Скачати 12.11 Kb.

Проект для дітей молодшої групи «В гостях у театрі»
Дата конвертації15.04.2017
Розмір12.11 Kb.
ТипПроекти. Проектна діяльність в дитячому садку

Скачати 12.11 Kb.

Світлана Толстикова
Проект для дітей молодшої групи «В гостях у театрі»

Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний установи Аксайського району дитячого садка комбінованого виду другої категорії №25 «Світлячок»

Проект для дітей молодшої групи «В гостях у театрі»

в ясельної і I молодшій групі.

Дата проведення 05.04.2016.

Вихователь першої кваліфікаційної категорії:

Толстикова Світлана Вікторівна.

Тип проекту: творчий.

Учасники проекту: діти, вихователь, батьки.

Тривалість: короткочасний

Актуальність проекту:

Молодший дошкільний вік - найбільш сприятливий період всебічного розвитку дитини. В 1.5-3 років у дітей активно розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, увагу, пам'ять, мислення, уяву і мова. В цей же період відбувається формування основних якостей особистості. Тому жоден з дитячих вікових груп не вимагає такого розмаїття засобів і методів розвитку і виховання, як молодший дошкільний.

Одним з найефективніших засобів розвитку і виховання дитини в молодшому дошкільному віці є театр і театралізовані ігри. Гра - провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, а театр - один з найдемократичніших і доступних видів мистецтва, який дозволяє вирішувати багато актуальних проблем педагогіки і психології, пов'язані з художнім і моральним вихованням, розвитком комунікативних якостей особистості, розвитком уяви, фантазії, ініціативності та т. д.

Широкі виховні можливості театралізованої діяльності. Беручи участь в ній, діти знайомляться з навколишнім світом через образи, фарби, звуки, а вміло поставлені питання змушують хлопців думати, аналізувати, робити висновки і узагальнення. З розумовим розвитком тісно пов'язане і вдосконалення мови. В процесі театралізованої гри непомітно активізується словник дитини, удосконалюється звукова культура його мови, її інтонаційний лад. Виконувана роль, вимовлені репліки ставлять малюка перед необхідністю ясно, чітко, зрозуміло висловлюватися. У нього поліпшується діалогічна мова, її граматичний лад.

Театралізована діяльність є джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань дитини, прилучає його до духовних цінностей. Вони розвивають емоційну сферу дитини, примушують його співчувати персонажам, крім того дозволяють формувати досвід соціальних навичок поведінки завдяки тому, що кожне літературний твір або казка для дітей дошкільного віку завжди мають моральну спрямованість. Улюблені герої стають зразками для наслідування і ототожнення. Саме здатність дитини до такої ідентифікації з улюбленим чином справляє позитивний вплив на формування якостей особистості.

Крім того, театралізована діяльність дозволяє дитині вирішувати багато проблемних ситуації опосередковано від імені будь-якого персонажа. Це допомагає долати боязкість, невпевненість в собі, сором'язливість.

Театр - один з найдоступніших видів мистецтва для дітей, і з його допомогою можна вирішити багато актуальних проблем педагогіки і психології

Театралізована діяльність урізноманітнює життя дитини в дитячому саду. Дарує йому радість і є одним з найбільш ефективних способів корекційного впливу на дитину, в якому найбільш яскраво проявляється принцип навчання: вчити граючи.

Загальна відмінна специфіка театралізованої діяльності полягає в співпереживанні, пізнавальності, безпосередньому впливі художнього образу на особистість.

Світ театральних ігор формує основи морально-естетичного виховання, сприяє ознайомленню з його виразною мовою, який закладає основу для формування навичок сприйняття, розуміння і тлумачення дій, з яких складаються моральні основи, уявлення, вчинки людини. При цьому формуються навички взаємного спілкування, колективної роботи. Один із способів розвитку творчих здібностей дітей за допомогою театралізованої діяльності є створення навколо них предметно-розвиваючого середовища, яка повинна забезпечувати умови для творчої діяльності кожної дитини.

В процесі театралізованих ігор:

• Розширюються і поглиблюються знання дітей про навколишній світ.

• Розвиваються психічні процеси: увага, пам'ять, сприйняття, уяву.

• Відбувається розвиток різних аналізаторів: зорового, слухового, речедвігательного.

• Активізуються і удосконалюються словниковий запас, лад мови, звуковимову, навички зв'язного мовлення, темп, виразність мови, мелодики-інтонаційна сторона мови.

• Удосконалюються моторика, координація, плавність, переключення, цілеспрямованість рухів.

• Розвивається емоційно-вольова сфера, діти знайомляться з почуттями, настроями героїв, освоюють способи їх зовнішнього вираження.

• Відбувається корекція поведінки.

• Розвивається почуття колективізму, відповідальності один за одного, формується досвід моральної поведінки.

• Стимулюється розвиток творчої, пошукової активності, самостійності.

• Участь у театралізованих іграх доставляє дітям радість, викликає активний інтерес, захоплює їх.

Театралізована діяльність урізноманітнює життя дитини в дитячому саду. Дарує йому радість і є одним з найбільш ефективних способів корекційного впливу на дитину, в якому найбільш яскраво проявляється принцип навчання: вчити граючи.

Основні напрямки розвитку театралізованої гри полягає в

поступовий перехід дитини:

• від спостереження театралізованої постановки дорослого до самостійної ігрової діяльності;

• від індивідуальної гри і «гри поруч» до гри в групі з трьох-п'яти однолітків, які виконують ролі;

• від імітації дій фольклорних і літературних персонажів до імітації дій в поєднанні з передачею основних емоцій героя.

Мета проекту: розвиток творчих здібностей і мови дітей

за допомогою театралізованої діяльності.

завдання:

o Мистецька освіта і виховання дітей;

o Формування у них високого естетичного смаку;

o Моральне виховання;

o Розвиток комунікативних якостей особистості;

o Виховання волі, розвиток пам'яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови; створення позитивного емоційного настрою, зняття напруженості, рішення конфліктних ситуацій через гру

Очікуваний результат:

• діти повинні навчитися користуватися настільним і пальчикових театром;

• сформувати вміння передавати характер персонажа інтонаційною виразністю мовлення, мімікою, жестами;

• постановка казок, обігрування пісеньок, потешек.

Знайомство дітей з казкою.

Головні герої казки.

Зайчик Степашка.

Лисичка хитра сестричка на ім'я Патрикея.

Братик ведмежа Потап.

Машенька головна героїня казки.

Малюнки до потешкам як символ року.

Малюнок до потешкам як символ році.

Імітація поводок казкових героїв.

Музична розминка з дітьми після перегляду казки.

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ та РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Індивідуальна робота

Робота в парах (або групами)

колективна робота

Об'єднання декількох груп

вид проекту

Частина заняття-міні- проект

ціле заняття

кілька занять

Тривалий проект протягом року

Основні методичні принципи реалізації проекту

Зв'язок з темою заняття, тематичним плануванням

Поєднання з традиційними формами і методами навчання

Включення дитячої творчості в навчання

Вихід на соціально-значимий продукт

Етапи реалізації проекту

Підготовчий етап

Висування ідеї;

Обговорення ідеї з дітьми;

Колективне рішення про вид і кінцевому результаті проекту;

Проведення батьківських зборів з метою знайомства батьків з темою і схемою реалізації проекту, визначення їх ролі в проекті

організаційний етап

Формування пар, мікрогруп або груп за інтересами;

Розподіл завдань у них

Групи (можна придумати емблему кожної групи, виходячи з теми завдання).

Включення цих груп в «інтерактивний постер»

основний етап

Самостійна, творча, послідовна робота дітей і дорослих;

Організаційна та практична допомога педагога;

Регулярне обговорення перших результатів і відображення їх в «інтерактивному постері»;

Планування результатів проекту

заключний етап

o "матеріалізація" проекту - виготовлення колажу, альбому, стенда, книги,

фільму і ін.;

o Презентація проекту;

o Обговорення результатів, підведення підсумків;

o Практичне використання результатів проекту (дидактичний посібник,

оформлення виставки, розширення соціального простору дітей, підвищення професійної та батьківської компетенції, розвиток активної громадянської позиції).

Форма презентації: спектакль, відкрите заняття, дозвілля, творчі виставки, презентації, плакати, соціальна реклама та ін.

Форми і методи реалізації проекту

Організація творчих вправ: «Пень - колода», «Хвиля», «Струмочок».

Організація пальчикових ігор «Сорока - ворона», «Сім'я», «Дружні пальчики», «П'ять маленьких мишенят».

Організація ігор на розвиток мовлення: артикуляційна гімнастика, скоромовки на розвиток дикції.

Ігри - драматизації. Музичні гри.

Ігри - перетворення.

Консультації для батьків і вихователів.

Виготовлення театралізованих атрибутів.

Бесіди про видах театру.

Розгляд фотографій, ілюстрацій про театр, театралізованої діяльності.

Артикуляційна гімнастика з дітьми: ігри з язичком.

Промовляння скоромовок.

Вправи на розвиток інтонаційної виразності.

Ігри «Підкажи слівце».

Читання російських народних казок.

Розповідання - програвання потешек.

Спів пісень.

Підбір казок для виставки батькам.

Драматизація дітьми казок: «Зайчикова хатинка», «Теремок», «Лисичка з скалочкой».

Складання сценаріїв відкритого театралізованого заходу.

Розігрування казок, потешек, пальчикових ігор.

Прикраса декорацій, костюмів.Виготовлення атрибутів для театралізованої діяльності.

Оновлення всіх видів театрів.

Виготовлення нових видів театру.

Виставка книг з російської народної тематики.

Оформлення кабінок в стилі російських народних казок.

Відкрите захід по театралізованої діяльності.

Виконання пісень - драматизації.

Драматизація казок за участю музичного керівника.

Обігрування рухливих ігор з дітьми за допомогою імітацій рухів тварин, шапочок.

Залучити батьків до виготовлення театральних атрибутів.

Оформлення кабінок по тематиці російських казок.

Консультації: «Театр вдома». «Іграшки своїми руками».Скачати 12.11 Kb.


Проект для дітей молодшої групи «В гостях у театрі»

Скачати 12.11 Kb.