Скачати 166.33 Kb.

Програма предшкольном підготовки "Дошколенок"
Дата конвертації30.07.2017
Розмір166.33 Kb.
Типробочі програми

Скачати 166.33 Kb.

МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ УСТАНОВА

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2

с. Кочубеївські

розглянуто

на засіданні МО

протокол № ________

від «___» ____________ 201 6 р


погоджено

Зам. директора з НВР

_________ Живова А. В.

від «___» ____________ 201 6 р


"Затверджую"

директор МОУ СЗШ №2

___________ Е. І. Неганова

від «___» ____________ 201 6 рРОБОЧА ПРОГРАМА

предшкольном підготовки

«Д о ш к о л е н о к»

Укладач: Смирнова Олена Юріївна

вчитель початкових класів

с. Кочубеївські

2016рПояснювальна записка

Перетворення, що відбулися в Російській Федерації, привели до змін в системі освіти в цілому як в шкільному так і в дошкільному його ланці. В школу діти приходять різні: кожен має свої особливості розвитку і стану здоров'я. Причини різної підготовленості полягають і в недостатньому компетентності батьків в питаннях предшкольном підготовки. Все це на порозі школи істотно ускладнює адаптацію першокласників до нових умов шкільного життя. Тому необхідно знайти оптимальний варіант отримання освіти в цій ситуації. Одним із шляхів вирішення питань вирівнювання стартових можливостей дітей з різних соціальних груп і прошарків населення стало цілеспрямоване передшкільної освіти. Перехід від дошкільного дитинства до шкільного характеризується зміною місця дитини в системі доступних йому відносин і всього способу її життя. Для дитини вчення не просто діяльність по засвоєнню знань і не тільки спосіб підготовки себе до майбутнього, воно усвідомлюється і переживається дитиною як його власна трудова обов'язок, як його участь в повсякденному житті оточуючих людей. Тому то, як буде справлятися маленький школяр зі своїми шкільними обов'язками, успіх або неуспіх у навчальних справах має для нього гостру ефективну забарвлення. Отже, питання шкільного навчання - це не тільки питання освіти, інтелектуального розвитку дитини, а й формування його особистості. У зв'язку з цим гостро стоїть проблема підготовки дитини до шкільного навчання.

Готувати дитину до школи - це значить не тільки забезпечити кількість певних уявлень, знань і умінь, а й формувати якісні розумові здібності. І головне, сформувати в ньому психологічну готовність до навчання - інтерес і потреба в пізнанні нового, працьовитість, посидючість, увагу, пам'ять, логічне мислення, здатність до вольових зусиль. Це досягається не тільки шляхом спеціальних занять, а й в результаті знайомства з навколишнім життям - в іграх, праці, спілкуванні та встановленні нових зв'язків з дорослими і однолітками.

Програма представляє собою комплекс занять з майбутніми першокласниками та їх батьками для того, щоб допомогти дітям успішно адаптуватися в школі, а батькам дати можливість отримати кваліфіковані рекомендації про підготовку дітей до школи. У запропонованій програмі зроблена спроба об'єднати кілька завдань по предшкольном підготовці. Дана програма розрахована на навчання в період з червень-липень в кількості 28 годин по кожному з напрямків ..

Структура програми передбачає як теоретичні, так і практичні форми роботи з дітьми та їх батьками: екскурсії, батьківські збори, лекторії, консультації, ігрові заняття і т.д.

Програму реалізують вчителя початкової школи, до спільної роботи також залучаються вчителі - логопеди, адміністрація школи, психолог.

Мета програми:

 • попередження і подолання проблем адаптації у дітей при переході на новий щабель розвитку,

 • збереження їх здоров'я та емоційного благополуччя.

 • формування позитивного ставлення до школи і процесу навчання

Завдання програми:

 • створення умов для адекватного розвитку майбутніх першокласників, їх успішної адаптації в школі;

 • забезпечення однакових стартових можливостей для вступників до школи;

 • зміцнення і розвиток емоційно-позитивного ставлення дитини до школи, бажання вчитися;

 • підвищення педагогічної культури батьків, діти яких вступають до першого класу;

 • підвищення інформованості батьків про проблеми адаптації дітей в школі та особливості кризи 7 років;

 • надання психологічної допомоги та підтримки дітям і їх батькам.

принципи:

 • Доступність. Полягає в тому, що навчання в школі предшкольном підготовки надається всім дітям будь-якого рівня готовності до школи, що готуються до шкільного навчання.

 • Універсальність. Полягає в тому, що підготовка здійснюється тими засобами, які найбільш підходять для формування даної групи школярів.

 • Комфортність. Полягає в позитивною емоційною оцінкою будь-якого досягнення учня з боку ведучого групи, щоб успіх хлопців переживався ними як радість.

 • Спрямованість. Полягає в тому, що вчитель не займається комплексним розвитком дитини, а формує компоненти, необхідні для подальшої навчальної діяльності дитини, на основі вже сформованої ігровий.

 • Відкритість. Полягає в тому, що в школі предшкольном підготовки працюють педагоги різної специфіки за програмами, які схвалені педагогічною радою або пройшли експертизу.

 • Добровільність. Полягає в тому, що в групи підготовки потрапляють всі діти, батьки яких (або їх замінюють), дали згоду на підготовку.

 • Актуальність. Полягає у використанні сучасних досягнень науки, своєчасному реагуванні на зміни соціального замовлення, стандартів освіти, моніторингових показників.

Очікувані результати:

-забезпечення психічного і фізичного розвитку дітей на тому рівні, який необхідний для їх включення в навчальну діяльність;

-Скорочення адаптаційного періоду під час вступу дитини до школи;

-корекція проблем дезадаптації у деяких дітей;

-підвищення рівня педагогічної компетентності батьків;

-забезпечення єдиних стартових можливостей майбутніх першокласників.

Характеристика результатів формування універсальних навчальних дій

особистісні

регулятивні

Пізнавальні

комунікативні • 1. Цінувати і приймати такі базові цінності: «добро», «терпіння», «батьківщина», «природа», «сім'я».

  2. Поважати до своєї сім'ї, до своїх родичів, любов до батьків.

  3. Освоїти ролі учня; формування інтересу (мотивації) до навчання.

  4. Оцінювати життєві ситуацій і вчинки героїв художніх текстів з точки зору загальнолюдських норм.

  1. Організовувати своє робоче місце під керівництвом вчителя.

  2. Визначати мету виконання завдань на уроці, в позаурочній діяльності, в життєвих ситуаціях під керівництвом вчителя.

  3. Визначати план виконання завдань на уроках, позаурочної діяльності, життєвих ситуаціях під керівництвом вчителя.

  4. Використовувати в своїй діяльності найпростіші прилади: лінійку, трикутник, тощо.

  1. Орієнтуватися в підручнику: визначати вміння, які будуть сформовані на основі вивчення даного розділу.

  2. Відповідати на прості запитання вчителя, знаходити потрібну інформацію в підручнику.

  3. Порівнювати предмети, об'єкти: знаходити спільне і відмінність.

  4. Групувати предмети, об'єкти на основі істотних ознак.

  5. Детально переказувати прочитане або прослуханий

  1. Брати участь в діалозі на уроці і в життєвих ситуаціях.

  2. Відповідати на запитання вчителя, товаришів по класу.

  2. Дотримуватися найпростіші норми мовного етикету: вітатися, прощатися, дякувати.

  3. Слухати і розуміти мову інших.

  4. Брати участь в парі.

Користувачі програми.

Користувачами програми є:

 • Вихованці дошкільних освітніх установ підготовчої групи, які готуються до вступу в школу;

 • Батьки вихованців дошкільних освітніх установ;

 • Вчителі початкових класів;

 • Адміністрація школи;

Програма «Дошколёнок будується за чотирма напрямами:

 1. Цікава математика і логіка.

 2. Навчання грамоті і розвиток моторики.

 3. Навколишній світ і розвиток мови (на основі краєзнавства)

 4. Школа батьків майбутніх першокласників.Навчальний план.

Назва напряму

Кількість годин

1

Цікава математика і логіка.

28

2

Навчання грамоті і розвиток моторики.

28

3

Навколишній світ і розвиток мови (на основі краєзнавства)

28

4

Школа батьків майбутніх першокласників

4

Разом:

88

Заняття проводяться 6 разів на тиждень по 3 заняття тривалістю 30 хвилин кожне. Період реалізації червень-липень.

Напрямок «Школа батьків першокласників» реалізується через тематичні батьківські збори, анкетування, а так само індивідуальні консультації.

Крім того, для досягнення поставлених цілей проводиться підготовча і поточна робота з батьками (особами їх замінюють):

термін

захід

Травень

 1. Підготовка інформаційних буклетів для дошкільних освітніх установ про школу предшкольном підготовки.

 2. Прийом документів для зарахування в школу предшкольном підготовки.

 3. Попередні індивідуальні бесіди за запитом батьків.

 4. Урочисте відкриття школи майбутнього першокласника.

Квітень травень

Індивідуальні бесіди, консультації за запитом батьків з адміністрацією школи, психологів, логопедом,

Березень

Підготовка інформації для ДОУ про умови прийому в 1 клас.

Квітень

Дні відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків.

Підготовка інформаційного буклету для батьків про навчально-методичних комплектах реалізованих в майбутньому навчальному році.

Квітень травень

Прийом документів до 1 класу.

Липень

Урочисте закриті школи майбутнього першокласника

Зміст програми і тематичне планування з курсу

«Цікава математика і логіка».

Основним завданням навчання математики є забезпечення початкової математичної підготовкою учнів. Дітям належить навчитися розпізнавати властивості предметів і геометричні фігури; навчитися правильно називати і позначати числа, розуміти сенс арифметичних дій і відносин.

Програмою передбачено вивчення просторових відносин між предметами, виділення з групи предметів один відповідно до означеними властивостями: колір, величина, форма, призначення. Перед учителем стоїть мета навчити дітей правильно називати еталонні властивості предметів і правильно сприймати ці властивості, а так само визначати місце розташування предметів в просторі.

Основу початкового курсу математики складають уявлення про натуральне число і 0, (числа від 1 до 10).

Розкриття сенсу арифметичних дій зв'язане з вирішенням простих завдань.Завдання є найбагатшим матеріалом, на якому буде вирішуватися найважливіше завдання математики - розвиток мислення та творчої активності учнів.

Невід'ємна частина навчання математики є розвиток вищих психічних процесів. У зв'язку з цим в курс навчання математики включені елементи логіки.

Особливе значення при вивченні математики має ігрова діяльність дітей на заняттях.

Завдання навчання математики:

1. Навчити дітей вважати в прямому і зворотному порядку, співвідносити кількість предметів з числом, навчити розрізняти і називати цифри в межах 10, встановлювати рівності і нерівності.

2. Вчити визначати предмети за розміром, розрізняти колір, розподіляти предмети в зростаючому і спадному порядку

3. Знайомити з геометричними фігурами. Вчити конструювання з цими фігурами

4. Розвивати уміння орієнтуватися в просторі

5. Розвивати розумові операції.Тематичне планування за курсом

«Цікава математика і логіка»

заняття

Тема заняття

Годинники

елементи математики

елементи логіки

Виявлення математичних уявлень.

Узагальнення і класифікація «Знайди зайве»

1

Число 1 і цифра 1. Монети 1 копійка і 1 рубль

Узагальнення і класифікація «Знайди зайве»

1

Число 2 і цифра 2.

Сусіди числа 2.

Монета 2 рубля

Узагальнення і класифікація «Намалюй відсутній предмет і назви одним словом»

1

Чісло3 і цифра 3.

Рахунок прямий і зворотний.

Сусіди числа 3. Трикутник.

Узагальнення і класифікація «Малювання предмета всередині геометричних фігур»

1

Число 4 і цифра 4.

Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 4. Чотирикутник.

Узагальнення і класифікація. Малювання всередині геометричних фігур.

1

Просторові відносини: довше, коротше. Уявлення про точку, лінії, відрізку.

Аналогії.

1

Порівняння довжини (безпосереднє і опосередковане за допомогою мірки).

Аналогії.

1

Замкнені і незамкнуті лінії.

Змістове співвідношення. Доповнення предмета малюнком за змістом.

1

Число 5 цифра 5. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 5. Монети 5 копійок і 5 рублів. П'ятикутник.

Порівняння предметів за основними елементами. Доповнення зображення на основі їх порівняння

1

Просторові відносини: попереду, посередині, між, ззаду, справа, зліва, на, над, під.

Порівняння. Знаходження вихідного предмета з кількох запропонованих. Знаходження 2 однакових предметів.

1

Порівняння груп предметів за кількістю наочної основі.

Систематизація. Продовж ряд, не порушуючи послідовності

1

Позначення відносин більше, так само, менше. Коло.

Систематизація. Розмістити фігури на полі без повторів в стовпчиках і рядках

1

Тимчасові відносини: раніше, пізніше. Овал.

Систематизація. Відсутня дев'яте.

1

Число 6 і цифра 6. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 6.

Систематизація. Розмістити фігури на полі без повторів в стовпчиках і рядках.

1

Уявлення про кути.

Заперечення.

1

Число 7 і цифра 7. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 7.

Заперечення.

1

Відносини: важче, легше.

Аналіз і синтез. Співвіднесення картинки і її фрагментів.

1

Порівняння маси (безпосереднє і опосередковане за допомогою мірки)

Аналіз і синтез. Розподіл на групи по 1 ознакою.

1

Число 8 і цифра 8. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 8.

Аналіз і синтез. Розподіл на групи за кількома ознаками.

1

Просторові відносини: всередині, зовні.

Послідовність подій.

1

Число 9 і цифра 9. Склад числа 9. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 9.

Послідовність подій.

1

Число 0 і цифра 0.

Послідовність подій.

1

Число 10 і цифра 10. Рахунок прямий і зворотний. Сусіди числа 10. Монети 10 копійок і 10 рублів.

Умовиводи. Підбір підходящої картинки за змістом із запропонованих. смислові пари

1

Уявлення про складання і віднімання в межах 10 на наочної основі.

Умовиводи. Підбір підходящої картинки за змістом із запропонованих. смислові пари

1

Уявлення про складання і віднімання в межах 10 на наочної основі.

Умовиводи. Підбір підходящої картинки за змістом із запропонованих. смислові пари

1

Складання і рішення простих завдань

Умовиводи. Логічні завдання.

1

Складання і рішення простих завдань

Умовиводи. Логічні завдання.

1

узагальнення пройденого

Рішення логічних завдань з вибору

1ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ ДІТИ ПОВИННІ:

Кількість і рахунок.

Діти повинні знати:

- Назва чисел в межах 10;

- Сусідів чисел в межах 10

Діти повинні вміти:

- називати числа в прямому і зворотному порядку;

- співвідносити цифру і число предметів;

- правильно користуватися порядковими і кількісними числівниками;

- порівнювати числа в межах 10;

- встановлювати, яке число більше (менше) іншого;

Величина.

Діти повинні вміти:

- порівнювати предмети різні за величиною (довжині, ширині, висоте0;

- висловлювати словами, який предмет більше (менше), довший (коротше), вище (нижче), ширше (вже);

- порівнювати до 10 предметів, різних за величиною;

- вимірювати довжину предметів за допомогою умовної одиниці.

Орієнтування в просторі.

Діти повинні вміти:

- висловлювати словами розташування предметів по відношенню до себе та інших предметів;

- вміти орієнтуватися на аркуші паперу.

Література до курсу «Цікава математика і логіка»:

 1. Герасимова А.С., Жукова Про С., Кузнєцова В.Г. Енциклопедія розвитку та навчання дошкільнят. - М .: Изд. Олма Медіа Груп, 2007.

  1. Ільїна М.Н. Підготовка до школи. Розвиваючі вправи і тести. - «Дельта», С - П., 1999..

  2. Колесникова Е.В. Я вирішую логічні завдання. Зошит для дітей 5-7 років. - М .: ТЦ «Сфера», 2012.

Зміст програми і тематичне планування з курсу

«Навчання грамоті і розвиток моторики рук».

Курс «Навчання грамоті і розвиток моторики рук» вирішує питання практичної підготовки дітей до навчання читанню, письму і веде роботу з удосконалення усного мовлення.

Програма спрямована на загальний розвиток дитини, за допомогою якого створюється основа для успішного вивчення російської мови.

Зміст курсу дозволяє організувати роботу за трьома напрямками: підготовка до навчання читанню, підготовка до навчання письму та розвиток зв'язного мовлення.

При підготовці до навчання грамоті формується готовність зв'язно говорити на певні теми, усвідомити на елементарному рівні, що таке мова, яке е? призначення, її особливості.

Підготовка до навчання читання побудована на розвитку фонематичного слуху дітей, на виразному і ясному вимові звуків, складів, слів, на виділенні пропозицій і слів з промови. Велике місце займає робота над звуковим аналізом слова та підготовкою до освоєння механізму читання. У програмі передбачені словникова робота у вигляді слів для звукового аналізу, а так само розвитку активного словникового запасу шляхом роботи над лексичним значенням слів. Деякі слова пов'язані з національно-регіональним компонентом.

Якщо при підготовці до навчання читання і при роботі над вдосконаленням зв'язного мовлення в основі лежать слухові відчуття, то при підготовці до навчання письма переважають технічні дії.

Підготовка до навчання письму - процес досить складний, тому що, крім розвинених слухових відчуттів, у дитини повинен бути добре підготовлений руховий апарат, особливо дрібна мускулатура руки, розвинені координація руху, сприйняття, увагу, пам'ять, мислення.

Значна частина дітей при зоровому сприйнятті предмета схильна обмежуватися дуже швидким оглядом експонується, так, що складається в їх свідомість образ носить досить неповний характер. Діти можуть успішно візуально впізнати предмет, але відчувають помітні труднощі при його відтворенні. Зображення букв різної конфігурації вимагає досить високого рівня організації рухового апарату руки, досить повного і детального зображення. Тому програма передбачає систему вправ для підготовки до листа шляхом виконання штрихування в різних напрямках і видах, розфарбовуванні, конструювання букв з різного матеріалу з обов'язковим проведенням пальчикової гімнастики.

Розвиток зв'язного мовлення - невід'ємна частина підготовки дітей до читання та письма. Розвиток зв'язного мовлення відбувається за допомогою збагачення і вдосконалення граматичного ладу мови дитини. Здійснюється перехід від ситуаційної до конкретної формі мови; на даному етапі зростає регулююча функція мови в поведінці дитини, формується внутрішня мова, яка стає основою мовного мислення, починається усвідомлена робота над словниковим складом мови і звуковим складом слова, ведеться підготовка до читання та писемного мовлення.

Таким чином, курс «Навчання грамоті і розвиток дрібної моторики рук» вирішує завдання підготовки дітей до навчання читання, письма та вдосконалення зв'язного мовлення дитини.

У плануванні представлені елементи двох розділів «Навчання грамоті» і «Розвиток моторики». Передбачені слова для проведення словникової роботи, яка полягає у виділенні необхідного звуку, проведенні лексичної роботи, складанні словосполучень, пропозицій та іншої роботи, спрямованої на розвиток мови вихованців.

зан.

Тема заняття

Кількість годин

елементи грамоти

Елементи розвитку дрібної моторики

1

Мова навколо нас. Мова усна і письмова

Правила розфарбовування.

1

2

Звуки навколо нас. Виділення звуків в словах.

Знайомство з правилами штрихування. Штрихування малюнків в різних напрямках.

1

3

Голосні звуки.Знайомство зі звуком [а], буквою А.

Словникова робота: лелека, акула.

Штрихування і розфарбовування літери А, а. Конструювання букви А.

1

4

Знайомство зі звуком [о], буквою О. Ігри зі звуками

Словникова робота: овочі

Штрихування і розфарбовування букви О, о. Конструювання букви О.

1

5

Знайомство зі звуком [і], буквою І. В світі звуків і букв

Словникова робота: голки

Штрихування і розфарбовування літери І, і. Конструювання літери І.

1

6

Знайомство зі звуком [у], буквою У. У світі звуків і букв

Словникова робота: вухо

Штрихування і розфарбовування літери У, у. Конструювання літери.

1

7

Знайомство зі звуком [и], буквою и. Гра «Знайди букву»

Словникова робота: дим

Штрихування і розфарбовування букви и. Конструювання букви и.

1

8

Приголосні звуки. М'які і тверді приголосні звуки. Знайомство зі звуком [н, н '], буквою Н, н. Поняття про складі. Складання складів з вивченими буквами.

Словникова робота: нарти, ненец ( «людина»)

Штрихування і розфарбовування літери Н, н. Конструювання букви Н.

1

9

Знайомство зі звуком [л, л '], буквою Л, л. Складання складів вивченими буквами.

Словникова робота: кінь, лемінг

Штрихування і розфарбовування літери Л, л. Конструювання букви Л.

1

10

Знайомство зі звуком [м, м '], буквою М, м. Складання складів з вивченими буквами.

Словникова робота: малиця, ведмідь

Штрихування і розфарбовування букви М, м. Конструювання літери М.

1

11

Знайомство зі звуком [р, р '], буквою Р, р. Складання складів з вивченими буквами. Поняття про слово. Складання слів з вивченими буквами.

Словникова робота: рак, річка

Штрихування і розфарбовування букви Р, р. Конструювання букви Р.

1

12

Знайомство зі звуком [т, т ', д, д'], буквою Т, Д, т, д. Складання складів і слів з вивченими буквами. Наголос.

Словникова робота: тінь, тинзей, день, дно

Штрихування і розфарбовування букви Т, т, Д, д. Конструювання букви Т, Д.

1

13

Знайомство зі звуком [до, до ', г, г'] буквою К, Г, к, м Складання складів і слів з вивченими буквами.

Словникова робота: куріпка, кит, гусак, гиря

Штрихування і розфарбовування букви К, до, Г, м Конструювання букв К, Г

1

14

Знайомство зі звуком [с, з, з ', з'], літерою С, с, З, з. Складання складів і слів з вивченими буквами.

Словникова робота: слон, зебра, парасольку

Штрихування і розфарбовування букви С, с, З, з. Конструювання букв С, З

1

15

Знайомство зі звуком [в, в ', ф, ф'], буквою В, в, Ф, ф. Складання складів і слів з вивченими буквами.

Словникова робота: видра, вовк, пугач, ліхтар

Штрихування і розфарбовування букви В, в, Ф, ф. Конструювання букв В, Ф

1

16

Знайомство зі звуком [б, б ', п, п'], буквою П, п, Б, б. Складання складів і слів з вивченими буквами.

Словникова робота: песець, парта, барабан, бегемот

Штрихування і розфарбовування літери Б, б, П, п. Конструювання букв Б, П

1

17

Знайомство зі звуком [ж, ш] буквою Ж, ж, Ш, ш. Складання складів і слів з вивченими буквами.

Словникова робота: джміль, жираф

Штрихування і розфарбовування букви Ж, ж, Ш, ш. Конструювання букв Ж, Ш

1

18

Поняття про пропозицію. Складання пропозицій по картинці.

Ігри зі словами. Друкування вивчених букв.

1

19

Букви е. Складання складів, слів і речень із буквою е.

Словникова робота: єнот

Штрихування і розфарбовування букви Е, е. Конструювання букви Е.

1

20

Букви е. Порівняння в вимові і написанні. Складання складів, слів і речень із буквою е.

Словникова робота: їжак

Штрихування і розфарбовування букви Е, е. Конструювання букви Е.

1

21

Буква я. Складання складів, слів, пропозицій з буквою я.

Словникова робота: як

Штрихування і розфарбовування букви Я, я. Конструювання букви Я.

1

22

Знайомство зі звуком [ч], буквою Ч, ч. Складання складів, слів і речень із вивченими буквами.

Словникова робота: черепаха

Штрихування і розфарбовування букви Ч, ч. Конструювання букви Ч.

1

23

Знайомство зі звуком [й], буквою Й, й. Складання складів, слів і речень із вивченими буквами.

Словникова робота: йогурт, папуга

Штрихування і розфарбовування букви Й, й.Конструювання літери Й.

1

24

Знайомство зі звуком [х, х '], буквою Х, х. Складання складів, слів і речень із вивченими буквами

Словникова робота: хорей

Штрихування і розфарбовування букви Х, х. Конструювання літери Х.

1

25

Буква ю. Складання складів, слів і речень із буквою ю.

Словникова робота: юнга

Штрихування і розфарбовування літери Ю, ю. Конструювання букви Ю.

1

26

Знайомство зі звуком [ц, ц '], буквою Ц, ц. Складання складів, слів і речень із вивченими буквами.

Словникова робота: чапля

Штрихування і розфарбовування букв Ц, ц ,. Конструювання букв Ц ,.

1

27

Знайомство зі звуком [е], буквою Е, е. Складання складів, слів і речень із вивченими буквами.

Словникова робота: відлуння

Штрихування і розфарбовування букви Е, е. Конструювання букви Е.

1

28

Підсумкова гра

1

ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ ДІТИ ПОВИННІ:

- правильно вимовляти всі звуки;

- виділяти зі слів звуки, визначати їх місце в слові (на початку, в середині, в кінці;

- чітко і ясно вимовляти слова;

- вимовляти слова по складах;

- виділяти слова і пропозиції з промови;

- дотримуватися орфоепічні норми вимови;

- розкривати зміст нескладних слів в тому числі етнічного характеру;

- давати опису знайомого предмета;

- складати речення за опорними словами, на задану тему.

Література до курсу «Навчання грамоті і розвиток моторики рук»:

 1. Воліна В. В. Вчимося граючи. - М., 1994.

  1. Воліна В.В. Свято букваря. - М., 1999..

  2. Гаврина С.Є., Кутявина Н Л, Топоркова І.Г., Щербініна С.В. Вчимося читати. Серія «Школа для дошкільнят». - «Росмен-Прес», 2002..

  3. Герасимова А.С., Жукова Про С., Кузнєцова В.Г. Енциклопедія розвитку та навчання дошкільнят. - Изд. Олма Медіа Груп. - М., 2007..

  4. Ділимо слова на склади. Серія Говоримо правильно ».

  5. Граємо в слова. Серія «Говоримо правильно» .- ВАТ «Будинок друку - ВЯТКА», м Кіров.

  6. Ільїн М.А. Готуємо дитину до школи. - Видавничий дім «Літера», 2004.

  7. Клементовіч Т.Ф. Я вчуся писати красиво. - Видавничий дім «Літера»: 2004.

  8. Крупенчук О.І. Вчимо літери. - Видавничий дім «Літера»: 2004.

   1. Бодня О.В., Нефедова Е.А. 2000 простих завдань. Букви, склади, слова. - Видавництво «Астрель», 2008.Зміст і тематичне планування курсу

«Навколишній світ і розвиток мови»

У старшому дошкільному віці у дитини оформляється нове психічне якість - ціннісна орієнтація. У зв'язку з цим особливого значення для повноцінного розвитку дитячої особистості набуває подальше залучення до світу дорослих людей і створених їх працею предметів. Завдання, яке вирішується на заняттях - допомогти дитині навчитися вільно орієнтуватися, правильно використовувати за призначенням і цінувати предмети матеріальної культури, які оточують його в повсякденному житті будинку, в дитячому саду, на вулиці. У дітей формуються елементарні поняття: «трави», «чагарники», «дерева», «рослини», «комахи», «риби», «птахи», «погодні явища», «види транспорту», «види спорту», « сім'я »та ін.

Збагачуються і уточнюються знання дитини про самого себе, своєї сім'ї, найближчому соціальному оточенні; формуються етичні норми і правила поведінки в суспільстві. З метою розширення кругозору, прилучення до культури корінного народу Ненецького автономного округу, в курс «Навколишній світ і розвиток мови» включено зміст національно-регіонального компонента.

Завдання навчання навколишнього світу і розвитку мовлення

 1. Розширення та уточнення уявлення дітей про навколишнє середовище, собі, що оточують людей.

 2. Розвиток видів мовленнєвої діяльності: вміння слухати, говорити, вільно користуватися мовою в різних ситуаціях спілкування.

 3. Виховання мовної культури спілкування як невід'ємної частини спілкування культури людини;

 4. Збагачення активного словника дошкільнят.

розділи

Тема заняття

Кількість годин

Елементи знань з навколишнього світу

Елементи розвитку мови

Де ми живемо

1

Росія - Батьківщина моя.

Бесіда про країну, в якій живемо, столиці нашої Батьківщини і столиці ПКФО.

1

2

Місто, в якому ми живемо.

с.Кочубеевсоке- моя мала батьківщина

Бесіда про село. Визначення адреси.

1

3

Моя сім'я. З ким я живу. Чекаємо гостей.

Розповідь про свою сім'ю.

Розігрування сценки «Йдемо в гості»

1

4

Яким буває транспорт. ПДР.

СВ-К: Транспорт в нашому селі.

Порівняння видів транспорту.Складання розповіді про те, яким транспортом користувалися.

Розігрування ситуації «В автобусі»

1

5

Побутові прилади і їх призначення.

Розповідь про те, якими приладами вміє користуватися дошкільник.

1

Ти і твоє здоров'я

6

Час і режим дня.

Складання режиму дня.

1

7

Як влаштована людина

Розгадування загадок про частинах тіла людини.

1

8

Чистота запорука здоровя.

Пояснення прислів'їв по темі.

1

9

Про правильне харчування.

Розповідь «Моє улюблене блюдо»

1

10

Одяг та взуття


Складання словосполучень до назв предметів одягу.

1

11

Спорт. Види спорту.

: Спортивні споруди в нашемселе. Якими видами спорту можна займатися.

Розповідь про те, яким видом спорту хотів би займатися.

1

Людина серед людей

12

Правила поведінки в громадських місцях.

Музеї та ін. Громадські місця в нашому селі, місті

Розігрування ситуації: «Похід в музей».

1

13

Навіщо людина працює. Професії дорослих.

Організації нашого села

Розповідь про професії батьків, ким би ти хотів стати.

1

14

Навіщо людина спілкується.

Розігрування сценки «Розмова по телефону»

1

15

ввічливі слова

Обігрування ситуації із застосуванням важливих слів

1

Природа навколо нас

16

Пори року і їх ознаки.

Особливості пір року в ПКФО

Порівняння пір року з ілюстрацій. Розповідь «Моє улюблене час року»

1

17

Погодні явища

Погода сьогоднішнього дня в нашому селі

Підбір відповідних слів, що позначають дії до назв погодних явищ.

1

18

Чому веселка різнокольорова

Кольори спектру. Заучування кольорів веселки по порядку.

1

19

Місяці.


Розповідь про те, в якому місяці я народився

1

20

Дні тижня


Співвіднесення днів тижня по порядку.

1

21

Царство тварин. Домашні та дикі тварини.

ПКФО: Тварини нашого краю.

Бесіда за ознаками домашніх і диких тварин. Опис тварини по картинці.

1

22

Птахи.

ПКФО: Зимуючі і перелітні птахи Ставропольського краю

Опис птиці по картинці.

1

23

Царство рослини. Дикі і культурні рослини

ПКФО: Рослини нашого краю.

Розповідь про рослини, які вирощують вдома.

1

24

Лікарські рослини

ПКФО: Лікарські рослини в нашому краї

Опис лікарської рослини, його застосування.

1

25

У саду, чи в городі.

ПКФО: Які овочі вирощують в нашому краї

Бесіда про овочах і фруктах.

1

26

В поле, на лузі.

Опис рослини поля або луки

1

27

У лісі, на водоймі.

ПКФО: Рослини і тварини водойм нашого краю

Опис рослини лема або водойми

1

28

Заключний урок - гра

1ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ

Діти повинні знати і вміти:

Розділ «Де ми живемо»

- називати країну і місто, де живемо;

- називати приклади видів транспорту;

- називати своє повне ім'я та імена членів сім'ї;

- знати назви побутових приладів і їх призначення.

Розділ «Ти і твоє здоров'я»

- знати, навіщо потрібно дотримуватися режиму дня;

- знати основні частини тіла людини;

- знати, навіщо дотримуватися чистоти і правильно харчуватися;

- знати, як одягатися в залежності від сезону;

- знати, як одягатися в школі;

- знати основні види спорту.

Розділ «Людина серед людей»

- знати і застосовувати правила поведінки в громадських місцях;

- знати професії дорослих і професії своїх батьків;

- знати значення спілкування для людини;

- знати приклади важливих слів і застосовувати їх в залежності від ситуації.

Розділ «Природа навколо нас»

- називати пори року по-порядку;

- знати і називати назви зимових, весняних, літніх і осінніх місяців;

- знати і називати дні тижня по - порядку;

- наводити приклади птахів, в тому числі що мешкають в ПКФО;

- наводити приклади рослин, в тому числі які ростуть в ПКФО;

- наводити приклади тварин, в тому числі що мешкають в ПКФО.

Література до курсу «Навколишній світ і розвиток мови»

 1. Герасимова А.С., Жукова Про С., Кузнєцова В.Г. Енциклопедія розвитку та навчання дошкільнят. - Изд. Олма Медіа Груп. - М., 2007..

 2. Вивчаємо пори року. Розфарбування. - Изд. «Рожевий слон», 2000..

 3. Робочий зошит. Навколишній світ. Предмети (частина 1 і 2). - м Кіров.

 4. Тарабарина Т.І., Соколова Є.І. Що необхідно знати до 1 класу. - Академія розвитку. Академія Холдинг. - М., 1999.

 5. Тимофєєва Л. Загадки в нашому домі. Робочий зошит. - «Педагогічне товариство Росії», 2006.

 6. Тимофєєва Л. Я - загадка. Робочий зошит. - «Педагогічне товариство Росії», 2006.

Зміст і тематичне планування програми

«Школа батьків майбутніх першокласників»

Причини непідготовленості до шкільного навчання можна умовно розділити на дві групи: органічні (відхилення у фізичному і нервово-психічному розвитку дитини) і виховні, пов'язані з неефективною тактикою педагогічного підходу до дітей в ранньому дошкільному віці. За статистикою «більше 30% дітей початкової школи мають не проходять труднощі навчання Батьки повинні розуміти, що основне значення в підготовці дитини до школи має його власна діяльність. Тому їх роль в підготовці дошкільника до шкільного навчання важко переоцінити і не повинна зводитися до словесним вказівкам; дорослі повинні керувати, заохочувати, організовувати заняття, ігри, посильна праця дитини.

Ще одна необхідна умова підготовки до школи і всебічного розвитку дитини (фізичного, розумового, морального) - переживання успіху. Дорослим потрібно створити дитині такі умови діяльності, в яких він обов'язково зустрінеться з успіхом. Але успіх повинен бути реальним, а похвала - заслуженою. Особливе значення в психологічному розвитку школяра має збагачення емоційно-вольової сфери, виховання почуттів, вміння орієнтуватися в своїй поведінці на оточуючих. Зростання самосвідомості найяскравіше проявляється в самооцінці, в тому, як дитина починає оцінювати свої досягнення і невдачі, орієнтуючись на те, як оцінюють його поведінку інші. Це є одним з показників психологічної готовності до шкільного навчання. На основі правильної самооцінки виробляється адекватна реакція на осуд і схвалення.

Формування пізнавальних інтересів, збагачення діяльності та емоційно-вольової сфери - передумови успішного оволодіння дошкільниками певними знаннями, вміннями, навичками. У свою чергу розвиток сприйняття, мислення, пам'яті залежить від того, як володіє дитина способами отримання знань і орієнтації діяльності, від спрямованості його інтересів, від довільності поведінки, т. Е. Вольових зусиль.

При підготовці до школи батьки вчать дитину порівнювати, зіставляти, робити висновки і узагальнення. Для цього дошкільник повинен навчитися уважно слухати книгу, розповідь дорослого, правильно і послідовно викладати свої думки, грамотно будувати речення.

Батьки повинні пам'ятати, що потреба дитини в тому, щоб йому читали, навіть якщо він вже навчився самостійно читати, треба задовольняти. Після читання важливо з'ясувати, що і як зрозумів дитина. Це привчає дитину аналізувати суть прочитаного, виховувати дитину морально, і крім того, вчить зв'язковою, послідовної мови, закріплює в словнику нові слова. Адже чим здійснено мова дитини, тим успішніше буде його навчання в школі. Також у формуванні культури мовлення дітей приклад батьків має велике значення.

Таким чином, в результаті зусиль батьків, з їх допомогою дитина вчитися правильно говорити, а значить, він готовий до оволодіння читанням, листом в школі.

У дитини, що надходить в школу, повинен бути розвинений і на належному рівні естетичний смак, і тут першочергова роль належить сім'ї. Естетичний смак розвивається і під час привернути увагу дошкільника до явищ повсякденного життя, до предметів, оточенню побуту. Роль батьків у підготовці дітей до школи величезна: дорослі члени сім'ї виконують функції і батьків, і вихователів, і вчителів. Однак, не всі батьки в умовах відірваності від дошкільного закладу можуть забезпечити повну, всебічну підготовку своєї дитини до шкільного навчання, засвоєнню шкільної програми. Як правило, діти, які не відвідували дитячий сад, показують рівень готовності до школи нижче, ніж діти, які ходили в дитячий сад, т. К. Батьки "неорганізованих" дітей не завжди мають можливість порадитися з фахівцями та будуються навчально-виховний процес за своїм розсуд.

В останній рік перебування дитини в дитячому саду, коли інтенсивно ведеться його підготовка до школи, робота з сім'єю набуває особливого значення, вона охоплює широке коло питань, що стосуються всіх сторін розвитку і виховання дітей. У різноманітних формах спілкування з батьками своїх вихованців педагог-вихователь виявляє, яку допомогу потрібно надати сім'ям, в рекомендаціях і радах яких фахівців вони потребують.

Таким чином, найбільш оптимальним варіантом формування у дитини шкільної зрілості є тісний контакт сім'ї та педагогічного колективу, їх співпраця з усіх аспектів питання підготовки дітей до шкільного навчання.

Педагоги і батьки повинні узгоджувати свої дії з метою досягнення загального результату - правильної і повної підготовки дитини до школи, яка можлива тільки в єдності і співпраці.

У програмі предшкольном підготовки «Дошколёнок» представлена серія батьківських зборів по батьківського всеобучу з основних проблем, що виникають при підготовці до шкільного навчання. Крім того, в ході предшкольном підготовки проводиться поточна робота у вигляді індивідуальних консультацій з батьками з потрібних питань, інформація у вигляді буклетів (див. Вище).

зразкові терміни

Назва

відповідальні

1

Березень (до початку занять)

Організаційне.Знайомство з основними локальними актами освітньої установи. Режим, програма школи «Дошколёнок».

А чи готові до школи батьки?

Анкета №1 «Чи достатньо уваги ви приділяєте своїй дитині».

Заступник директора з НВР

2

Квітень

Психологічна готовність до шкільного навчання.

Анкета «Готовність дитини до початку шкільного навчання».

Педагог-психолог

3

Травень

Мовна готовність до шкільного навчання.

Анкета №3 «Чи готовий дитина до читання».

Анкета №4 «Чи готовий дитина до листа».

Логопед

4

Травень

Математичні уявлення і уявлення про навколишній світ у дітей, що надходять в 1 клас.

Анкета №5 "Чи знає дитина шкільні правила або що таке школа?"

учитель

Література до програми «Школа батьків майбутніх першокласників»:

 1. Безруких М.М. Чи знаєте ви свою дитину? - М., 1991.

 2. Білий Е.А., Біла К.Ю. Енциклопедія для батьків першокласника. - М: вид. «АСТ». - 2000.

 3. Ільїна М.Н. Підготовка до школи. Розвиваючі вправи і тести. - «Дельта» - С-Пб., 1999..

 4. Коноваленко С. Як підготувати дитину до школи. - М .: «Ексмо», 2003.

 5. Тарабарина Т.І. Соколова Є.І. Що необхідно знати до 1 класу -Академія розвитку. Академія Холдинг. - М., 1999.

Сайти на допомогу вчителю та батькам майбутніх першокласників:

 1. www.методцентр.рф - Комплексна служба психолого-педагогічного та соціального супроводу.

 2. www.defectolog.ru - сайт для дефектологів, логопедів.

 3. www.raskrasko.ru - навчальні розмальовки на різні теми.

 4. www.raskraska.com - розмальовки на різні теми.

 5. www.twirpx.com - робочі зошити для дошкільнят.

 6. www.proshkolu.ru - портал для вчителів, що містить методичні матеріали.

 7. www.pedmir.ru - сайт практичної спрямованості, що містить розробки уроків, презентації.

 8. www.defectolog.ru - сайт для логопедів і дефектологів.

 9. www.prozagadki.ru - різні загадки, в тому числі і математичні, на одну букву, із секретом, ребуси.

 10. www.korogovor.ru - скоромовки на певну букву.

 11. www.detsad-kitty.ru - практичний матеріал для вихователів, батьків і вчителів.

 12. www.detgazeta.ru - дитяча газета

Анкета №1 ДодатокДОСТАТНЬО УВАГИ ВИ приділяти своєму ДИТИНІ?

 • Чи всі Вам подобається у вашій дитині?

 • Чи чуєте Ви, що дитина говорить?

 • Чи дивитеся Ви на малюка, коли він говорить?

 • Чи намагаєтеся Ви створити у дитини відчуття значущості того, про що він говорить?

 • Поправляєте Ви мова малюка?

 • Чи дозволяєте Ви дитині робити помилки?

 • Чи хвалите Ви малюка?

 • Чи смієтеся разом з ним?

 • Чи відводите щодня час для читання дитині?

 • Чи часто Ви обіймаєте дитини?

 • Чи граєте разом?

 • Чи є у вашої дитини власні книги?

 • Чи є у дитини в будинку місце, яке відведено тільки йому?

 • Чи знаєте Ви улюблену казку, книгу, виставу Вашого малюка?

 • Чи ходите Ви в театри, в музеї, в зоопарк, в цирк разом з дитиною?

 • Обмежуєте Ви можливість дитини дивитися телевізор, грати в комп'ютерні ігри?

 • Розмовляєте Ви з дитиною про сенс побаченого вистави, фільму, прочитаної книги?

 • Чи намагаєтеся Ви сказати все за дитину на прийомі у лікаря, в магазині, перш ніж він встигне відкрити рот?

 • Чи намагаєтеся Ви ходити з дитиною на прогулянки?

 • Чи є у Вашої дитини можливість грати в галасливі, рухливі ігри?

КЛЮЧ. Варіанти відповідей:

«Так, майже завжди» - 4 бали

«Іноді, може бути» - 2 бали

«Ні, ніколи» - 0 балів

КІЛЬКІСТЬ ВАШИХ БАЛІВ.

Від 80 до 60. Ви досить добре знаєте свою дитину, у Вас дуже хороші взаємини, Вам дуже добре разом.

Від 60 до 30.Очевидно, Ви зайнята людина, але, незважаючи на це, Ви все ж примудряється викроїти час для свого малюка.

Менше 30. Вам варто задуматися і приділяти трохи більше уваги дитині. Це зробить і його і Вас щасливішими.Анкета №2

«ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ПОЧАТКУ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ»

(Овчарова Р. Практична психологія в початковій школі. - М: ТЦ «Сфера» », 1998)

 1. 1. Психологічна та соціальна готовність до школи

(вибрати відповідне твердження)

А) Бажання вчитися в школі.

1) Дитина хоче йти в школу.

2) Особливого бажання йти в школу поки немає.

3) Йти в школу не хоче.

Б) Навчальна мотивація.

1) Дитина усвідомлює важливість і необхідність навчання, власні цілі навчання придбали або набувають самостійну привабливість.

2) Власні цілі навчання не усвідомлюються, приваблива тільки зовнішня сторона вчення (можливість спілкуватися з однолітками, мати шкільне приладдя і т.д.)

3) Цілі навчання не усвідомлюються, нічого привабливого в школі не бачить.

В) Уміння спілкуватися, адекватно поводитися і реагувати на ситуацію.

1) Досить легко вступає в контакт, правильно сприймає ситуацію, розуміє її сенс, адекватно поводиться.

2) Контакт і спілкування утруднені, розуміння ситуації і реагування на неї не завжди або не зовсім адекватні.

3) Погано вступає в контакт, відчуває сильні труднощі в спілкуванні, в розумінні ситуації.

Г) Організованість поведінки.

1) Поведінка організоване.

2) Поведінка недостатньо організоване.

3) Поведінка неорганізоване.

Загальна середня оцінка рівня психологічної і соціальної готовності до школи.

Вище середнього, середній: більшість показників готовності оцінюється першим рівнем.

Нижче середнього: Більшість показників готовності оцінюється другим рівнем.

Низький: більшість показників оцінюється третім рівнем.

 1. 2. Розвиток шкільно-значущих психофізіологічних функцій.

А) Фонематический слух, артикуляційний апарат.

1) Порушень в фонематическом ладі мови, в звуковимови немає, мова правильна, виразна.

2) В фонематическом ладі мови, в звуковимови є помітні порушення (необхідно обстеження логопеда).

3) Дитина недорікуватий (необхідне спостереження логопеда).

Б) Дрібні м'язи рук.

1) Рука розвинена добре, дитина упевнено володіє олівцем, ножицями.

2) Рука розвинена недостатньо добре, олівцем, ножицями дитина працює з напругою.

3) Рука розвинена погано, олівцем, ножицями працює погано.

В) Просторова орієнтація, координація рухів, тілесна спритність.

1) Досить добре орієнтується в просторі, координує руху, рухливий, спритний.

2) відзначаються окремі ознаки недорозвинення орієнтації в просторі, координації рухів, недостатньо спритний.

3) Орієнтація в просторі, координація рухів розвинені погано, незграбний, малорухомий.

Г) Координація в системі «око-рука».

1) Чи може правильно перенести в зошит найпростіший графічний образ (візерунок, фігуру), зорово сприймалася на відстані (з класної дошки).

2) Графічний образ, зорово сприймалася на відстані, переноситься в зошит з незначними спотвореннями.

3) При перенесенні графічного образу, візуально сприймається з відстані, допускаються грубі спотворення.

Д) Обсяг зорового сприйняття (за кількістю виділених об'єктів в картинка - нісенітниця, в картинках з безліччю контурів).

1) Чи відповідає середнім показникам вікової групи.

2) Нижче середніх показників.

3) набагато нижчі за середні показники вікової групи.

Загальна середня оцінка рівня психологічної і соціальної готовності до школи.

Вище середнього, середній: більшість показників готовності оцінюється першим рівнем.

Нижче середнього: Більшість показників готовності оцінюється другим рівнем.

Низький: більшість показників оцінюється третім рівнем.

 1. 3. Розвиток пізнавальної діяльності.

А) Кругозір.

1) Уявлення про світ досить розгорнуті і конкретні, дитина може розповісти про країну, місті, в якому живе, про тварин і рослини, пори року.

2) Уявлення досить конкретні, але обмежені безпосередньо оточуючим.

3) Кругозір обмежений, знання навіть про безпосередньо навколишній досить уривчасті, безсистемні.

Б) Розвиток мовлення.

1) Мова змістовна, виразна, граматично правильна.

2) Дитина не може у пошуку слів, у вираженні думок, в мовленні зустрічаються окремі граматичні похибки, вона недостатньо виразна.

3) Слова доводиться витягати, відповіді найчастіше односкладові, в мові багато помилок (порушені узгодження, порядок слів, не закінчені пропозиції).

В) Розвиток пізнавальної активності, самостійності.

1) Дитина допитливий, активний, завдання виконує з цікавістю, самостійно, не потребує додаткових зовнішніх стимулах.

2) Дитина недостатньо активний і самостійний, при виконанні завдань потрібна зовнішня стимуляція, коло питань, що цікавлять вузьке.

3) Рівень активності і самостійності низький, при виконанні завдань потрібна постійна зовнішня стимуляція, інтерес до зовнішнього світу не виявляється, допитливість не проявляється.

Г) Сформованість інтелектуальних умінь (аналіз, порівняння, узагальнення, встановлення закономірностей).

1) Дитина визначає зміст, сенс (в тому числі прихований сенс) аналізованого, точно і ємко узагальнює його в слові, бачить і усвідомлює тонкі відмінності при порівнянні, виявляє закономірні зв'язки.

2) Завдання, що вимагають аналізу, порівняння, узагальнення та встановлення закономірних зв'язків, виконуються із стимулюючою допомогою дорослого.

3) Завдання виконуються з організуючою або направляючої допомогою дорослого, дитина може перенести освоєний спосіб діяльності на виконання подібного завдання.

4) При виконанні завдань, що вимагають аналізу, порівняння, виділення головного, встановлення закономірностей, потрібна навчальна допомога; сприймається допомогу з працею, самостійний перенос освоєних способів діяльності не здійснюється.

Д) Довільність діяльності.

1) Дитина утримує мета діяльності, намічає її план, вибирає адекватні засоби, перевіряє результат, сам долає труднощі в роботі, доводить справу до кінця.

2) Утримує мета діяльності, намічає план, вибирає адекватні засоби, перевіряє результат, проте в процесі діяльності часто відволікається, труднощі долає тільки при психологічної підтримки.

3) Діяльність хаотична, непродумана, окремі умови розв'язуваної задачі в процесі роботи губляться, результат не перевіряється, перериває діяльність через виникаючих труднощів, стимулююча, організуюча допомога малоефективна.

Е) Контроль діяльності.

1) Результати зусиль дитини відповідають поставленій меті, він може сам зіставити всі отримані результати з поставленою метою.

2) Результати зусиль дитини частково відповідають поставленій меті, самостійно дитина не може бачити це неповна відповідність.

3) Результати зусиль зовсім не відповідають поставленій меті, дитина не бачить цієї невідповідності.

Ж) Темп діяльності.

1) Чи відповідає середнім показникам вікової групи.

2) Нижче середніх показників вікової групи.

3) Набагато нижчі за середні показники вікової групи.

Загальна середня оцінка рівня розвитку пізнавальної діяльності.

Вище середнього, середній: більшість показників готовності оцінюється першим рівнем.

Нижче середнього: Більшість показників готовності оцінюється другим рівнем.

Низький: більшість показників оцінюється третім рівнем.

Дуже низький: інтелектуальні вміння оцінюються четвертим рівнем при оцінці більшості показником третім.

Анкета №3

"ГОТОВИЙ ДИТИНА ДО ЧИТАННЯ?"

Чим швидше дитина оволодіє в школі здатністю усвідомлено читати, тим успішніше він буде вчитися. Вчити читати малюка необхідно без примусу. Здатність до читання не виникає на порожньому місці, їй передують ряд інших здібностей. Саме цей тест може оцінити готовність Вашої дитини читати.

За кожну позитивну відповідь поставте 1 бал.

1. Чи любить Ваш малюк казки та оповідання?

2. Чи здатний їх переказати?

3. Чи виникає у дитини бажання розглядати книги самостійно?

4. Вашої дитини більше цікавить зміст казки, ніж картинки в книзі?

5. Чи знає Ваш малюк літери, чи просить Вас навчити його читати?

6. Імітує він читання вголос, подібно дорослим?

7. Чи цікавлять його книги пізнавального характеру (про тварин, кораблях, країнах)?

8. Чи намагається Ваша дитина «писати» власні книги, наклеюючи в зошит картинки?

9. Так само уважний Ваша дитина під час Вашого читання йому?

10. Він акуратно зберігає свої улюблені книги?

11. Ваша дитина має хороший словниковий запас і досить успішно ним користується?

12. Він розуміє сенс більшості складних слів?

13. Читання для нього приносить задоволення?

14. Опанувавши буквами і словами він намагається читати самостійно?

15. У Вашого малюка немає логопедичних проблем?

16. Ваш малюк добре розрізняє схожі звуки?

17. У розмові він оперує розгорнутими неодносложнимі пропозиціями?

18. Ваша дитина здатний переказати те, що прочитав сам або почув?

19. Ваш малюк з радістю вчиться читати?

20. Ваш малюк знає багато віршів і пісень?Якщо сума балів склала:

15-20 балів, то Ваша дитина повністю готовий до шкільного навчання читати. Його цікавить не тільки здатність читати «як дорослі», а й можливість дізнатися самостійно багато корисного і цікавого з книг.

10-14 балів свідчать про середніх здібностях Вашого малюка до читання. Можливо інтерес до книг у нього ситуативний, нестійкий. Дитина не поспішає вчитися читати.

Менше 10 балів означають, що пора бити на сполох, адже Ваш малюк майже на шкільному порозі. Зацікавте його цікавими книгами з хорошими картинками і розумним змістом.Анкета №4

"ГОТОВИЙ ДИТИНА ДО ПИСЬМУ?"

Навчити дитину красиво і правильно писати непросте завдання.Задовго до школи батьки повинні зайнятися розвитком і тренуванням дитячої руки, зробити її спритною і впевненою. Питання цього тесту допоможуть Вам оцінити здібності дитини опановувати навичками письма.

1. Ваша дитина добре орієнтується, де ліво, а де право?

а) завжди;

б) від випадку до випадку;

в) ніяк не може запам'ятати.

2. Як Ваш малюк відноситься до пропозиції помалювати?

а) з небажанням, але приступивши, захопиться;

б) з величезним задоволенням;

в) із заявою: «у мене не вийде» і категорично відмовляється.

3. Малюнки Вашої дитини відрізняються:

а) наявністю тремтячих, переривчастих ліній, небрежност'ю;

б) оригінальністю, деякою розмашисто;

в) акуратністю і чіткістю ліній.

4. При малюванні кульковою ручкою Ви помічаєте, що дитина:

а) тримає її, як дорослий;

б) його кисть напружена або тремтить, ручка постійно вислизає;

в) тримає її незвичним чином, поріс впевнено.

5. Ваша дитина, граючи в школу, копіює:

а) букви і предмети відповідно до запропонованого зверну, дотримуючись розміри і форму;

б) зображуючи з невеликими неточностями;

в) з безліччю помилок або зовсім нерозбірливо.

6. При написанні букв Ваш малюк перевертає їх у зворотний бік?

а) часто, майже завжди;

б) іноді;

в) ніколи, дуже рідко.

7. Працюючи з ножицями і папером, Ваша дитина робить:

а) чудові вироби;

б) примітивні і дуже неакуратні вироби;

в) найелементарніші речі за допомогою дорослих.

8. Ви вважаєте, що Ваша дитина:

а) неуважний, але намагається бути акуратним;

б) неуважний і нетерплячий, постійно збивається, порушує правила;

в) кмітливий і уважний, вміє працювати за правилами.

9. У рухливих іграх про Вашу дитину можна сказати так:

а) його спритності можна позаздрити;

б) у нього непогано виходить;

в) постійно плутається, абсолютно незграбний.

10. Прийшовши в магазин, Ваша дитина волів би, щоб Ви купили:

а) мозаїку або конструктор;

б) книгу для розфарбовування;

в) ляльку, машинку.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

3

2

1

3

3

1

3

2

3

2

Б

2

3

2

1

2

2

2

1

2

3

В

1

1

3

2

1

3

1

3

1

1

Підрахуйте загальну кількість балів, згідно ключу.

10-15 балів Вашій дитині, на жаль, буде важко опанувати листом. Оскільки м'язи його руки (пензля) натреновані. Можливо, тому він уникає письмових робіт або малювання. Поки не пізно займіться розвитком спритності дрібних рухів руки у дитини. 16-25 балів Рівень розвитку графічних навичок і просторового орієнтування Вашої дитини досить непоганий. Однак не зайвим буде розвиваючі графічні заняття. 26-30 балів Ваш малюк відмінно підготовлений до оволодіння письмом. У нього хороша координація графічних рухів, впевнене володіння кульковою ручкою, це забезпечить йому успіх при листі.

Анкета №5

"ЗНАЄ ЧИ ДИТИНА ШКІЛЬНІ ПРАВИЛА АБО ЩО ТАКЕ ШКОЛА?"

Перевіривши знання і навички, оцінивши ступінь психологічної налаштованості на навчання, не зайвим буде поцікавитися у дитини, що він знає про школу. Бесіда з малюком допоможе Вам визначити «проблеми» і оцінити його вміння міркувати.

Вашій дитині необхідно закінчити (продовжити) пропозиція.

1.Оцінки бувають ...

2. Школярі записують домашнє завдання в ...

3. До вчителя звертаються по ...

4. На уроці піднімають руку, коли ...

5. Зміна - це ...

6. Урок починається, коли ...

7. Свої шкільне приладдя діти носять в ...

8. У школяра є щоденник, а у вчителя ...

9. На канікулах учні ...

10. Стіл, за яким в школі пишуть називається ...

11. У класі вчаться діти, вік яких ...

12. Я буду вчитися в школі ... років.

13. Якщо я хочу вийти в туалет або щось сказати на уроці, потрібно ...

14. Учитель пише крейдою завдання на ...

15. На уроці діти ...

КЛЮЧ: Чи знає дитина шкільні правила або що таке школа? Якщо Ваша дитина важливо правильно відповів на: 10-15 питань, то Ваш малюк добре обізнаний про шкільні правила, тому Ви можете бути за нього спокійні, тому що він без проблем зможе адаптуватися до нової обстановки. 6-9 питань, шкільні правила малюкові відомі, але багато хто може стати несподіваними з приходом в школу. Деякі пояснення з Вашого боку будуть корисні. 4-5 питань, пограйте з дитиною в школу, розкажіть про правила поведінки, поділіться своїми шкільними спогадами.hello_html_m7ecdc74b.jpgПередмова

Початок шкільного навчання - закономірний етап на життєвому шляху дитини: кожен дошкільник, досягаючи певного віку, йде в школу.

В якому віці краще почати систематичне шкільне навчання: в 6 або в 7 років, а може бути в 8? За якою програмою навчати дитину? Чи впорається він зі шкільної навантаженням? Як підготувати дитину до школи? Як допомогти маленькому школяру, коли він зіткнеться з першими шкільними труднощами? Ці питання турбують батьків і педагогів майбутніх першокласників. Їх стурбованість зрозуміла: адже від того, наскільки успішним буде початок шкільного навчання, залежить успішність учня в наступні роки, його ставлення до школи, навчання і, в кінцевому рахунку, благополуччя в його шкільної та дорослому житті.

Супровід майбутніх першокласників побудовано так, що ведеться цілеспрямована робота з батьками і з дітьми через спільну діяльність вчителя.

Головним завданням є повноцінне і гармонійний розвиток дитини. Важливо при цьому - досить чітко усвідомлювати, які заняття з дитиною в найбільшій мірі сприяють розвитку значущих для шкільного навчання якостей і забезпечують необхідний рівень шкільної готовності.

Батькам пропонується цикл занять з даної проблеми, проведення з ними анкетування.

З дітьми проводиться психологічна діагностика, підготовчі заняття. Ці заняття дозволяють усунути наявні мовні порушення, підготувати дітей до навчальної діяльності і розвинути мотивацію до навчання.

Заняття бажано проводити один раз в тиждень.

Організація занять в школі майбутнього першокласника дозволить систематизувати наявний матеріал і скласти методичні рекомендації.

У цій брошурі ми представляємо методичні розробки розвиваючих занять школи майбутнього першокласника, з дітьми і їх батьками.

Ми сподіваємося на те, що даний матеріал допоможе педагогам в успішній організації занять з майбутніми першокласниками та їх батьками.


Глава I. Методичні розробки розвиваючих занять з майбутніми першокласниками.


Зміст занять передбачає систему роботи по наступності дитячого садка і початкової класів з метою створення оптимальних умов для адаптації майбутніх першокласників.

Цілі занять:

 • полегшити природний процес знайомства зі школою і створити сприятливу атмосферу, що дозволяє майбутнім першокласникам і вчителю краще зрозуміти один одного.

Робота йде за наступними напрямками:

 • розвиток уваги і пам'яті;

 • розвиток дрібної мускулатури руки і пальців;

 • розвиток зв'язного, граматично і фонетично правильного мовлення;

 • оволодіння знаннями, вміннями і навичками з математики (рахунок прямої і зворотний, робота з множинами предметів, робота над складом числа, просторова орієнтування, рішення віршованих задач ...);

 • розвиток розумових здібностей;

 • навчання грамоті (вміння чути звуки, оперувати ними, кодувати звуки);

 • розвиток соціально-психологічної готовності до школи (вміння спілкуватися, слухати вчителя і товаришів, діяти спільно з іншими);

 • розвиток вольової готовності дитини.


Скачати 166.33 Kb.


Програма предшкольном підготовки "Дошколенок"

Скачати 166.33 Kb.