• Прикріплені файли

 • Скачати 10,11 Kb.

  Проект по формуванню навичок культурного поведінки у дітей за допомогою театральної діяльності «Граємо в театр»
  Дата конвертації05.04.2017
  Розмір10,11 Kb.
  ТипДитячі ігри

  Скачати 10,11 Kb.

  Марина Ряховская
  Проект по формуванню навичок культурного поведінки у дітей за допомогою театральної діяльності «Граємо в театр»

  Проект: «Граємо в театр»

  Шановні колеги представляю вашій увазі проект педагогічної діяльності. Мета проекту - формування культури поведінки у дітей середнього дошкільного віку засобами театралізованої діяльності.

  Завдання даного проекту були спрямовані на формування: культури діяльності дошкільнят, правил поведінки в суспільстві, культурно - гігієнічних навичок.

  Кожна з перерахованих завдань реалізовується протягом всієї педагогічної роботи, яка проводиться в тісному взаємозв'язку з освітньо - виховним процесом.

  Я вважаю, що формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей і орієнтирів, серед яких: доброта, любов до близьких, терпимість до оточуючих, є одним із головних завдань виховання підростаючого покоління. Навчити дитину скрізь і в усьому поважати суспільство в цілому і кожного його члена окремо, ставиться до них так, як він ставиться до себе і щоб інші також ставилися до нього.

  В даний час нерідко спостерігається протиріччя між теоретичними знаннями дітей і практичною поведінкою в колективі. Один із шляхів вирішення цієї суперечності, на мій погляд полягає в різній практиці правильної поведінки, яка немислима без ігрової діяльності.

  У зв'язку з цим виникає проблема - як сформувати у дітей навички культурного поведінки. У наші дні найбільш гостро постають проблеми моральності. Людська байдужість, хамство, втрата моралі, невміння спілкуватися один з одним породжують багато бід.

  Виховні можливості театралізованої діяльності величезні: її тематика практично необмежена і може задовольнити будь-які інтереси і бажання дитини. Беручи участь у театралізованій діяльності, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті через образи, фарби, звуки, а вміло поставлені питання спонукають думати, аналізувати, робити висновки і узагальнення. В процесі роботи над виразністю реплік персонажів, власних висловлювань непомітно активізується словник дитини, удосконалюється звукова культура мови. Виконувана роль, особливо вступ в діалог з іншим персонажем, ставить дитину перед необхідністю ясно і зрозуміло висловлюватися. При підготовці дітьми вистави або процес сприйняття його спонукає дітей до активної роботи: від співчуття до співпереживання і до сприяння, викликає наслідування улюбленим героям, їх поведінки, діти вчаться домовлятися і правильно вести себе в колективі. Це залишає глибокий слід в емоційному досвіді дитини і впливає на його поведінку і характер взаємодії з навколишнім світом. Театральне мистецтво близьке і зрозуміле дітям, адже в основі театру лежить гра. Театралізована гра і гра дитини виходять з однієї і тієї ж умовності і фокусують в собі дійсність в тій самій мірі, в якій кожен бачить її і в який здатний її висловити.

  Таким чином, театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічні завдання, що стосуються формування культури поведінки. Вона також є невичерпним джерелом розвитку почуттів, переживань і емоційних відкриттів дитини, прилучає його до духовного багатства. Твори мистецтва змушують хвилюватися, співпереживати персонажам і подіям, і «в процесі цього співпереживання створюються певні відносини і моральні оцінки, просто повідомляються і засвоювані» (В. О. Сухомлинський). Отже, театралізована діяльність є найважливішим засобом розвитку емпатії - умови, необхідного для організації спільної діяльності дітей.

  Якщо використовувати різноманітні можливості театралізованої діяльності, то це призведе до успішного соціально - особистісного розвитку дітей. Театралізовані ігри дають дітям можливість застосувати отримані знання, проявити творчість в різних видах діяльності.

  Проект розділений на 3 етапи:

  I етап - підготовчий: включає в себе постановку цілей, завдань, визначення методів і прийомів роботи, попередня робота з дітьми, вибір обладнання та матеріалу, вивчення методичної літератури з даної теми: Курочкіна І. Н. «Етикет для дошкільнят», Безгина О. Ю. «Мовний етикет старших дошкільників», Лаврентьєва Г. П. «Культура спілкування дошкільнят» і ін.

  Робота з батьками:

  - Провела консультацію для батьків на тему «Вплив театралізованої діяльності на розвиток дитини» з метою познайомити батьків з планом проекту, виховними можливостями театральної діяльності.

  - Попросила допомогти підібрати художню дитячу літературу для обговорення з дітьми, різних ситуацій: Шалаєва Г. П, Журавльова О. М, Сазонова О. Г. «Правила поведінки для вихованих дітей», Шоригіна Т. А. «Ввічливі казки» та ін. )

  - Провела з ними семінар-практикум, де розповіла, як пояснити дитині поняття «громадські місця»; «Суспільство». Громадські місця - це транспорт, в якому ми кожен день їздимо. Це театри, концертні зали, музеї, кафе і т. Д. Пояснила, як вчити і помістила правила в папку - пересувку.

  II етап - основний:

  На цьому етапі проводила:

  1) бесіди з дітьми про театр з метою знайомства дітей з видами театру, розвивати інтерес до театральної діяльності, познайомити з правилами поведінки в громадських місцях;

  2) Читання казок з метою вчити дітей оцінювати вчинки героїв, висловлювати своє ставлення до них;

  3) Вправи для розвитку мови і інтонації: «Різні голоси» з метою розвивати зв'язну образну мову, вчити користуватися інтонаціями, що виражають основні емоції. Поповнювати словниковий запас дитини. Виховувати культуру мовного спілкування;

  4) Вправи для розвитку виразної міміки, елементів пантомимики, уяви: «Розмова по телефону», «Вірші без слів», «Сніговик тане», з метою удосконалювати виконавські вміння дітей у створенні художнього образу, використовуючи ігрові, пісенні, танцювальні елементи.

  5) Вправи для соціального, емоційного розвитку дітей, окремі вправи з етики: «Розмова по телефону», «Компліменти».

  6) Театральні етюди з метою підтримувати прагнення дітей самостійно шукати виразні засоби для створення образу персонажа, використовуючи рух, позу, міміку, жест.

  III етап - узагальнюючий (заключний).

  Показ театралізованих вистав для молодших дошкільнят і на святкових виставах.

  Для проведення аналізу сформованості у дітей навичок культурної поведінки використовувала систему критеріїв і показників по Л, М, Шіпіцін.

  1. Прояв культури діяльності в поведінці дитини на заняттях, в іграх, під час трудових доручень.

  2. Культура спілкування передбачає виконання дитиною норм і правил спілкування з дорослими і однолітками.

  3. Культурно - гігієнічні навички і звички.

  Грунтуючись на даних умовах і показниках були виділені наступні характеристики культури поведінки:

  Низький рівень характеризується тим, що поведінка дитини нестійкий, хоча має уявлення про правила культури поведінки, відчуває труднощі в спілкуванні, слабо орієнтується в емоційних станах оточуючих, спостерігаються часті прояви негативної поведінки.

  Середній рівень - поведінка і спілкування дитини позитивно спрямовані, він має уявлення про правила культури поведінки і виконує їх в звичній обстановці. Так само уважний до емоційного стану інших, проявляє співчуття.

  Високий рівень - поведінка і спілкування дитини стійке, позитивно спрямоване. Дитина добре орієнтується в правилах культури поведінки. Тактовний, охоче вступає в спілкування. Правильно розуміє емоційний стан інших, активно висловлює готовність допомогти.

  Всі показники на початок і кінець проектної діяльності відображені в даній діаграмі.

  Виконана робота дозволила привернути увагу дітей до вміння делікатно і попереджувально відноситися до оточуючих людей, вести себе в залежності від вимог і конкретної обстановки. Діти поступово ставали більш стриманими в прояві негативних емоцій, зменшилися випадки негативного поведінки по відношенню до однолітків і дорослим, в тому числі батькам. Заняття допомогли багатьом подивитися на себе з боку.

  Діти стали більш уважними на заняттях і під час бесід з ними, більш товариськими в іграх. Покращився їхній емоційний стан, що негайно позначилося на результатах їх фізичного здоров'я. Мова дітей стала більш подібною, в ній з'явилися прислів'я, приказки.

  Така робота ще раз довела: міцно засвоюються тільки ті знання, які «здобуті» самостійно. Іншими словами, те, що дитині просто повідомляють, може пройти повз його свідомість; то, до чого він додумався сам (його власне «відкриття», залишається назавжди.

  Прикріплені файли:

  prezentacija-26-01_lc5vd.pptx | 2437,4 КБ | Завантажено: 7


  Скачати 10,11 Kb.


  Проект по формуванню навичок культурного поведінки у дітей за допомогою театральної діяльності «Граємо в театр»

  Скачати 10,11 Kb.