Проект по театралізованої діяльності «Діти і театр»
Дата конвертації02.04.2017
Розмір4,51 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Світлана Шипілова
Проект по театралізованої діяльності «Діти і театр»

Автори проекту: Шипілова Світлана Володимирівна та Петрученя Ірина Миколаївна.

Вид проекту: творчий

За складом учасників: груповий

Склад учасників: діти молодшого віку, вихователі групи

По термінах реалізації: короткостроковий (березень - квітень)

Плановані результати проектної діяльності: розвиток творчих і артистичних здібностей дітей, підвищення самооцінки, впевненості в собі.

актуальність

Театр - один з найдоступніших видів мистецтва для дітей, що допомагає вирішити багато актуальних проблем реалізації змісту освітніх галузей. А саме пов'язані з:

- розвитком комунікативних якостей особистості (вербальні і невербальні види спілкування);

- вихованням волі, розвитком пам'яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови;

- формуванням естетичного смаку та ін.

Але найголовніше, що театральна діяльність сприяє розвитку у дитини загальнолюдської здатності до міжособистісної взаємодії, творчості в будь-якій області, допомагає адаптуватися в суспільстві, відчути себе успішним, т. Е сприяє розвитку інтеграційних якостей особистості, закладених в ФГОС.

принципи:

-Принцип безперервності освіти;

-Принцип системності;

-Принцип розвиваючого навчання;

-Принцип інтеграції освітніх областей.

Проект має на меті:

розвиток творчих і комунікативних здібностей дітей молодшого дошкільного віку засобами театрального мистецтва.

Завдання проекту:

-Пріобщіть дітей до театральної культури.

-Розвивати вміння висловлювати свої почуття через вербальні та невербальні засоби спілкування.

-Створити умови для прояву самостійності і суб'єктивної позиції в театралізованій діяльності засобами стимулювання інтересу до творчості та імпровізації в процесі втілення образу.

-Формувати вміння розуміти головну ідею літературного твору.

-сприяти розвитку виразності, точності, ритмічності в рухах.

-Розвивати здатність вільно і розкуто триматися при виступі.

Етапи реалізації проекту

• Підготовчий етап

Вибір твору відповідно до вікових особливостей дітей (зі зрозумілою для дітей моральної ідеєю, динамічними подіями, з персонажами, наділеними виразними характеристиками)

Мотивування дітей на театралізовану діяльність (введення в проблему)

• Практичний етап

На основі проведених бесід, розгляд ілюстрацій, спостережень - формування уявлень про театр, підведення до розуміння специфіки акторської мистецтва

Знайомство дітей з російською народною казкою

Виразне читання обраної казки для інсценування.

Бесіди з дітьми за змістом казки.

Складання словесних портретів персонажів.

Малювання ілюстрацій до твору.

Обговорення кандидатур на ролі персонажів.

Обговорення декорацій і костюмів, їх придбання та виготовлення.

Робота з провідними; знайомство зі вступом.

Робота з артистами: виразне читання, ігрові руху, міміка, знайомство з малюнком танців.

Індивідуальна робота по ролям.

Робота над окремими епізодами.

Робота над виразністю мови і справжністю поведінки в сценічних умовах;

Репетиції окремих моментів в різних складах з деталями костюмів і реквізиту, музичним оформленням.

Репетиція всієї вистави з елементами костюмів, реквізиту та декорацій

• Презентаційний етап

Організація виставки дитячих робіт за казкою «Теремок»

Показ вистави вихованцям дитячого садка;

Показ вистави батькам.

Використана література:

• Бочкарьова Л. П. Театрально-ігрова діяльність дошкільнят. Методичний посібник для фахівців з дошкільної освіти. -Ульяновск, ІПКПРО, 1993

• Доронова Т. Н., Доронова Е. Г. Розвиток дітей в театралізованій діяльності. -М, 1997.

• Євдокимова Е. С. Технологія проектування в ДОУ. -М.: ТЦ Сфера, 2006

• Мигунова Е. В. Театральна педагогіка в дитячому садку. -М .: ТЦ Сфера 2009

Проект по театралізованої діяльності «Діти і театр»