Скачати 10,71 Kb.

Програма з математики для 7 класу глибоко розумово відсталих дітей
Дата конвертації14.04.2017
Розмір10,71 Kb.
ТипЗПР. Затримка психічного розвитку

Скачати 10,71 Kb.

Тетяна Карсаева
Програма з математики для 7 класу глибоко розумово відсталих дітей

робоча програма

навчального предмета:

«Математика»

рівень загальноосвітній

Термін реалізації 2016-2017 навчальний рік

Складена на осн

Програми навчання глибоко

розумово відсталих дітей

під редакцією А. Р. Маллера

Робочу програму склала: Карсаева Тетяна Миколаївна

м Москва, 2016

Пояснювальна записка

У розумово відсталих дітей зі складною структурою дефекту дуже глибоко недорозвинена пізнавальна діяльність з її процесами аналізу і синтезу, що особливо яскраво виявляється при навчанні рахунком. У дітей не виникає справжнього поняття про число і про склад чисел, вони лише механічно заучують порядковий рахунок, з великими труднощами оволодівають конкретним рахунком. А перехід до абстрактного рахунком для них недоступний.

При навчанні необхідно передбачити систему таких знань, умінь і навичок які, перш за все, були б дієвими, практично цінними і забезпечили б їм підготовку до трудової діяльності.

Навчання організовується на практичній наочної основі. Уроки необхідно забезпечити відповідну систему наочних посібників для фронтальної та індивідуальної роботи вчителя в класі, а також роздатковим дидактичним матеріалом для самостійних робіт учнів.

Навчання рахунком розумово відсталих дітей зі складною структурою дефекту починається з пропедевтичного періоду. Його зміст і основні завдання - розвиток інтересу до занять, вироблення вміння слухати вчителя і виконувати його завдання. Діти повинні навчитися працювати в колективі, вести правильно зошит, працювати з дидактичним матеріалом і наочними посібниками. Основними методами роботи в цей період повинні стати спостереження, екскурсії, дидактичні ігри.

На уроках діти вважають предмети, називають і записують числа в межах програмного матеріалу, вирішують найпростіші завдання в одну дію, працюють з монетами і з символами паперових грошей. Крім цього, знайомляться з просторовими і тимчасовими уявленнями, заходами довжини і ємності, вчаться розпізнавати деякі геометричні фігури.

Заняття повинні бути тісно пов'язані з іншими навчальними дисциплінами, особливо з ручною працею.

Завдання корекційно-розвиваючого навчання - корекція і розвиток пізнавальної діяльності, особистісних якостей дитини, а також вихованням працьовитості, самостійності, терплячості, наполегливості, допитливості, формуванням умінь планувати свою діяльність, здійснювати контроль і самоконтроль.

Поряд з основними методами навчання математики використовуються і інші: демонстрація, спостереження, вправи, бесіда, робота з підручником, самостійна робота та ін.

Навчання математики неможливо без пильної, уважного ставлення до формування і розвитку мовлення учнів. Тому на уроках математики вчитель вчить дітей повторювати власну мову, яка є зразком для учнів, вводить хоровий, а потім індивідуальне коментування предметно-практичної діяльності і дій з числами.

Навчальний матеріал програми орієнтований не стільки на виконання навчальних завдань, скільки на досягнення того рівня вмінь, які необхідні дітям для успішної соціальної адаптації. Тому в процесі навчання першорядне значення має індивідуальний підхід, дозування складності завдань, що дозволяє створити ситуацію успіху для кожної дитини.

Робоча програма побудована на основі концентричного підходу, особливість якого полягає в обліку повторюваності пройденого навчального матеріалу і поступовості введення нового.

Основна мета навчального курсу

Мета: дати учням доступні кількісні, просторові, тимчасові і геометричні уявлення.

завдання:

- знайомство з абстрактними математичними поняттями;

- формування елементарних математичних уявлень і навчальних універсальних дій;

- формування умінь планувати свою діяльність, здійснювати контроль і самоконтроль;

- корекція і розвиток сенсорних і пізнавальних процесів, особистісних якостей дитини;

- корекція порушень емоційно-особистісної сфери;

- розвиток мови і збагачення словника;

- виховання працьовитості, самостійності, терплячості, наполегливості, допитливості.

Зміст.

Повторення матеріалу 6-го класу.

Усна і письмова нумерація в межах 100.

Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд (всі випадки). Робота з рахунками. Знайомство з десятком як з новою лічильною одиницею. Рахунок прямий і зворотний десятками в межах 100.

Рішення прикладів на додавання і віднімання круглих десятків, складання круглого десятка з однозначним числом, складання двозначного числа з однозначним без переходу через розряд, віднімання однозначного числа з двозначного без переходу через розряд.

Складання і рішення задач в межах 100 без переходу через розряд.

Поняття «молодший - старше».

Міри вартості: 1 рубль, 3 рубля. Розмін і заміна. Робота з символами паперових грошей. Вводиться монета в 50 копійок.

Міри довжини: метр (метрова лінійка). Вимірювання метром.

Міри ємності: літр.

Заходи часу: визначення часу по годинах з точністю до півгодини.

Геометричний матеріал: коло. Обведення шаблону.

Очікувані кінцеві результати.

Учні, по можливості, повинні вміти читати, записувати, порівнювати числа в межах 100; виробляти додавання і віднімання на конкретному матеріалі (за допомогою вчителя); вирішувати прості завдання з поняттями «більше на», «менше на», «дорожче», «дешевше», «старше», «молодший», будувати фігури по точках за допомогою за допомогою лінійки. Учні, по можливості, повинні розпізнавати кути: прямий, гострий, тупий. Розрізняти стрілки годинника, визначати час з точністю до півгодини; розпізнавати числа, отримані при рахунку і вимірі однієї одиницею вартості, довжини, ємності. Форма перевірки результатів засвоєння програми: спостереження, самостійна робота.

Методичне забезпечення програми.

Навчально-наочні посібники за темами; навчальне приладдя: таблиці з числами (до 100); класні і індивідуальні рахунки, роздатковий матеріал (монети, купюри, геометричні фігури, картки з індивідуальними завданнями, циферблати, дидактичні ігри, цікавий матеріал.

Список літератури

1. Баряева Л. Б., Зарін А. П. Методика формування кількісних уявлень у дітей з інтелектуальною недостатністю: Навчально-методичний посібник. - СПб., 2000..

2. Бражнокова І. М. Психологія розумово відсталого школяра. - М., 1987

3. Василевська В. Я. Розуміння навчального матеріалу учнями допоміжних шкіл. - М., 1960.

4. Виховання і навчання дітей в допоміжній школі / Под ред. В. В. Воронкової. - М., 1994.

5. Забрамная С. Д. Психолого-педагогічна діагностика розумового розвитку дітей. - М., Просвітництво. 1995.

6. Калинченко А. В. Навчання дітей з порушеннями інтелекту арифметичних дій зі звичайними дробами // Виховання і навчання дітей з порушеннями розвитку, 2004. - № 6.

7. Кузьміна-Сиромятникова Н. В. Методика арифметики в допоміжній школі. Вид. 2-е, - М., 1949.

8. Ліепіня С. В. Порівняльні дослідження обсягу уваги учнів 1-3 класів допоміжних і масових шкіл // Клінічне і психолого-педагогічне вивчення дітей з інтелектуальною недостатністю. - М., 1976.

9. Лурія А. Р. Розумово відстала дитина. - М., АПН РРФСР, 1960.

10. НДІ дефектології АПН СРСР Програми навчання глибоко розумово відсталих дітей. -М. , 1983

11. Навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (олигофренопедагогика). Під ред. Пузанова Б.П. - М., 2003.

12. Особливості розумового розвитку учнів допоміжної школи / Под ред Ж І. Шиф. - М, 1965, с. 217-299, гл. 6.

13. Перова М. Н. Методика викладання математики в допоміжній школі. - М., Просвітництво, 1989.

14. Перова М. Н., Ек В. В. Навчання елементам геометрії в допоміжній школі: Посібник для вчителя - 2-е изд., Перераб. - М., Просвітництво, 1992.

15. Учні допоміжної школи / Под ред. М. С. Певзнер, К. С. Лебединської. - М., 1979.

16. Ек В. В. Навчання математики учнів молодших класів допоміжної школи. - М., Просвітництво, 1990..

Календарно-тематичне планування

з математики 7 клас

I чверть

Програмний матеріал Кількість

годин Терміни

1 Усна і письмова нумерація в межах 100 (повторення). 1

2 Таблиця розрядів (повторення). 1

3 Прості і складені числа. 1

4 Додавання і віднімання багатозначних чисел без переходу через розряд. 1

5 Додавання багатозначних чисел з переходом через розряд. 1

6 Рішення задач на додавання і віднімання. 1

7 Адміністративна контрольна робота. 1

8 Робота над помилками. 1

9 Віднімання багатозначних чисел з переходом через розряд. 1

10 Рішення задач на додавання і віднімання. 1

11 Знаходження невідомих компонентів (доданка, зменшуваного, від'ємника). 1

12 Кути. Суміжні кути. 1

13 Сума суміжних кутів. 1

14 Сума кутів трикутника. 1

15 Множення і ділення на однозначне число. 1

16 Розподіл на однозначне число. 1

17 Перевірка множення. 1

18 Перевірка ділення. 1

19 Контрольна робота за I чверть. 1

20 Робота над помилками. 1

21 Множення і ділення на 10, 100, 1000. 1

22 Множення і ділення на круглі десятки. 1

23 Множення і ділення на двозначне число без переходу через розряд. 1

24 Множення на двозначне число з переходом через розряд. 1

25 Розподіл на двозначне число. 1

26 Повторення по темі: «Множення і ділення». 1Скачати 10,71 Kb.


Програма з математики для 7 класу глибоко розумово відсталих дітей

Скачати 10,71 Kb.