• 1. Теоретичні основи фінансового механізму освітніх установ
 • 1.2 Проблеми економічного реформування системи освіти
 • 2. Оцінка структури і фінансового механізму освіти в Ленінському районі м Новосибірська
 • 2.2 Бізнес-план групи лікувально-фізичної культури в МДОУ №293
 • 3. Методична розробка викладання основ економіки в дошкільному навчальному закладі
 • 3.2 Розробка занять по економіці в дошкільному навчальному закладі
 • Список літератури

 • Скачати 346,76 Kb.

  Процес управління дошкільною освітньою установою
  Дата конвертації03.04.2017
  Розмір346,76 Kb.
  ТипДипломна робота

  Скачати 346,76 Kb.

  Вступ

  Сучасний стан освіту зазвичай характеризується в першу чергу з позицій недостатності бюджетних коштів, що виділяються державою для забезпечення функціонування даної сфери діяльності.

  Бюджетний процес організований таким чином, що виділення бюджетних коштів здійснюється строго у відповідності зі статтями економічної класифікації видатків бюджету та на затвердженого кошторису 9т.е. виключно відповідно до плану). Розподіл асигнувань за економічними статтями бюджетної класифікації визначається в першу чергу необхідністю проводити соціально значущі виплати працівникам сфери освіти - заробітну плату, включаючи різного роду доплати і надбавки. В результаті недостатньо фінансують статей витрат, пов'язаних із забезпеченням власне освітнього процесу, змістом матеріально-технічної бази освітніх установ і їх розвитком.

  При дефіциті бюджетного фінансування природним чином зростає роль залучення коштів з позабюджетних джерел. Освітні установи можуть залучати додаткові позабюджетні джерела фінансування своєї діяльності в формі доходів від самостійно здійснюваної діяльності. Законодавство в галузі освіти надало їм можливість здійснювати практично всі види такої діяльності, за винятком заборонених. За останні роки в освітніх установах отримали розвиток не тільки платні освітні послуги, а й інші види діяльності, не пов'язані безпосередньо з освітнім процесом.

  У даній роботі пропонується розгляд системи управління та фінансування дошкільним освітнім закладом, а також розробка бізнес-плану по організації платних занять лікувальною фізичною культурою.

  Мета роботи - вивчення основ економіки та управління дошкільним освітнім закладом на прикладі ДНЗ № 293 Ленінського району м Новосибірська.

  Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі пропонується вирішити ряд взаємопов'язаних завдань:

  - вивчити теоретичні основи фінансового механізму освітніх установ;

  - провести оцінку структуру освіти в Ленінському районі м Новосибірська;

  - виявити джерела фінансування муніципального дошкільного освітнього закладу, їх структура (на прикладі МДОУ № 293);

  - розробити бізнес-план створення групи для занять лікувальною фізкультурою в МДОУ № 293;

  - здійснити методичну розробку занять по вивченню економічних основ в МДОУ № 293.

  Об'єктом дослідження в даній дипломній роботі є система управління дошкільною освітньою установою.

  Предмет дослідження: процес управління дошкільним освітнім закладом.

  Теоретичними засадами дослідження є фундаментальні ідеї єдності теорії управління соціальними та освітніми процесами (В.С. Пікельна, М.М.Поташника, В.П.Сімонов, Т.І. Шамова та ін.).

  1. Теоретичні основи фінансового механізму освітніх установ

  1.1 Соціально-економічна ситуація в сфері освіти

  Освітнім є установа, яка здійснює освітній процес, тобто реалізує одну або кілька освітніх програм і (або) забезпечує утримання і виховання учнів, вихованців [11, c. 4].

  Освітні установи здійснюють свою діяльність на підставі Закону Російської Федерації від 10.07.1992 р № 3266-1 «Про освіту» (зі змінами та доповненнями на 10.01.2003 р) та керуються Положеннями про певний тип освітніх установ, затверджені відповідними органами виконавчої влади [5].

  Росія має розвинену мережу освітніх організацій (табл. 1 і 2). Незважаючи на бурхливий розвиток в останнє десятиліття недержавних освітніх організацій, перш за все у сфері професійної освіти, основу системи освіти як і раніше становлять державні та муніципальні освітні установи.

  До освітнім ставляться установи наступних типів:

  1) дошкільні (дитячі ясла, дитячі садки, сімейні дитсадки, школи - дитсадки, дитячі садки - інтернати, дитячі будинки);

  2) загальноосвітні (початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти);

  3) установи початкового професійного, середнього професійного, вищого професійного і післявузівської професійної освіти;

  4) установи додаткової освіти дорослих;

  5) спеціальні (корекційні) - для учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку;

  6) установи додаткової освіти;

  7) установи для дітей - сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків (законних представників);

  8) установи додаткової освіти дітей;

  9) інші установи, здійснюють освітній процес [41, c. 13].

  Таблиця 1 - Основні показники розвитку сфери освіти в РФ [43]

  Види освітніх установ

  1995 р

  2000 р

  2005 р

  1

  2

  3

  4

  Дитячі дошкільні установи, тис.

  87,9

  68,6

  51,3

  в них дітей, млн.

  9,0

  5,6

  4,3

  Денні освітні школи, тис.

  67,6

  68,4

  67,0

  У них учнів, тис.

  20328

  21521

  20074

  Недержавні освітні школи

  525

  607

  1010

  У них учнів, тис.

  45,8

  60,6

  121,3

  Установи початкової професійної освіти

  4328

  4203

  3893

  У них учнів, млн.

  1,9

  1,7

  1,7

  Середні спеціальні навчальні заклади

  2603

  2634

  2703

  У них студентів, тис.

  2270,0

  1929,9

  2360,8

  Державні вищі навчальні заклади

  514

  569

  607

  У них студентів, тис.

  2966,1

  2655,2

  4270,8

  Недержавні вищі навчальні заклади

  -

  193

  358

  У них студентів, тис.

  -

  135,5

  470,6

  Число студентів вузів на 10000 населення

  190

  189

  294

  Окремі показники діяльності загальноосвітніх установ, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів в 2004-2005 рр представлені в табл.2.

  Таблиця 2 - Окремі показники діяльності загальноосвітніх установ, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів в 2004-2005 рр. [43]

  Види освітніх установ

  2004 р

  2005 р

  1

  2

  3

  Державні денні загальноосвітні установи

  66428

  66171

  У тому числі гімназії

  1094

  +1141

  ліцеї

  774

  795

  У них учнів, тис.

  20013,3

  19363,2

  У тому числі в гімназіях

  896,6

  877,4

  ліцеях

  518,7

  521,4

  Недержавні денні загальноосвітні установи

  635

  662

  У них учнів, тис.

  60,6

  65,9

  Державні середні спеціальні навчальні заклади

  2589

  2621

  У них студентів, тис.

  2308,6

  2409,9

  Прийом, тис.

  842,4

  850,8

  Державні вищі навчальні заклади

  607

  621

  У них студентів, тис.

  4270,8

  4797,4

  Прийом, тис.

  1140,3

  1263,4

  Недержавні вищі навчальні заклади

  358

  388

  У них студентів, тис.

  470,6

  629,5

  Прийом, тис.

  152,2

  198,2

  Як видно з представлених в табл. 1 і 2 даних, в даний час скорочується число державних навчальних, вищих і дошкільних освітніх установ. У той же час збільшується число недержавних навчальних закладів, а також збільшується кількість учнів у них.

  Відповідно до Положень про певний тип освітніх установ останніми розробляється статут, який регламентує їх діяльність. Статут приймається вищим органом освітнього закладу і затверджується органом з управління освітою.

  Як відомо, Цивільний Кодекс РФ допускає можливість визначення особливості правового становища окремих видів державних та інших установ спеціальними законами та іншими правовими актами (ст. 120 ЦК України) [4]. Особливості правового становища освітніх установ визначаються, перш за все, Законом Російської Федерації від 10.07.1992 р № 3266-1 «Про освіту» (зі змінами та доповненнями на 10.01.2003 р). [5]

  Головною особливістю освітнього закладу є можливість наявності у нього декількох засновників. Відповідно до ст. 11

  Закону «Про освіту», «засновником (засновниками) освітнього закладу можуть бути:

  - органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

  - вітчизняні та іноземні організації всіх форм власності, їх об'єднання (асоціації та спілки);

  - вітчизняні та іноземні громадські та приватні фонди;

  - громадські та релігійні організації (об'єднання), зареєстровані на території Російської Федерації;

  - громадяни Російської Федерації та іноземні громадяни.

  Допускається спільне фундація освітніх установ.

  Зміна складу засновників діючих державних і муніципальних освітніх установ допускається у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації ».

  Згідно ст. 3 Федерального Закону РФ «Про збереження статусу державних і муніципальних освітніх установ і мораторій на їх приватизацію» (від 16.05.95 № 74-ФЗ) зміна складу засновників державних і муніципальних освітніх установ допускається тільки в разі включення в нього інших засновників з числа представницьких і виконавчих органів державної влади суб'єктів РФ або органів місцевого самоврядування. У той же час недержавна освітня установа може змінювати склад засновників без обмежень [8].

  Проблема тут полягає в тому, що положення ст. 11 Закону про освіту, що допускають спільне фундація освітніх установ, знаходяться в суперечності з визначенням установи, що наводиться в ст. 120 ГК РФ: «Установою визнається організація, створена власником, для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково». Як видно, мова тут йде про наявність лише одного власника, що створює установа.

  Відповідно до положень ЦК, що визначають права власності та їх суб'єктів, наявність декількох засновників у установи стає можливим лише в двох випадках: 1) засновниками є виключно органи державної влади, що здійснюють в рамках своєї компетенції права власника на майно, що перебуває у власності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації; 2) засновниками є виключно органи місцевого самоврядування, які здійснюють в рамках своєї компетенції права власника на майно, що перебуває в муніципальній власності [4].

  У всіх інших випадках засновником може бути лише одна юридична особа або громадянин. На сьогоднішній день ця проблема поки не знайшла свого конструктивного рішення. Воно, як видається, може бути вироблено шляхом уточнення законодавства про некомерційні організації.

  Освітня установа набуває статусу самостійної юридичної особи після проходження реєстрації в заявному порядку відповідно до законодавства РФ.

  Державні і муніципальні освітні установи можуть здійснювати свою діяльність тільки після отримання ліцензії на ведення освітньої діяльності, яка видається державним органом управління освітою або органом місцевого самоврядування, наділеним відповідними повноваженнями законодавством суб'єкта РФ.

  Під ліцензуванням, відповідно до Тимчасового положення «Про ліцензування закладів середньої, вищої, післявузівської професійної відповідного додаткового освіти в Російській Федерації», затвердженим Наказом Госкомвуза Росії від 07.02.94 р № 108, розуміється «процедура, що включає проведення експертизи, прийняття рішень, оформлення і видачу установі професійної освіти ліцензії на право ведення освітньої діяльності за напрямами (спеціальностями), рівнями професійного та програмами з ответствуй додаткової освіти »[10].

  У сфері освіти застосовується також механізм державної акредитації освітніх організацій. Відповідно до Тимчасового положення «Про державну акредитацію закладів середньої та вищої професійної освіти в Російській Федерації», затвердженим Постановою Госкомвуза Росії від 30.11.94 р № 6, «державна акредитація - це процедура визнання державного статусу (типу і виду) освітньої установи. За позитивним підсумками державної акредитації освітній заклад отримує свідоцтво про державну акредитацію ». Державна акредитація дає освітнім організаціям право на видачу випускникам документів державного зразка про здобуту освіту. Крім того, державна акредитація установ загальної освіти дає їм право на отримання бюджетного фінансування.

  Система освіти в Російській Федерації відповідно до законодавства являє собою сукупність взаємодіючих спадкоємних освітніх програм і державних освітніх стандартів різного рівня і спрямованості; мережі реалізують їх освітніх установ незалежно від їх організаційно-правових форм, типів і видів; органів управління освітою і підвідомчих їм установ і організацій.

  Освітня програма визначає зміст освіти певного рівня і спрямованості. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які поділяються на:

  1) загальноосвітні (основні і додаткові);

  2) професійні (основні і додаткові).

  До загальноосвітніх ставляться програми:

  - дошкільної освіти;

  - початкової загальної освіти;

  - основної загальної освіти;

  - середньої (повної) загальної освіти.

  До професійних належать програми:

  - початкової професійної освіти;

  - середньої професійної освіти;

  - вищої професійної освіти;

  - післявузівської професійної освіти [25, c. 11].

  Загальноосвітні програми спрямовані на вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві, на створення основи для усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм. Професійні освітні програми спрямовані на вирішення завдань послідовного підвищення професійного і загальноосвітнього рівнів, підготовку фахівців відповідної кваліфікації [34, c. 79].

  Згідно ст. 47 Закону «Про освіту», освітня установа має право вести підприємницьку діяльність, передбачену його статутом. До підприємницької діяльності освітнього закладу відносяться:

  - реалізація і здача в оренду основних фондів та майна освітнього закладу;

  - торгівля покупними товарами, обладнанням;

  - надання посередницьких послуг;

  - пайова участь у діяльності інших установ (у тому числі освітніх) і організацій;

  - придбання акцій, облігацій, інших цінних паперів і отримання доходів (дивідендів, відсотків) по ним;

  - ведення приносять дохід інших позареалізаційних операцій, безпосередньо не пов'язаних з власним виробництвом передбачених статутом продукції, робіт, послуг і з їх реалізацією.

  Останній пункт цього переліку дозволяє освітнім установам займатися практично будь-яким видом господарської діяльності, не забороненим законодавством.

  Поняття підприємницької діяльності, дане в Законі «Про освіту», в повному обсязі відповідає визначенню, встановленому ГК РФ. Згідно п. 2 ст. 45 Закону, отримання доходу від надання платних освітніх послуг за вирахуванням частки засновника (власника) при реінвестування цього доходу в даний навчальний заклад не належить до підприємницької діяльності. Згідно ж ст. 2 ГК РФ, підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.

  Розглянемо тепер особливості прав і обов'язків освітніх установ в питаннях здійснення їх основної діяльності. До компетенції освітніх установ, детально описану в п. 2 ст. 32 Закону «Про освіту», включається:

  - матеріально-технічне забезпечення і оснащення освітнього процесу, обладнання приміщень відповідно до державних і місцевих норм і вимог, що здійснюється в межах власних фінансових засобів установ;

  - надання засновнику та громадськості щорічного звіту про надходження та витрачання фінансових і матеріальних засобів;

  - встановлення структури управління діяльністю навчального закладу, штатного розкладу, розподіл посадових обов'язків;

  - встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів працівників освітнього закладу в межах власних фінансових засобів і з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами;

  - встановлення надбавок і доплат до посадових окладів працівників освітнього закладу, порядку і розмірів їх преміювання;

  - самостійне формування контингенту учнів, вихованців в межах визначеної ліцензією квоти, якщо інше не передбачено типовим положенням про освітній установі відповідних типу та виду і Законом.

  У Законі про вищу освіту (п. 3 ст. 8) додатково до цього визначається, що вищі навчальні заклади самостійні у формуванні своєї структури, за винятком їх філій [6].

  Освітні установи вправі:

  - створювати освітні об'єднання (асоціації та спілки), в тому числі за участю установ, підприємств і громадських організацій (об'єднань). Порядок реєстрації та діяльності освітніх об'єднань регулюється законом.

  - виступати в якості орендаря і орендодавця майна;

  - брати участь в статутних фондах товариств (акціонерних товариств) та інших організацій тільки своєю власністю;

  - надавати населенню, підприємствам, установам і організаціям платні додаткові освітні послуги (навчання за додатковими освітніми програмами, викладання спеціальних курсів і циклів дисциплін, репетиторство, заняття з учнями поглибленим вивченням предметів та інші послуги), не передбачені відповідними освітніми програмами та державними освітніми стандартами;

  - за згодою власника використовувати закріплені за ним фінансові кошти та інші об'єкти власності в здійснюваної ним діяльності, пов'язаної з отриманням доходу. У цьому випадку власник отримує право на частину доходу від використання закріплених за ним об'єктів власності в розмірі, визначеному договором між власником і освітнім закладом.

  Права і обов'язки установ додаткової освіти, передбачені законодавством РФ, поширюються і на громадські організації (об'єднання), основною статутною метою яких є освітня діяльність, тільки в частині реалізації ними додаткових освітніх програм.

  Права освітнього закладу на видачу своїм випускникам документа державного зразка про відповідний рівень освіти, на користування печаткою із зображенням Державного герба Російської Федерації, а також право загальноосвітнього закладу на включення в схему централізованого державного фінансування виникають з моменту їх державної акредитації, підтвердженої свідченням про державну акредитацію.

  Освітнє установа зобов'язана забезпечувати закріплені за ним і (або) належних йому на праві власності будівель, споруд, майна, устаткування та іншого майна споживчого, соціального, культурного та іншого призначення на рівні, не нижче певного нормативами, діючими на даній території.

  За освітнім закладом з метою забезпечення освітньої діяльності відповідно до його статуту засновник закріплює об'єкти права власності (землю, будівлі, споруди, майно, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціального, культурного та іншого призначення), що належать засновнику на праві власності або орендовані ним у третьої особи (власника).

  Земельні ділянки закріплюються за державними і муніципальними освітніми установами в безстрокове безоплатне користування.

  Об'єкти власності, закріплені засновником за освітнім установою, перебувають у оперативному управлінні цієї установи.

  Освітня установа несе відповідальність перед власником за збереження та ефективне використання закріпленої за цією установою власності. Контроль діяльності освітнього закладу в цій частині здійснюється засновником або іншим юридичною особою, уповноваженим власником.

  Державна і (або) муніципальна власність, закріплена за освітньою установою, може відчужуватися власником в порядку і на умовах, які встановлені законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах своїх повноважень.

  Вилучення і (або) відчуження власності, закріпленої за освітнім закладом, допускаються тільки після закінчення терміну договору між власником (уповноваженим ним юридичною особою) і освітньою установою або між власником (уповноваженим ним юридичною особою) і засновником, якщо інше не передбачено цим договором.

  Освітній установі належить право власності на грошові кошти, майно та інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами в формі дарунка, пожертвування або за заповітом, на продукти інтелектуальної і творчої праці, що є результатом його діяльності, а також на доходи від власної діяльності освітньої установи та придбані на ці доходи об'єкти власності.

  Здача в оренду державним або муніципальним освітнім закладом закріплених за ним об'єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права викупу за згодою ради освітнього закладу за цінами, які не можуть бути нижчими за ціни, що склалися в даному регіоні.

  Кошти, отримані освітнім закладом ролі орендної плати, використовуються на забезпечення і розвиток освітнього процесу в даному навчальному закладі.

  1.2 Проблеми економічного реформування системи освіти

  Корінні зміни в соціально-економічному житті та державно-політичному устрої Російської Федерації зумовили необхідність реформи освіти. В ході першого етапу її реалізації вітчизняна система освіти звільнилася від спадщини тоталітаризму, стала більш відкритою, демократичною і різноманітною.

  Однак здійснення освітньої реформи стримувалося труднощами перехідного періоду. Ці труднощі обумовлені як скороченням обсягів виробництва і національного доходу, які зробили неминучим тимчасове зниження бюджетного фінансування освіти, і зволіканням у створенні нового організаційно-економічного механізму самої освітньої сфери. Зазначені причини призвели до незадовільного стану матеріальної бази навчальних закладів, зумовили затримки в оплаті праці педагогічного персоналу, позначилися на організації та якості навчального процесу. Фінансова стабілізація, тенденція до економічного зростання дозволяють не тільки подолати намітилися труднощі, але і приступити до нового етапу реформування системи освіти.

  На новому етапі передбачаються глибокі зміни в діяльності освітніх установ.У докорінного оновлення потребують зміст і структура системи освіти. Належить створити умови для розвитку наукових досліджень, зміцнити систему соціальних гарантій, що надаються персоналу навчальних закладів, забезпечити поліпшення здоров'я учнів. Одним з ключових аспектів реформи виступає створення нового організаційно-економічного механізму, що відповідає умовам сучасної ринкової економіки і покликаного забезпечити залучення і раціональне використання ресурсів, необхідних для розвитку освіти.

  Мета реформування полягає в тому, щоб надійно гарантувати конституційні права, свободи та інтереси громадян в освітній сфері, привести систему освіти у відповідність до сучасних потреб особистості, суспільства і держави, створити передумови для її подальшого розвитку, примноження досягнень і збереження кращих традицій на основі поєднання державної, громадської та приватної ініціативи, істотно поліпшити підготовку представників нових поколінь до життя і праці в демократичний цивільний товариств е з ринковою економікою [27].

  На досягнення цієї мети направлена ​​реформа освіти як комплекс заходів державної політики, що забезпечуються фінансово-економічними, організаційними, адміністративними, рекомендаційними і інформаційними методами.

  В результаті реформування системи освіти передбачається в стислі терміни усунути передумови соціальної напруженості в навчальних закладах, нормалізувати їх фінансування, створити умови для поліпшення організації та підвищення якості навчально-виховного процесу. Це уможливить поетапний перехід до вирішення все більш складних економічних і соціальних завдань розвитку освітньої сфери з тим, щоб в XXI століття Росія увійшла, маючи в своєму розпорядженні необхідними умовами для росту освіченості населення, його культурного рівня, підготовки кваліфікованих кадрів для всіх галузей економіки та соціальної сфери, підвищення наукового потенціалу країни.

  Реформа освіти на новому етапі її проведення розробляється і здійснюється як комплекс заходів державної політики у сфері освіти, що забезпечують облік законних прав та інтересів особистості і основних суспільних груп.

  В ході реформи повинні бути вироблені організаційні, економічні, правові та соціально-інституційні механізми і інструменти, що стимулюють розвиток навчальних закладів, підвищення освіченості і культури всіх верств суспільства, а також значне поліпшення професійно-кваліфікаційної структури самодіяльного населення.

  Передбачається, що реформа буде здійснюватися відповідно до таких принципів:

  - пріоритетною ролі освіти для майбутнього країни, розвитку вітчизняної науки і культури, становлення громадянського суспільства і переходу до стійкого економічного зростання на модернізованої виробничої базі;

  - гуманістичного характеру реформи, її спрямованості на розкриття творчих людських здібностей і якостей, утвердження фундаментальних прав і свобод особистості;

  - практичної орієнтації реформи, концентрації зусиль в ході її проведення на досяжних цілях і здійсненних завданнях, нововведення і перетвореннях, забезпечених наявними в розпорядженні держави і суспільства ресурсах;

  - невідкладної стабілізації і поступового істотного поліпшення економічних умов освітньої діяльності на основі скоординованих зусиль федеральних, регіональних і місцевих органів щодо збільшення бюджетних асигнувань на освіту в поєднанні з залученням позабюджетних коштів та поліпшенням використання ресурсів навчальних закладів;

  - здійснення реформи в рамках процедур, передбачених конституційним устроєм країни і чинним законодавством;

  - ретельної експериментальної перевірки результативності розроблюваних нововведень;

  - збереження і розвитку кращих вітчизняних традицій в поєднанні з використанням виправдав себе міжнародного досвіду, підтримки сформованих науково-педагогічних шкіл;

  - гласності заходів реформи, їх підконтрольності академічну спільноту і суспільству в цілому, створення умов для реалізації громадських та приватних ініціатив з реформування освіти.

  В сучасних умовах розвиток освіти перестає бути виключно справою держави і стає полем багатоаспектного партнерської взаємодії федеральних і регіональних державних органів з органами місцевого самоврядування, учнями та їхніми родинами, державними і недержавними освітніми установами, професійним педагогічним співтовариством, потенційними роботодавцями, громадськими та релігійними об'єднаннями. Разом з тим тільки держава здатна успішно вирішити такі завдання:

  - забезпечити облік різноманітних суспільно значущих інтересів і прогрес сфери освіти в цілому;

  - економічно гарантувати стабільне, довгострокове розвиток системи освіти, в певній мірі незалежно від поточного стану ринку, в тому числі забезпечити надійний соціальний захист учнів і працівників освітньої сфери.

  У зв'язку з цим побудова і вдосконалення ефективного організаційно-економічного механізму в сфері освіти є одним з ключових компонентів освітньої політики демократичної держави. Реформування системи освіти Російської Федерації передбачає приведення організаційно економічного механізму цієї системи у відповідність з новими запитами суспільства та його ресурсними можливостями.

  Одна з найважливіших функцій організаційно-економічного механізму полягає в тому, щоб забезпечити зв'язок сфери освіти з економічним середовищем, яка придбала ринковий характер. Це не означає, однак, що даний механізм, як такої, повинен стати переважно ринковим. Провідну роль в ньому покликане грати бюджетне фінансування освіти, яке, при безумовному збереженні і підвищенні сформованого рівня, має стати значно більш цілеспрямованим і ефективним. У той же час наявність ринкового середовища і формування платоспроможного попиту на освітні послуги з боку підприємств і сімей створюють передумови для залучення в сферу освіти додаткових коштів, розширюють можливості раціонального використання ресурсів освітніх установ [25, c. 38].

  Реформування організаційно-економічного механізму системи освіти будується на основі:

  - як мінімум, не зменшення бюджетних асигнувань на освіту, забезпечення доступності безкоштовної освіти для всіх верств населення і збереження реально існуючих соціальних гарантій для учнів і працівників системи освіти;

  - створення сприятливих умов для залучення в сферу освіти додаткових позабюджетних ресурсів, в тому числі за допомогою податкових пільг, а також пільгових кредитів і страхування;

  - реструктурування потоків фінансових коштів, посилення цілеспрямованості бюджетного фінансування та створення стимулів для підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також матеріально-технічної бази навчальних закладів;

  - стимулювання збільшення витрат на освіту в бюджетах суб'єктів Російської Федерації на основі цільових федеральних трансфертів.

  В результаті буде досягнуто:

  - реалізація свободи вибору учнями та їхніми родинами як освітніх установ, так і форм отримання освіти (в тому числі сімейне, екстернатної, вечірнє, заочне і т. П.). Цей вибір буде гарантуватися механізмом нормативного фінансування в розрахунку на одного учня, вихованця і розвитком федеральної системи контролю якості освіти, включаючи національне тестування;

  - зміна принципів визначення державного замовлення і формування державних освітніх стандартів; поєднання державного замовлення на професійну освіту з розширюється практикою прямих договорів з підприємствами та сім'ями; виділення регіонального компонента державного замовлення у професійній освіті; поступове заміщення федерального фінансування регіонального замовлення фінансуванням з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; залучення споживачів освіти до формування замовлення і стандартів;

  - стимулювання платоспроможного попиту на освіту, що дозволить визначити поточні (що проявилися) потреби в професійному і стиків з ним варіативної (спеціалізованому) загальну освіту;

  - доповнення бюджетного фінансування освітніх установ засобами, отриманими від ефективного управління переданої їм власністю.

  Організаційно-економічний механізм вимагає розвитку автономії освітніх установ, яка буде здійснюватися на основі:

  - внутрішнього академічного контролю (підвищення ролі педагогічних і вчених рад, прозорість фінансової та адміністративно-господарської діяльності для колективів освітніх установ);

  - зовнішнього контролю (зміцнення системи ліцензування, атестації та акредитації освітніх установ, участь споживачів у формуванні критеріїв оцінки діяльності освітніх установ і в реалізації контрольних процедур, формування опікунських рад і рад засновників);

  - ослаблення регламентації фінансово-господарської діяльності освітніх установ за умови виконання ними встановлених вимог державних освітніх стандартів.

  Невід'ємною умовою функціонування пропонованого механізму є нормативне подушне фінансування і нова організація фінансових потоків.

  Необхідно забезпечити перехід від постатейного фінансування до моделі, в основі якої лежить нормативне подушне фінансування з перерахуванням всіх коштів безпосередньо навчальним закладам як бюджетополучателям і віднесення цих асигнувань до розряду захищених статей бюджету.

  У Концепції реформування системи освіти пропонується щорічно затверджувати нормативи бюджетного фінансування на одного учня (в тому числі при вечірньою або заочною формою навчання) і нормативи додаткового фінансування спеціальних освітніх програм (на рівні відповідного бюджету).

  З огляду на реальні бюджетні обмеження, спочатку нормативи бюджетного фінансування забезпечать, перш за все, безумовне покриття витрат на заробітну плату і соціальні виплати (стипендії, харчування).

  Для стабілізації економічного становища системи загальноосвітніх установ і посилення гарантій реалізації конституційних прав громадян на отримання середньої (повної) загальної освіти необхідний перехід до нормативного подушного фінансування загальноосвітніх установ. З його допомогою буде реально підтримуватися взаємозв'язок між чисельністю учнів і розміром бюджетних асигнувань.

  Принцип подушного фінансування безпосередньо непридатний до малокомплектної сільській школі, до сільської школи з малою чисельністю учнів, до малокомплектній школі в містах в тих випадках, коли така школа залишається єдиною в межах транспортної досяжності для певного контингенту учнів.У зазначених випадках, а також для дитячих будинків та інтернатів, спецшкіл і спеціальних профтехучилищ для дітей з протиправною поведінкою, для установ системи спеціальної освіти дітей з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, для системи дошкільної і додаткового позашкільної освіти повинен бути передбачений особливий порядок їх нормативного фінансування. Федеральні нормативи подушного фінансування має бути щорічно встановлювати в федеральному законі про бюджет.

  Суб'єктам Російської Федерації і органам місцевого самоврядування рекомендується при наявності відповідних можливостей встановлювати нормативи фінансування на рівні, що перевищує федеральний, маючи в

  увазі покриття додаткових витрат за рахунок власних бюджетних коштів.

  Реєстрація освітніх установ в якості юридичних осіб і передача їм від органів управління прав бюджетополучателей дозволить:

  - перетворити освітні установи в самостійних суб'єктів фінансово-господарської діяльності (в рамках, встановлених законом та органами управління освітою в межах їх компетенції), що створить, з одного боку, передумови для подолання утриманських мотивів у діяльності адміністрації і трудових колективів шкіл, а з іншого v стимули до ефективного використання коштів, в тому числі економії і зниження невиправданих втрат на комунальних і господарських витратах і т.п .;

  - більш чітко розмежувати права та обов'язки органів управління освітою та освітніх установ, їх відповідальність за здійснення і розвиток освітнього процесу;

  - істотно розширити можливості освітніх установ у залученні позабюджетних коштів, стимулювати благодійні пожертви на користь закладів освіти, участь громадськості, підприємств і батьків в підтримці освітніх установ;

  - упорядкувати і зробити «прозорою» практику використання позабюджетних, в тому числі батьківських, коштів на додаткові освітні послуги і на розвиток матеріальної бази (понад державні нормативів).

  Навчальні заклади професійної освіти будуть виконувати наступні види замовлень (контрактів) на підготовку: державний федеральний замовлення, державний регіональне замовлення, муніципальне замовлення, замовлення підприємств і організацій, замовлення громадян.

  Фінансування держзамовлення освітнім установам повинно здійснюватися на основі нормативів у розрахунку на одного студента (учня), які будуть диференційовані з урахуванням трудомісткості і капіталомісткості підготовки за різними спеціальностями. Фінансування буде здійснюватися без розбивки виділених коштів на окремі предметні статті.

  Реформування змісту загальної та професійної освіти виступає в якості провідного чинника розвитку освітньої системи. В кінцевому рахунку, за допомогою реформування змісту освіти реалізуються його нові цінності і смисли, послідовно долається уніфікований характер освітньої системи, забезпечується гуманістична спрямованість освіти, посилюється навчальна мотивація особистості, створюються передумови для розгортання творчих можливостей педагогічних працівників.

  У змісті освітнього процесу знайшли більш послідовне відображення специфічні умови і потреби суб'єктів Російської Федерації, національно-культурна самобутність російських народів.

  Радикальні зміни в державно-політичному і соціально-економічному устрої країни повинні сприяти створенню здорового суспільства. Це підвищує відповідальність системи освіти не тільки за духовне, а й за фізичний розвиток нового покоління, зміцнення здоров'я учнів, прилучення їх до цінностей здорового способу життя. Стан здоров'я дітей, підлітків та молоді викликає обгрунтовану тривогу не тільки у працівників системи освіти, а й у всього суспільства в цілому. За даними фахівців, хронічні захворювання мають 30-35 відсотків учнів перших класів. За роки навчання в школі не зменшується, а значно зростає число порушень зору і постави, захворювань нервової системи та органів травлення.

  Така динаміка стану здоров'я - результат не тільки тривалого впливу несприятливих соціально-економічних і чинників, а й наслідок серйозних недоліків в діяльності освітніх установ, включаючи невідповідність програм і умов навчання функціональним і віковим особливостям учнів, недотримання психолого-педагогічних вимог до організації навчального процесу, низьку ефективність фізичного виховання учнів. На новому етапі освітньої реформи необхідно не просто переламати тенденцію до погіршення показників здоров'я учнів, а й істотно просунутися у вирішенні проблем:

  - перетворення охорони здоров'я учнів в один із пріоритетних напрямків діяльності органів влади та управління всіх рівнів;

  - докорінного поліпшення організації освітнього процесу виходячи із завдань зміцнення здоров'я учнів, нормалізації навчального навантаження, створення сприятливої ​​побутової середовища для осіб з обмеженими можливостями здоров'я та особливостями розвитку;

  - створення економічних умов для розвитку матеріальної бази спортивних, спортивно-оздоровчих та медичних підрозділів установ системи освіти, використання для оздоровлення учнів можливостей інших відомств та недержавних організацій, залучення позабюджетних коштів, розвитку системи додаткового медичного страхування навчаються;

  - розробки науково-методичних і організаційних основ моніторингу стану здоров'я учнів, інформаційного та медичного забезпечення профілактичної роботи на всіх рівнях освіти.

  В ряду завдань чергового етапу реформування системи освіти одне з ключових місць займає її структурна перебудова. Вона є суттєвим внутрішнім ресурсом і одночасно фактором розвитку освіти, що забезпечує його гнучкість, динамізм, здатність до своєчасному задоволенню змінюються потреб особистості, суспільства і держави.

  Реформування змісту освіти та організаційно економічного механізму повинно інтенсифікувати процеси структурної перебудови, що дозволить забезпечити:

  - в дошкільній освіті: розвиток різноманітних організаційних форм та інституційних структур з надання корекційно-педагогічної допомоги дітям, які не відвідують освітні установи за станом здоров'я;

  - в загальну освіту: розширення різноманіття загальноосвітніх установ, в тому числі створення нових видів освіти і типів навчальних закладів; розвиток інтеграції освітніх установ різних профілів і рівнів в сільській місцевості, формування на їх базі культурно-освітніх комплексів; перебудову мережі установ додаткової освіти дітей; розробку і впровадження в системі додаткової освіти дітей різноманітних моделей освітніх програм (розвиваючих, інтегрованих, дослідницьких та ін.);

  - в професійній освіті: реальну орієнтацію на ринок освітніх послуг і перспективний ринок праці; оптимізацію організаційних структур навчальних закладів початкового, середнього, вищої і післявузівської професійної освіти, інститутів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

  Для цього необхідно:

  - здійснити диференціацію освітніх установ початкової професійної освіти за 4 групами: державні федерального рівня (підготовка робітничих кадрів для наукоємних виробництв і високотехнологічних галузей); державні v рівня суб'єктів Російської Федерації, як основні в системі початкової професійної освіти (реалізація освітніх програм по більшості професій відповідно до потреб територіальних ринків праці); муніципальних освітніх установ (забезпечення потреб в робочих кадрах для муніципальних підприємств базового обслуговування, комунального, міського і сільського господарства); недержавні освітні установи початкового професійної освіти (підготовка для конкретних комерційних і некомерційних організацій);

  - передати управління, власність і фінансування освітніх установ початкової професійної освіти з федерального на відповідний рівень;

  - реструктурувати в міру готовності і за погодженням з органами виконавчої влади суб'єктів Федерації освітні установи початкової та середньої професійної освіти за профілями підготовки, провести укрупнення і об'єднання навчальних закладів; сформувати регіональні і муніципальні коледжі, реалізують освітні програми початкової, середньої і першого ступеня вищої професійної освіти;

  - забезпечити спільне використання на взаємовигідній основі матеріальної бази навчальних закладів початкової та середньої професійної освіти і їх кадрового потенціалів;

  - посилити практичну підготовку учнів початкової професійної освіти на базі профільних підприємств;

  - розробити правову базу для розвитку нових організаційно-правових форм в системі професійної освіти, в тому числі передбачають співзасновництво, з дотриманням умов добровільності і збереження автономії навчальних закладів.

  Реалізація чергового етапу реформи системи освіти вимагає розробки всього комплексу теоретичних і практичних проблем освіти. Необхідно також забезпечити розвиток науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності освітніх установ, перетворити вузівський сектор російської науки у велику підсистему інтегрованого науково-технічного комплексу країни, здатну поєднувати масштабне проведення фундаментальних досліджень з конкурентоспроможними розробками комерційного характеру.

  Подальше здійснення реформи диктує необхідність значного поліпшення соціального самопочуття педагогів, всіх учасників освітнього процесу. Назріла потреба коригування існуючих і вироблення нових державних соціальних гарантій для працівників установ освіти та учнівської молоді, перегляду механізмів їх реалізації з урахуванням ринкових відносин і завдань раціонального використання наявних фінансових і матеріальних ресурсів. Необхідно відновити роль оплати праці працівників освіти як основного джерела доходів, які забезпечують їм гідне життя, і створити соціально-економічні умови, що гарантують доступність всіх рівнів освіти представникам малозабезпечених верств населення.

  З метою забезпечення загальнодоступності всіх щаблів освіти в умовах різкого посилення диференціації доходів сімей і обмеженості фінансових можливостей держави стипендіальне забезпечення має набути адресний характер. Економічно невиправдано і соціально неприйнятно дотувати за допомогою стипендій високозабезпечені сім'ї, діти з яких фактично мають за рахунок ряду факторів, в тому числі найму репетиторів, найбільший доступ до вищої освіти. У той же час держава покликана гарантувати студентам з малозабезпечених сімей реальну можливість отримання освіти, що передбачає доведення розмірів стипендії до рівня 50 відсотків від прожиткового мінімуму для студентів, які проживають в сім'ях, і 2/3 для малозабезпечених іногородніх студентів.

  Зміни в державно-політичному устрої і соціально-економічного життя країни потребують докорінного поліпшення системи і практики управління освітою.

  За останні роки відбулися істотні зрушення в організації управління освітою. Приведено у відповідність з федеральним устроєм Росії повноваження суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування в освітній сфері. Закладена правова база академічної самостійності навчальних закладів. Долається відомчий підхід до управління освітніми установами, важливим кроком в цьому напрямку стало створення єдиного міністерства. Йде становлення взаємодії державних і громадських форм управління освітою, зростаючу роль відіграють навчально-методичні об'єднання, асоціації навчальних закладів, регіональні ради ректорів. Нові підходи до управління освітою закріплені в чинних законодавчих актах.

  Для вдосконалення процесу прийняття рішень в освітній сфері необхідно встановити номенклатуру нормативних актів органів управління освітою всіх рівнів, які не можуть бути прийняті без попередньої експертизи професійних асоціацій, об'єднань батьків і роботодавців.

  Розглянемо основні реформування системи освіти на сучасному етапі.

  Загальні умови розвитку країни протягом останніх років справили позитивний вплив на ресурсну забезпеченість галузей соціальної сфери та науки цивільного призначення. За останні роки держава постійно збільшувало фінансування цієї сфери. Не став винятком і 2005 рік рік.

  Зобов'язання бюджету по фінансуванню кожної соціально значущої галузі і науки, в тому числі з оплати праці працівників бюджетних установ, виконані в повному обсязі.

  Особливістю федерального бюджету 2005 року по видатках на освіту з'явилася його соціальна спрямованість в частині, що стосується студентів вищих навчальних закладів.

  З 1 вересня 2004 року розмір коштів, що спрямовуються на забезпечення соціальної підтримки нужденних студентів, що навчаються у закладах вищої та середньої професійної освіти за очною формою навчання, був збільшений з 5 до 25 відсотків від стипендіального фонду.

  При цьому основне навантаження на федеральний бюджет по реалізації даного рішення припала на 2005 рік.

  Якщо в 2004 році на ці цілі було спрямовано близько 800 млн. Рублів, то в 2005 році витрати федерального бюджету на ці цілі склали близько 2,4 млрд. Рублів.

  Крім того, на виконання доручення Президента Російської Федерації в 2005 році двічі була підвищена стипендія студентів вузів.

  Витрати федерального бюджету 2006 року на освіту становлять 136341,9 млн. Рублів, що на 16,1% перевищує очікуване виконання відповідних витрат попереднього року.

  Додаткові кошти передбачається направити на забезпечення реалізації прийнятого в 2005 році рішення про підвищення розміру стипендії студентам федеральних державних освітніх установ вищої професійної освіти з витратами федерального бюджету на ці цілі близько 3,2 млрд. Рублів.

  На забезпечення 48,4 тис. Дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, безкоштовним харчуванням, обмундируванням, проїздом на внутрішньоміському, приміському транспорті і один раз на рік туди і назад на виконання Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів додатково передбачено 617,4 млн. рублів.

  Крім того, 1,8 млрд. Рублів передбачено на підвищення в 1,5 рази розміру стипендій аспірантам, докторантам федеральних освітніх установ вищої професійної освіти, які навчаються і студентам початкової та середньої професійної освіти, і в 2 рази стипендій Президента Російської Федерації і спеціальних стипендій Уряду Російської Федерації студентам і аспірантам освітніх установ вищої і середньої професійної освіти.

  Значно збільшені в федеральному бюджеті на 2006 рік кошти на реалізацію прийнятої на 2006-2010 роки Федеральної цільової програми розвитку освіти, що є організаційною основою державної політики Російської Федерації в галузі освіти. У 2006 році на реалізацію її заходів передбачено 8038,7 млн. Рублів проти 4066,9 млн. Рублів в 2005 році.

  Поряд з вищевикладеним, основною особливістю витрат федерального бюджету 2006 року на освіту є виділення значних бюджетних асигнувань на реалізацію пріоритетного національного проекту «Освіта».

  На ці цілі в 2006 році заплановано виділення 21,98 млрд. Рублів, які передбачається спрямувати не тільки в освіту федерального рівня, але також і на підтримку освіти в суб'єктах Російської Федерації та на муніципальному рівні [21].

  Так, в рамках розділу «Міжбюджетні трансферти» передбачається виділення суб'єктам Російської Федерації: субсидій в розмірі 7,7 млрд. Рублів на забезпечення виплати винагороди за виконання функцій класного керівника педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл; субсидій в розмірі 3 млрд. рублів на впровадження в школах інноваційних освітніх програм; субвенцій у розмірі 1 млрд. рублів на заохочення кращих вчителів.

  Крім того, передбачається 1,5 млрд. Рублів направити на забезпечення підключення загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет.

  На впровадження інноваційних програм в федеральних освітніх установах передбачено направити 5 млрд. Рублів і ще 3 млрд. Рублів передбачається направити на створення двох національних університетів в Сибірському і Південному федеральному округах, а також двох бізнес-шкіл з Санкт-Петербурзі і Московському регіоні.

  200 млн. Рублів передбачається витратити на заохочення талановитої молоді та 300 млн. Рублів на професійно-технічну освіту військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом.

  При цьому слід зазначити, що реалізація даного пріоритетного національного проекту не обмежується тільки 2006 роком [21].

  Фінансування напрямків проекту «Освіта» передбачається на середньострокову перспективу (до 2008 року).

  Своєчасне і цільове використання зазначених асигнувань і буде основним завданням 2006 і наступних років.

  2. Оцінка структури і фінансового механізму освіти в Ленінському районі м Новосибірська

  2.1 Аналіз джерел фінансування муніципального дошкільного освітнього закладу (на прикладі МДОУ № 293)

  Система освіти Ленінського району м Новосибірська включає в себе 41 муніципальну середню школу (чисельність учнів на початок 2005 навчального року - 30947 осіб), гімназію, 47 дитячих садків.

  Згідно зі статистичними даними, списковий склад дітей в середніх і дошкільних освітніх установах відповідає граничної наповнюваності або перевищує її. Однак середня відвідуваність за 2005 по Ленінському району склала 75%, При цьому кількість необґрунтованих пропусків в 2-3 рази більше кількості пропусків через хворобу [46].

  Структура управління освіти м Новосибірська представлена ​​на рис. 1.

  Муніципальне дошкільний навчальний заклад - дитячий садок № 293 комбінованого виду (до складу комбінованого дитячого саду можуть входити загальноосвітні, компенсуючі та оздоровчі групи в різному поєднанні) зареєстровано Новосибірської міський реєстраційної палатою 22 вересня 1994, реєстраційний № ГР +1574.

  Установа є некомерційною організацією. В Установа у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», Типовим положенням про дошкільний навчальний заклад, чинним законодавство РФ, нормативними актами мерії м Новосибірська, рішеннями міської Ради та Статутом.

  Муніципальне дошкільний навчальний заклад № 293 в своїй діяльності забезпечує досягнення наступних цілей:

  - охорона життя дитини;

  - охорона фізичного і психічного здоров'я дитини;

  - виховання, навчання, нагляд, догляд та оздоровлення дітей у віці від 1,5 до 7 років;

  - створення умов для фізичного, морального та інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

  Малюнок 1 - Структура системи управління освітою м Новосибірська

  Установа вирішує наступні завдання:

  - залучення дітей в загальнолюдських цінностей;

  - взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини;

  - вивчення та впровадження в практику роботи Установи нових форм діагностики, навчання, а також досвіду роботи інших установ;

  - організація оздоровчих заходів, надання профілактичної допомоги дітям;

  - інтелектуальний та особистісний розвиток дітей з урахуванням індивідуальних особливостей;

  - навчання батьків ефективним способам стимуляції пізнавальної та іншої діяльності дитини.

  Установа при наявності ліцензії на право ведення освітньої діяльності, може здійснювати освітню діяльність у вигляді надання платних додаткових послуг, не передбачених відповідними освітніми програмами та державними програмами і державними освітніми стандартами, і не супроводжуються підсумковою атестацією та видачею документів про освіту і (або) кваліфікації, без отримання додаткових ліцензій. Додаткові платні послуги надаються всім батькам, які схочуть ними скористатися.

  Платні освітні послуги не надаються в обмін і в рамках основної діяльності, що фінансується з коштів бюджету.

  Дохід від платних освітніх послуг, за вирахуванням частки засновника, реінвестується в даний навчальний заклад, в тому числі на збільшення витрат на заробітну плату, по розсуд Установи. Дана діяльність не відноситься до підприємницької.

  Установа ДНЗ № 293 надає наступні додаткові платні послуги:

  - догляд за дітьми у вихідні, святкові дні, у вечірній час, після 19 годин.

  Для дітей, які не відвідують ДНЗ № 293 передбачені:

  - гурток «Ляльковий театр»;

  - образотворчого мистецтва;

  - заняття психолога з дітьми.

  У МДОУ № 293 працює 7 груп:

  - 1 група для дітей віком від 1,5 до 3 років чисельністю не більше 15 осіб;

  - 1 група для дітей віком від 2 до 5 років з туберкульозною інтоксикацією чисельністю 10 осіб;

  - 5 загальнорозвиваючих груп у віці від 3 до 7 років чисельністю не більше 20 осіб у кожній.

  Всі групи, крім санаторної, комплектуються по одновікових принципом.

  За дитиною зберігається місце в Установі у разі хвороби, проходження санаторно-курортного лікування, карантину, хвороби або відпустки батьків, а також на літній період терміном на 75 днів незалежно від відпустки батьків.

  Виховання і навчання дітей в установі ведеться через індивідуальні, подгрупповие, фронтальні заняття в спільній з вихователів, самостійної та ігрової діяльності дітей; через гурткову роботу. Тривалість навчальних занять з дітьми залежить від віку та інтересу дітей до даної діяльності, але не повинно перевищувати:

  10 хвилин - для дітей молодших груп;

  - 20 хвилин - для дітей середніх груп;

  - 25 хвилин - для дітей старших груп;

  - 30 хвилин для дітей підготовчих груп.

  Режим роботи Установи - 5 днів в тиждень.

  Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

  Тривалість перебування дітей в Установі - 12 годин (з 7 до 19.00); для санаторної групи - 24 години.

  У передсвяткові дні закінчення роботи Установи о 19 годині, для співробітників - відповідно до ТК РФ.

  Управління дошкільним освітнім закладом здійснюється відповідно до Закону Російської Федерації «Про освіту», Типовим положенням про дошкільний навчальний заклад та його статутом.

  Управління дошкільним освітнім закладом будується на принципах єдиноначальності та самоврядування. Формами самоврядування дошкільного навчального закладу є: піклувальна рада, загальні збори, педагогічна рада і інші форми. Порядок виборів органів самоврядування і їх компетенція визначаються статутом дошкільного навчального закладу.

  Безпосереднє керівництво дошкільним освітнім закладом здійснює завідувач.

  Найм (прийом) на роботу завідувача державним дошкільним освітнім закладом здійснюється в порядку, встановленому його статутом, і відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Завідувач муніципальним дошкільною освітньою установою призначається рішенням органу начальника управління освіти мерії за погодженням з Департаментом.

  Завідувач дошкільним освітнім закладом:

  - діє від імені дошкільного навчального закладу, представляє його в усіх установах та організаціях;

  - розпоряджається майном дошкільного навчального закладу в межах прав, наданих їй договором між дошкільною освітньою установою і засновником;

  - видає довіреності;

  - відкриває рахунки в банках і інших кредитних установах;

  - відповідно до законодавства про працю здійснює прийом на роботу і розстановку кадрів, заохочує працівників дошкільного навчального закладу, накладає стягнення і звільняє з роботи;

  - несе відповідальність за діяльність дошкільного навчального закладу перед засновником.

  Загальне керівництво Установою здійснює виборний представницький орган - Рада Установи, який складається з 5 чоловік.

  Раду очолює голова, обраний Радою Установи, а в разі його відсутності - заступник.

  До компетенції Ради входить:

  - вибір напрямку діяльності Установи;

  - розподіл залучених коштів.

  Органом, вирішальним питання педагогічного процесу, є педагогічний Рада Установи.

  Власник майна (уповноважений ним орган) в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, закріплює за дошкільним освітнім закладом з метою забезпечення освітньої діяльності відповідно до його статуту об'єкти права власності (землю, будівлі, споруди, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціального , культурного та іншого призначення).

  Земельні ділянки закріплюються за державним або муніципальним дошкільною освітньою установою в постійне (безстрокове) користування.

  Об'єкти власності, закріплені за дошкільним освітнім закладом, перебувають у його оперативному управлінні.

  Дошкільний навчальний заклад володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним на праві оперативного управління майном відповідно до його призначення, своїми статутними цілями, законодавством Російської Федерації. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність за збереження та ефективне використання закріпленого за ним майна.

  Діяльність дошкільного навчального закладу фінансується його засновником відповідно до договору між ними.

  Джерелами формування майна і фінансових ресурсів дошкільного навчального закладу є:

  - власні кошти засновника (засновників);

  - бюджетні та позабюджетні кошти;

  - майно, закріплене за дошкільним освітнім закладом власником (уповноваженим ним органом);

  - кошти батьків (законних представників), добровільні пожертвування і цільові внески інших фізичних і юридичних осіб, в тому числі і іноземних;

  - інші джерела відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Фінансування дошкільного навчального закладу здійснюється на основі державних (в тому числі відомчих) і місцевих нормативів, визначених з розрахунку на одного вихованця в залежності від виду та категорії дошкільного навчального закладу.

  Проведемо аналіз кошторису доходів і витрат МДОУ № 293 за 2004 рік за даними додатка А (табл. 4 і 5).

  Таблиця 4 - Аналіз кошторису витрат МДОУ № 293 за 2004 рік,%.

  Показники,%

  2004

  1

  2

  Витрати з оплати праці, в т.ч.

  Оплата праці педагогічного персоналу

  53,25

  Нарахування на оплату праці

  24,75

  Придбання предметів постачання і витратних матеріалів

  6,14

  Оплата послуг зв'язку

  0,16

  Оплата комунальних послуг

  14,00

  Інші поточні витрати на закупівлі товарів і оплату послуг

  0,56

  Збільшення вартості основних засобів

  -

  Субсидії, субвенції та поточні трансферти

  0,97

  Капітальні витрати, в тому числі

  0,04

  Капітальні вкладення в основні фонди

  0,04

  Витрати - всього

  100

  Таблиця 5 - Кошторис доходів і витрат МДОУ № 293 за 2004 р, тис. Руб.

  Показники,%

  2004 рік

  1

  2

  1. Джерела доходів

  Фінансування з районного бюджету

  2477

  2. Витрати

  Витрати з оплати праці, в т.ч.

  Оплата праці педагогічного персоналу

  1319

  Нарахування на оплату праці

  613

  Придбання предметів постачання і витратних матеріалів

  152

  Оплата послуг зв'язку

  4

  Оплата комунальних послуг

  347

  Інші поточні витрати на закупівлі товарів і оплату послуг

  17

  Збільшення вартості основних засобів

  -

  Субсидії, субвенції та поточні трансферти

  24

  Капітальні витрати, в тому числі

  1

  Капітальні вкладення в основні фонди

  1

  Витрати - всього

  2477

  Як видно з табл.4 і 5, найбільша частина бюджетних коштів, отриманих ДНЗ № 293 в 2004 році витрачається на оплату праці педагогічного персоналу (78%, включаючи нарахування на оплату праці), 14% бюджетних коштів витрачається на оплату комунальних послуг ДНЗ № 293, 6,14% - на придбання предметів постачання і витратних матеріалів.

  Найменшими витратними статтями є капітальні витрати - 0,04%, поточні трансферти - 0,97%, оплата послуг зв'язку - 0,04%, а також інші витрати - 0,56%.

  Проведемо аналіз позабюджетних витрат розглянутого установи (табл. 6).

  Як видно з даних, представлених в табл. 6, бюджетні кошти, отримані ДНЗ № 293 в 2004 році витрачалися практично в рівних частках (53,25% і 46,71%) на заробітну плату і поточні витрати відповідно.

  Кошти, отримані ДНЗ № 293 з позабюджетних джерел в 2004 році на 100% були витрачені на погашення поточних витрат.

  Таблиця 6 - Співвідношення бюджетних і позабюджетних витрат ДНЗ № 293 за 2004 рік

  показники

  Бюджетні кошти, тис. Руб.

  %

  Позабюджетні кошти, тис. Руб.

  %

  Разом бюджетних і позабюджетних коштів

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Загальне співвідношення бюджетних і позабюджетних коштів

  2477

  100

  869

  100

  3346

  Співвідношення бюджетних і позабюджетних коштів у витратах на заробітну плату

  1319

  53,25

  0

  0

  1319

  Співвідношення бюджетних і позабюджетних поточних витрат

  тисяча сто п'ятьдесят сім

  46,71

  869

  100

  2026

  Співвідношення бюджетних і позабюджетних капітальних витрат

  1

  0,04

  0

  0

  1

  Проведемо аналіз позабюджетних витрат ДНЗ № 293 в динаміці за два роки (табл. 7).

  Таблиця 7 - Динаміка позабюджетних витрат ДНЗ № 293 в 2004 і 2005 роках, тис. Руб.

  показники

  2004

  2005

  Темп зростання, %

  1

  2

  3

  4

  Позабюджетні витрати, в т.ч .:

  869

  954

  109,78

  Витрати на оплату праці

  -

  -

  -

  Придбання товарів і послуг, в т.ч.

  779

  909

  116,69

  Матеріальні витрати

  779

  790

  101,41

  Інші витрати

  87

  15

  17,24

  Основні засоби

  -

  30

  3000

  Оплата послуг зв'язку

  3

  4

  133,3

  Як видно з табл. 7, в 2005 році позабюджетні витрати збільшилися на 9,78%. Найбільше збільшення відбулося за статтею «збільшення вартості основних засобів» - на 30 тис. Руб., Також можна відзначити збільшення витрат за статтею придбання товарів і послуг - на 16,69%, в тому числі збільшення матеріальних витрат - на 1,41%. У той же час слід зауважити, що відбулося зниження позабюджетних витрат за статтею «інші витрати» - на 82,76%.

  Недолік бюджетного фінансування освітніх установ, зокрема і ДНЗ № 293 Ленінського району, змушує освітні установи розширювати спектр платних послуг.

  2.2 Бізнес-план групи лікувально-фізичної культури в МДОУ №293

  резюме проекту

  Даний бізнес-проект передбачає створення групи ЛФК в ДНЗ № 293 Ленінського району м Новосибірська.

  Лікувальна фізична культура (ЛФК) в дошкільному закладі - нова форма реабілітації дітей 1,5-7 років, що мають різні патологічні і предпатологические стану.

  Актуальність розробки бізнес-плану викликана не тільки соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні і чинять негативний вплив на фінансування освітніх установ, що обумовлює необхідність пошуку додаткових коштів самими освітніми установами, надаючи платні послуги.

  Сучасні умови розвитку російського суспільства, що склалася економічна ситуація привели до різкого зниження стану здоров'я населення, тривалість життя і соціального благополуччя. Умови життя населення, несприятлива екологічна обстановка і інші причини викликають погіршення життя населення, і, перш за все, несприятливо впливають на здоров'я дітей.

  Створення групи ЛФК в дошкільному навчальному закладі (на платній основі) дозволить не тільки сприятливо вплинути на здоров'я дошкільників, але також і поліпшити фінансовий стан установи освіти, збільшити заробітну плату вихователям і педагогам, оновити матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу, що, в свою чергу, також позитивно позначиться на розвитку вихованців закладу.

  Потенційні споживачі пропонованих платних послуг можуть бути не тільки вихованцями даного освітнього закладу, але також і жителями Ленінського району, а також прилеглих районів.

  Вартість занять в місяць в розрахунку на одну дитину становитиме 422,9 руб.

  Річні доходи складають: 50 * 3 * 422,9 * 12 = 761220 руб.

  Перевищення доходів над видатками: 761220 руб. - 229880 = 531340 руб.

  Отримані доходи будуть спрямовані на матеріально-технічне забезпечення дитячого освітнього закладу, на проведення ремонту, на закупівлю навчально-методичної літератури та інвентарю для занять з дітьми.

  Опис продукту

  До недавнього часу для профілактики різних захворювань і підтримки здоров'я дитини використовували переважно різні фізіотерапевтичні засоби, елементи загартовування.

  Причини, що викликали впровадження ЛФК в практику дошкільних установ, різноманітні. Серед головних можна виділити наступні: різке погіршення якості здоров'я новонароджених та як наслідок - дітей дошкільного віку; погіршення екологічної обстановки, яка викликала зниження імунобіологічної реакції дитини. Поряд з глобальними соціальними проблемами, що впливають на здоров'я дитини, можна виділити і більш приватні проблеми, до яких відноситься підвищена професійна зайнятість батьків. Обмеженість вільного часу, строгий режим роботи поліклінік і кабінетів ЛФК, часом віддаленість їх від місця проживання і очікування в черзі не сприяють зменшенню числа дітей, які потребують немедикаментозної терапії.

  Подібний стан питання змусило вчених і практиків приділити належну увагу дитячим дошкільним закладам, де дитина має раціональний режим, матеріально-технічні умови та кадрову підтримку, необхідні для нівелювання негативних наслідків та своєчасного поліпшення якості здоров'я.Саме своєчасність впливу різних засобів і методів ЛФК можна віднести до найбільш значущих чинників її впровадження в дошкільних установах.

  ЛФК дозволяє отримувати реабілітаційний ефект при різних захворюваннях. У дошкільному закладі вона показана всім дітям, які мають постійні або тимчасові відхилення в стані здоров'я.

  Протипоказання можуть носити лише тимчасовий характер. До них можна віднести загальне нездужання, високу температуру.

  Спільними завданнями ЛФК є наступні:

  - надання загальнозміцнюючий впливу на організм дитини;

  - своєчасна корекція наявного патологічного і предпатологіческого стану;

  - формування і закріплення навички правильної постави;

  - підвищення неспецифічної реакції організму.

  Лікувальна дія фізичних вправ пояснюється важливою біологічної роллю рухів в житті дитини. ЛФК покращує порушені хворобою функції, прискорює відновні процеси, зменшує несприятливі наслідки вимушеної гіпокінезії. Фізичні вправи надають різноманітну дію в залежності від їх підбору, методики виконання і ступеня навантаження.

  Розрізняють чотири основних механізми лікувальної дії фізичних вправ: тонізуючий вплив, трофічна дія, формування компенсацій і нормалізація функції. Ці механізми досить докладно описані в спеціальній літературі. Коротко зупинимося на кожному з них.

  Механізм тонізуючого впливу. Після захворювання у дитини відзначається переважання в ЦНС процесів гальмування, викликане, з одного боку, захворюванням, а з іншого - вимушеним зниженням рухової активності. Знижуються функції всіх систем організму. Застосування спеціальних і загальнорозвиваючих вправ сприяє врівноважування процесів збудження і гальмування. На цьому тлі поліпшується обмін речовин, посилюється функція зовнішнього дихання і кровообігу, активізуються захисні реакції організму. Підвищується психоемоційний стан дитини, поліпшується настрій, посилюючи дію фізичних вправ. Таким чином виявляється тонізуючу дію на весь організм дитини в цілому і на певні органи і системи. Так, дихальні вправи поліпшують бронхолегочную прохідність і вентиляцію легенів, а вправи для м'язів черевного преса нормалізують перистальтику кишечника.

  Механізм трофічної дії. Під впливом захворювання погіршуються обмін речовин, кровообіг, дихання. Фізичні вправи в даному випадку активізують обмінні процеси, прискорюють процеси регенерації, затримують розвиток атрофії м'язів і тугоподвижности в суглобах. Так, при цукровому діабеті трофічна дія фізичних вправ проявляється в тому, що збільшується споживання м'язами глюкози і знижується її вміст у крові. При легких формах цукрового діабету це дозволяє знизити рівень цукру до нормальних величин.

  Механізм формування компенсацій. Даний механізм проявляється в розвитку тимчасових або постійних заміщень порушених функцій. Фізичні вправи сприяють прискоренню формування компенсацій, які стають більш досконалими. Так, при порушеннях дихальної системи з'являються задишка, тахікардія. Під дією фізичних вправ зміцнюється дихальна мускулатура, збільшується рухливість діафрагми, ребер і як наслідок закріплюються навички глибокого і рідкісного дихання.

  Механізм нормалізації функції. Після клінічного одужання дитині потрібно ще певний час для відновлення постраждалої функції організму. Правильно підібрані і точно дозовані фізичні вправи в цей період дозволяють нормалізувати діяльність основних систем організму: дихальної, серцево-судинної і нервової, створюють умови для їх оптимального функціонування. Ось чому так важливо почати заняття лікувальною гімнастикою в перші ж дні після повернення дитини в садок. Ефект від таких занять буде значно вище, ніж в разі, якщо вони почнуться через два тижні.

  Лікувальна дія фізичних вправ різноманітне і проявляється комплексно.

  Реабілітація дітей після перенесених захворювань і профілактика різних захворювань в умовах дитячого дошкільного закладу здебільшого відповідають III етапу загальної системи реабілітації - поліклінічному (I - стаціонарний, II - санаторний). ЛФК на цьому етапі спрямована на повне відновлення знижених хворобою функцій, усунення наслідків гіпокінезії. З цією метою використовується весь арсенал засобів ЛФК в широкому діапазоні.

  Основними засобами профілактики та фізичної реабілітації є фізичні вправи, масаж і природні фактори природи.

  Фізичні вправи - головний засіб ЛФК. Розрізняють безліч класифікацій фізичних вправ по анатомічній ознаці, за ступенем активності, за характером рухових дій і т.д. У дошкільній практиці застосування ЛФК найбільш поширені гімнастичні вправи з предметами і без предметів, ігри. Заняття проводять методисти ЛФК, масаж - фахівці відповідно до показань. Для посилення дії фізичних вправ на заняттях лікувальною гімнастикою використовуються елементи масажу і самомасажу.

  В дитячому дошкільному закладі практикуються майже всі форми ЛФК: ранкова гігієнічна гімнастика, заняття лікувальною гімнастикою, самостійні заняття (під контролем вихователів або батьків), прогулянки, оздоровчий біг, ігрові заняття.

  Рекомендуються різні способи проведення занять з дошкільнятами: індивідуальний, малогруповий і груповий. При важких патологіях краще індивідуальний і малогруповий способи проведення процедур лікувальної гімнастики.

  Приватні методики ЛФК з дітьми старших і підготовчих груп проводяться з урахуванням основних дидактичних принципів свідомості: активності, наочності, доступності і систематичності, послідовності.

  Велика увага на заняттях лікувальною гімнастикою відводиться дозування навантаження: вона повинна бути адекватною стану дитини та її психомоторному розвитку. Основними критеріями дозування служать підбір фізичних вправ, кількість повторень, щільність навантаження впродовж заняття, вихідні положення при виконанні вправ, темп.

  Розрізняють три види навантаження: велику, середню і малу (по проф. В.А. Єпіфанову). При великому навантаженні використовуються всі фізичні вправи, без обмежень. При середньому навантаженні виключаються біг, стрибки, сложнокоордінірованним вправи. При малому навантаженні перевага віддається елементарним вправам для верхніх і нижніх кінцівок в поєднанні з дихальними вправами. При проведенні занять лікувальною гімнастикою в дитячому дошкільному закладі частіше практикуються великі і середні за величиною навантаження.

  Курс ЛФК підрозділяється на три періоди: початковий, основний і заключний. Тривалість профілактичного або лікувального курсу становить 1,5-2 місяці. У рік дитина повинна пройти мінімум два курси лікування. Діти з важкими формами захворювань можуть займатися курсом лікування без перерви. При неможливості щоденних занять доцільні три заняття на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях. Тривалість заняття лікувальною гімнастикою для дітей з більшістю нозологічних форм складає 20-25 хв, з неврологічною патологією і після травм - до 30-35 хв.

  Найбільш поширені в дошкільному віці такі відхилення: порушення постави і плоскостопість, часто хворіють, бронхолегочная патологія, неврологічні захворювання, залишкові явища вродженої патології, загроза міопії (особливо в підготовчих групах).

  Оцінка ринку збуту

  При оцінці ринків збуту платних послуг, було проведено аналіз стану здоров'я дошкільнят Ленінського району м Новосибірська (додаток Б).

  Як видно з даних, представлених в додатку Б, лише 26,7% всіх дітей, які відвідують ДНЗ Ленінського району, мають 1 групу здоров'я, інші - переважно другу і третю здоров'я. 40,2% дітей перебуває на диспансерному обліку. Характеристика груп здоров'я представлена ​​в додатку В. Дітям, які належать до другої і до третьої груп здоров'я, показані заняття лікувально-фізичною культурою.

  На першому етапі передбачається залучення до занять лікувально-фізичною культурою вихованців ДНЗ № 293, в подальшому - жителів дошкільного віку Ленінського району м Новосибірська, а також жителів прилеглих районів. Кількість дітей, які проживають в Ленінському районі і є потенційними споживачами пропонованих послуг становить 5840 осіб, з них 78 осіб - вихованці ДНЗ № 293.

  Далі був проведений аналіз захворюваності дітей дошкільного віку Ленінського району м Новосибірська (додаток Г).

  Як видно з даних, представлених в додатку Г, кількість днів, пропущених через хворобу за 2005 рік, дуже велике, особливо в ДНЗ № 66, ДНЗ № 260, ДНЗ № 432, ДНЗ № 472, ДНЗ № 480, ДНЗ № 81, ДНЗ № 84 та ДНЗ № 133. Часто хворіють дітям також показані заняття лікувально-фізичною культурою.

  В даний час безкоштовні кабінети лікувально-фізичної культури функціонують в міських муніципальних поліклініках, однак не всі батьки мають у своєму розпорядженні часом регулярно водити займатися своєї дитини. Платні зали заняття лікувально-фізичною культурою організовані на базі спортивних комплексів, санаторіїв, але їх регулярне відвідування так само складно.

  Таким чином, можна прогнозувати значний попит на пропоновані послуги.

  Для виявлення сімей, які могли б скористатися послугами дошкільного навчального закладу, були використані дані медичного закладу, закріпленого за територією. Після складання списку сімей були організовані виходи в ці сім'ї за попередньою домовленістю з метою проведення анкетування.

  Анкета для батьків представлена ​​в додатку Д.

  В ході проведення анкетування було опитано сто сімей, які проживають поблизу ДНЗ № 293. Аналіз анкетних даних показав, що 72,3% опитаних дітей дошкільного віку показані заняття лікувально-фізичною культурою (рис. 2).

  Малюнок 2 - Кількість дітей, що мають показання до занять ЛФК

  З усіх опитаних дошкільнят, яким показані заняття ЛФК, лише 12,8% відвідують кабінет ЛФК (рис. 3).

  Малюнок 3 - Кількість дітей, які відвідують кабінет ЛФК

  Малюнок 4-причина, за якими дошкільнята не відвідують кабінет ЛФК

  Серед інших причин батьки найчастіше вказували дорогі платні кабінети ЛФК і відсутність коштів на їх відвідування.

  У процесі аналізу анкетних даних було виявлено, що в основному опитані батьки готові віддати свою дитину в платну групу ЛФК на базі ДНЗ, якщо плата за заняття в місяць не буде перевищувати 200 рублів.

  Таким чином, було з'ясовано, що існує потенційний ринок збуту пропонованих послуг.

  оцінка конкуренції

  Як уже зазначалося, платні послуги з занять лікувально-фізичною культурою в Ленінському районі м Новосибірська не пропонує жодна дошкільний навчальний заклад. Безкоштовні кабінети по занять лікувальною фізкультурою в поліклініках не влаштовують більшість батьків з огляду на те, що займаються там всевозрастние групи, тому заняття з дошкільнятами проводяться в строго певний час. А можливості відвідувати дані заняття у більшості батьків дітей дошкільного віку немає.

  Приватні інструктори ЛФК пропонують свої послуги на дому за високими цінами, тому ними також користуються лише одиниці.

  Можливістю займатися лікувальною фізкультурою в санаторіях і платних спортивних клубах також мають у своєму розпорядженні всі.

  Тому можна зробити висновок, що на ринку даних послуг невисокий рівень конкуренції.

  план маркетингу

  Для просування пропонованих послуг передбачається використовувати рекламні засоби (рекламні буклети, вивіска в ДНЗ № 293).

  Вартість послуг буде розраховуватися на основі кошторису витрат. Методика тут така: розраховується повна собівартість одиниці продукту (вартість робочої сили, витрачених матеріалів і накладних витрат). Для забезпечення прибутковості послуг пропонується встановити норму рентабельності в розмірі 15% від вартості послуг.

  В якості додаткових рекламних матеріалів пропонується виробництво та реалізація відеоматеріалів з основними вправами, брошур. В якості підтримуючого маркетингу пропонується організація безкоштовних консультацій інструктора з лікувальної фізкультури, дозвіл присутності батьків на заняттях.

  Надалі в якості стимулювання попиту пропонується продаж абонементів на півроку і рік зі знижками.

  організаційний план

  Заняття лікувальною фізкультурою проводитимуться тричі на тиждень тривалістю по 30 хвилин в спортивному залі ДНЗ № 293.

  Для організації групи для занять лікувальною фізкультурою необхідний досвідчений інструктор з ЛФК, медсестра (для антропологічних вимірів дітей). Основними кваліфікаційними вимогами для інструктора з ЛФК є висока кваліфікація, досвід роботи з дітьми, медичну освіту.

  Система оплати праці для інструктора ЛФК та ​​медичній сестрі - почасово-преміальна. Пропонується встановити посадовий оклад інструктора ЛФК в розмірі 4 000 руб. і медичній сестрі в розмірі 3 000 руб. Крім того, пропонуються виплати в розмірі 2% від обсягів продажів послуг.

  Так як заняття проводяться тільки три рази в тиждень, то немає необхідності найму персоналу на повну ставку, можна запропонувати вакансії за сумісництвом. Персонал для реалізації проекту (інструктор ЛФК і медсестра) підкоряться безпосередньо завідувачу ДНЗ № 293.

  В якості засобів стимулювання оплати праці пропонуються нематеріальні методи стимулювання: безкоштовне харчування, перевага при прийомі дітей інструктора і медичної сестри в ДНЗ № 293.

  Штатний розклад персоналу, необхідного для найму при організації групи ЛФК в ДОП, представлено в табл. 8.

  Таблиця 8 - Штатний розклад персоналу

  Посада

  кількість

  Система оплати праці

  Посадовий оклад, руб.

  Відсоток від продажів послуг,%

  1

  2

  3

  4

  5

  інструктор ЛФК

  1

  Почасово-преміальна

  4000

  2

  медсестра

  1

  Почасово-преміальна

  3000

  2

  Оцінка ризиків бізнес-проекту

  Метою оцінки ризиків має бути вміння авторів проекту заздалегідь передбачити всі типи ризиків, з якими вони можуть зіткнутися, джерела цих ризиків і момент, їх виникнення. А оцінивши ризики, потрібно розробити заходи по скороченню цих ризиків і мінімізації втрат, які вони можуть викликати.

  Оцінку всіх кількісних показників рекомендується виконувати експертним шляхом, тобто оцінку проводять кілька людей (експертів-учасників проекту), виходячи з особистого досвіду. Потім ці оцінки складаються і діляться на число експертів (визначається середнє арифметичне). В даному проекті використовується один з найбільш простих і ефективних методів оцінки ризиків проекту - метод бальної оцінки ризиків.

  Можливі ризики проекту представлені в табл. 9.

  Таблиця 9 - Можливі ризики при реалізації проекту

  № п \ п

  види ризиків

  1

  2

  1

  Неправильні вихідні теоретичні розрахунки та оцінки

  2

  Негативний результат теоретичного обґрунтування ідеї

  3

  Неможливість захистити інтелектуальну власність

  4

  Несанкціоноване використання ідеї

  5

  Збільшення вартості найманої праці

  6

  Неправильна оцінка ринку

  7

  Неправильне позиціонування продукту

  8

  Недостатня затребуваність продукту на ринку (відсутність замовлень)

  9

  Помилкова стратегія роботи з потенційними клієнтами

  10

  Недостатня ефективність роботи з потенційними клієнтами

  11

  недооцінка конкурентів

  12

  Збільшення витрат на проект

  13

  Затримка виконання етапів

  14

  Недостатня кваліфікація учасників проекту

  Оцінка ймовірностей настання події, що відносяться до кожного простого ризику представлена ​​в табл. 10.

  Таблиця 10 - Оцінка ймовірностей настання події, що відносяться до кожного простого ризику

  прості ризики

  Оцінка ймовірності настання

  1

  2

  3

  1

  Неправильні вихідні теоретичні розрахунки та оцінки

  0.2

  2

  Негативний результат теоретичного обґрунтування ідеї

  0.2

  3

  Неможливість захистити інтелектуальну власність

  0.4

  4

  Несанкціоноване використання ідеї

  0.9

  5

  Збільшення вартості найманої праці

  0.6

  6

  Неправильна оцінка ринку

  0.5

  7

  Неправильне позиціонування продукту

  0.4

  8

  Недостатня затребуваність продукту на ринку (відсутність замовлень)

  0.3

  9

  Помилкова стратегія роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  10

  Недостатня ефективність роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  11

  недооцінка конкурентів

  0.5

  12

  Збільшення витрат на проект

  0.3

  13

  Затримка виконання етапів

  0.3

  14

  Недостатня кваліфікація учасників проекту

  0.3

  Існує маса критеріїв для визначення питомої ваги кожного ризику. В даному випадку критерієм буде виступати величина втрат від настання будь-якого події (ризиків, перерахованих вище).

  Класифікація ризиків за величиною втрат представлена ​​в табл. 11.

  Таблиця 11 - Класифікація ризиків за величиною втрат

  прості ризики

  Оцінка збитку для проекту

  1

  Неправильні вихідні теоретичні розрахунки та оцінки

  9

  2

  Негативний результат теоретичного обґрунтування ідеї

  8

  3

  Неможливість захистити інтелектуальну власність

  8

  4

  Несанкціоноване використання ідеї

  9

  5

  Збільшення вартості найманої праці

  4

  6

  Неправильна оцінка ринку

  8

  7

  Неправильне позиціонування продукту

  7

  8

  Недостатня затребуваність продукту на ринку (відсутність замовлень)

  10

  9

  Помилкова стратегія роботи з потенційними клієнтами

  8

  10

  Недостатня ефективність роботи з потенційними клієнтами

  9

  11

  недооцінка конкурентів

  8

  12

  Збільшення витрат на проект

  3

  13

  Затримка виконання етапів

  1

  14

  Недостатня кваліфікація учасників проекту

  10

  Загальний бал для оцінки ризику розраховувався перемножением ймовірності настання ризикової події на коефіцієнт величини збитку від його настання:

  M = P x I (1)

  де: M - ступінь впливу ризиків

  P - ймовірність виникнення ризиків, відповідно до класифікації (в частках одиниці)

  I - величина втрат, відповідно до класифікації (в одиницях).

  Таблиця 12 - Загальний бал для оцінки ризику

  прості ризики

  Оцінка ймовірності настання

  Оцінка збитку для проекту

  Загальний бал

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Неправильні вихідні теоретичні розрахунки та оцінки

  0.2

  9

  1.8

  2

  Негативний результат теоретичного обґрунтування ідеї

  0.2

  8

  1.6

  3

  Неможливість захистити інтелектуальну власність

  0.4

  8

  3.2

  4

  Несанкціоноване використання ідеї

  0.9

  9

  8.1

  5

  Збільшення вартості найманої праці

  0.6

  4

  2.4

  6

  Неправильна оцінка ринку

  0.5

  8

  4.0

  7

  Неправильне позиціонування продукту

  0.4

  7

  2.8

  8

  Недостатня затребуваність продукту на ринку (відсутність замовлень)

  0.3

  10

  3.0

  9

  Помилкова стратегія роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  8

  3.2

  10

  Недостатня ефективність роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  9

  3.6

  11

  недооцінка конкурентів

  0.5

  8

  4.0

  12

  Збільшення витрат на проект

  0.3

  3

  0.9

  13

  Затримка виконання етапів

  0.3

  1

  0.3

  14

  Недостатня кваліфікація учасників проекту

  0.3

  10

  3.0

  Класифікації ризиків, тобто поділу ризиків на конкретні групи за певними ознаками.

  1. Для зручності аналізу, всі ризики можна розділити за напрямками, що характеризує напрями діяльності компанії

  2. За бальною шкалою оцінки ризиків можна виділити, наприклад, три групи ризиків:

  - з балом від 1 до 2 - незначні ризики, спеціальні заходи не приймаються;

  - з балом від 2 до 4 - значні ризики, для них треба розробити комплекс заходів щодо мінімізації ймовірності їх настання;

  - з балом від 4 і більше - істотні ризики, ймовірність їх настання велика і збиток від їх впливу критичний для проекту.

  В результаті, для аналізу зручно представити всі ризики у вигляді зведеної таблиці 13.

  Таблиця 13 - Оцінка ризиків

  прості ризики

  Оцінка ймовірності настання

  Оцінка збитку для проекту

  Загальний бал

  А. Наукові ризики - пов'язані з науковою розробкою ідеї

  1

  Неправильні вихідні теоретичні розрахунки та оцінки

  0.2

  9

  1.8

  2

  Негативний результат теоретичного обґрунтування ідеї

  0.2

  8

  1.6

  3

  Неможливість захистити інтелектуальну власність

  0.4

  8

  3.2

  4

  Несанкціоноване використання ідеї

  0.9

  9

  8.1

  Б. Виробничі ризики - пов'язані з організацією виробництва

  5

  Збільшення вартості найманої праці

  0.6

  4

  2.4

  В. Ринкові ризики - пов'язані з комерціалізацією

  6

  Неправильна оцінка ринку

  0.5

  8

  4.0

  7

  Неправильне позиціонування продукту

  0.4

  7

  2.8

  8

  Недостатня затребуваність продукту на ринку (відсутність замовлень)

  0.3

  10

  3.0

  9

  Помилкова стратегія роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  8

  3.2

  10

  Недостатня ефективність роботи з потенційними клієнтами

  0.4

  9

  3.6

  11

  недооцінка конкурентів

  0.5

  8

  4.0

  Д. Організаційні ризики - пов'язані з управлінням проектом

  12

  Збільшення витрат на проект

  0.3

  3

  0.9

  13

  Затримка виконання етапів

  0.3

  1

  0.3

  14

  Недостатня кваліфікація учасників проекту

  0.3

  10

  3.0

  Для ризиків з балом більше 4 необхідно розробити комплекс заходів щодо зниження їх впливу на проект. В даному випадку можна очікувати нижчий ризик є недооцінка конкурентів. Для зниження даного ризику при реалізації проекту необхідно провести професійне маркетингове дослідження ринку.

  Фінансовий план

  В даному розділі необхідно провести розрахунок витрат і доходів при реалізації проекту.

  Кошторис витрат на реалізацію проекту включає витрати на спортивний інвентар, заробітну плату, нарахування на заробітну плату, амортизаційні відрахування, рекламні витрати.

  Кошторис витрат на спортивний інвентар представлена ​​в табл. 14.

  Таблиця 14 - Кошторис витрат на спортивний інвентар

  Статті витрат

  Кількість, од.

  Ціна за одиницю, крб.

  Сума витрат, руб.

  1

  2

  3

  4

  Спортивний інвентар, в тому числі

  Спортивні м'ячі

  10

  300,00

  3000,00

  Мат гімнастичний 0,5х1,0 h = 50 мм кольоровий (штучна шкіра)

  шт

  206

  2060,0

  Стінка гімнастична (шведська) 800х2400мм

  1

  1135,00

  1135,00

  Диск «Здоров'я» металевий пофарбований. в 2 кольори

  10

  135,00

  1350,00

  Обруч пластмасовий d = 600

  10

  20,80

  208,00

  Палка гімнастична дерев'яна 700мм

  10

  25,20

  252,00

  Скакалка L -1, 8м шнур з ПВХ, ручка дерев'яна

  10

  22,80

  228,00

  Ваги з ростомером РМ-3 (метал)

  1

  3025,00

  3025,00

  Разом витрат

  11258,00

  Як видно з табл. 14, сума витрат на спортивний інвентар становить 11258,0 руб. Розрахунок амортизаційних відрахувань представлений в табл. 15.

  Таблиця 15 - Розрахунок амортизаційних відрахувань

  Статті витрат

  Сума витрат, руб.

  Термін служби, років

  Амортизаційні відрахування на рік, руб.

  1

  2

  3

  Спортивний інвентар, в тому числі

  Спортивні м'ячі

  3000,00

  1

  3000,00

  Мат гімнастичний 0,5х1,0 h = 50 мм кольоровий (штучна шкіра)

  2060,0

  5

  412,00

  Стінка гімнастична (шведська) 800х2400мм

  1135,00

  5

  227,00

  Диск «Здоров'я» металевий пофарбований. в 2 кольори

  1350,00

  1

  1350,00

  Обруч пластмасовий d = 600

  208,00

  1

  208,00

  Палка гімнастична дерев'яна 700мм

  252,00

  1

  252,00

  Скакалка L -1, 8м шнур з ПВХ, ручка дерев'яна

  228,00

  1

  228,00

  Ваги з ростомером РМ-3 (метал)

  3025,00

  5

  605,00

  Разом витрат

  11258,00

  -

  6282,00

  Як видно з табл. 16, сума амортизаційних відрахувань становить практично половину від вартості самого спортивного інвентарю. Це пов'язано зі значним зносом спортивного інвентарю в процесі занять.

  Кошторис витрат на заробітну плату і соціальних відрахувань представлена ​​в табл. 16.

  Таблиця 16 - Кошторис витрат на заробітну плату і соціальних відрахувань

  Посада

  Кількість осіб

  Посадовий оклад, руб. / Місяць

  Нарахування на оплату праці, руб. / Місяць

  Разом витрат на оплату праці, руб. / Місяць

  Разом витрат на оплату праці, руб. / рік

  інструктор ЛФК

  1

  4000

  1040

  5040

  60480

  медсестра

  1

  3000

  780

  3780

  45360

  Всього витрат на оплату праці, руб. / Рік

  2

  -

  -

  -

  105840

  Кошторис витрат на рекламу представлена ​​в табл.17.

  Таблиця 17 - Кошторис витрат на рекламу (в рік)

  Статті витрат

  Кількість, шт.

  Ціна за одиницю, крб.

  Сума витрат, руб.

  Рекламні буклети

  10000

  10

  100000

  Рекламна вивіска в ДОУ

  1

  1500

  1500

  Заробітна плата розповсюджувачам реклами

  5

  1000

  5000

  Разом витрат на рекламу

  -

  -

  106500

  Розрахунок собівартості послуг представлений в табл. 18.

  Таблиця 18 - Розрахунок собівартості послуг

  Статті витрат

  Сума витрат на рік, руб.

  Спортивний інвентар

  11258,00

  Амортизаційні відрахування

  6282,00

  Заробітна плата з відрахуваннями

  105840

  Рекламні витрати

  106500

  Разом повна собівартість

  229880

  Розрахуємо передбачуваний річний обсяг продажів послуг.

  Передбачається, що в день лікувальною фізкультурою буде займатися як мінімум 5 груп по 10 чоловік, тобто 50 осіб. З огляду на, що заняття будуть проводитися три рази в тиждень, то в місяць буде проведено: 50 * 3 * 4 = 600 занять. Тоді в рік буде проведено 7200 занять.

  Таким чином, вартість одного заняття складає: 229880/7500 = 30,65 руб.

  Тоді собівартість занять в місяць в розрахунку на одну дитину становитиме: 12 * 30,65 = 367,8 руб.

  З огляду на норму прибутку в розмірі 15%, можна розрахувати повну вартість послуг на місяць: 367,8 * 1,15 = 422,9 руб.

  Як показує розрахунок, вартість занять в місяць становить 422,9 руб. що менше максимальної суми, яку готові заплатити батьки дошкільнят за дану послугу, тобто менше 500 руб. Значить, ціна послуги цілком конкурентоспроможна.

  Річні доходи складають: 50 * 3 * 422,9 * 12 = 761220 руб.

  Перевищення доходів над видатками: 761220 руб. - 229880 = 531340 руб.

  Отримані доходи будуть спрямовані на матеріально-технічне забезпечення дитячого освітнього закладу, на проведення ремонту, на закупівлю навчально-методичної літератури та інвентарю для занять з дітьми.

  стратегія фінансування

  Передбачувані кошти для реалізації проекту в розмірі 229 880 руб. передбачається взяти в муніципалітеті м Новосибірська.

  3. Методична розробка викладання основ економіки в дошкільному навчальному закладі

  3.1 Особливості економічного виховання дошкільників

  Економічне виховання - ще одна з граней виховного процесу дошкільників. Потреба в ньому була завжди, але значимість посилилася в період реформ і прагнення нашої економіки до ринкових відносин.

  У минулі часи дитина могла знати про наявність грошей, наприклад, в житті взагалі, про відсутність їх йому повідомлялося фразою «... не куплю, немає грошей», його рідко присвячували в те, як вирішуються грошові проблеми. Він також знав, що йому хочеться мати ту чи іншу іграшку або ласощі і що його бажання майже завжди задовольнялося, але не знав за рахунок чого це здійснилося. Він знав, що достаток в сім'ї забезпечується старшими, але не здогадувався, що і він може допомогти своїй родині стати багатшими. Він багато знав, але і багато про що не здогадувався - не було в цьому необхідності.

  Сьогодні практично всі змінилося в укладі нашого життя.

  Виникли нові цінності, а колишні втратилися, по іншому сприймається життєдіяльність суспільства ,. Це ми, старші, ще пам'ятаємо як було і, може бути, не в усьому ще встигли перебудуватися, а він, наш дошкільник, прийшов в сьогоднішнє життя, в таку якою вона існує, рівноправним членом, якому належить її вдосконалювати. Йому простіше, над ним не тяжіють колишні знання, але йому і складніше - він ще не знає як в цьому житті реалізувати себе, але він і дуже щасливий тому, що йому належить ще так багато пізнати ...

  Незалежно від того, займається дошкільний заклад економічним вихованням чи ні, наш маленький співгромадянин черпає деяку інформацію з навколишнього світу, але вона залишається лише інформацією, а завдання вихователя і батьків зробити її інструментом для використання.

  Не завжди виправдано, але за економічне виховання дошкільнят зараз приймаються багато, допускаючи, мабуть, що це дуже просто. Адже не можна не погодитися з тим, що як і будь-яка інша галузь знань, економіка вимагає певної підготовки, щоб правильно інтерпретувати економічні категорії і поняття, а потім їм навчати своїх учнів. В результаті допускаються прикрі «помилки» в роботі з дітьми.

  Нерідко економіка підміняється арифметикою (наприклад, Маша пішла в магазин і купила хліб за 7 рублів, цукерок на 3 рублі. Скільки грошей витратила Маша? Тут би слід було звернути увагу на те, що Маша купуючи хліб і цукерки думала про те, який продукт потрібно купити , щоб він був вигідний і за ціною, і за якістю); ботанікою (наприклад, експеримент з кімнатними рослинами, який пропонує Е.А. Корнак в роботі «Економічне виховання дошкільнят» [28, c. 40-41], а підсумок, який підводить вихователь після такого заняття зовсім закладає ніякого економічного розуміння. Хоча можна було б провести аналогію з вирощуванням овочів на дачній ділянці і з тим який урожай виходить в залежності від якості догляду за рослинами і який дохід від цього може отримати сім'я); в якійсь мірі, географією ( «Червона шапочка запитує« Яким видом транспорту можна дістатися до моєї бабусі? »Можна, звичайно і цей маршрут визначити, але при цьому показати, що слід вибрати більш економічний, скажімо, по вартості або за витратами часу , або за якістю дороги, оскільки тоді менше зношується взуття тощо).

  Нерідко трактування термінів, категорій, понять економічних помилкова. Скажімо під бюджетом розуміється лише дохідна частина його, в той час, коли бюджет це звід доходів і витрат.

  Іноді позначається поняття, наприклад «реклама» і не пояснюється її значення як позитивне, так і негативне, погодимося з цією подвійністю, і ще з тим, що реклама це механізм впливу на економічні процеси, але ніяк не економічна категорія і зовсім не економічний показник, і говорити про неї, мабуть результативніше, в ракурсі її впливу на економічний результат.

  Не можна не відзначити наявність дуже вдалих знахідок в роботі ентузіастів економічного виховання. Розроблено цікаві ігри, завдання, заняття ручною працею, підібрана художня література, в якій не просто позначається те чи інше економічне поняття, але доводиться воно до такого рівня, коли дитина відчує можливість використання своїх знань на практиці.

  Наявність вдалих і не дуже, аспектів у вирішенні питань економічного виховання дошкільників - свідчення актуальності цього аспекту виховної роботи та бажання фахівців - педагогів їм займатися.

  Економіка - це перш за все рішення двох ключових питань: звідки беруться кошти (не обов'язково гроші) і як ними розпорядитися, при цьому відсутність одного з них робить недієздатним другий. Тільки в єдності.

  Складність здійснення економічного виховання, в недостатній економічної грамотності педагогів, а батьків, в більшості своїй, і в педагогіці, і в економіці, а тим більше в поєднанні цих наук.

  Полегшення в здійсненні економічного виховання містить той фон, який присутній сьогодні.

  Дитина бере участь в економічних процесах. Він разом з батьками ходить в магазин, іноді сам робить покупки, і хочемо ми цього чи не хочемо, він все одно отримує економічний досвід. Тому завдання педагога не тільки дати якийсь обсяг економічних знань, але, що дуже важливо, навчити правильно цими знаннями розпоряджатися, тобто виховати економіста.

  Адже ми знаємо, яким повинен бути результат морального, естетичного, фізичного та інших напрямків виховного процесу, так ось результатом економічного виховання, має бути «впровадження» в маленького чоловічка економічних понять і категорій, усвідомлення нею їх змісту, вміння ними користуватися. Результат відчують батьки, в цьому переконаються педагоги, залучаючи дітей в бесіди, ігри, організовуючи дискусії, даючи можливість самостійно приймати рішення.

  Що ж потрібно зробити, щоб отримати бажаний результат?

  Звісно ж необхідним:

  - по-перше, підвищити економічну грамотність вихователів і батьків;

  - по-друге, розробити (або уточнити имеюших програми), програму економічного виховання, поклавши в її основу системний підхід, а не фрагментарний.

  - по-третє, відібрати прийоми і методи, які виявляться більш за все дієвими, щоб процес економічного виховання дав бажаний результат.

  - по-четверте, запровадити програму в виховний процес з дошкільнятами в ДОУ і домогтися активної участі в її реалізації батьків.

  Підвищення економічної грамотності вихователів слід, на наш погляд, покласти на навчальні заклади вищі і середні, де економічні дисципліни повинні викладатися на ряду з пізнанням загальних постулатів економіки, але з акцентом на те, що випускникам потрібно буде використовувати отримані знання в процесі виховної роботи.

  З батьками корисно проводити постійні консультації, бесіди, давати їм рекомендації про те, як слід спілкуватися з їх дитиною в плані економічного виховання, а також рекомендувати художні твори і вказувати на що слід звернути увагу дитини. Все це буде сприяти продовженню занять розпочатих в групі дитячого саду.

  Програма економічного виховання дошкільників, як видається, буде більш ефективною, якщо знайомити хлопців не з окремо взятими поняттями роз'єднано один від одного, а системно, цілісно, ​​використовуючи той досвід, який вже має дитина. Найбільше для цього підходить економіка сім'ї. Адже на цьому матеріалі можна простежити всі, практично, економічні категорії: товар, продукт, послуга, доходи і їх елементи, то ж за видатками, гроші, банки і навіть інфляцію, податки, ціни, і т.д., показати роль дошкільника в економічних процесах сім'ї. Щоб ще більше усвідомити свою значимість, дошкільник повинен побачити себе не тільки в сім'ї, але в суспільстві, як учасника створення міцного здорового держави, так і в його праві користуватися тим, що суспільство йому може надати, в його розумному економічній поведінці і результати цього поведінки .

  3.2 Розробка занять по економіці в дошкільному навчальному закладі

  При розробці даної програми навчання дошкільнят основ економіки була використана технологія Смоленцева А.А. «Введення в світ економіки» [35].

  Саме в дошкільному віці у дітей купується первинний досвід орієнтування в елементарних економічних явищах, формується основа у створенні майбутнього економічного мислення.

  Сутність запропонованого підходу до економічної освіти дошкільника не в організації спеціального навчання економіці, а в збагаченні різних видів дитячої діяльності економічного змісту.

  Насичення життя дошкільнят елементарними економічними відомостями сприяє розвитку у них передумов реального економічного мислення, що зробить цей процес більш усвідомленим.

  Процес економічного виховання реалізується через: ігри, комплексно-тематичні заняття, вечори дозвілля. Зробити економіку зрозумілою допоможуть сюжетно-дидактичні ігри. Граючи в професії, діти осягають сенс праці, відтворюють трудові процеси дорослих, моделюються реальні життєві ситуації: операції купівлі-продажу, виробництва і збуту готової продукції.

  Особливий інтерес викликають інтелектуальні ігри та розваги ( "КВН", "Аукціон", "Бізнес-клуб") - все разом: дорослі і діти вирішують пізнавальні, практичні, ігрові завдання. Така співпраця має величезний виховним потенціалом.

  Навчаючись за цією технологією, дитина пізнає:

  - ази сімейної економіки,

  - дізнається про працю, професіях рідних і близьких,

  - про фінансові можливості родини,

  - навчаться оперувати грошима, співвідносити дохід з ціною на товари,

  - дізнаються, що гроші служать засобом обміну товарами між людьми.

  Перші кроки в світ економіки дитина робить в сім'ї. Тому спільна робота педагогів і батьків просто необхідна для успішного економічного виховання дітей дошкільного віку.

  Навчання дітей молодшого дошкільного віку основам економіки зрозумілими і цікавими допоможуть гри.

  Ігрa «Слова-втікачі». Дитині пропонується згадати казку «Ріпка».

  Посадив дід ріпку ... А як? Взяв молоток, забив насіннячко в землю, розчесав землю гребінцем і пригладив гребінцем, щоб рівно було. Потім взяв мотузку, полив землю. Потім спиляв бур'яни пилою і зіграв на балалайці, щоб хмари прийшли: нехай ріпку буде прохолодніше. А коли ріпка виросла, він підчепив її виделкою і витягнув ...

  Якщо ти не згоден, вибери з картинок то, що потрібно, щоб посадити і виростити ріпку. Скільки знарядь праці тобі знадобиться? Які?

  В процесі занять дітям читають книжки економічної спрямованості, доступні за змістом і з яскравими художніми ілюстраціями. Це можуть бути розповіді Е. Успенського, А. Івіча, І. Шведової та ін., Вірші С.Я. Маршака, К.І. Чуковського, С. Михалкова та ін., Авторські та народні казки, загадки, прислів'я та приказки. Наприклад, перед читанням твори В. Маяковського «Ким бути?» Запитаєте сина або дочку: «Ким би ти хотів (а) стати, коли виростеш? Чому? »Після читання казки« Попелюшка »можна запитати дитину:« У чому головна краса Попелюшки? »І т.п.

  Слухаючи різні твори, дитина запам'ятовує економічні терміни, встановлює найпростіші економічні зв'язки, співчуває позитивному героєві, засуджує зло і т.д.

  При формуванні соціальної позиції дитини важливо використовувати найрізноманітніші ситуації. Так, значення дбайливого ставлення до речей розкривається в запропонованій дитині проблемної ситуації «Зустріч в ремонтній майстерні».

  Зустрілися одного разу туфельки і черевички в майстерні. «Я тут буваю часто, кожного місяця, - сумно повідомляє туфелька. - У мене то каблучок відлетить, то підошва зітреться ». - «А я сюди вдаюся дуже рідко. Один раз в рік. Мені майстер тільки стелечкі змінює », - гордо повідомляє черевичок. «Це тому, друзі, що господарі у вас різні, - сказав майстер. І додав: - береженого річ два століття живе ». Питання до дітей. Чому так сказав майстер своїм клієнтам?

  Проблемна ситуація «Суперечка двох друзів» розкриває необхідність предметів в конкретній ситуації, однаково дбайливе ставлення до них з боку господаря.

  Засперечалися одного разу самовар і чайник: хто з них важливіше і потрібніше господареві. «Я великий старий самовар. Я збираю в будинку багато гостей. Моїм господарям і гостям, коли вони п'ють чай, стає радісно і тепло »-« А я чайник. Мене використовують щоранку. Я дуже швидко кип'ячу воду для чаю та кави ».

  Питання до дітей. Як вирішити цю суперечку господареві, щоб не образити свої улюблені речі?

  Економічне виховання в сім'ї не замінює і не дублює роботу дитячого садка. У родині, а це реальна економічне середовище, накопичується певний «економічний» досвід. Цей досвід в подальшому збагачується, уточнюється, систематизується. Знань надається соціальна спрямованість, що дозволяє дитині згодом вибудовувати лінію власної поведінки.

  Для дошкільнят старшого віку (підготовчих і старших груп) пропонується включити в програму економічного виховання такі ключові теми:

  1.Моя країна і моя сім'я.

  2.Доходи сім'ї

  3.Расходи сім'ї.

  4.Текущій і перспективний сімейний бюджет.

  5.Семейние заощадження і їх використання.

  Розглядаючи перелік тем стає очевидним, що вони дуже об'ємні і якщо їх розглядати в повному обсязі, дошкільнику це може виявитися не під силу, та може і не слід цього робити.

  Мабуть на початку слід позначити тобто основні поняття та економічні категорії, які повинні містити повному обсязі теми. Після цього розробити кілька т.зв. потічків з відібраних для цього понять. Кожен вихователь, на свій розсуд вибирає якийсь із «струмочків», виробляючи власну програму, забезпечує її набором прийомів і методів, які слід використовувати, щоб домогтися максимального результату і працює.

  У додатку Е представлені основні економічні категорії і поняття, якими необхідно оперувати в процесі проведення занять з економічного виховання дітей дошкільного віку.

  У підсумку, дошкільник повинен

  - знати основні економічні поняття і категорії, яким було приділено увагу на заняттях;

  - вміти: порівнювати свої потреби і можливості; усвідомлювати, що гроші «ростуть» якщо їх зберігати не в банку - скарбничці, а в Банку; відчути причетність своєї родини до розвитку і зміцненню держави і нерозривний між ними зв'язок; засвоїти, що зарплата - це оплата за кількість і якість праці, а пенсії за минулий працю, а допомоги на дітей - це аванс дітям у розрахунку на їх майбутню працю; що витрати сім'ї не повинні бути марнотратними і що дитина може, будучи економним, їх збільшити; що реклама може допомогти, якщо вона правдива, і навпаки, нашкодити, бюджету сім'ї; що заощадження сім'ї - це грошові кошти, які можуть залишитися якщо розумно витрачати свої доходи і можуть бути використані для відпочинку всією сім'єю або придбання необхідних, але дорогих речей; і т.п.

  - усвідомити свою значимість для сім'ї і суспільства; відповідальність за свої вчинки, які можуть позитивно або негативно позначитися на економічному становищі сім'ї та його самого.

  Економічне виховання має яскраво виражений прикладний характер і тому прийоми і методи його здійснення повинно вичленувати із загального арсеналу педагогічних прийомів і методів. Вони повинні носити характер «занурення» і, більшою мірою, активний. Це, перш за все на кожному кроці спонукання до дискусії і висловлення своєї позиції з будь-якого порушеного на занятті питання, це обов'язкове підбиття підсумків вихователем з оцінкою правильності і помилковості висловлювань і поведінки дітей.

  Результати економічного виховання будуть проявлятися в усвідомленому відношенні дітей до праці власним, батьків і взагалі до будь-якої праці; в їх поведінці при вирішенні питань ефективності витрачання всіх ресурсів: грошових, одягу і взуття, електроенергії та води, їжі та відходів, часу і здоров'ю, своєму і всіх членів сім'ї, вихователів, майна дитячого садка; в здатності до правильного вибору ситуації, пов'язаної з економічною діяльністю; у виробленні почуття господаря нарівні зі старшими членами сім'ї, а також відповідального ставлення до свого дитячого садка, до товаришів; в прагненні до підвищення доходів сім'ї.

  висновок

  За дипломній роботі можна зробити такі висновки.

  В даний час склалася ситуація при якій тягар фінансування навчання дітей в дошкільних освітніх установах лежить на муніципальних бюджетах. Однак, гарантії, дані Конституцією, важливість і масштабність питань освіти дітей такі, що фінансування дитячих дошкільних освітніх установ не може здійснюватися тільки за рахунок муніципальних бюджетів і вимагає державної участі із залученням коштів Федерального бюджету та бюджету суб'єктів РФ

  Кошти батьків можна залучити тільки в якості плати за додаткові послуги (понад послуг по федеральному освітньому стандарту). Це зумовило розробку бізнес-плану по організації платних занять лікувальною фізичною культурою.

  Актуальність розробки бізнес-плану викликана не тільки соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні і чинять негативний вплив на фінансування освітніх установ, що обумовлює необхідність пошуку додаткових коштів самими освітніми установами, надаючи платні послуги.

  Сучасні умови розвитку російського суспільства, що склалася економічна ситуація привели до різкого зниження стану здоров'я населення, тривалість життя і соціального благополуччя. Умови життя населення, несприятлива екологічна обстановка і інші причини викликають погіршення життя населення, і, перш за все, несприятливо впливають на здоров'я дітей.

  Створення групи ЛФК в дошкільному навчальному закладі (на платній основі) дозволить не тільки сприятливо вплинути на здоров'я дошкільників, але також і поліпшити фінансовий стан установи освіти, збільшити заробітну плату вихователям і педагогам, оновити матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу, що, в свою чергу, також позитивно позначиться на розвитку вихованців закладу.

  Потенційні споживачі пропонованих платних послуг можуть бути не тільки вихованцями даного освітнього закладу, але також і жителями Ленінського району, а також прилеглих районів.

  Вартість занять в місяць в розрахунку на одну дитину становитиме 422,9 руб.

  В результаті проведених розрахунків отримано значення прибутку від реалізації проекту в розмірі 531 340 руб. на рік.

  Чистий прибуток від проекту становить 403818,4 руб.

  Рентабельність становить 53,0%.

  Термін окупності витрат становить 11456,6 занять.

  Своєчасне і кваліфіковане застосування програми фізичної реабілітації дітей в дошкільних установах дозволяє позитивно впливати на якість здоров'я дитини.

  Список літератури

  1. Конституція Російської Федерації прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р

  2. Бюджетний Кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 2 лютого 2006 року N 19-ФЗ // Російська газета, N 25, 08.02.2006.

  3. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 № 117-ФЗ, в редакції, чинній з 01 січня 2005 року

  4. Цивільний кодекс РФ (частина перша) від 30.11.1994 р № 51-ФЗ (прийнятий Державною думою РФ 21.10.1994 р), (ред. Від 10.01.2003 р).

  5. Закон РФ від 10.07.1992 р № 3266-1 «Про освіту» (ред. Від 10.01.2003 р).

  6. Федеральний закон РФ від 22.08.1996 р № 125-ФЗ «Про вищу і післявузівську професійну освіту» (в ред. Від 05.04.2003 р).

  7. Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» та від 31 грудня 2005 № 199-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням розмежування повноважень»

  8. Федеральний Закон РФ «Про збереження статусу державних і муніципальних освітніх установ і мораторій на їх приватизацію» (від 16.05.95 № 74-ФЗ)

  9. Постанова Уряду РФ від 14.01.2002 р N 6 «Про проведення в 2002-2003 рр. експерименту з переходу на фінансування окремих установ вищої професійної освіти з використанням державних іменних фінансових зобов'язань ».

  10. Постанова Уряду РФ від 18.10.2000 р № 796 «Про затвердження положення про ліцензування освітньої діяльності» (ред. Від 03.10.2002 р).

  11. Постанова Уряду РФ від 19.03.2001 р № 196 «Про затвердження Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад».

  12. Типове положення про дошкільний навчальний заклад (в ред. Постанов Уряду РФ від 14.02.1997 N 179, від 23.12.2002 N 919, від 01.02.2005 N 49)

  13. Адміністратор освіти: управлінська компетентність в сучасних умовах: Зб. матеріалів науч.-пр. конференції Ніро / Под ред. В.М.Соколова. - Н. Новгород: Нижегород. гуманні. центр, 2000. -241 с.

  14. Андрєєва В., Стеркиной Р. Проблеми оновлення системи дошкільної освіти на сучасному етапі // Дошкільне виховання. - 1991. - № 4. - С. 33-37.

  15. Біла К.Ю. Система управління дошкільними освітніми установами: Дис .... канд. пед. наук. - М., 1998. -148 с.

  16. Богославець Л.Г. Управління педагогічним процесом в дошкільному навчальному закладі інноваційного типу: Автореф. дис ... канд. пед. наук. - Барнаул, 1999. -21 с.

  17. Брусникина Г.С. Проблеми навчання в курсі дошкільної педагоги-

  ки (в процесі вивчення нового матеріалу): Дис ... канд. пед. наук.- М., 1978.

  -176 с.

  1. Горшунова Л.А. Педагогічні основи підготовки менеджерів для

  системи освіти: Автореф. дис ... канд. пед. наук. - Новосибірськ, 1995.-

  20 с.

  1. Гусєва Н.І. Управління процесом розвитку системи дошкільних освітніх установ (1984-1996 рр.): Дис ... канд. пед. наук. - М., 1998. -163 с.

  2. Дік Н.Ф. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. - М .: Академія, 2005. - 384 с.

  3. Доповідь Міністерства Фінансів РФ «Концепція реформування державних і муніципальних фінансів на 2007-2009 рр» // www. budgetrf.ru

  4. Езопови С.А. Менеджмент в дошкільній освіті. Навчальний посібник. - М .: Академія, 2003. - 280 с.

  5. Задорнов М.М. Фінансова політика держави та можливості її реалізації // фінанси.-2002.- N 1 - с.6

  6. Игонина Л.Л. Муніципальні фінанси .: М .: Економіст, 2003. - 330 с.

  7. Клячко Т., Різдвяна І. «Підвищення ефективності використання коштів федерального бюджету в сфері освіти» М., ІЕПП, наукові праці № 30р, 2004.

  8. Конаржевский Ю.А. Менеджмент і внутришкольное управління: Метод. рекомендації для керівників. - М .: ОЦ Педпоіск, 1999. -224 с.

  9. Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 р // Офіційні документи в освіті. - 2002. - № 18. - С. 5-54.

  10. Корнак Е.А. Економічне виховання дошкільників М. 2002. 425 с.

  11. Маркетинг освітніх послуг: Учеб. посібник для студентів / За ред. Н.П. Литвинової і ін. - СПб .: Роспекс 1997. -108 с.

  12. Михайленко Н., Короткова Н. Дошкільна освіта: орієнтири і вимоги до оновлення змісту // Дошкільне виховання. -1992. - № 5-6. - С. 17-19.

  13. Панова О.А. Теоретико - правові аспекти внутрішкільного управління // Педагогіка. - 2000. - № 2. - С.14-20.

  14. Пікельна В.С. Теоретичні основи управління: Школоведческій аспект: Підручник для ст-тів педвузов.- М .: Вища школа, 1990.-175 с.

  15. Поташник М.М. Управління розвитком школи: Посібник для керівників. - М .: Академія, 1995. - 464 с.

  16. Симонов В.П. Педагогічний менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в області управління освітнім процесом: Учеб. посібник для керівників. - М .: Рос. пед. агентство, 1997. -264 с.

  17. Смоленцева А.А. Введення в світ економіки. - М .: Педагогіка, 2003. - 264 с.

  18. Титова Л.Н., Синельникова О.П. Економіка освіти в період його модернізації: стан і проблеми // Університетське управління. 2005. № 4 (37). С. 78-80.

  19. Токарев І.М. «Бухгалтерський облік в бюджетних установах». - М., «ВД ФБК Прес», 2002 - 340 С.

  20. Управління розвитком школи: Посібник для керівників освітніх установ / За ред. М.М.Поташника і В.С.Лазарева. - М .: Нова школа, 1995. - 464 с.

  21. Саметіс О.С., Спружа Р.Я. Удосконалення управління та підвищення рівня організації праці в дитячому садку: Метод. Рекомендації для завідуючих. - Рига, 1985. - 68 с.

  22. Трошина Р.К. Формування у студентів умінь планувати роботу дошкільного закладу: Автореф. дис ... канд. пед. наук. - М., 1996. - 21 с.

  23. Фалюшіна Л. Управління дошкільним освітнім закладом. Сучасний аспект. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2004. - 80 с.

  24. Фалюшіна Л.І. Технології менеджменту і маркетингу в системі дошкільної освіти. - М: Академія, 2005. - 140 с.

  25. Цвєткова Т.В. Управління дошкільним освітнім закладом: Науково-практичний журнал. - 2005. - № 7 (25).

  26. Шамова Т.І., Третьяков П.І., Капустін Н.П. Управління освітніми системами: Метод. посібник для рук. освітніх установ. - М .: Изд-во АСТ, 2001. - 320 с.

  27. Офіційний сайт Держкомстату РФ // www. gks.ru

  28. Офіційний сайт Мерії м Новосибірська: http://www.novo-sibirsk.ru.

  додаток А

  Кошторис витрат на 2004 рік МДОУ Дитячий садок № 293

  Найменування, тис. Руб.

  код

  Разом рік

  в т.ч. по кварталам

  1 кв.

  2 кв.

  3 кв.

  4 кв.

  ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

  100000

  2476

  542

  775

  451

  708

  ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ І ОПЛАТА ПОСЛУГ

  110000

  +2452

  536

  769

  445

  702

  Оплата праці

  110100

  1319

  272

  475

  214

  358

  Оплата праці державних службовців

  110110

  1319

  272

  475

  214

  358

  Грошове забезпечення військовослужбовців

  110120

  -

  -

  -

  -

  -

  Вихідна допомога при звільненні

  110130

  -

  -

  -

  -

  -

  Нарахування на фонд оплати праці (єдиний соціальний податок (внесок), включаючи тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

  110200

  613

  99

  186

  139

  189

  Придбання предметів постачання і витратних матеріалів

  110300

  152

  35

  40

  41

  36

  Медикаменти, перев'язувальні засоби та інші лікувальні витрати

  110310

  -

  -

  -

  -

  -

  М'який інвентар та обмундирування

  110320

  -

  -

  -

  -

  -

  Продукти харчування

  110330

  144

  33

  38

  39

  34

  Оплата пально-мастильних матеріалів

  110340

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витратні матеріали і предмети постачання

  110350

  8

  2

  2

  2

  2

  Відрядження і службові роз'їзди

  110400

  -

  -

  -

  -

  -

  Транспортні послуги

  110500

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата послуги зв'язку

  110600

  4

  1

  1

  1

  1

  Оплата комунальних послуг

  110700

  347

  127

  62

  43

  115

  Оплата утримання приміщень

  110710

  2

  1

  1

  Оплата споживання теплової енергії

  110720

  241

  94

  40

  25

  82

  Оплата опалення і технологічних потреб

  110721

  241

  94

  40

  25

  82

  Оплата споживання газу

  110722

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання котельно-пічного палива

  110723

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання електричної енергії

  110730

  65

  22

  12

  8

  23

  Оплата водопостачання приміщень

  110740

  39

  10

  10

  9

  10

  Оплата оренди приміщень, землі та іншого майна

  110750

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата пільг по комунальним послугам

  110760

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші комунальні послуги

  110770

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні витрати на закупівлі товарів і оплату послуг

  1111000

  17

  2

  5

  7

  3

  Оплата поточного ремонту обладнання та інвентарю

  111020

  5

  1

  1

  1

  2

  Оплата поточного ремонту задній і споруд

  110030

  11

  1

  4

  5

  1

  Інші поточні витрати

  110040

  1

  1

  ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

  120000

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків за кредитами, отриманими всередині країни

  120300

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків по кредитах російських кредитних організацій

  120310

  -

  -

  -

  -

  -

  Обслуговування інших кредиторів

  120390

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків за цінними паперами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних цінних паперів

  120500

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витрати, пов'язані з обслуговування державного внутрішнього боргу РФ, суб'єктів РФ, боргу муніципальних утворень

  120600

  -

  -

  -

  -

  -

  СУБСИДІЇ, СУБВЕНЦІЇ І ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ

  130000

  24

  6

  6

  6

  6

  Субсидії та субвенції

  130100

  -

  -

  -

  -

  -

  Субсидії державним організаціям і організаціям інших форм власності

  130110

  -

  -

  -

  -

  -

  Збитки організацій, що виникають при продажу товарів (робіт, послуг)

  130130

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші субсидії

  130140

  -

  -

  -

  -

  -

  субвенції

  130150

  -

  -

  -

  -

  -

  поточні трансферти

  130200

  -

  -

  -

  -

  -

  Трансферти неприбутковим організаціям

  130220

  -

  -

  -

  -

  -

  трансферти населенню

  130300

  24

  6

  6

  6

  6

  Виплата пенсій і допомог

  130310

  -

  -

  -

  -

  -

  стипендії

  130320

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші трансферти населенню

  130330

  24

  6

  6

  6

  6

  Компенсації на лікування

  130340

  -

  -

  -

  -

  -

  КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ

  200000

  1

  1

  0

  0

  0

  КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ОСНОВНІ ФОНДИ

  240000

  1

  1

  0

  0

  0

  Придбання та модернізація обладнання і предметів довгострокового користування

  240100

  1

  1

  0

  0

  0

  Придбання та модернізація невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для державних і муніципальних установ

  240120

  1

  1

  Капітальне будівництво

  240200

  -

  -

  -

  -

  -

  Житлове будівництво

  240210

  -

  -

  -

  -

  -

  Будівництво об'єктів виробничого призначення, за винятком будівництва військових об'єктів

  240220

  -

  -

  -

  -

  -

  Будівництво об'єктів невиробничого призначення, за винятком житлового будівництва

  240230

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт

  240300

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт житлового фонду

  240310

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт об'єктів невиробничого призначення, за винятком капітального ремонту житлового фонду

  240330

  -

  -

  -

  -

  -

  РАЗОМ ВИТРАТ

  800000

  2477

  543

  775

  451

  708

  Кошторис витрат на 2004 рік МДОУ Дитячий садок № 293, платні

  Найменування, тис. Руб.

  код

  Разом рік

  в т.ч. по кварталам

  1 кв.

  2 кв.

  3 кв.

  4 кв.

  ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

  100000

  869

  230

  222

  174

  243

  ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ І ОПЛАТА ПОСЛУГ

  110000

  869

  230

  222

  174

  243

  Оплата праці

  110100

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата праці державних службовців

  110110

  -

  -

  -

  -

  -

  Грошове забезпечення військовослужбовців

  110120

  -

  -

  -

  -

  -

  Вихідна допомога при звільненні

  110130

  -

  -

  -

  -

  -

  Нарахування на фонд оплати праці (єдиний соціальний податок (внесок), включаючи тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

  110200

  -

  -

  -

  -

  -

  Придбання предметів постачання і витратних матеріалів

  110300

  779

  212

  194

  146

  227

  Медикаменти, перев'язувальні засоби та інші лікувальні витрати

  110310

  3

  1

  1

  1

  М'який інвентар та обмундирування

  110320

  12

  3

  3

  3

  3

  Продукти харчування

  110330

  684

  184

  171

  430

  199

  Оплата пально-мастильних матеріалів

  110340

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витратні матеріали і предмети постачання

  110350

  80

  24

  20

  12

  24

  Відрядження і службові роз'їзди

  110400

  -

  -

  -

  -

  -

  Транспортні послуги

  110500

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата послуги зв'язку

  110600

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата комунальних послуг

  110700

  3

  1

  1

  1

  Оплата утримання приміщень

  110710

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання теплової енергії

  110720

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата опалення і технологічних потреб

  110721

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання газу

  110722

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання котельно-пічного палива

  110723

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання електричної енергії

  110730

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата водопостачання приміщень

  110740

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата оренди приміщень, землі та іншого майна

  110750

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата пільг по комунальним послугам

  110760

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші комунальні послуги

  110770

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші поточні витрати на закупівлі товарів і оплату послуг

  1111000

  87

  17

  27

  27

  16

  Оплата поточного ремонту обладнання та інвентарю

  111020

  12

  3

  3

  2

  4

  Оплата поточного ремонту задній і споруд

  110030

  50

  7

  18

  20

  5

  Інші поточні витрати

  110040

  25

  7

  6

  5

  7

  ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

  120000

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків за кредитами, отриманими всередині країни

  120300

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків по кредитах російських кредитних організацій

  120310

  -

  -

  -

  -

  -

  Обслуговування інших кредиторів

  120390

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата відсотків за цінними паперами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних цінних паперів

  120500

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витрати, пов'язані з обслуговування державного внутрішнього боргу РФ, суб'єктів РФ, боргу муніципальних утворень

  120600

  -

  -

  -

  -

  -

  СУБСИДІЇ, СУБВЕНЦІЇ І ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ

  130000

  -

  -

  -

  -

  -

  Субсидії та субвенції

  130100

  -

  -

  -

  -

  -

  Субсидії державним організаціям і організаціям інших форм власності

  130110

  -

  -

  -

  -

  -

  Збитки організацій, що виникають при продажу товарів (робіт, послуг)

  130130

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші субсидії

  130140

  -

  -

  -

  -

  -

  субвенції

  130150

  -

  -

  -

  -

  -

  поточні трансферти

  130200

  -

  -

  -

  -

  -

  Трансферти неприбутковим організаціям

  130220

  -

  -

  -

  -

  -

  трансферти населенню

  130300

  -

  -

  -

  -

  -

  Виплата пенсій і допомог

  130310

  -

  -

  -

  -

  -

  стипендії

  130320

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші трансферти населенню

  130330

  -

  -

  -

  -

  -

  Компенсації на лікування

  130340

  -

  -

  -

  -

  -

  КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ

  200000

  -

  -

  -

  -

  -

  КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ОСНОВНІ ФОНДИ

  240000

  -

  -

  -

  -

  -

  Придбання та модернізація обладнання і предметів довгострокового користування

  240100

  -

  -

  -

  -

  -

  Придбання та модернізація невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для державних і муніципальних установ

  240120

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальне будівництво

  240200

  -

  -

  -

  -

  -

  Житлове будівництво

  240210

  -

  -

  -

  -

  -

  Будівництво об'єктів виробничого призначення, за винятком будівництва військових об'єктів

  240220

  -

  -

  -

  -

  -

  Будівництво об'єктів невиробничого призначення, за винятком житлового будівництва

  240230

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт

  240300

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт житлового фонду

  240310

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт об'єктів невиробничого призначення, за винятком капітального ремонту житлового фонду

  240330

  -

  -

  -

  -

  -

  РАЗОМ ВИТРАТ

  800000

  869

  230

  222

  174

  243

  Кошторис витрат на 2005 рік МДОУ Дитячий садок № 293, платні послуги

  Найменування, руб.

  код

  Разом рік

  в т.ч. по кварталам

  1 кв.

  2 кв.

  3 кв.

  4 кв.

  Оплата праці та нарахування на оплату праці

  2100000

  -

  -

  -

  -

  -

  Заробітня плата

  2110000

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші виплати

  2120000

  -

  -

  -

  -

  -

  методична література

  2120100

  -

  -

  -

  -

  -

  Компенсація за проїзд працівникам освіти, культури та охорони здоров'я

  2120200

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші додаткові виплати

  2120300

  -

  -

  -

  -

  -

  Нарахування на фонд оплати праці

  2130000

  -

  -

  -

  -

  -

  придбання послуг

  2200000

  119000

  20000

  39000

  44000

  16000

  Витрати по службовим роз'їздів соціальних працівників

  2220100

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші транспортні послуги

  2200200

  -

  -

  -

  -

  -

  Комунальні послуги

  2230000

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання теплової енергії

  2230100

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата споживання електричної енергії

  2230200

  -

  -

  -

  -

  -

  Оплата водопостачання приміщень

  2230300

  -

  -

  -

  -

  -

  Орендна плата за користування майном

  2240000

  -

  -

  -

  -

  -

  Послуги з утримання майна

  2250000

  115000

  19000

  38000

  43000

  15000

  Оплата поточного ремонту будівель і споруд

  2250100

  100000

  14000

  35000

  41000

  10000

  Капітальний ремонт житлового фонду

  2250200

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт об'єктів соцкультсфери

  2250300

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальний ремонт доріг та споруд на них

  2250400

  -

  -

  -

  -

  -

  Технічне обслуговування та ремонт обладнання

  2250500

  -

  -

  -

  -

  -

  Вивіз сміття, очищення вигрібних ям

  2250600

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші послуги з утримання майна

  2250700

  -

  -

  -

  -

  Інші послуги

  2260000

  -

  -

  -

  -

  -

  Протипожежні заходи в установах освіти

  2260100

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші інші послуги

  2260200

  -

  -

  -

  -

  -

  Обслуговування боргових зобов'язань

  2300000

  -

  -

  -

  -

  -

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

  2310000

  -

  -

  -

  -

  -

  Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

  2320000

  -

  -

  -

  -

  -

  Безоплатні та безповоротні перерахування організаціям

  2400000

  -

  -

  -

  -

  -

  Безоплатні та безповоротні перерахування державним і муніципальним організаціям

  2410000

  -

  -

  -

  -

  Безоплатні та безповоротні перерахування організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій

  2420000

  -

  -

  -

  -

  -

  Безоплатні та безповоротні перерахування бюджетам

  2500000

  -

  -

  -

  -

  -

  Перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ

  2510000

  -

  -

  -

  -

  -

  Перерахування наднаціональним організацій і урядів іноземних держав

  2520000

  -

  -

  -

  -

  -

  Перерахування міжнародним організаціям

  2530000

  -

  -

  -

  -

  -

  Соціальне забезпечення

  2600000

  -

  -

  -

  -

  -

  Допомоги по соціальному страхуванню населення

  2610000

  -

  -

  -

  -

  -

  Посібники з соціальної допомоги населенню

  2620000

  -

  -

  -

  -

  -

  Соціальним допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управління

  2630000

  -

  -

  -

  -

  -

  опікунські посібники

  2630100

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші соціальні допомоги

  2630200

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витрати

  2900000

  15000

  4000

  4000

  3000

  4000

  Надходження нефінансових активів

  3000000

  820000

  234000

  195000

  158000

  233000

  Збільшення вартості основних засобів

  3100000

  30000

  8000

  7000

  8000

  7000

  М'який інвентар та обмундирування

  3100100

  30000

  8000

  7000

  8000

  7000

  Придбання та модернізація обладнання і предметів довгострокового користування

  3100200

  -

  -

  -

  -

  -

  Капітальне будівництво

  3100300

  -

  -

  -

  -

  -

  бібліотечний фонд

  3100400

  -

  -

  -

  -

  -

  Збільшення вартості нематеріальних активів

  3200000

  -

  -

  -

  -

  -

  Збільшення вартості матеріальних запасів

  3400000

  790000

  226000

  188000

  150000

  226000

  Медикаменти, перев'язувальні засоби та інші лікувальні витрати

  3400100

  6000

  2000

  1000

  1000

  2000

  Продукти харчування

  3400200

  684000

  195000

  163000

  131000

  195000

  оплата ПММ

  3400300

  -

  -

  -

  -

  -

  Навчальні витрати установ освіти

  3400400

  -

  -

  -

  -

  -

  Інші витрати на збільшення вартості матеріальних запасів

  3400500

  100000

  29000

  24000

  18000

  29000

  Збільшення заборгованості за бюджетними позиками і кредитами

  5400000

  -

  -

  -

  -

  -

  Вибуття фінансових активів

  6000000

  -

  -

  -

  -

  -

  Зменшення вартості цінних паперів, крім акцій та інших форм участі в капіталі

  6200000

  -

  -

  -

  -

  -

  Зменшення заборгованості за бюджетними позиками і кредитами

  6400000

  -

  -

  -

  -

  -

  РАЗОМ ВИТРАТ

  954000

  258000

  238000

  205000

  253000

  додаток Б

  Групи здоров'я дітей, які відвідують ДНЗ Ленінського району м Новосибірська на 01.01.06

  № п / п

  № ДОУ

  Кількість дітей

  Групи здоров'я

  Діти на «Д»

  Діти інваліди

  1

  2

  3

  4

  кількість

  %

  1

  д / сад № 15

  139

  30

  94

  15

  -

  90

  65

  -

  2

  д / сад № 66

  254

  29

  161

  63

  1

  122

  48

  1

  3

  д / сад № 81

  108

  60

  40

  8

  -

  19

  17,5

  -

  4

  д / сад № 84

  146

  -

  127

  18

  -

  19

  13

  -

  5

  д / сад № 88

  59

  6

  35

  18

  -

  35

  59

  -

  6

  д / сад № 95

  210

  72

  136

  2

  -

  115

  56

  -

  7

  д / сад № 112

  194

  28

  122

  44

  -

  69

  36

  -

  8

  д / сад № 133

  95

  34

  38

  23

  -

  20

  21

  -

  9

  д / сад № 136

  133

  66

  32

  34

  -

  35

  26

  -

  10

  д / сад № 176

  260

  109

  99

  61

  1

  52

  20

  -

  11

  д / сад № 184

  118

  42

  31

  45

  -

  45

  38

  -

  12

  д / сад № 196

  153

  52

  51

  50

  -

  33

  21

  -

  13

  д / сад № 198

  181

  53

  76

  42

  -

  149

  87

  -

  14

  д / сад № 203

  48

  10

  24

  14

  -

  29

  60

  1

  15

  д / сад № 208

  55

  -

  33

  22

  -

  55

  100

  18

  16

  д / сад № 238

  127

  18

  68

  41

  -

  54

  42

  -

  17

  д / сад № 242

  219

  96

  74

  49

  -

  49

  22

  -

  18

  д / сад № 247

  22

  -

  2

  20

  -

  22

  100

  16

  19

  д / сад № 293

  133

  55

  35

  43

  -

  60

  45

  -

  20

  д / сад № 299

  133

  67

  54

  12

  -

  82

  62

  -

  21

  д / сад № 311

  183

  26

  95

  63

  -

  119

  65

  8

  22

  д / сад № 322

  79

  24

  32

  23

  -

  40

  51

  -

  23

  д / сад № 323

  198

  89

  80

  39

  -

  99

  50

  -

  24

  д / сад № 331

  226

  104

  103

  15

  -

  68

  30

  -

  25

  д / сад № 347

  85

  -

  65

  20

  -

  62

  72

  -

  26

  д / сад № 348

  156

  8

  67

  76

  5

  147

  95

  28

  27

  д / сад № 360

  185

  67

  52

  64

  2

  34

  18

  1

  28

  д / сад № 405

  190

  68

  90

  32

  -

  33-

  17

  -

  29

  д / сад № 406

  235

  53

  94

  88

  -

  115

  49

  -

  30

  д / сад № 415

  175

  54

  89

  32

  -

  54

  37

  -

  31

  д / сад № 422

  106

  6

  86

  13

  1

  82

  78

  5

  32

  д / сад № 432

  332

  100

  210

  22

  -

  254

  75

  1

  33

  д / сад № 441

  189

  30

  132

  27

  -

  141

  75

  -

  34

  д / сад № 443

  111

  43

  53

  15

  -

  43

  39

  6

  35

  д / сад № 445

  283

  112

  128

  42

  1

  25

  8,6

  -

  36

  д / сад № 465

  171

  48

  92

  31

  -

  58

  34

  2

  37

  д / сад № 472

  253

  30

  116

  107

  -

  107

  42,3

  -

  38

  д / сад № 480

  206

  28

  140

  38

  -

  64

  31

  -

  39

  д / сад № 481

  272

  68

  174

  30

  -

  64

  25

  -

  40

  д / сад № 15

  127

  36

  73

  18

  -

  38

  30

  1

  41

  д / сад № 66

  198

  32

  134

  32

  -

  42

  22

  -

  42

  д / сад № 81

  245

  74

  147

  24

  -

  104

  42

  -

  43

  д / сад № 84

  223

  34

  175

  14

  -

  67

  30

  2

  44

  д / сад № 88

  149

  37

  86

  26

  -

  47

  31,5

  -

  45

  д / сад № 95

  213

  59

  96

  58

  -

  62

  30

  -

  46

  д / сад № 112

  150

  40

  62

  48

  -

  39

  26

  -

  47

  д / сад № 133

  230

  25

  154

  49

  2

  71

  24

  -

  додаток В

  Перша група здоров'я об'єднує контингент здорових осіб, які не мають відхилень за всіма обраним для оцінки ознаками здоров'я, не хворіли або рідко хворіли (1-3 рази на рік) за період спостереження, а також осіб, що мають відповідно до характеризуються ознаками здоров'я незначні відхилення, які не впливають на стан їх здоров'я і не потребують корекції.

  Критерії 1-ої групи здоров'я, розроблені НДІ соціальної гігієни, економіки і управління охороною здоров'я ім. М.А. Семашко РАМН, Центральним інститутом удосконалення лікарів, 1-м Ленінградським медичним інститутом (Методичні рекомендації з проведення диспансеризації населення. Москва, 1988):

  Серцево-судинна система:

  відсутність позитивних відповідей в анкеті-опитувальнику Роуза;

  рівень холестерину в плазмі крові не вище 260 мг% (6,15 ммоль / л);

  рівень тригліцеридів в плазмі крові не вище 190 мг%;

  артеріальний тиск менее140 / 90 мм рт. ст .;

  індекс маси тіла Кетле менше 29,0 за формулою:

  маса тіла (кг) / (зростання (м)) 2.

  Органи дихання:

  відсутність хронічних захворювань легенів і туберкульозу в анамнезі;

  відсутність гострих захворювань легень і плеври протягом останніх 5 років;

  відсутність кашлю, нападів ядухи, утрудненого дихання, задишки і кровохаркання;

  відсутність частих простудних захворювань в анамнезі;

  відсутність травм і операцій на грудній клітці;

  відсутність симптомів ураження легень за даними об'єктивного, рентгенологічного та функціонального (спірографія) досліджень;

  відсутність деформацій грудної клітини (кіфоз, сколіоз).

  Ендокринна система:

  відсутність функціональних і органічних відхилень в ендокринній системі;

  відсутність тремтіння пальців витягнутих рук;

  відсутність екзофтальму;

  відсутність збільшення щитовидної залози;

  рівень цукру в крові не перевищує норми;

  відсутність цукру в сечі;

  індекс маси тіла менше 29,0;

  відсутність різкого зниження ваги.

  Органи травлення:

  відсутність функціональних і органічних порушень органів травлення;

  збереження апетиту і достатня переносимість основних харчових продуктів;

  відсутність алергічних реакцій на харчові продукти;

  збереження нормальних фізіологічних відправлень;

  відсутність різкого зниження або підвищення ваги.

  Нервова система:

  відсутність функціональних і органічних порушень в центральної і периферичної нервової системи;

  артеріальний тиск менше 140/90 мм рт. ст .;

  стійкість в позі Ромберга.

  Вухо горло ніс:

  збереження слуху, носового дихання;

  відсутність частих простудних захворювань;

  відсутність алергічних реакцій на будь-який агент в анамнезі;

  відсутність вродженої патології вуха, горла і носа.

  Орган зору:

  повна гострота і поле зору;

  нормальний стан очного дна;

  очний тиск не вище 26 мм рт. ст.

  Шкіра і слизові оболонки:

  відсутність висипань на шкірі, слизових, кон'юнктиві очей;

  відсутність змін нігтів, волосся;

  відсутність шкірних алергічних реакцій в анамнезі на медикаменти, цвітіння трав, укуси комах та інші речовини.

  Опорно-руховий апарат:

  - незмінені суглоби, відсутність обмеження обсягу в суглобах і рухів в хребті.

  До другої групи здоров'я відносяться здорові особи, що не пред'являють скарг, але мають фактори ризику, в т.ч. прикордонні цифри АТ (140/90 - 159/94 мм рт. ст.), або поєднання 2-3 нижчеперелічених факторів ризику: гіперхолестеринемія, надлишкова маса тіла, куріння, низька фізична активність та ін., які потребують активних оздоровчих заходах, а також особи, які мали або мають хронічні захворювання в стадії стійкої ремісії (не менше 2 років) без порушення функцій органів і систем і не впливають на працездатність, потребують тільки в заходах з вторинної профілактики.

  До цієї групи здоров'я відносяться також діти з ризиком виникнення у них хронічної патології, що мають обтяжений біологічний і соціальний анамнез (алкоголізм батьків, неповна сім'я і т.д.), деякі функціональні та морфологічні зміни, часто (4 і більше разів на рік) або тривало хворіють гострими захворюваннями, які перенесли одне важке захворювання з неблагополучним перебігом реабілітаційного періоду.

  Третя група здоров'я об'єднує хворих з хронічними захворюваннями або вродженою патологією в стані компенсації з рідкісними, легкими за характером перебігу загостреннями хронічного захворювання без вираженого порушення загального стану і самопочуття і нетривалими втратами працездатності, з рідкісними інтеркурентнихзахворюваннями (1-3 рази на рік). Стан компенсації визначається відсутністю або наявністю функціональних відхилень тільки однієї патологічно зміненої системи або органу без клінічних проявів функціональних порушень інших органів і систем. Ці особи потребують періодичного курсовому профілактичному медикаментозному лікуванні та заходи щодо вторинної профілактики.

  Четверта група здоров'я включає осіб з хронічними захворюваннями, вродженими вадами розвитку в стані субкомпенсації, з частими, легкими за характером перебігу загостреннями основного захворювання, з порушеннями загального стану і самопочуття після загострення, з частими і нетривалими втратами працездатності. У цю групу включаються також особи, які мають хронічні захворювання з помірними порушеннями функцій органів і систем, періодичними загостреннями і зниженням працездатності (інваліди 3 групи). До цієї групи здоров'я відносяться діти з вираженими ознаками незрілості, а також з важким реконвалесцентного періодом після гострих інтеркурентних захворювань. Стан субкомпенсації визначається наявністю функціональних відхилень не тільки патологічно зміненого органа, системи, а й інших органів і систем.

  додаток Г

  № п / п

  № ДОУ

  Кількість дітей

  Пропущено днів через хворобу

  випадки травматизму

  Всього за 2005 рік

  1 дитиною за рік

  1 дитиною в місяць

  1

  д / сад № 15

  139

  1684

  11,22

  0,9

  -

  2

  д / сад № 66

  254

  7196

  28,1

  2,3

  1

  3

  д / сад № 81

  108

  тисячу вісімсот вісімдесят два

  17,42

  1,5

  -

  4

  д / сад № 84

  146

  3381

  23,15

  1,9

  -

  5

  д / сад № 88

  59

  859

  14,55

  1,2

  -

  6

  д / сад № 95

  210

  3305

  15,73

  1,3

  -

  7

  д / сад № 112

  194

  4749

  24,47

  2

  -

  8

  д / сад № 133

  95

  1228

  12,65

  1

  -

  9

  д / сад № 136

  133

  3900

  29,32

  2,4

  -

  10

  д / сад № 176

  260

  6555

  25,9

  2,2

  -

  11

  д / сад № 184

  118

  1809

  12,73

  1

  -

  12

  д / сад № 196

  153

  2455

  16,26

  1,4

  -

  13

  д / сад № 198

  181

  3892

  21,5

  1,8

  -

  14

  д / сад № 203

  48

  857

  17,49

  1,5

  -

  15

  д / сад № 208

  55

  744

  13,53

  1,5

  -

  16

  д / сад № 238

  127

  3026

  24,21

  2

  -

  17

  д / сад № 242

  219

  5023

  23,92

  2

  -

  18

  д / сад № 247

  22

  205

  9,32

  0,8

  -

  19

  д / сад № 293

  133

  3111

  23,22

  1,9

  1

  20

  д / сад № 299

  133

  4162

  30,83

  2,6

  -

  21

  д / сад № 311

  183

  4978

  26,34

  2,2

  -

  22

  д / сад № 322

  79

  899

  11,38

  0,9

  -

  23

  д / сад № 323

  198

  3356

  16,95

  1,4

  -

  24

  д / сад № 331

  226

  3922

  15,5

  1,3

  -

  25

  д / сад № 347

  85

  1093

  12,42

  1

  1

  26

  д / сад № 348

  156

  2295

  15,3

  1,3

  -

  27

  д / сад № 360

  185

  4135

  21,31

  1,8

  -

  28

  д / сад № 405

  190

  2769

  14,57

  1,2

  -

  29

  д / сад № 406

  235

  4080

  17,44

  1,5

  3

  30

  д / сад № 415

  175

  3389

  19,36

  1,6

  -

  31

  д / сад № 422

  106

  2082

  20,02

  1,7

  -

  32

  д / сад № 432

  332

  7377

  22,29

  1,8

  -

  33

  д / сад № 441

  189

  2821

  27,13

  2,3

  -

  34

  д / сад № 443

  111

  3310

  17,51

  1,5

  -

  35

  д / сад № 445

  283

  2535

  11,62

  1,0

  -

  36

  д / сад № 465

  171

  3737

  21,85

  1,8

  -

  37

  д / сад № 472

  253

  8480

  33,52

  2,8

  -

  38

  д / сад № 480

  206

  6318

  30,67

  2,6

  -

  39

  д / сад № 481

  272

  5391

  19,82

  1,7

  -

  40

  д / сад № 15

  127

  2935

  23,29

  1,9

  -

  41

  д / сад № 66

  198

  3387

  16,05

  1,3

  -

  42

  д / сад № 81

  245

  12763

  52,09

  4,3

  -

  43

  д / сад № 84

  223

  7545

  33,99

  2,8

  -

  44

  д / сад № 88

  149

  2067

  14,06

  1,2

  -

  45

  д / сад № 95

  213

  4844

  22,74

  1,9

  -

  46

  д / сад № 112

  150

  2757

  18,14

  1,5

  -

  47

  д / сад № 133

  230

  7511

  32,66

  2,7

  -

  додаток Д

  Шановні батьки!

  Будь ласка, дайте відповідь на кілька питань, пов'язаних з вашим ставленням до нових послуг, що надаються дошкільною освітньою установою № 293. Ваші побажання допоможуть нам у виборі нових напрямків в організації роботи дитячого садка.

  1. Підкресліть обрану відповідь Показано чи Вашій дитині відвідування групи лікувально-фізичної культури:

  - так;

  - немає

  Якщо на це питання Ви відповіли «так», то дайте відповідь на питання № 2:

  2. Підкресліть обрану відповідь

  Відвідує Ваша дитина групу лікувально-фізичної культури?

  - так;

  - немає.

  Якщо на це питання Ви відповіли «ні», то дайте відповідь на питання № 3:

  3.Подчеркніте обраний відповідь. З якої причини ваша дитина не відвідує групу лікувально-фізичної культури:

  - з ним є кому займатися вдома;

  - не влаштовує режим кабінетів ЛФК в поліклініках;

  - інші причини.

  4. Ви хотіли б отримувати необхідну допомогу фахівців з лікувальної фізкультури в ДНЗ за плату, відповідну вашим можливостям:

  - так: на місяць - до 100 рублів, до 200 рублів, до 500 рублів, погодинна оплата;

  - немає;

  - важко відповісти.

  Ми сподіваємося на вашу увагу!

  Наша адреса: вул. Блюхера, 42

  Наш телефон: 346-54-92

  додаток Е

  Орієнтовна програма навчання економічним основам дітей старшого дошкільного віку

  Тема

  Основні поняття і категорії

  «Струмочки» понять для конкретної програми

  № 1

  № 2

  № 3

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Моя країна, моя сім'я

  Країна, держава,

  герб, прапор, сім'я, генеалогічне древо, функції держави по відношенню до сім'ї,

  функції сім'ї.

  На 1 і 2 заняттях слід використовувати всі основні категорії і поняття

  2.Доходи сім'ї

  1.Состав сукупного доходу сім'ї: зарплата відрядна і погодинна, пенсії, стипендії, допомоги, доходи від особистого підсобного господарства, доходи від власності, доходи від підприємницької діяльності;

  2.Деньгі, бартер, інфляція, товар, продукт, послуга,

  3.Реклама,

  4.Банк, цінні папери

  5.Бізнес, підприємництво

  Зарплата

  Відрядна і погодинна; гроші,

  інфляція;

  Реклама;

  Банки, цінні папери

  Доходи від особистого підсобного господарства;

  Товар, продукт, послуга; гроші,

  бартер.

  Пенсії, стипендії, допомоги; доходи від

  особистого

  підсобного господарства;

  послуги;

  Гроші, інфляція;

  3.Расходи сім'ї

  Види витрат:

  На харчування, одяг,

  Розваги, на житло, освіту,

  Газети та журнали,

  Подарунки, свята,

  Нерозумні витрати сім'ї, відпочинок, придбання предметів

  розкоші і предметів тривалого користування.

  Податки і обов'язкові платежі,

  Потреби, можливості, ощадливість, скупість, марнотратство, реклама (в ракурсі витрат сім'ї)

  ефективність витрат

  Ціна і вартість,

  Обов'язкові витрати сім'ї;

  податки

  потреби

  І можливості;

  ощадливість,

  скупість,

  марнотратство, ефективність

  витрат.

  Реклама.

  Ціна вартість

  Витрати на

  Розваги,

  Подарунки,

  іграшки,

  нерозумні

  витрати

  Потреби можливості;

  марнотратство; ефективність

  витрат;

  податки

  Ціна,

  вартість

  витрати

  на житло;

  податки;

  потреби

  можливості,

  Ефективність витрат,

  ощадливість,

  марнотратство;

  податки,

  Ціна,

  вартість

  4.Текущій і перспективний бюджет сім'ї

  Бюджет, бюджет сім'ї, бюджет школяра і дошкільника,

  Бюджет сім'ї, бюджет дошкільника

  5.Семейние заощадження і їх використання

  Заощадження, нагромадження, банк, скарбничка,

  цінні папери,

  банківський відсоток,

  Всі основні категорії і поняття теми
  Скачати 346,76 Kb.


  Процес управління дошкільною освітньою установою

  Скачати 346,76 Kb.