Скачати 11,17 Kb.

Проект реалізації експериментальної програми «Світ відкриттів»
Дата конвертації16.04.2017
Розмір11,17 Kb.
ТипДослідно-експериментальна діяльність

Скачати 11,17 Kb.

Світлана Генералова
Проект реалізації експериментальної програми «Світ відкриттів»

У квітня 2013 року наше дошкільний заклад вступило в експеримент по апробації і впровадженню Примірної загальноосвітньої програми «Світ відкриттів». Працюючи у взаємодії з МБОУ ЗОШ №1 в рамках спадкоємності, ми вибудували безперервну модель освіти з розвитку математичних уявлень. ДНЗ на дошкільної ступені освіти реалізовувало практичний курс математики «Ігралочка» і «Раз сходинка-два сходинка», а школа - програму «шкільництві 2000 ...». В процесі взаємовідвідувань занять, уроків ми виявили, що ці програми побудовані на принципі наступності. Результативність роботи по курсу математики була високою. Вчителі початкової школи відзначали високий рівень підготовленості наших випускників. Неодноразово досвід роботи з даного курсу математики висвітлювався на районних методичних об'єднаннях, на конкурсних заходах «Учитель року», майстер-класах, відкритих заняттях, презентаціях проектів в 2008 і 2009 роках.

Всі педагоги освоїли практичний курс математики. Плюсом даних посібників були докладні методичні рекомендації (конспекти занять) і висока результативність.

Одними з перших дошкільних установ Сальського району в 2009р. ми стали впроваджувати парциальную програму художнього виховання дітей «Кольорові долоньки» І. А. Ликової. Педагоги відвідали авторський семінар по програмі і через авторів придбали комплект навчально-методичних посібників. Особливий інтерес у педагогів викликала інтеграційна основа побудови занять. Труднощами було те, що було потрібно систематичне взаємодія з батьками для підготовки матеріалів до занять. Але поступово ця взаємодія було налагоджено і батьки активно включалися в підготовку матеріалів для занять.

У 2012р. в установі стала впроваджуватися програма по театралізованої діяльності «Кукляндія» А. І. Буреніної, М. І. Батьківщиною. Передумовою її впровадження стало вивчення статей з періодичного видання «Музична палітра», інформація на курсах підвищення кваліфікації для музичних керівників. Було придбано навчально-методичний посібник і відеододаток до програми. Програма вимагала оснащення ляльками-атрибутами для театралізованої діяльності. Музичний керівник взялася за цю творчу роботу і протягом трьох років виготовила понад десяти різноманітних видів ляльок, про які ви дізнаєтеся пізніше.

Ось так протягом 6 років в установі впроваджувалися парціальні програми, які в 2012 році стали складовими програми «Світ відкриттів».

Тому, коли Управлінням освіти нашого дошкільного закладу було запропоновано вступити в експеримент по апробації і впровадженню інноваційної програми «Світ відкриттів», ми прийняли позитивне рішення про вступ в експеримент.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки Ростовської області № 267 від 16.04.2013г. ДОУ присвоєно статус обласної пілотної майданчики по апробації і впровадженню Примірної загальноосвітньої програми «Світ відкриттів».

Був розроблений проект експериментальної діяльності. У проекті визначені 3 етапу експериментальної діяльності:

1 етап (підготовчий). Його терміни квітень - серпень. 2013р.

2 етап (внедренческий). Його терміни вересня 2013р. - квітень 2016р.

3 етап (підсумковий). Його терміни травень - серпень 2016р.

1 етап (підготовчий).Його метою стало створення умов для оволодіння теоретичними основами програми. Були поставлені завдання:

1. Розробка нормативних локальних актів.

2. Створення інформаційного банку педагогічної літератури.

3. Оснащення педагогічного процесу методичними посібниками та літературою.

4. Здійснення підготовки педагогів до реалізації програми через різні форми методичної роботи: семінари, консультації, педагогічні читання.

1 етап експериментальної діяльності почався з розробки нормативно-правової бази.

Розроблено такі локальні акти ДОУ:

наказ про організацію експериментальної діяльності;

наказ про створення творчої групи з апробації та впровадження програми. На підставі наказу сформована творча група в складі 6 педагогів. Призначені відповідальні за реалізацію наступних напрямків розвитку дітей: художньо-естетичного, пізнавально-мовного, фізичного, соціально-комунікативного;

положення про творчу групу, в якому визначені завдання, порядок роботи, звітна документація;

-план роботи творчої групи, який включив в себе розробку нормативної та методичної документації, що регламентує реалізацію програми (конспектів, моделей планування, методичних рекомендацій, презентацій, проектів, а також вивчення інтернет-ресурсів.

Результатом першого етапу стало створення ресурсного забезпечення освітньої діяльності.

З 1 вересня 2013р. ДОУ вступило в 2 етап (внедренческий, який триватиме до 31.04.2016г.

Його мета: апробація і впровадження в педагогічний процес основної загальноосвітньої програми «Світ відкриттів».

Його завдання:

1. Поетапне впровадження в освітній процес змісту програми «Світ відкриттів» у всіх загальнорозвиваючих групах.

Для здійснення поставленого завдання була розроблена система роботи педагогічного колективу, яка здійснювалась за такими напрямками:

1. Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів.

2. Організаційно-методична робота.

3. Програмно-методичної забезпечення експерименту.

4. Реалізація змісту програми в експериментальних групах.

5. Планування освітньої діяльності.

6. Апробація системи моніторингу.

Підвищення професійного рівня педагогічних кадрів здійснювалося на різних рівнях: федеральному, регіональному, муніципальному в ході вебінарів, авторських семінарів, курсів підвищення кваліфікації, методичних об'єднань.

Основним напрямком роботи по реалізації програми стала організаційно-методична робота з педагогами та батьками: батьківські збори з презентацією програми «Світ відкриттів»; анкетування батьків, консультації для педагогів, теоретичні та практичні семінари, педрада, спільні дитячо-батьківські проекти ( «Безпека в побуті», «Безпечний шлях в дитячий сад»).

Методичне забезпечення педагогічного процесу також сприяло успішної реалізації програми.

В установі створена методична база для проведення експерименту. Придбано методичні комплекти: базовий, до системи моніторингу і частково додатковий комплект. Поповнена скарбничка методичних посібників.

Реалізація змісту програми в експериментальних групах.

З вересня 2013р. в експеримент вступили 3 групи загальнорозвиваючу спрямованості: 1,5-3лет, 4-5років, 5-6 років. А з вересня 2014 р. в експеримент вступили інші дві групи. Таким чином, за програмою працюють 5 груп загальнорозвиваючу спрямованості.

Протягом 2013-2014 навчального року організовувалися взаємовідвідування педагогами занять і їх аналіз. В результаті сформульовані проблеми в реалізації програми.

Педагоги нашого ДНЗ забезпечені методичним сервісом самоосвіти з використанням ІКТ: мають можливість щотижня знайомитися з матеріалами сайтів «www.sch2000 ...», «www.idcvetmir.ru» з подальшим обговоренням.

Нашими педагогами розроблені та апробовані конспекти спільної діяльності і освітніх ситуацій:

- «Математичні пригоди веселих друзів» для дітей 5-6 років, вихователь Мандрикіна Г. А.;

- «Число і цифра 8» для дітей 4-5 років, вихователь Паламар Л. Н.;

- «Безпека в побуті» для дітей 4-5 років, вихователь Паламар Л. Н.

Створені презентації з різних напрямків діяльності:

«Безпека вдома», «Організація дослідно-експериментальної діяльності», «Мій край степовий».

Планування освітньої діяльності.

Творчою групою активно вивчалася система планування освітнього процесу.

Вивчено інтегроване планування Бережновой О. В. Розроблено його зразок для впровадження в 2014-2015 навчальному році. З вересня 2014 р. впроваджується дана форма перспективно-календарного планування в усіх вікових групах.

Апробація системи моніторингу.

Одним з напрямків діяльності, яке нам вдалося освоїти - це апробація системи моніторингу у всіх експериментальних групах. Для цього був проведений семінар-практикум з навчання моніторингу.

На початок навчального року видається наказ про проведення моніторингу. Моніторинг проводиться 2 рази на рік - вересень і травень.

Моніторинг проводиться педагогами на підставі спостережень за дітьми, бесід та створення нескладних (природних) діагностичних ситуацій. Ряд параметрів оцінюють інструктор з фізичного виховання, музичний керівник, логопед. Нашими педагогами освоєна технологія роботи з таблицями моніторингу вручну і з електронною формою.

Отже, вся система роботи нашого закладу по апробації і впровадженню зразкової основної загальноосвітньої програми «Світ відкриттів» дала певні результати:

1. Підвищена професійна компетентність педагогів: 30% педагогів мають свої блоги в інтернет-мережі і публікують свій досвід роботи в них. Вони мають сертифікати та свідоцтва про публікацію методичних розробок з гендерної, пізнавальному, патріотичному вихованню, є учасниками веб-семінарів видавництва «Просвещение», журналу «Дошкільне виховання»

2. Маємо можливість мережевої взаємодії з учасниками експерименту через відвідування регіональних семінарів при ІПК і ПРО, інтернет-спілкування в групах для дошкільних працівників.

3. Створено гарне методичне забезпечення з багатьох напрямків діяльності для реалізації програми: художньо-естетичному, пізнавальному, мовному.

4. Освоєно система календарно-перспективного планування освітньої діяльності О. В. Бережновой.

5. Вихователі освоїли технологію «Ситуація» при організації освітніх ситуацій з розвитку елементарних математичних уявлень.

6. Освоєно система моніторингу досягнення дітьми планованих результатів освоєння програми «Світ відкриттів».Скачати 11,17 Kb.


Проект реалізації експериментальної програми «Світ відкриттів»

Скачати 11,17 Kb.