Проект «Цих днів не змовкне слава»
Дата конвертації28.05.2017
Розмір13,2 Kb.
ТипДень Перемоги. 9 травня, дітям про війну

Кошенкова Олена
Проект «Цих днів не змовкне слава»

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Найменування проекту

Педагогічний проект «Цих днів не змовкне слава!

Вид проекту: інформаційно-практико-орієнтований; творчий.

Тривалість проекту: довгостроковий. Термін реалізації

5 місяців (січень - травень)

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

• Діти 5 - 7 років

• Вихователі

• Батьки

Педагоги (музичний керівник).

Інтеграція освітніх областей:

• Пізнавальний розвиток

• Мовний розвиток

• Соціально-комунікативний розвиток

• Художньо-естетичний розвиток

• Фізичний розвиток

Проект має на меті

Формування у старших дошкільників громадянської позиції, патріотичних почуттів, любові до Батьківщини на основі розширення уявлень дітей про перемогу захисників вітчизни у Великій Вітчизняній війні.

Формування інтересу до продуктивної, творчої, пізнавально-дослідної діяльності

завдання проекту

1. Формувати почуття історичної причетності до свого народу, ціннісне ставлення до Батьківщини на основі ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з історичними фактами військових років.

2. Збагатити уявлення дітей про мужність, героїзм, відвагу народу, про значення перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні.

3. Розвивати продуктивну діяльність і творчість.

4. Залучити батьків до спільних пізнавально - тематичним заходам. Сформувати у батьків активну позицію у вихованні та освіті дітей.

5. Сприяти збагаченню емоційної сфери.

Очікувані результати

Розшириться уявлення дітей про подвиги народу, про історію рідної батьківщини, сформується уважне і шанобливе ставлення у дошкільників до ветеранів і людей похилого віку, бажання надавати їм посильну допомогу; вміння надати творчий продукт індивідуальної або колективної діяльності

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Згадаймо всіх поіменно

Горем згадаємо своїм.

Це потрібно не мертвим!

Це потрібно живим!

Патріотизм - складне і високе людське почуття, воно так багатогранно за своїм змістом, що невизначено декількома словами. Це і любов до рідних і близьких людей, і до малої Батьківщини, і гордість за свій народ. Тому патріотичне виховання невід'ємно пов'язане з ознайомленням оточуючого нас світу.

Без пам'яті про Велику Отечествен виття війні, про велику Перемогу в цій війні, немислимі ні гідність Росії, ні гуманізація російського суспільства, ні гуманітаризація російської освіти, тому що Велика Вітчизняна війна - це духовний подвиг наших батьків, дідів, матерів і бабусь, багато з яких продовжують ще жати поруч з нами, - подвиг, без якого не було б ні нас з вами, ні Росії.

Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку означає виховання прихильності до малої Батьківщини, розуміння і визнання елементів історичної та культурної спадщини своєї країни, що в майбутньому стає основою для формування гордості, любові і поваги до Вітчизни. У той же час дітям важливо вчитися захваті від неймовірної мужності і героїзмом народу, який захистив свою Батьківщину; переживати свою причетність з далекими подіями історії, відчувати радість Великої Перемоги, гордість за свою Вітчизну.

Сучасні діти розділені в часі з безпосередніми учасниками Великої Вітчизняної війни вже кількома поколіннями. Кожне наступне покоління знає про Другу світову війну все менше і менше, В рішенні цієї задачі, сьогодні важлива роль повинна бути відведена дошкільної освіти, так як саме в дошкільному віці формується основні моральні якості дитини. Один з найбільш ефективних методів патріотичного виховання проектна діяльність, що дозволяє створити природну ситуацію спілкування і практичної взаємодії дітей і дорослих. Реалізація проекту «Цих днів не змовкне слава!» Дозволить задіяти різні види дитячої діяльності.

Основні етапи РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Планована робота Очікуваний результат Терміни

1. Підготовчий.

Мета: самовдосконалення по даній темі.

• Діагностування дітей

• Складання перспективного плану по реалізації проекту.

• Вивчення літератури, нових методик і технологій з питань морально-патріотичного виховання дітей.

• Індивідуальне консультування батьків і залучення їх до збору наочного матеріалу і необхідної літератури.

• Оцінка власних можливостей і ресурсів у вирішенні проблеми.

Оформлення виставки робіт дітей та батьків на військову тематику. Буде зібрано необхідний матеріал для роботи в даному напрямку. Січень 2015 р.

2. Підготовчий.

Мета: реалізація проекту в освітню практику.

• Розробка конспектів занять, сценарії свята.

• Проведення з батьками, з ветеранами, тру

• спільних заходів. Відвідування музею.

• Участь в конкурсі малюнків «Салют Перемоги»

• Оформлення стінгазет, альбомів «Священна війна»

• Створення презентацій до тематичних занять і бесід.

• Діагностика дітей Проявиться стійкий пізнавальний інтерес до історії героїчного минулого російського народу, сформується гордість і повагу до старшого покоління. Сформується уявлення про Велику Вітчизняну війну. Січень - травень 2015р.

3. Підготовчий.

Мета: підведення підсумків, аналіз результатів по реалізації проекту. Визначення подальших перспектив.

• Творчий звіт (концерт, презентація)

• Аналіз результатів проекту, оформлення результатів проекту.

• Анкетування і опитування дітей та батьків.

• Узагальнення роботи і розміщення її в Інтернеті на сайті дитячого садка і освітніх порталах для педагогів. Робота над проектом знайде продовження в подальшому виховно-освітньому процесі та перетвориться в повсякденну необхідність. Травня 2015р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ

Матеріально - технічна:

• Аудіо, відео системи, фотоапаратура, комп'ютер.

• Матеріали для продуктивної діяльності

Навчально-методичне:

• Дитяча художня література

• Методична література

• Дидактичні ігри.

• Конспекти занять та бесід про Велику Вітчизняну війну.

• Мультимедійних презентації до занять і бесід про Велику Вітчизняну війну.

В основу роботи лягли наступні принципи:

1. Принцип історизму: збереження хронологічного порядку, описуваних явищ і відомостей.

2. Принцип гуманізації: орієнтація на вищі загальнолюдські цінності. Принцип диференціації: створення оптимальних умов для самореалізації кожного вихованця в процесі освоєння знань про Велику Вітчизняну війну з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого їм досвіду, особливостей, емоційної та пізнавальної сфери.

3. Принцип інтегративності: співпраця з сім'єю, бібліотекою, художнім музеєм, поєднання різних видів діяльності.

4. Принцип наочності: виготовлення ряду посібників та ігор, мультимедійних презентацій на основі історичного матеріалу. Дотримання вимог до культури показу презентацій.

МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БАТЬКАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1 Анкетування батьків з метою ознайомлення з сімейним досвідом патріотичного виховання дітей.

2 Консультації

«Як розповісти дитині про війну»

«Читаємо дітям про війну»

3 Перегляд фільмів про війну разом з дітьми

4 Залучення батьків до організації книжкової виставки творів про війну для дітей.

5 Спортивні свято і дозвілля на військову тематику:

«Ати-бати, ми солдати!»

6 Участь у виставці спільних малюнків про війну «Війні ми скажемо - НІ!»

7 Виготовлення альбому «СПАСИБІ ДІДОВІ ЗА ПЕРЕМОГУ»

8 Оформлення інформаційного куточка:

«Солдати - переможці Великої Вітчизняної війни», «День Перемоги»

9 Екскурсія з дітьми в музей, покладання квітів до Пам'ятника Перемоги. Травень

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ефективність проекту оцінюється в цілому за результатами діагностичних досліджень.

1 Інтерв'ювання дітей

2 Бесіди індивідуальні з дітьми

3 Ситуації вільного вибору

4 Спостереження за вільної самостійної діяльністю дітей

5 Аналіз продуктів діяльності

6 Анкетування батьків

Підсумком реалізації проекту «Цих днів не змовкне слава!» Стане презентація проекту педагогам дитячого садка, музичне свято «Світлий День Перемоги«.

Очікувані результати ПРОЕКТУ

На рівні дитини:

• Чи розшириться уявлення дітей про подвиги радянського народу, про захисників вітчизни і героїв Великої Вітчизняної війни;

• Прояв почуття гордості за стійкість і самовідданість радянського народу в період Великої Вітчизняної війни;

• Уміння уявити творчо-пошуковий продукт індивідуальної, колективної діяльності.

На рівні педагога:

• Підвищиться якість методичного супроводу, самовдосконалення професійної майстерності, включеного в нову діяльність і введення його в практику роботи дитячого садка.

• Здатність педагога узагальнювати, систематизувати, презентувати набутий досвід з реалізації дитячо-дорослих міні проектів, акцій патріотичної спрямованості.

На рівні батьків вихованців:

• Підвищення рівня відповідальності педагогів за формування у дітей патріотичних почуттів, громадянської позиції.

На рівні педагогічних технологій:

• Збагачення методів, прийомів, засобів і форм патріотичного виховання дошкільнят.

На рівні предметно-просторового середовища:

• Створення матеріально - технічної бази для плідної роботи по даній темі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

1. Альошина Н. В. Патріотичне виховання дошкільнят. М., 2005 р.

2. Велика Вітчизняна війна. / http://puzkarapuz.ru/51511-velikaya-otechestvennaya-vojna.html

3. Державна програма. - Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2001-- 2002 роки. - Російська газета. 2001 год.

4. Гружінскас М., Е. Сидоренко, М. Корнілова, В. стрижневі. «День Перемоги» // Дитина в дитячому саду, №2, 2008р.

5. Гуріна Т. Ф. Патріотичне виховання в умовах сучасного

дошкільного навчального закладу http://worldofchildren.ru/scenarios-and-holidays/23-fevralya/1838-patrioticheskoe-vospitanie-v-usloviyax-sovremennogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya

6. День Перемоги! (Тематичні колекції)

http://www.metodkabinet.eu/BGM/Temkatalog/TemKollekzii_9_may.html

7. Дітям про Велику Перемогу. Бесіди про Другу світову війну / А. П. Казаков, Т. А. Поригіна, М, 2009р.

8. Долматова. Е., Телегін М. Поговори з Дитиною про війну, або як дошкільнику про Велику Вітчизняну Війну розповісти? / Http: // www.p4c.ru/671

9. Євдокимова Е. Проектна модель громадянського виховання дошкільнят. Присвячується 60-річчю Великої Перемоги! Е. Євдокимова // Дошкільне виховання, 2005. - № 3.

10. Зацепіна М.Б. Дні військової слави. Патріотичне виховання дошкільнят. М. 2008.

11. Кондрикінський Л. А. С чего начинается Родина? М, 2004 р

12. Малюкам (і не тільки) про свято Перемоги - 9 травня, про війну, про ордени і медалі / http://kids-kids.ru/archives/138

13. Патріотичне виховання дошкільнят: Велика Вітчизняна війна: [проекти, конспекти занять]! Дитина в дитячому саду, 2007, №2. -

15 Doshkolnik.ru

16. Solnet.ru

Проект «Этих дней не смолкнет слава»
Проект «Цих днів не змовкне слава»