Скачати 24,41 Kb.

Проект міні-музею «Казка в гості до нас поспішає»
Дата конвертації16.06.2017
Розмір24,41 Kb.
ТипМузеї в дитячому саду. Міні-музеї в групах

Скачати 24,41 Kb.

Олена Гур'янова
Проект міні-музею «Казка в гості до нас поспішає»

Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад

Воротинського дитячий сад №2 «Світлячок»

Проект міні-музею «Казка в гості до нас поспішає»

Педагог: Гур'янова Е. Ю.

п. Воротинец, 2014р.

зміст

1. Аспекти музейної діяльності

2. Положення

3. Паспортні дані міні-музею

4. План роботи зі створення музею

5. Характеристика міні-музею

6. Тематичний план проведення занять в міні-музеї

7. Перспектива розвитку міні-музею

АСПЕКТИ МУЗЕЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Усім дорослим хочеться, щоб діти виросли чуйними на духовну красу. Яка радість духовного спілкування укладена в гармонійному поєднанні дорослими свого вільного часу з вільним часом своїх дітей, свого дозвілля з їхнім дозвіллям! Але, на відміну від «ідеальної», реальна сім'я має право розраховувати сьогодні на допомогу фахівців в тому, щоб навчитися найкращим чином об'єднувати свої духовні інтереси з інтересами дітей. Наш досвід показує, що таким об'єднуючим засобом стає музей.

Творчо мислячий педагог завжди зможе знайти такі форми роботи з дітьми-дошкільнятами, які дозволяють закласти хорошу основу гармонійного розвитку особистості дитини, розширити її кругозір, сформувати естетичний смак. При цьому розширення кругозору - одна з найскладніших завдань, що стоять перед педагогом. Широкий кругозір не тільки полегшує процес пізнання, але і активізує розумові процеси, уяву, фантазію, а також розвиває творче ставлення до світу. Ні кругозір, ні естетичний смак не є вродженими якостями людини, вони складаються і розвиваються в процесі виховання, під впливом того середовища, в якій росте дитина, а також цілеспрямованої роботи педагогів і батьків.

Ці завдання можна успішно вирішувати в рамках музейної педагогіки. Термін «музейна педагогіка» з'явився кілька років тому. Але таку назву нового виховного спрямування нам дуже подобається. Це така педагогіка, яка дозволяє використовувати додаткові приміщення, простору, ресурси, нові методи для всебічного розвитку дошкільників, для розширення кругозору про навколишній світ.

В умовах дитячого садка неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому музеї в дитячому садку називають «міні-музеями». Частина слова «міні» в нашому випадку відображає і

вік дітей, для яких вони призначені, і розміри експозиції, і певну обмеженість тематики.

Важлива особливість міні -музеев - участь в їх створенні дітей і батьків. Дошкільнята відчувають свою причетність до міні-музею. Вони можуть: брати участь в обговоренні його тематики, приносити з дому експонати, хлопці зі старших груп проводити екскурсії для молодших, поповнювати їх своїми малюнками.

У справжніх музеях чіпати нічого не можна, а ось в міні -музеях не тільки можна, а й треба! Їх можна відвідувати щодня, самому змінювати, переставляти експонати, брати їх в руки і розглядати. У звичайному музеї дитина - лише пасивний споглядач, а тут він - співавтор, творець експозиції. Причому не тільки він сам, але і його тато, мама, бабуся і дідусь. Кожен міні -музей- результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей. Зміст, оформлення і призначення міні -музея обов'язково повинні відображати специфіку віку дітей даної групи. Міні-музей постійно поповнюються новими експонатами. Тут же розміщуються дитячі роботи, виконані спільно з дорослими.

Музейна педагогіка в умовах дитячого садка дозволяє:

• реалізовувати комплексні і додаткові освітні програми;

• є дійсним модулем розвиваючої предметного: середовища, засобом індивідуалізації освітнього процесу;

• сприяє вихованню у дошкільнят основ музейної культури, розширює їх кругозір, відкриває можливості для самостійної дослідницької діяльності;

• допомагає налагодити співпрацю педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками та представниками соціуму за межами дитячого садка;

міні-музей в дитячому саду грають роль приміщення для психологічного розвантаження дітей, і відкривають нові можливості для корекційної роботи з "особливими" дітьми.

Форми діяльності:

фондова;

пошукова;

експозиційна;

пізнавальна.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МУЗЕЇ

Музей «Казка в гості до нас поспішає»

МБДОУ Воротинського дитячий садок № 2 «Світлячок»

1) Музей є тематично систематизованим зібранням експонатів: чарівні предмети, різні види театрів, зібрання книг, дидактичних ігор, альбомів. Робота музею тісно пов'язана з різними формами освітньої діяльності дошкільного закладу.

2) Цілі і завдання

1. Музей сприяє здійсненню комплексного підходу до залучення дітей до скарбів історії, культури, мистецтва.

2. Завданнями музею є:

• Підтримка освітньої діяльності, і її участь в пропаганді культури рідного краю.

• Залучення батьків і вихователів до соціокультурних цінностей.

3) Зміст і форми роботи

1. Актив, музею проводить наступну роботу:

• Вивчає літературно-історичні джерела, що відповідають профілю музею;

• Систематично доповнює фонди музею, шляхом активного пошуку, використовуючи різні форми пошукової роботи (залучення до пошукової діяльності батьків вихованців дошкільного закладу);

• Забезпечує збереження музейних предметів;

• Створює і оновлює експозиції, стаціонарні та пересувні виставки;

• Проводить екскурсійну роботу для вихованців дошкільного навчального закладу їх батьків, педагогів.

• Сприяє у використанні експонатів і фондів музею в освітній діяльності дошкільного закладу.

4) Керівництво роботою музею

1. Робота музею організовується на основі самоврядування. Керує музеєм Рада, що обирається на зборах активу. Педагогічне керівництво роботою музею і його Ради здійснюється педагогом, призначеним наказом завідувача за рішенням педагогічної ради дошкільного закладу.

2. Рада музею розглядає і затверджує перспективні, календарні плани роботи, тематико-експозиційні, заслуховує звіти про поповнення фонду музею, обговорює основні питання діяльності музею, організовує підготовку екскурсоводів.

3. Рада музею створює групи; пошукові, екскурсійні та лекторські.

Паспортні дані проекту

Вид проекту: пізнавальний

Тривалість: короткостроковий (1 місяць)

Учасники проекту: діти середньої групи, вихователі, фахівці. Батьки вихованців.

Казка вчить добро розуміти,

Про вчинках людей міркувати,

Коль поганий, то його засудити,

Ну а слабкий-його захистити! На питання відповідь отримувати

Щоразу щось дізнаються,

Батьківщину свою пізнають! А. Лісових.

актуальність

Коли ще не було писемності, виникла усна народна творчість, яка виконує ту ж роль, яку в подальшому виконувала література. Для дітей народ створив чудові казки.

Казка входить у життя дитини з самого раннього віку, супроводжує протягом усього дошкільного дитинства і залишається з ним на все життя.

Використання казок для формування патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей дошкільнят особливо актуально в даний час, так як спостерігається тенденція до зниження традицій російського народу, його звичаїв. На жаль, на сьогоднішній день, наші діти виховуються нема на казках. А на сучасних мультфільмах. Багато батьків не знаходять часу сісти з дитиною і почитати книгу.

Анкетування батьків і опитування дітей нашої групи показали, що вдома читання книг приділяється дуже мало часу.

Міні-музей призначений для формування первинних уявлень про музеї, пізнавального розвитку дітей.

Тема проекту: «Казка в гості до нас поспішає» виникла відповідно до реалізації «Програми виховання в дитячому саду», освітня галузь «Розвиток мови» (Залучення до художньої літератури).

Мета проекту: Формувати інтерес до казок і книг, в яких їх можна знайти, розширення читацького кругозору, розвиток у дошкільнят естетичного сприйняття, уяви, уваги, мислення.

завдання:

Для дітей:

1. Робити щеплення любов і інтерес до російських народних казок;

2. Виховувати на основі змісту російських народних казок повагу до традицій народної культури;

3. Розширювати уявлення дітей про казки;

4. Розширювати кругозір і збагачувати словниковий запас дітей, розвивати зв'язне мовлення;

5. Формувати проектно -дослідні вміння і навички, інтерес до колекціонування;

6. Збагачувати предметно-розвиваюче середовище дитячого садка;

7. Виховувати дбайливе ставлення до книги.

Для батьків:

1. Включити батьків і дітей в пошуково-дослідницьку роботу, збір інформації по заданій темі;

2. Створити в сім'ї сприятливі умови для розвитку дитини з урахуванням досвіду дітей є залученими в дитячому саду.

Для педагогів:

1. Розвиток творчого потенціалу дитини;

2. Показати батькам знання та вміння дітей, набуті в ході реалізації проекту.

В основу вирішення цих завдань покладено такі принципи:

1. Принцип врахування вікових особливостей дошкільнят;

2. Принцип опори на інтереси дитини;

3. Принцип наочності;

4. Принцип змістовності;

5. Принцип поєднання предметного світу міні -музея з освітньою програмою дитячого садка;

6. Принцип послідовності ознайомлення дітей з музейними колекціями;

7. Принцип співпраці і взаємини.

Характеристика приміщення: міні-музей розташований на полицях і стендах групи.

Розділи і експонати:

1. Розділ: «Чарівні предмети».

експонати:

1. Чарівний клубочок з казки «Царівна-жаба» (р. Н. С);

2. Чарівне горнятко з казки «Чарівне горнятко» (брати Грімм);

3. Чарівне дзеркальце з казки «Казка про мертву царівну і сім богатирів» (А. С. Пушкін);

4. «Чарівне веретено з казки« Спляча красуня »(Шарль Перро);

5. «Скатертина-самобранка» з казки «Скатертина-самобранка» (р. Н. С);

6. Тарілочка з наливним яблучком з казки «Наливне яблучко-золоте блюдечко» (р. Н. С).

7. Курочка Ряба з казки «Курочка Ряба» (р. Н. с);

8. Петушок з казки «Півник золотий гребінець» (р.Н. с);

9. Попелюшка з казки «Попелюшка» (Шарль Перро);

10. Чоботи-скороходи з казки «Хлопчик з пальчик»;

11. «Колобок» з казки «Колобок» (р. Н. С)

2. Розділ: «Чарівний театр».

експонати:

1. Театр Бібабо (казки: «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок»);

2. Фланелеграф (казки: «Три ведмеді», «Курочка ряба»);

3. Пальчиковий театр ( «Колобок», «Теремок», «Ріпка», «Три ведмеді»)

4. Театр на лопаткою ( «Колобок);

5. Театр на стаканчиках ( «Курочка Ряба», «Ріпка»);

6) Розділ «Бібліотека казок».

Експонати-книги:

«Маша і ведмідь», «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», «Вовк і семеро козенят», «Зайчикова хатинка», «Кот, півень і лисиця», «Три ведмеді», «Маша і ведмідь», «Попелюшка», «Хлопчик з пальчик», «Царівна жаба», «Кіт у чоботях», «Збірка казок».

4. Розділ: 1. «Дидактичні гри:

«Склади з декількох частин казку», «Дізнайся за описом», «З якої казки чарівна річ»;

2. Альбом «Казки»;

3. Картотека загадок про казки, фізкультхвилинок.

Керівник музею: Гур'янова Олена Юріївна-вихователь підготовчої групи.

Структура управління музеєм:

Керівник музею, координує. Контролює роботу в музеї.

Оформлення музею: музейні експонати зібрані відповідно до віку дітей. Його приміщення розділене візуально на 2 зони. Перша зона розташувалася на полиці. Друга зона розташувалася на столі.

Всі експонати були зібрані і подаровані дитячого садка батьками, вихователями, фахівцями.

Етапи організації проекту:

1. Підготовчий етап

2. Практичний етап

3. Заключний етап

№ п / п Етапи Зміст роботи Терміни Очікуваний результат

1 Підготовчий етап Педсовет.

Вибір теми і назва: «Казка в гості до нас поспішає». Вибір місця (групова кімната). Визначення змісту експозиції. Батьківські збори, анкетування, спостереження, читання книг, бесіди.

Підбір експонатів.

Оформлення візитної картки і паспорта міні-музею. Розробка форм роботи з експозиціями.

Планування організації пошуково-пізнавальної діяльності.

З 1по 5 грудня 1. Определеніетеми і назви музею.

2. Вибір місця для розміщення.

3. Вибір ініціативної групи.

2 Практичний етап Збір інформації з різних джерел.

Збір і виготовлення експонатів.

Оформлення виставки.

Визначення теми і змісту екскурсії:

а) складання плану екскурсії;

б) цілеспрямований показ експозиції, загальна екскурсія;

в) спілкування з відвідувачами з метою узагальнення отриманої інформації і відповідей на питання.

З 8 по 19 грудня. Створення міні-музею.

3 Заключний етап Узагальнення і систематизація отриманих знань. Розповідь друзям і батькам групи. Відвідування міні-музеїв інших груп. З 22 по 31 грудня Діти з вихователем проводять екскурсії в міні-музеї.

передбачуваний результат

Діти матимуть уявлення про багатство російської народної культури, національні особливості характеру і побуту російської людини.

У процесі проекту буде виховуватися дбайливе ставлення до експонатів.

Перспективне планування роботи музею

1. Бесіди;

2. Театралізовані дозвілля;

3. Екскурсії, просвітницька робота;

4. Обмін досвідом;

5. Виставки творчих робіт дітей;

6. Робота з батьками.

Місяць Спільна діяльність педагогів і дітей Завдання

1-5 грудня Розгляд альбомів: «Казки»,

«Предмети побуту російської хати»

Освітня галузь «Пізнавальний розвиток». НОД Тема: «На галявину підемо, там казку знайдемо» Викликати інтерес до російських народних казок і предметів російської хати. Розширювати і поглиблювати уявлення про домашнього начиння, героїв казок.

Продовжувати формувати почуття любові до Батьківщини на основі російських народних казок, потешек, загадок. Розвивати розмовну мову.

Читання художньої літератури: «Рукавичка», «Жихарка», «Півник і бобове зернятко», «Снігуронька», «Зайчикова хатинка».

Дидактичні ігри: «Назви казку», «Склади казку».

Показ вихователем театру за казкою «Зайчикова хатинка».

Бесіда «Хто малює картинки до казок».

Освітня галузь «Розвиток мови». НОД Тема: «Казка за казкою».

Освітня галузь «Художньо-естетичний розвиток». (Аплікація). НСД «Зайчикова хатинка». Продовжувати вчити дітей слухати казки.

Закріпити знання про казки, вчити складати малюнок з декількох частин.

Розширювати театрально-ігровий досвід дітей, виховувати інтерес до літератури.

Ознайомити дітей з художниками.

Виховувати інтерес до народних казок.

Розвивати зв'язне мовлення, вміння правильно узгоджувати слова в реченні.

Допомагати застосовувати сміливість, винахідливість і кмітливість у важких ситуаціях. Закріпити вміння розрізати смугу паперу, створювати зображення зі смуг різної довжини.

З 8 до 12 грудня Бесіда «На кого з казкових героїв я схожий».

Розповідання дітьми казок, складених вдома з батьками: «казка на новий лад».

Дидактичні ігри: «Розкажи казку по серії картинок», «Що спочатку, що потім».

Пальчикові ігри за мотивами народних казок.

Читання художньої літератури: «Вовк і семеро козенят», «Пузир, соломинка і лапоть», «Сестричка Оленка та братик Іванко», «Маша і ведмідь», «Три ведмеді».

Розгляд ілюстрацій до казок художників-ілюстраторів Е. Рачёва, В, Конашевича.

П / і «У ведмедя у бору», «Гуси-лебеді». Виховувати вміння ототожнювати себе з полюбився героєм.

Продовжувати вчити змістовно і виразно переказувати казку.

Розвивати у дітей дрібну моторику рук.

Продовжувати привчати дітей слухати казки.

При подальшому розширенні активність дітей в іграх.

З 15 по 19 грудня Освітня область «Мовний розвиток». НСД. Тема: «Казка».

Екскурсія в музей «Російська хата».

Рухлива гра «Вовк і семеро козенят».

Читання художньої літератури: «Теремок», «Лисиця і журавель», «Смоляний бичок».

Настільно-друковані ігри «Казки про тварин», «Улюблені казки».

Бесіда: «Що б ти зробив, якби у тебе була чарівна паличка».

Освітня галузь «Художньо-естетичний розвиток». (Малювання). НОД Тема: «Три ведмеді».

Інсценовані казки «Теремок». Виховувати прагнення до взаємодопомоги і співпраці, формувати вміння утворювати прикметники від іменників, поєднувати іменники з числівниками.

Розвивати уміння складати слова зі зменшено-пестливих значенням.

Показати хлопцям наочно предмети російського побуту. Закріпити знання дітей про російській хаті.

Тренувати дітей у стрибках через скакалку.

Закріплювати вміння повторювати найцікавіші, виразні уривки з прочитаного.

Продовжувати вчити малювати тварин методом стусана.

Розвивати уміння самостійно вибирати колірну гамму для зображення. Розвивати уяву, інтерес до образотворчого мистецтва.

Виховувати дружні взаємини, інтерес до народної творчості.

Розвивати уміння передавати в інсценуванні прості за змістом діалоги казкових персонажів.

Регулювати тембр і силу голосу, відпрацьовувати інтонаційну виразність мови.

Закріплювати навички рахунку в межах п'яти.

З 22 по 31 грудня Читання художньої літератури: «Зимовье звірів», «Царівна жаба», «По щучому велінню».

Літературна вікторина «В країні казок».

Перегляд мультфільмів по улюбленим російських народних казок.

Освітня галузь «Художньо-естетичний розвиток». (Ліплення). НОД Тема: «Колобок».

Оформлення виставки малюнків спільно з дітьми на тему: «Російські народні казки».

Гра-інсценівка «Ріпка».

Екскурсія в міні-музей дітей раннього віку.

Освітня галузь «Мовний розвиток». (Розвиток мови). НОД Тема: «Казкова подорож в чарівний ліс».

Самостійна діяльність дітей в міні-музеї.

Виховувати любов до книги, дбайливе ставлення до неї.

Закріпити знання дітей про російських народних казках.

Формувати вміння впізнавати казки, їх героїв.

Виховувати інтерес і бажання відображати в ліпленні епізоди літературного твору.

Продовжувати вчити ліпити предмети, що складаються з декількох частин.

Закріплювати прийоми ліплення скочування, розкочування, з'єднання частин прийомом примазуванням.

Розвивати творчість, уяву.

Розвивати емоційну сферу дитини, формувати довірчі відносини.

Виховувати інтерес до російських народних казок, любов до природи.

Розвивати фонематичні сприйняття.

Продовжувати вчити використовувати узагальнюючі поняття, вживати імена іменників у родовому відмінку.

Розвивати зв'язне мовлення.

№ п / п Тема Мета Методичні прийоми

1 Батьківські збори на тему: «Міні-музей, нова форма роботи». Ознайомити батьків із завданнями розвитку музейної педагогіки. Запропонувати відвідати музей, якщо випаде така можливість Міні-дослідження «Чи може впливати музей на розвиток дитини?»

2 «Консультації:« Казки в житті дитини »,

«Казка брехня, та в ній натяк, добрим молодцям урок». Збагачувати педагогічні вміння батьків.

Дати знання батькам про необхідність читання дітям книг, про роль казки в розумовому, духовно-моральному вихованні дитини. Бесіда. Рекомендації з даного питання.

3 Анкетування «Російська народна казка в житті вашої дитини». Вивчити рівень освіти батьків з даної теми. Заповнення анкети, опитування.

4 Участь батьків в зборі експонатів Залучити батьків в збір експонатів для музею «Казка в гості до нас поспішає».

5 Семінар-практикум «Міні-музей« Казка в гості до нас поспішає ».

Майстер-клас з виготовлення атрибутів до казок.Формувати знання, вміння, практичні навички з виготовлення атрибутів до казок. Розгляд ілюстрацій.

Ознайомлення з прийомами виготовлення.

6 Виготовлення батьків спільно з дітьми театрів різних видів. Консультації. Розгляд ілюстрацій.

7 Участь батьків у виставці малюнків «Російські народні казки». Розвивати спільна творчість батьків і дітей. Бесіди.

Співпраця з сім'єю за проектом «Казка в гості до нас поспішає».

Значення і використання міні-музею «Казка в гості до нас поспішає».

Міні-музей в нашій групі дозволив нам зробити слово «Музей» звичним і привабливим для дітей.

1) Реалізація проекту почалася з опитування дітей, щоб виявити рівень знань дітей про казки;

2) Дітям були прочитані казки, проводилися НСД на дану тему. На заняттях діти малювали, ліпили, робили аплікацію на сюжети казок.

Для освіти батьків проведено збори, консультації, оформили виставку малюнків «Жили-були казки». Було виготовлено різні види театрів за мотивами казок. Експонати музею використовуються для проведення різних занять, драматизації, в емоційній сфері дітей.

Робота триватиме і далі.Скачати 24,41 Kb.


Проект міні-музею «Казка в гості до нас поспішає»

Скачати 24,41 Kb.