Скачати 11.36 Kb.

Програма курсу «Підготовка до школи» (навчання грамоті, підготовка до читання)
Дата конвертації02.06.2017
Розмір11.36 Kb.
ТипГотовність до навчання в школі. консультації

Скачати 11.36 Kb.

Ольга Всеволодівна Прокоп'єва
Програма курсу «Підготовка до школи» (навчання грамоті, підготовка до читання)

Пояснювальна записка

Дошкільна дитинство - час становлення першооснов особистості, індивідуальності, найбільш сензитивний період для розвитку допитливості, загальних і спеціальних здібностей. Завдяки особливому процесу пізнання, який здійснюється емоційно-практичним шляхом, кожен дошкільник стає маленьким дослідником, першовідкривачем навколишнього світу.

Розвиток мови дітей - одна з провідних завдань, яке вирішують дошкільний заклад і батьки. Розвиток мови здійснюється при різних видах діяльності, в тому числі на спеціальних заняттях з навчання грамоті.

Дитина починає практично користуватися рідною мовою з раннього дитинства, але він не усвідомлює тих способів, за допомогою яких здійснюється його мова. З початком навчання грамоті він приступає до аналізу своєї мови і дізнається, що вона складається з пропозицій, які в свою чергу складаються з окремих слів, слова - з складів, склади - з звуків. Звуки при письмі позначаються буквами. З психологічної точки зору початковий період навчання грамоті - це формування у дитини нового ставлення до мови. Предметом пізнання стає сама мова, її зовнішня звукова сторона. Тому в період навчання грамоті велике місце відводиться розвитку фонематичного слуху, вмінню розрізняти в мовному потоці окремі слова, звуки в слові.

Програма з навчання грамоті «Казка - поруч з нами» призначена для дітей дошкільного віку від 4 до 7 років. Вона може застосовуватися в дошкільному закладі, як вузькоспеціалізована в рамках програм: «Веселка» Т. Н. Доронової, в розділі «розвиток мови» і «навчання грамоті», «З дитинства в отроцтво» Т. Н. Доронової і пропорційно програмі Д. А. Сохін, О. С. Ушакова «Заняття з розвитку мовлення». А так же, як додаткова, для використання гурткової та індивідуальної роботи в ДОУ і з батьками.

Успішність навчання в школі залежить від цілого ряду умов і, зокрема, від рівня розвитку як загальних здібностей, від яких залежить успіх і індивідуальне своєрідність діяльності, так і приватних здібностей, в тому числі і комунікативних, які розвиваються і на заняттях з навчання грамоті.

Підготовка дітей за даною програмою - це не тільки підготовка до вміння читати і писати, розширення знань і уявлень про мову, а й важливий засіб розвитку мовлення, фактор розумового розвитку дитини, розвитку і вдосконалення таких психічних процесів як увага, мислення, уява, пам'ять.

Соціалізація також грає важливу роль для підготовки дітей до школи. Один з можливих шляхів, контрольованого, цілеспрямованого соціального розвитку лежить через гру і художню літературу, і особливо казку. У даній програмі все заняття будуються на казковому сюжеті, який дуже близький і зрозумілий дитині.

Казки в числі улюблених книг дітей дошкільного віку, народні і чарівні казки більш інших творів фольклору відомі і близькі дітям.

Казка для дитини - це не просто вигадка, фантазія, це особлива реальність світу почуттів. Казка розсовує для дитини рамку звичайному житті, дає уявлення про невідомому, а тому лякає. І цей казковий світ вони сприймають активно. Коли дитина захоплюється казкою, він сам стає учасником подій. У тісному контакті з казкою відбувається знайомство з рідною мовою, з його звуковий стороною. Казка ще корисна і тим, що є мостом залучення дитини до життя людей, до світу людських доль, до світу історії, а також вона є найдієвішим способом у вирішенні психологічних проблем дитини.

Використання в роботі методичного комплекту забезпечує орієнтацію на російську культуру (вірші, прислів'я, загадки, ілюстрації).

Навчання грамоті дітей дошкільного віку є обов'язковим елементом комплексного підходу до навчання дітей рідної мови і розвитку мовлення, коли на одному занятті вирішуються різні взаємопов'язані мовні завдання - фонетичні, лексичні, граматичні - і на їх основі - розвиток зв'язного мовлення.

Програма з навчання грамоті базується на фундаментальних положеннях вітчизняної психології, розроблених Ельконіна Д. Б., Давидовим В. В., Виготським. Л. С. Ельконін писав, що читає оперує зі звуковою стороною мови, а читання - це процес відтворення звукової форми слова з його графічної моделі. Звідси випливає необхідність передує знайомства дітей з широкою звуковою дійсністю мови. Дослідження лінгвістів, психологів, педагогів показали, що п'ятий рік життя дитини є періодом найбільш високої «мовної обдарованості», особливої сприйнятливості до звукової сторону мови. Саме тому цілеспрямовану роботу необхідно починати з 4 х-5 річною дитиною.

Всі заняття програми побудовані за тематичним принципом: завдання одного заняття починають, продовжують і закінчують одну тему.

Основне призначення програми

Ігрові форми мовної діяльності впливають на формування довільності психічних процесів, т. К. У дітей починають розвиватися довільна увага і довільна пам'ять. В умовах казкового простору діти активізуються. Використання на заняттях ігор-подорожей, ігор-пригод допомагає пробудити пізнавальний процес. Включаючись в ігрову ситуацію, дитина зосереджується на змісті розгортаються подій, виконання мовних завдань по сюжету.

На основі дій з предметами - заступниками (ілюстрації персонажів казки або лялька, фішка-символ звуку) дитина вчиться мислити про реальний героя. Діти допомагають герою ділити слова на склади, чарівними ліхтариками-фішками вказують потрібний шлях, розмовляють з ним.

Виходячи з цього, головною метою даної програми є створення умов для досягнень оптимального рівня мовного розвитку, індивідуально-психологічної підготовки до школи, а також розвиток пізнавальних і психічних процесів;

- розвиток інтелектуальної сфери - розумових умінь, наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного, творчого та критичного мислення;

- розвиток комунікативних умінь, необхідних для успішного протікання процесу спілкування.

Використовуючи ігрову форму, вирішуються такі завдання:

1. Розвиток у дітей емоційної чуйності на засоби художньої виразності мовлення.

2. Орієнтування дітей в звукової і смислової стороні мови, проведення звукового аналізу слів.

3. Створення умов для творчого вираження дитини в складанні оповідань, роботі над пропозицією.

4. Оволодіння дітьми способами інтонаційного виділення звуку в слові пов'язаного зі складовою структурою слова.

5. Створення ігрової ситуації для розуміння дітьми словесного наголоси.

6. Осмислення зв'язків: «Я та інші», «Я і веші», «Речі справжні і вигадані».

структура програми

Перший етап програми розрахований на освіту дітей 4-5 річного віку. Головне завдання цього етапу - ввести дітей у світ звуків і слів, сприяючи розвитку фонематичного слуху і правильної вимови звуків рідної мови. Перший етап розрахований на 1 рік (1 заняття на тиждень).

Другий етап навчання вирішує завдання розвитку звуко-літерного аналізу, фонематичного сприйняття й руки дитини до письма. Етап розрахований на роботу з дітьми 6-7 років (2 заняття на тиждень).

Курс програми розділений на кілька тем:

1. Вивчення звуків у мові.

2. Робота зі словом.

3. Робота з пропозицією.

4. Розвиток мовлення.

Контроль за якістю роботи по засвоєнню дітьми матеріалу може проводитися 2-3 рази на рік у формі свят, відкритих занять, дня відкритих дверей.

Робота за даною програмою дозволяє дитині відчути себе творцем, особистістю, по-іншому сприймати навколишній світ, з більшою активністю включатися в колективну діяльність, брати участь в діалозі, долучатися до духовного багатства, накопиченого людством.

Терміни реалізації програми

Програма «Казка - поруч з нами» розрахована на 3 роки при проведенні занять по 2 рази в тиждень в старшій і підготовчій групі і 1 заняття раз на тиждень в середній групі.

Загальний обсяг занять:

Середня група - 16

Старша група - 54

Підготовча група - 58

Від віку до віку йде поступове ускладнення матеріалу, методів, прийомів в навчанні рідної мови. Програма може бути використана в регламентованої освітньої діяльності дошкільного закладу на заняттях:

1) з розвитку мовлення;

2) по ознайомленню з навколишнім світом;

3) з навчання грамоті;

4) з підготовки руки дитини до письма.

Також всі пропоновані гри, вправи, завдання можна використовувати у вільній ігровій діяльності, рекомендувати для роботи з дітьми вдома.

Методичні рекомендації

Прийоми, використовувані в роботі:

1) Назва слів на заданий звук, склад.

2) Знаходження звуку в слові.

3) Визначення ударного звуку.

4) Звуковий аналіз слів.

5) Освіта слів.

6) Перестановка слів у реченні.

7) Складання пропозицій з 3-4-5 слів.

8) Складання оповідань по картинці.

9) Озвучування «мультфільмів».

10) Перероблення сюжету казок і т. П.

У роботі також використовуються гри:

«Веселий світлофор», «Звук загубився», «Переплутані слова», «звучок заблукав», «Я почну, а ти продовж», «Запитай-відповідай», «Розділи слово на частини», «Піраміда слів», «Звукові годинник »,« Будиночки-гномики »,« Де я був, і що я бачив »,« що яким буває »,« Назви по-іншому »,« Озвучимо мультфільми »і т. д.

методичний супровід

Програма «Казка - поруч з нами» представляє комплекс методичних посібників, в яких міститься:

1 Розгорнуті рекомендації по реалізації цілей і завдань програми; докладний планування і конспекти занять.

2 Робочі зошити з розвиваючими іграми та вправами.

3 Демонстраційний матеріал для спільної роботи на заняттях для дітей і педагога.

4 Зошит з додатковими матеріалами, перевіряючими рівень засвоєння програми.

5 Зошит гурткової роботи.

У програму також входять заняття з підготовки руки дитини до письма, де вирішуються такі завдання:

1. Розвиток дрібної моторики рук.

2. Розвиток вміння орієнтуватися на аркуші паперу, знаходити середину листа, правий, лівий, верхній, нижній кути.

3. Проводити прямі, косі, замкнуті лінії.

4.Вміти відраховувати клітку, повторювати малюнок по клітинам.Скачати 11.36 Kb.


Програма курсу «Підготовка до школи» (навчання грамоті, підготовка до читання)

Скачати 11.36 Kb.