Скачати 10,59 Kb.

Профілактика і корекція порушень рухової сфери у дітей дошкільного віку.
Дата конвертації17.04.2017
Розмір10,59 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Скачати 10,59 Kb.

галина кузнецова
Профілактика і корекція порушень рухової сфери у дітей дошкільного віку.

Кузнєцова Галина Олексіївна, Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 472 комбінованого виду м Челябінська (МБДОУ ДС № 472)

Останнім часом збільшилася кількість дошкільнят, які мають порушення опорно-рухового апарату. Сьогодні ми все частіше чуємо слово «гіподинамія», що означає «недолік руху». Але це не зовсім вірно. Гіподинамія - своєрідна хвороба, яка звучить загрозливо: порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення) при обмеженні рухової активності. За цим поняттям ховаються м'язова недостатність, порушення постави, сколіози, маса функціональних порушень з боку найважливіших органів і систем. У МБДОУ ДС № 472 з 1993 року функціонують групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (ПОРА).

В даний час це групи дітей компенсує спрямованості, які увійшли до складу інтегрованих груп. Інтегровані групи формуються з вихованців на підставі висновку лікаря-ортопеда і за рішенням ПМПК району, за згодою батьків (законних представників). У нашому дитячому садку функціонує 4 групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Вік дітей - від 4-х до 7 років. Концепція інтеграції заснована на принципі рівних прав і можливостей в отриманні комплексної державної послуги з урахуванням інтересів і потреб дітей.

Тому, завдання педагогів і батьків - створити умови для правильного фізичного розвитку дитини, забезпечити оптимальний режим рухової активності, що сприяє своєчасному розвитку моторних функцій, правильному формуванню найважливіших органів відповідно до вікових особливостей дошкільнят, з урахуванням сенситивних періодів для розвитку певних рухових умінь.

Завдання раннього формування культури здоров'я актуальна, своєчасна і достатньо складна. Як зміцнити і зберегти здоров'я наших дітей? Яким чином впровадити здоров'язберігаючих технологій в умовах МБДОУ ДС № 472 правильно? Як прищепити навички здорового способу життя? Коли це треба починати? Дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я. Важливо на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потреба займатися фізичною культурою і спортом.

В рамках ФГТ система корекції - це комплексна допомога і супровід сім'ям, дітям, які перебувають в складному соціальному розвитку, а профілактика - сукупність попереджувальних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення стану здоров'я, порядку. Тому важливо визначитися з організаційною формою, моделлю корекційної інтеграції і збудувати вертикаль управління в рамках впровадження консолідації зусиль учасників корекційно-розвиваючого, освітнього процесу в сфері супроводу дітей з особливими потребами. Отже, виникла необхідність для створення такої системи роботи, при якій відбувалася б ефективна інтеграція оздоровчої діяльності в освітню. А це в кінцевому підсумку сприяло збереженню і зміцненню фізичного здоров'я дитини і формування звички здорового способу життя. Тому, ми зупинилися на моделі соціально-освітньої інтеграції.

Структура багатокомпонентної моделі соціально-освітньої інтеграції в системі роботи у напрямку корекції в МБДОУ дитячий садок № 472, яка складається з 4 інтегрованих блоків. В рамках блоків створена система роботи з профілактики, збереженню і зміцненню здоров'я дітей дошкільного віку, яка ведеться по 4 напрямках: фізичне, психічне, валеологічне, моральне здоров'я.

1. Блок. Психолого-медико-педагогіческогое супроводу здійснюється за розробленими консультацій фахівців (психолого-медико-педагогічного консиліуму) МБДОУ ДС № 472 і передбачає психологічну, педагогічну, медичну, соціально-педагогічну і корекційну допомогу, хто її потребує дітей і консультування сімей. Ефективність психолого медико-педагогічного супроводу можлива лише при організації таких найважливіших напрямків, як діагностично-консультативний, корекційно -розвивати і лікувально-профілактичне. Наша найважливіше завдання - виростити міцних, здорових дітей. І вирішується вона спільними зусиллями педагогів, медичних працівників і сім'ї.

2. Розвиваючий блок реалізується через систему додаткового освіту. При цьому створюються умови взаємодії дітей з порушеннями розвитку та їх нормально розвиваються сверстних-ками. Для успішної роботи і для досягнення позитивних результатів дотримуються наступні принципи: емоційний настрій; індивідуальний підхід до дітей з дозування навантаження. Яскраві враження діти отримують на святах і розвагах. Радісне звучання музики, костюми, оформлення та інші чинники впливають на емоційний заряд дітей. У роботі використовуються здоров'язберігаючих технологій. Це дозволяє розвивати соціально значимі інтегровані якості у дітей: наполегливість, допитливість, активність, емоційність, чуйність і інші якості, необхідні для розвитку дитини, як суб'єкта рухової діяльності. Таким чином, оздоровчу спрямованість мають не тільки фізкультурні заходи, але і в цілому вся організація освітнього процесу в дитячому садку, в тому числі культурно - масові заходи.

3. Загальноосвітній блок. В даний час головним питанням є питання планування і змісту освітнього процесу в вікових, інтегрованих групах відповідно ФГТ. У Федеральних державних вимогах до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти пред'являються загальні вимоги, які забезпечують охорону і зміцнення здоров'я дітей, їх всебічний розвиток через інтеграцію всіх освітніх областей. Зміст освітніх галузей «Фізична культура» та «Здоров'я» «Безпека» спрямовані на досягнення цілей охорони здоров'я дітей і формування основи культури здоров'я. Вони є головними в зміцненні здоров'я у дітей і в інтеграції освітніх областей. Нові уявлення про зміст і організації дошкільної освіти, запропоновані в ФГТ, переносяться на формування культури здоров'я, де пріоритетним напрямком стає здоров'я дитини. Вирішувати поставлені цілі і завдання пропонується за допомогою побудови освітнього процесу на комплексно-тематичному принципі з урахуванням інтеграції освітніх областей; у спільній діяльності дорослого і дітей і в самостійній діяльності дітей. Загальний обсяг обов'язкової частини основної загальноосвітньої програми для дітей з обмеженими можливостями здоров'я розраховується з урахуванням спрямованості програми: відповідно до віку вихованців, основними напрямками їх розвитку, специфікою дошкільної освіти. Час, відведений на освітню діяльність (ігрову, комунікативну, трудову, пізнавально-дослідну, продуктивну, включає кваліфіковану корекцію недоліків у фізичному розвитку дітей. Робота враховує тісний зв'язок між медичним персоналом і педагогічним колективом МБДОУ ДС № 472.

4. Спеціальний (корекційний) блок призначений для корекції порушень у вихованців. Вирішуємо ми ці завдання спільними зусиллями: МБДОУ ДС № 472, сім'я, МБУЗ № 3, ПМПК району. (Зовнішня інтеграція) Таке партнерство вимагає чітких і відкритих зв'язків, обміну інформацією та спільних планів на майбутнє. Спільна робота з дитячою міською поліклінікою № 3 дозволяє здійснювати спільне планування оздоровчо профілактичних заходів. Лікування дефектів постави і деформацій опорно-рухового апарату носить комплексний характер і передбачає широке використання лікувальної фізичної культури, плавання, масажу, загартовування, сауни і фіточаю в режимі МБДОУ ДС № 472. В даний час в діяльності МБДОУ № 472 успішно впроваджені наступні здоров'язберігаючих технологій для дітей із ПОРА: технології збереження і стимулювання здоров'я, технології навчання здорового способу життя, корекційні технології, технології музичного впливу.

Таким чином, створена система роботи з профілактики, збереженню і зміцненню здоров'я дітей дошкільного віку. У даній системі зібрана вся необхідна для організації оздоровчої діяльності інформація та визначено її стратегічні напрямки і механізми реалізації, вона є основою моделювання фізкультурно-оздоровчої діяльності дошкільного закладу в конкретний період його функціонування.

література

1 СанПіН 2.4.1.2791 -10. / Утв. пост. Глав. держ. сан. лікаря Р. Ф. від 20.12. 2010.- № 164.- (Змінити. № 1 до СанПіН 2.4.1.2660 -10)

2. Наказ Міністерства освіти та науки РФ. »Про затвердження та введення в дію федеральних державних вимог до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти« від 23. 11. 2009р. - № 655.

3. Авдєєва Н. Н., Князєва О. Л. Основи безпеки дітей дошкільного віку: програма. - М .: Просвещение, 2000. - 140с.

4. Береснєва, З. І. Здоровий малюк: програма оздоровлення дітей в ДНЗ / під ред. З. І. Береснєвій. - М .: Сфера, 2005. - 31с.

5. Волошина, Л. Н. Грайте на здоров'я. - М: Просвітництво, 2003. - 87с.

6. Волошина, Л. Н. Ігри з елементами спорту для дітей 3-4 років: програма. - М .: Просвещение, 2005. - 71с.

7. Грайте на здоров'я і її технологія застосування в ДОУ: навч. метод. посібник / Л. Н. Волошина, Т. Н. Курилова - М: ГНОМ і Д. - 2004. -112с.

8. Методичне лист про інтегрований вихованні і навчанні дітей з відхиленнями у розвитку дошкільних освітніх установах / Міносвіти Р. Ф. від 16 січня 2002р.

9. Стратегія розвитку муніципальної освітньої системи спеціального (корекційного) освіти на період до 20 року. / Управління освітою адміністрації. - Челябінськ, 2008. - [Електронний ресурс. ]Скачати 10,59 Kb.


Профілактика і корекція порушень рухової сфери у дітей дошкільного віку.

Скачати 10,59 Kb.