Предметно-просторове середовище
Дата конвертації16.01.2020
Розмір7,76 Kb.
ТипТемочка

Олена Орлова
Фотозвіт «Предметно-просторове середовище»

Фотоотчет «Предметно-пространственная среда»

дним з найважливіших чинників формування і розвитку особистості дитини є навколишнє середовище - середовище, в якому дитина живе, займається, відпочиває. Постійно впливаючи на дитину через органи чуття, вона без слів формує уявлення про красу, смак, ціннісні орієнтири.

Освітня система виконує життєво важливу функцію - а саме функцію допомоги та підтримки при входженні вихованців в світ соціального досвіду. Організовуючи предметно-просторове середовище в груповому приміщенні, в кабінетах фахівців, в роздягальнях, педагоги повинні враховувати все, що буде сприяти становленню базових характеристик особистості кожного ребё нка: закономірності психічного розвитку дошкільників, показники їх здоров'я, психофізіологічні і комунікативні особливості, рівень загального і мовного розвитку, а також емоційно-потребової сфери. Облік здібностей, інтересів, темпу просування кожної дитини, створення умов для його розвитку незалежно від рівня вихідної підготовленості стають необхідними вимогами реалізації ФГОС ДО. (ФГОС ДО затверджений Міністерством освіти і науки Російської Федерації від 17.10.2013 р № 1155 пункт 3.3 Розвиваюча предметно-просторова середовище повинне забезпечувати повноцінний розвиток особистості дітей у всіх основних освітніх областях, а саме: в сферах соціально-комунікативного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного та фізичного розвитку особистості дітей на тлі їхнього емоційного благополуччя і позитивного ставлення до світу, до себе і до інших людей.)

Відповідно до закону "Про освіту" (від 29 .12.2012г.) Розвиваюча предметно-просторове середовище в установі, що реалізує програму дошкільної освіти, є одним з найважливіших критеріїв оцінки якості освіти. Це обумовлено значимістю навколишнього оточення для різнобічного розвитку дитини, його успішної соціалізації в суспільстві.

Питання організації розвиваючої предметно-просторового середовища ДНЗ на сьогоднішній день стоїть особливо актуально. Необхідна змістовна насиченість предметно-просторового середовища, що забезпечує реалізацію освітньої програми в різних видах дитячої діяльності.

Як відомо, основною формою роботи з дошкільнятами і провідним видом діяльності дітей є гра. І при створенні розвиваючого простору в груповому приміщенні необхідно враховувати провідну роль ігрової діяльності.

Саме, тому необхідний підвищений інтерес до оновлення розвиваючої предметно - просторового середовища ДНЗ.

Розвиваюча предметно-просторове середовище забезпечує максимальну реалізацію освітнього потенціалу простору групи для розвитку дітей дошкільного віку відповідно до особливостей кожного вікового етапу, охорони і зміцнення їх здоров'я, врахування особливостей і корекції недоліків їх розвитку.

Розвиваюча предметно-просторова середовище повинне забезпечувати можливість спілкування і спільної діяльності дітей (в тому числі дітей різного віку) і дорослих, рухової активності дітей, а також можливості для усамітнення.

Розвиваюча предметно-просторове середовище повинна бути змістовно-насиченою, трансформованою, поліфункціональної, варіативної, доступною і безпечною.

1. Насиченість середовища повинна відповідати віковим можливостям дітей і змістом Програми.

• Освітній простір має бути оснащено засобами навчання і виховання (в тому числі технічними, відповідними матеріалами, в тому числі витратним ігровим, спортивним, оздоровчим обладнанням, інвентарем (відповідно до специфіки і реалізація Програми).

Організація освітнього простору і різноманітність матеріалів, обладнання та інвентарю (в будівлі і на ділянці) повинні забезпечувати:

• ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність всіх вихованців, експериментування з доступними дітям матеріалами (в тому числі з піском і водою);

• рухову активність, в тому числі розвиток великої і дрібної моторики, участь в рухливих іграх і змаганнях;

• емоційне благополуччя дітей у взаємодії з предметно-просторово оточенням;

• можливість самовираження дітей.

2. трансформований простору передбачає можливість змін предметно-просторового середовища в залежності від освітньої ситуації, в тому числі від мінливих інтересів і можливостей дітей.

3. Поліфункціональність матеріалів передбачає:

• можливість різноманітного використання різних складових предметного середовища, наприклад, дитячих меблів, матів, м'яких модулів, ширм і т. Д.;

наявність поліфункціональних (котрі мають жорстко закріпленим способом вживання) предметів, в тому числі природних матеріалів, придатних для використання в різних видах дитячої активності (в тому числі в якості предметів -заступник в дитячій грі).

4. Варіативність середовища передбачає:

• наявність різних просторів (для гри, конструювання, усамітнення та ін., А також різноманітних матеріалів, ігор, іграшок та обладнання, що забезпечують вільний вибір дітей;

• періодичну змінюваність ігрового матеріалу, поява нових предметів, що стимулюють ігрову, рухову, пізнавальну та дослідницьку активність дітей.

5. Доступність середовища передбачає:

доступність для вихованців, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів, всіх приміщень, де здійснюється освітня діяльність;

• вільний доступ дітей, в тому числі дітей з обмеженими можливостями здоров'я, до ігор, іграшок, матеріалами, посібниками, що забезпечує всі основні види дитячої активності;

• справність і збереження матеріалів і устаткування.

6. Безпека предметно-просторового середовища передбачає відповідність всіх її елементів вимогам по забезпеченню надійності і безпеки їх використання.

Предметне середовище надає на дитину певним чином впливати вже з перших хвилин його життя.

Важливо, щоб вона стала розвиваючої, т. Е. Забезпечувала формування активної самостійності дитини в діяльності. Вона створює для дитини умови творчого, пізнавального, естетичного розвитку. При правильній організації предметно-розвиваючого середовища дитина відчуває впевненість в собі, це, в свою чергу, стимулює у нього прояви самостійності, творчості.

Предметно-просторове середовище