Проект «Здоров'я-ка»
Дата конвертації28.08.2017
Розмір7.94 Kb.
Типпроекти ЗСЖ

Наталія Бігун
Проект «Здоров'я-ка»

Пояснювальна записка.

Немає завдання складніше, а може важливіше, як виростити здорову дитину. Здоров'я - важливий фактор працездатності і гармонійного розвитку дітей. Здоров'я не існує саме по собі, воно потребує ретельної турботи протягом усього життя людини.

Відомо, що дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я. Адже саме до 7 років людина проходить величезний шлях розвитку, неповторний протягом усього подальшого життя. Саме в цей період йде інтенсивний розвиток органів, становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе і до оточуючих. Важливо на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потреба в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом.

Виявлення проблеми.

У теперішній час існують тенденції зниження здоров'я підростаючого покоління, тому потреба у формуванні у дітей уявлень про здоровий спосіб життя зростає і вимагає пошуку нових шляхів в освіті, вихованні та розвиток дошкільнят.

Проект має на меті.

1. Формування у дошкільників основи здорового способу життя, домагатися усвідомленого виконання правил здорово - заощадження і відповідального ставлення, як до власного здоров'я так і здоров'я оточуючих.

2. Організація сприятливих умов для майбутнього формування здорової і фізично міцною особистості, виховання у дітей творчого ставлення до свого здоров'я.

3. Впровадження інноваційних здоров'я - формують і здоров'я - зберігаючих технологій в практику роботи ДНЗ.

Актуальність.

Актуальна тема для розмови в усі часи - це здоров'я людини. Здоров'я не можна утримати ліками. Але є інший засіб - рух. Фізичні вправи, рух повинні міцно увійти в побут кожної людини, яка хоче зберегти працездатність, здоров'я.

Гіпотеза.

Здоров'я-це коштовність (і при цьому єдина)

заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати

часу, сил, праць і всіляких благ,

але і пожертвувати заради нього часткою самого життя,

оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим.

Завдання проекту.

освітні:

Дати знання про основи безпеки життєдіяльності; про здоров'я людини і способах зміцнення; про гігієну здоров'я.

Навчити елементарним прийомам збереження здоров'я

виховні:

Формувати позитивне ставлення до здорового способу життя у дітей дошкільного віку.

Виховати бажання у дітей піклуватися про своє здоров'я.

Формувати у дошкільнят потреба в позитивних звички.

профілактичні:

Розвивати у дітей потреба в активній діяльності.

Розвивати потребу у виконанні спеціальних профілактичних вправі та ігор на заняттях і в повсякденному житті

Напрямки проектної діяльності:

- інформаційний блок: переробка теоретичних матеріалів

- технологічний блок: розробка конспектів занять з використання розвиваючого навчання

- організаційний блок: створення предметно - розвивального середовища.

Вид проекту: пізнавальний, групою.

За характером: всередині ДОУ

Учасники проекту:

діти, батьки, педагоги.

Форма проведення: заняття, екскурсії, самостійна діяльність дітей, робота з батьками, дозвілля.

Реалізація проекту:

ЕТАП I

підготовчий

Мета: Вивчення можливостей і потреб педагогічного колективу і батьків з оздоровлення дітей.

завдання:

- Проаналізувати характер лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів;

- Вивчити можливості якісної реалізації заходів в системі освітнього процесу;

- Вивчити потреби батьків і можливі ресурси дитячого садка в оздоровленні дітей;

- Здійснити відбір критеріїв діагностики і моніторингу.

Зміст I етапу:

- Аналіз науково-методичної літератури;

- Оцінка ступеня розвитку захворювань і наявних морфофункціональних порушень в розвиток дітей;

- Анкетування батьків.

Очікуваний результат.

Педагоги теоретично підготовлені (вивчена література, проаналізовані ресурси, спланована робота, проведений моніторинг).

ЕТАП II

прогностичний

Мета: Введення здоров'я - зберігаючих технологій у виховно-освітній процес ДНЗ.

завдання:

- Підібрати профілактичні та оздоровчі заходи для роботи з дітьми, оформити їх у комплекси;

- Підібрати комплекс загартовуючих і оздоровчих заходів в різні сезони року;

- Оновити моніторинг здоров'я дітей і діяльності, пов'язаної з ним.

Зміст II етапу:

- Підвищення компетентності педагогів в сфері здоров'я.

- Розробка загартовуватися.

- Розробка моделей оновлення комплексу заходів з оздоровлення дітей;

Очікуваний результат.

Впровадження здоров'я - зберігаючих технологій в усі види діяльності. У дітей з'явився достатній рівень знань про користь загартовування організму, правила догляду за тілом. У дитячому садку з'явилося нестандартне обладнання по забезпеченню здоров'я - що зберігає компонента. Підвищився інтерес до науково-пошукової роботи у педагогів і батьків. Діти володіють культурно-гігієнічними навичками, знають про значення вітамінів для здоров'я людини. Діти отримали уявлення про те, чого навчають у школі, про різноманіття просторових відносин в навколишньому світі, про роль часу в природі і в житті людей, про важливість мислення для навчання.

ЕТАП III

практичний

Мета: Створення умов для психологічного комфорту і збереження здоров'я дітей.

завдання:

- Розробити заняття з включенням здоров'я - що зберігає компонента;

- Постійно аналізувати результати роботи по здоров'я - заощадження.

Зміст III етапу:

- Освоєння педагогами здоров'я - зберігаючих технологій;

- Заняття з дітьми з введенням здоров'я - зберігаючих технологій;

- Організація медико-профілактичних заходів (медичні огляди, вітамінізація, профілактика);

Очікуваний результат.

Зменшення кількості дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату. Збільшення відвідуваності, в тому числі в період епідемії грипу.

ЕТАП IV

заключний

Мета: Удосконалення результатів проекту.

завдання:

- Сприяти розвитку фізичних, творчих, пізнавальних, музичних можливостей дітей;

- Розвивати пізнавальну активність дошкільнят;

- Активно залучати до роботи батьків по формуванню навичок здорового способу життя;

Зміст IV етапу:

- Повторна діагностика;

- Звіт про виконану роботу;

Очікуваний результат:

Зниження захворюваності і підвищення рівня здоров'я дітей. Оволодіння випускниками дитячого садка знаннями про здоровий спосіб життя, усвідомлення ними відповідальності за своє здоров'я.

Проект «Здоров'я-ка»