Скачати 11,65 Kb.

Проект «Музичні гри як засіб пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку»
Дата конвертації04.04.2017
Розмір11,65 Kb.
ТипДитячі ігри

Скачати 11,65 Kb.

Лариса Степанова
Проект «Музичні гри як засіб пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку»

1. Актуальність.

Федеральні освітні вимоги визначають гру як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку.

Великі педагоги, такі як А. С. Макаренка Н. К. Крупської, А. П. Усова стверджували, що гра повинна бути формою організації життя і діяльності дітей в дитячому садку, так як гри виконують різні функції: освітню, організуючу, виховну.

«Як форма організації життя і діяльності дітей гра повинна мати своє певне місце в розпорядку дня і в педагогічному процесі в цілому».

Гра - один з тих видів дитячої діяльності, які використовує педагог з метою виховання і навчання дошкільнят. У грі дитина розвивається як особистість, у нього формуються ті якості і сторони психіки, від яких згодом будуть залежати успішність його навчальної і трудової діяльності, його відносини з людьми. У житті дошкільника гра займає сильні позиції розвиваючої і розвивається діяльності, а за умови методично коректного ставлення до неї здатна стати універсальним засобом, що забезпечує широкий комплекс психолого-педагогічних впливів на процеси розвитку, навчання і виховання дітей. В сучасних умовах робиться особливий акцент на роль гри у формуванні пізнавальної активності і розвитку творчих здібностей дітей, розвитку вміння самостійно здобувати знання.

Музика є одним з ефективних засобів вираження мовного розвитку дітей, які організовують і керівним початком. Під впливом музичних вправ, ігор, за умови використання правильно підібраних методів і прийомів позитивно розвиваються психічні процеси і властивості особистості, формується емоційна сфера, чистіше і грамотніше стає мова.

Різні види музичних ігор по-своєму впливають на пізнавально-мовленнєвий розвиток дошкільників. Особливе значення мають дидактичні ігри, що допомагають розвинути ритмічну, темброву сторони мови, виразність, пам'ять, увагу. Ігри на розвиток почуття ритму широко використовуються в корекційній роботі по усуненню порушень мовлення.

Театралізовані ігри дозволяють сформувати у дітей не тільки правильну модель поведінки в сучасному світі, підвищити загальну культуру дитини, познайомити його з дитячою літературою, музикою, образотворчим мистецтвом, розкрити творчий потенціал самої дитини, а й збагатити й активізувати словник дітей, дати зразки використання граматичних конструкцій , розвинути звукову сторону і зв'язну мову.

У театралізованій грі діти знайомляться з почуттями, настроями героїв, освоюють способи емоційного вираження, знайомляться з навколишнім світом через образи, фарби, звуки, які сприяють розвитку психічних процесів, якостей і властивостей особистості - уяви, самостійності, ініціативності, емоційної чуйності, комунікативності.

У грі - драматизації відбувається вдосконалення діалогів і монологів, освоєння виразності мовлення. Дитина прагне пізнати власні можливості в перевтіленні, у пошуку нового і в комбінаціях знайомого. В цьому проявляється особливість гри -драматізаціі як творчої діяльності, діяльності, сприяє розвитку мовлення дітей.

У рухливих і хороводних іграх створюються сприятливі умови для розвитку пам'яті, уваги, уяви.

Ігри -експеріменти дають дітям можливість навчитися бачити проблему, вирішувати її, аналізувати і зіставляти факти, робити висновки і добиватися результату.

Всі види музичних ігор сприяють уточненню знань дітей, розширення і активізації словникового запасу, засвоєнню значень слів як конкретного, так і узагальненого характеру, вмінню використовувати засвоєні слова в активній мові.

А музичні ігрові технології К. Орфа дозволяють вирішувати проблеми розвитку мовлення дошкільнят в комплексному підході.

Таким чином, музичні ігри мають велике значення в пізнавально-мовному розвитку дітей дошкільного віку.

Уміння грати виникає у дитини не шляхом автоматичного перенесення в гру засвоєного в повсякденному житті, а в процесі залучення до гри. Тому потрібно вчити дітей грати. Усвідомлюючи важливість даної проблеми, я розробила проект «Музичні гри як засіб пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку», що передбачає реалізацію освітньої галузі «Музика» в рамках програми по експериментальної діяльності ДНЗ.

2. Мета і завдання:

Мета експериментальної діяльності: створення оптимальних умов для формування навичок музично -Ігровий діяльності, що сприяють пізнавально-мовному розвитку дошкільнят.

Її досягнення стає можливим через рішення наступних завдань:

Сформувати інтерес дітей до музичної грі як способу пізнання і спілкування.

Збагатити музично-ігровий досвід дошкільнят для розвитку пізнавальної активності в самостійної діяльності.

Розвинути комунікативні якості дітей, творчі здібності в процесі оволодіння ігровими уміннями і навичками.

Систематизувати знання педагогів з організації музично -Ігровий діяльності, підвищити їх педагогічну компетентність.

Розробити і впровадити систему взаємодії з батьками та соціальним оточенням по пізнавально-мовному розвитку.

Створити предметно - розвиваюче музичну середовище, яке сприятиме пізнавально-мовному розвитку дошкільників, відповідно до ФГТ.

3. Плановані результати:

Сформовано інтерес дітей до музичним ігор як способу пізнання і спілкування.

Діти активні, застосовують музично -Ігровий досвід у самостійній діяльності.

Розвинені комунікативні якості, творчі здібності вихованців.

Педагоги використовують музичні ігри для пізнавально-мовного розвитку дошкільнят.

Розроблено та впроваджено систему взаємодії з батьками та соціальним оточенням по пізнавально-мовному розвитку вихованців.

Організовано предметно розвиваюча музична середовище, що сприяє пізнавально-мовному розвитку дітей, відповідно до ФГТ.

4. Етапи дослідно - експериментальної діяльності

Підготовчий етап (вересень - грудень 2012р.)

Вивчення нормативних документів, психолого-педагогічної та методичної літератури

Аналіз наявних умов для реалізації проекту.

Постановка мети і завдань, складання плану роботи.

Практичний етап (січень 2013 р - листопад 2013)

Реалізація плану заходів проекту.

Створення банку методичних матеріалів

Впровадження в освітній процес ігрових технологій.

Заключний етап (грудень 2013).

Аналіз і узагальнення результатів роботи.

5. Етапи реалізації проекту

Етапи Зміст діяльності Строки

Підготовчий етап

Вироблення функціонального уявлення про проблему, предмет експерименту.

Вибір теми. Вересень - грудень

2012 р

Вивчення науково-методичної літератури з теми проекту.

Підбір критеріїв та проведення первинного моніторингу, аналіз отриманих даних.

Постановка мети, завдань, розробка поетапного плану роботи.

Комплектування фонду довідкових посібників та інформаційних матеріалів.

Внесення коректив в календарний, комплексно-тематичний і перспективний плани

Практичний етап Випуск газети «Музична капель» Протягом проекту

Створення предметно розвиваючого музичного середовища, що сприяє пізнавально-мовному розвитку дітей.

Картотека «Розвиваючі музичні ігри» Січень

2013 р

Майстер-клас «Ігрові технології К. Орфа»

Виступ на семінарі «Гра як засіб пізнавально-мовного розвитку» на тему: «Використання рухливих ігор в пізнавально - мовному розвитку дітей дошкільного віку» Лютий

2013 р

Створення ігротеки «Сюжетно-рольові та дидактичні ігри» Березень

2013 р

Консультація «Музичні гри для всієї родини»

Відкрита ігрова НСД «Музичні іграшки» Квітень

2013 р

Виступ на педраді бліц-турнірі «Ігрові технології» на тему: «Використання ігрових технологій в роботі музичного керівника» Травень

2013 р

Розвага «Подорож в« Грай-місто »Вересень

2013 р

Проект «Ігри наших бабусь»

Створення інформаційного стенду «Розвиваємо мова засобами музики» Жовтень

2013 р

Створення банку методичних матеріалів. Підбірка пальчикових ігор. Листопад

2013 р

День відкритих дверей «Пізнаємо, граючи» Листопад

2013 р

заключний етап

Діагностика освітнього результатами грудня

2013 р

Проведення моніторингових досліджень;

Узагальнення ходу і результатів експерименту

розробка методичних рекомендацій

проведення узагальнюючого семінару

зміст моніторингу

Критерії Показники Методи

Підвищення якості ігрової діяльності - інтерес дітей до музичним ігор;

- пізнавально -речевая активність в музичних іграх;

- взаємодія з однолітками в ігровій діяльності;

- застосування музично -Ігровий досвіду в самостійній діяльності;

- творча активність. Спостереження, бесіда, ігрова діяльність.

Підвищення професійної компетенції педагогів - Використання музичних ігор для пізнавально-мовного розвитку дошкільнят;

- Узагальнення досвіду експериментальної діяльності;

- використання ігрових та інноваційних технологій. Спостереження, анкетування, виступ, аналіз.

Взаємодія з батьками і соціальним оточенням по пізнавально-мовному розвитку вихованців. - задоволеність батьків експериментальної діяльністю;

- активна участь в освітньому процесі;

- психолого-педагогічна компетентність батьків у питаннях організації ігрової діяльності;

- наявність системи взаємодії з соціумом по пізнавально-мовному розвитку.Анкетування, інтерв'ювання, опитування, спостереження.

Удосконалення предметно розвиваючого ігрового середовища. - наявність розвиваючих ігор, іграшок за віком;

- наявність різних методичних посібників;

- відповідність предметно развіваюшаяся середовища вимогам ФГТ і СанПіН. Спостереження, аналіз, порівняння.Скачати 11,65 Kb.


Проект «Музичні гри як засіб пізнавально-мовного розвитку дітей дошкільного віку»

Скачати 11,65 Kb.