• Актуальність
 • Мета програми
 • завдання

 • Скачати 45,81 Kb.

  Програма факультативу "Зерна" по духовно-моральному вихованню дітей (початкові класи).
  Дата конвертації18.06.2017
  Розмір45,81 Kb.

  Скачати 45,81 Kb.


  Муніципальне автономне загальноосвітній заклад середня загальноосвітня школа д. Ямников


  програма факультативу

  «Зерна».

  hello_html_4f3569c2.jpg
  Автор-упорядник: Столярова Любов

  Костянтинівна,

  вчитель початкових класів
  д. Ямников

  Зміст.

  1. Пояснювальна записка. 3

  2. Зміст програми. 8

  3. Навчально-тематичний план. 9

  4. Використовувана література. 16  Пояснювальна записка


  Коли людина робить той чи інший моральний вчинок, то він цим ще не доброчесна; вона доброчесна лише в тому випадку, якщо цей спосіб поведінки є постійною рисою його характеру.

  Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх

  Духовно-моральне виховання особистості завжди була однією з актуальних, а в сучасних умовах воно набуває особливого значення, так як зараз, все частіше можна зустріти жорстокість і насильство. Робота по духовно-моральному вихованню повинна починатися в молодшому шкільному віці, зі знайомства дітей з моральними нормами і правилами поведінки і формування моральних звичок. У дитячому колективі дитина має можливість перевірити на власному досвіді свої знання, уявлення і схильності морального порядку, що забезпечує перехід зовнішніх моральних вимог у внутрішні. Дитинство - це дивовижна країна. Її враження залишаються на все життя. Людина як храм закладається в дитинстві. У сьогоднішньої жорсткої дійсності дитині необхідне введення в традиційну духовну культуру. Становлення духовної людини неможливо без правильного виховання. «Виховати» - значить сприяти формуванню духовно-зрячого, серцевого і цілісну людину з міцним характером. А для цього треба запалити і розжарити в ньому якомога раніше духовний «вугілля», чуйність до всього Божественного, волю до досконалості, радість любові і смак до доброти. Духовно-моральне виховання на основі православних традицій благотворно впливає на всі сторони і форми взаємовідносин людини зі світом. Це доводить особливу значимість і актуальність розробки програми по духовно-моральному освіті та вихованню дітей.

  Дитина, яка може зрозуміти і правильно оцінити почуття іншої людини, в свідомість і серце якого міцно увійшли такі поняття, як Доброта, Дружба, Справедливість, Співчуття, Любов, Щедрість (матеріальна і духовна) має набагато більш високий рівень емоційного розвитку, комунікативних навичок, особистісного потенціалу в майбутньому, стійкості в стресових ситуаціях.

  Духовність і моральність - два поняття, які тісно взаємопов'язані між собою.

  Духовність - традиція дбайливого ставлення до самого себе, оточуючих людей, навколишнього світу, природі, яка передається з покоління в покоління. Духовність - властивість душі, що складається в переважанні духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними.

  Моральність є внутрішня установка індивіда діяти згідно зі своєю совістю і вільної волі - на відміну від моралі, яка є зовнішнім вимогою до поведінки індивіда, поряд з законом.

  Робоча програма факультативу «Зерна» є пропедевтичної ланкою вивчення комплексного навчального курсу «Основи релігійних культур і світської етики», основні змістовні модулів: «Основи православної культури», «Основи світської етики». Даний факультатив можна використовувати у позаурочній діяльності учнів 1-3 класів. За основу програми факультативу взята Програма духовно-морального розвитку та виховання учнів на ступені початкової загальної освіти Данилюк А.Я.

  Актуальність програми обумовлена тим, що однією з найважливіших завдань освіти в даний час є освоєння дітьми духовних цінностей, накопичених людством. Поведінка людини контролюється його внутрішніми спонуканнями, власними поглядами і переконаннями. Вироблення таких поглядів, переконань і звичок становить сутність морального виховання.

  Новизна полягає в тому, що знання отримані в ході навчання доповнюються, конкретизуються, відпрацьовуються в позакласній роботі, вводяться нові форми роботи з морального виховання.

  Педагогічна доцільність даної програми полягає в тому, що вона допомагає досягти більш високих результатів за досить короткий термін, завдяки створенню умов і нерозривності освітньо-виховного процесу.

  Мета програми: створити умови для виховання моральних почуттів і етичної свідомості у молодших школярів; сприяти формуванню світогляду з розвиненим моральним почуттям, з совістю, з особистісної позицією, заснованої на любові до ближнього, до Батьківщини, на ідеалах Добра і Справедливості.

  завдання:

  1. Виховувати повагу до моральних форм християнської моралі, вчити розрізняти добро і зло, любити добро, творити добро. Виховувати доброзичливість і емоційно-моральну чуйність, співпереживати почуттів інших людей.

  2. Формувати почуття любові до Батьківщини на основі вивчення національних культурних традицій.

  3. Розвивати здатність сприймати, аналізувати літературні твори, збагачувати словниковий запас, вміння висловлювати свої почуття; вчитися опановувати навичками смислового читання текстів різних стилів і жанрів.

  4. Вчити слухати співрозмовника, вести діалог; викладати свою думку та аргументувати свою точку зору.

  Відмітна особливість програми полягає в тому, що вона орієнтує вчителя, націлює самого учня на осмислення своєї поведінки. Всі твори «зерняток» пронизані добротою і теплом, вони закладають основи чеснот, це забуте літературна спадщина початку 20 століття; в основі більшості історій - взяті реальні приклади з життя. А адже проходження прикладу - провідний метод морального виховання. Зміст навчального процесу, позанавчальної та позашкільної діяльності повинно бути наповнене прикладами моральної поведінки.

  Програма факультативу «Зерна» призначена для роботи з дітьми від 7 до 10 років. При організації занять враховуються вікові особливості дітей. У молодшому шкільному віці переважає образно-емоційне сприйняття дійсності, розвинені механізми наслідування, емпатії, здатність до ідентифікації.

  Програма включає в себе 67 занять по 35-40 хвилин, які проводяться 1 раз на тиждень. Термін реалізації програми 2 роки.

  Не можна квапити дитину з усвідомленням понять православної культури. Сприйняття дітей повинно бути поступово підготовлено до спілкування з її глибоким змістом.

  Найбільш зручна форма введення молодшого школяра в православну культуру - через знайомі уявлення і образи, в яких він вчиться бачити прояв краси в навколишній світ.

  Хто як не вчитель, який має можливість впливу на виховання дитини повинен приділити цій проблемі найважливішу роль в своїй діяльності. Саме тому школа, вирішуючи завдання виховання, повинна взяти за основу розумне і моральне в людині, допомогти кожній дитині визначити ціннісні основи власної життєдіяльності.

  В даний період відбувається формування духовно-моральної позиції дитини, його емоцій, почуттів, мислення, соціальної адаптації в суспільстві, т.е. починається процес усвідомлення себе в навколишньому дитини світі. Це одна з найважливіших сторін багатогранного процесу становлення особистості, освоєння зростаючим людиною моральних цінностей. Воно включає в себе формування моральних якостей і здатність жити згідно з принципами, нормами і правилами моралі, коли моральні переконання і уявлення втілюються в реальних вчинках і поведінці. Іншими словами, духовно- моральне виховання дитини розглядається як процес засвоєння заданих суспільством зразків поведінки, в результаті якого ці зразки стають регуляторами поведінки дитини, в цьому випадку він діє заради дотримання самої норми як принципу відносин між людьми, а не заради, наприклад, отримання схвалення . Наше суспільство потребує освічених і моральних людей; в сучасному світі маленька людина живе і розвивається, оточений безліччю різноманітних джерел як позитивного, так і негативного характеру, які щодня обрушуються на незміцнілий інтелект і почуття дитини, на ще тільки формується сферу моральності; озброєння моральними знаннями важливо і тому, що вони не лише інформують молодшого школяра про норми поведінки, а й дають уявлення про наслідки порушення норм чи наслідки даного вчинку для оточуючих людей.

  Проаналізувавши всі випуски «зерняток», я порівняла їх з уроками з основ православної культури та основам світської етики та прийшла до висновку, що більшість тем збігаються. Таким чином, введення факультативу «Зерна» в навчальний план початкової школи створить сприятливу пропедевтическую базу і підготує дітей до вивчення нового курсу ОРКСЕ.

  Методи реалізації програми:

  1.Наглядний (ілюстративний розповідь (лекція) з обговоренням найбільш складних питань теми; проведення дидактичних ігор; екскурсії; робота з текстами, ілюстрування біблійних сюжетів).

  2.Словесний (читання літературних творів із серії «Зерна», фрагментів з Біблії з подальшим обговоренням і творчим завданням; бесіда з закріпленням матеріалу в творчих роботах під керівництвом вчителя; аналіз поетичного тексту з розкриттям сюжетів і образів релігійного змісту; проведення сюжетно-рольових, дидактичних ігор, розбір життєвих ситуацій, проведення вікторин, конкурсів).

  3.Практіческая (організація продуктивної діяльності учнів).

  Форми роботи з дітьми:

  - індивідуально-групові заняття, бесіди, ігри морального і духовного змісту;

  - творча художня діяльність дітей: рукоділля, малювання, створення предметів декоративно-прикладної творчості;

  - проведення свят і заходів;

  - використання мультимедійних технологій (заочні екскурсії, віртуальний музей, створення презентацій);

  - екскурсії;

  - організація виставок;

  - участь в конкурсі «Православний листок».

  Форми роботи з батьками:

  - батьківські збори на духовно-моральні теми;

  - лекторій для батьків;

  - виставки, конкурси;

  - анкетування батьків з метою виявлення помилок і корекції процесу духовно-морального виховання в сім'ї;

  - інформаційні стенди для батьків, виставки дитячих робіт;

  - спільно організовані з батьками свята.

  Передбачуваний результат:

  - засвоєння дитиною чесноти, спрямованість і відкритість його на добро,

  - формування позитивного ставлення до навколишнього світу, до інших людей;

  - потреба до співпереживання;

  - виховання почуття патріотизму, потреби в самовідданому служінні на благо Вітчизни; формуванні справжніх цінностей: любов, борг, честь, Батьківщина, віра;

  - прилучення до досвіду православної культури;

  - діяльне ставлення до праці;

  - відповідальність за свої справи і вчинки.

  Життя складне і кожен день може запропонувати будь-які нестандартні ситуації, і дуже важливо знати, як проявлять в майбутньому себе наші учні. Чи всім вистачить мужності зробити добро?

  Не стій осторонь байдуже, коли у когось біда.

  Рвонутись на виручку потрібно, в будь-яку хвилину завжди.

  І якщо комусь, комусь допоможе, твоя доброта, посмішка твоя,

  Ти щасливий, що день не дарма був прожитий, роки живеш ти не дарма!


  Зміст програми:


  1 рік навчання (33часа):

  -мілосердіе і співчуття (8ч);

  -захист Вітчизни (1ч);

  -подвіг (2год);

  -молітва, храм, ікона (5ч);

  -Ласкаво і зло (4ч);

  -заповеді (8ч);

  -відношення до праці (1 год);

  -дружба (1ч);

  -совесть і каяття (2год);

  -бережное ставлення до всього живого (1ч).


  2 рік навчання (34 години):

  -заповеді (6 год);

  -совесть і каяття (4ч);

  -мілосердіе і співчуття (5ч);

  -молітва, храм, (4ч);

  -Ласкаво і зло, (3 год);

  -дружба (3ч);

  -православное вчення про людину (1ч);

  -чудо в житті християнина (2год);

  -жизнь людини - вища моральна цінність (1ч);

  -Золота правило етики (1ч);

  -подвіг, захист Вітчизни (2год);

  Пасха це (2год).
  .


  Навчально-тематичний план.

  1 рік навчання.

  Зерна

  добрі історії для малих хлопців (№ випусків)


  № заняття  тематичне планування  Стор.

  цінності;


  № уроку з основ православної культури та основам світської етики (ОСЕ)

  Випуск1

  1

  Історія, подарована Ангелом.

  4-7

  Співчуття і бажання допомогти.

  12


  2

  Повернувся.

  8-11

  Захист Вітчизни.

  28


  3

  Старий лапоть.

  12-15

  Милосердя.

  12


  4

  Сестра.

  Ксенія Петербурзька, свята блаженна.

  16-17

  18-19

  Подвиг.

  Лики святих. Молитва, ікона.

  19

  4,15


  5

  свята тінь

  20-21

  Добро.

  21


  6

  Дідусь.

  Залізо і золото.

  22

  23

  Ставлення до близьких.

  Ставлення до праці

  11

  29


  7

  Суперечка дерев.

  Лисиця і тетерук

  24

  25

  Особливості моралі.

  4 (ОСЕ)


  8

  Старий лісник.

  Кульгавий.

  26

  27

  Любов до ближнього.

  Подвиг.

  11

  19


  9

  Брехун.

  28-31

  Заповіді.

  11

  випуск 2  10

  Добре братство миліше багатства.

  Не вбивай ..


  3

  4-6

  Дружба.

  Заповіді.

  14 (ОСЕ)

  11


  11

  Подорож крапельки.

  7-8

  Краса Божого світу.

  3


  12

  Порятунок льотчика.

  9-10

  Лики святих.

  4,15


  13

  Ворона і рак.

  Архієрей і розбійник.

  11

  12-13


  Совість і каяття.


  10


  14

  Правда і кривда.

  В бурю.

  14-15

  16-17

  Заповіді.

  Молитва.

  11

  4


  15

  Як сльози каяття врятували розбійника.

  Матір.

  18-19


  20-21

  Каяття.


  Заповіді.

  4, 10


  11


  16

  Чорні ворони.

  Незадоволені деревце.

  24-25

  26

  Добро і зло.

  Дбайливе ставлення до всього живого.

  5,6 (ОСЕ)  17

  Кінь і жаба.

  27

  Сором.

  21 (ОСЕ)


  18

  Ангели хранителі.  Зимовим вечором.

  28-29  30-31

  Заповіді.

  Православ'я про Божий суд.


  Співчуття.

  11

  23


  12

  випуск 3  19

  Вірний друг.

  Милостиня.

  3

  4-6

  Ставлення до тварин.

  Милосердя.

  26

  12


  20

  Гусак і журавель.

  Христос.

  7

  8-9

  Не зазнавайся.

  Втілення.


  3,7  21

  Зимова ніч.


  Добрий товариш.

  10-11


  12-13

  Православна молитва, храм.


  Життя людини-вища моральна цінність.

  4,14


  29 (ОСЕ)


  22

  Лев Андрокл.

  Сонце і місяць.

  14-15

  16-17

  Відданість тварин.

  Людина і бог в православ'ї.

  26

  3


  23

  Винахідливий суддя.

  Воробей.

  18

  19-21

  Совість.

  Співчуття.

  23 (ОСЕ)

  12


  24

  Вірність.

  Клопітка пташка.

  22-23

  24

  Заповіді.

  Ставлення до всього живого.

  11

  26


  25

  Сліпий кінь.

  Розорене гніздо.

  25-27

  28-31

  Совість і каяття.

  Милосердя; життя людини

  10,12

  12, 29 (ОСЕ)

  випуск 4  26

  Ангел охоронець.


  Серце.

  3-5


  6

  Чудо в житті християнина.


  Добро.

  22


  21


  27

  Скупість.


  Чи не осуджує.

  7


  8-11

  Милосердя. Золоте правило етики.

  Заповіді.

  12,13


  11


  28

  Євангеліє.

  Безжурне смерть.

  12

  13

  Біблія і Євангеліє.

  Чи не засуджуйте ...

  5

  11


  29

  Чудові окуляри.


  Христос з тобою.

  14-15


  16-17

  Чудо в житті християнина.

  Христос і його хрест.

  22


  7


  30

  Багатство.

  Чорна точка.

  18

  19

  Ласкаво; працю.

  Заповіді.

  21,29

  11


  31

  Сліди.


  Сила віри.

  20


  21-23

  Чудо в житті християнина.

  Православна молитва.

  22


  4


  32

  Помста.

  На злодієві шапка горить.

  24-25

  26-27

  Каяття.

  Заповіді.


  10

  11


  33

  Лист.

  Блакитна драбинка.

  28

  29-31

  Молитва.

  Чудо в житті християнина.

  4

  22

  2 рік навчання.


  випуск 5  1

  Бур'ян.


  Великодушна донька.

  Адже це моя маленька сестра!


  3-5


  6-8

  9


  Совість і каяття; добро


  Заповіді.


  Доброзичливе ставлення до молодших.


  10,21


  11


  11  2

  Материнська любов.


  Спадщина.

  Скорботу.

  10


  11-13

  14-15


  Ставлення до близьких.


  Совість і каяття.

  Співчуття.

  11


  10

  12  3

  Молитва дитини.

  Брат та сестра.

  Любов до людей проганяє нудьгу.  16-17

  18-19

  20-22


  Православна молитва.

  Чудо в житті християнина

  Добро.


  4

  22

  21,5 (ОСЕ)  4

  Вічна краса.

  Христос і діти.

  Таємниця.


  23

  24

  25


  Краса душі.

  Людина і бог в православ'ї.

  Уміння поступатися.


  6

  3,7

  21


  5

  Онука.

  Туркеня.

  26

  27-31

  Милосердя, каяття.

  Шанобливе ставлення до батьків.

  12, 10

  11


  випуск 6  6

  Незабудка.

  Мати і дочка її Анничка.

  3-4

  5

  Біблійні сюжети.

  Співчуття.

  5,22

  12


  7

  Ранкові промені.

  Іван та Марія.


  Про терпіння.


  6-7

  8-11


  12


  Краса Божого світу.

  Життя людини-вища моральна цінність.

  Православне вчення про людину.


  3

  29 (ОСЕ)


  9
  8

  Лев і миша.

  Козочкин вірність.

  Сирітка Маня.

  13

  14-15

  16-17

  Добро.

  Совість і каяття.

  Храм, ікона. Чудо в житті християнина.

  5 (ОСЕ)

  10

  14,15,22


  9

  Вовк і білка.

  Ціна людини в очах Божих.

  Зернятко.


  18

  19-21

  22-23


  Навіщо творити добро?

  Совість і каяття.

  Ставлення до природи.


  21

  10

  26  10

  Вечір в суботу.

  Кнут.

  Терпіння і труд все перетруть.

  24

  26-27

  28-31

  Молитва, Пасха.

  Каяття, заповіді.

  Християнин у праці.

  4,8

  10,11

  29

  Випуск7  11

  Чотири бажання.

  Метелик і бджола.

  Вірний друг.


  3-4

  5

  6-8


  Краса Божого світу.

  Праця.

  Добро.


  26

  29

  21, 5 (ОСЕ)


  12

  Хвалькувата муха.

  Як на руці хлопчика сперечалися пальчики.

  Петро і солдат-новобранець.

  9

  10


  11

  Совість.

  Добро.


  Захист Вітчизни.

  23 (ОСЕ)

  5 (ОСЕ)


  28


  13

  Голодна пташка.


  Істинне благочестя.

  Діти! В школу збирайтеся!


  12-13


  14-16

  17


  Дбайливе ставлення до всього живого.

  Милосердя і співчуття; добро


  Молитва, праця.


  26

  12,21


  4,29  14

  Святе місце.

  Подяка солов'я.


  Мужність християнки.

  18

  19-23


  24

  Повага до Батьківщини.

  Милосердя. Чудо в житті християнина.

  Віра в єдиного Бога.

  30

  12,22


  18


  15

  Паперовий півник.

  Страшне місце в селі.

  Микола 1 за труною бідняка.


  25

  26-27

  28-29


  Милосердя, добро.

  Православ'я про Божий суд.

  Милосердя і співчуття.


  12,21

  23

  12  16

  За що хлопчик був відрізненим.

  Сказання про диво.

  Молися і працюй.


  30

  31

  3


  Добро.

  Великдень.

  Молитва, праця.


  21

  8

  4,29


  випуск 8  17

  Заповіт бджілки.

  Цар і хатинка мужика.

  Польовий квітка і гвоздика.

  4-5

  6-7

  8

  Ставлення до праці.

  Моральний вчинок.

  Дружба.

  29

  19 (ОСЕ)

  14 (ОСЕ)


  18

  Славні друзі в давнину.

  Про шанування батьків.

  Слухняна гора.


  9-11

  12-13

  14-15


  Дружба.

  Заповіді.

  Чудо в житті християнина.

  14 (ОСЕ)

  11

  22  19

  Свічка перед іконою.

  Вернися, не туди пішов!

  Найдостойніша.

  16-17

  18

  19


  Молитва, храм, ікона.

  Заповіді.

  Ставлення до батьків.

  4,14,15

  11

  11


  20

  Гвоздичка і кропива.

  Рятівна сила Благовеста.

  Молитва Божої Матері.

  20

  21-23

  24-25


  Добро і зло.

  Совість і каяття.

  Молитва.  5-6 (ОСЕ)

  10

  4  21

  Перший урок Закону Божого.

  Великий мілостівец.

  26-28

  29

  Христос і його хрест.

  Проповідь Христа. Милосердя.

  7

  6,12

  випуск 9  22

  Російське христолюбиве воїнство.

  Купець Іголкін.

  3-4

  5-6

  Подвиг. Захист Вітчизни.

  Подвиг.

  19,28

  19


  23

  Суворов на годиннику.

  Побожність Суворова.

  7-8

  9-10

  Захист Вітчизни.

  Православний християнин.

  28

  4,12,28


  24

  Подвиг Севастополя.

  Перша сестра милосердя.

  11-13

  14-16

  Подвиг.

  Милосердя і співчуття.

  19

  12,19


  25

  Матрос Кішка.

  Георгіївський хрест.

  Михайло Дмитрович Скобелєв.


  17-18

  19-20

  21-24


  Захист Вітчизни.


  Історія в особах

  28


  19, 28  26

  Два героя мученика за віру, царя и отечество.

  Подвиг рядового Архипа Осипова на Кавказі.

  Многоліття.

  25-27


  28-29


  30-31

  Подвиг.
  Любов і повага до Батьківщини.

  19
  30

  випуск 10  27

  Закон життя.


  Що можна зробити добротою і ласкою.

  3-5


  6

  Милосердя і співчуття. Добро.

  Добро і зло.

  12,21


  5-6 (ОСЕ)


  28

  Образливе слово.

  Яма.

  7

  8-11

  Золоте правило етики.

  Заповіді.

  13

  11


  29

  Відданість одному.

  В дорозі.

  12-13

  14-15

  Дружба.

  Повага до старших.

  14 (ОСЕ)

  11


  30

  Про жовті груші і червоні вуха.

  Злякався насмішок.

  16-17

  18

  Сором, вина і вибачення.

  Ставлення до молодших.

  21 (ОСЕ)

  12


  31

  Яке щастя!

  Жебрак.

  19

  20-21

  Навіщо творити добро?

  Милосердя.

  21

  12


  32

  Нікому не скажемо!

  Цукерки.

  22-23

  24-25

  Дружба.

  Совість і каяття.

  14 (ОСЕ)

  10


  33

  Золоте колечко.


  26


  Золоте правило етики.

  13


  34

  Як добре, що моя Подруга- людина обдарована!

  27

  Заповіді.

  11

  Використовувана література:


  1.Данилюк А.Я. Основи релігійних культур і світської етики. Програми загальноосвітніх установ 4-5 класи. Вид-во «Просвіта, 2010.-24с.


  2.Данілюк А.Я. Програма духовно-морального розвитку та виховання учнів на ступені початкової загальної освіти ..- М.: Просвещение, 2012.-32с.


  3.Зёрнишкі. Добрі історії для малих хлопців. 10 випусків. -Рязань: «Зёрна- Слово», 2011.-32с.


  4.Кураев А.В. Основи духовно-моральної культури народів Росії. Основи православної культури.4-5класси: підручник для загальноосвітніх учрежденій.- М .: Просвещение, 2011.-95с.


  5.Протоіерей Павло Велетнів. Школа віри. Центр інформаційних технологій Московської духовної академії, 2012.-271с.
  Скачати 45,81 Kb.


  Програма факультативу "Зерна" по духовно-моральному вихованню дітей (початкові класи).

  Скачати 45,81 Kb.