Скачати 159.23 Kb.

Проект в другій молодшій групі дитячого садка "Граючи в театр, пізнаємо світ"
Дата конвертації02.05.2017
Розмір159.23 Kb.

Скачати 159.23 Kb.

проект

«Граючи в театр, пізнаємо світ».

Підготувала Сухарева А.А., вихователь I кваліфіковану консультацію. категорії.

Муніципальне автономне дошкільний навчальний заклад «Дитячий сад №45 комбінованого виду» м Сиктивкара

Проект творчий, груповий, довгостроковий (розрахований на 1учебний рік).

Учасники проекту: - вихователь - діти молодшої групи - батьки вихованців - фахівці д \ с (музичний керівник, керівник з фізичної культури, педагог-психолог).

Театралізована діяльність в дитячому садку є чи не найефективнішим способом впливу на дітей, в якому найбільш повно проявляється принцип навчання «вчити граючи», адже дітей не потрібно змушувати грати, вони це дуже люблять. Дана діяльність розважає дітей, створює емоційний настрій, розкріпачує дитини, розвиває його фантазію. Також театр допомагає вирішити також одну з найважливіших завдань - розвиток мовлення. Виконувана роль, вимовлені репліки ставлять дитину перед необхідністю ясно, чітко, зрозуміло висловлюватися. У нього поліпшується монологічне і діалогічне мовлення, її граматичну будову. Театралізована діяльність сприяє розкриттю особистості дитини, її індивідуальності, творчого потенціалу. Виховна функція театру полягає в тому, що діти знайомляться з навколишнім світом через образи, а аналіз творів вчить дітей робити припущення, висновки, узагальнення.

Театр - один з найдемократичніших і доступних видів мистецтва для дітей, пов'язаний з: художньою освітою і вихованням дітей; формуванням естетичного смаку; моральним вихованням; розвитком пам'яті, уяви, ініціативності, мови; розвитком комунікативних якостей; створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруженості, рішенням конфліктних ситуацій через театральну гру.

проблема:

Спостереження за дітьми в самостійній ігровій і в безпосередній організованої діяльності показало низький рівень мовного розвитку, комунікативних навичок, вміння взаємодіяти один з одним, а також невміння передати свої емоції і зрозуміти емоційний стан однолітків.

мета:

Створення передумов для творчого та мовного розвитку особистості дитини засобами театралізованої діяльності протягом усього освітнього проекту.

завдання:

- розробити систему прийомів по взаємозв'язку різних видів театру в режимі дня;

- забезпечити тісний взаємозв'язок всіх видів діяльності в режимі дня;

- пробуджувати інтерес дітей до театралізованої грі;

- формувати вміння стежити за розвитком дій в іграх-виставах;

- формувати вміння правильно користуватися темпом, гучністю (інтонацією) мови, чітко вимовляти звуки, слова, фрази;

- знайомити з прийомами водіння настільних і перчаточних ляльок;

- розвивати вміння імітувати характерні дії персонажів, передавати емоційний стан (мімікою, позою, жестом, рухом);

- розвивати вміння узгоджувати дії з іншими дітьми - героями казки;

- розвивати діалогічну мова (викликати у дітей бажання використовувати слова і вирази з казки);

- розвивати здатність утримувати в пам'яті і відтворювати послідовність подій в знайомих творах;

- викликати бажання виступати перед однолітками;

Основні принципи, відображені в ФГОС ДО, це реалізація Програми в формах, специфічних для дітей даної вікової групи, перш за все у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності, у формі творчої активності, що забезпечує художньо-естетичний розвиток дитини.

Театралізована діяльність в дитячому садку включається в освітню діяльність, здійснювану в процесі організації різних видів діяльності, освітню діяльність, здійснювану в ході режимних моментів, в самостійної діяльності, а також допомагає виконанню завдань у всіх освітніх областях по ФГОС ДО:

Соціально-комунікативний розвиток

виховання етично цінних способів спілкування відповідно до норм і правил життя в суспільстві.

формування позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі спільної діяльності;

виховання культури пізнання однолітків і дорослих (емоційні стани, особистісні якості, оцінка вчинків та ін.);

Мовний розвиток

сприяння розвитку монологічного та діалогічного мовлення;

оволодіння виразними засобами спілкування: словесними (регулюванням темпу, гучності, проголошення, інтонації та ін.) І невербальними (мімікою, пантоміма, позами, жестами);

збагачення словника: образних виразів, порівнянь, епітетів, антонімів та ін .;

Художньо-естетичний розвиток

створення виразного художнього образу;

залучення до літератури, музики, фольклору;

реалізація самостійної творчої діяльності дітей.

розвиток уяви;

залучення до спільної діяльності з моделювання декорацій, атрибутів, елементів костюма;

пізнавальний розвиток

спостереження за явищами природи, поведінкою тварин (для передачі символічними засобами в грі-драматизації);

забезпечення взаємозв'язку конструювання з театралізованої грою для розвитку динамічних просторових уявлень;

розвиток різнобічних уявлень про дійсність (різні види театру, професії людей, що створюють спектакль);

розвиток пам'яті, навчання вмінню планувати свої дії для досягнення результату.

Фізичний розвиток

виразність виконання основних видів рухів;

розвиток загальної і дрібної моторики: координації рухів, дрібної моторики руки, зняття м'язової напруги, формування правильної постави.

узгодження дій і супроводжує їх мови;

вміння втілювати в творчому русі настрій, характер і процес розвитку образу.

У систему роботи з організації театралізованої діяльності входять: проектування предметно-просторового середовища, планування і реалізація, взаємодія з батьками, дітьми та педагогами, соціумом (відвідування тематичних виставок, театру, бібліотеки).

Очікувані результати:

За допомогою театралізації у дітей:

 • розвиваються творчі здібності: вміння перевтілюватися, передавати характер персонажа, імпровізувати, брати на себе роль, міміка і жести стають різноманітнішими;

 • діти частіше використовують настільний театр в своїй ігровій діяльності, а також як частина сюжетно-рольових ігор;

 • розвинуться інтереси і здібності, у сором'язливих дітей з'явиться впевненість у собі, бажання виступати перед однолітками;

 • вдосконалюється мова: розширюється і активізується словниковий запас дітей; виробляється правильний темп мови, інтонаційна виразність; розвивається діалогічна і монологічна форма мовлення, поліпшується граматичний лад мови.

Етапи реалізації проекту

I етап - підготовчий:

 • Вивчення літератури з теми;

 • Виявлення уявлень дітей про театр,

 • Складання перспективного плану роботи - «Тиждень театру» на перші два місяці проекту, і на весь період роботи за даним напрямком (Додаток №2);

 • Підбір вправ та ігор для розвитку дихання, голосу, рухливості органів артикуляційного апарату, мімічної мускулатури, створення збірки мовних, пальчикових ігор, етюдів (Додаток №1);

 • Підготовка обладнання для реалізації даного проекту (різні види настільного театру, декорації).

Підготовка предметно просторового середовища є дуже важливою складовою театралізованої діяльності, і для того, щоб вона була успішною, необхідно, щоб середу забезпечувала все інтереси і завдання по залученню дітей до театру. При її побудові необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості дитини, інтереси, схильності, переваги, а також розвиток допитливості та творчих здібностей.

Для того, щоб діти могли порепетировать окремі емоції і ролі, необхідно створити в групі невелику зону самоти (театральну зону), де обов'язково має бути ростовое дзеркало, а також куточок ряжения.

У театральній зоні повинні знаходиться також різноманітні види театру (настільний, рукавички, пальчиковий), що забезпечують тісний взаємозв'язок інтересів і схильностей дитини з його можливостями і потребами, - це буде забезпечувати його свободу вибору (як в засобах, так і в способах). Також, в куточку має бути безліч декорацій і атрибутів до ігор-вистав, це дозволить розвивати в дітях дослідницький інтерес, допитливість, творчу ініціативу.

II етап основний.

 • Проведення освітньої діяльності з дітьми за проектом педагогами і батьками, згідно з планом (протягом дня і під час проведення режимних моментів);

 • Консультації для батьків «Театралізовані ігри, як засіб емоційно-особистісного розвитку дітей», оформлення папок-ширм по темі проекту;

 • Залучення батьків до читання і розігруванню за ролями дитячих казок і потешек.

зміст діяльності

частота

Бесіди з дітьми:

- «Що таке театр», «Театральні секрети», «Справжні актори», «Улюблені казки», «Улюблені мультфільми», «Твій улюблений герой казки»

1-2 рази на тиждень

Мовні вправи на збагачення словникового запасу:

- «Один-багато», «Назви ласкаво», «Великий-маленький»,

Кожен день

Артикуляційна гімнастика, дихальні вправи

2-3 рази на день

Пальчикові, речедвігательние гри

2-3 рази на день

Мімічні етюди:

- «Заєць злякався», «Голодний злий вовк», «Добра білочка», «Лисичка підслуховує», та ін.

4-5 раз в тиждень

Ігрові вправи «Ми артисти» (імітація рухів під музику: ведмедики клишоногі, зайчика-попригайка, конячки, і т.д.)

3-4 рази на тиждень

Вправи на інтонаційну виразність:

- «Я хитра лисиця», «Я - сумний заєць», і т.д.

3-4 рази на тиждень

Читання російських народних казок, переказ уривків або повністю казок за допомогою дорослого

Кожен день

Ігри-загадки «Вгадай, про кого я говорю?»

2-3 рази на тиждень

Рухливі ігри:

- «Ворони і собачка», «Миші і кіт», «Ведмедик клишоногий», «Лисиця і кури», «квочка і курчата», та ін.

1-2 рази на день

Настільний театр (показ вихователя, обігрування РНС)

Перший місяць - показ вихователя

«Короб з казками» ( «Знайомі герої», «Вгадай з якої казки»)

Щоп'ятниці

Розгляд ілюстрацій до казок

Через день

Дидактичні ігри та вправи:

- «Веселий- сумний», «Покажи настрій», «Допоможи розвеселити», «Збери казку», «Розповімо казку разом» «Чому сумний (веселий, здивований, втомлений, і т.д.)»

3-4 рази на тиждень

Ігри-ситуації: «У гості до нас прийшов зайченя», «У ведмежати День Народження», та ін.

3-4 рази на тиждень

драматизація РНС

Кожна середа і п'ятниця

Робота з батьками:

- Папки-ширми ( «Домашній театр як засіб формування взаємин у сім'ї», «Казка в житті дітей», «Як виховати юного театрала», та ін.)

- Домашні завдання (читання певних казок і заучування (промовляння) діалогів героїв, пісеньок)

- Консультації ( «Читаємо з виразом», «Пограємо в настрій», та ін.)

- Дні відкритих дверей

- Допомога у виготовленні декорацій, виставки-презентації різних видів театру, створених руками батьків1 раз в тижденьПо мірі необхідності

З метою забезпечення індивідуального підходу в групах великий наповнюваності дітей, роботу необхідно проводити підгрупами по 4-7 чоловік. Діяльність по залученню дітей до театру може проводитися в будь-який відрізок режиму дня, будь то безпосередня освітня діяльність, вечірні або ранкові години, або прогулянка.

Проводити роботу по театралізації необхідно з читання казок, причому, не простого читання, а емоційного, використовуючи засоби інтонаційної і лексичної виразності, коли педагог не просто передає зміст тексту, але переживає його, показуючи мімікою, позою, жестами те, що відбувається з героями, перетворюючись то в жодного ведмедика, то в хитру лисичку, то в переляканого зайченя. При читанні не варто також забувати про ілюстраціях, аналізуючи емоційні стани персонажів, порівнювати ці стани в різних ситуаціях: лисичка спочатку перехитрила діда, а потім злякалася собак, яких дід посадив в мішок (ск. «Лисичка з скалочкой»). Чергувати читання казок можна з переглядом мультфільмів і міні вистав артистів театру.

Після прочитання твору обов'язково проводиться аналіз-бесіда на виявлення розуміння тексту. Якщо діти не можуть, необхідно пояснити зміст, настрій і почуття героїв.

Далі вноситься персонаж будь знайомої казки. Коли лисичка або козеня з казки починає «розмовляти» з дітьми, вони відразу затихають, слухають його уважно. А персонаж спостерігає, як діти виконують ті чи інші дії. Наступного разу цей персонаж може «привести» з собою ще кого-небудь, тоді з ними можна прочитати дітям російську народну казку, або просто побудувати емоційний діалог, розігравши будь-якої фрагмент. Після цього і діти захочуть спробувати розіграти невелику сценку. Потрібно дати їм цю можливість, тому що діти вчаться превоплощенію, намагаючись голосом і жестами передати характер і емоційний стан героїв: нехай зайчик поплачеться собакам на те, як його лисиця вигнала з хатинки, або мишка попроситься в Теремок і т.д.

Протягом показу педагогом, діти повинні бачити його руки, дії з ляльками, тому що вони самі після цього починають грати з театралізованими ляльками. Дітям подобається брати театральних ляльок в ігровий куточок, там, наслідуючи вихователю розмовляти з ними.

Якщо діти використовують невірно ті чи інші атрибути і ляльок театру, можна внести ширму, показати інсценізацію. Пояснити, що для того, щоб склалося враження що лялька жива, необхідно робити деякі рухи і просто нахили головою на кожне слово вірша.

Етапи роботи по введенню персонажів:

 • Імітація (гра) окремих дій людини, тварин і птахів і імітація основних емоцій людини (діти зраділи, розсердилися, здивувалися, засмутилися);

 • Імітація (гра) декількох послідовних дій з передачею основних емоцій (задоволені ведмежата заплескали в долоні і почали співати пісеньку; зайченя побачив лисицю, злякався і стрибнув у кущі);

 • Імітація (гра) образів добре знайомих казкових персонажів під музику або без музики;

 • Ігpa-імпровізація з одним персонажем за текстами віршів і примовок, а також за текстами коротких казок, оповідань ( «Зайченя, потанцюємо... »,« Хвора лялька », К. Ушинський« Півник з сім'єю »,« Васька »);

 • Рольової діалог героїв казок ( «Теремок», «Маша і ведмідь», «Вовк і семеро козенят», «Три ведмеді»).

Головними складовими успішної діяльності по залученню дітей до театральної діяльності і виконання поставлених завдань є робота над емоційною виразністю, входженням в образ. Тут обов'язкова умова - відкритий показ, на початковому етапі педагога, а потім і дитини. Різні ігрові проблемні ситуації допомагають дитині успішніше брати на себе різні ролі, увійти в образ і «прожити» цю роль, передаючи засобами міміки і пантоміміки, рухами і жестами емоції героїв. Для створення більшого інтересу, передача характеру героїв може супроводжуватися музикою.

Необхідно, щоб ляльки різних видів театру знаходилися в групі постійно і поруч була ширма. Діти зможуть брати улюблених ляльок (настільного, рукавички, пальчикового або інших театрів) в будь-який час, одягати їх на руки і повторювати елементи занять, режимних моментів. Якщо персонажі лялькових театрів будуть постійно знаходяться в розпорядженні дітей - вони послужать стимулюючим фактором для розвитку їх діалогової мови. Виконуючи ролі персонажів з різними характерами, діти «приміряють на себе» різні моделі соціальної поведінки.

Підтримка ініціативи і самостійності дітей, що є одним з основних принципів ФГОС ДО, проявляється головним чином, за рахунок заохочення участі дітей в театралізованій діяльності, формування позитивного ставлення до неї.

Тільки створивши обстановку творчого співробітництва, можна приступити до постановки спектаклю. Розігрувати можна починати з настільними ляльками добре знайомі дітям російські народні казки: «Курочка-Ряба», «Маша і ведмідь», «Бичок-Смоляний бочок», «Зайчикова хатинка», «Два жадібних ведмежати», «Лисиця і журавель», « три ведмеді »,« заєць-хваста »,« Колобок »,« Снегурушка і лисиця »,« лисиця і заєць »,« Півник і бобове зернятко »,« Пих »,« Теремок »,« Рукавичка »і ін.

Користуватися в своїй діяльності необхідно як готовими наборами ляльок, так і виготовляти персонажів для театралізації самим: в'язаний пальчиковий театр, конусний настільний театр, театр - фланелеграф, і ін. Чим різноманітніше театр, тим більше діти розвиваються творчо.

Провідною ідеєю роботи з батьками є активне залучення батьків в творчий процес розвитку театралізованої діяльності дітей. Головне завдання - зацікавити батьків перспективами розвитку театралізованої діяльності дітей, залучити їх до життя дитячого садка, зробити їх союзниками в своїй роботі.

III етап - заключний.

 • Постановка дітьми казки «Маша і ведмідь», «Під грибом» за допомогою настільного театру або ляльок Бі-Ба-Бо.

Умови проведення роботи:

 1. Змістовність і різноманітність тематики;

 2. Послідовність і ускладнення змісту тем і сюжетів;

 3. Мовний зразок (типові казкові вираження, що повторюються пісеньки, чітка композиція тексту);

 4. Робота над змістом, образами казки після її читання, обдумування характеристик, особливостей літературних героїв (лисичка хитра, заєць боязкий і т.д.);

 5. Використання прийомів активізації і вдосконалення мовної діяльності дітей (відтворення дітьми невеликих діалогів персонажів, розповідання окремих епізодів казок, потешек).

Для успішної реалізації завдань проекту обов'язкова умова - створення предметно-розвиваючого середовища. Перелік обов'язкових складових предметного середовища представлений в Додатку № 3.

Таким чином, системна робота по театралізованої діяльності виявилася ефективною і:

 • Допомогла підвищити інтерес дітей до театралізованої грі;

 • 00Визвала бажання дітей виступати перед однолітками, раскрепостил сором'язливих хлопців;

 • Навчила дітей узгоджувати свої дії з діями інших дітей - героїв казки;

 • Сприяла розвитку зв'язного діалогічного мовлення;

 • Допомогла активізувати мова дітей, пофарбував мова емоційно;

 • Сприяла освоєння різних інтонацій - прохання, питання, подиву, судження (Діти навчилися передавати емоційний стан людини, персонажів - мімікою, позою, жестами, рухами);

 • Допомогла розважити дітей і розвинути фантазію;

Діти стали у вільний час також використовувати настільний театр в своїх іграх - розігрувати знайомі казки, придумувати свої історії від першої особи. Також використання настільного театру зблизило дітей у спільній діяльності, розвинуло комунікативні навички.

Додаток 1

Використані протягом року етюди: D: \ ДС 45 \ 1 II молодша гр \ Фото \ о \ DSC_0893.jpg

Етюд «Ведмежата»

Ведмежата лежать в барлозі. Подув сильний вітер, пробрався в барліг. Ведмежата замерзли. Вони стиснулися в клубочки - гріються. Стало жарко, ведмежата розвернулися і заричали.

Етюд "Фокус"

Хлопчик дуже здивувався: він побачив, як фокусник посадив у порожню валізу кішку і закрив його, а коли відкрив валізу, кішки там не було... З валізи вистрибнула собака.

Етюд "Один вдома"

Мама Енотіха пішла добувати їжу, крихта-єнот залишився один в норі. Навколо темно, чутні різні шарудіння. Крихітці-єноту страшно - а раптом на нього хтось нападе, а мама не встигне прийти на допомогу?

Етюд "Лисичка підслуховує"

Мета: Розвивати здатність розуміти емоційний стан і адекватно висловлювати своє (увага, інтерес, зосередженість).

Хід: Лисичка стоїть біля вікна хатинки, в якій живуть котик і півник. Підслуховує. Голова нахилена в сторону - слухає, рот напіввідкритий. Нога виставлена вперед, корпус злегка нахилений вперед.

Етюд "Кіт Васька"

Господиня спекла сметанний пиріг до свята і пішла вбиратися. Кіт Васька прокрався в кухню і з'їв пиріг. Господиня прибігла на шум і стала лаяти Ваську. Васьки стало соромно.

Етюд "Солоний чай"

Хлопчик під час їжі дивився телевізор. Він налив собі чай і, не дивлячись, помилково замість цукру насипав собі в чашку дві ложки солі. На заваді став і зробив перший ковток. До чого ж противно стало у нього в роті! Виразні руху. Голова нахилена назад, брови насуплені, очі примружив, верхня губа підтягується до носа, ніс зморщений - дитина виглядає так, немов він подавився і спльовує.

Етюд "У лісі"

Друзі пішли прогулятися до лісу. Один хлопчик відстав, озирнувся - немає нікого. Він став прислухатися: чи не чути голосів? (УВАГА)

Начебто чує він якийсь шурхіт, потріскування гілок - а раптом це ведмідь? (СТРАХ) Але тут гілки розсунулися, і він побачив своїх друзів - вони теж шукали його. Хлопчик зрадів: тепер можна повертатися додому! (РАДІСТЬ)

"Смачні цукерки"

Мета: Передавати внутрішній стан через міміку (задоволення, радість).

Хід: У дівчинки в руках уявна коробка з цукерками. Вона простягає її по черзі дітям. Вони беруть цукерку, дякують, розгортають папірець і пригощаються. По обличчях видно, що частування смачне.

«Тихіше»

Мета: Розвивати виразне рух рук і адекватно використовувати жест.

Хід: Мишенята переходять дорогу, на якій спить кошеня. Вони то йдуть на носочках, то зупиняються і знаками показують один одному: «Тихіше!»

Виразні руху: шия витягнута вперед, вказівний палець приставлений до стисненим губам, брови «йдуть вгору».

Етюд «Розрада».

Мета. Розвивати уміння передавати емоційний стан за допомогою міміки і жестів.

Хлопчик випадково зламав іграшку дівчинки, вона плаче, інші хлопці повинні заспокоїти дівчинку, втішити. Виконавиця ролі дівчинки «плаче». Діти оточують її, і кожен пропонує свій варіант розради (подає нову іграшку, намагається відремонтувати зламану і т.д.).

Етюд «Острів плаксіїв»

Мандрівник потрапив на чарівний острів, де живуть одні плаксії. Він намагається втішити то одного, то іншого, плаксії відштовхують його і продовжують плакати (брови підняті, зрушені, рот відкритий). Довго думав мандрівник, як заспокоїти плаксіїв, і придумав: треба їх полоскотати, тоді їм стане весело і вони перестануть плакати.

Етюд «Ведмідь і бджоли»

Захотілося ведмедю медом поласувати. Знайшов він вулик, розворушив його і став лапою мед діставати. А бджоли зляться, дзижчать сердито (вихователь зображує ведмедя, діти - бджіл: брови насуплені, і рот відкритий, зуби стиснуті).

Етюд «Це я! Це моє!"

Дитина розмовляє з глухою бабусею, яка виявляється, шукає саме його. Він уже зрозумів, що з бабусею треба розмовляти за допомогою рук: нічого-то бабуся не чує. Бабуся запитує: "Де Вітя?" (називається ім'я грає), "Чиї це книги?", "Чиї іграшки?". І т. П. Хлопчик відповідає жестом. Виразні руху. Рука зігнута в лікті, вказівний палець спрямований на груди: "Я!". Ідея володіння ширшого "я" виражається більш-менш сильним притисненням кисті до грудей: "Моє, належить мені!"

Етюд «Сердитий дідусь»

До дідуся в село приїхав Петя і відразу ж пішов гуляти. Дідусь розсердився, що Петя пішов за хвіртку. А якщо з лісу прийде вовк, що буде з Петром? Міміка. Насуплені брови.

Під час етюду звучить музика.

Етюд «Сміливий заєць»

Заєць любив стояти на пеньку і голосно співати пісні і читати вірші. Він не боявся, що його може почути вовк.

Виразні руху. Поза. Положення стоячи, одна нога трохи попереду інший, руки закладені за спину, підборіддя підняте. Міміка. Упевнений погляд.

Етюд «провинився»

Хлопчик розбив вазу, і мама його лає.Він відчуває свою провину.

Виразні руху. Голова нахилена вперед і втягнута в плечі, плечі підняті; ноги прямі, п'яти зрушені; руки висять уздовж тіла. Міміка. Брови йдуть вгору і зсуваються, куточки губ опущені.

Етюд «Васьки соромно»

Жила-була дівчинка Галя. У неї була лялька Таня. Галя грала з лялькою, годувала її, спати вкладала.

Один раз поклала свою ляльку спати на ліжечко. Забрався туди кіт Васька і впустив ляльку на підлогу. Прийшла Галя додому, побачила, що її лялька лежить на підлозі, підняла ляльку і стала лаяти Ваську: "Навіщо ти, Васька, мою ляльку впустив?" А Васька стоїть, голову опустив: соромно йому. Прослухавши розповідь, діти по черзі показують, як соромно було коту Васьки.Етюд «Лисеня боїться»

Лисеня побачив на іншому березі струмка свою маму, але він не наважується увійти в воду. Вода така холодна, та й глибоко тут.

Виразні руху. Поставити ногу вперед на носок, потім повернути ногу на місце. Повторити цей рух кілька разів. Для більшої виразності можна імітувати струшування з ноги уявних краплинок води.

етюд "Я не знаю!"

Хлопчика-незнайку про щось запитують, а він тільки знизує плечима та розводить руками: "Не знаю", "Не маю поняття", "Нічого не бачив".

Виразні руху. Підняті брови, опущені куточки рота, підняті на мить плечі, руки злегка розлучаються, долоні розкриті.додаток №1

Тиждень театру.


Ранок

вечір

Робота з батьками

Мета: Ознайомити дітей з театром, викликати інтерес до театралізованої діяльності, розвивати емоційно чуттєву сферу дітей, спонукаючи їх до вираження своїх почуттів, до спілкування, вчити вслухатися в віршований текст і співвідносити його зміст з виразним рухом під музику.

понеділок

Бесіда «Ура! Йдемо в театр! »

Мета: розширювати знання про правила поведінки в театрі, розвивати вміння застосовувати свої знання в бесіді

- Мовна ситуація «Театральні секрети»

Мета: -расшірять знання про правила поведінки в театрі, розвивати діалогічну мова, самостійність суджень

- Вправа:

«Ведмідь-ведмеді»,

«Заєць-зайці»,

«Вовк-вовки» ...

Мета: збагачувати словниковий запас, вміння утворювати іменники у множині.

- Д / гра «Збери казку»

Мета: закріплювати знання про зміст казки «Теремок», послідовності подій

- Мімічні етюди: «Заєць злякався», «Голодний, злий вовк»,

«Добра лисичка»

Мета: -розвивати вміння за допомогою міміки передавати емоційний стан, характер персонажа


Консультація «Домашній театр як засіб формування взаємин у сім'ї» - зацікавити батьків в придбанні, виготовленні різних видів театру і дати відомості про способи обігравання вдома з дітьми.

вівторок

-Ігровий вправу:

«Ми артисти» (імітація рухів під музику: ведмедики клишоногі, зайчика -попригайкі, мишки, лисички, конячки ....)

- Гра-загадка

«Вгадай і скажи, про кого я говорю»

мета: розвивати образне мислення, дізнаватися персонажа за характерними ознаками

- Вправи на інтонаційну виразність:

«Я-хитра лисиця»,

«Я-сумний заєць»

Мета: вправляти в умінні інтонаційно передавати емоційний стан героя.

Динамічні паузи:

«Зайка взимку»,

«У ведмедя у бору»

Мета: активізувати рухову активність дітей під час організованої освітньої діяльності.- Намалюємо теремок (малювання пензлем) -Продовжуємо вчити малювати прямі лінії фарбами, правильно тримаючи кисть

Театр іграшок - казка «Лисиця і заєць».

Мета: дати дітям уявлення про театр іграшок на килимі. Вчити уважно слухати казку, стежити за сюжетом.

Рухливі ігри:

«У ведмедя у бору», «Курочка і курчата».

Мета: розвивати вміння наслідувати звичкам тварин, дотримуватися правил гри.

Дихальні вправи:

«Лисиця йде по сліду», «Зігріємо лапки»

(короткі часті вдихи і видихи носом і ротом).


Залучення батьків до читання казок дітям в групі у вечірній час «Мамині казки»: «Гуси-лебеді»

середа


Пальчикові ігри «Зайка сіренький», «Курочка- тараторочка» і ін.

Ігри з пальчикових театром «Теремок»

мета: розширювати словниковий запас, творчі та артистичні здібності

- Рухома гра «Ворони і собачка»

Мета: тренувати в умінні діяти за сигналом вихователя, наслідувати звичкам тварин.

Гра «Вгадай, сумний або веселий»

Мета: розвивати у дітей образне мислення, вміння передавати характер персонажа за допомогою міміки, жестів

Динамічні паузи:

«Зайка взимку»,

«Лисичка»

Мета: активізувати рухову активність дітей під час організованої освітньої діяльності.

Музична скринька «Сіренька кішечка ...»

Мета: Спонукати дітей до народної музики, сприяти розвитку навичок виразною і емоційною передачі ігрових і казкових образів.

- Рухома гра «Мишоловка» -розвивати швидкість реакції, спритність, витривалість

- Відгадування загадок про тварин - розвивати логічне, образне мислення

Драматизація казки «Колобок», (за допомогою настільного театру)

Мета: Нагадати зміст казки, Вчити дітей наспівувати пісеньку Колобка, сприяти розвитку уяви у дітей. Викликати радість і бажання допомогти головному герою казки.


- Листівка-консультація: «Домашній театр як засіб формування взаємин у сім'ї»

- Залучення батьків до постановки спектаклю для дітей: «Кот, півень і лисиця» (розподіл ролей, узгодження часу збору для репетиції)

четвер

«Півники і курочки»


Дидактична гра «Півник і його сім'я».

Мета: Продовжити знайомство дітей з фольклорними творами. Розповісти дітям про свійських птахів (зовнішній вигляд, звички, голос).

Петя, Петя, півник,

Ти подай свій голосок.

Через поле, через річку

Прокричи нам «КУ - КА - РЕ - КУ! »


Настільний театр. Обігрування російської народної казки «Курочка Ряба».

Мета: Розповісти казку, супроводжуючи текст показом фігурок настільного театру. Викликати у дітей бажання послухати казку ще раз.

Динамічні паузи:

«У ведмедя у бору»,

«Ведмежата»

Мета: активізувати рухову активність дітей під час організованої освітньої діяльності.

Ігри з будівельним матеріалом «Побудуй будиночок для Півника та його сім'ї».

Мета: Створення казкової ігрової ситуації. Викликати у дітей бажання брати участь у витівці дорослого. Виховувати дбайливе ставлення до домашніх тварин. Дати можливість самостійно діяти з будівництвом.

Рухлива гра «Квочка і курчата».

Мета: Розвивати увагу, швидкість і спритність у дітей.

Короб з казками «Знайомі герої».

Мета: згадати знайомі казки, сприяти входженню дітей в ролі героїв.


Залучення батьків до читання казок дітям в групі у вечірній час «Мамині казки»: «Курочка Ряба»,

«Бичок - смоляний бочок»

П'ятниця.

"В гостях у казки"


Рухоме вправу «Ведмідь і діти».

Мета: Продовжувати вчити дітей бігати в заданому напрямку, діяти відповідно до слів казкового тексту.

Мишка по лісі гуляв.

Мишка діточок шукав.

Довго, довго він шукав,

Сів на травичку, задрімав.

Стали діточки танцювати,

Стали ніжками стукати.

Мишка, Мишко, вставай,

Наших діток догоняй.Дидактична гра «Розповімо казку разом».

Мета: Виховувати у дітей почуття взаємодопомоги. Навчити дітей співвідносити міміку обличчя зі станом героя, вчити дітей правильно відтворювати послідовність появи кожного героя, усвідомити подію, попереднє їх появу.


Рухоме вправу «зайченя перебігають».

зайченя перебігають

Те лужок, то лісок.

Суницю збирають.

Скок та скок! Скок та скок!

Зайченя заснули солодко.

Ліс шумить! Ліс співає!

- Тікайте без оглядки!

Вовк йде, вовк йде!


Дидактична гра «Вгадай, з якої я казки? ».


Мета: Закріпити знання дітьми змісту казок, правильно називати і виділяти персонажа казки.


Читання російської народної казки «Вовк і семеро козенят».


Мета: Ознайомити дітей з казкою, Супроводжуючи текс показом ілюстрацій. Викликати у дітей бажання послухати казку ще раз, вчити співчувати горю кози, виховувати добрі почуття.

Завдання 3-4 батькам:

Прочитати вдома з дітьми і підготувати казку для міні-переказу в групі.

казки:

Колобок

Рукавичка

Вовк і козенята

Теремок

Снігуронька і лисиця


понеділок

«Ведмедики-ведмежата»

Розгляд ілюстрацій до російських народних казок.

Мета: Допомогти дітям зрозуміти зміст казки, спираючись на зображення. Викликати у дітей потреба в емоційному спілкуванні.

Рухоме вправу «Ведмедик»

Мета: Вчити дітей супроводжувати промовою свої дії, вимовляти зміст улюбленої потішки.

Мишкаклишоногий по лісі йде.

Шишки збирає і в кишеню кладе.


Мімічні вправи:

«Злий вовк» (вираз обличчя зле, брови насуплені),

«Хитра лисиця» (посміхнутися, хитро примруживши очі),

«У зайчика болять зуби» (яка страждає, сумний вираз обличчя)

Мета: розвивати вміння мімікою показувати різні емоції, стану.

Настільний театр. Обігрування російської народної казки «Теремок».

Мета: Розповісти казку, супроводжуючи текст показом фігурок настільного театру. Викликати у дітей бажання послухати казку ще раз.

Ігрова вправа «Ми артисти» (імітація рухів під музику: ведмедики клишоногі, зайчика -попригайкі, мишки, лисички, конячки ...)

Мета: вправляти в умінні імітувати рухи персонажів під відповідну музику; на слух визначати характер музики і співвідносити з конкретним героєм казок.

Папка - пересування «Казка в житті дітей».


Мета: Дати батькам доступне пояснення значення казки в розвитку дітей, її впливу на емоційний стан дітей.


вівторок

«Улюблені мультфільми»

Бесіда з дітьми про улюблені мультфільми.

Мета: Формувати у дітей уміння включатися в діалог, користуватися простими фразами. Викликати у хлопців радість при згадці про улюблені мультфільми.рухоме вправу

«Ведмідь і діти».

Мишка по лісі гуляв.

Мишка діточок шукав.

Довго, довго він шукав,

Сів на травичку, задрімав.

Стали діточки танцювати,

Стали ніжками стукати.

Мишка, Мишко, вставай,

Наших діток догоняй.Мета: Продовжувати вчити дітей бігати в заданому напрямку, діяти відповідно до слів казкового тексту. Викликати у дітей задоволення від спільних дій з казковим персонажем.

Малювання «Снесла курочка яєчко».

Мета: Вчити дітей малювати предмети округлої форми, зафарбовувати, не виходячи за контури. Закріпити зміст казки.рухоме вправу

«У ведмедя у бору».

Мета: Продовжувати вчити дітей бігати в різних напрямках, що не наштовхуючись один на одного. Розвивати у дітей уяву і вміння брати на себе певну роль. Викликати інтерес до гри.дидактична гра

«Веселий - сумний».

Мета: Продовжувати вчити дітей розуміти емоційний стан, здійснювати перенесення емоційного стану персонажа на себе.
Залучення батьків до читання казок дітям в групі у вечірній час «Мамині казки»:

«Лисиця і заєць», «Заєць-хваста»

(звернути увагу на різні образи зайця в казках)

середа

«Зайка-зайченя»

Розповідання казки «Зайчикова хатинка».

Мета: Ознайомити дітей з новою казкою. Виховувати добре ставлення до тварин, співчуття до головного героя.

Рухоме вправу «Зайченя».

Мета: Навчати дітей простим танцювальним рухам, створення веселою казкової атмосфери в групі.

Артикуляційні вправи:

«Поклацати зубами як злий вовк»,

«Заєць гризе морквину» (покусування мови, поступове втягування його в рот)

Мета: розвиток артикуляційного апарату.


Динамічні паузи:

«Зайка взимку»,

«Ведмедик Жак»

Мета: активізувати рухову активність дітей під час організованої освітньої діяльності.

Дидактична гра «В гості до нас прийшов зайченя».

Мета: Продовжувати формувати у дітей уміння включатися в діалог, користуватися простими фразами, вправляти у вимові звукосполучень, спонукати і підтримувати ініціативні прояви дітей. Доставляти дітям радість від гри.

Пальчикові ігри:

«Зайка»,

«Вовк»,

«Ведмідь».

Мета: Сприяти створенню у дітей радісного настрою, привернути увагу до ритмічного звучання слів, до інтонації голосу. Продовжувати вчити наслідувальною ігрових дій.


Папка-пересування «Як виховати юного театрала» -рекомендації для батьків як правильно долучати дитину до театру.


четвер

«Казки»

Дидактична гра «Розповімо казку разом».

Мета: Виховувати у дітей почуття взаємодопомоги. Навчити дітей співвідносити міміку обличчя зі станом героя, вчити дітей правильно відтворювати послідовність появи кожного героя, усвідомити подію, попереднє їх появу.

Малювання «Котиться колобок по доріжці».

Мета: Вчити дітей малювати предмети округлої форми, зафарбовувати, не виходячи за контури. Закріпити знання змісту казки.

Дихальні вправи:

«Лисиця йде по сліду», «Зігріємо лапки»

(короткі часті вдихи і видихи носом і ротом).

Дидактична гра «Вгадай, з якої я казки? ».

Мета: Закріпити знання дітьми змісту казок, правильно називати і виділяти персонажа казки, розвивати логічне мислення у дітей.

Драматизація російської народної казки «Колобок».

Мета: Продовжувати вчити дітей брати участь в драматизації, розвивати вміння брати на себе певну роль і виконувати дії даного героя. Виховувати добрі відносини в колективі. Створення чарівної атмосфери театру.

Рухлива гра «Васька кіт».

Мета: Розвиток уваги, швидкості і спритності у дітей, вміння наслідувати звичкам тварин.

Залучення батьків до читання казок дітям в групі у вечірній час «Мамині казки»:

«Лисичка з скалочкой»,

«Снігуронька і лисиця»

(звернути увагу на різні образи лисиці в казках: хитра, добра)

п'ятниця

«Ми артисти»

Вправа на збагачення словникового запасу: «Ведмідь-ведмеді», «Заєць-зайці», «Вовк-вовки» ...

Мета: збагачувати словниковий запас, вміння утворювати іменники у множині.Ігрова вправа «Ми артисти» (імітація рухів під музику: ведмедики клишоногі, зайчика -попригайкі, мишки, лисички, конячки ....)

Мімічні вправи:

«Злий вовк» (вираз обличчя зле, брови насуплені),

«Хитра лисиця» (посміхнутися, хитро примруживши очі),

«У зайчика болять зуби» (яка страждає, сумний вираз обличчя)

Мета: розвивати вміння мімікою показувати різні емоції, стану.

Читання казки «Снігуронька і лисиця», драматизація казки за допомогою настільного театру


Мета: Вчити дітей наспівувати голосіння снігуроньки, сприяти розвитку уяви у дітей. Викликати радість і бажання допомогти головному герою казки.


Рухоме вправу «Конячка», «Зайченя», «Кицька»


Мета: Вчити дітей супроводжувати промовою свої дії, вимовляти зміст улюбленої потішки.


Бесіда з дітьми про улюблені казки.


Мета: Формувати у дітей уміння включатися в діалог, користуватися простими фразами. Викликати у хлопців радість при згадці про улюблені казки.


П оказ батьками вистави для дітей:

«Кот, півень і лисиця».

Папка-пересування

«Чого навчають казки»

додаток №2

Предметно-просторове середовище.

 1. Міні - сцена з ширмою для настільного і лялькового театру зі змінними декораціями, фоном;

 2. Ляльки Бі-Ба-Бо, пальчикові іграшки: шиті, в'язані;

 3. Фігурки для настільного театру: паперові конусні ляльки, дерев'яний настільний театр;

 4. Площинні театри (фланелеграф);

 5. Театр гумової іграшки;

 6. Магнітний театр;

 7. Театр м'якої іграшки;

 8. маски;

 9. Костюмерна з великим дзеркалом;

 10. Театр рукавичок;

 11. Кубики настроїв для самостійних ігор і ООД;

 12. Маленькі дзеркала;

 13. Дитячі музичні інструменти (шумові, ударні, клавішні, духові, струнні);

 14. Атрибути для танцювальних імпровізацій;

 15. Дидактичні ігри: «Вгадай настрій», «Театр настрою», «Склади портрет-настрій», «Конструктор настроїв»; «Герої і маски».

 16. Альбоми «Настрій»;

 17. Атрибути до дихальних вправ «Свічка», «сдуй сніжинку», «Влуч у воротики» (Дихальний Футбол), «Хто далі».

 18. Бібліотека книг з яскравими великими ілюстраціями, в т.ч. книги-розкладачки, книжки-малятка, зроблені руками дітей і батьків;

 19. DVD або проектор з підбіркою мультфільмів, театральних постановок акторів театру, і т.д.

додаток №3

Приблизний репертуар музичних композицій:

 1. «Плакса», «Злюка» і «пустунка», «Їжачок» муз. Д. Кабалевського;

 2. «Мишка з лялькою танцюють полечку», муз. М. Качурбіной;

 3. «Зайчик», муз. Л. Лядовою;

 4. «Ведмідь», «Зайці» муз. Е. Тілічеевой;

 5. «Пустунка» і «Капризуля», муз. В. Волкова;

 6. «Горобець», муз. А. Рубб;

 7. «Гра в конячки», муз. П. Чайковського;

 8. «Зайчик», рос. нар. пісня, обр. Н. Лобачова;

 9. «Плаче котик», муз. М. Пархаладзе;

 10. «Гуси», рос. нар. пісня, оброб. Н. Метлова;

 11. «Курчата», муз. А. Філіпенко,

 12. «Пташка», муз. М. Раухвергера;

 13. «Скачуть конячки», муз. Т. Попатенко;

 14. «Пташки літають», муз.Л. Баннікової;

 15. «Зайці і лисиця», муз. Е. Віхарева;

 16. «Ведмежата», муз. М. Красева;

 17. «Пташки літають», муз. Л. Баннікова;

 18. «Пташки», муз. Л. Баннікової;

 19. «Мишки», муз. Н. сушена;

 20. «Танець зайчиків», рос. нар. мелодія;

 21. «Жаба» муз. В.Рябікова;

 22. П.І. Чайковський «Хвороба ляльки», «Нова лялька»;

 23. Е. Гріг «Метелик»;додаток №4

Приблизний репертуар художньої літератури.

1. Потешки:

 • «Зайченя, потанцюємо ...»,

 • «Сорока, сорока ...?»,

 • «Тили-бом! Тили-бом! ... »,

 • «Як у нашого кота ...»,

 • «Кисонька-мурисен'ка ...»,

 • «Курочка-рябушечка ...»;

2. Казки:

 • «Колобок», обр. К. Ушинського;

 • «Вовк і козенята», обр. А. Н. Толстого;

 • «Кот, півень і лисиця», обр. М. Боголюбський;

 • «Гуси-лебеді» обр. А. Толстого, обр. А. Афанасьєва;

 • «Снігуронька і лисиця» обр. М Булатова;

 • «Бичок - чорний бочок, білі копитця», обр. М. Булатова;

 • «Лисиця і заєць», обр. В. Даля;

 • «У страху очі великі», обр. М. Сєрової;

 • «Теремок», обр. Е. Чарушина.

 • «Рукавичка»;

 • «Коза-дереза» укр., Обр. Е. Благининой;

 • «Два жадібних ведмежати», угор., Обр. А. Краснова і В, Важдаева;

 • «Лисиця-нянька», пров. з фін. Е. Сойні;

 • "Маша і Ведмідь";

 • «Лисиця і журавель»;

 • «Вовк і лисиця»;

 • «Вовк, кіт і лисиця»;

 • "Три медведі";

 • «Дурний вовк»;

 • «Зимовье звірів»;

 • «Лисиця і рак»;

 • К. Ушинський: «Мишки», «Лисиця патрикеевна», «Два козлика», «Півень та собака».

3. Поезія:

 • А. Блок «Зайчик»;

 • «Казка про розумне мишеня»;

 • К. Чуковський «Плутанина», «Крадене сонце»;

 • І.Токмакова «Ведмідь»;

 • Е. Вієру «Їжачок і барабан»;

 • П. Воронько «Хитрий їжачок»;

4. Проза:

 • К.Ушинський: «Боягузливий Ваня», «Хоробре собака», «качечки»;

 • Д. Мамін-Сибіряк. «Казка про хороброго Зайця - Довгі вуха, косі очі, короткий хвіст»;

 • Д. Хармс «Хоробрий їжак»;

 • С. Прокоф'єва «Коли можна плакати», «Казка про невихованих мишеня» (з книги «Машині казки»);

 • В. Сутеев «Три кошеняти»; А. Н. Толстой. «Їжак», «Лисиця», «Півники»;

 • Л. Муур «Крихітка Єнот і Той, хто сидить у ставку».


додаток №5

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213241.png

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213246.png

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213248.png

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213252.png

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213254.png

C: \ Users \ user \ Desktop \ Скріншот 21-02-2017 213256.png
Скачати 159.23 Kb.


Проект в другій молодшій групі дитячого садка "Граючи в театр, пізнаємо світ"

Скачати 159.23 Kb.