Проектування як інноваційний метод навчання вихованців
Дата конвертації17.06.2017
Розмір8,61 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Епремян Каріне Валеріївна
Проектування як інноваційний метод навчання вихованців

«Проектування як інноваційний метод навчання вихованців»

Повідомлення для педагогів про роль проектного методу в ДОУ, як інноваційному методі.

На сьогоднішній день є підстави стверджувати, що розвиток інноваційної діяльності - один із стратегічних напрямків в освіті. Інноваційна діяльність змінює традиційну управлінську піраміду і на перше місце ставить педагога і вихованців, керівників освітньої установи, науково-методичних помічників, їх професійні запити і потреби. Чи не адміністративна воля і натиск стають рушійною силою розвитку освітньої установи, а реальний, творчий потенціал педагогів: їх зростання, відношення до роботи, здатності розкрити потенційні можливості вихованців. Що таке інновація? Інновація - це нова або вдосконалена продукція або нова або вдосконалена технологія, що використовуються в практичній діяльності

Вимоги до педагога, який планує організацію інноваційної діяльності.

Педагог повинен:

1. мати авторитет, мати відповідний досвід і необхідні навички роботи;

2. мати потребу в причасті до великого значного справі;

3. мати твердий намір поліпшити досягнуті результати;

4. мати інтуїтивне уявлення, що нововведення покращать діяльність всього колективу;

5. покликання повинно бути головним мотивом педагогічної діяльності;

6. мати високий ступінь відповідального ставлення до справи.

7. мати професійну орієнтацію, "потужність" збудників саме до цієї діяльності;

8. володіти исследовательскою активністю;

9. мати творчий потенціал, здатність до ризику, ініціативність, тверезий розрахунок

Управління інноваційною діяльністю педагогів в умовах проектної діяльності

Робота дошкільного закладу в режимі розвитку дозволяє задовольняти його потребу інноваціях, яка виникає при вирішенні будь-якої проблеми.

Зміни в розвиненому дошкільному закладі відбуваються не хаотично, а прогнозуються учасниками освітнього процесу, що вимагає від педагогів певних управлінських здібностей, в тому числі проектувальних умінь.

Тому в міжатестаційний період педагогам пропонується розробляти освітні проекти, а саме: чітку структуру, логічну послідовність, аргументованість і точність оцінок, встановлення причинно -следственних зв'язків і доказовість висновків.

Отже, виникає необхідність вдосконалення проектувальних умінь, що сприяють розробці програм, планів, підбору засобів вирішення проектувальних завдань.

Фахівці ДОП, на думку Є. С. Євдокимова стикаються з необхідністю вирішення двох типів проектувальних завдань:

- психолого-педагогічних

- соціально-педагогічних

Психолого-педагогічне проектування стосується освітніх процесів в рамках певного вікового інтервалу (дошкільного):

- навчання (освоєння способів діяльності);

- формування (освоєння досконалої форми дії);

- виховання (дорослішання і соціалізації).

Соціально-педагогічне проектування пов'язано з освітньою установою і освітнім середовищем, в яких реалізуються процеси навчання, формування і виховання. Потреба в соціальному проектуванні виникає, коли усвідомлюється необхідність переходу від існуючої до прогностичної моделі освітньої системи.

При зростаючій активності спільної творчої діяльності в проблемних ситуаціях в ДОУ потрібно проектне управління, яке впливає на професіоналізм педагогів. При такому управлінні змінюється життєдіяльність дошкільного закладу. На кожному етапі реалізації проекту від педагога потрібні певні вміння, що сприяють підвищенню професіоналізму.

Результатом проектного управління є:

- пізнання себе і орієнтація на цінності саморозвитку;

- якісна зміна відносин в колективі (як дорослому, так і в дитячому);

- прагнення взаємодіяти з установкою на відкритість, взаємодопомога;

- зняття в колективі конфліктності і дратівливості;

- управління технологічним процесом в залежності від професійного рівня колективу.

Отже, управлінська діяльність з розвитку проектної культури в освітньому процесі сприяє згуртуванню педагогічного колективу, гармонізації відносин з вихованцями та їх батьками. Проектне управління якісно впливає на підвищення професійно-особистісного потенціалу, рівня кваліфікації та професіоналізму педагогічних працівників ДНЗ

Педагогічна значущість методу проектів.

Педагогічна значущість методу проектів полягає в тому, що цей метод:

1. є методом цілеспрямованого, практичної дії, відкриває можливість формування власного, життєвого досвіду дитини;

2. виходить з дитячих потреб та інтересів, а також пізнавальних можливостей кожної дитини;

3. добре поєднується з принципом подієвості, який передбачає занурення дитини в певну тему або проблему;

4. відображає діяльний підхід у вихованні та відображає суб'єктивну позицію дитини в педагогічному процесі.

Етапи реалізації методу проектів.

Перший етап реалізації методу проектів це цілепокладання, при якому вихователь допомагає дитині вибрати найбільш актуальну і посильну для нього завдання на певний відрізок часу.

Другий етап - розробка проекту: план діяльності по досягненню мети. На даному етапі вирішуються такі питання:

- до кого звернутися за допомогою (батькові чи матері, вихователю, братам, сестрам, одноліткам);

- в яких джерелах можна знайти інформацію;

- які предмети будуть використовуватися (приналежності, обладнання);

- з якими предметами необхідно навчитися працювати для досягнення мети.

Практична частина - це третій етап реалізації проекту.

Підведення підсумків та визначення завдань для нових проектів - заключна складова проекту.

Функції вихователя і вихованця при реалізації проекту представлені в таблиці

Таблиця

Функції вихователя і вихованця при реалізації методу проектів.

№ етапу

діяльність педагога

діяльність вихованця

/ етап

Формує проблему (мета). При постановкецелі визначає продукт проекту. Вводить в ігрову сюжетну ситуацію. Формує завдання.

Входження в проблему.

Вживання в ігрову ситуацію Ухвалення завдання. Доповнення завдань проекту

2 етап

Допомагає у вирішенні завдання допомагає спланувати діяльність Організовує діяльність

Об'єднання в робочі групи. Розподіл обов'язків (амплуа).

3 етап

Практична допомога (за потребою). Спрямовує і контролює здійснення проекту.

Формування специфічних знань, умінь, навичок, отриманих з різних об'єктів і джерел

4 етап

Підготовка до презентації. Презентація проекту.

Продукт діяльності готують до презентації. Представляють глядачам продукт діяльності.

Список літератури.

1. Веракса Н. Е, Веракса А. Н. Проектна діяльність дошкільнят., Мозаїка-синтез Москва, 2008

2. Дитинство: Програма розвитку та виховання дітей у дитячому садку / В. І. Логінова, Т. І. Бабаєва, Н. А. Ноткітна і ін. СПб .: ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2007

3. Майер А. А. Управління інноваційними процесами в ДНЗ: Методичний посібник. ТЦ «СФЕРА», 2008

4. Проектний метод у діяльності дошкільного закладу: посібник для керівників і практичних працівників ДНЗ / авт. -сост .: Л. С. Кисельов, Т. А. Даніліна і ін. М.: аркто, 2003

5. «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (Перм, квітень 2011 року)

Проектування як інноваційний метод навчання вихованців