Скачати 12.81 Kb.

Проект взаємодії ДОП з батьками
Дата конвертації06.12.2019
Розмір12.81 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 12.81 Kb.

Лончакова Ірина Володимирівна
Проект взаємодії ДОП з батьками

МДОУ Уров-Ключевський дитячий сад «Волошка»

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

«СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ»

автори проекту:

вихователі: Лончакова І. В.

Лончакова Т. В.

Термін реалізації проекту вересні 2018 р. -іюль2020г

зміст:

1. Пояснювальна записка .... с. 3

2. Актуальність .... .... ... с. 3

3. Перспектив .... .... ... .з. 4

4. Проект має на меті взаємодії з батьками .... с. 4

5. Основні завдання проекту взаємодії д / саду з сім'єю ....... с. 4

6. Терміни реалізації проекту .... с. 5

7. Форми роботи з батьками ........ с. 5

8. Очікувані результати ... с. 8

9. Список літератури .... с. 9

10. Інтернет ресурси ... .з. 10

«Якщо ми поставимо правильно дошкільний

виховання дітей, ми тим самим

піднімемо школу на вищий щабель ».

Н. К. Крупської

1. Пояснювальна записка

Перша школа зростаючого людини - сім'я. Вона - цілий світ для дитини, тут він вчиться любити, терпіти, радіти. Пріоритет у вихованні дитини належить сім'ї. Саме в родині складаються перші уявлення про навколишній світ, відповідальності і борг.

У дитячому садку малюк отримує свої перші знання, набуває навиків спілкування з іншими дітьми і дорослими, вчиться організовувати власну діяльність.

Головний момент в контексті «Сім'я - дитячий садок» - особистісне взаємодія педагога і батьків у процесі виховання дитини. Залучення сім'ї у виховно-освітній процес сприяє поліпшенню емоційного самопочуття дітей, збагаченню виховного досвіду батьків.

2. Актуальність

Взаємовідносини співробітників дитячого саду і батьків на сучасному етапі одна з найскладніших проблем. Існують різні погляди батьків на співпрацю ДНЗ з сім'єю. Багато хто вважає, що виховувати їх дітей повинен дитячий сад. Є категорія батьків, які нехтують порадами педагогів. Окремі батьки вважають, що їхнє завдання полягає лише в тому, щоб дитина була сита, одягнений, а єдине його заняття вдома - перегляд мультфільмів і прогулянка.

Взаємодія вихователів з сім'ями вихованців є одним з найважливіших умов формування особистості дитини, позитивних результатів у вихованні, якого можна досягти при узгодженості дій і за умови розвитку інтересу батьків до питань виховання і навчання.

Співпраця педагогів і батьків дозволяє краще пізнати дитину, подивитися на нього з різних позицій, побачити в різних ситуаціях, а отже, допомогти в його розвитку.

Зміцнення і розвиток тісного зв'язку, взаємодія дитячого садка і сім'ї забезпечують сприятливі умови життя і виховання дитини, формування основ повноцінної, гармонійної особистості.

3. Перспектива:

Завдання педагогів - зацікавити батьків, пропонуючи їм як традиційні, так і нові форми взаємодії, формування активної педагогічної позиції батьків. Правильно організована робота носить навчальний характер. Педагог повинен спиратися на позитивний досвід сімейного виховання, поширюючи його, використовуючи в виховному процесі для посилення позитивних тенденцій. Першим і вирішальним умовою позитивного напрями взаємодії є довірчі відносини між вихователями, вузькими спеціалістами і батьками. Контакт повинен будуватися таким чином, щоб у батьків виник інтерес до процесу виховання, потреба домогтися успіху, впевненість в своїх силах. Відносини партнерства припускають рівність сторін, взаємну доброзичливість і повагу.

4. Проект має на меті взаємодії з батьками:

Об'єднати зусилля всіх учасників освітнього процесу (вихователів, вчителів, батьків) навколо інтересів вихованців ДНЗ та зробити їх узгодженими і цілеспрямованими

Створення необхідних умов для формування відповідальних взаємин з сім'ями вихованців і розвитку компетентності забезпечення права батьків на повагу і розуміння, на участь в житті дитячого саду. Навчитися бачити один в одному повноправних партнерів.

5. Основні завдання проекту взаємодії дитячого саду з сім'єю:

вивчення ставлення педагогів і батьків до різних питань виховання, навчання, розвитку дітей, умов організації різноманітної діяльності в дитячому саду і сім'ї;

створення в дитячому садку умов для різноманітного за змістом і формам співробітництва, що сприяє розвитку конструктивної взаємодії педагогів і батьків з дітьми;

залучення сімей вихованців до участі в спільних з педагогами заходах, до активної участі в виховно - освітньому процесі;

Підвищити рівень професійної компетентності педагогів щодо організації роботи з сім'єю.

6. Терміни реалізації проекту: 2 роки (з вересня 2018 по травень 2020 т. К. Немає дітей підготовчої групи)

Тип проекту: практико-орієнтований, довгостроковий, відкритий, колективний.

Етапи проекту:

I. Підготовчий етап

анкетування батьків на предмет соціального замовлення;

планування та розробка конкурсних заході;

формування громадської думки про необхідність організації спільної роботи ДНЗ і сім'ї.

II. Організаційно-практичний етап

розробка буклетів, папок-передвіжек для батьків;

консультації вихователів з питань організації взаємодії;

Організація свят, змагань, конкурсів, екскурсій і виставок, тематичних бесід і прогулянок з участю батьків;

III. підсумковий етап

ведення моніторингу успішності взаємодії батьків і ДОУ;

збір та опрацювання практичних матеріалів;

співвіднесення прогнозованих результатів з отриманими, з подальшим пошуком найбільш ефективних методів і форм роботи;

7. Форми роботи з батьками

Взаємодія ДНЗ та школи в процесі підготовки дітей до шкільного навчання передбачає створення комплексу умов, що забезпечують формування готовності дитини до школи на основі єдиних вимог. Ми намагаємося створити єдиний простір розвитку дитини в сім'ї, дитячому садку, школі, зробити батьків учасниками виховного процесу, в цьому нам допомагають такі форми роботи:

Назва заходу Мета проведення заходу терміни відповідальний

Консультація «Вікові особливості дітей п'ятого, шостого року життя» Знайомство батьків з вимогами програми ФГОС виховання в дитячому садку дітей 5 - 6 років.

вересень

завідуюча

вихователі

спільні батьківські збори з педагогами ДО і вчителями школи;

Анкетування «Чого ви чекаєте від дитячого садка в цьому навчальному році».

Знайомство батьків з вимогами програми ФГОС виховання в дитячому садку дітей 5 - 6 років.

Підготувати до школи вихованців д / с згідно з програмними вимогами ДОУ і школи.

Отримання і аналіз інформації про ставлення батьків до характеру і формам взаємодії дитячого саду з сім'єю, про готовність батьків брати участь в житті дитячого саду

Протягом року за планом

жовтень

вихователі вчителя

завідуюча

вихователі

дні відкритих дверей створення єдиного освітнього простору

«Освітня установа і сім'я», встановлення довірчих відносин між батьками і педагогами, визначення завдань спільного виховання дітей і їх реалізація.

листопад

завідуюча

вихователі

Залучення батьків до організації дитячих свят, спортивних змагань

Створити святкову, теплу, доброзичливу атмосферу на святі.

протягом року

вихователі

Практичні рекомендації по підготовці руки до письма Ознайомити батьків з практичними методами підготовки руки дошкільника

до листа

Залучити батьків до корисної і потрібної інформації

пам'ятки для батьків

грудень

вихователі

«Вчимо дитину спілкуватися» Інформувати батьків

про важливість даного питання

Активізація інтересу батьків до теми формування у дітей комунікативних навичок, вміння спілкуватися з оточуючими. січень

вихователі

«Що почитати дитині» Привернути увагу батьків до цього питання

Протягом року

вихователі

Анкетування батьків майбутніх першокласників включення батьків майбутніх першокласників в процес підготовки дитини до школи.

січень

вихователі

«Роль сюжетної гри в розвитку дітей дошкільного віку» Інформувати батьків про важливість даного питання.

лютий

вихователі

«Роль сім'ї в мовному розвитку дитини 5-6 років» Залучити батьків до

інформації про вікових

особливості мови дітей в старшому віці.

Березень

вихователі

«Рекомендації з навчання дітей правил дорожнього руху» Залучити батьків до корисної і потрібної інформації. квітня вихователі

«Як правильно сформувати самооцінку у дитини» Розширити уявлення батьків з даного питання квітня вихователі

«Мовні ігри по дорозі в дитячий сад». Залучити батьків до корисної і потрібної інформації. Протягом року вихователі

Батьківські збори в д. саду «На порозі школи»; формування активної педагогічної позиції батьків; озброєння батьків психолого-педагогічними знаннями і вміннями з даного питання; залучення батьків до процесу виховання своїх дітей

травень

завідуюча

вихователі

«Підсумки виховно - освітньої роботи за навчальний рік».

Дати інформацію про успіхи дітей на кінець навчального року, підготувати батьків до початку наступного року. Дати можливість обміркувати і запропонувати нові види діяльності на наступний рік.

травень

завідуюча

вихователі

Використовуючи найбільш ефективні форми роботи з батьками, ми зміцнюємо відносини, створюємо атмосферу добра, довіри і взаєморозуміння.

Реалізація спільного підходу до навчання і виховання, взаємодія педагогів з урахуванням загальних цілей і завдань створює найкращі умови для переходу дитини з ДОО в школу. Єдине територіальне розташування, спільні традиції освітньої організації - всі ці фактори забезпечують легку адаптацію дітей до нових навчальних умов.

8.Очікувані результати:

Підвищення якості освіти, через активну участь батьків у

освітньому процесі;

Підвищення рівня кваліфікації та розвиток компетентностей педагога з питань взаємодії з сім'єю, через участь в методичних заходах та освітні події;

Поява інтересу батьків до роботи ДНЗ, до виховання дітей, поліпшення дитячо батьківських відносин;

Підвищення компетентності батьків в психолого-педагогічних і

правових питаннях;

Встановиться тісну співпрацю батьків з педагогами ДОУ

9. Список літератури

1. Програма «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, 2014р.

2. Олександр Веракса, Микола Веракса. Проектна діяльність дошкільнят для занять з дітьми 5-7 років, 2016р.

3. В. Бардін «Підготовка дитини до школи».

4. Л. В. Михайлова-Свірська Робота з батьками, 2015р

5. Т. Н. Доронова «З ДОУ - в школу».

6. Т. Б. Анісімова «Підготовка дитини до школи».

7. С. В. Чиркова «Батьківські збори в дитячому саду». 2014р.

8. С. Соловейчик «Педагогіка для всіх».

9. Довідник педагога-психолога 1, 2014р.Скачати 12.81 Kb.


Проект взаємодії ДОП з батьками

Скачати 12.81 Kb.