Скачати 10,95 Kb.

Проект «ритмопластики як інноваційний метод роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій»
Дата конвертації16.06.2017
Розмір10,95 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

Скачати 10,95 Kb.

Світлана Маколова
Проект «ритмопластики як інноваційний метод роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій»

Тип проекту: груповий, довгостроковий.

Сучасний стан суспільства, найвищі темпи його розвитку висувають все нові, більш високі вимоги до людини, в тому числі до дитини, до його знань, здібностями здоров'ю. Турбота про здоров'я дитини стала займати в усьому світі пріоритетні позиції.

Зусилля ДОУ сьогодні як ніколи спрямовані на оздоровлення дитини-дошкільника, культивування здорового способу життя. Не випадково саме ці завдання є пріоритетними в програмі модернізації російської освіти.

Актуальність проекту.

Різні види музичної діяльності дарують дітям миті чудесного людського самовираження, розвивають творчість. Дитина отримує величезне задоволення від того, що рухається під музику, складає сам! Актуальність використання проекту очевидна. Ритмопластика - це вид діяльності, в основі якого лежить музика, а руху висловлюють музичний образ. Однією з основних спрямувань ритмопластики є психологічне розкріпачення дитини. Заняття ритмопластики вдосконалюють комунікативні навички і збагачують емоційну сферу дитини.

Основу для ритмічних композицій складають прості рухи.

Ритмопластика - один з видів спорту, що сприяє розкриттю і реалізації внутрішнього потенціалу, його творчих здібностей.

Вправи ритмопластики формують правильну поставу, розвивають силу, витривалість, збільшують рухливість в суглобах, покращують координацію рухів, удосконалюють почуття рівноваги і стрибучість.

Набуваючи досвіду пластичної інтерпретації музики, хлопці опановують не тільки різноманітними руховими навичками і вміннями, досвідом творчого осмислення музики, розвиваються фізичні і комунікативні навички. Саме в цьому полягає актуальність даного проекту.

Проблема.

Працюючи з дітьми я прийшла до висновку, що сучасні діти відчувають "руховий дефіцит", так як навіть дошкільнята більшу частину часу проводять в статичному положенні (за столами, телевізорами, комп'ютерами). Це викликає стомлення певних м'язових груп, що тягне за собою порушення постави, викривлення хребта, плоскостопість, затримку вікового розвитку основних фізичних якостей: швидкості, спритності, координації рухів.

Усі батьки хочуть бачити свого малюка здоровим, веселим, гармонійно розвиненим. Тому необхідно задовольнити потребу дитини в русі.

Ось чому переді мною постала необхідність пошуку в роботі з дітьми методів системного характеру, які вплинули б на гармонійний розвиток, єдність духовного і фізичного.

Дана проблема дозволила визначити тему дослідження-«ритмопластики як інноваційний метод роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій в умовах реалізації Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти».

Мета дослідження-Розвиток і вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку за допомогою ритмопластики.

Для досягнення поставленої мети були висунуті наступні завдання:

1. Розвиток здатності сприймати музику, т. Е. Відчувати її настрій і характер, розуміти її зміст; розвиток музичного слуху, почуття ритму; музичного кругозору та музичної пам'яті.

2. Розвиток творчих здібностей, потреби самовираження в русі через музику: творчої уяви і фантазії; здатності до імпровізації.

3. Пошук інноваційних ефективних засобів охорони і зміцнення здоров'я дітей, вдосконалення розвитку рухової сфери дітей дошкільного віку на основі формування у них потреби в русі, правильної організації профілактики та оздоровлення, своєчасної корекції відхилень у стані здоров'я.

Поставлені завдання будуть успішно вирішуватися тільки при використанні відкритих педагогічних принципів і методів навчання, а саме:

Принцип доступності та індивідуальності.

Принцип поступового підвищення вимог.

Принцип систематичності.

Принцип повторюваності матеріалу.

Принцип наочності в навчанні ритмопластики і ритмічної гімнастики.

Заняття забезпечуються рядом методичних прийомів, які викликають у дитини бажання займатися. Для кожної вправи, ігри, танцю вибираю найбільш ефективний шлях пояснення даного музично-рухового завдання - це такі методи як:

• показ (попередній показ танцювальної композиції, окремих елементів, вправ);

• словесний;

• ігровий;

• розмовно - ігровий (дозволяє дитині природно проникнути в художній задум і допомагає скоординувати рухи свого тіла з характером музики);

• ілюстративно-наочний;

• аналіз і синтез танцювального матеріалу, при якому аналізується окремі частини руху, композиції і потім з'єднуються.

Педагогічна доцільність проекту.

Заняття ритмічною гімнастикою починаються з дітьми 3-4 років. Основними завданнями, які для цього віку, є: -розвиток гнучкості, пластичності, м'якості рухів, а також виховання самостійності у виконанні, спонукання дітей до творчості.

У роботі використовуються імітаційні руху, що розкривають певний настрій або заданий образ (наприклад, «хитра лисиця», «втомлена бабуся», «бравий солдат»). Діти опановують танцювальними рухами, доступними їх вікової координації-наприклад, почергове виставляння ноги на п'яту, прітопиванія ногою, «викидання ніг», напівприсідання і ін.

Вчимося орієнтуватися в просторі, самостійно знаходити вільне місце в залі, перебудовуватися в коло, ставати в пари і один за одним.

Ігровий метод надає навчально - виховного процесу привабливу форму, полегшує процес запам'ятовування і освоєння вправ, підвищує емоційний фон занять, сприяє розвитку мислення, уяви та творчих здібностей дитини.

Форма навчання.

Навчання дітей проходить на спеціально організованій діяльності у другій половині дня.

Спосіб організації - групи (до 10 осіб) з постійним складом, організовані за віковим принципом (діти від 3 до 4 років і діти від 4 до 5 років). Набір дітей в групи вільний; для всіх фізично здорових дітей, які не мають протипоказань до НСД за станом здоров'я. Діяльність проводиться 1 раз в тиждень тривалістю в 20 хвилин.

Об'єктом дослідження є ритмопластика як інноваційний метод роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій.

Предмет дослідження-сукупність методів і прийомів, засобів для розвитку рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку за допомогою ритмопластики як інноваційного методу роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій в умовах реалізації федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти.

Гіпотеза дослідження- я припускаю, що успішність розвитку і вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку за допомогою ритмопластики може бути забезпечена, якщо:

• будуть забезпечені умови, в яких дитина може вільно і без обмежень висловлювати себе, використовуючи засоби ритмічної пластики;

• буде заохочуватися спонтанність, фантазія, сприяючи саморозкриття і розвитку особистості кожної дитини;

• буде заохочуватися обговорення дитиною досягаються відчуттів, стану, усвідомлення нею себе, свого тіла.

Теоретична база досвіду:

В основу досвіду покладено програму "Ритмічна мозаїка", розроблена А. І. Буреніної, рекомендована Міністерством освіти Російської Федерації як програми виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку.

Новизна проекту полягає в тому, що за допомогою інтеграції освітніх областей «Музика», «Фізична культура», «Комунікація» здійснюється комплексний підхід до корекційно-розвивального виховання.

Цей зв'язок забезпечує формування у дітей як музично-ритмічних навичок (ритмічного, динамічного, музичного слуху, здатності розрізняти форму, характер музичного твору, музичної пам'яті, уваги, так і рухових навичок, які забезпечують узгодження засобів музичної виразності і передачу їх в різних рухах в іграх, танцях, вправах; розвиток координації рухів, вміння орієнтуватися в просторі.

Теоретична значимість полягає в тому, що в процесі систематичного використання інноваційного методу в рамках здоров'язберігаючих технологій- ритмопластики, фізичне і псіхологіческоесостояніе дітей значно поліпшується.

Практична значимість.

Інноваційний метод-рітмопластікаспособствуетразвітію і вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку. У дітей виникає потреба в самовираженні під музику. Формуються вміння виконувати рухи в різних ігрових ситуаціях.

Пізнавальна значимість ритмопластики проявляється, перш за все, в тому, що вона відображає використання здоров'язберігаючих технологій, як інноваційного методу для розвитку дітей дошкільного віку.

Умови реалізації проекту.

1. Створення предметно-просторового середовища для музично- ритмічною діяльності.

2. Методичне забезпечення програми.

3. Взаємозв'язок з сім'єю.

Очікувані результати:

В результаті реалізації проекту можуть бути відзначені наступні показники рівня розвитку дітей:

- виразність, легкість виконання руху під музику;

- вміння самостійно відображати в русі основні засоби музичної виразності;

- освоєння великого обсягу різноманітних композицій і окремих видів рухів, різних за стилем та характером;

- вміння організувати ігрове спілкування з іншими дітьми;

- здатність до імпровізації з використанням оригінальних і різноманітних рухів;

- точність і правильність виконання рухів в танцювальних і гімнастичних композиціях.

При роботі з дітьми ритмопластики у дітей поліпшується пам'ять, удосконалюються координація рухів, здатність до навчання письму. Їм під силу виконувати руху з контролем їх свідомості.Скачати 10,95 Kb.


Проект «ритмопластики як інноваційний метод роботи з дітьми дошкільного віку в рамках здоров'язберігаючих технологій»

Скачати 10,95 Kb.