Скачати 12.02 Kb.

Програма гурткової роботи «Юні дослідники» для дітей старшого дошкільного віку
Дата конвертації25.05.2017
Розмір12.02 Kb.
ТипДослідницька діяльність

Скачати 12.02 Kb.

Олена Бардакова
Програма гурткової роботи «Юні дослідники» для дітей старшого дошкільного віку

значення експериментування

Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації. В умовах мінливої ​​життя від людини потрібно не тільки володіння знаннями, але і в першу чергу вміння добувати ці знання самому і оперувати ними, мислити самостійно і творчо. Ми хочемо бачити наших вихованців допитливими, товариськими, які вміють орієнтуватися в навколишньому середовищі, вирішувати виникаючі проблеми, самостійними, творчими особистостями. Дитяче експериментування має величезний розвиваючий потенціал. Експериментування є найбільш успішним шляхом ознайомлення дітей зі світом, що оточує їх живої та неживої природи. В системі різноманітних знань про навколишній світ особливе місце займають знання про явища неживої природи. У повсякденному житті дитина неминуче стикається з новими, незнайомими йому предметами і явищами неживої природи і у нього виникає бажання дізнатися це нове, зрозуміти незрозуміле.

-розвивається мова дитини, т. к. йому необхідно давати звіт про побачене, формулювати виявлені закономірності і висновки.

-відбувається накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються як розумові вміння.

-дитяче експериментування важливо і для формування самостійності, визначення мети, здатності перетворювати будь-які предмети і явища для досягнення певного результату.

Дитяче експериментування як засіб інтелектуального і мовного розвитку

Що я чую - забуваю.

Що я бачу - я пам'ятаю.

Що я роблю - я розумію (Конфуцій)

Ребёнок- дошкільник активно прагне дізнатися про навколишній його світі якомога більше. Поряд з ігровою активністю, величезне значення в розвитку особистості дитини має пізнавальна діяльність, в процесі якої формується здатність до початкових форм узагальнення, умовиводи. У дітей виникає інтерес, коли вони самі можуть виявити нові властивості предметів, їх подібність і відмінності, надання їм можливості здобувати знання самостійно.

Засвоюється все міцно і надовго, коли дитина чує, бачить і робить сам.

Потреба дитини в нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитку дослідницької (пошукової) діяльності, спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше і інтенсивніше пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим швидше і повноцінніше розвивається його мова.

У зв'язку з цим, особливий інтерес представляє дитяче експериментування.

В процесі дитячого експериментування діти вчаться:

1. Бачити і виділяти проблему

2. Приймати і ставити мету

3. Аналізувати об'єкт або явище

4. Виділяти істотні ознаки, зв'язку

5. Висувати гіпотези, будувати складні речення

6. Вибирати матеріал для самостійної діяльності

7. Робити висновки

Пізнавальне ставлення стійко. Самостійно бачить проблему, висуває гіпотези і способи їх вирішення. Самостійно планує майбутню діяльність. Діє планомірно, пам'ятає про мету роботи протягом всієї діяльності. Формулює, в промові, досягнутий чи ні результат, здатний встановлювати різноманітні тимчасові, послідовні причинні зв'язку, робить висновки.

Комплексно - тематичне планування

пізнавально - дослідницької діяльності

вересень

1. Бесіда «Хто такі вчені?»

Мета: уточнити уявлення про те,

хто такі вчені, про необхідність проведення дослідів і експериментів.

1. Експеримент «Знайомство з мікроскопом»

Мета. Формувати знання дітей про збільшувальних приладах: лупа і мікроскоп, розвивати інтерес до розглядання предмета через мікроскоп, розвивати вміння порівняти збільшення предмета через мікроскоп і через лупу, виховувати допитливість, акуратність, увагу.

Жовтень

2. Експеримент «Чому дме вітер?»

Мета. Формувати у дітей знання про причини виникнення вітру: рух повітряних мас; уточнювати уявлення дітей про властивості повітря: гарячий піднімається вгору - він легкий, холодний опускається вниз - він важкий.

3. Експеримент «Повітря працює»

Мета. Формувати у дітей уявлення про те, що повітря може рухати предмети (парусні судна, повітряні кулі і т. Д.); розвивати вміння робити висновки зі спостережень.

4. Експеримент «Повітря стискається і розширюється»

Мета. Продовжувати знайомити дітей з властивостями повітря.

5. Досвід «Вода - невидимка»

Мета. Формувати у дітей знання про властивості води: вона прозора, без запаху ллється, в ній розчиняються деякі речовини

Листопад

6. Експеримент «У води немає смаку і запаху»

Мета. Сформувати уявлення у дітей про те, що у води немає смаку і запаху.

7. Експеримент «Вода - розчинник. Очищення води »

Мета. Сформувати у дітей знання речовинах які розчиняються у воді; познайомити зі способом очищення води - фільтруванням; закріпити знання щодо правил безпечної поведінки при роботі з різними речовинами.

8. Експеримент «Надування мильних бульбашок»

Мета. Навчити дітей пускати мильні бульбашки і познайомити з тим, що при попаданні повітря в краплю мильної води утворюється міхур; розвивати допитливість.

9. Експеримент «Випаровування»

Мети. Формування уявлень про випаровуванні води - перетворення води в пару при нагріванні. Формування цілісного уявлення про агрегатних станах води: вода - пар. Розвиток уявлень про джерела тепла (теплі руки, гаряча плита, сонце). Розвиток здібностей до перетворення.

10. Експеримент «Конденсація»

Мета. Формування уявлень про конденсації води - перетворення пара в воду при охолодженні пара. Розвиток здібностей до перетворення.

грудень

11. Експеримент «Взаємодія води і снігу»

Мети. Виявити властивості води: чим вище її температура, тим в ній швидше, ніж на повітрі, тане сніг. Виявити здатність води остигати під дією зовнішніх умов. Порівняти властивості води і снігу: прозорість, плинність, крихкість, твердість. Перевірити здатність снігу під дією тепла перетворюватися в воду.

12. Експеримент «Лід - тверда вода»

Мети. Формувати уявлення дітей про плавленні льоду, про перетворення льоду в воду, про зиму і літо. Формування дії «перетворення».

13. Експеримент «Виготовлення кольорових крижинок»

Мета. Ознайомити дітей з тим, що вода замерзає на холоді, у воді розчиняється фарба.

14. Експеримент «Тверда вода. Чому не тонуть айсберги? »

Мета. Уточнити уявлення дітей про властивості льоду: прозорий, твердий, має форму, при нагріванні тане і перетворюється у воду; дати уявлення про айсберги, їх небезпеки для судноплавства.

січень

15. Експеримент «Які предмети можуть плавати?»

Мета. Сформувати у дітей уявлення про плавучості предметів, про те, що плавучість залежить не від розміру предмета, а від його тяжкості.

16. Експеримент Експеримент «Світло навколо нас»

Мета. Формувати у дітей уміння визначати приналежність джерел світла до природного або рукотворного світу, призначення, деякі особливості пристрою рукотворних джерел світла.

17. «Вуличні тіні»

Мета. Формувати у дітей уявлення про те, як утворюється тінь, про її залежності від самого предмета, де б вони не взаиморасположения.

Лютий

18. Експеримент «Що відбивається в дзеркалі?»

Мета. Сформувати у дітей уявлення про поняття «відображення», знайти предмети, здатні відображати.

19. Експеримент «Сонячні зайчики»

Мета. Сформувати у дітей уявлення про причини виникнення сонячних зайчиків, навчити пускати сонячних зайчиків (відбивати світло дзеркалом).

20. Експеримент «Родичі скла»

Мети. Вчити дітей впізнавати предмети, виготовлені зі скла, фаянсу, порцеляни. Розвивати уміння порівнювати їх якісні характеристики і властивості.

21. Експеримент «Легкий - важкий»

Мети. Показати дітям, що предмети бувають легкі і важкі. Навчити визначати вагу предметів і групувати предмети за вагою (легкі - важкі).

Березень

22. Експеримент «Тканина: її якості і властивості»

Мета. Сформувати у дітей уміння дізнаватися речі з тканини, визначати її якості і властивості.

23. Експеримент «Папір: її якості і властивості»

Мети. Навчити дітей дізнаватися речі, зроблені з паперу. Навчити виокремлювати якості паперу

24. Експеримент «Дерево: його якості і властивості»

Мети. Навчити дітей дізнаватися речі, виготовлені з деревини. Навчити виокремлювати її якості і властивості.

25. «Експеримент« Випробування магніту »

Мета. Ознайомити дітей з фізичним явищем - магнетизмом, магнітом і його особливостями; дослідним шляхом виявити матеріали, які можуть стати магнетичними; показати спосіб виготовлення саморобного компаса; розвивати у дітей комунікативні навички, самостійність.

Квітень

26. Експеримент «Два магніту»

Мета. Виявити особливість взаємодії двох магнітів - тяжіння і відштовхування

27. Експеримент «Пісок і глина. сипучість »

Мета. Формувати у дітей уміння порівнювати пісок і глину, виявити властивість піску - сипучість.

28. Експеримент «Пісок і глина. рихлість »

Мета. Формувати у дітей уміння дітей порівнювати пісок і глину, виявити властивість піску - рихлість

29. Експеримент «Пророщування цибулин в склянці з водою і без води»

Мета. Сформувати у дітей уявлення про необхідність води для росту і розвитку рослин

Травень

30. Експеримент «Пророщування насіння в блюдце з водою і без води»

Мета. Виділити фактор зовнішнього середовища - воду - як істотну необхідність для росту і розвитку насіння

31. Експеримент «Чи можна змінювати форму каменю і глини»

Мета. Сформувати у дітей уявлення про властивості глини (волога, м'яка, в'язка, можна змінювати її форму, ділити на частини, ліпити) і каменю (сухий, твердий, з нього можна ліпити, його не можна розділити на частини).

32. Тема «Виготовлення ветрячка - вертушки»

Мета. Закріпити знання про рух повітря, розвивати допитливість, інтерес до експериментальної діяльності.

33. Тема «Забавні фокуси»

Мета. Розвивати у дітей допитливість, спостережливість, активізувати розумові процеси, мовну діяльність в процесі демонстрації фокусів.

література:

1. «Пізнавально - дослідницька діяльність дошкільнят»,

Веракса Н.Е., Галімов., О. Р., изд. «Мозаїка Синтез», М. 2012р.

2. «Експериментальна діяльність дітей середнього і старшого дошкільного віку»,

Тугушева Г. П., Чистякова А. Е., изд. «Дитинство - Прес», С-П, 2011 р.

3. «Ознайомлення дошкільнят з навколишнім світом» (експериментування)

Марудова Е. В., изд. «Дитинство - Прес», С-П, 2011 р.Скачати 12.02 Kb.


Програма гурткової роботи «Юні дослідники» для дітей старшого дошкільного віку

Скачати 12.02 Kb.