Скачати 24,07 Kb.

Програма по творчому розвитку дошкільників «Чарівний клубок»
Дата конвертації19.06.2017
Розмір24,07 Kb.

Скачати 24,07 Kb.

Уляна Гостєва
Програма по творчому розвитку дошкільників «Чарівний клубок»

.

зміст

I. Пояснювальна записка. 3

1.1. Актуальність Програми. 4

1.2. Цілі і завдання реалізації Програми. 4

1.3. Принципи та підходи до формування Програми. 4

1.4. Характеристики особливостей розвитку дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 7 років). 4

1.5. Плановані результати освоєння додаткової платної послуги.

5

1.6. Матеріально-технічне забезпечення Програми. 6

II. Організація діяльності за Програмою. 7

III

Зміст діяльності за програмою.

8

IV Методичне забезпечення Програми.

17

Список літератури. 18

Додаток 1. Відомість спостереження за освоєнням Програми 19

Додаток 2. Календарний графік організації дитячої діяльності 22

I.Пояснітельная записка

Дошкільна дитинство має високу самостійну цінність. Діти в ці роки свого життя повинні всебічно розвиватися, отримувати радість і задоволення від своєчасного застосування своїх сил. Завдання розвитку творчих здібностей особистості - одна з найважливіших у вихованні сучасної людини. Філософ Е. В. Ільєнко вважає, що у витоках перших дитячих образів ховається таємниця зародження і розвитку найцінніших людських здібностей: художнього бачення, вищих форм фантазії, інтуїції, творчої уяви. Формування творчих якостей особистості необхідно починати з дошкільного віку. Важливу роль у розвитку творчості дошкільнят грає художня діяльність.

Залучення дітей до творчої діяльності сприяє розвитку у них якостей творчої особистості: швидкої навченості, розумової активності, кмітливості, винахідливості, прагнення і здатності здобувати нові знання. Особливе значення має формування самостійності дитини: це якість багато в чому визначає всі сфери його життя.

Програма додаткової платної послуги «Чарівний клубок» (далі - Програма) орієнтована на проникнення в духовні пласти особистості дитини, в його емоційно-естетичні, вольові, соціально-моральні сфери і смисли, забезпечує розвиток індивідуального почерку, гами почуттів, емоцій. Зміст Програми дозволяє знайомити дошкільнят з історією виникнення мистецтва изонить, вишивка, в'язання, специфічною мовою декоративно-прикладного мистецтва, знаками і символами, закладеними в ньому, засобами виразності.

Зміст виступає засобом, що сприяє розвитку здібностей дітей, що стимулює творчий досвід дитини, потреби до самовираження своїх почуттів, цінностей і світовідчуття.

В процесі виготовлення дітьми виробів, виробів з різних матеріалів відбувається розвиток дрібної моторики кисті, ручних умінь старших дошкільників.

Дана Програма носить художньо-естетичну спрямованість, так як вона орієнтована на розвиток мотивації особистості до пізнання, творчості і сприяє вихованню художнього смаку.

Адресат Програми - діти старшого дошкільного віку - 5-7 років.

Обсяг і термін освоєння Програми - 2 роки. Програма реалізується з жовтня 2016 року по травень 2018 р

Час реалізації для дітей старшої групи - 26 годин 40 хвилин, для дітей підготовчої до школи групи - 32 години. Діяльність за Програмою організовується 1 раз в тиждень.

Форма організації - очна.

Особливості організації діяльності - Програма реалізується в різних видах дитячої діяльності - ігровий, продуктивної.

Новизна Програми полягає в тому, що зроблено спробу зберегти і відродити «забуті» види декоративно-прикладного мистецтв. Зміст Програми розкриває культурно-пізнавальні, гуманістичні, моральні, естетичні цінності декоративно-прикладного мистецтва.

Організація діяльності за Програмою - це не заняття, це «посиденьки», як казали у давнину. Створюється атмосфера, передає народні традиції: атрибути старовини, російська народна музика, народні пісні.

1.1. Актуальність Програми.

Актуальність Програми продиктована необхідністю виховання цілісної, творчої і морально здорової особистості. Працюючи за Програмою, ми розкриваємо дітям художній образ речі, слова, основи художнього зображення, зв'язок народної художньої культури із загальнолюдськими цінностями.

Програма сприяє розвитку особистісних якостей дітей - допитливості, цілеспрямованості, вмінню доводити почате до кінця, формуванню довільної поведінки, що важливо для подальшої успішної адаптації до нових умов життя - школі.

Зміст Програми сприяє морально-патріотичного виховання дошкільнят.

1.2. Цілі і завдання реалізації Програми

Мета Програми. Формувати у дитини художньо-пізнавальні, ціннісні і технічні компетенції в процесі освоєння декоративно-прикладного мистецтва.

Завдання Програми.

1. Сприяти загальному гармонійному розвитку, розвитку творчих здібностей і самостійності дітей через освоєння технік изонити, вишивки, в'язання.

2. Розвивати у старших дошкільників художньо-естетичні здібності, ручну умілість в процесі освоєння цінностей декоративно-прикладного мистецтва.

3. Виховувати у дітей любов до Батьківщини через знайомство з народними традиціями.

1.3. Принципи та підходи до формування Програми

Зміст Програми будується на принципах:

гуманізації, який відображає цінності декоративно-прикладного мистецтва і забезпечує гармонійний розвиток особистості;

культуросообразности, вибудовувати зміст Програми як послідовне засвоєння цінностей декоративно-прикладного мистецтва і обумовлює вироблення на цій основі ціннісних орієнтацій і смислів;

аксіологоческого (ціннісного) підходу до творів декоративно-прикладного мистецтва; культура і мистецтво виступають потужним фактором розвитку у дошкільнят ціннісного ставлення до продуктам і виробам, виконаним у техніці изонити, в'язання, вишивки;

діалогічність, що реалізує різнохарактерні і різнорівневі діалоги: діалог культури, діалог творів декоративно-прикладного мистецтва, внутрішній діалог дитини зі своїм «Я».

1.4. Характеристики особливостей розвитку дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 7 років)

Зміст Програми враховує вікові та індивідуальні особливості дітей. Програма враховує інтерес дитини, мотивацію успішності його діяльності з опорою на психологічно комфортну атмосферу в процесі діяльності, стимулюючу творчу активність особистості.

Вікові особливості дітей 5-7 років:

збільшується працездатність;

відзначається слабкість вольових регуляцій, зусиль з подолання труднощів;

велика роль належить компетентності, особливо інтелектуальної (вік «чомучок»);

найбільш інтенсивно розвивається пам'ять, проте вона ще носить мимовільний характер;

дитина починає використовувати символічні уявлення предметів і подій, багато фантазує, вдаючись до символічного засобу - мови.

дитині властивий наївний антропоморфізм, на його думку, всі навколишні предмети здатні «думати» і «відчувати», як він сам;

йому властивий егоцентризм, він не вміє бачити ситуацію очима іншої, завжди оцінює її зі своєї точки зору;

здатність до цілепокладання знаходиться ще в стадії становлення;

спостерігається елементарне планування діяльності, що припускає 2-3 дії;

дитина починає розуміти «мова почуттів», емоційні експресії (вираз радості, печалі і т. п.);

дитина здатна стримувати безпосередні ситуативні бажання «Я хочу»;

зростає інтерес до однолітків, усвідомлення свого положення серед дітей;

дитина стає більш самостійним, ініціативним.

1.5. Плановані результати освоєння платній додаткової послуги.

Цільові орієнтири на етапі завершення роботи за Програмою

дитина опановує основними культурними способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності - грі, спілкуванні;

• дитина має установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, здатний домовлятися, враховувати інтереси і почуття інших, співпереживати невдачам і радіти успіхам інших, адекватно проявляє свої почуття, в тому числі почуття віри в себе;

• дитина має розвинену уяву, яке реалізується в різних видах діяльності, вміє підкорятися різним правилам і соціальним нормам;

у дитини розвинена велика і дрібна моторика; він рухливий, витривалий, володіє основними рухами, може контролювати свої рухи і управляти ними;

• дитина проявляє допитливість, задає питання дорослим і одноліткам, схильний спостерігати, експериментувати;

• володіє початковими знаннями про себе, про природному і соціальному світі, в якому він жив,

• знайомий з творами дитячої літератури, володіє елементарними уявленнями з області живої природи;

• дитина здатна до прийняття власних рішень, спираючись на свої знання і вміння в різних видах діяльності.

Плановані результати освоєння додаткової платної послуги.

• Дитина формує практичні навички по володінню шилом, голкою, ножицями, фігурними трафаретами, п'яльцями, гачком;

• опановує технікою изонити - виконувати кути, кола,

• володіє технікою вишивання «Хрестик», «Зірочка», швом «Вперед голку», «Вперед голку в два прийоми», «Через край», «перев», «Витягнуті стежки», вишивки стрічками; в'язання гачком повітряних петель, ланцюжок з повітряних петель, в'язання стовпчиків без накиду;

• збагачений активний і пасивний словник дітей (трафарет, п'яльця, гачок, орнамент, вишивка, шило, стібок, шов, игольница, сипкість, канва, в'язання, петля, изонить, окружність);

• у дитини розширені отримані раніше знання про геометричні фігури, рахунку, розвинена уява;

розвинена дрібна моторика рук;

• вміє планувати діяльність, доводити почате до кінця.

Форми відстеження та фіксації результатів.

Моніторинг проводиться на початку організації діяльності за Програмою (жовтень 2016 г.) і в кінці освоєння кожного розділу - изонить, вишивка, в'язання.

Форма фіксації результатів - таблиця «Відомість спостережень за освоєнням Програми» (Додаток №1)

Ведеться Календарний графік організації дитячої діяльності (Додаток №2, журнал відвідуваності.

Організовуються виставки робіт дітей.

1.6. Матеріально-технічне забезпечення Програми.

Для реалізації Програми необхідно:

• Кабінет.

• Ноутбук, проектор.

• Магнітофон.

• Фотоапарат.

• Касети і диски із записами класичної та російської народної музики.

• Атрибути для ігор.

• Презентації з пізнавальною інформацією.

• Фотоальбоми.

• Книги.

• Колекції.

• Художня література.

• Навчально-наочний посібник з ручної праці.

Матеріал і інструменти для діяльності з дітьми

1. Кольоровий картон, оксамитова папір різного розміру;

2. Лінійка, трафарети, фігурні лекала;

3. Фломастери, маркери, олівці, воскові крейди.

4. Нитки (прості, вовняні, капронові, муліне, шовкові нитки).

5. Лісочка;

6. Ґудзики;

7. Скотч:

8. Тканина;

9. Мотузочки різної товщини;

10. Кольоровий бісер;

11. Кольорові ілюстрації;

12. Пяльця;

13. непридатний матеріал для доповнення зображення.

14. Інструкційні карти і схеми створення виробів;

15. Шило;

16. Декоративний клей - флуоресцентний, з блискітками, перламутровий

2. Організація діяльності за Програмою.

Реалізація Програми розрахована на 2 роки. Для успішного освоєння Програми чисельність дітей в групі повинна складати не більше 12 вихованців. Діяльність проводиться для дітей 5-6 років по 25 хвилин, для дітей 6-7 років - 30 хвилин.

Тематичний план організації діяльності за Програмою.

Перший рік:

№ Назва Кількість Час 1

зустрічі з дітьми 5-6 років Час 1 зустрічі з дітьми 6-7 років

1раздел «Я вчуся вишивати ниткою» (изонить)

1 «Изонить - що це таке» 1 25 хв 30 хв

2 Знайомство з поняттям «Кут»

1 25 хв 30 хв

3-4 «Грибок» 1. 25 хв 30 хв

5-6 «Будиночок» 1. 25 хв 30 хв

7-8 «Морквина»

1 25 хв 30 хв

9-10 «Рибка» 1. 25 хв 30 хв

11-12 «Закладка» 1. 25 хв 30 хв

13-14 «Візерунок на закладці» 1. 25 хв 30 хв

15-16 «Візерунок на смузі» 1. 25 хв 30 хв

2 розділ «Я вчуся вишивати»

17-18 Бесіда «Знайомство народною творчістю. Вишивання на тканини »1. 25 хв 30 хв

19-20 «Подарунки Марії -Іскусніци» 1. 25 хв 30 хв

21-22 «Допоможемо їжакові перебратися через струмок» 1. 25 хв 30 хв

23-24 «Серветка» 1. 25 хв 30 хв

25-26 «Зберемо картину Чебурашки» 1. 25 хв 30 хв

27-28 «Игольница» 1. 25 хв 30 хв

29-30 «Вітальна листівка» 1. 25 хв 30 хв

31-32 «Човник з вітрилом» 1. 25 хв 30 хв

Разом:

32 х 25 хвилин = 800 хв = 13 годин 20 хвилин Разом:

32 х 30 хвилин = 960 хв = 16 годин

Другий рік:

№ Назва Кількість Час 1

зустрічі з дітьми 5-6 років Час 1 зустрічі з дітьми 6-7 років

«Я вчуся вишивати!» (Продовження)

1-2 «Чарівні хрестики» 2. 25 хв 30 хв

3-4 «Рушник з елементами орнаменту народів ханти їм мансі» 2. 25 хв 30 хв

5-6 «Футляр для гребінця» 2. 25 хв 30 хв

7-8 «Серветка з елементами хантийського орнаменту» 2. 25 хв 30 хв

9-10 «хантийського орнамент. Оленячі роги »2. 25 хв 30 хв

3 розділ «Я вчуся в'язати гачком»

11-12 «У гостях у бабусі - Умільці» 2. 25 хв 30 хв

13-14 «Зустріч з майстром гачком» 2. 25 хв 30 хв

15-16 «П'ятачок поспішає на день народження» 2. 25 хв 30 хв

17-18 «Наша перша петелька» 2. 25 хв 30 хв

19-20 «Рябиновая гілочка» 2. 25 хв 30 хв

21-22 «Петелька за петелькою» 2. 25 хв 30 хв

23-24 «Красиві фіранки» 2. 25 хв 30 хв

25-26 «Закладка з елементами орнаменту народів ханти і мансі» 2. 25 хв 30 хв

27-28 «Осьминожек» 2. 25 хв 30 хв

29-30 «Равлик» 2. 25 хв 30 хв

31-32 «Букет квітів» 2. 25 хв 30 хв

Разом:

32 х 25 хвилин = 800 хв = 13 годин 20 хвилин Разом:

32 х 30 хвилин = 960 хв = 16 годин

3. Зміст діяльності за Програмою.

У Програмі зміст і тематика різних форм організації творчої діяльності представлені як цілісний і взаємозалежний зображально-естетичний компонент освітнього процесу.

У дітей закладена унікальна здатність до діяльності. Основна властивість дитячого організму - невтомна жага пізнання. Тому дуже важливо допомогти дитині в його розвитку - від цього залежить, чи виросте він акуратним і працьовитим. Необхідно навчити дітей прислухатися і придивлятися до навколишнього світу, відкривати його для себе. Навчити з користю використати вільний час, щоб діти відчули необхідність своєї праці, заняття, ігри. В процесі виготовлення виробів важливо формувати позитивне ставлення до праці, розвивати елементарні трудові навички, долучати до творчості, переживати радість творення. Працювати парами і групами. Виконувати роботу від простого до складного, колективні роботи великих барвистих композицій.

Програма складається з трьох частин: «Я вчуся малювати ниткою» (изонить, «Я вчуся вишивати», «Я вчуся в'язати гачком».

1. Розділ «Я вчуся малювати ниткою» (изонить)

Изонить (варіанти назви: нитяна графіка, зображення ниткою, нитковий дизайн) - графічна техніка, отримання зображення нитками на картоні або іншому твердому підставі.

Володіння изонитью сприяє розвитку у вихованця: дрібної моторики пальців рук, що робить позитивний вплив на мовні зони кори головного мозку; сенсорного сприйняття; окоміру; логічного мислення; уяви; вольових якостей; художніх здібностей і естетичного смаку.

В процесі діяльності вихованці набувають практичних навичок (володіння шилом, голкою, ножицями, фігурними трафаретами, досвід малювання і ручної праці, закріплює отримані раніше знання про геометричні фігури, рахунку.

В процесі роботи за програмою діти долучаються до традицій народного декоративно - прикладного мистецтва.

2. Розділ «Я вчуся вишивати»

Зміст даного розділу дозволяє дошкільнятам освоїти художньо-пізнавальні компетенції - здатності пізнавати художню сторону вишивання: вишивка - вид декоративно-прикладного мистецтва, прикраса різноманітними візерунками, які вишивають ручним або машинним способом, одягу і предметів побуту (рушники, скатертини, постільна білизна та ін. ). Художньо-пізнавальний компонент сприяє пізнанню художньої сторони мистецтва вишивання і розвитку до нього інтересу, що дозволяє дошкільнику відкривати для себе нові можливості давно знайомих предметів - ниток, голки, тканини та ін. - і виявляти в вишитому візерунку естетичну красу.

В результаті освоєння дітьми змістовного і художнього компонентів мистецтва вишивки відбувається освоєння цінностей даного виду мистецтва: у вишивці відображаються культура, історія, традиції народу, різноманіття світу природи, особливості клімату, моди; вишиті вироби ніколи не виходять з моди, їх люблять і дорослі, і діти; вишивальниці - це творчі люди, справжні фантазери, вони вкладають свій розум, душу в свої твори; вишивальниці довго вчаться своїй майстерності, свій досвід вони передають з покоління в покоління: від мами до доньки, від бабусі до онуки; вишиті вироби є втіленням великих людських зусиль, роботи, виконані в техніці вишивання, відображають індивідуальні особливості людини, його смак, світосприйняття. Вишивання вимагає посидючості, терпіння, уваги, розвиває любов до згасає видам декоративно-прикладного мистецтва; до вишитим виробам потрібно ставитися дбайливо, акуратно.

Технічний компонент даного розділу програми дозволяє дітям виготовляти прості і більш складні вироби в техніці вишивки, які виконуються одним або декількома швами.

3. Розділ «Я вчуся в'язати гачком»

Зміст даного розділу дозволяє дошкільнятам освоїти художньо-пізнавальні компетенції. Художньо-пізнавальний компонент сприяє пізнанню художньої сторони мистецтва в'язання та розвитку інтересу до даного виду рукоділля, що дозволяє дошкільнику відкривати для себе нові можливості знайомих предметів і виявляти в в'язаному виробі естетичну красу.

В результаті освоєння дітьми змістовного і художнього компонентів мистецтва в'язання відбувається освоєння цінностей даного виду мистецтва: кожна пов'язана вручну річ унікальна; в'язання гачком дозволяє висловити свою індивідуальність, подарувати тепло і любов рідних людей; в'язання зберігає традиції стародавнього майстерності, дозволяє осмислити працю народних майстринь; в'язані вироби захоплюють красою і витонченістю, вражають трудомісткістю і майстерністю; в'язання привчає до зосередженості, ретельності виконання розпочатого справи; в'язані панно, подушки, скатертини, серветки, прихватки служать оригінальними деталями, що додають своєрідність інтер'єру квартири. Мистецтво в'язання передається з покоління в покоління, йому навчають у дитячому садку, на уроках праці в середніх школах; творчість в'язальниць поєднує велике професійне виконавську майстерність, знання традиційних візерунків і вільну імпровізацію. В'язані вироби завжди залишаються модними, підлягає прикрашають дитячий і дорослий гардероб, радують своєю красою, їх можна подарувати рідним, друзям, принести їм задоволення. В процесі в'язання дитина набуває досвід індивідуальної творчої діяльності. В'язання дозволяє дітям проявити самостійність у виборі засобів художньої виразності, здійснення самоконтролю, самоаналізу і самооцінки якості результатів діяльності готових виробів; дозволяє отримати задоволення від виконаної роботи. Технічний компонент даного розділу Програми дозволяє дітям освоїти техніку в'язання простих виробів.

Базовий етап вересень 2016 року. Підготовка нормативних, організаційно - педагогічних умов для подальшої реалізації Програми.

Основний етап - 2016-2018 рр. Реалізація Програми.

Завершальний етап - травень 2018 р

Перший рік.

Перспективне планування.

№ Тема

програмні завдання

методичні

прийоми

1 Бесіда «Изонить - що це таке»

1. Ознайомити дошкільнят з нетрадиційною технікою малювання ниткою;

2. Уточнити уявлення дошкільнят про правила користування колючими і ріжучими предметами;

3. Виховувати у дошкільнят акуратність в роботі з небезпечними предметами (шилом, голкою). Бесіда, показ, пояснення,

розглядання картин, відгадування загадок.

2 Знайомство з поняттям «Кут»

1. Навчити виконувати візерунок гострого кута (показати, що нитки перетинаються на лицьовій стороні, а на виворітного видно тільки стежки);

2. Закріпити поняття: кут, вершина кута, ліва і права сторони кута, изонити;

3. Навчити правильно, тримати голку в правій руці і виконувати дії по прямій;

4. Виховувати терплячість і посидючість при роботі. Бесіда, показ, пояснення,

розглядання картин,

Читання казки «В гостях у принцеси голочки»

3-4 «Грибок» 1.Навчити домальовувати зображення після вишивки кута;

2. Закріпити вміння дошкільнят відрізняти лицьову і виворітну боку вироби, виділяти візерунок гострого кута;

3. Тренувати дошкільнят вдягають нитку в голку і зав'язувати вузлик;

4. Виховувати чуйність, дружелюбність у дошкільнят. Бесіда, показ, пояснення, похвала,

розглядання картин, Сюрпризний момент

5-6 «Будиночок» 1. Навчити дошкільнят створювати малюнок по опорних точках на виворітного стороні картонки; створити образ будиночка в техніці изонити шляхом накладення кутів один на одного;

2. Розвивати окомір, дрібну моторику рук;Скачати 24,07 Kb.


Програма по творчому розвитку дошкільників «Чарівний клубок»

Скачати 24,07 Kb.