Скачати 25,34 Kb.

Проектування основної освітньої програми дошкільної освіти відповідно до ФГОС
Дата конвертації02.04.2017
Розмір25,34 Kb.
ТипОсновна освітня програма ДОУ

Скачати 25,34 Kb.

Світлана Зінюхіна
Проектування основної освітньої програми дошкільної освіти відповідно до ФГОС

Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад

«Дитячий сад загальнорозвиваючого виду № 29»

ДОПОВІДЬ

на семінар

для завідувачів і старших вихователів

ДНЗ м Майкопа

«ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ дошкільної освіти ВІДПОВІДНО ДО ФГОС ДО»

старший вихователь

МБДОУ

«Дитячий сад загальнорозвиваючого виду № 29»

Зінюхіна С. В.

Майкоп-2015.

Проектування ООП ДО - досить складний процес професійної діяльності адміністрації та педагогічного колективу ДОО, який можна умовно розділити на кілька етапів.

1-й етап. Дослідження умов реалізації ООП ДО

Приступаючи до проектування ООП ДО, в першу чергу слід проаналізувати име-ються в ДОО умови (до кадрового, матеріально-технічного, психолого-педагогічному, фінансового забезпечення, розвиваючої предметно-просторового середовища) на предмет відповідності вимогам ФГОС ДО.

Так, вимоги до кадрових умов передбачають укомплектованість ДОО кваліфікованими фахівцями, компетентними в створенні умов для розвитку дітей відповідно до специфіки дошкільного віку, а саме:

- в забезпеченні емоційного благополуччя дітей;

- підтримки індивідуальності, ініціативності і самостійності дітей;

- встановлення правил взаємодії в дитячих колективах в різних ситуаціях;

- побудові варіативного розвиваючого освіти, орієнтованого на зону найближчого розвитку кожної дитини;

- у взаємодії з сім'ями вихованців з питань освіти дитини, безпосереднього залучення їх в освітню діяльність і ін.

Сприятливими можуть бути визнані кадрові умови, що характеризуються наявністю в ДОУ кваліфікованих фахівців по всіх заявлених напрямів роботи. Нерідко в ході їх аналізу виявляється необхідність залучення працівників сторонніх організацій, наприклад наукових співробітників вузів, методистів інститутів підвищення кваліфікації та ін. Важливими слід вважати і наявність в ДОУ механізмів стимулювання працівників, що дозволяють залучити значну частину педагогічного колективу до розробки ООП ДО: додаткове фінансування (наприклад , у вигляді доплат і надбавок, премій); допомога в підготовці та проходженні про-цедури атестації на першу та вищу кваліфікаційні категорії; публікація авторських розробок і т. д.

Вимоги до психолого-педагогічних умов також пов'язані з професійною компетентністю педагогів, здатних забезпечити:

-уваженіе до людської гідності дітей, формування та підтримку їх по-ложітельной самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях;

- використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, со-відповідних їх віковим та індивідуальним особливостям;

побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованого на інтереси і можливості кожної дитини і враховує соціальну ситуацію його розвитку;

-підтримка позитивного, доброзичливого ставлення дітей один до одного в про-процесі взаємодії в різних видах діяльності;

-можливість вибору дітьми матеріалів, видів активності, учасників

спільної діяльності та спілкування;

-Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства;

Підтримка батьків (законних представників) у вихованні дітей, охорони і ук-репленіі їх здоров'я.

До психолого-педагогічним умовам відноситься і забезпечення науково-методичного супроводу, інформаційної підтримки самих педагогів: навчальними посібниками та іншими методичними та дидактичними матеріалами, періодичними виданнями за профілем професійної діяльності, досягненнями передового педагогічного досвіду, базами і банками даних, програмними засобами і т. д.

У ФГОС ДО виділені також вимоги до матеріально-технічним умовам:

- дотримання санітарно-епідеміологічних нормативів, правил пожежної безпеки;

- засобам навчання і виховання відповідно до віку й індивідуальних особливостей розвитку дітей;

- оснащеності приміщень РППС;

- матеріально-технічного забезпечення ООП ДО (навчально - методичні комплекти, обладнання, предметне оснащення).

Приведення цієї групи умов у відповідність встановленим вимогам дозволить створити необхідну матеріальну базу та комфортну робочу обстановку для ефективного протікання освітнього процесу.

Вимоги до фінансових умов необхідні для реалізації державних гарантій прав громадян на отримання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної освіти. На етапі дослідження умов реалізації ООП ДО обов'язково виявити ступінь відповідності наявних в ДОУ фінансових умов як ФГОС ДО, так і до завдань реалізації конкретних програм. Необхідно створювати умови, що дозволяють вирішувати питання фінансування сучасної навчально-матеріальної бази, оплати працівників, які залучаються до створення проекту програми як всередині ДОУ, так і з боку, проведення експертизи проекту ООП ДО тощо.

Особливі вимоги пред'являються до розвиваючої предметно-просторового середовища (далі - РППС) головна функція якої - забезпечити максимальну реалізацію освітнього потенціалу ДОУ матеріалами, обладнанням та інвентарем для розвитку дітей відповідно до особливостей кожного вікового етапу, охорони і зміцнення їх здоров'я, врахування особливостей дітей і корекції недоліків їх розвитку.

Найважливішим фактором при організації освітнього процесу по ФГОС ДО служить створення умов, близьких до природних, тому РППС повинна бути змістовно насиченою, трансформованою, поліфункціональної, варіативної, доступною і безпечною. На етапі дослідження умов необхідно з'ясувати, чи відповідає оснащення простору організації, групи і ділянок сучасними вимогами.

2-ий етап. Підготовка педагогічного колективу до розробки програми

Пропонуємо наступний план роботи по організації процедури розробки ООП ДО.

1. Керівник ДОО і його заступник (заступники) повинні вивчити сучасні вимоги до розробки ООП ДО. Тільки чітко відповівши собі на головне питання - яка кінцева мета роботи, як повинна виглядати і що містити ООП ДО? -керівник зможе почати ефективно діяти. На цьому етапі можливо також запрошення до співпраці фахівців у відповідній області, консультації колег.

2. Організувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ, що залучаються до розробки програми. В першу чергу слід детально познайомити педагогів з ФГОС ДО, коментарями до нього і запропонувати їм самостійно виділити нові і викликають труднощі на практиці напрямки роботи.

Після колективного обговорення необхідно винести рішення щодо того, за якими напрямками має бути організовано підвищення кваліфікації педагогів з використанням різних форм методичної роботи як усередині організації, так і поза нею, і внести їх в річний план роботи.

3. Сформувати колектив розробників ООП ДО з числа педагогічних працівників ДОО. Кінцеве завдання даного етапу роботи - створення робочої групи з найбільш компетентних і досвідчених педагогів для написання програми. Оптимальним варіантом є поділ робочої групи на підгрупи, кожній з яких доручається певна частина програми. Надалі ці частини об'єднаються в один проект відповідно до вихідного плану і будуть доопрацьовуватися вже спільно.

Особливу роль відіграє формування колективу керівників і виконавців. Есте-ного, на чолі цього колективу повинні стояти завідувач ДНЗ та старший вихователь - можливий керівник всього проекту. Наступний рівень - керівники підгруп з числа найбільш підготовлених та ініціативних педагогічних працівників або ж вчених, з якими співпрацює дана організація. Керівники підгруп можуть очолити роботу творчих груп з вивчення і розробки проблемних напрямків по написанню ООП ДО з урахуванням професійних інтересів, можливостей і потреб співробітників. При цьому кожен учасник повинен мати окрему ділянку роботи, своє завдання, цілком за неї відповідати і самостійно розпоряджатися її результатами, в тому числі публікувати їх під своїм ім'ям. Тільки в цьому випадку учасники робочих груп будуть працювати з повною віддачею.

4. Запланувати комплекс дій по розробці ООП ДО, необхідних для даної ДОО на певному етапі. Діяльність в цьому напрямку полягає в детальному плануванні всіх видів робіт творчих груп (в тому числі індивідуальної роботи для кожного члена групи) і забезпеченні контролю виконання планів. План виконання робіт зі створення ООП ДО зобов'язаний включати основні завдання, ключові події і дати, точну послідовність робіт. Крім того, він повинен дозволяти при необхідності визначити потреби в ресурсах для кожної з задач процесу реалі-ції плану.

На цьому етапі доцільно підготувати і робочі матеріали, необхідні для розробки спроектованої програми: навчально-програмну документацію, методичні розробки, програмне забезпечення, а також, наприклад, посадові інструкції виконавців.

Далі діяльність керівника буде полягати в контролі виконання планів і ре-гулярном обговоренні отриманих результатів. Обговорення ходу і результатів робіт важливі, тому що дозволяють виробити загальні точки зору, підходи, позиції учасників. Такі обговорення доцільно проводити на педагогічних радах, методичних об'єднаннях, спеціально організованих наукових семінарах, конферен-ціях і педагогічних читаннях і т. Д.

5. Обговорення проекту програми та його твердження необхідно провести на розширеному засіданні педагогічної ради. Бажано запросити представників батьківського комітету, засновників, членів опікунської ради та інших зацікавлених осіб, отримати рецензії від компетентних фахівців (представників відділів освіти, наукових організацій і т. Д.). Таким чином, найважливіша умова успішності роботи педагогічного колективу по розробці ООП ДО - колегіальний підхід і врахування думок усіх зацікавлених осіб. Програма найбільшою мірою буде відповідати потребам всіх учасників освітніх відносин, якщо до її створення будуть залучені науковці, педагоги ДОО, батьки, представники громадськості.

3-й етап. Проектування ООП ДО

Загальні підходи до проектування освітньої програми дошкільної освіти

Приступаючи до проектування Програми, доцільно звернути увагу на найбільш важливі, значущі позиції ФГОС ДО, що впливають на відповідні технологічні рішення.

Однією з таких позицій є твердження про те, що групи як структурні підрозділи однієї організації можуть реалізовувати різні Програми (п. 2.2 ФГОС ДО).

Ймовірно, в дошкільної освітньої організації може бути:

- одна Програма, якщо діючі в ній групи вирішують єдині освітні завдання;

- одна Програма, якщо групи вирішують варіативні завдання, і, разом з тим, ці завдання відображені в єдиному документі;

- кілька програм, що розробляються для кожної групи, з урахуванням специфіки вирішуваних завдань кожної з груп.

Диференціація груп освітньої організації - основа проектування Програми

У федеральних документах пропонуються два підходи до класифікації груп. Перший представлений в наказі про затвердження ФГОС ДО (п. 2.5) і заснований на тривалості перебування дітей різного віку в освітній організації протягом доби.

Другий підхід знаходить своє відображення в наказі Міністерства освіти та науки Росії від 30.08.2013 р № 1014 «Про затвердження Порядку організації та здійснення діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніми програмами дошкільної освіти» (п. 13, де групи визначені відповідно до на-правління вирішує задач: загально, що компенсують, оздоровчі або комбіновані. (схема)

Повне розуміння призначення групи, «під яку» розробляється Програма (з урахуванням всіх груп класифікації, впливає на проектування її цільового розділу і планованих результатів, відбір змісту освіти та використання педагогічних технологій. Розробники Програми можуть сформулювати основне призначення розроблюваного документа для тієї чи іншої групи. наприклад:

- в загальнорозвиваючу групі повного дня для дітей 4-5 років здійснюється комплексне (стандартне) дошкільну освіту; створюються додаткові умови для розвитку і освіти дітей по кожному з п'яти напрямків розвитку, представлених в ФГОС ДО;

СПІВВІДНОШЕННЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частині програми І ЧАСТИНИ, що формуються УЧАСНИКАМИ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН

Програма розробляється з урахуванням зразкових Програм (закон «Про освіту в РФ», ст. 12). Змістовні та організаційні складові обов'язкової частини (не менше 60% від обшего обсягу освітньої програми дошкільної освіти за напрямками соціально-комунікативного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного та фізичного розвитку) безпосередньо впливають на процес проектування документа. Інша частина - формується учасниками освітніх відносин (іноді її називають варіативної частиною, становить не більше 40% загального обсягу Програми в усіх трьох розділах: цільовому, змістовому й організаційному.

Обидві частини (обов'язкова і варіативна) є взаємодоповнюючими і необхідними відповідно до ФГОС ДО (п. 2.9 наказу Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 р «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти»). У федеральних документах немає чіткої вказівки на обов'язковість дотримання рекомендованої обов'язкової та варіативної частини в кожному з розділів Програми. Співвідношення: не менше 60% - не більше 40% загального обсягу створюваного документа використовується для всього документа, як кінцевий результат проектування Програми (за умови, що варіативна частина все ж в якійсь мірі присутній в кожному розділі Програми).

Значить, при розробці документа діють дві установки:

- перша пов'язана з важливістю розробки частини, формованої учасниками освітніх відносин;

- друга передбачає реалізацію ідеї «не менше - не більше» для всього документа (тобто не обов'язково в кожному розділі Програми витримувати співвідношення 60/40, воно діє для всього створюваного документа).

Які матеріали становлять змістовну основу обов'язкової частини Програми?

- По-перше, це наказ Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 р № 1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти», що включає важливу для вирішення обговорюваної задачі інформацію, наприклад: призначення Програми; напрямки розвитку і освіти дітей; види діяльності і т. д. (це «первинний» документ для змістовної основи обов'язкової частини Програми);

- По-друге, назвемо приблизну освітню програму дошкільної освіти (як обов'язкові, але все ж «вторинні» матеріали для проектування обов'язкової частини Програми).

Якщо обов'язкова частина Програми відповідає приблизною Програмі, вона може оформлятися у вигляді посилання на відповідну приблизну Програму. Обов'язкова частина повинна бути представлена розгорнуто, якщо вона не відповідає одній з приклад-них Програм. (Стаття 2.12 ФГОС ДО (наказ Міністерства освіти та науки Росії від 17.10.2013 р № 1155).

Які матеріали становлять змістовну основу частини Програми, що формується учасниками освітніх відносин (варіативної частини?

Ця частина Програми може включати різні напрямки, обрані учасниками освітніх відносин з числа парціальних та інших програм і / або створених ними самостійно.

Врятовано частина призначена для обліку освітніх потреб, інтересів дітей, членів їх сімей, педагогів і орієнтована на:

- специфіку національних, соціокультурних умов, в яких здійснюється освітня діяльність;

- вибір тих парціальних освітніх програм і форм організації роботи з дітьми, які найбільшою мірою відповідають потребам і інтересам дітей, а також можливостям педагогічного колективу;

- сформовані традиції освітньої організації або групи.

Отже, до використовуваних матеріалів цієї частини Програми можна віднести:

- програму розвитку освітньої організації, в якій показані стратегічні орієнтири, цілі і завдання з урахуванням особливостей конкретної організації; регіональні (муніципальні) програми розвитку системи освіти;

- парціальні програми, що враховують пріоритети організації, групи; специфічні особливості регіону (муніципалітету): програми інноваційної діяльності; програми, що відображають мережеві форми організації діяльності та інші документи, матеріали.

Як і обов'язкова частина Програми, варіативна частина може бути представлена у вигляді посилань на відповідну методичну літературу, що дозволяє ознайомитися з вмістом обраних парціальних програм, методик, форм організації освітньої діяльності.

Здійснивши всі попередні аналітичні і прогностичні роботи, слід при-ступити до розробки ООП ДО - найважливішого інструменту, що забезпечує реалізацію сучасних вимог до організації освітнього процесу в ДОО, вибору й обгрунтування зразкових і додаткових програм, результатами діяльності педагогічних колективів.

Призначення ООП ДО можна охарактеризувати наступним чином:

- визначає пріоритети в підходах до реалізації змісту освіти;

- сприяє об'єднанню і координації діяльності фахівців ДОО;

- служить основою для розробки і вдосконалення технології управління освітнім процесом;

- є підставою для оцінки якості реалізації освітніх послуг орга-нами управління освітою;

- сприяє забезпеченню реалізації права батьків на достовірну і вичерпну інформацію про освітні послуги ДНЗ.

Кінцева мета створення ООП ДО - реалізація в ДОУ власної моделі організації навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку (табл. 2) з урахуванням конкретних умов, тому вона повинна бути суто індивідуальною для кожної організації, враховувати потреби вихованців, їх батьків, соціуму.

Значимість ООП ДО для учасників освітніх відносин

Для органів управління освіти програма виступає демократичним механізмом зовнішнього контролю за діяльністю організації, оскільки контролю і перевірці підлягають саме той зміст освітнього процесу і ті форми його організації, які вибирають і обгрунтовують самі ДОУ.

Запрошення батьків вихованців до співпраці при створенні програми дає їм можливість взяти участь в побудові моделі організації освітнього процесу, виборі та коригуванні його змісту, дозволяє ДОУ врахувати їх пропозиції. Це буде сприяти реалізації права батьків на інформацію про освітні послуги, права на їх вибір, гарантувати їх отримання.

Важливо відзначити, що для керівників і співробітників освітньої організації цінність представляє як сам процес створення програми, так і спільна діяльність по її реалізації. У цьому випадку діяльність набуває осмислений і упорядкований характер, дозволяє побачити перспективи розвитку як особистісного, так і колективного; оцінити свої сильні і слабкі сторони; якісно підготуватися до різного роду перевірок; більш усвідомлено і цілеспрямовано керувати дошкільної організацією.

Освітня програма дозволяє показати конкурентоспроможність організації, визначає взаємодоповнюваність наданих (обов'язкових і додаткових) освітніх послуг. Оскільки програма є описом об'єкта управління, вона може стати основою для розробки і вдосконалення структури і технології управління освітнім процесом, дозволить підвищити ефективність таких функцій управління, як планування, організація, аналіз і контроль.

Табл. 2

Модель освітнього процесу в ДОУ

Образо -вательние об-ласті Наскрізні механиз-ми

розвитку дитини Пріоритетні види дитячої діяльності Приклади форм організації дитячих видів діяльності

1 2 3 4

Фізич-ське раз-витие Гра, про-щення, пізнаючи-кові-дослідницька діяльність Рухова Ранкова гімнастика, рухливі ігри з правилами (в тому числі народні, ігрові вправи, рухові паузи, спортивні пробіжки, змагання і свята, естафети, фізкультхвилинки, заняття в спортивному залі та ін.

Соціально-комунікативний

розвиток Трудова Ігрові ситуації, ігри з правилами (дидактичні (з предметами і іграшками, настільно-друковані, словесні, шансовий, комп'ютерні, рухливі, народні, творчі ігри (сюжетні, сюжетно-рольові, театралізовані, конструктивні) і ін.

Індивідуальні та подгрупповие доручення, чергування, спільний (загальний, колективний) праця (в тому числі в рамках практико-орієнтованих проектів) і ін.

Бесіди, комунікативні ситуації, складання оповідань і казок, творчі перекази, розгадування загадок, ситуативні розмови, ситуації морального вибору, мовні тренінги, спільні з дорослими проекти та ін.

Пізнаючи-тельное розвиток конструювання-вання Спостереження, екскурсії, вирішення проблемних ситуацій, досліди, експериментування, колекціонування, моделювання, пізнавально-дослідні проекти, дидактичні, конструктивні гри та ін.

Мовний розвиток Сприйняття ху-дожественного літератури і

фольклору Розповіді, бесіди, перекази, загадування і розгадування загадок, словесні і настільно-друковані ігри з правилами, ситуативні розмови, сюжетні (в тому числі режисерські) гри, мовні тренінги та ін.

Розповідання, читання, обговорення, розучування, інсценування творів, ігри-драматизації, театралізовані ігри, різні види театру (тіньовий, бибабо, пальчиковий та ін.) Та ін.

Художні-ного-естетичне раз-витие Образотворча, музична, сприйняття художест-

кої литерату-ри і

фольклору Майстерні дитячої творчості, виставки образотворчого мистецтва, вернісажі дитячої творчості, розповіді та бесіди про мистецтво, творчі проекти естетичного змісту, заняття в ізостудії і ін.

Слухання і виконання музичних творів, музично-ритмічні рухи, музичні ігри і імпровізації, інсценівки, драматизації, заняття в музичному залі, організація дитячого оркестру і ін.

Обговорення, розучування і інсценування творів, ігри-драматизації, театралізовані ігри, дитячі спектаклі та ін.

Таким чином, створення Програми пов'язано з проектувальної, аналітичної, експертної діяльністю розробників на основі конкретних федеральних нормативних документів, методичних рекомендацій і відповідних розв'язуваної задачі матеріалів.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ дошкільної освіти

Згідно ФГОС ДО, Програма включає три основні розділи: цільовий, змістовний і організаційний, в кожному з яких відображається обов'язкова частина і частина, яка формується учасниками освітніх відносин.

Розробникам Програми необхідно звернути увагу на чіткість вимог до структури документа, представленої в п. 2.11 ФГОС ДО. У зв'язку з цим автори посібника пропонують для використання модель, яка відображатиме структуру Програми, яка дозволяє побачити не тільки складові її компоненти, а й зв'язку між ними.Скачати 25,34 Kb.


Проектування основної освітньої програми дошкільної освіти відповідно до ФГОС

Скачати 25,34 Kb.