Проект по темі «Організація предметно-розвиваючого середовища в компенсує групі для дітей з порушеннями мови»
Дата конвертації14.07.2017
Розмір10.2 Kb.
ТипОВЗ. Обмежені можливості здоров'я

Тетяна Козирєва
Проект по темі «Організація предметно-розвиваючого середовища в компенсує групі для дітей з порушеннями мови»

Вид проекту: інформаційно-практично-орієнтований, довгостроковий

Тривалість: 4 місяці

Терміни реалізації: вересень-грудень

Учасники проекту: діти з порушеннями мови компенсує групи, вчитель-логопед, вихователі, батьки.

Вік дошкільнят на яких розрахований проект: 6-7 років, підготовча група

принципи:

- Науковості (використання ігрової та здоров'язберігаючих технологій, опора на наукові логопедичні і психофізіологічні знання)

- Практичності (подача і закріплення отриманих знань, умінь і навичок в ході практичної діяльності)

- Онтогенетический (розкриває загальні закономірності розвитку дитячого мовлення стосовно до різних варіантів дизонтогенеза)

- Облік вікових особливостей дітей (що визначає провідний вид діяльності, що стимулює психічний і особистісний розвиток дитини)

- комплексний (розгляду порушення мови з іншими сторонами психічного розвитку, включення в роботу батьків і вихователів)

- етіопатогенетичне (єдність діагностики і корекції відхилень у розвитку мови)

- Розвиваючого навчання (облік зони найближчого і актуального розвитку)

- Наочності (використання матеріалів оточення для гри, діяльності, показ дорослим використання матеріалів просторового середовища)

- Доступності (гри, посібники, книги і т. Д. Повинні знаходитися на доступному для дитини місці)

- Індивідуальний і диференційований підхід в навчанні (надання спрямованої допомоги нужденним вихованцям в організації діяльності з використання матеріалів середовища)

- мобільності (забезпечення легкої доступності та перенесення матеріалів в просторі)

- варіативність (поліфункціональність матеріалу, можливість використання матеріалу для корекції різних сторін мови, а також психічних процесів і рухової активності)

- естетичність

- здоров'язбереження (безпеку середовища)

Актуальність проекту.

В даний час переходу від функціонування логопедичних пунктів до компенсуючим групам для дітей з вадами мовлення в дошкільних освітніх установах (ДОУ) і впровадження Федеральних державних освітніх стандартів дошкільної освіти (ФГОС ДО) актуальною стає проблема організації просторового середовища для даної категорії дітей.

Мова, як провідний засіб спілкування супроводжує всі види дитячої діяльності. Від якості мови, вміння нею користуватися в грі, конструюванні, спостереженні, при безпосередній освітньої діяльності і т. Д. Залежить самооцінка, успішність діяльності дитини, його прийняття однолітками, авторитет і соціальний стан у дитячому суспільстві. Не тільки корекційні заняття з фахівцями, а й оточення дитини має сприяти розвитку мовлення дошкільнят. Просторове середовище, як система матеріальних об'єктів, створює умови для успішної соціалізації дитини з вадами мови, його особистісного розвитку відповідно віку видами діяльності.

Особлива важливість проекту обумовлена тим, що корекція мови повинна здійснюватися комплексно і систематично в умовах ДОУ і сім'ї. Оточення повинно стимулювати дитину до вираження своїх думок, почуттів, дій в мові, а також сприяти більш швидкому і ненав'язливого закріплення роботи по виправленню дефектів мовлення, що проводиться логопедом на індивідуальних і групових заняттях.

Організація просторового середовища в компенсує групі для дітей з вадами мовлення повинна бути проведена за участю не тільки логопеда і вихователів, а й батьків. Тим самим забезпечується перенесення знань батьків з організації оточення дитини в домашні умови і здійснюється профілактика симптому «покинутої дитини» *.

* Симптом «покинутої дитини» обумовлений сімейним укладом, при якому дитина змушена спілкуватися тільки з комп'ютером, телевізором, іграшками (часто вже не сприяють розвитку дитини). Батьки перекладають виховання і навчання дитини на бабусь, нянею, вихователів і т. Д.

Мета проекту: створення предметно-розвиваючого середовища для підвищення потенційних можливостей повноцінного мовного розвитку дітей.

завдання:

1. Створення сприятливих умов розвитку дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями, що відкривають можливості для їх позитивної соціалізації, їх особистісного розвитку;

2. Підвищення компетентності вихователів і батьків у питаннях організації предметно-розвиваючого середовища для дитини з порушенням мовлення;

3. Збільшення обсягу впливу і забезпечення закріплення матеріалу по корекції дефектів мовлення в умовах групи при самостійній і спільної діяльності дітей;

4. Профілактика «кабінетної мови» *;

5. Виховання любові і інтересу до художньої літератури, до корекційним занять;

6. Подолання негативізму до використання експресивної мови і логоневрозів;

7. Розвиток психічних процесів і рухової активності, що створюють базу для успішної корекції недоліків мови.

* «Кабінетна мова» - це коли дитина правильно самостійно вимовляє звуки тільки в певних умовах кабінету, під контролем вчителя-логопеда.

Етапи реалізації проекту:

I. Підготовчий етап (інформаційно-аналітичний):

Розкриття сенсу і змісту майбутньої роботи, вироблення необхідних педагогічних умов для реалізації проекту з урахуванням сучасних вимог і мовних можливостей дітей.

завдання:

1) Вивчення стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці, обґрунтувати понятійний апарат дослідження.

2) Діагностика змісту просторового середовища в групі.

3) Визначення змісту логопедичного проекту, умов його реалізації.

II. Основний етап (практичний):

Реалізація змісту проекту.

1) Тематичні виступи для вихователів «Збагачення і планування роботи з розвитку мовлення дітей в центрах групи».

2) Тематична консультація для батьків і стаття в педагогічній газеті ДОУ «Створення розвивального середовища для дитини з вадами мови».

3) Залучення батьків для створення посібників, ігор для центрів групи, що сприяють мовному розвитку. (Наприклад, артикуляційних кубиків, галявин для розвитку мовного дихання і т. Д., А також реквізиту і костюмів персонажів для сюжетно-рольових ігор.

4) Підбір художньої літератури і створення книжок-маляток для бібліотеки.

5) Підбір настільних дидактичних ігор з розвитку різних сторін мови дітей.

6) Підбір ігор для розвитку психічних процесів і рухової сфери дітей.

7) Розробка планування роботи в центрах груповий кімнати з урахуванням мовної активності.

III. Заключний етап:

Узагальнення досвіду по проекту, представлення його на педагогічній раді, батьківських зборах, методичне об'єднання логопедів району, сайті ДОУ.

Очікувані результати:

1. Ненав'язливе і міцне «привласнення» знань і умінь, придбаних дитиною в процесі практичної діяльності в спеціальних організованих умовах;

2. Розвиток всіх сторін мовлення дітей, а також паралельно психічних процесів, загальної та дрібної моторики;

3. Виховання стійкого інтересу до ігор з розвитку мовлення;

4. Усунення мовного негативізму і логоневрозів;

5. Кваліфікована і достатня організація предметно-розвиваючого середовища з урахуванням віку, особливостей дітей і здоровьесбережения;

6. Підвищення компетентності батьків в питанні мовного розвитку дітей. Залучення сім'ї до створення предметно-розвиваючого середовища в групі.

Основні ризики:

Недостатня вивченість питання організації предметно-просторового середовища в групах компенсує спрямованості для дітей з вадами мовлення в літературі і досвіді роботи в рамках ФГОС ДО.

Труднощі матеріального забезпечення предметно-просторового середовища.

Перспектива розвитку проекту:

Включити в проект розвитку просторового середовища за технологією М. Монтесорі.

Список використаної літератури:

1. Бабина Е. С. Партнерство дошкільного навчального закладу і сім'ї в логопедичній роботі - журнал Логопед - № 5, 2005.

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектна діяльність дошкільнят. М., 2010 року.

3. Волкова Л. С., Лалаева Р. І., Мастюкова Є. М. Логопедія. ВЛАДОС. М., 2008.

4. Євдокимова Е. С. Технологія проектування в ДОУ. Сфера. М., 2005.

5. Кисельова Л. С. Проектний метод у діяльності дошкільного закладу. Арті. М., 2005.

6. Поваляєва М. А. Довідник логопеда. Фенікс. Ростов н / Д., 2007.

7. Фадєєва Ю. А., Жиліна І. І. Освітні проекти в групі для дітей з ОНР. М., 2012.

8. Крилова Н. І. здоров'язберігаючих простір в ДНЗ. Учитель. Волгоград. 2009.

Проект по темі «Організація предметно-розвиваючого середовища в компенсує групі для дітей з порушеннями мови»