• Прикріплені файли

 • Скачати 10,55 Kb.

  Примхи і впертості у дітей із затримкою психічного розвитку
  Дата конвертації17.06.2017
  Розмір10,55 Kb.
  ТипЗПР. Затримка психічного розвитку

  Скачати 10,55 Kb.

  Філіна Наталія Олександрівна
  Примхи і впертості у дітей із затримкою психічного розвитку

  Курс-Романівської Наталії Олександрівни

  Примхи і впертості у дітей з затримкою психічного розвитку.

  ВСТУП

  У наукових дослідженнях останніх років містяться переконливі, підтверджені практикою дані про те, що найбільші педагогічні можливості для подолання недоліків у розвитку дитини є в період раннього і дошкільного дитинства, так як в цей період психіка найбільш пластична. Своєчасна організація коррекціонно-- розвивального впливу є основним чинником, що обумовлює успішну соціальну адаптацію і реабілітацію проблемного дитини. Одну з найбільш численних категорій дітей з відхиленнями у розвитку складають діти із затримкою психічного розвитку.

  За останні двадцять років накопичено певний досвід корекційно-педагогічної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку, є наукові публікації та методичні посібники, в яких представлені рекомендації до організації і відбору змісту корекційного навчання і виховання.

  Таким чином, в психолого-педагогічної літератури недостатньо вивчені особливості в відхилень в особистісному розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, в той час як адекватна поведінка є найважливішим фактором соціалізації дитини і компенсації порушень в його розвитку. Тому тема дослідження є актуальною.

  Об'єкт дослідження: особливості прояву примх і впертості у дітей дошкільного віку, що мають затримку психічного розвитку.

  Предмет дослідження: профілактика і корекція примх і впертості.

  Мета дослідження: спроектувати зміст і напрямки

  психолого-педагогічної роботи по корекції примх і впертості у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

  Відповідно до мети, предметом дослідження в дипломній роботі вирішувалися наступні завдання:

  1. Провести аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження.

  2. За допомогою спеціальних психодіагностичних методів виявити рівень прояву примх і впертості у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.

  3. Визначити основні напрямки і зміст корекційно розвиваючої роботи, спрямованої на подолання і профілактику примх і впертості у дітей досліджуваної категорії.

  Методи дослідження:

  - оглядово-аналітичне вивчення літератури по темі дослідження; емпіричні методи: спостереження за дітьми в процессеексперіментальних досліджень і на заняттях, анкетування батьків;

  - експериментальні методи: констатуючий експеримент;

  - кількісний і якісний аналіз результатів дослідження.

  База дослідження: діти старшої групи МДОУ комбінованого

  виду в кількості 10 дітей, батьки даних дітей (10 осіб).

  Дошкільна дитинство - особливий період розвитку, коли перебудовуються все психічне життя дитини та її ставлення до навколишнього світу. Суть цієї перебудови полягає в тому, що в дошкільному віці формуються внутрішня психічна життя і внутрішня регуляція поведінки, дошкільник сам починає визначати власну поведінку.

  У дошкільному віці поведінка дитини з імпульсивного і безпосереднього стає опосередкованим нормами і правилами поведінки. У дитини вперше виникає питання про те, як треба себе вести, т. Е. Створюється попередній образ своєї поведінки, який виступає як регулятор. Дитина починає опановувати і керувати своєю поведінкою, порівнюючи його зі зразком. С. А. Козлова вважає, так формується усвідомлення своєї поведінки і ставлення до нього з точки зору цього зразка.

  Вивченням проблеми займалися: С. А. Козлова, Ельконін Д. Б, Власова В. І, Анікєєва.

  Таким чином, поведінка дитини дошкільного віку перетворюється вовнесітуатівное особистісне, втрачає свою безпосередність. Воно направляється уявленням про предмет, а не самим предметом, тобто з'являється ідеальна мотивація, наприклад, мотивом стає моральна норма.

  Іследовать ПСИХОЛОГО-педагогічної ОСНОВ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ МАЮТЬ КАПРИЗИ І впертість

  Особливості прояву примх і впертості у дітей дошкільного віку, що мають затримку психічного розвитку Затримка психічного розвитку - це порушення нормального темпу психічного розвитку. Термін «затримка» підкреслює тимчасової характер порушення, тобто рівень психофізичного розвитку в цілому може не відповідати паспортному віку дитини. Лебединський В. В запропонував 4 основних типи затримки психічного розвитку.

  1. Затримка психічного розвитку конституційного походження;

  2. Затримка психічного розвитку соматогенного походження;

  3. Затримка психічного розвитку психогенного походження;

  4. Затримка психічного розвитку церебрально органічного генезу. У клініко-психологічній структурі кожного з перерахованих варіантів затримки психічного розвитку є специфічне поєднання незрілості емоційної і інтелектуальної сфери.

  1. інфантильні помилка часто відповідає інфантильний тип статури з дитячою пластичністю, міміки і моторики.

  2. При соматогенной затримки психічного розвитку емоційної незрілість, як вказувалося, обумовлено тривалими, нерідко хронічними захворюваннями, пороками серця і т. Д хронічна і фізична астенія гальмує розвиток активних форм діяльності, сприяє формуванню таких рис обличчя як, боязкість, хвороба, не впевненість своїх силах.

  3. Затримка психічного розвитку психогенного походження пов'язане з несприятливими умовами виховання.

  Має найбільшу значимість для клініки і спеціальної психології зважаючи вираженості прояви і необхідності Упертість і капризи особливо характерні для дітей дошкільного віку. Примхи і впертість розглядають як складові відхиляється поряд з непослухом, що виражається в непослух і пустощів, дитячим негативізмом, тобто неприйняттям чогось без певних причин, свавіллям, недисциплінованістю. Поняття «капризи» і «упертість» дуже споріднені і чіткої межі провести між ними не можна.

  Упрямство- це психологічний стан, дуже близьке до негативізму. Упертість проявляється в бажання продовжувати розпочате дію навіть у тих випадках, коли ясно, що воно безглуздо, не приносить користі, виступає як психологічний захист і має вибірковий характер, тобто дитина зрозуміла, що зробив помилку, але не хоче в це зізнатися, і тому «стоїть на своєму».

  Примхи - це дії, які позбавлені розумного підстави, т. Е. «Я так хочу і все!». Вони викликаються слабкістю дитини і в певній мірі теж виступають як форма самозахисту.

  Таким чином, діапазон причин примх і впертості у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку більш розширено в порівнянні з нормально розвиваються однолітками, а способи прояви капризів і впертості виражені більш яскраво Визначення рівня прояви капризів і впертості у дітей старшого дошкільного віку, що мають затримку психічного

  Розвитку На першому етапі констатуючого етапу було проведено спостереження за поведінкою дітей в різних видах діяльності. Спостереження проводилося протягом п'яти днів.

  Аналіз даних діаграми дозволяє зробити висновок про те, що найбільшою мірою у дітей обстежуваної групи проявляється упертість, проте також є достатня кількість дітей з високим рівнем прояву примх.

  - розповідь психолога і розповіді дітей;

  -беседа;

  -слушаніе музики;

  -рісованіе.

  Проведений аналіз літератури показав, що на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти спостерігаються негативні тенденції зростання числа дітей з затримкою психічного розвитку, зумовлені, з одного боку, несприятливою мікросередовища розвитку дітей, з іншого боку, недостатнім рівнем готовності фахівців дошкільних установ. Готовність педагогів дошкільної освіти до професійної діяльності залежить від оволодіння системою теоретичних знань, які акцентують увагу на особливостях розвитку дітей із затримками розвитку, проблеми психологічної готовності дітей із затримкою психічного розвитку до шкільного навчання.

  В результаті було також встановлено, що у дітей старшого дошкільного віку часто виникають негативні прояви в їх поведінці, такі як впертість і капризи, що пов'язано, перш за все з незрілістю емоційно-вольової сфери даної категорії дітей, органічним інфантилізмом, нескоординованість емоційних процесів, нездатністю до саморегуляції діяльності та поведінки. Таким чином, можна зробити висновок про те, що мета дослідження досягнута. Поставлені завдання реалізовані: був проведений аналіз

  психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; було виявлено рівень прояву примх і впертості у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку; були визначені основні напрямки і зміст корекційно розвиваючої роботи, спрямованої на подолання і профілактику примх і впертості у дітей досліджуваної категорії.

  Прикріплені файли:

  profilaktika-i-korekcija-kaprizov-i-uprjamstva-u-detei_h65p8.pptx | 848,93 КБ | Завантажено: 102


  Скачати 10,55 Kb.


  Примхи і впертості у дітей із затримкою психічного розвитку

  Скачати 10,55 Kb.