• Етапи здійснення проекту

 • Скачати 11.39 Kb.

  Проект «Перші кроки до здоров'я» для дітей старшого дошкільного віку
  Дата конвертації01.08.2019
  Розмір11.39 Kb.
  ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

  Скачати 11.39 Kb.

  Тетяна Сидорова
  Проект «Перші кроки до здоров'я» для дітей старшого дошкільного віку

  Автор проекту: Сидорова Тетяна Олександрівна

  актуальність:

  У сучасному світі, в епоху XXI століття, пред'являються нові, більш високі вимоги до людини, в тому числі і до дитини, до його здоров'ю і знань. Постійно подальше посилення впливу на організм дитини різноманітних негативних факторів навколишнього середовища призводить до погіршення стану здоров'я, до зниження розумової і фізичного стану дітей. Турбота про здоров'я дитини стала займати в усьому світі пріоритетні позиції. Адже від стану здоров'я людини залежить якість і тривалість його життя. Гарне здоров'я, отримане в дитинстві, служить фундаментом для загального розвитку людини.

  Але треба визнати, що в сучасному суспільстві пріоритетним стає інтелектуальний розвиток дитини. Сьогодні діти тривалий час сидять біля телевізорів, а багато заняття не вимагають активних рухів: читання книг, ручна праця, малювання, ліплення. На зміну захоплюючим колективним іграм прийшли комп'ютерні. Зниження рухової активності порушує процеси нормального розвитку, веде до зміни обміну речовин. Рухова діяльність тонізує центральну нервову систему дітей, під час руху відбувається активізація нервових клітин усіх областей кори головного мозку, підвищується обмін речовин, посилюється виділення гіпофізом гормону росту. Активна м'язова робота знижує нервову напругу, послаблює вплив негативних емоцій. Недостатня ж м'язова активність уповільнює психічний розвиток дитини.

  Аналіз досліджень з питань розвитку рухових здібностей і якостей дітей свідчить, що майже у 40% старших дошкільників рівень розвитку рухових здібностей нижче середнього. Недостатня фізична активність дітей, особливо в період активного росту, коли прискорений розвиток скелета і м'язової маси не підкріплюється відповідною тренуванням систем кровообігу і дихання, є однією з причин погіршення їх здоров'я, зниження життєвого тонусу.

  Головне завдання у вирішенні цієї проблеми домогтися підвищення самостійної рухової діяльності дітей, яка розвивається різними засобами. Одним з таких засобів є нестандартне обладнання.

  Мета проекту:

  Розвиток самостійної рухової діяльності дітей за допомогою використання нестандартного обладнання.

  Завдання проекту:

  • розширення рухових можливостей дитини;

  • ознайомлення дітей з нестандартним фізкультурним обладнанням;

  • зміцнення здоров'я дітей, за допомогою використання нестандартного обладнання;

  • формування у дітей інтересу до самостійного використання різноманітного фізкультурного обладнання;

  • розвиток позитивної мотивації у дітей і їх батьків до занять спортом, здорового способу життя.

  Тривалість проекту: 6 місяців

  Технологічність: даний проект може бути використаний в будь-якому дошкільному закладі.

  Спрямованість проекту: пізнавально-оздоровча.

  Освітня область: «фізичний розвиток».

  Області інтеграції: «фізичний розвиток»; «Соціально-комунікативний розвиток»; «Пізнавальний розвиток»; «Мовленнєвий розвиток»; «Художньо-естетичний розвиток».

  Учасники проекту: діти старшого дошкільного віку, педагоги, батьки.

  Етапи здійснення проекту

  1 етап. організаційний

  - Обговорення цілей і завдань проекту.

  - Складання плану роботи.

  - Викликати інтерес до проекту всіх його учасників.

  2 етап. підготовчий

  - Залучити батьків до збору матеріалів, для виготовлення нестандартного обладнання.

  - Підібрати фотоматеріали, ілюстрації, літературу з відповідної тематики.

  - Надати інформаційну та методичну допомогу педагогам і батькам.

  - Спільний пошук інформації по темі.

  - Виготовлення нестандартного обладнання.

  - Розробка рекомендацій щодо його використання (картки, схеми).

  - Виявлення рівня розвитку самостійної рухової діяльності дітей.

  3 етап. Основний

  - Проведення з дітьми бесід: «Будь здоров»; «Ростемо сильними і спритними»; «Вітаміни - кращі друзі спортсменів»; «Бігай, стрибай і грай».

  - Навчання дітей використанню нестандартного обладнання в самостійної рухової діяльності.

  - Конкурс серед батьків на краще і багатофункціональне нестандартне обладнання.

  - Внесення обладнання в групу і його обігрування з дітьми.

  - Самостійна діяльність дітей з нестандартним обладнанням.

  - Ігрова вправа «Придумай сам - навчи друга» (метод творчих завдань).

  - Проведення фізкультурних дозвілля, розваг, змагань, естафет з використанням нестандартного обладнання.

  - Фотосесія «Як ми вміємо займатися фізкультурою».

  - Проведення консультації для батьків з використання нестандартного обладнання в домашніх умовах.

  4 етап. заключний

  - Виявити динаміку рівня розвитку самостійної рухової діяльності дітей.

  - Розробка методичних рекомендацій з виготовлення та використання нестандартного обладнання.

  - Проведення фізкультурного свята «День здоров'я» із залученням батьків.

  - Фото - газета «Ми спортсмени».

  - Презентація проекту по виконану роботу.

  - Оголошення подяки сім'ям, які брали участь у проекті.

  Очікувані результати:

  • розвиток фізичних і спортивних якостей у дітей, збагачення рухового досвіду, підвищення рухової діяльності;

  • розвиток пізнавальної активності, творчих здібностей, комунікативних навичок у дітей;

  • прояв інтересу до занять фізкультурою і спортом;

  • формування у всіх учасників проекту індивідуального стилю здорового поведінки;

  • вміння самостійно використовувати нестандартне обладнання для підвищення рухової діяльності;

  • зниження захворюваності дітей.

  Провівши діагностику, нами було виявлено, що частина дітей малоактивні, а решта багато і безцільно бігають. Було прийнято рішення поліпшити рухову діяльність дітей за допомогою нестандартного обладнання.

  Нами була поставлена ​​задача, наповнити групу недорогим, нестандартним, багатофункціональним обладнанням і інвентарем, які відповідають естетичним, ергономічним, санітарно-гігієнічним вимогам і нормам.

  Для виготовлення обладнання було залучено самі діти, чим викликало більший інтерес до його використання. Використання карток і схем полегшило використання дітьми нестандартного обладнання.

  Проведення бесід з дітьми сприяло придбання та закріпленню знань про здоровий спосіб життя.

  Також, проводячи конкурс серед батьків, нами переслідувалася мета долучити батьків до здорового способу життя.

  Проведення фізкультурних дозвілля, фото - сесії дітьми сприймалися дуже добре, ніж викликало все більший інтерес до нестандартного обладнання.

  Обладнання, що використовується було барвисто оформлено, багатофункціональне, що сприяло залученню уваги, створювало у дітей інтерес, сприяло розвитку самостійної рухової діяльності. У виготовленні багатьох посібників брали участь діти.

  Для знайомства з новим обладнанням використовувалися наступні методи і прийоми: внесення обладнання; питання до дітей: «Як можна використовувати це обладнання?»; обігрування і показ; варіанти ускладнень. Наприклад «Сонечко» - зшите з матеріалу зі знімними промінчиками набитими поролоном, вносилося в другу половину дня. Для його обігравання нами використовувався метод творчих завдань, пропонувалося дітям самим придумати варіанти його використання. У деяких дітей це викликало утруднення, не всі діти могли придумати завдання.

  Щоб допомогти дітям, пропонувала придумати завдання на ускладнення разом або за допомогою інших дітей. Для розвитку самостійності в рухової діяльності використовувалися наступні методи і прийоми:

  • алгоритм виконання завдань;

  • інструктаж;

  • допомога іншої дитини;

  • поради;

  • спільне придумування завдань;

  • з'єднання з дітьми, що мають високий рівень.

  В процесі застосування нестандартного обладнання використовувалися опосередковані прийоми керівництва, спрямовані на розвиток самостійної рухової діяльності дітей:

  • внесення карток і схем з вправами;

  • обігрування посібників дітьми самостійно;

  • метод творчих завдань;

  • заохочення цікавих починань дітей.

  Ефективним прийомом керівництва самостійною руховою діяльністю дошкільнят, на нашу думку, є порада, рекомендація. У доступній формі педагог може порадити вибрати ту чи іншу фізкультурний обладнання, стежити за тим, щоб чергувалися різні види рухів, а також за тим, щоб рухова активність дітей була б то великий, то середній, то малої.

  Мотивація до самостійної рухової діяльності посилюється, якщо обладнання призначається для колективного використання. Прагнули об'єднувати дітей, що займаються поруч, так як відомо, що тривалість та інтенсивність рухової діяльності зростає в спілкуванні.

  Список літератури

  1. Адашкевічене, Е. Й. Спортивні ігри та вправи в дитячому садку [Текст]: Книга для вихователів дитячого садка / Е. Й Адашкевічене. - М.: Просвещение, 2014. - 124c /

  2. Васильєва, І. Розвиток основних рухів в самостійної діяльності дітей [Текст] / І. Васильєва // Дошкільне виховання. 2015 року, №7. - с. 18.

  3. Голубєва, Г. Н. Проблема фізичного виховання дітей раннього віку з дошкільному навчальному закладі на сучасному етапі та рівні рухової активності [Текст] // Здоров'я та фізична розвитку в дошкільному навчальному закладі: проблеми та шляхи оптимізації. Матеріали Всеросійської наради. - М.: Гном, 2001. - С. 18-31.

  4. Демидова, Е. Організація самостійної рухової активності дітей [Текст] / Є. Демидова // Дошкільне виховання - 2017. - №1. - С. 28-32.

  5. Як стати сильним і витривалим [Текст] / Є. М. Литвинов, Л. Є. Любомирський, Г. Б. Мейксон. - М.: Просвещение 2009 - 64с.

  6. Коровіна, Л. М. Удосконалення рухових навичок у дітей у вправах і іграх з використанням елементів змагань і творчих завдань [Текст] / Л. М. Коровін; під ред. А. В. Кенеман, М. Ю. Кістековой, Т. І. Осокіна. - М.: Наука, 2002. - 176с.

  7. Люблінська, А. А. Виховання самостійності у дітей [Текст] / А. А. Люблінська // Дошкільне виховання. - 2013. - №2. - С. 66-72.

  8. Осницький, А. К. Психологія самостійності [Текст]: методи дослідження та діагностика / А. К. Осницький. - Москва - Нальчик: Издат-во «Ельфи», 2016. - 384с.

  9. Рунова, М. Рухова активність старших дошкільників і її регулювання [Текст] / М. Рунова // Дошкільне виховання. - 1984, №3. - с. 16.

  10. Рунова, М. А. Забезпечення рухової активності дітей на прогулянці [Текст] / М. Рунова // Дошкільне виховання. - 2013.- №8. - с. 35.

  11. Силіна, О. Рухова активність і стан здоров'я дошкільника [Текст] / О. Силіна // Дошкільне виховання, 2015 року, №10 - с. 17.

  12. Степаненкове, Е. Я. Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини [Текст] / Е. Я. Степанкова. - М.: Изд. центр «Академія», 2015 г. - 368с.  Скачати 11.39 Kb.


  Проект «Перші кроки до здоров'я» для дітей старшого дошкільного віку

  Скачати 11.39 Kb.