Програма соціального партнерства з сім'ями вихованців молодшої групи
Дата конвертації31.03.2017
Розмір23 Kb.

Марія Хапова
Програма соціального партнерства з сім'ями вихованців молодшої групи

Пояснювальна записка

Гармонійний розвиток дітей середнього віку може бути забезпечено лише при тісній співпраці вихователів та сімей вихованців. У зв'язку з цим була розроблена програма взаємодії з батьками. Дана програма розроблена у відповідність з Федеральним державним освітнім стандартом дошкільної освіти, Основний освітньою програмою дошкільної освіти МБДОУ «Д \ с №20».

Програма визначає зміст і організацію взаємодії вихователя середньої групи з сім'ями вихованців з урахуванням індивідуальних особливостей кожної сім'ї.

Програма побудована на комплексно-тематичному принципі, у відповідність з комплексно-тематичним планом освітньої діяльності з дітьми, що сприяє появі спільних інтересів, тим для спілкування та ігор у дітей, батьків і вихователів.

Зміст програми включає цілі і завдання, сукупність форм і напрямків, перспективний план взаємодії з сім'ями вихованців.

Програма спрямована на створення необхідних умов для формування доброзичливих взаємин між педагогами та батьками, розвиток компетентності батьків в питаннях виховання і освіти дітей; забезпечення права батьків на повагу і розуміння, на участь в житті групи.

Мета: створення необхідних умов для формування відповідальних взаємин сімей вихованців з педагогами МБДОУ Д \ С №20 та розвитку компетентності батьків (здатності вирішувати різні типи соціальнo-педагогічних ситуацій, пов'язаних з вихованням дитини); забезпечення права батьків на повагу і розуміння, на участь в житті дитячого саду.

Основні завдання взаємодії з сім'єю:

• вивчити ставлення батьків до різних питань виховання, навчання, розвитку дітей, умов організації різноманітної діяльності в дитячому саду і сім'ї;

• знайомити батьків з кращим досвідом виховання в дитячому садку і сім'ї, а також з труднощами, що виникають в сімейному і громадському вихованні дошкільнят і способами їх вирішення;

• інформувати одна одну про актуальні завдання виховання і навчання дітей і про можливості дитячого садка і сім'ї у вирішенні даних завдань;

• створити в групі умови для різноманітного за змістом і формам співробітництва, що сприяє розвитку конструктивної взаємодії педагогів і батьків з дітьми;

• залучати сім'ї вихованців до участі в спільних з педагогами заходах, організованих в доу;

• заохочувати батьків за уважне ставлення до різноманітних прагненням і потребам дитини, створення необхідних умов для їх задоволення в сім'ї.

Основні напрямки і форми взаємодії з сім'єю

Успішна взаємодія педагогів і батьків можливо лише в тому випадку, якщо дитячий сад знайомий з виховними можливостями сім'ї дитини, а сім'я має уявлення про дошкільну установу, якій довіряє виховання дитини. Це дозволяє надавати одна одній необхідну підтримку в розвитку дитини, залучати наявні педагогічні ресурси для вирішення спільних завдань виховання.

Чудову нагоду для обопільного пізнання виховного потенціалу дають: спеціально організована соціально педагогічна діагностика з використанням бесід, анкетування, творів; відвідування педагогами сімей вихованців; організація днів відкритих дверей в дитячому садку; різноманітні збори-зустрічі, орієнтовані на знайомство з досягненнями і труднощами виховують дітей сторін.

Необхідно, щоб виховують дорослі постійно повідомляли один одному про різноманітні факти з життя дітей в дитячому садку і сім'ї, про стан кожної дитини (його самопочутті, настрої, про розвиток дитячо-дорослих (в тому числі дитячо-батьківських) відносин.

Таке інформування відбувається при безпосередньому спілкуванні - в ході бесід, консультацій, на зборах, конференціях; або опосередковано - при отриманні інформації з різних джерел: стендів, газет, журналів (рукописних, електронних, різноманітних буклетів, інтернет-сайтів (дитячого садка, органів управління освітою, а також листування (в тому числі електронної).

стенди

На стендах розміщується стратегічна (багаторічна, тактична (річна) та оперативна інформація. До стратегічної відносяться відомості про цілі і завдання розвитку дитячого садка на дальню та середню перспективи, про що реалізується освітній програмі, про інноваційні проекти дошкільного закладу. До тактичної інформації відносяться відомості про педагогів і графіках їх роботи, про режим дня, про завдання та зміст виховно -освітній роботи в групі на рік. Оперативна стендова інформація, що надає найбільший інте рес для виховують дорослих, включає відомості про очікувані або вже минулі події в групі: акціях, конкурсах, репетиціях, виставках, зустрічах, спільних проектах, екскурсіях вихідного дня і т. д. Оскільки даний вид інформації швидко застаріває, її необхідно постійно оновлювати.

Для того щоб стендова інформація викликала у батьків більше інтересу, вони повинні брати участь у її підготовці, а також інформація повинна відповідати запитам сім'ї, бути добре структурована і естетично оформлена (використовуються фотографії та ілюстративний матеріал).

Для того щоб інформація (особливо оперативна) своєчасно надходила до виховують дорослим, вона дублюється на сайті дитячого садка.

Безперервна освіта виховують дорослих

У сучасному мінливому світі батьки і педагоги повинні безперервно підвищувати свою освіту.

Під освітою батьків розуміється збагачення знань, установок і умінь, необхідних для догляду за дітьми та їх виховання, гармонізації сімейних відносин; виконання батьківських ролей в сім'ї та суспільстві. При цьому освіту батьків будується не на імперативний принципі, диктує, як треба виховувати дітей, а на принципі особистісної центрированности.

Функцію освіти батьків виконує не тільки дитячий сад, але і його партнери, в тому числі організації, що об'єднують батьківську громадськість. Проводиться правове, громадянське, художньо-естетичне, національно-патріотичне, навчання основам здоров'я. Зберігає свою актуальність наукове просвітництво, орієнтоване на ознайомлення виховують дорослих з досягненнями науки і передовим досвідом в області виховання дошкільнят.

Основними формами освіти виступають: конференції (в тому числі і онлайн-конференції, батьківські збори (загальні дитсадкові, групові, батьківські та педагогічні читання, консультування, інформування.

Батькам надається право вибору форм і змісту взаємодії з вихователями, участі в плануванні і формуванні змісту актуальних для себе освітніх програм.

Основні форми інформування батьків: лекції, семінари, майстер-класи, тренінги, проекти, ігри.

Спільна діяльність педагогів, батьків, дітей

Визначальною метою різноманітної спільної діяльності в тріаді «педагоги-батьки-діти» є задоволення не тільки базисних прагнень і потреб дитини, але і прагнень і потреб батьків і педагогів.

Спільна діяльність виховують дорослих організована в різноманітних традиційних та інноваційних формах. У цих формах спільної діяльності закладені можливості корекції поведінки батьків, які віддають перевагу авторитарний стиль спілкування з дитиною; виховання у них дбайливого ставлення до дитячої творчості.

Сімейні свята. Традиційними для дитячого саду є дитячі свята, присвячені знаменним подіям у житті країни. Сімейне свято в дитячому садку - це особливий день, який об'єднує педагогів і сім'ї вихованців з нагоди якої-небудь події. Такими особливими днями стали День матері, Свято осені, Новий рік, 23 лютого, 8 березня, День Перемоги.

Сімейний театр. Сімейний театр в дитячому саду - особлива конструктивна форма взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю, яка об'єднує сім'ї з дітьми дошкільного віку з метою розвитку виховного потенціалу сім'ї за підтримки педагогів; сприяє взаємодії дитячого саду з сім'єю. Залученню дорослих і дітей до театрального мистецтва, що має велику виховну і освітню цінність в сімейних взаєминах, пізнання історії та культури Батьківщини.

Проектна діяльність. Все більшої актуальності набуває така форма спільної діяльності, як проекти. Проекти змінюють роль виховують дорослих у розвитку партнерських відносин; допомагають їм навчитися працювати в команді; опанувати способами колективної розумової діяльності; освоїти алгоритм створення проекту, відштовхуючись від потреб дитини; допомагають досягти позитивної відкритості педагогів по відношенню до вихованців і батьків; об'єднують зусилля педагогів, батьків і дітей з метою реалізації проекту.

Ідеями для проектування можуть стати будь-які пропозиції, спрямовані на поліпшення відносин педагогів, дітей і батьків, на розвиток відповідальності, ініціативності.

Спільні прогулянки. Форма дозвілля, спрямована на формування інтересу батьків до спільного відпочинку з дітьми; на формування дружніх відносин між педагогами, дітьми та батьками групи.

Дні добрих справ. Спільна дитячо-доросла діяльність, що сприяє моральному і трудовому вихованню, згуртуванню колективу.

Спільна творчість, оформлення альбомів для групи і сімейних. Вид діяльності, який об'єднує дітей і батьків в процесі спільної продуктивної, творчої діяльності, що сприяє зближенню дітей з батьками та виникнення сприятливої емоційної атмосфери в сім'ї і доброзичливих взаємин між батьками і дітьми і вихователями.

Очікувані результати

1. Довіра батьків (законних представників) дитини до МБДОУ д / с №20.

2. Залучення родини в освітню діяльність.

3. Реалізація освітніх ініціатив родини.

4. Задоволеність батьків (законних представників) дитини результатами освітньої діяльності МБДОУ д / с №20.

5. Відсутність скарг батьків (законних представників) дитини на якість наданої муніципальної послуги «Надання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної освіти».

Коригування програми.

Програма може змінюватися і доповнюватися в частині утримання та форм взаємодії з сім'єю. Зміни і доповнення вносяться на основі виявлення потреб і освітніх ініціатив

Перспективний план взаємодії з батьками

Тема: «День знань» 1-9 вересня

Тема: «До побачення літо, здрастуй дитячий сад!» - 20 серпня -10 вересня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Батьківські збори «Приємно познайомитися!» «Які іграшки потрібні дітям»

Ознайомлення батьків з планом на рік. Обговорення рекомендацій і побажань. Створення батьківського комітету. З'ясувати в які розвиваючі ігри грають удома і як. 23 серпня

2. Папка-пересування «Криза 3 років», логопеда: «Артикуляційна гімнастика», вихователів: «Пальчикова гімнастика», «Режим - це важливо!», «Роль сім'ї у вихованні дітей!», Надати батькам своєчасну допомогу з питань виховання дітей 3-4 років, сприяти досягненню єдиної точки зору з цих питань. Налаштувати батьків на плідну спільну роботу за планом і правилами групи 27-31 серпня

3. Фотовиставка «Я в дитячому садку» Дізнатися про сім'ї, їх інтересах, заняттях, познайомитися один з одним ближче. 1-10 вересня

4. Оновлення стендів в батьківському куточку «Режим дня», «Наша безпосередньо освітня діяльність», «Адаптація», «Візитка», «Що повинно бути в шафці», «Іменинники», «Оголошення», і т. Д. Націлити батьків до активної, спільної і педагогічно правильній роботі з проведення адаптації дітей до нової групи, вихователям. Протягом періоду

Тема: «Осінь» - 11-30 вересня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Виставка виробів з природного матеріалу «Чудові перетворення» Залучити батьків до екологічного виховання дітей, спільної праці; згуртування в спільній справі. 14 вересня

2. Буклет «Що таке ФГТ?»

«Федеральні державні вимоги: вивчаємо, обговорюємо, застосовуємо!» Озброїти батьків знаннями, щоб вони з довірою ставилися до змін, що відбуваються в сфері дошкільної освіти та стали активними учасниками освітнього процесу, а не просто сторонніми спостерігачами

Ознайомити батьків з ФГТ 17-19 вересня

3. Спільна праця Виготовлення батьками з дітьми годівниць для птахів. Залучити батьків до екологічного виховання дітей, спільної праці; згуртування в спільній справі. 25 вересня

4. Свято «У гості до Осенінке» Залучати батьків в життя групи, викликати позитивні емоції і гордість за своїх дітей. 28 вересня

Тема: «Я і моя сім'я» 1-15 жовтня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Педагогічні бесіди На хвилюючі теми для батьків

Надати батькам своєчасну допомогу з того чи іншого питання виховання, сприяти досягненню єдиної точки зору з цих питань. Протягом періоду

2. Оформлення інформаційного екрану «Здоров'я малюка в ваших руках!» Отримання від батьків інформації про рівень їх компетентності з питань оздоровлення дітей. Формування у батьків практичних умінь здоровьесбережения. 4 жовтня

3. Пам'ятки «Здоров'я дітей в дитячому садку», «Як відповідати на дитячі запитання?».

«Здоров'я дитини в наших руках». Ознайомлення батьків вихованців з основними факторами, що сприяють зміцненню та збереженню здоров'я дошкільнят в домашніх умовах і умовах дитячого саду.

Підвищення педагогічної культури батьків. 9 жовтня

4. Досуговое спортивний захід «Рух - це життя!» Залучення сімей до здорового способу життя, активного відпочинку, спорту. Включення батьків у спільну діяльність. 15 жовтня

Тема: «Мій дім, моє місто» - 21 жовтень-4 листопада

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Батьківські збори «Розумове виховання дітей. Сенсорне виховання ». Ознайомити з тим, що ж таке розумове виховання, які методи і прийоми використовуються для цього в дошкільному закладі, простежити зв'язок розумового виховання з вихованням сенсорним, а також з очікуваним результатом. 23 жовтня

2. Індивідуальні бесіди «Взаємини з однолітками» Ознайомити батьків з труднощами спілкування дитини з дітьми в групи 27 жовтня

3. Спільна робота дітей і батьків «Видатні люди Арзамаса» Розширювати історичні знання про наше місто. 3 листопада

Тема: «Новорічне свято» - 4 листопада-31 грудня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Оновлення стендів в батьківському куточку «Як організувати в сім'ї свято Новорічної ялинки». Дати рекомендації щодо організації свята в родині. 6 листопада

2. Конкурс «Краща ялинкова іграшка своїми руками» «Краща ялинкова іграшка своїми руками» Формувати у дітей і батьків інтерес і бажання спільно прикрасити ялинку в групі до свята. 19 листопада

3. Фотовиставка «Добре взимку!» Викликати інтерес батьків до спільної творчості з дітьми. 10 грудня

4. На прогулянці разом з батьками

«Робимо зимову прогулянку з малюком приємною і корисною»

Забезпечення умов комфортної адаптації дітей і батьків до ДНЗ, через нетрадиційні форми організації співпраці, які допоможуть встановити психологічний контакт з сім'єю. 17 грудня

5. Обмін досвідом «Чим зайняти дитину в святкові дні» Допомогти створити умови для залучення дітей в сім'ї до різних видів мистецтва 23 грудня

6. Дитяче свято з залученням батьків «В гостях у Діда Мороза» Сприяти створенню святкового настрою 28 грудня

Тема: «Зима» - 1-31 січня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Конкурс - виставка «Які бувають сніжинки». Формувати у дітей і батьків інтерес до спільної творчості. 15 січня

2. День добрих справ «Ліпимо з снігу!» Організація спільної діяльності по оформленню ділянки зимовими будівлями.

Викликати позитивні емоції у всіх учасників. 20 січня

3. Ізовиставка в рубриці «Домашні замальовки». Організація виставки малюнків на тему: «Моя улюблена казка». Папка: «Використання в образотворчої діяльності з дітьми різних матеріалів: тканина, нитки, картон, вата і т. Д.» Продовжувати залучати батьків до спільної образотворчої діяльності будинку, активізація творчості батьків і дітей. Ознайомити з різними изоматериалов. 28 січня

Тема: «День захисника вітчизни» - 01-23 лютого

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Батьківські збори «Батьки - за безпеку руху!».

Об'єднання зусиль педагогів і батьків щодо профілактики дитячого дорожнього травматизму.

5 лютого

2. Альбом «Всі роботи гарні» Залучити батьків і дітей до оформлення альбому 12 лютого

3. Фотовиставка «Краще тата одного немає!». Організація фотовиставки з розповідями про папах

(оформлення дитячими малюнками). Залучити мам і дітей до оформлення виставки-привітання до Дня Захисника Вітчизни. Виховувати у дітей бажання робити порадувати близьку людину, проявляти творчість. 18 лютого

4. Залучення батьків до розчищення ділянки від снігу. «Виховуємо майбутнього чоловіка». Організація спільної діяльності з розчищення ділянки від снігу;

22 лютого

Тема: «8 березня» - 24 лютий - 08 березень

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Виставка виробів «Золоті руки наших мам!». Залучити пап і дітей до оформлення виставки-привітання до Міжнародного жіночого дня. Виховувати бажання робити подарунки, проявляти творчість. 29 лютого

2. Спільно проведений весняне свято. «Мамочка моя» Формувати у батьків і дітей бажання брати участь в спільному святі, отримати позитивні емоції. 4 березня

Тема: «Знайомство з народною культурою і традиціями» - 09 - 31 березень

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Батьківські збори «Мова молодшого дошкільника» Дати знання про важливість розвитку мови, як займатися вдома розвитком мови, ефективних прийомах. Розвивати зацікавленість батьків у вирішенні питань спільного розвитку дітей. Виховувати активність. 14 березня

2. Екскурсія в міні-музей «Російська хата» Розширювати уявлення про російських народних традиціях, про російською побут, спосіб життя. 21 березня

3. Педагогічні бесіди На хвилюючі теми для батьків

Надати батькам своєчасну допомогу з того чи іншого питання виховання, сприяти досягненню єдиної точки зору з цих питань. Протягом періоду

Тема: «Весна» - 1 апреля - 30 квітень

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Організація образотворчої виставки «Весна прийшла, птахів покликала!». Залучення батьків до спільної діяльності вдома з дітьми, виховувати бажання разом доводити справу до кінця і бачити свій результат на виставці, поглиблювати знання дітей про птахів. 6 квітня

2. Спільне створення в групі городу. «Що посадимо в городі». Долучити батьків до створення в групі городу, знайомству дітей з рослинами, догляду за ними. 12 квітня

3. День добрих справ День добрих справ Залучити до проблем групи, оснащення прогулянковим матеріалом, виховувати бажання проявляти участь, творчу активність. 20 квітня

4. Оновлення стендів в батьківському куточку «Організація ігрового куточка для дитини в умовах сім'ї» Надання допомоги батькам у підборі педагогічно доцільних ігор, іграшок, розвиваючих матеріалів і устаткування для дітей з урахуванням їх віку та інтересів. Ознайомити батьків про роль іграшок у всебічному розвитку дитини і з видами грального обладнання. 26 квітня

5. Папка-пересування. «Покарання та заохочення!» «Згода між батьками - це важливо!», «Як вирішити спір!». Навчити батьків правильно реагувати на сварки, суперечки, бійки дітей, навчити вирішувати конфлікти, поділитися способами покарання і заохочення, виховувати бажання мирним шляхом знаходити вихід з різних проблемних ситуацій 28 квітня

Тема: «Літо» - 1-31 травня

Форми роботи Зміст Мета Період

1. Організація виставки - поздоровлення до Дня Перемоги. Виставка «Зірка пам'яті», інформаційні файли «Мої рідні захищали Батьківщину». Залучити батьків до участі в дні пам'яті учасників в ВВВ, творчому виготовлення зірки пам'яті з будь-якого матеріалу. Виховувати бажання знати більше про рідних. 6 травня

2. Батьківські збори «Успіхи 2-й молодшої групи». Дати інформацію про успіхи дітей на кінець навчального року, познайомити з планом роботи на літньо-оздоровчий період. 12 травня

3. Оновлення стендів в батьківському куточку «Прогулянка - це важливо!», «Активний відпочинок, це як!», «Ігри на природі!» Дати знання про важливість активного відпочинку на вулиці, участі батьків у іграх, виховувати зацікавленість до потреб і потреб дитини 18 травня

4.Підготовка ділянки до літнього періоду Фотовиставка «Кращі місця відпочинку і прогулянок з дітьми в нашому місті!» Залучити батьків до підготовки групи до літнього періоду роботи, дати інформацію про кращих місцях відпочинку в місті. 26 травня

Програма соціального партнерства з сім'ями вихованців молодшої групи