Скачати 18.11 Kb.

Проект «Веселий город»
Дата конвертації22.05.2017
Розмір18.11 Kb.
ТипГороди на підвіконні і на ділянці

Скачати 18.11 Kb.

Алла Голудіна
Проект «Веселий город»

паспорт проекту

Повне найменування проекту: «Веселий город».

Розробник проекту: Голудіна Алла Олександрівна, вихователь.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника проекту: Скляренко Галина Миколаївна, старший вихователь.

Тип проекту: пізнавально - дослідний

Проект має на меті: Збагачення досвіду дослідних дій в процесі пізнавально-продуктивної діяльності.

Учасники: діти середньої групи і їх батьки.

Терміни реалізації:

I етап - з 03.03.2014г. по 09.03.2014 р Підготовчий:

1. Вивчення літератури по темі.

2. Постановка цілей і завдань, визначення методів і прийомів.

3. Складання перспективного і тематичного плану.

4. Підготовка обладнання та матеріалів для реалізації проекту (збір непридатного матеріалу для оформлення городу на вікні, конспектів ООД, презентацій, сценарію дитячо-батьківського клубу).

5. Складання графіка поливу городу, щоденника спостережень.

6. Добірка ігор, віршів, прислів'їв, для проведення різних видів діяльності.

7. Складання інформаційних листів для батьків.

8. Закупівля насіння, землі, керамзиту, знарядь праці для догляду за городом.

II етап - з 10.03.2014г. по 14.03.2014 р Організаційний:

1. Виготовлення пано «Ігралочка-сочінялочка», макета «Заюшкин город».

2. Бесіди і обговорення по темі:

«Все починається - з насіння»;

«Умови життя необхідні для рослин»;

«Будова рослин»;

«Земля»;

«Вода».

3. Розгляд ілюстрацій із зображенням овочів, насіння (порівняти їх за кольором, формою, розміром, смаком, презентацій «Розвиток рослини з насіння», «Види рослин і їх будова».

4. Експериментальна діяльність.

5. Організація чергування.

6. Складання щоденника спостережень за ростом рослин на городі.

7. Надання індивідуальні трудові доручення.

8. Дидактичні ігри, ігри - вправи: «У кого, які дітки?», «Вершки - корінці», «Овочі - Фрукти», «Вгадай, що намальовано?», «Знайди пару». «Сировина», «Складова структура», «Що спочатку, що потім», «кухарчук», «Закінчи речення», «Підбери ознака», «Вгадай, що у мене?», «Склади розповідь».

9. Сюжетно-рольові ігри - «Магазин - сад-город», «Овочевий магазин», «Кухар».

10. Читання російської народної казки «Ріпка», «Вершки і корінці», білоруської народної казки «Пих», віршів А. Максакова «Посадила в городі», Т. Казиріна «А у нас в саду порядок».

11. Розучування з дітьми загадок, приказок про рослини.

12. Складання розповіді дітей по темі: «Що за диво - город».

13. Художня творчість - малювання «Овочі», аплікація «Заюшкин урожай», натюрморт «Урожай», об'ємна аплікація «Соняшник».

14. Дитячо-батьківська зустріч в клубі «Назустріч один одному», на тему «Веселий город».

III етап - з 15.03.2014г. по 17.03.2014 р Завершальний:

Підведення підсумків реалізації проекту - систематизація практичного матеріалу: конспекти, ігри, фото, дитяча продуктивна діяльність.

IV етап - з 18.03.2014г. по 19.03.2014 р Презентаційний:

1. Оформлення панно «Ігралочка-сочінялочка».

2. Оформлення макета «Заюшкин город».

3. Оформлення виставки художньої творчості: малювання «Овочі», аплікація «Заюшкин урожай», натюрморту «Урожай», об'ємної аплікації «Соняшник».

4. Оформлення показу моделі «Веселий город».

5. Підготовка та організація презентації.

Актуальність.

Люди, які навчилися ... спостережень і дослідів, набувають здатність самі ставити питання і отримувати на них фактичні відповіді, опиняючись на більш високому розумовому і моральному рівні в порівнянні з тими, хто такої школи не пройшов.

Т. Є. Тімірязєв.

Дошкільна дитинство - один з найважливіших етапів формування особистості, її ціннісної орієнтації в навколишньому світі. У цей період закладається позитивне ставлення до природи, предметного світу, до себе й інших людей.

Навколишня природа - джерело розвитку не тільки розуму, але й моральних почуттів дитини. Дуже важливо викликати у дитини позитивне ставлення до предметів і явищ природи. Найдієвішим засобом для цього будуть безпосередні спостереження. Вирощуючи, доглядаючи за рослинами, діти спостерігають за тим, які з них мають зростати швидше, порівнюють форму і колір листя, визначають умови, необхідні для росту і розвитку рослин.

Виховання екологічних почуттів по відношенню до навколишнього світу, закладені насамперед - в дидактичних іграх. Задовольнити дитячу допитливість, залучити дитину в активне освоєння навколишнього світу, допомогти йому оволодіти способами пізнання зв'язків між предметами і явищами дозволить саме гра. Відображаючи враження від життєвих явищ в образах гри, діти відчувають естетичні і моральні почуття.

Проводячи роботу по ознайомленню з природою і навколишньою дійсністю, не можна відокремлювати від роботи і розвиток мови дітей. Діти дізнаються багато нових слів, що позначають властивості і якості предметів, назви предметів, матеріалів, з яких вони зроблені. Відповідаючи на питання вихователя при розгляданні картин, предметів, іграшок, обстеженні предметів, діти опановують діалогічної промовою. Розповідаючи про свої враження, діти вчаться будувати монолог, складати невелику розповідь.

Проводячи моніторинг, на початок навчального року, за освітніми областям на основі ФГОС, було помічено що, у дітей слабо сформоване цілісне уявлення картини світу, вони недостатньо мають уявлення про рослини: не можуть називати основні частини рослин; не пов'язують способи відходу з потребами у волозі, світлі, теплі, грунтовому живленні; відносяться до рослин як до неживих організмів, діти не вміють встановлювати зв'язок між станом рослин і необхідністю догляду за ними. А також дітям важко дається розповідь за сюжетними картинками, зазнають труднощів в дидактичних іграх, не виявляють інтерес до пізнавально-дослідницької діяльності, до драматизації. Все це підштовхнуло нас включити до тематичного плану тиждень «Город на вікні».

Чим глибше дитина пізнає таїнства навколишнього світу, тим більше у нього виникає питань. Основне завдання дорослого полягає в тому, щоб допомогти дитині самостійно знайти відповіді на ці питання. Щоб задовольнити дитячу допитливість, прищепити перші навички активності і самостійності мислення, необхідно створити умови для пошуково-дослідницької діяльності дітей. Ознайомити з ростом і розвитком рослин можна здійснити в весняний період, вирощуючи в приміщенні дитячого садка різні культури з насіння і цибулин, використовуючи для цього город на вікні. Кожен уважний спостерігач і вдумливий дослідник може відкрити в ньому для себе щось нове.

Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти вказує, що зміст освітньої галузі «пізнавальний розвиток» передбачає розвиток інтересів дітей, допитливості та пізнавальної мотивації, формуванні первинних уявлень про об'єкти навколишнього світу, про властивості і відносини об'єктів навколишнього світу у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності.

Все вище викладене та спонукало нас звернутися до проблеми: збагатити пізнавальний досвід дітей, удосконалювати сприйняття ними навколишніх предметів з опорою на розвиток органи чуття, знайомити з новими способами обстеження.

Таким чином, це доводить особливу значимість і актуальність розробки пізнавально - дослідницького проекту «Веселий город».

Мета: Збагачення досвіду дослідних дій в процесі пізнавально-продуктивної діяльності.

завдання:

Для дітей:

Дати наочне уявлення дітям про умови, необхідні для росту рослини (світла, тепла, вологи, ґрунту).

Формувати уявлення про будову цибулини, насіння.

Робити щеплення трудові навички (правильно, доглядати за рослинами).

Виховувати бажання доводити справу до кінця (домагатися результату).

Розвивати мова, активізувати словник (корінь, цибулина, посадити, поглиблення, умови, стрілка).

Розвивати пізнавальний інтерес і творчі здібності дітей.

Для батьків:

Створити умови для участі батьків в освітньому процесі.

Гіпотезою проекту є припущення про те, що пізнавально-дослідницька діяльність забезпечить пізнавально-мовну активність дітей, за допомогою використання методів спостереження за природними об'єктами і явищами, ігрового моделювання та експериментування, проблемно-ігрових ситуацій, розглядаючи ілюстрацій, читання художньої літератури, використання різноманітних ігор та вправ (дидактичних, словесних, ігор-інсценівок).

Очікувані результати:

Для дітей:

Підвищення пізнавальної активності, позитивного ставлення до природи.

Розширення уявлень про культурні рослини.

Збагачення мови словами: корінь, цибулина, посадити, поглиблення, умови, стрілка.

Участь у спільній пізнавально-дослідницької, продуктивно-творчої діяльності з дорослими і однолітками.

Для батьків:

Участь у спільній діяльності з дітьми.

Підвищення батьківської компетентності з проблеми пізнавально-мовного розвитку дитини.

Продукт діяльності:

Панно «Ігралочка-сочінялочка».

Макет «Заюшкин город».

Виставка художньої творчості: малювання «Овочі», аплікації «Заюшкин урожай», натюрморту «Урожай», об'ємної аплікації «Соняшник».

Виставка моделі «Веселий город».

Конспекти ООД.

Презентація «Розвиток рослини з насіння», «Види рослин і їх будова».

Сценарій дитячо-батьківського клубу «Назустріч один одному», на тему «Веселий город».

Перспективне планування.

Понеділок.

Гість - Зайка.

1. Театралізована діяльність, «Лисиця і заєць» (зі зміною закінчення казки).

2. Проблемна ситуація «Як навчити зайчика садити насіння?».

3. НСД Комунікація.

Бесіда «Все починається з насіння».

Слайдовая презентація «Розвиток рослини з насіння».

Д / і «У кого, які дітки?».

Практична діяльність «Посів насіння».

4. Читання вірша А. Максакова «Посадила в городі».

5. Обговорення приказок «Город - для сім'ї дохід», «Влітку під межею НЕ лежи і гороху НЕ щіплем (не ухиляється, справи не чекають)».

6. Розгляд ілюстрацій із зображенням овочів, насіння (порівняти їх за кольором, формою, розміром, смаком).

7. Дидактична гра «Вгадай, що намальовано?».

8. Сюжетно рольова гра «Магазин - сад-город».

9. Виготовлення об'ємної аплікації для макета - «Соняшник».

Вівторок.

1. Бесіда «Умови життя необхідні для рослин».

2. Проблемна ситуація «Що потрібно робити, щоб рослини добре росли?».

3. Експеримент з цибулею.

4. Вправа «Складова структура - назви овоч».

5. Побутовий праця «Полив городу».

6. НСД Художня творчість.

Творча діяльність аплікація «Заюшкин урожай».

7. Читання російської народної казки «Ріпка».

8. Вправа «Сировина».

9. Дидактична гра «Овочі - фрукти».

10. Сюжетно рольова гра «Овочевий магазин».

11. Споруда з будівельного матеріалу «Теремок».

Середовище.

1. Бесіда «Будова рослин».

2. Проблемна ситуація «Рослини - живі організми?».

3. слайдового презентація «Види рослин і їх будова».

4. Спостереження «Сходи».

5. Заповнення щоденника спостережень за ростом рослин на городі.

6. Чергування в куточку природи.

7. Завчання приказок «Город - для сім'ї дохід», «Влітку під межею НЕ лежи і гороху НЕ щіплем (не ухиляється, справи не чекають)».

8. Читання білоруської казки «Пих».

9. Відгадування загадок «Загадки з грядки», по слайдах.

10. Змагання «Посади урожай», «Полів город» і т. П.

11. Складання натюрморту «Урожай».

Четвер.

1. Бесіда «Що таке - земля?».

2. Проблемна ситуація «Чи впливає склад грунту на ріст рослин?».

3. Експеримент «Пісок, глина, чорнозем».

4. Дидактична гра «Вершки і корінці».

5. Трудові доручення в куточку природи.

6. Розучування фізкультхвилинки «Город».

7. НСД Художня творчість.

Творча діяльність малювання «Овочі».

8. Читання російської народної казки «Мужик і ведмідь».

9. Драматизація казки «Мужик і ведмідь».

10. Дидактична гра «Овочеве доміно».

11. Дидактична гра «кухарчук».

12. Дидактична гра «Що спочатку, що потім».

13. Сюжетно рольова гра «Кухар».

П'ятниця.

1. Бесіда «Що таке вода?».

2. Проблемна ситуація «Як пересувається вода в грунті?»

3. Експеримент «Вода, земля».

4. Заповнення щоденника спостережень за ростом рослин на городі, за зростанням лука в різних умовах.

5. Полив городу за графіком.

6. Вправа «Склади розповідь»

7. Читання вірш Т. Казиріна «А у нас в саду порядок».

8. Гра - вправа «Закінчи речення».

9. Гра - вправа «Підбери ознака».

10. Гра - вправа «Вгадай, що у мене?».

11. Розфарбовування «Овочі».

12. Розповідь «Що за диво - город».

13. Оформлення виставки творчої діяльності «Веселий город».

література:

1. Аксьонова З. Ф. Увійти в природу другом. Екологічне виховання дошкільнят. - М .: ТЦ Сфера, 2008. - 128с.

2. Бондаренко Т. М. Екологічні заняття з дітьми 5-6 років: Практичний посібник для вихователів та метадістов ДОУ. - Воронеж: ПП Лакоценін С. С., 2006. - 159с.

3. Гризик Т. І. «пізнавальні розвиток дітей 4-5 років»: Книга для вихователів, що працюють за програмою «З дитинства і отроцтво». / ІЦ «Техінформпресс», 199г. - 140с.

4. Дитинство: Орієнтовна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Т. І. Бабаєва, А. Г. Гогобіртдзе, З. І. Михайлова та ін. - СПб .: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО« ДИТИНСТВО-ПРЕС », 2011.-528с.

5. Едаліна, Н. А. Ціннісне ставлення до дитинства / Дитинство, 1998. - №3. - С. 60.

6. Іванова А. І. Методика організації екологічних спостережень і експериментів в дитячому садку: Посібник для працівників дошкільних установ. - М .: ТЦ Сфера, 2003. - 56с.

7. Використовувані Інтернет- ресурси:

http://www.dobrieskazki.ru

http://www.kalyakimalyaku.ru

http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/Alfavit_skazok/skazka_Vershki.html

http://www.detsadclub.ru/zametki-dlya-vospitatelya/789-pedagogicheskii-opyt-sensornoe-razvitie-derei-rannego-vozrasta

8. Куликовська І. Е., Совгир Н. Н. Дитяче експериментування. Старший дошкільний вік: Учеб. Допомога. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2005. - 80с.

9. Марковська М. М. Куточок природи в дитячому саду: Кн. для вихователя дет. саду. - 2-е изд., Дороб. - М .: Просвещение, 1989. - 144 с.

10. Миколаєва С. Н. Виховання екологічної культури в дошкільному дитинстві: Методика роботи з дітьми підготує. Групи дет. саду: Посібник для вихователя дошк. образоват. Установи. - М .: Просвещение, 2002. - 144 с.

11. Миколаєва С. Н. Методика екологічного виховання в дитячому садку: Робота з дітьми середовищ. і ст. груп дет. саду: Кн. для вихователів дет. саду. - 4-е изд. - М .: Просвещение, 2002. - 208 с.

12. Скоролупова О. А. Заняття з дітьми старшого дошкільного віку на тему «Осінь». Частина 2". - М .: ТОВ «Видавництво Скрипторий 2003», 2005 - 160с.

13. Рижова М. А. Повітря-невидимка. Посібник з екологічної освіти дошкільнят. М .: лінк-ПРЕС

Проект «Весёлый огород»

, 1998. - 128с.Скачати 18.11 Kb.


Проект «Веселий город»

Скачати 18.11 Kb.