техніки такі як: рухливі ігри, групові дискусії, рольова гра і т. П.

Відзначається, що процес соціалізації людини проходить, в значній мірі, саме як освоєння різноманітних моделей рольової поведінки і підвищення гнучкості їх застосування. Ті діти, які відчувають найбільш серйозні проблеми у взаємодії з оточуючими, зазвичай мають недостатньо сформованої гнучкістю рольової поведінки. Вони або повністю ототожнюють себе з якоюсь однією соціальною роллю або взагалі не розуміють, в якій ситуації як слід себе вести. Рольова гра, дозволяючи хоча б частково подолати подібні проблеми, виступає ефективним методом соціалізації підлітків.

В цілому тренінги були спрямовані «не тільки на рішення нині існуючих проблем учасників, а й на профілактику їх виникнення в майбутньому, зокрема, за рахунок наданої їм можливості« навчитися вирішувати проблеми ».

Необхідно відзначити, що в процесі тренінгу з підлітками необхідно вирішити такі завдання як: спонукання підлітків до прояву відносин, установок поведінки, емоційних реакцій і до їх обговорення, аналізу, а також розбору переведених тим; створення в групі умов для повного розкриття перед дітьми своїх проблем і емоцій в атмосфері взаємного прийняття, безпеки, підтримки і захисту; Розробка та підтримка в групі певних норм, прояв гнучкості у виборі директивних або недирективна технік впливу.

Таким чином, підбиваючи підсумки, необхідно відзначити, що психологічний тренінг з підлітками з порушеннями інтелекту на сьогоднішній день є найбільш ефективним методом роботи. Труднощі і розбіжності, які об'єктивно роз'єднують дітей, породжують атмосферу страху, викликають відчуття «самотності серед натовпу», невпевненості, безсилля. Досвід, набутий в навчально-тренінгових групах, дозволяє виробити певний соціально- психологічний «імунітет». Він допомагає вирішувати складні проблеми, які виникають в особистісному і діловому спілкуванні практично у кожної людини. Уміння та навички, які формуються в штучно створеної соціально-психологічної середовищі, допомагають ефективно долати труднощі, збагачувати міжособистісні відносини в реальному житті.

Серед психолого - педагогічних форм і методів роботи з підлітками виділяю ряд найбільш ефективних. Так до них відносяться:

Метод бесіди - один з методів, який передбачає отримання інформації про досліджуваному на основі вербальної комунікації як від досліджуваної особистості, членів досліджуваного колективу, групи, так і від оточуючих їх дітей. В останньому випадку бесіда виступає як елемент методу узагальнення незалежних характеристик.

Метод групової тематичної дискусії. Часто дискусія приймає гострий характер (коли заявляється проблема стосується життєвих принципів і особистих переживань учасників, і сторони не досягають одностайності. Але така дискусія може спонукати людину задуматися, змінити або переглянути свої установки. У підлітків ці суперечки проходять більш жарко, ніж у дорослих, але і змін вони піддаються простіше. Щоб спір не вийшов за межі тренінгу, в процесі тренінгу потрібно підсумувати міркування всіх сторін і обговорити схожість і відмінність позицій.

Метод рольової гри. У рольових іграх учасникам надається можливість: показати існуючі стереотипи реагування в тих чи інших ситуаціях; розробити і використовувати нові стратегії поведінки; відпрацювати, пережити, свої внутрішні побоювання і проблеми. Рольові ігри - це невеликі сценки спланованого або довільного характеру, що відображають моделі життєвих ситуацій.

Рольові ігри бувають двох типів: на етапі актуалізації проблеми, на етапі відпрацювання навичок. Рольова гра - це хороша напрацювання варіантів поведінки в тих ситуаціях, в яких можуть виявитися учасники семінару. Наприклад, непогано спробувати програти ситуацію, коли компанія друзів вмовляє підлітка спробувати наркотик (цю вправу описано далі). Гра дозволить набути навичок прийняття відповідальних і безпечних рішень в життя. У рольовій грі учасник виконує роль якогось персонажа, а не свою власну. Це допомагає людині вільно експериментувати і не бояться, що його поведінка буде дурним.

Безсумнівно, дані методи роботи з підлітками можуть реалізовуватися як самостійні. Але останнім часом все більшої актуальності набуває така форма роботи з підлітками як соціально - психологічний тренінг, який може в собі поєднувати вище перераховані форми і методи роботи. І в цьому випадку перераховані методи стають техніками при проведенні тренінгу.

Значимість цієї роботи полягає в тому, що особистісна тривожність у підлітків з порушеннями інтелекту може закріплюватися як стійкий освіти. Тому виявлення особливостей особистісної та ситуативної тривожності допоможе побачити, наскільки тривожність стає у них стійкої особистісної рисою, що утрудняє розвиток особистості, навичок спілкування, соціальної взаємодії, що може призводити до асоціальної поведінки.Скачати 18,32 Kb.


«Психологічна корекція тривожності у підлітків з порушенням інтелекту»

Скачати 18,32 Kb.