Скачати 23,54 Kb.

Програма з екологічного виховання «Росток»
Дата конвертації20.10.2017
Розмір23,54 Kb.
ТипТемочка

Скачати 23,54 Kb.

Оксана Карташова
Програма з екологічного виховання «Росток»

ЗМІСТ

1. Паспорт програми 3

2. Пояснювальна записка 4

3. Навчально-тематичний план 9

4. Зміст курсу, що вивчається 10

5. Методичне забезпечення додаткової освітньої програми 13

6. Список літератури 14

7 Додатки 16

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Найменування програми Додаткова освітня програма по екології «Росток»

Керівник програми Вихователь Карташова Оксана Михайлівна

Організація-виконавець Мадоу «ЦРР - Дитячий садок №7»

м о. Саранськ

Адреса організації

виконавця р Саранськ п - р 70 років Жовтня 71а

Мета програми Виховання основ екологічної культури у дітей 5-6 років і формування у них безпечної поведінки в природі

Спрямованість програми Пізнавальна

Термін реалізації програми 1 рік

вид програми

Рівень реалізації програми Адаптована

дошкільна освіта

Система реалізації контролю за виконанням програми Координацію діяльності по реалізації програми здійснює адміністрація освітнього закладу;

практичну роботу здійснює педагогічний колектив

Очікувані кінцеві результати програми

Знати: об'єкти і явища в природі, розрізняти їх, називати.

-Об'едінять в групи рослини і тварин за ознаками подібності

(Дерева, чагарники, риби, птиці і т. Д.).

Вміти: самостійно доглядати за рослинами і тваринами, проявляти відповідальність і турботу про них.

Володіти: способами обробки природних матеріалів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Спрямованість програми

Спрямованість додаткової освітньої програми пізнавальна.

Дана програма «Росток» будуватися на принципі особистісно орієнтованого взаємодії педагога з дітьми, а також на самостійній експериментальної діяльності учнів. Додаткова освіта по екології з елементами експериментування націлене на розвиток допитливості, як основи пізнавальної активності у дошкільника, розвиток здібностей дитини, формування творчої уяви, розвиток комунікативності, на формування основ екологічної культури дошкільника, на залучення дітей до загальнолюдських цінностей, на розвиток дослідно-експериментальної діяльності .

2. Новизна програми.

Новизна програми полягає в тому, що, в ній пізнання екології безпосередньо пов'язано з експериментальної діяльністю. Також істотно розширена практична складова програми, що дозволяє підвищити інтерес учнів до предметів і явищ дослідження, постановці експерименту і вирішення дослідницьких завдань. Розвивається не тільки допитливість, як основа пізнавальної діяльності учнів, розширюється коло особистісно-значущих питань і проблем. Програма розрахована на реалізацію принципів навчання:

- забезпечення ситуації успіху кожному учаснику гуртка через врахування його індивідуальних особливостей;

- різноманіття видів активної пізнавальної діяльності учнів;

- індивідуалізація навчального процесу і можливість працювати в групі при бажанні;

- створення умов для прояву особливостей, виявлення і розвиток творчої і пошукової активності;

- використання всіляких ресурсів групи, починаючи з різної літератури, колекцій, і закінчуючи дитячим мікроскопом і телескопом, і презентаціями;

- організація атмосфери емоційного благополуччя, комфорту, співпраці, стимуляція активної комунікації;

- організація екскурсій на території дитячого садка і за його межами, оптимізуючи процес навчання, які навчаються відпочивають душею, емоційно розкріпачуються при спілкуванні з природою.

3. Актуальність програми.

У наші дні, коли світ знаходиться на межі екологічної катастрофи, екологічне виховання, як ніколи, є однією з найактуальніших проблем сучасності. Щоб зберегти природу на планеті, потрібні освічені люди. І перші основи екологічної культури повинні закладатися нами - дошкільними працівниками.

Спілкування з природою, пізнання її таємниць облагороджує дітей, робить їх більш чуйними, служить розвитку естетичного почуття, емпатії, сенсорних процесів. Уміння бачити і чути природу, розуміти її закони викликає у дітей інтерес до неї, розширює їх знання, сприяє формуванню характеру, інтересів, відбувається мовленнєвий розвиток.

Написання даної програми «Росток» обумовлено розумінням педагогами значущості завдання, поставленого в цій програмі додаткової освіти. Ми повинні поступово підвищувати екологічну свідомість дитини, стимулюючи його інтерес до природи і до навколишнього світу в цілому, посредствам не тільки знайомства з екологією, як з наукою, але і практичної експериментальної діяльності.

Організована освітня діяльність по експериментування пробуджують почуття дитини. Важливо, щоб дитина могла оцінити поведінку людини в природі, висловити свою думку з цієї проблеми. І ми повинні створити умови для спілкування дитини з природою і для посильної діяльності.

«Дитяче експериментування» характеризується загальною спрямованістю на отримання дитиною нових знань і виступає як основний мотив діяльності. Головний метод дитячого експериментування - проблемне навчання - сприяє створенню позитивного емоційного тонусу на організаційної освітньої діяльності: діти відчувають радість пізнання, напруженість пошуку, радість перших самостійних знахідок. Щоб ефективно застосовувати проблемне навчання в роботі з дошкільнятами, педагог повинен знати про ті умови, в які слід ставити того, хто навчається, щоб стимулювати творче мислення, пробудити потребу в рішенні проблеми. Одне з таких головних умов - створення проблемної ситуації. Саме вона становить необхідну закономірність творчого мислення, яке в свою чергу, має виняткове значення, так як робить реальною мета сучасної освіти - розвиток особистості.

Формування основ екологічної культури у дітей - дошкільнят відбувається не тільки на заняттях з екології, а й в іграх, під час спостережень, в повсякденному житті. Величезне значення відіграє ставлення батьків до цієї проблеми, їх участь в процесі навчання дітей, контакт з педагогами та вихователями. Дана програма спрямована на пошук більш цікавих, пізнавальних, цікавих для дітей способів і методів засвоєння, розуміння і використання екологічних знань у повсякденному житті, які допоможуть їм виразити себе, проявити творчість, навчать думати. Особливе місце в даній програмі відводиться проектної діяльності щодо прищеплювання екологічних знань. Програма має теоретичне і експериментальне обгрунтування, зорієнтована на особистісний підхід до дитини і всебічне його розвиток.

4. Відмінні риси програми.

Програма «Росток» орієнтована на системний, інтегрований підхід в екологічній освіті і побудована на принципах розвиваючого навчання. Складена програма для дітей дошкільного віку призначена для розширення знань дітей про рідний край, його звичаї, професії людей, для формування основ духовного, екологічного, морального і особистісного ставлення до малої батьківщини. Дана програма передбачає можливість пробудити у дитини гордість за традиції, успіхи земляків і співвітчизників, особисту участь у вирішенні існуючих проблем, прояв турботи про навколишнє середовище в цілому. Реалізація даної програми допомагає так організувати діяльність дошкільнят, щоб вони краще вивчили свій край, глибше зрозуміли особливості природи, культури, історії, сприяє формуванню у дітей інтересу і прихильності до рідного краю, розвитку патріотичних почуттів.

5. Педагогічна доцільність програми.

Основні принципи, закладені в основу програми:

1. Принцип поетапності «занурення» в програму. Це найважливіший принцип. Програма складена з урахуванням вікових особливостей дитини. Якщо приступати до освоєння етапу, минаючи попередні, то робота може не принести очікуваного результату.

2. Принцип динамічності. Кожне завдання необхідно творчо пережити і відчути, тільки тоді збережеться логічний ланцюжок - від самого простого до заключного, максимально складного завдання.

3. Принцип порівнянь має на увазі різноманітність варіантів вирішення дітьми заданої теми, розвиток інтересу до пошукової роботи з матеріалом із залученням до цієї теми тих чи інших асоціацій, допомагає розвитку самої здатності до асоціативного, а значить, і до творчого мислення.

4. Принцип вибору в творчій взаємодії дорослого і дитини при вирішенні даної теми без будь-яких певних і обов'язкових обмежень заохочувати пояснення дитиною вибору образотворчого матеріалу для зображення.

6. Мета програми: виховання основ екологічної культури у дітей 5-6 років і формування у них безпечної поведінки в природі.

7. Завдання програми.

Навчальні:

-сприяти накопичення дитиною яскравих вражень про природу.

- Збагачувати уявлення дітей про розмаїття ознак рослинах, тварин, що мешкають в різних кліматичних умовах (жаркого клімату півдня і холодного півночі, а також про об'єкти неживої природи, що зустрічаються в найближчому оточенні.

-сприяти пізнання властивостей природних матеріалів (води, глини, грунту та ін.)

- Збагачувати досвід дослідницьких дій. Розширювати і узагальнювати знання дітей про світ природи, як цілісної взаємопов'язаної системі.

- Збагачувати уявлення дітей про природу рідного краю та різних природних зон.

Розвиваючі:

- Розвивати емоційну чуйність і різноманітність переживання дітей в процесі спілкування з природою.

- У процесі пізнавально дослідницької діяльності розвивати інтерес і активність дошкільнят, задовольняти дитячу допитливість Розвивати самостійність у висуванні припущень, відборі способів перевірки, досягненні результату, їх інтерпретації та застосуванні в діяльності.

- Розвивати загальні пізнавальні здібності: вміння спостерігати, описувати, робити припущення і пропонувати способи і перевірки, знаходити причинно-наслідкові зв'язки.

- Формувати у дітей діалектичне мислення, т. Е. Здатність бачити розмаїття світу в системі взаємозв'язків і взаємозалежностей.

- Розвивати пізнавальний інтерес дітей до природи, бажання активно вивчати природний світ.

виховують:

- Виховувати бажання до посильної діяльності по догляду за рослинами.

- Стимулювати і заохочувати добрі, зворушливі вчинки дітей, радісні переживання від позитивного вчинку, розділяти роздуми дитини над проявами різного ставлення людей до природи.

- Виховувати моральні почуття, що виражаються в співпереживанні природі, і естетичні почуття, пов'язані з красою природного світу.

- Виховувати основи гуманно-ціннісного ставлення дітей до природи через розуміння цінності природи, орієнтацію на надання допомоги живим істотам, збереження природних об'єктів найближчого оточення, прояв відповідальності за свої вчинки.

8. Вік дітей: 5 -6 років.

9. Термін реалізації програми: 1 рік.

10. Форма дитячого освітнього об'єднання: гурток.

Режим організації занять: один раз в два тижні, тривалість занять по 25 хв.

11. Очікувані результати і способи їх перевірки.

По закінченню навчального року дитина:

1. Виявляє інтерес до яскравих явищ природи;

2. Має узагальнені уявлення про тварин (кішки, собаки, жуки, метелики і т. Д., Про рослини (дерева, чагарники, квіти і т. Д., Про сезонні явища;

3.Вміє встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки (дерев'яна паличка у воді плаває - вона легка, цвях тоне - важкий і т. Д.);

4. Дбайливо ставиться до природи, володіє основними нормами поведінки в ній (милуватися квітами, але не рвати, спостерігати за комахами, але не чинити зла і т. Д.);

5. Вміє самостійно доглядати за рослинами і тваринами, проявляє відповідальність і турботу про них.

6. Прагне до дослідження об'єктів живої і неживої природи, робить висновки, встановлює причинно - наслідкові зв'язки;

7. Задає дорослим питання про незрозуміле або цікавому з області природних об'єктів і явищ;

8. Звертає свою увагу і увагу інших на «непорядки» і непередбачені явища в природному оточенні, прагне їх усунути, вміє це робити грамотно і відповідально.

Рівень екологічних знань у дітей можна перевірити різними способами: спостереження за дітьми на прогулянці, в групі, бесіди з батьками, вечори загадок, КВН, вікторини і т. Д. Розроблено діагностичні таблиці на початок і кінець року, тести, завдання, самостійне експериментування з алгоритму, тест для знаходження обдарованих дітей з екологічного розвитку, анкети для батьків.

12. Форма підведення підсумків:

- Проведення виставок дитячих робіт з природного матеріалу.

-проведення відкритого заходу.

-проведення майстер-класу для педагогів.

- Проведення свят і розваг з екологічним змістом.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п / п Найменування

розділів і тем Кількість годин

всього теорія Практика

кількість занять хв.

1 «Загальна будова рослин»

1 25хв 10хв 15хв

2 «Для чого потрібні квіти. Плоди рослинам

1 25 хв 10 хв 15

3 «Умови, в яких, ростуть рослини.» 1. 25 хв 10хв 15хв

4 «Роль грунту в житті рослин»

1 25хв 10 хв 15 хв

5 «Роль грунту в житті рослин 1 25 хв 10 хв 15 хв

6 «Листопад»

1 25хв 10 хв 15хв

7 «Природа готується до зими.»

1 25хв 10 хв 15 хв

8 «Вода розчинник»

1 25 хв 10 хв 15 хв

9 «Сила тяжіння»

1 25хв 10 хв 15 хв

10 «Чому предмети рухаються»

1 25 хв 10 хв 15 хв

11 «Що таке маса?»

1 25 хв 10 хв 15 хв

12 «Подорож Крапельки»

1 25 хв 10 хв 15 хв

13 "Тверда вода. Чому не тонуть айсберги? »

1 25 хв 10 хв 15 хв

14 «Як відбувається виверження вулкана?» 1 25хв 10 хв 15 хв

15 «Що таке блискавка?»

1 25 хв 10 хв 15 хв

16 «Веселка в небі 1 25хв 10 хв 15 хв

17 «Як утворюються метеоритні кратери?»

1 25хв 10 хв 15 хв

підсумок 17 7 годину 5 хв 2 години 50 хв 4 години 15 хв

ЗМІСТ Вивчається КУРСУ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

«Росток»

Місяць Тема Зміст Методи

навчання Форма роботи Робота з батьками

вересня «Загальна будова рослин»

Узагальнити знання дітей про будову рослин Словесні Фронтальна Запропонувати батькам разом з дітьми зібрати гербарій.

вересня «Для чого потрібні квіти. Плоди рослинам.

Дати дітям уявлення про кольори і плодах рослин. Пояснити, що таке запилення і участь комах при ньому. словесні

Наочні Фронтальна Організувати фотосесію з домашніми квітами

вересня «Умови, в яких, ростуть рослини.» Закріпити з дітьми знання про необхідні умови для рослин Словесні

Наочні Фронтальна Створення міні плакатів для акції

«Бережіть нашу Землю»

жовтня «Роль грунту в житті рослин»

Показати дітям значення грунту в житті рослин. Наочно продемонструвати існування рослин без грунту. словесні

Наочні Фронтальна Консультація для батьків «Роль рослин в житті людини»

жовтня «Значення насіння в житті рослин»

Пояснити дітям значення насіння в житті рослин. Показати різноманітність насіння. словесні

Наочні Фронтальна Консультація для батьків «Що значить експериментування для дітей»

листопада «Листопад» Звернути увагу дітей на кружляння листя в повітрі. Пояснити чому листя падають з дерев восени. словесні

Наочні Фронтальна Запропонувати батькам спільно з дітьми зробити осінні підробки своїми руками.

листопада «Природа готується до зими.»

Простежити з дітьми взаємозв'язок деяких природних явищ. словесні

Наочні Фронтальна Створення годівниць.

Грудень «Вода розчинник»

. Ознайомити зі способом очищення води-фільтруванням закріпити знання щодо правил безпечної поведінки при роботі з різними речовинами Словесні

наочні

Практичні Фронтальна Консультація для батьків «Дитячі травми взимку»

Грудень «Сила тяжіння» Дати дітям уявлення про існування невидимої сили-сили тяжіння, яка притягує предмети і будь-які тіла до Землі. словесні

Наочні Фронтальна Створення снігових фігур на території дитячого садка

сiчня «Чому предмети рухаються»

. Ознайомити дітей з фізичними поняттями: «сила», «тертя», показати користь тертя. Закріпити вміння працювати з мікроскопом. словесні

наочні

Практичні Фронтальна Брошури для батьків

«Експерименти дому»

сiчня «Що таке маса?»

. . Виявити властивість предметів - масу; познайомити з приладом для вимірювання маси - чашковими вагами. словесні

Наочні Фронтальна Консультація для батьків »Прогулянки в зимовий час»

лютого «Подорож Крапельки»

. Ознайомити дітей з кругообігом води в природі. Пояснити причину випадання опадів, розширити уявлення дітей про значення води для життя людини; розвивати соціальні навички у дітей. словесні

наочні

Практичні Фронтальна Консультація для батьків «Чиста вода

- запорука здоров'я

лютого «Тверда вода. Чому не тонуть айсберги? »

. Уточнити уявлення про властивості льоду. Дати уявлення про айсберги. словесні

наочні

Практичні Фронтальна Консультація для батьків «Вчимо дітей спостерігати за змінами в природі»

березня «Як відбувається виверження вулкана?»

Ознайомити дітей з природними явищами - вулканом, причиною його виверження. словесні

Наочні Фронтальна Створення виставки малюнків «Мама, тато, я - спортивна сім'я»

березня «Що таке блискавка?»

Ознайомити дітей з поняттям «електрику», сформувати основи безпеки. словесні

Наочні Фронтальна Вчимо вірші про явища в природі.

березня «Веселка в небі»

Ознайомити дітей з властивостями світла перетворення в райдужний спектр, розширювати уявлення дітей про змішування кольорів, вправляти в виготовлення мильних бульбашок. словесні

Наочні Фронтальна Створення дитячо батьківського проекту

«Невидимка, який дуже потрібен»

Квітень «Як утворюються метеоритні кратери?»

. . Змоделювати з дітьми метеоритний кратер, познайомивши зі способом його освіти, уточнити уявлення про Сонячну систему Словесні

Наочні Фронтальна Консультація для батьків «Наш перший космонавт

Квітень «Чому в космос літають на ракеті?»

. Уточнити уявлення дітей про принцип роботи реактивного двигуна, про значення повітря для польоту літака. словесні

Наочні Фронтальна Анкетування для батьків «Ваша дитина і експериментування»

травень «Посадка насіння в грунт, в вату, в воді.»

. Показати дітям правила посадки насіння. Розвивати допитливість. словестние

наочні

Практичні Фронтальна Дитячо-батьківська виставка «Пісочні фантазії»

травня Підсумкове заняття «Висадка паростків на город»

Пояснити дітям, як треба садити паростки в землю, розвивати інтерес, допитливість до працьовитості. словесні

наочні

Практичні Фронтальна Консультація для батьків «Виховання любові до природи»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

1. Форми занять планованих по кожній темі або розділу.

основні - комплексні, колективні;

екологічні екскурсії на ділянці;

постановка і проведення дослідів;

екологічні свята;

ігри та розваги;

2. Прийоми і методи організації.

У програмі «Росток» користувалася словесними, практичними і наочними методами навчання.

3. Дидактичний матеріал.

Дидактичні ігри екологічного змісту допомагають побачити цілісність окремого організму і екосистеми, усвідомити унікальність кожного об'єкта природи, зрозуміти, що нерозумне втручання людини може спричинити за собою незворотні процеси в природі. Ігри доставляють дітям багато радості, і сприяє їх всебічному розвитку. У процесі ігор формуються знання про навколишній світ, виховуються пізнавальні інтереси, любов до природи, дбайливе і дбайливе ставлення до неї, а також еколого - доцільна поведінка в природі. Вони розширюють кругозір дітей, створюють сприятливі умови для вирішення завдань сенсорного виховання. Ігри сприяють розвитку у дітей спостережливості і допитливості, допитливості, викликають у них інтерес до об'єктів природи. У дидактичних іграх розвиваються інтелектуальні вміння: планувати дії, розподіляти їх по часу і між учасниками гри, оцінювати результати. На заняттях будемо використовувати

картки із зображенням листя дерева горобини, берези, осики, верби і т. д.; картки дерев, картки овочів, фруктів, плодових дерев; тарілочка з різними насінням, справжні кімнатні квіти, до них відповідні картки. На кожну дитину картинки з пейзажами весни, літа, осені і зими, вірші пори року.

4. Технічне оснащення.

Магнітофон, телевізор.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури для педагогів

1. Артемова, Л. В. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят / Л. В. Артемова. - Москва, Просвещение, 1998. - с. 115

2. Алексєєв, В. А. 300 питань і відповідей про тварин Ярославль, Академія розвитку, 1997.- с. 150- 170

3. Ашиков, В. семицветик програма культурно-екологічної освіти дошкільників // Дошкільне виховання. 2001 №2, стор. 34.

4. Валова З. Г., Мойсеєнко Ю. Є. Дитина серед природи. Міснк, Полум'я, 1995.

5. Рижова М. А. Екологічне виховання в дитячому садку. -Москва, Просвещение, 2001. с. 223

6. Миколаєва С. Н. Створення умови для екологічного виховання дітей. - Москва, Нова школа, 1993.- с. 77 -85

7. Козлова С. А. Мій світ. - Москва. Лінка- Прес, 2000.-с. 45

8. Мурудова Е. І. «Ознайомлення дошкільнят з навколишнім світом» Дитинство-прес 2010.- з 78 -99

9. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Експериментальна діяльність дітей середнього і старшого дошкільного віку: Методичний посібник. - СПб. : ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2007.- с. 48

10. Дибіна О. В., Подд 'яков М.М., Рахманова Н. П., Щетиніна В. В., Дитина в світі пошуку: пошукової діяльності дітей дошкільного віку / За ред. О. В. Дибіна. - М.: ТЦ Сфера, 2005.- с. 146

11. Новиковская О. А. Збірник розвиваються ігор з водою і піском для дошкільнят. - СПб. : «ДИТИНСТВО - ПРЕС», 2006.- с. 23 -55

Список літератури для дітей та батьків

1. Артемова Л. В. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. - Москва, Просвещение, 1998.- с. 65

2. Алексєєв В. А. 300 питань і відповідей про тварин Ярославль, Академія розвитку, 1997. - с. 36-95

3. Ашиков В. семицветик - програма культурно-екологічної освіти дошкільників // Дошкільне виховання. 2001 №2, с. 34.

4. Валова З. Г., Мойсеєнко Ю. Є. Дитина серед природи. Міснк, Полум'я, 1995.- с. 76

5. Рижова М. А. Екологічне виховання в дитячому садку. -Москва, Просвещение, 2001. с. 245

6. Миколаєва С. Н. Створення умови для екологічного виховання дітей. - Москва, Нова школа, 1993.- с. 114

7.Козлова С. А. Мій світ. - Москва. Лінка- Прес, 2000.-с. 158

8. Мурудова Е. І. «Ознайомлення дошкільнят з навколишнім світом» - Дитинство-прес. 2010.- с. 234

9. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Експериментальна діяльність дітей середнього і старшого дошкільного віку: Методичний посібник. - СПб. : ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2007.- с. 58

10. Дибіна О. В., Подд 'яков М.М., Рахманова Н. П., Щетиніна В. В., Дитина в світі пошуку: пошукової діяльності дітей дошкільного віку / За ред. О. В. Дибіна. - М.: ТЦ Сфера, 2005.- с. 69

11. Новиковская О. А. Збірник розвиваються ігор з водою і піском для дошкільнят. - СПб. : «ДИТИНСТВО - ПРЕС», 2006.-с. 234Скачати 23,54 Kb.


Програма з екологічного виховання «Росток»

Скачати 23,54 Kb.