Скачати 21,42 Kb.

Програма з розвитку пісенної творчості у старших дошкільників
Дата конвертації19.09.2019
Розмір21,42 Kb.

Скачати 21,42 Kb.

Світлана Самсонова
Програма з розвитку пісенної творчості у старших дошкільників

муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад дитячий садок комбінованого виду другої категорії №6 «Колосок» п. Гігант Сальського району

Програма з розвитку пісенної творчості у старших дошкільників.

Музичний керівник Самсонова С. Г.

п. Гігант

2018 р

Програма з розвитку пісенної творчості

у старших дошкільників.

Пояснювальна записка

Термін реалізації - 1 рік.

Форми проведення: індивідуальні, подгрупповие, фронтальні.

Заняття проводяться, згідно із затвердженим сітки, 2 рази на тиждень.

Методи: наочні, словесні, практичні (творчі, ігрові.

Мета: розвиток музичних творчих здібностей дітей в співі.

завдання:

-пробудіть інтерес до творчого процесу.

- розвинути творчу активність дитини, творче мислення, уяву.

- розвивати навик елементарної імпровізації в співі.

- розширити і збагатити музичний досвід дітей.

- допомогти кожній дитині повірити в себе, в свої здібності, усвідомити свою потрібність і значущість в цьому світі.

актуальність

«Скільки б не займатися заняттями музикою, все це не сформує музиканта або слухача музики. Тому з усіх напрямків музичного виховання творче є найважливішим фактором, здатним виховувати здорове ставлення до музичних традицій минулого і сьогодення ».

Едмунт Сайклер, педагог-музикант

Зміст сучасної освіти заснована на ідеї особистої орієнтації і передбачає створення умов успішності розвитку кожної дитини, реалізації її здібностей, творчого самовираження в різних видах діяльності.

Розвиток пісенної творчості в умовах ФГОС ДО актуально і набуває в даний час домінуюче значення. Це також пояснюється сучасними вимогами до музичного виховання дошкільнят, необхідністю формування самостійної творчої особистості дитини. З точки зору ФГОС ДО актуальність полягає в тому, що основа розвитку пісенної творчості - ігрова, комунікативна, пізнавально-дослідницька, продуктивна діяльність.

У дошкільному віці творчість стає природним способом існування дитини і дає прекрасні можливості для розвитку. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

Відповідно до словника, імпровізація - особливий вид художньої творчості, при якому твір створюється безпосередньо в процесі виконання. Мета імпровізації на заняттях в дитячому саду - активізувати творчість дітей. Використання імпровізації - перспективний прийом для виховання інтересу до музики, накопичення музичного творчого досвіду, так як дитина відразу входить в безпосередній контакт з музикою. Для вокальної імпровізації не потрібно ніяких пристосувань: голосовий апарат є у кожного.

Пісенна творчість привертає увагу дітей втіленням власного задуму і фантазії, підвищує емоційний рівень сприйняття музики, а також розвиває співочий апарат, вокально-слухові навички, музично-слухові уявлення.

Пісенна творчість забезпечує всебічний розвиток особистості дитини:

- естетичне - розвиває почуття прекрасного, емоційну чуйність.

- розумовий - розвиває пам'ять, кругозір, увагу, уяву, мова, мислення.

- формує дружелюбність, активність, комунікативні навички, самостійність.

- виховує вміння долати труднощі.

- дає можливість для самовираження.

Умови реалізації програми

Такими умовами є:

- особистісно-орієнтоване взаємодія дітей і педагога.

- емоційно - позитивне ставлення між однолітками.

- використання різноманітних методів і прийомів навчання, спрямованих на активізацію дітей.

- індивідуальний підхід до кожної дитини.

- створення предметно-розвиваючого середовища.

- накопичення вражень від сприйняття музики (музичного досвіду).

- накопичення досвіду виконавства.

Необхідно розуміти, що успіх творчого розвитку дітей багато в чому залежить від достатнього оснащення занять дидактичними посібниками та іншими методичними матеріалами, від правильного їх застосування з урахуванням віку дітей, їх зацікавленості і можливостей, від умов, які необхідні для творчого процесу.

Звичайно, наївно очікувати, що діти відразу почнуть викладати добре оформлені музичні думки, але навчати первинним навичкам - в силах музичного керівника. Н. А. Ветлугіна писала, що під творчою діяльністю розуміється не стільки предметний результат, скільки творчий процес, а також пробудження на цій основі здібностей до імпровізації, до продуктивного самовираження. З власного досвіду знаю, що, якщо налагодити цю роботу в системі, на кожному занятті пропонувати дітям творчі завдання, то, до кінця перебування їх в дитячому саду, вокальні імпровізації звучатимуть досить цікаво, а окремі діти можуть домогтися того, що їх вокальні імпровізації будуть викладені у формі періоду і будуть являти собою завершену музичну думку (мелодію, яка закінчується на тонік, на головній ступені ладу.

Особливості розвитку пісенної творчості у дітей 6-7 років

Пісенна творчість - шлях формування музичності дітей. Його значення, однак, набагато ширше і глибше. У наївному дитячому творчості криються можливості розвитку не тільки спеціально-музичних здібностей, а й загальноестетичного уявлень і загальних якостей особистості дитини.

Прагнення до пісенної творчості проявляється рано. Часто можна бачити, як діти співають, імпровізуючи мелодії, ритмічні попевки під час безкоштовних ігор. Тому вже з молодшого дошкільного віку можна залучати дітей до цього виду творчості. Б. М. Теплов відзначав, творча діяльність корисна для розвитку дітей, так як вона відповідає їхнім потребам і можливостям.

Психофізичні особливості дитини 6-7 років дозволяють активно включати його в різноманітні види музичної діяльності. У дітей цього віку помітно підвищується продуктивність психічних процесів - сприйняття, мислення й мови, уваги і пам'яті, уяви. Увага стає більш зосередженим, стійким, розвивається вміння слідувати зразком, помітно підвищується розумова і фізична працездатність дошкільника, ступінь якої тісно пов'язана, по-перше, з інтересом до справи, а по-друге, з чергуванням гри і занять. Це необхідно враховувати при організації діяльності дитини. У цьому віці помітно підвищується рівень наочно-образного мислення. Знаючи про психофізіологічному розвитку дітей старшого віку, можна вирішувати більш складні розвиваючі та виховні завдання.

Діти 6-7 років вже непогано володіють усіма вокально-хоровими навичками: вони чітко промовляють слова пісні, вміють брати дихання по фразам, вміють співати дружно - в одній динаміці і в одному темпі. На 7-му році життя відбувається стрибок у розвитку співочого голосу: збільшується діапазон, голоси звучать більш легко, напевно і більше інтонаційно чисто.

У такому віці дошкільнята вже знайомі з мовою музичної мови і починають свідомо і активно ним користуватися у своїй виконавській діяльності. Швидке, імпровізоване рішення дітьми творчих завдань як раз і полягає в цьому досвіді.

Діти цього віку здатні виражати в співі певні почуття, настрої, вміють співати виразно, осмислено імпровізувати мелодії. Від природи вони допитливі і сповнені бажання робити щось цікаве.

Реалізація програми

Перший етап формування пісенної творчості носить орієнтовний характер. Перш за все створюється відповідна установка на нову діяльність: формуються перші уявлення про процес твори, збуджується до нього інтерес. Треба сказати, що хороших результатів у розвитку творчих здібностей можна добитися лише за умови розвитку певного рівня музикальності у дитини. У своїх творах діти безпосередньо застосовують все те, що засвоїли в процесі навчання. У свою чергу, навчання збагачується творчими проявами дошкільнят, набуває розвиваючий характер. Тому на заняттях необхідно розвивати всі компоненти музичного слуху: звуковисотний, ритмічний, динамічний, ладовий, тембрових.

Використання системи спеціальних творчих завдань (творчих вправ, різних методів і прийомів дозволяє досягти позитивних результатів у розвитку пісенної творчості.

Пісенна творчість вимагає спільних дій, співтворчості дорослих і дітей. Спочатку дитина включається у виконання тільки окремих частин завдань, їх елементів. Далі заняття ускладнюються. Творчі завдання - це метод розвитку пісенної творчості.

Починаємо з найпростіших творчих завдань: навчитися передавати голосом найрізноманітніші інтонації (скарги, прохання, радості, знаки запитання й позитивні інтонації). Формою для таких вправ є мотиви і короткі інтонаційні обороти, різні наслідування.

Наприклад, можна попросити дитину показати, як жалібно нявкає кошеня, як ствердно кричить півник, як впевнено крокують діти на зарядку: «раз-два, раз-два», використовуючи при цьому всього два звуки різної висоти. При цьому треба націлювати дітей на те, щоб їх музичні образи були емоційно забарвлені. Все це потрібно освоїти для успішної творчої діяльності, як необхідний етап.

Музика в звуковисотної інтонації найближче до мови, тому, розвиваючи інтонаційну виразність, можна використовувати дитячі вірші, народні потішки, поспівки, запропонувавши дитині вимовити текст в різних регістрах (низьким і високим голосом, з різною динамікою (тихо, голосно, в різному характері ( сумно, ласкаво, сердито, радісно, ​​напевно). Такі завдання проводяться в ігровій формі: до кожної інтонації можна підібрати певний образ і вже в образі вимовляти заданий текст. Філологи налічують в російській мові 20 інтонацій. Кожна з ні висловлює відповідний емоційний стан і передається через комплекс виразних засобів - звуковисотну інтонацію, темп, тембр, динаміку. Доцільно змінюючи тембр, висоту звуку, темп, динаміку в вимові тексту, наповнюючи його необхідними емоціями, дитина домагається осмисленої виразною інтонації. Цей навик допоможе дітям виконувати творчі завдання в співі.

Зразкові вірші, які допоможуть у розвитку мовної інтонації:

Їжачок

Бідний їжачок, бідний їжачок, -

Ночами не спиться!

Весь в голках, лягти не може,

Сяде і сидить. (Смуток, співпереживання)

барабанщик

Лівою, правою! Лівою, правою!

На парад йде загін.

На парад йде загін,

Барабанщик дуже радий.

Барабанить, барабанить

Півтори години поспіль! (Впевнено)

До початковим спробам навчити дітей импровизирования йдеться в запиті заспівати своє ім'я. Це знайомий прийом, добре себе зарекомендував. Педагог співуче вимовляє своє ім'я та по батькові. Природно, що, називаючи себе, дитина не зможе повторити мелодію, так як вона за ритмом і тривалості не збігається з потрібним відповіддю. Тому вокальні фрази дітей довільні і вже носять елементи творчості. Це творче завдання під силу дітям 4-5 років, але і в старших групах знаходяться діти, які не можуть його виконати.

Перед педагогом стоїть завдання - навчати дитину співати своє ім'я на звуках різної висоти, пробуджувати інтерес до творчого процесу.

У творчому завданні «Конячка» можна попросити дитину заспівати, як скаче конячка.Дитина пропевает слова «цок, цок» в своєму темпі, в своєму ритмі. З таким же проханням педагог звертається до іншої дитини: «А як твоя конячка скаче?» У самому питанні вже мається на увазі, що конячка повинна скакати по-іншому. Це спонукає до пошуку власних інтонацій.

Звідси і завдання - розвивати орієнтацію в різних властивостях музичного звуку через гру, в якій дитина комбінує музичні звуки, відмінні один від одного по висоті, тривалості, динаміці. Спонукати дітей до пошуку різних інтонацій, різних ритмічних малюнків для передачі образу.

«Безтурботна пісенька»

Пропонується імпровізувати свій мотив, що складається з декількох звуків на склад «ля». Використовується ігровий прийом «творче змагання». Діти змагаються в тому, хто більше придумає різних «безтурботних пісеньок». Важливо поупражнять дітей в самостійному знаходженні мелодійних оборотів, ходів, передаючи радісне, безтурботне настрій. завдання -

розвивати інтонаційно-співочі навички, тренувати дітей в знаходженні «позитивних», мажорних мелодійних оборотів, створюючи «скарбничку» для творчих проявів дітей.

Придбавши певні навички, переходимо до нового етапу розвитку творчих здібностей дітей в співі.

«Заверши мелодію»

У цьому творчому завданні діти повинні завершити мелодію, розпочату педагогом, заспівати її закінчення. На першому етапі можна використовувати звуконаслідування, наприклад, запропонувати дітям придумати, як дзижчить бджола в пісеньці «Бджола дзижчить» Ломової. Дорослий пропевает майже весь текст пісні, а дитина імпровізує на останню сходинку. Перш, ніж попросити дитину зробити це самостійно, необхідно показати, як можна заспівати звуконаслідування на склад «жу». Якщо дитина не може у виконанні завдання, дорослий повинен допомогти йому завершити мелодію.

Бджола дзижчить, музика Т. Ломової.

У бджоли повно турбот -

Добувати їй треба мед.

Над квіткою бджола кружляє,

Про справи свої дзижчить:

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу» (2 рази)

Завдання - збагачувати вокально-інтонаційний досвід дітей новими інтонаціями. Формувати початкові навички пісенної імпровізації.

"Питання відповідь"

Освоюємо нову форму імпровізації «Питання - відповідь». Це музичний діалог дорослого і дитини. Музичний керівник задає вокальний питання, а дитина відповідає своєю мелодією. Текст повинен бути простий і доступний. приклади:

Питання: Маша, де ж ти була?

Відповідь: Я в садочку чай пила.

Питання: Що таке Новий рік?

Відповідь: Це - дружний хоровод!

Питання: Зайка, зайка, що ти сумний?

Відповідь: Не знайду качан капустяний.

Питання: Півня запитали діти:

«Чому звуть вас Петром?»

Так відповів дітям Петя:

Відповідь: «Добре вмію співати я!»

Нагадати дітям, щоб їх музичні відповіді відображали зміст тексту, адже музика - це мова почуттів і настроїв. Завдання - закріплювати вміння імпровізувати різні вокальні відповіді в діалозі дорослого і дитини. Вчити дітей самостійно підбирати різні за настроєм інтонації.

«Склади свою пісеньку» (імпровізація на заданий текст)

На першому етапі потрібно запропонувати дітям вимовляти співучо різні словосполучення, наприклад, «ласкаве сонечко», «котик захворів», надаючи своїм інтонацій емоційне забарвлення. Повправлятися дітей в пошуку виразних інтонацій. Далі можна переходити до освоєння більш складного завдання - імпровізації мелодій на заданий текст.

Дітям пропонується текст для імпровізації. Настрій, характер цього тексту обов'язково потрібно з дітьми обговорити, подумати, які музично-виражальні засоби можна використовувати для даного тексту (характер мелодії, темп, ритм). Педагогу необхідно виконати, показати дітям кілька варіантів мелодій на один і той же текст. Зразки служать своєрідними побудниками для вирішення дітьми творчих завдань і підказками для їх вирішення.

Тексти можливих пісеньок:

«Весна-красна»

Весна-красна йде

І пісеньку співає!

(Використовувати радісні інтонації)

«Сніжинка»

Легкі пушинки -

Білі сніжинки.

(Використовувати спокійні, ніжні інтонації)

«Дощик»

Вітер пісню наспівує,

Хмаринки на небі качає.

(Використовувати сумні, сумні інтонації)

Завдання - розширювати інтонаційно-вокальний діапазон, вправляючи дітей у пошуку нових творчих інтонацій. Удосконалювати інтонаційну виразність у співі, використовуючи мажорний і мінорний лад.

«Музичні картинки»

Дітям роздають картинки. На них можуть бути зображені пташка, білочка, конячка, машинка, картини природи і т д. Дитина повинна придумати пісеньку за змістом картинки на заданий текст.

Картинка «Білочка»

Рудий маленький звір

По деревах стриб та скок.

Картинка «Лисичка»

Йшла лисиця по містку

І виляла хвостиком.

Картинка «Півник»

Петя, Петя, півник

Цілий день вчив віршик.

Завдання даного творчого завдання - тренувати дітей в імпровізації мелодій на заданий текст, розвиваючи навик пісенної імпровізації.

«Твір мелодій в певному жанрі»

Роботу треба починати з розучування віршів, текстів, які будуть використовуватися в цьому завданні. Текст для імпровізацій повинен бути яскравим, лаконічним, зручним для музичного втілення.

Діти до цього етапу вже накопичили певний досвід в творі мелодій і непогано справляються із завданням. Вони застосовують знання, отримані на заняттях. У цьому віці дошкільнята добре визначають жанри музики за характером мелодії і акомпанементу, вони знають музично-виражальні засоби кожного з них. Але, якщо хтось із дітей не може виконати завдання, можна використовувати не текст, а склади. Наприклад, імпровізувати мелодію маршу на склад «та», мелодію польки на склад «ля», колискову на коротке слово «баю». А тексти можуть бути такими:

У жанрі польки

Посміхнися, друже мій,

Потанцюємо ми з тобою!

У жанрі маршу

На зарядку ми поспішаємо,

Стати ми сильними хочемо!

У жанрі колискової пісні

Баю, баю, спатоньки,

Засинайте, зайченя.

Завдання - вчити імпровізувати мелодії в характері маршу, польки, колискової пісні, знаходити потрібні інтонації, використовувати «музичну мову» для втілення того чи іншого жанру.

"Музичний театр"

Для виконання цього творчого завдання підходять російські народні казки. Наприклад, в казці «Теремок» дітям пропонується придумати мелодії питань і відповідей для персонажів казки.

Питання: - Хто, хто в теремочке живе?

Хто, хто в невисокому живе?

Відповідь: Я, мишка-норушка ...

Я, жаба-жаба ...

Я, зайчик-побігайчик ...

Щоб зацікавити дітей цим завданням, можна використовувати ляльки бі-ба-бо. Одягаючи ляльку на руку, дитина «входить» в образ, його імпровізації стають цікавішими, різноманітніше. Завдання - формувати навик самостійно знаходити потрібну співочу інтонацію для передачі конкретного образу. Розвивати творчу активність дитини, його творче мислення, уяву.

У всіх видах творчих завдань необхідно використовувати метод показу (наочний метод). Дитина повинна почути кілька варіантів виконання завдання. Це творчо розвиває і збагачує музичний досвід дітей, вони вчаться комбінувати знайомі інтонації, в результаті отримуючи свої власні. Це і є творчий процес.

Ігрові методи виховання, розвитку та навчання чудові тим, що всі ці процеси відбуваються непомітно для дітей, мимоволі. Мимовільне навчання дітей в грі не порушує їх психофізичного стану, тому що в ній є все необхідне для розвитку: інтерес, позитивні емоції, образ, фантазії, мовне спілкування. Ігрові методи більше, ніж інші засоби впливу, відповідають потребам зростаючого організму дитини, так як ставлять серйозну перешкоду на шляху швидкого стомлення і втоми дітей.

Завдяки різним методам і прийомам можна перетворити творчий розвиток в усвідомлене і цікаве для дитини справа. Наприклад, в творчому завданні «Музичні картинки» запропонувати всім перетворитися в іграшки: в білочок, півників, коників, лисичок, зображених на цих картинках. Діти беруть цю умову і вже від імені іграшки виконують завдання.

Складаючи мелодії в певному жанрі, діти беруть на себе роль композитора. «Хто сьогодні хоче бути композитором?» - запитує музичний керівник. Звичайно ж, хочуть все. Діти по одному виходять, стають обличчям до «глядачам», оголошують, в якому жанрі будуть імпровізувати. Це творче завдання іноді називають грою «Композитор».

Діти люблять вбиратися, тому елементи костюмів (шапочки, вушка) теж допомагають створити ігрову ситуацію ( «Конячка», «Заверши мелодію»)

Використання іграшок ( «Питання - відповідь», музичних інструментів ( «Склади пісеньку», театральних ляльок ( «Музичний театр», введення елементів змагань ( «Безтурботна пісенька») - все дозволяє зробити творчий процес цікавіше, доступніше, плідніше.

Завдання музичного керівника - навчання перетворити в гру, а гру - в навчання і розвиток, адже саме в ситуації гри процеси сприйняття протікають в свідомості дитини більш швидко і точно.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Орлова Т. М., Бекина С. І. «Навчайте дітей співати». Москва. Освіта 1988р.

2 Радинова О. П. «Музично-мистецька діяльність в дитячому садку: сучасні проблеми та рішення. Журнал «Довідник музичного керівника» №о 2012р. Москва. Видавництво ТОВ МЦФЕР.

3 Теплов Б. М. «Психологія музичних здібностей». Москва. Наука 2003р.

4 Інтернет - ресурси.Скачати 21,42 Kb.


Програма з розвитку пісенної творчості у старших дошкільників

Скачати 21,42 Kb.