• Прикріплені файли

 • Презентація «Театралізована діяльність як засіб розвитку креативної особистості дітей в контексті з ФГОС в ДОО»
  Дата конвертації17.06.2017
  Розмір9,52 Kb.

  Людмила Сотникова
  Презентація «Театралізована діяльність як засіб розвитку креативної особистості дітей в контексті з ФГОС в ДОО»

  Слайд 1. Театралізована діяльність - як засіб розвитку креативної особистості дітей в контексті з ФГОС в ДОО.

  Слайд 2. ФГОС націлює на особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини для збереження самоцінності дошкільного дитинства, на відсутність жорсткої регламентації дитячої діяльності.

  Зараз необхідні люди, мислячі НЕ шаблонно, вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід з проблемної ситуації. Театралізована діяльність в дитячому садку - можливість розкриття творчого потенціалу дитини, виховання творчої спрямованості особистості. З'явилося нове модне визначення - креативність.

  Креативність - складний процес, пов'язаний з характером, інтересами, здібностями особистості. Це індивідуальні особливості, які визначають успішність виконання їх творчої діяльності різного роду. Розвиток креативності за допомогою театралізації в свою чергу, збагачує уяву, розширює знання, досвід і інтереси дитини.

  Сучасні умови передбачають розвиток творчої та креативної особистості. А в витоках розвитку особистості в цілому спочатку лежить виховання. Для повноцінного розвитку і творчого становлення особистості необхідне створення умов для самовизначення і соціалізації. Тільки така особистість може бути успішною в сучасному соціумі.

  Слайд 3. Театралізована діяльність - це діяльність, яка народжує щось нове; вільне мистецтво по створенню нового продукту, що несе в собі відбиток особистісного «я». Слово «творчість» в суспільному сенсі означає шукати, зображати щось таке, що не зустрічалося в минулому досвіді, індивідуальному і громадському.

  Театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічні завдання, що стосуються формування виразності мовлення дитини, інтелектуального і художньо-естетичного виховання.

  Величезна і виховне значення театралізованих ігор. У дітей формується шанобливе ставлення один до одного. Вони пізнають радість, пов'язану з подоланням труднощів спілкування, невпевненості в собі. Очевидно, що театралізована діяльність вчить дітей бути творчими особистостями, здатними до сприйняття новизни, вмінню імпровізувати.

  Захопленість дітей театралізованої грою, їх внутрішній комфорт, розкутість, легке, чи не авторитарне спілкування дорослого і дитини, майже відразу пропадає комплекс «я не вмію» - все це дивує і приваблює.

  Слайд 4. Розвиток креативності за допомогою театралізації - це варіативна система, що дозволяє формувати здібності до аналізу, синтезу, емоційним переживанням, розвитку творчої активності дітей.

  Плануючи свою діяльність, в 2012 році в дитячому садку був організований гурток "Аеробіка", який в ненав'язливій формі сприяє формуванню у дітей бажання і потреби жити в світі рухів і насолоджуватися красою рухів. Спираючись на програму "Са-Фі-Данс" автори Ж. Е. Фірілева, Е. Г. Сайкина я вийшла на новий рівень - проектний. У 2015 році розробила і успішно реалізую проект "Театр + театр".

  Така діяльність дозволяє мені комплексно впливати на дітей у вербальному і невербальному плані, ефективно вирішує завдання морального, естетичного та фізичного виховання, збагачує емоційну сферу, активізує мовну діяльність і коригує в різних сферах психічної діяльності і фізичному розвитку.

  Слайд 5. Метою моєї діяльності, стало: Створення оптимальних умов, для розвитку емоційно-вольової, пізнавальної, рухової сфери, мови, а також розвиток позитивних якостей особистості.

  Завдання, які я ставила перед собою, полягали в тому, щоб:

  1. Пробудити інтерес дітей до театру.

  2. Створити умови для розвитку творчої активності дітей в театралізованій діяльності.

  3. Вчити дітей різних засобів імпровізації (використання міміки, жестів, голосу, ляльководіння).

  4. Сформувати уявлення дітей про різні види театру і театральних жанрах.

  5. Створити умови для спільної діяльності дітей і дорослих.

  6. Забезпечити умови для взаємозв'язку театралізованої та інших видів діяльності.

  7. Удосконалювати музично-ритмічні здібності дітей за допомогою елементів аеробіки.

  8. Сприяння самореалізації кожної дитини через створення сприятливого мікроклімату, поваги до особистості кожного дошкільника.

  Слайд 6-9. В процесі діяльності були, створені умови для розвитку:

  1. пізнавальних здібностей. Різноманітна тематика, яскравість сюжетів, багатство жанрів художніх творів, образність і яскравість зображення навколишньої дійсності служить ефективним засобом розширення знань та ознайомлення зі світом і явищами природи.

  2. Інтелекту. Грамотні питання, поставлені до прочитаного художнього тексту, спонукають до роздумів. Діти вчаться спостерігати, аналізувати ситуації, поведінка героїв, порівнювати, міркувати, оцінювати вчинки дійових осіб, робити висновки і узагальнення. Все це сприяє вдосконаленню розумових здібностей.

  3. Речі. В процесі театралізованої діяльності відбувається збагачення і активізація словника, вдосконалення монологічного та діалогічного мовлення, формується граматика, відпрацьовується «звукова сторона мови». Діти, працюючи над текстом художнього твору, засвоюють зразок, своєрідний еталон правильної вимови, вчаться ясно, чітко, зрозуміло пояснювати свою думку, знайомляться із засобами художньої виразності.

  4. Творчого уяви. У театралізовану діяльність діти нерідко вводять нові сюжети, часом не пов'язані один з одним, іноді в реальні події включають моменти з прочитаних казок, оповідань, вплітають нові сюжетні лінії, змінюють зачин, кінцівку.

  5. Пам'яті. Заучування монологів і діалогів персонажів, описів явищ природи прекрасно тренує довільну пам'ять. Поступово збільшується і її обсяг.

  6. Моральних якостей. Художні твори мають багате етичний зміст. У них яскраво розкриваються і обговорюються такі якості, як доброта, чесність, чуйність, надійність, сміливість і інші, засуджуються і критикуються брехня, зрада, боягузтво. У прочитаних казках, оповіданнях позитивні риси схвалюються, заохочуються, негативні - висміюються, засуджуються. Тому діти прагнуть копіювати поведінку вподобаних їм героїв, діяти у відповідності з моральними нормами і контролювати свої дії. Дитина часто ототожнює себе з улюбленим героєм, копіює його поведінку, живе його життям, що дозволяє дорослим впливати на дітей.

  7. Естетичного смаку. Барвисте оформлення вистави, підготовка декорацій, костюмів сприяє розвитку почуття прекрасного.

  8. Емоцій. Театр має величезну силу впливу на емоційно-чуттєве розвиток дитини. Яскравість образів, емоційність передачі почуттів і переживань героїв не можуть залишити байдужою дитячу душу. Беручи участь в постановці, діти вчаться передавати різні емоції і почуття.

  9. Використання елементів дитячого фітнесу в нашому саду (на заняттях з фізкультури, на ранковій гімнастиці, на святах, в рамках додаткової освіти та в проектній діяльності) дозволяє підвищити обсяг рухової активності, рівень фізичної підготовленості, знайомить з можливостями тіла, вчить отримувати задоволення і впевненість від рухів і фізичної діяльності, посилює інтерес до занять фізичною культурою і, як наслідок, зміцнює здоров'я дітей.

  Слайд 10. У роботі по проекту брали участь не тільки вихователі, але і батьки, і це дуже важливо.

  Підвищення рівня педагогічної культури батьків у області «Соціалізація» дітей дошкільного віку, перенесення ігровий театралізованої діяльності в сім'ю:

  Консультація для батьків «Театр вдома»;

  Співпраця з батьками: допомога у виготовленні театру (варежковий, пальчиковий в'язаний, площинний паперовий і т. Д., Участь в постановках.

  Слайд 11. Наші досягнення:

  - Диплом абсолютного переможця в конкурсі театралізованих постановок «Золотий павич -2015»;

  - Диплом I ступеня в міжнародній олімпіаді «Робота з обдарованими дітьми по ФГОС»;

  - Диплом I ступеня у всеросійському конкурсі «Авторські театралізовані вистави для дошкільнят»;

  - Диплом абсолютного переможця в конкурсі театралізованих постановок «Золотий павич -2017».

  Слайд 12. Завдання, які я ставила, природно, не спрямовані на те, щоб виховати артистів. Але ким би не були в майбутньому наші діти, я вірю, що вони будуть творчо ставитися до своєї справи. Сподіваюся, що щирість, доброту, чистоту помислів і вчинків вони пронесуть через все своє життя. Кому пощастило саме в ранньому віці зануритися в атмосферу чарівництва театру, той буде сприймати світ прекрасним, душа їх зачерствіє, що не озлобився і духовно НЕ збідніє.

  Основна ідея досвіду моєї роботи: допомогти дітям розкрити свої потенційні можливості, розвинути творчі здібності засобами театру. І я вважаю, що зацікавити дитину зможе тільки захоплений людина, тому моя головна мета - зацікавити кожного дошкільника світом прекрасного, всіляко підтримуючи його найменші успіхи.

  Майстер-клас, казка і спасибі за увагу.

  Прикріплені файли:

  teatralizovanaja-dejatelnost-kak-sredstvo-razvitija_dds1l.pptx | 12837,8 КБ | Завантажено: 17
  Презентація «Театралізована діяльність як засіб розвитку креативної особистості дітей в контексті з ФГОС в ДОО»