Скачати 117,28 Kb.

Програма виховної роботи "Дитинство"
Дата конвертації25.06.2017
Розмір117,28 Kb.

Скачати 117,28 Kb.

Муніципальне освітній заклад

«Ардатовського середня загальноосвітня школа № 2 ім. С.І.Образумова »

погоджено Затверджую

зам. директора директор МОУ АСОШ

з виховної роботи № 2 ім. С.І.Образумова

_____________ О.Н.Веряскіна ____________ Л.С.Лапіна

«01» вересня 2011 р

«Будемо піднімати особистість учня,

розвиваючи в ньому почуття людської

гідності і почуття честі »

В.П.Вахтеров

програма

виховної роботи

«Дитинство»

2 клас

на 1 рік навчання
керівник:

Шканова Олена Сергіївна

вчитель початкових класів

р.п. Ардатов

2011-2012 н.р.


Пояснювальна записка

В умовах демократизації значно зросли права і свободи особистості. І це особливо чітко виявило низький рівень культури, вихованості учнів.

Демократичний стиль спілкування малокультурна людина розуміє як безмежну свободу самовираження, право ігнорувати почуття, гідності оточуючих.

Постає проблема: як в умовах жорсткої ринкової конкуренції, зміщення всіх ціннісних орієнтирів від високих ідеалів до ідеалів матеріального достатку, наживи особистості зберегти найкращі моральні якості підростаючої людини.

Кожне нове час ставить нові завдання перед педагогами. Суспільство і сьогодні визначило замовлення школі: "... найважливішими завданнями освіти є: формування у школярів громадянської відповідальності та правової самотворення, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві ... "(Концепції модернізації російської освіти).

В роботі класних керівників виявляються недоліки у виховній роботі та життєдіяльності шкільного співтовариства:

- недостатньо проводиться заходів, що дозволяють міркувати про

самопізнанні і моральному самовихованні;

- недостатній рівень сформованості моральної

спрямованості особистості учня;

- мало уваги приділяється розвитку в учнів рефлексії,

формування уявлення про себе як про унікальну і

самобутньої особистості і відповідно усвідомлення інших людей

такими ж.


Ці проблеми і недоліки не дозволяють досягти бажаного рівня ефективності педагогічної діяльності і зумовлюють потребу в створенні програми розвитку виховання в школі.


Актуальність проблеми

Питання морального розвитку, виховання, вдосконалення людини хвилювали суспільство завжди і у всі часи. Особливо зараз, коли все частіше можна зустріти жорстокість і насильство, проблема морального виховання стає все більш актуальною. Хто як не вчитель, який має можливість впливу на виховання дитини повинен приділити цій проблемі найважливішу роль в своїй діяльності. І саме тому метою педагога є захистити малюка від світу жорстокості і брутальності, познайомити дитину з принципами моралі і етики, формувати моральні уявлення та поняття.

Актуальність проблеми виховання молодших школярів пов'язана з 4-ма положеннями:

 1. Наше суспільство потребує підготовки широко освічених, високоморальних людей, що володіють не тільки знаннями, а й чудовими рисами особистості.

 2. У сучасному світі маленька людина живе і розвивається, оточений безліччю різноманітних джерел сильного впливу на нього як позитивного, так і негативного характеру, які (джерела) щодня обрушуються на незміцнілий інтелект і почуттів дитини, на ще тільки формується сферу моральності.

 3. Само по собі освіта не гарантує високого рівня моральної вихованості, бо вихованість - це якість особистості, що б в повсякденному поведінці людини її ставлення до інших людей на основі поваги і доброзичливості до кожної людини.

 4. Озброєння моральними знаннями важливо і тому, що вони не лише інформують молодшого школяра про норми поведінки, що затверджуються в сучасному суспільстві, а й дають уявлення про наслідки порушення норм чи наслідки даного вчинку для оточуючих людей.

Молодший шкільний вік - це початок усвідомленого сприйняття світу, коли закладаються критерії добра і зла, порядності і брехливості, сміливості і боягузтва. Тому цей вік є одним з основних етапів виховання, в якому закладаються основні принципи гуманної життя.

Вищесказане призвело мене до створення виховної програми «Дитинство»


Мета програми: Виховання морального людини, здатного до прийняття відповідальних рішень і до прояву моральної поведінки в будь-яких життєвих ситуаціях.


завдання:

 1. створити умови для прояву учнями моральних знань, умінь і здійснення морально виправданих вчинків;

 2. знайомити учнів з моральними законами і вчинками попередніх поколінь;

 3. вивчати з учнями моральні традиції їх сімей і поколінь;

 4. розвивати в учнів потребу в скоєнні моральних вчинків;

 5. створювати ситуації практичного застосування моральних знань у реальному житті;

 6. сприяти набуттю позитивного морального досвіду і подолання в собі бажання до прояву аморальних вчинків;

 7. створювати умови для морального самовиховання учнів;

 8. створити умови для участі сімей в виховному процесі.


концептуальні засади

В даний час в Росії йде становлення нової системи освіти і виховання. Це супроводжується суттєвими змінами в практиці навчально-виховного процесу.

Найважливішою складовою педагогічного процесу стає особистісно-орієнтоване виховання, при якому відбувається розвиток і саморозвиток особистісних якостей школярів, становлення учня як особистості з урахуванням індивідуальних особливостей. В сучасних умовах активізується виховна функція освітнього закладу в самих різних напрямках: гуманістичному, соціальному, діагностичному, корекційної, експериментальному та інших. Предметом гуманістичної педагогіки є виховання людини - гуманної вільної особистості, здатної жити і творити в демократичному суспільстві.

Індивідуальний підхід у вихованні передбачає організацію педагогічних впливів з урахуванням особливостей і рівня вихованості дитини, а також умов його життєдіяльності.

Важлива роль відводиться духовному вихованню особистості, становленню моральності Людини, вихованню громадянськості і національної самосвідомості.

Намічається подальша інтеграція виховних чинників: школи, сім'ї, мікро - і макросоциума.

Суспільство зацікавлене в своєму поступальному цивілізованому розвитку, в забезпеченні повноцінного життя кожного його члена. Саме виховання, що забезпечує загальнокультурний розвиток людини, повинно бути головним пріоритетом держави і самої школи.

Виходячи з основних завдань, життєдіяльність учнів організовується на наступних принципах:

1. Особистісний підхід: повага унікальності і своєрідності кожної дитини, опора на природний процес саморозвитку особистості, що формується.

2. Педагогічна доцільність: це міра педагогічного втручання, розумної достатності; надання самостійності і можливості самовираження особистості дитини.

3. Природосообразность: виховання з урахуванням природи дитини, його індивідуальних, біологічних, фізіологічних і психологічних особливостей. Використання віково-психологічної діагностики для корекції поведінки.

4. культуросообразность: розглядається нами як формування особистості дитини в рамках національної культури, культури відносини з природою, взаємодії з сім'єю.

5. Принцип подієвості: введення в життя дитини емоційно значущих подій, формування здатності бути творцями і учасниками цих справ.

6. Принцип інтеграції і диференціації спільної діяльності класного керівника і учнів передбачає розвиток ініціативи і самостійності дітей. В основі цього принципу - визначення загальних цілей педагога і учнів, організація їх спільної діяльності на основі взаєморозуміння і взаємодопомоги.

7. Принцип соціальної адекватності виховання вимагає створення таких умов, при яких діти, усвідомлюючи свою соціальну захищеність, в той же час формували у себе готовність до соціального самозахисту.


Нормативно-правове забезпечення

Правовою базою для складання програми є:


• Конвенція ООН про права дитини.

 • Державна програма "Патріотичне виховання громадян Російської Федерації".

 • Рекомендації "Про організацію виховної діяльності з ознайомлення з історією і значенням офіційних державних символів Російської Федерації і їх популяризації" (лист Мін.образованія Росії від 01.03.2003г. №30-51-131 / 1б).

 • Методичні рекомендації Мін. Освіти Росії про взаємодію освітнього закладу з сім'єю (додаток до листа Мін.образованія Росії від 31.01.2001г. № 90 / 30-1б).


Система відстеження результатів включає в себе різноманітні прийоми і методики:

  1. педагогічне спостереження,

  2. використання методів спеціальної діагностики;

  3. тестування;


Умови реалізації програми:

створення сприятливих умов і можливостей для повноцінної роботи над реалізацією програми з боку адміністрації школи, педагогічного колективу, колективу учнів і колективу батьків;

спільна діяльність з установами додаткової освіти; краєзнавчим музеєм, кінотеатром, театром.
Характеристика класного колективу

На початковому етапі необхідно вивчення класного колективу, складання психологічного портрета класу.

У класі 24 людини.

Віковий склад.


2003

2004

хлопчики

8 осіб

1 людина

дівчатка

10 людей

-

всього

18человека


1 людина


До вступу до школи 19 осіб виховувалися в дитячому саду, 5 людина не відвідували дитячий садок за сімейними обставинами, але завдяки зусиллям сім'ї мають непогану підготовку до школи.

До 1 класу навчаються мають різну ступінь готовності до навчання:

Високий рівень-6 чоловік.

Середній рівень - 17 осіб.

Низький рівень - 1 людина

Більшість учнів володіють навичками самообслуговування, вміють допомагати один одному.

У класі 20 людина вміють читати, 22 людини вміють рахувати до 10 і назад.

Хлопці зацікавлені життям класу, беруть активну участь в загальношкільних і класних заходах. Самі значущі заходи першого навчального місяця:

 1. Участь у Дні Знань - 5 людини (Толмачов Д., Сергачова А., Федотова М., Абрамова І., Іващенко Д.)

 2. Участь у виставці «Природа і фантазія» - 14 чол.

 3. Участь в «Посвята в першокласники» - 10 осіб


Перші тижні навчання в школі виявили групу дітей, які уважні й активні на уроках, мають високий рівень сформованості пізнавального інтересу: Абрамова І., Гусєв М., Огдін С., Сергачова А., Федотова М., Козлова Ю.

У класі є діти, які поки придивляються, боятися помилитися. Вони не виявляють на уроках високу активність, хоча правильно відповідають на питання, правильно виконують завдання, усвідомлено сприймають новий матеріал.

До складу класу входять діти, які важко адаптуються до шкільного життя, вимогам вчителя. Вони мають нестійким увагою, часто відволікаються, шумлять, викрикують відповіді з місця: Захарова Н., Ільїн М., Мольков Е., Синцова С., шаша А., Марков Д., Коренков Д.

Дані медичного обстеження показали, що більша половина дітей класу мають середній рівень фізичного розвитку.

Виявлено дефекти вимови у 2 людини. Їм рекомендовано відвідувати заняття у логопеда.

2 людини мають I і II ступінь ожиріння. Вони вдома виконують спеціальний комплекс вправ.

3 людини з порушенням постави. На уроках, в позаурочний час і вдома рекомендовано виконання вправ для формування правильної постави.

I осн - 12 осіб: 7 осіб - здорові.

4 людини - рекомендовано ЛФК (лікувально-фізкультурний комплекс і загартовування).

1 людина - заняття у логопеда.

II осн - 7 осіб: 1 людина - аденоїди - консультація ЛОР

1 людина - симптоми астіматізма - консультація педіатра

1 людина - ЧБД (часто хворіють діти - лікувально-фізкультурний комплекс і загартовування

3 людини - порушення постави - консультація ортопеда.

1 людина - дісламія -консультації логопеда

III осн - 6 осіб: 2 людини - бронхіальна астма - консультація пульмонолога, кардіолога, алерголога, рекомендовано уникати переохолоджень.

2 людини - ожиріння II ступеня - консультація ендокринолога

2 людини - ожиріння I ступеня.

З метою посилення рухового режиму ежеурочно проводяться физминутки. Шкільний психолог провела в травні перше тестування з питання «Готовність до школи». У тестуванні брали участь 18 осіб: 9 хлопчиків, 9 дівчаток, 6 осіб були відсутні через сімейні обставини. Результати тестування показали:


досліджувана функція

високий результат

середній результат

низький результат

1

Здатність до діяльності, до виконання умов завдань

30%

6 людей

65%

11 осіб

5%

1 людина

2

Логічне мислення

75%

13 осіб

10%

2 людини

15%

3 людини

3

Готовність до школи

65%

11 осіб

20%

4 людини

15%

3 людини


За результатами тестування була спланована індивідуальна і групова робота з учнями, були надані рекомендації батькам.


Соціальний паспорт сімей

Учнів в класі - 24 людини

Всього сімей - 24

Повні - 17

Неповні:: вдова -1

розведені - 3

мати-одиначка - 3

Батьки: 41

службовці -

робочі -

б \ робітні -

Освіта:

вища -

Середньо-професійне -

середнє -
зміст програми

Програма спрямована на виховання наступних інтеграційних якостей: відповідальність, об'єктивна самооцінка, дисципліна, вміння підкорятися і керувати, формування і розвиток моральних якостей.. Розроблено для учнів 2 класів і розрахована на 1 рік «Мій будинок - моя фортеця».

Пріоритетні напрямки виховної роботи.

«Моральність» (морально-правове, екологічне)

Мета: формування в учнів розуміння і усвідомлення історичного минулого; формування моральних понять, суджень, почуттів і переконань.


«Інтелект» (навчально-пізнавальний)

Мета: створення умов для реалізації інтересів дітей і їх потреб в самовдосконаленні, самоаналізі вчинків.


"Здоровий спосіб життя"

Мета: виховання поваги до себе, почуття власної гідності, впевненості, що здоровий спосіб життя робить людину вільною і незалежною.


«Моє Отечество» (цивільно-патріотичне, краєзнавче)

Мета: формування громадянської та правової спрямованості особистості, активної життєвої позиції.


«Культура, духовність, творчість» (художньо-естетичне)

Мета: розвиток творчого потенціалу особистості, розширення і підвищення культурного рівня учнів.


«Я і сім'я»

Мета: створення атмосфери зацікавленості один в одному. Направити сімейне виховання на всебічний розвиток дітей.


форми діяльності


- класна година - бесіди - розповіді дітей

- вікторина - свято - екскурсія

- спортивні змагання - конкурси малюнків, віршів

- ігри - акції - фото-конкурси

- діагностичні дослідження

- класне самоврядуванняПлан роботи по чвертях

1 чверть

напрями

зміст

Строки проведення

корекція

«Моральність»

Вибір класного активу.

Розподіл обов'язків.

Оформлення куточка класу.

КТД «Вітаємо іменинників»

Участь у святі «День Вчителя»

Участь у виставці «Природа і фантазія»

Бесіда «Правила поведінки в школі, класі, їдальні, бібліотеці»


2 тиждень вересня

1 раз в чверть

2 тиждень вересня


1 тиждень жовтня

1 тиждень жовтня

3 тиждень жовтня


«Інтелект»

Екскурсія в природу «Здрастуй, осінь золота»

(спостереження за змінами в природі, збір природних матеріалів)

4 тиждень вересня


"Здоровий спосіб життя"

Розучування рухливих ігор

Практичне заняття «Виховання правильної постави»

Кл. годину «Види травм (переломи, опіки, забиті місця» і їх попередження »

уроки фізкультури

фізкультхвилинки

3 тиждень вересня


«Моє Отечество»

Кл.ч. "Червона книга"

2 тиждень жовтня


«Культура, духовність, творчість»

Конкурс малюнків «В гостях у осені»

Вікторина «Тварини нашого краю»

Свято першої оцінки

4 тиждень вересня«Я і сім'я»

Вибір батьківського комітету

Відвідування сімей з метою «Мікроклімат в сім'ї» (див. Додаток)

Батьківські збори «Фізичний розвиток молодших

школярів в школі і вдома »

Індивідуальні та групові консультації для батьків

(див. додаток)

жовтень

протягом 1 півріччя

жовтень


вересень жовтеньвивчення особистості

Вивчення традицій і звичаїв сімей, моральні цінності

сім'ї.

Діагностика «Цветик-семицветик» (Н.В.Клюева,

Ю.В.Касаткіна)

Мета: вивчення орієнтації дітей на потреби особисті та суспільно значущі

протягом року


вересень


Загальношкільні та районні заходи

День знань. Генеральне прибирання шкільного двору.1.09
2 чверть

напрями

зміст

Строки проведення

корекція

«Моральність»

Зміна доручень.

Виявлення лідерів в класному колективі (спостереження)

КТД «День народження тільки раз на рік»

Час морального розмови «Що таке добре!»


Година спілкування «Я і клас, в якому я живу»

Бесіда «Цінуй довіру інших»

Свято «День Матері»

Свято «Новорічний карнавал»


2 тиждень листопада

протягом року

23.12

3 тиждень листопада


2 тиждень грудня

3 тиждень грудня

Листопад

4 тиждень грудня«Інтелект»

Інтелектуальний марафон «Чого навчають в школі»


4 тиждень листопада


"Здоровий спосіб життя"

Розучування рухливих ігор.

Конкурс «Найшвидший і спритний»


уроки фізкультури

1 тиждень грудня


«Моє Отечество»

Кл. годину «Подорож в країну справедливості»

30.11


«Культура, духовність, творчість»

Акція «Збережемо ялинку»

Конкурс малюнків «Наша ялинка висока»


3 тиждень грудня«Я і сім'я»

Робота батьківського комітету

Відвідування сімей з метою «Мікроклімат в сім'ї» (див. Додаток)

Батьківські збори «Агресивні діти. Причини і наслідки дитячої агресії »

Індивідуальні та групові консультації для батьків (див. Прилож.)

Протягом чверті

протягом чверті

грудень


листопад грудень


вивчення особистості

Діагностика «Піктограми» (Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткіна)

Мета: виявлення вміння розпізнавати емоційний стан (почуття) по міміці


грудень


Загальношкільні та районні заходи


Гайдарівська тиждень. Читання книг А.П Гайдара.

Ярмарок солідарності.3 чверть

напрями

зміст

Строки проведення

корекція

«Моральність»

Зміна доручень.

Кл. збори. Анкетування «Моє доручення»

Кл. зібр. «Самооцінка і взаимооценка, як спосіб пізнати себе та інших»

КТД «День народження тільки раз на рік»

Операція «З днем народження, школа»

Етична бесіда «Будь непримиренним до грубості і черствості»


2 тиждень січня

2 тиждень січня

3 тиждень січня


лютий

3 тиждень січня

3 тиждень січня
«Інтелект»

Вистава «Моя улюблена іграшка»


1 тиждень лютого


"Здоровий спосіб життя"

Розучування рухливих ігор.

Урок здоров'я «Догляд за вухами і зубами»

уроки фізкультури

3 тижні лютого


«Моє Отечество»

Вікторина «Ми крутили глобус»


2 тиждень лютого


«Культура, духовність, творчість»

Конкурс малюнків «Наша армія рідна»

Свято «Моя матуся»

20.02

7.03


«Я і сім'я»

Робота батьківського комітету

Відвідування сімей з метою «Організація сімейного дозвілля» (див. Додаток)

Батьківські збори «Покарання та заохочення в сім'ї»

Індивідуальні та групові консультації для батьків (див. Прилож.)

протягом чверті

протягом

2 півріччя

Березень

лютий березень


вивчення особистості

Діагностика. «Модифікація методики« Вибір в команду »

Мета: вивчення ставлення до особистісних якостей партнера по навчальному співробітництву

Березень


Загальношкільні та районні заходи


Тиждень початкових класів. «Росія батьківщина моя» - конкурс віршів, присвячений В.В Баранову.


4 чверть

напрями

зміст

Строки проведення

корекція

«Моральність»

Зміна доручень.

Кл. зібр. «Підіб'ємо підсумки за рік»

КТД «Вітаємо іменинників»

Бесіда «Як я виконую правила учнів в школі»

Етична бесіда «Про дбайливому ставленні до людей»

1 тиждень квітня


3 тиждень травня

2 тиждень квітня

3 тиждень квітня«Інтелект»

Казка - батьківщина почуттів. О. С. Пушкін «У лукомор'я»


1 тиждень квітня"Здоровий спосіб життя"

Розучування рухливих ігор.

Змагання «Веселі старти»


уроки фізкультури«Моє Отечество»

Екскурсії в краєзнавчий музей, вулиці селища

4 тиждень травня


«Культура, духовність, творчість»

Конкурс малюнків «Квітень - пролітний місяць» Акція. «Збережемо ліси.»

Конкурс малюнків «Прийшла весна - красна»

Конкурс малюнків «Ні війні!»


4 тиждень березня

2 тиждень квітня

1 тиждень травня


«Я і сім'я»

Робота батьківського комітету

Відвідування сімей з метою «Організація сімейного дозвілля» (див. Додаток)

Батьківські збори «Підсумкове зібрання. Підведемо підсумки"

Індивідуальні та групові консультації для батьків

(див. додаток)

Протягом чверті

Протягом 2 півріччя.


квітень травень

квітень травеньвивчення особистості

Діагностика розвитку особистості дитини

(за методикою Л.М.Фрідман)

Діагностика вивчення рівня вихованості дитини

(За методикою М.І.Шіловой)

3 тиждень травня

3 тиждень травня


Загальношкільні та районні заходи
Учнівське самоврядування

Основа самоврядування - розроблена система доручень, завдяки якій кожен учень у відповідності зі своїми бажаннями і індивідуальних можливостей може обрати і виконати яку-небудь діяльність, корисну для нього, класу, школи.

Самоврядування в класі реалізується через довготривалу гру-подорож. Подорожує клас на «Поїзді з Ромашкова», кожна група в своєму купе.

hello_html_m589b338b.gifВагон особливого призначення

Класний керівник Батьки


hello_html_abf95ab.gif

hello_html_m66005642.gif

бригада поїзда

Машиніст (командир)

помічник


hello_html_m311f0002.gifhello_html_m311f0002.gif

бригада поїзда

- машиніст (командир) - 1 людина - контролює виконання доручень, відповідає на своєчасне виконання запланованої роботи.

- помічник - 1 людина - відповідає за відвідуваність, перевіряє чистоту рук, зовнішнього вигляду, змінному взутті, є заступником командира.

купе провідника

- провідник - 1 людина - відповідає за організацію чергування, контроль прибирання класу, виставляє оцінки за чергування по класу і школі, за організацію суботників, контролює чистоту парт і дошки в класі, веде щоденник участі учнів в трудових справах.

- продовольча служба - 1 людина - контролює дотримання дисципліни і порядку в їдальні.

Купе «Культура»

- Массовик - 1-3 людини - готують клас для проведення свят і класних годин.

Купе «Навчання»

- Відповідальний за навчання - 2 людини - відповідає за організацію допомоги неуспевающим.

- Бібліотекар - 1 людина по рядах - перевіряє наявність читацьких щоденників, додаткової літератури, відповідає за збереження підручників, контролює відвідування бібліотеки.

- Відповідальний за зошити - 2 людини - перевіряє наявність зошитів з предметів, виконання домашнього завдання.

- «Знайки» - 3 людини по рядах - перевіряють готовність учнів до уроку, допомагають вчителю в підготовці до уроків.

Купе «Спорт»

- фізорги - 1 людина - організовує і проводить зарядку, фізкультхвилинки на уроках, контролює побудова на урок фізичної культури, наявність фізкультурної форми.

Купе «Преса»

- Кореспондент - 2 людини - відповідають за портфоліо учнів і класу, за оформлення куточків в класі.

Купе «Турбота»

- Листоноша - 1 людина-відповідає за привітання з днем народження, зі святами педагогів, ветеранів і т.д.

Купе «Друзі природи»

- Лесовичка - 2 людини - оформляють куточок природи, доглядають за рослинами в класі:

«Поїзд з Ромашкове» рухається відповідно до розкладу (згідно плану роботи по чвертях).В кінці місяця на класних зборах підводиться підсумок подорожі. Він оцінюється квитками. За активну участь в заході пасажири отримують квиток «Найактивніший». В кінці року найактивніші навчаються будуть нагороджені грамотами.


Робота з сім'єю

Спільна діяльність вчителя і батьківського комітету поступово формує у батьків почуття колективної відповідальності за навчання і виховання дітей, за їхнє життя і справи.


План роботи батьківського комітету.

вересень

1. Визначення кандидатур батьків для роботи в батьківському комітеті.

2. Засідання батьківського комітету, присвячене початку навчального року.

3. Вибори членів батьківського комітету. Знайомство з планом виховної роботи на новий навчальний рік.

4. Вивчення батьківським комітетом питань організації харчування учнів у новому навчальному році.

грудень

1. Огляд-конкурс «Краща зошит»

2. Засідання батьківського комітету.

Підведення підсумків роботи батьківського комітету за I півріччя.

Січень лютий

1. Відвідування уроків і позакласних заходів батьками класу (за графіком)

2. Огляд-конкурс «Кращий портфель. Кращий підручник ».

Квітень

1. Індивідуальні консультації для батьків психолога школи, соціального педагога, медсестри школи.

Травень

1. Батьківські збори «Аналіз підсумків навчально-виховної роботи за навчальний рік»

2. Походи по рідному краю.

3. Річний звіт про роботу батьківського комітету.

У класі вибирається батьківський комітет і члени батьківського комітету.

Голова батьківського комітету - Ісаєва Тетяна Олександрівна

Члени батьківського комітету - Комарова Наталія Геннадіївна, Стулова Ольга Олександрівна, Стулова Світлана Юріївна.

Тематика батьківських зборів.

1 чверть. «Фізичний розвиток молодших школярів у школі і вдома»

2 чверть. «Агресивні діти. Причини і наслідки дитячої агресії »

3 чверть «Покарання та заохочення в сім'ї»

4 чверть «Підсумкове зібрання. Підведемо підсумки"


Тематика індивідуальних і групових консультацій.

Тема для бесід

Час проведення

Сент

жовтень

Лист

грудня

січень

лютого

Березень

квітня

травень

1. Виховання здорової дитини


2. Як організувати дозвілля дитини у вихідні дні


3. Режим дня


4. Небезпека піротехніки


5. Прийоми переказу


6. Культура поведінки


7. Емоції позитивні та негативні


Тематика відвідування на дому.

- мікроклімат в сім'ї

- організація сімейного дозвілля


Спільна діяльність з громадськістю


hello_html_m608e4984.gif
hello_html_78a1482f.gifhello_html_6cfd6a40.gif

hello_html_m389bca44.gif

hello_html_5f36bae7.gif

hello_html_1d06507b.gif

особистість студента
hello_html_3de6708.gifhello_html_m559f2f12.gifhello_html_m23823471.gifhello_html_3902c93c.gifhello_html_m1d95d7de.gif


hello_html_mad72c29.gif

Індивідуальна і групова робота з учнями


теми бесід

Строки проведення

вересень

Жовтень

Листопад

грудень

січень

Лютий

Березень

Квітень

травень

1

Правила для учнів


2

Ставлення до шкільного майна


3

Уміння жити в колективі


4

Робота зі слабоуспевающими і сильними


5

Основи безпеки будинку і в школі


Індивідуальна робота з учнями


місяць

Ф.І. дитини

зміст роботи

вересеньКирилов Єгор

Грошев Максим

Стулова Анастас.

Як правильно поводитися в школі на уроках і в зміну.

Жовтень.

Чи легко бути учнем?

Листопад

Про товаристві і дружбі

грудень

Ми скажемо «ні» шкідливим звичкам

Січень

Я і мої друзі

Лютий

Мій вільний час

Березень

Битися - це добре чи погано?

Квітень

Здоровий спосіб життя - що це таке?

Травень

Мій режим дня

Портфоліо учня

Мета портфоліо - виконувати роль індивідуальної накопичувальної оцінки.

Портфоліо допомагає вирішувати наступні важливі педагогічні завдання:

 • підтримувати і стимулювати навчальну мотивацію школярів;

 • розвивати навички рефлексивної та оціночної діяльності учнів;

 • формувати вміння вчитися - ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність;

 • закладати додаткові передумови і можливості для успішної спеціалізації.Діагностики рівня сформованості моральних уявлень


Діагностики спрямовані на виявлення вміння слідувати в поведінці моральним нормам


Тема діагностичних досліджень

учні

батьки

1.Изучение традицій і звичаїв сімей, моральні цінності сім'ї

Протягом року

Протягом року

2. «Цветик-семицветик» (Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткіна)

Мета: вивчення орієнтації дітей на потреби особисті та суспільно значущі


1 чверть

3. «Піктограми» (Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткіна)

Мета: виявлення вміння розпізнавати емоційний стан (почуття) по міміці


2 чверть


4. Модифікація методики «Вибір в команду»

Мета: вивчення ставлення до особистісних якостей партнера по навчальному співробітництву

3 чверть5. Діагностика розвитку особистості дитини

(за методикою Л.М.Фрідман)

емоційна сфера особистості (тривожність особистості, вміння адаптуватися до нових умов, врівноваженість)

поведінкова сфера особистості (виявлення особливостей спілкування дитини з однолітками і дорослими)

тілесна сфера особистості (інформація про стан здоров'я)

інтелектуальна сфера особистості (словесно-логічне мислення)

сфера самосвідомості особистості (виявлення неблагополучних тенденцій в самооцінці дітей, діагностика його світовідчуття, мотивація до навчання)

4 чверть
6. Діагностика вивчення рівня вихованості дитини

(За методикою М.І.Шіловой)

ставлення до суспільства: борг і відповідальність, ощадливість, дисциплінованість, відповідальне ставлення до навчання

Відносини до людей: ставлення до суспільно корисної праці, колективізм, доброта і чуйність, чесність і правдивість

Відносини до себе: простота і скромність

Відносини до культури: культурний рівень

4 чверть

прогнозовані результати


- накопичення і збагачення досвіду моральної поведінки у дітей шляхом організації їх практичної діяльності.

- формування відповідальності за своє здоров'я

- озброєння знаннями про мораль; формування моральних норм.


Використовувана література


1. Журнал «Класний керівник»

2. Осипенко І.Л. «Класні» свята. - Ярославль, 2001..

3. Дереклеева Н.І. Довідник класного керівника. М. «ВАКО», 2004.ДОДАТОК

Закон № 120 РФ «Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх». Стаття 14 пункт 2.

напрями


Робота з надання соціально-психологічної та педагогічної допомоги учнів, які мають відхилення у розвитку і поведінці;

Складання психолого-педагогічної характеристики;

Надання психолого-педагогічної допомоги в адаптації;

Співбесіда з учнями з приводу їх поведінки, успішності, проведення вільного часу;

Бесіди з часто спізнюються учнями, спостереження за учнями;

Діагностика розвитку та вихованості учнів.

Робота з надання соціально-психологічної та педагогічної допомоги учнів, і мають у відхиленні в навчанні;

Відвідування сімей;

Консультації з батьками слабоуспевающіх дітей;

Бесіди з слабоуспевающими учнями;

Контроль за відвідуванням уроків і виконанням домашніх завдань.

Робота по виявленню учнів, які перебувають в соціально-небезпечному положенні;

Спостереження, анкетування учнів;

Контроль за зовнішнім виглядом.

Робота з учнями не навідується, систематично пропускають заняття з поважних причин;

Бесіди з медпрацівником про стан здоров'я учнів;

Бесіди з батьками про стан здоров'я;

Бесіди з учнями про неприпустимих пропусках без поважних причин;

Контроль за відвідуванням занять.

Робота з сім'ями, які перебувають у соціально-небезпечному положенні;

Відвідування сімей з метою виявлення матеріального становища, умов проживання;

З'ясування стану здоров'я;

Постійно підтримувати зв'язок з психологом. Надання допомоги.

Лекторій з охорони здоров'я із запрошенням фахівців ЦРЛ

Робота по залученню учнів до роботи гуртків та секції;

Бесіди з учнями про проведення вільного часу;

Виявлення інтересів учнів;

Поради батькам

Робота по реалізації програм і методик, спрямованих на формування законослухняної поведінки та основ ЗСЖ;

Участь в програмі ЗСЖ:

- класні години;

- бесіди;

- акції

Робота з профілактики вторинного правопорушення та злочини.Облік занять учнів в гуртках, секціях


Прізвище, ім'я дитини

Гуртки за вибором в школі

Позашкільні форми

додаткового

освіти


1

Бакалдін Андрій
2

Боркун Данило
3

Бикова Валерія
4

Грошев Максим
5

Гузанова Анна


з студія


6

Гуляєва Дар'я

Баскетбол

в'язання

ДК Вокал, танці.

7

Ісаєва Олена
8

Калёнова Альбіна


з студія


9

Кирилов Єгор
10

Козин Владислав
11

Комаров Микита
12

Лобудова Клавдія


Баскетбол


ДШМ

13

Матвєєв Денис
14

Медянцев Ілля
15

Морозова Надія

з студія

в'язання


16

Стулов Кирило
17

Стулова Анастасія18

Федотова Юлія


з студія


19

Шапошникова УлянаДЮСШ Волейбол

ПРОТОКОЛ № 1


Шкільного батьківських зборів від _________________ 2011р.

Були присутні батьки в кількості людина

ПОРЯДОК:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________-

________________________________________________________________________________

3. Різне
ХІД ЗБОРІВ:

По 1 питанню слухали _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

За 2 питання слухали _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

За 3 питання слухали ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

секретар зборів
Облік відвідуваності батьківських зборів, консультацій


П.І.Б. батьків

Цільове відвідування на дому

тестування

консультації

анкетування

Батьківські збори

1

Бакалдін

Олександра

Лев

2

Боркунова

Ольга Миколаївна

3

Биков

Ігор Олександрович

Сніжана Олександр.

4

Грошева

Сергій Юрійович

Олена Олександрівна

5

Гузанова

Руслан Валерійович

Галина Олександрівна

6

Гуляєва

Василь Геннадійович

Олена Олексіївна

7

Ісаєви

Сергій Васильович

Тетяна Олександрівна

8

Каленова

Сергій Олександрович

Світлана Олександр.

9

Кирилова

Олена Олексіївна

10

Козини

Дмитро Анатолійович

Анна Анатоліївна

11

Комарови

Євген Михайлович

Тетяна Геннадіївна

12

Лобудови

Сергій Анатолійович

Анна Анатоліївна

13

Матвєєва

Євген Юрійович

Світлана Олександрівна

14

Медянцеви

Оксана Сергіївна

15

Морозова

Ольга Сергіївна

16

Стулова

Олексій Олександр.

Ольга Олександрівна

17

Стулова

Сергій Миколайович

Світлана Юріївна

18

Федотови

Макисм Геннадійович

Галина Іванівна

19

Шапошникова

Сергій Вікторович

Марина Юріївна
Діагностика № 1

Виявлення розуміння моральних категорій «друг», «щастя», «Працьовитість»

(вхідні)

_____________________________


Улюблені кольори _______________________________________________________


Нелюбимі кольори _____________________________________________________


друг

щастя

працьовитість

родина

вчення

граДіагностика № 1

Виявлення розуміння моральних категорій «друг», «щастя», «Працьовитість»

(вхідні)

_____________________________


Улюблені кольори _______________________________________________________


Нелюбимі кольори _____________________________________________________


друг

щастя

працьовитість

родина

вчення

гра


Діагностика № 1

Виявлення розуміння моральних категорій «друг», «щастя», «Працьовитість»

(вхідні)

_____________________________


Улюблені кольори _______________________________________________________


Нелюбимі кольори _____________________________________________________


друг

щастя

працьовитість

родина

вчення

гра


Діагностика № 1

Виявлення розуміння моральних категорій «друг», «щастя», «Працьовитість»

(вхідні)

_____________________________


Улюблені кольори _______________________________________________________


Нелюбимі кольори _____________________________________________________


друг

щастя

працьовитість

родина

вчення

гра

Діагностика № 2

Вивчення дитячого колективу

_________________________


hello_html_2e368e22.gifhello_html_7a9968f2.pnghello_html_m2ed2bc34.png
У класі мені ________________________


З друзями мені _____________________


Вдома мені ___________________________


Діагностика № 2

Вивчення дитячого колективу

___________________________


hello_html_2e368e22.gifhello_html_7a9968f2.pnghello_html_m2ed2bc34.png
У класі мені ________________________


З друзями мені _____________________


Вдома мені ___________________________


Діагностика № 2

Вивчення дитячого колективу

____________________________


hello_html_2e368e22.gifhello_html_7a9968f2.pnghello_html_m2ed2bc34.png
У класі мені ________________________


З друзями мені _____________________


Вдома мені ___________________________
Діагностика № 3

Виявлення розуміння моральної категорії «доброта»

______________________________

1.доброзичливість

2. жадібність

3. милосердя

4. терплячість

5. чуйність

6. мужність

7. чесність


Діагностика № 3

Виявлення розуміння моральної категорії «доброта»

______________________________

1. доброзичливість

2. жадібність

3. милосердя

4. терплячість

5. чуйність

6. мужність

7. чесність


Діагностика № 3

Виявлення розуміння моральної категорії «доброта»

______________________________

1. доброзичливість

2. жадібність

3. милосердя

4. терплячість

5. чуйність

6. мужність

7. чесність


Діагностика № 3

Виявлення розуміння моральної категорії «доброта»

______________________________

1. доброзичливість

2. жадібність

3. милосердя

4. терплячість

5. чуйність

6. мужність

7. чесність


Діагностика № 3

Виявлення розуміння моральної категорії «доброта»

______________________________

1. доброзичливість

2. жадібність

3. милосердя

4. терплячість

5. чуйність

6. мужність

7. чесність


Діагностика № 4

1 клас

Емоційна сфера особистості

(Тривожність особистості, вміння адаптуватися до нових умов, врівноваженість)

«Подумай і напиши, боїшся ти чи не боїшся ...»

 1. Коли ти залишаєшся один? 12. Бурі, грози, урагану, повені?

 2. Захворіти? 13. Коли дуже високо?

 3. Померти? 14. У маленькій тісній кімнаті, туалеті?

 4. Якихось дітей? 15. Води?

 5. Кого з вчителів? 16. Вогню, пожежі?

 6. Того, що вони тебе покарають? 17. Війни?

 7. Бабу Ягу, Кощія Безсмертного? 18. Лікарів (крім зубних)?

 8. Страшних снів? 19. Крові?

 9. Темряви? 20. Уколов?

 10. Вовка, ведмедя собак, павуків? 21. Болі?

 11. Машин, поїздів, літаків? 22. Несподіваних звуків (різких звуків):

коли щось раптово впаде, стукне

0-8 страхів - низька тривожність дитини

9-12 - «----- - помірна тривожність дитини

13-15 --------- висока тривожність дитини

16 і більше - дуже висока тривожність дитини, можлива невротизація особистості


Поведінкова сфера особистості

(виявлення особливостей спілкування дитини з однолітками і дорослими)

«Розфарбуй фігуру»

Розфарбувати кожну фігуру кольоровим олівцем, але головне в цьому завданні не швидкість, а акуратність виконання. Робота припиняється, як тільки діти починають проявляти недбалість

hello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gif

hello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gifhello_html_23321535.gifhello_html_6fcde119.gifhello_html_m3ef944b9.gif


15-20 фігур розфарбував учень акуратно - хороший результат, значить хороша довільна регуляція діяльності, терплячості при виконанні малоцікавою і монотонної роботи


Тілесна сфера особистості

(інформація про стан здоров'я)

Тонка моторика пальців руки

«Провести лінію між двома іншими так, щоб вона не стосувалася їх.

hello_html_m4cddfa4e.gifhello_html_m4e4680bd.gifhello_html_22e18a90.gifhello_html_m4e4680bd.gifhello_html_m4cddfa4e.gifhello_html_m4e4680bd.gifhello_html_22e18a90.gifhello_html_m4e4680bd.gifhello_html_m5ac220ba.gifhello_html_mf9a133e.gif

hello_html_mf9a133e.gifhello_html_m5ac220ba.gif
  1. дотик - відмінний результат

2 - хороший результат

3 - середній результат

4 - нижче середнього

5 і більше - низький

Скачати 117,28 Kb.


Програма виховної роботи "Дитинство"

Скачати 117,28 Kb.