• ГЛАВА 1 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В РАННЬОМУ ВІЦІ
 • 1.1 Предметна діяльність
 • 1.2 Розвиток сприйняття
 • ГЛАВА 2 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
 • 2.2 Емоційна сфера дитини
 • ГЛАВА 3 Мовленнєвий розвиток
 • 3.2 Фактори, що впливають на розвиток мови
 • Список використаних джерел

 • Скачати 22,16 Kb.

  Психічне розвиток в ранньому дитинстві
  Дата конвертації29.04.2017
  Розмір22,16 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 22,16 Kb.

  15

  Міністерство освіти і науки РФ

  Контрольна робота

  З дисципліни: Педагогічна психологія

  Тема: Психічний розвиток в ранньому дитинстві. Розвиток пізнавальної сфери особистості в ранньому дитинстві. Розвиток мовлення.

  Виконав студент 4 го курсу

  Заочного відділення історичного. факультету

  2009

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  ГЛАВА 1 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

  1.1 Предметна діяльність

  1.2 Розвиток сприйняття

  1.3 Особливості мислення

  ГЛАВА 2 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

  2.1 Розвиток самостійності. Криза трьох років

  2.2 Емоційна сфера дитини

  ГЛАВА 3 Мовленнєвий розвиток

  3.1 Особливості мовного розвитку?

  3.2 Фактори, що впливають на розвитку мови

  ВИСНОВОК

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  ВСТУП

  Раннє дитинство - це особливий період в житті дитини. У цей час відбувається стрімке психічний і фізичний розвиток, закладається основа для подальшого формування та становлення дитини як особистості. Основними досягненнями раннього дитинства, які визначають розвиток психіки дитини, є: оволодіння тілом, оволодіння мовою, розвиток предметної діяльності. Якісні перетворення, яких зазнає дитина за перші три роки, дуже значні. Деякі психологи вважають серединою психічного розвитку людини вік трьох років. Мета даної роботи - познайомитися з особливостями психічного розвитку людини в період раннього дитинства. Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

  1) З'ясувати, яким чином розвивається пізнавальна сфера особистості дитини в період раннього дитинства;

  2) Дізнатися про розвиток особистості дітей раннього віку;

  3) Дізнатися про те, як розвивається мова у дітей раннього віку;

  Для вирішення вищезгаданих задач в даній роботі використано: Берк Л. Розвиток дитини. - 6-е изд. - СПб: Питер, 2006, Виготський Л. С. Психологія. М.: ЕКСМО-Пресс, 2000, Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. Підручник. М .: Гардарики, 2001., Мухіна В. С. Вікова психологія: феномени розвитку, дитинство, отроцтво. - 9-е видання. М .: Академія, 2004, Овчарова Р. В. Психологія батьківства. М .: Академія, 2004, Серебрякова Н. В. Діагностичне обстеження дітей раннього та молодшого дошкільного віку. СПб: КАРО, 2005, Белогай К. Н., Соніна Н.А. Мовленнєвий розвиток дитини в період раннього дитинства і його взаємозв'язок з різними факторами. Стаття знайдена в Інтернеті за адресою http://psyjournals.ru/articles/d8728.shtml.

  ГЛАВА 1 РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В РАННЬОМУ ВІЦІ

  Ранній вік - це період життя людини з року до 3 років. У цей час відбуваються найважливіші зміни в психічному розвитку дітей - формується мислення, активно розвивається рухова сфера, з'являються перші стійкі якості особистості.

  1.1 Предметна діяльність

  Провідною діяльністю в ранньому віці є предметна діяльність, яка впливає на всі сфери психіки дітей, визначаючи багато в чому і специфіку їх спілкування з оточуючими. «Вона виникає поступово з маніпулятивною і гарматної діяльності немовлят» Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 65. . Ця діяльність має на увазі, що предмет використовується як знаряддя по закріпленим в даній культурі правилами і нормами - наприклад ложкою їдять, лопаткою копають, а молотком забивають цвяхи.

  Виявляючи в процесі діяльності найбільш важливі властивості предмета, дитина починає співвідносити їх з певними операціями, які він робить, при цьому відкриваючи, які операції найкраще підходять до конкретного предмету. Таким чином діти вчаться користуватися предметами так, щоб вони не були просто продовженням їх руки, але використовувалися, виходячи з логіки самого предмета, тобто з того, що їм найкраще можна робити. Етапи формування таких, закріплених за предметом-знаряддям дій, були досліджені П.Я. Гальперіним.

  «Він показав, що на першій стадії - цілеспрямованих проб - дитина варіює свої дії виходячи не з властивостей знаряддя, яким він хоче дістати потрібний йому предмет, але з властивостей самого цього предмета. На другій стадії - подстереганіе - діти випадково знаходять в процесі своїх спроб ефективний спосіб дії зі зброєю і прагнуть повторити його. На третій стадії, яку Гальперін назвав «стадією нав'язливого втручання», дитина активно намагається відтворити ефективний спосіб дії зі зброєю і оволодіти ним. Четверта стадія - об'єктивної регуляції »Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 65. . На цій стадії дитина відкриває способи регулювання і зміни дії виходячи з тих об'єктивних умов, в яких ця дія доводиться виконувати.

  Крім того, Гальперін вказав, що в тому випадку, коли дорослий відразу ж показує дитині, яким чином діяти з предметом, етап проб і помилок мінуется, а діти відразу ж починають діяти, починаючи з другого етапу.

  «При діагностиці розвитку предметних дій у дітей необхідно пам'ятати про те, що гарматні дії включають в себе і предметні, так як один з варіантів гарматного дії є історично закріпленим за даним предметом» Там же. С. 66. . Так, ложкою можна копати, пересипати вміст з однієї ємності в іншу, є суп і так далі, але тільки останній спосіб використання є ще і предметним, історично закріпленим за цим знаряддям. Протягом другого року життя діти навчаються більшості предметних дій, причому при дослідженні їх психічного розвитку важливо пам'ятати, що гарматні дії в певній мірі можуть бути показником інтелектуального розвитку дітей, в той час як предметні в більшому ступені відбивають ступінь їх навчання, широту контактів з дорослими .

  1.2 Розвиток сприйняття

  Велике значення для психічного розвитку в цьому віці має і формування сенсорики. Дослідження багатьох вчених (К. Бюлера, А.В. Запорожця, Л.А. Венгера) показали, що в перші роки життя рівень розвитку сприйняття істотно впливає на мислення. Це пов'язано з тим, що дії сприйняття пов'язані з такими операціями мислення, як узагальнення, класифікація, підведення під поняття і іншими.

  «Розвиток сприйняття визначається трьома параметрами - перцептивними діями, сенсорними еталонами і діями співвіднесення» Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 66.

  . Становлення сприйняття полягає у виділенні найбільш характерних для даного предмета або ситуації якостей (інформативних точок), складанні на їх основі стійких образів (сенсорних еталонів) і співвіднесенні цих образів-еталонів з предметами навколишнього світу.

  Перцептивні дії допомагають вивчити основні властивості і якості сприйманого предмета, виділивши з них головні і другорядні. На основі такого виділення дитина сприймає інформативні точки в кожному з предметів навколишнього світу, що допомагає при повторному сприйнятті швидко отримати цей предмет, віднісши його до певного класу - лялька, машинка. Дії сприйняття, які спочатку є зовнішніми і розгорнутими (дитина повинна не тільки подивитися на предмет, а й помацати його руками, діяти з ним), потім переходять у внутрішній план і автоматизуються. Розвиток перцептивних дій допомагає формуванню узагальнення, так само як і інших розумових операцій, так як виділення найбільш значущих якостей кожного предмета дає можливість в подальшому об'єднати їх в класи і поняття.

  У ранньому віці також починається формування сенсорних еталонів - спочатку як предметних (з'являються вже до кінця дитинства), які потім, поступово узагальнюючи, переходять на рівень сенсорних. Спочатку уявлення про форму або колір пов'язані у дитини з конкретним предметом (круглий м'яч). Поступово це якість узагальнюється і, відриваючись від предмета, стає узагальненим еталоном - кольору, форми, розміру. Саме ці три основних еталона формуються у дітей до кінця раннього віку.

  Дії співвіднесення предмета з еталоном допомагають в систематизації тих знань, які є у дітей при сприйнятті нових предметів. Ці знання роблять образ світу цілісним і постійним. При цьому в ранньому віці діти ще не можуть розділити складний предмет на ряд еталонів, з яких він складається, але можуть вже знайти відмінності між конкретним предметом і еталоном, наприклад, сказавши, що яблуко - це неправильний коло.

  1.3 Особливості мислення

  «У ранньому віці крім наочно-дієвого мислення починає формуватися і наочно-образне. Наочно-дієве мислення виникає до кінця першого року життя і є провідним видом мислення до 3,5-4 років. Наочно-образне мислення виникає в 2,5-3 року і є провідним до 6--6,5 років. Наочно-схематичне мислення виникає в 4,5--5 років, залишаючись провідним видом мислення до 6-7 років. І, нарешті, словесно-логічне мислення виникає в 5,5--6 років, стаючи провідним з 7-8 років, і залишається основною формою мислення у більшості дорослих людей »Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 68. . Наочно-дієве мислення передбачає безпосередній контакт дитини з предметами і пошук правильного рішення задачі шляхом проб і помилок. Допомога дорослого, який показує дитині, на які параметри ситуації слід звернути увагу, щоб правильно зорієнтуватися і вирішити задачу, необхідна для розвитку мислення дитини і переходу його на більш високий образний рівень. У той же час до кінця раннього віку при вирішенні простих, пов'язаних з минулим досвідом завдань, діти повинні вміти орієнтуватися практично миттєво, не вдаючись до пробним діям з предметами, тобто вирішувати завдання на основі образного мислення.

  «Характерною особливістю мислення дитини в цей період є його синкретизм, нерозчленованість - дитина намагається вирішити задачу, не виділяючи в ній окремі параметри, сприймаючи ситуацію як цілісну картинку, всі деталі якої мають однакове значення» Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 68. . «Дитину запитують:« Чому сонце гріє? »Він відповідає:« Тому що воно жовте, тому що воно високе, високо тримається ». Що сонце тримається і не падає, що воно жовте, гаряче, що біля нього хмари - все те, що дитина бачить, пов'язане разом, він не відокремлює одне від іншого »Виготський Л. С. Психологія. М., 2000. С. 701. .

  Допомога дорослого повинна бути спрямована на аналіз і виділення окремих деталей в ситуації, з яких потім дитина (може бути також за допомогою дорослого) виділить головні і другорядні. Спілкування з дорослим, спільна предметна діяльність можуть істотно прискорити пізнавальний розвиток дітей.

  Отже, провідною діяльністю в ранньому віці є предметна діяльність, метою якої є засвоєння функцій предметів, оволодіння способами дій з ними.Мислення є наочно-дієвим, воно засноване на сприйнятті і дії з предметами. Характерною особливістю мислення дитини в цей період є його синкретизм, нерозчленованість. До кінця раннього дитинства у дітей формуються три основних сенсорних еталона - кольору, форми, розміру. Спілкування з дорослим, спільна предметна діяльність можуть істотно прискорити пізнавальний розвиток дітей.

  ГЛАВА 2 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

  2.1 Розвиток самостійності. Криза трьох років

  Спілкування з дорослим має велике значення для розвитку особистості дітей раннього віку. Подання про себе, перша самооцінка дітей в цей час є насправді интериоризованная оцінкою дорослого. Тому постійні зауваження, ігнорування не завжди успішних спроб дітей зробити щось самостійно, недооцінка їх старань можуть привести вже в цьому віці до невпевненості в собі, зниження домагань на успіх в здійснюваної діяльності. У цьому віці у дітей формується почуття самостійності, автономності або, при несприятливому напрямі розвитку, почуття залежності. Домінування одного з двох варіантів пов'язано з тим, як дорослі реагують на перші спроби дитини домогтися самостійності. «У дослідженнях Д.Б. Ельконіна, Л. І. Божович та інших психологів підкреслювалося, що до кінця раннього дитинства у дітей з'являються перші уявлення про себе як про особистість, що відрізняється від інших самостійністю власних дій »Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 69. .

  «В цей же час у дітей з'являються перші ознаки негативізму, впертості і агресії, які є симптомами кризи 3 років. Це один з найбільш значущих і емоційно насичених криз в онтогенезі »Там же. С. 69 . Перешкоди, які виникають при формуванні самостійності, активності дітей (гіперопіка, авторитарність, високі вимоги і критика з боку дорослих), перешкоджають нормальному розвитку самосвідомості і самооцінки дітей, призводять до того, що негативізм, упертість, агресія, тривога, відгородженість стають стійкими властивостями особистості . Ці якості впливають на всі види діяльності дітей і можуть привести до серйозних відхилень у молодшому шкільному та підлітковому віці.

  2.2 Емоційна сфера дитини

  Важливою характеристикою даного вікового етапу є лабільність емоційної сфери дитини. Його емоції і формуються в цей час почуття, що відображають ставлення до людей і предметів, ще не фіксовані і можуть бути схильні до змін при зміні ситуації. Для раннього віку характерні яскраві емоційні реакції, пов'язані з безпосередніми бажаннями дитини. В кінці цього періоду, при наближенні до кризи 3 років, спостерігаються афективні реакції на труднощі, з якими стикається дитина. Він намагається щось зробити самостійно, але у нього нічого не виходить або нікому прийти на допомогу. У такій ситуації можлива емоційна спалах. «Фіксація на заборону при появі іншого позитивного стимулу, відсутність позитивної емоційної реакції на нову іграшку і інші показники регидности емоцій, так само як і фіксація на негативних емоціях, є серйозними показниками відхилення в розвитку емоційної сфери, і в загальному психічному розвитку в цьому віці» Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. М., 2001. С. 69. .

  Отже, перші уявлення про себе як про особистість з'являються у дітей до кінця даного періоду. Емоції і формуються почуття дитини ще не фіксовані і можуть бути схильні до змін при зміні ситуації. Емоційні реакції яскраві і пов'язані з безпосередніми бажаннями дитини. До кінця періоду раннього дитинства з'являються перші ознаки негативізму, які є симптомами кризи 3 років. Спілкування з дорослим має велике значення для розвитку особистості дітей раннього віку.

  ГЛАВА 3 Мовленнєвий розвиток

  3.1 Особливості мовного розвитку

  Всі процеси розвитку в ранньому дитинстві тісно пов'язані з розвитком мови. Даний період дитячого розвитку є найбільш сприятливим для розвитку саме цієї психічної функції. «Формування мови протягом перших трьох років життя дитини, як показують численні дослідження, - не просто кількісне нагромадження словника. Це дуже складний нервово-психологічний процес, який відбувається в результаті взаємодії дитини з навколишнім середовищем і в ситуації спілкування з дорослим »Белогай К. Н., Соніна Н.А. Мовленнєвий розвиток дитини в період раннього дитинства і його взаємозв'язок з різними факторами, http://psyjournals.ru/articles/d8728.shtml.

  . При нормальному розвитку дитина до трьох років накопичує близько 1000 слів. Він вчиться будувати перші пропозиції, узагальнення. З'являються перші питання, дитина починає активно використовувати мовні засоби для спілкування. Найбільш інтенсивно мова розвивається після півтора років, коли дитина стає більш активним та ініціативним. У цей період з'являється так звана автономна мова - спотворені слова, що позначають абстрактні поняття, а також словотворчість - винахід власних нових слів для предметів і явищ.

  3.2 Фактори, що впливають на розвиток мови

  На розвиток мови впливає величезна кількість чинників. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Що стосується ступеня впливу спадкових і середовищних факторів на розвиток мови, з упевненістю можна сказати наступне. Вроджений хист, сильне бажання спілкуватися з оточуючими і багатство мови і соціального середовища об'єднуються, щоб сприяти дітям в освоєнні функцій і закономірностей рідної мови. Особливе значення в період раннього дитинства для розвитку дитини має його взаємодія з матір'ю, як з найближчою людиною в його житті. «Багато дослідників, що займаються проблемами материнства (І. С. Кон, Є. О. Смирнова, Т. М. Сорокіна, Р. В. Овчарова, Г. Г. Філіппова та ін.), Виділяють характерні особливості такого спілкування і механізми його впливу на становлення психічних функцій, емоційний розвиток дитини, його пізнавальну активність. У роботах більшості дослідників головний акцент робиться на емоційну сферу матері »Белогай К. Н., Соніна Н.А. Мовленнєвий розвиток дитини в період раннього дитинства і його взаємозв'язок з різними факторами, http://psyjournals.ru/articles/d8728.shtml. . Мати, яка виховує дитину, повинна мати достатню емоційною зрілістю і позитивним ставленням до себе і оточуючих. Існує прямий взаємозв'язок між вербальним інтелектом матері, зокрема, здатністю до узагальнення, і пасивним словником дитини. Здатність до узагальнення матері також позитивно корелює з експертною оцінкою вихователя і загальним балом обстеження мовного розвитку.

  Дівчатка виявляють більш раннє мовленнєвий розвиток в порівнянні з хлопчиками (починають «гуліть» і «лепетати» в більш ранньому віці). Однак подібне випередження помітно, в першу чергу, в дитячому віці, потім темп розвитку порівнюється. Вік матері не робить значного впливу на розвиток мовлення дитини раннього віку. Освіта і професія матері виступають факторами мовного розвитку дитини. «Наприклад, найбільш розвинений пасивний словник у тих дітей, матері яких мають середньо-спеціальну освіту, працюють, і їхня професія відноситься до категорії« Людина-людина »Белогай К. Н., Соніна Н.А. Мовленнєвий розвиток дитини в період раннього дитинства і його взаємозв'язок з різними факторами, http://psyjournals.ru/articles/d8728.shtml. . Порядковий номер народження дитини взаємопов'язаний з розвитком мови, наприклад, активним словником. Первістки виявляють більший запас слів в активному словнику. Наявність мовних порушень у родичів найбільше впливає на активний словник дитини. Активний словник також страждає, якщо у дитини є діагноз ПЕП. Діти з діагнозом ПЕП, починають лепетати пізніше, ніж здорові діти, що підтверджує вплив медичних чинників на розвиток мови дитини.

  Таким чином, формування мови протягом перших трьох років життя дитини - дуже складний нервово-психологічний процес, який наразі триває в результаті взаємодії дитини з навколишнім середовищем і в ситуації спілкування з дорослими. Період раннього дитинства є найбільш сприятливим для розвитку речі.На процес розвитку мови впливають різні фактори, серед яких можна виділити вроджені здібності, бажання дитини спілкуватися з оточуючими, взаємодія з матір'ю, порядковий номер народження дитини, наявність мовних порушень у родичів і медичні фактори.

  ВИСНОВОК

  Отже, я виконала поставлені завдання і прийшла до наступних висновків:

  1) Провідною діяльністю в ранньому віці є предметна діяльність, метою якої є засвоєння функцій предметів, оволодіння способами дій з ними. Мислення - наочно-дієве, засноване на сприйнятті і дії з предметами. Характерною особливістю мислення дитини в цей період є його синкретизм. До кінця раннього дитинства у дітей формуються три основних сенсорних еталона - кольору, форми, розміру. Спілкування з дорослим, спільна предметна діяльність можуть істотно прискорити пізнавальний розвиток дітей.

  2) Перші уявлення про себе як про особистість з'являються у дітей до кінця періоду раннього дитинства. Емоції і формуються почуття дитини можуть бути схильні до змін у разі зміни ситуації. Емоційні реакції яскраві і пов'язані з безпосередніми бажаннями дитини. До кінця періоду раннього дитинства з'являються перші ознаки негативізму, які є симптомами кризи 3 років. Спілкування з дорослим має велике значення для розвитку особистості дітей раннього віку.

  3) Період раннього дитинства є найбільш сприятливим для розвитку мови. На процес розвитку мови впливають різні фактори, серед яких можна виділити вроджені здібності, бажання дитини спілкуватися з оточуючими, взаємодія з матір'ю, порядковий номер народження дитини, наявність мовних порушень у родичів і медичні фактори.

  Виконавши поставлені завдання, я досягла своєї мети, познайомилася з особливостями психічного розвитку людини в період раннього дитинства.

  Список використаних джерел

  1. Берк Л. Розвиток дитини. - 6-е изд. - СПб: Питер, 2006.

  2. Виготський Л. С. Психологія. М.: ЕКСМО-Пресс, 2000.

  3. Марцинковская Т. Д. Дитяча практична психологія. Підручник. М .: Гардарики, 2001..

  4. Мухіна В. С. Вікова психологія: феномени розвитку, дитинство, отроцтво. - 9-е видання. М .: Академія, 2004.

  5. Овчарова Р. В. Психологія батьківства. М .: Академія, 2004.

  6. Серебрякова Н. В. Діагностичне обстеження дітей раннього та молодшого дошкільного віку. СПб: КАРО, 2005.

  7. Белогай К. Н., Соніна Н.А. Мовленнєвий розвиток дитини в період раннього дитинства і його взаємозв'язок з різними факторами. Стаття на основі матеріалів зі збірки "Л.И.Божович і сучасна психологія особистості", http://psyjournals.ru/articles/d8728.shtml.
  Скачати 22,16 Kb.


  Психічне розвиток в ранньому дитинстві

  Скачати 22,16 Kb.