Скачати 12,71 Kb.

«Правильне дихання з дитинства». Фізкультурно-оздоровча програма (частина перша)
Дата конвертації16.06.2017
Розмір12,71 Kb.
ТипЗдоров'я, здоров'язбереження, валеологія, ЗСЖ

Скачати 12,71 Kb.

Олена Давидова
«Правильне дихання з дитинства». Фізкультурно-оздоровча програма (частина перша)

"ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ З ДИТИНСТВА"

Фізкультурно-оздоровча програма для роботи з часто хворіють дітьми і з дітьми з ослабленим здоров'ям.

Останнім часом помітна тенденція до погіршення стану здоров'я дітей. Рівень захворюваності дітей в дошкільному віці дуже високий. Перше місце в структурі захворюваності (65% всієї патології) займають хвороби органів дихання, серед яких 90% - ГРЗ і грип.

Найбільше число перенесених захворювань припадає на часто хворіючих дітей, абсолютний рівень захворюваності яких в 2-4 рази вище, ніж у рідко хворіють. Часто хворіють дітьми, прийнято вважати дітей, які за рік перехворіли 4 і більше разів на ГРВІ та ГРЗ. Висока поширеність ГРВІ та ГРЗ пояснюється тим, що вони передаються повітряно-крапельним шляхом і наявністю великого числа серологічних типів різноманітних респіраторних вірусів. Часто хворіє дитина захворює практично незалежно від пори року, тому робота по оздоровленню таких дітей проводиться цілий рік.

В ДНЗ № 583 нагляду і оздоровлення розроблена фізкультурно-оздоровча програма "Правильне дихання з дитинства", спрямована на оздоровлення ЧБД в умовах ДОУ і вдома. Вона визначає основні напрями, завдання, а також виконання поставлених завдань протягом одного року.

Чому такий термін? (1 рік)

Справа в тому, що дана програма починає свою роботу з моменту надходження дитини в дитячий сад і розрахована на один календарний рік, з подальшим переведенням дитини в групу хворих на туберкульоз епізодично.

Діагноз ЧБД - ставить педіатр, який курирує ДОУ.

Дана концепція є результатом:

- вивчення спеціальних медико-педагогічних джерел літератури;

- аналізу сучасних здоров'язберігаючих технологій;

- узагальнення досвіду оздоровчо - профілактичної роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу;

- розробки та апробації оригінальних ідей (на 1Х Всеросійському конкурсі «Майстер педагогічної праці з навчальних і позанавчальних форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи» в номінації «фахівці фізичної культури і спорту дошкільних освітніх установ» високо оцінено практичне значення створених на базі МБДОУ ігрових посібників для зміцнення дихальної мускулатури дошкільнят).

У програмі представлені раціональні підходи до організації та проведення оздоровчих і загартовуватися в загальнорозвиваючих групах.

Мета програми.

Програма "Правильне дихання з дитинства" спрямована на профілактику ГРВІ, ГРЗ, на реабілітацію і підвищення резистентності організму часто хворіючих дітей.

Основні завдання:

- впровадження в практичну діяльність оздоровчої програми;

- моніторинг результатів реалізації оздоровчої програми в умовах ДОУ;

- переведення дітей із групи часто хворіючих в групу епізодично хворіють;

- формування у дітей, батьків, педагогів відповідального ставлення до власного здоров'я.

Очікувані результати:

- зниження рівня захворюваності;

- розширення знань дорослих і дітей про поняття "здоров'я" і впливу способу життя на стан здоров'я;

- вміння використовувати отримані знання для самооздоровлення.

Основні принципи програми.

Принцип науковості - всі запропоновані і використовуються заходи науково обгрунтовані, апробовані на практиці і спрямовані на зміцнення здоров'я.

Принцип цілісності, комплексності педагогічних процесів виражається в безперервності процесу оздоровлення та передбачає тісну взаємодію педагогів і медичних працівників ДНЗ.

Принцип доступності - грунтується на тому, що всі розділи програми об'єднує ігровий метод. Такий вибір пояснюється тим, що гра в дошкільному віці є основним видом діяльності, а значить зрозумілим і доступним для дитини. Всі складові частини прості і в основному вже знайомі дітям і дорослим.

Принцип активності і свідомості - користь від освітньої діяльності може бути тільки в тому випадку, коли дорослі і діти усвідомлюють що і для чого вони роблять. Весь колектив дорослих, як педагогів, так і батьків, націлений на пошук нових, ефективних методів оздоровлення себе і дітей і на застосування знайдених методів на практиці.

Принцип систематичності і послідовності передбачає взаємозв'язок знань, умінь і навичок.

Принцип індивідуально - особистісної орієнтації - облік індивідуального рівня розвитку і стану здоров'я дітей, що беруть участь в оздоровленні; вміння адаптувати зміст програми категоріям різного віку. Розробка індивідуальних маршрутів оздоровлення часто хворіючих дітей на основі взаємодії з сім'єю (заповнення індивідуального «Паспорти здоров'я» для кожної дитини).

Принцип результативності передбачає отримання позитивного результату оздоровчої роботи незалежно від віку і рівня фізичного розвитку дітей.

Основні напрямки програми.

I. Профілактичні:

1. Рішення реабілітаційних завдань ЧБД усіма засобами фізичної культури.

2. Попередження ГРВІ та ГРЗ методами неспецифічної профілактики.

3. Виконання санітарно гігієнічного режиму.

4. Забезпечення сімей ЧБД усією наявною інформацією про передові і ефективні технології і методики по оздоровленню дітей.

5. Надання батькам права вибору методу загартовування дитини.

6. Дотримання єдиних вимог до режиму дітей вдома і в ДОУ (продовжений денний сон, регулярні процедури, що гартують (не припиняти після ГРВІ, а тільки знизити інтенсивність, полоскання рота після їжі, дотація фруктів і овочів по сезону, в тому числі цибулі та часнику; настоянка шипшини, вітаміни у віковій дозі).

7. Формування навички правильного дихання (з використанням ігрових посібників для зміцнення дихальної мускулатури, правильної постави, профілактика плоскостопості.

Основні напрямки програми.

I. Профілактичні:

1. Рішення реабілітаційних завдань ЧБД усіма засобами фізичної культури.

2. Попередження ГРВІ та ГРЗ методами неспецифічної профілактики.

3. Виконання санітарно гігієнічного режиму.

4. Забезпечення сімей ЧБД усією наявною інформацією про передові і ефективні технології і методики по оздоровленню дітей.

5. Надання батькам права вибору методу загартовування дитини.

6. Дотримання єдиних вимог до режиму дітей вдома і в ДОУ (продовжений денний сон, регулярні процедури, що гартують (не припиняти після ГРВІ, а тільки знизити інтенсивність, полоскання рота після їжі, дотація фруктів і овочів по сезону, в тому числі цибулі та часнику; настоянка шипшини, вітаміни у віковій дозі).

7. Формування навички правильного дихання (з використанням ігрових посібників для зміцнення дихальної мускулатури, правильної постави, профілактика плоскостопості.

ІІ. навчальні:

1. Навчання основам оздоровчої гімнастики.

2. Удосконалення навичок володіння точковим і самомасаж.

3. Навчання всім видам дихальної гімнастики і дихальних вправ:

«Респіраторна гімнастика» Е. В. Стрельцової;

«Гімнастика вичавлювання» Б. С. Толкачова;

«Рятівна гіпоксія» К. П. Бутейко;

«Оздоровчий дихання» Ю. І. Першина;

«Закаливающее дихання» А. Уманської і К. Дінейка.

Дихальна гімнастика Про. Г. Лобанової і Е. Я. Попової.

Система трифазного дихання Л. Кофлера

Метод затримки дихання Ю. Буланова;

Гіпервентіляціонная дихальна техніка;

Метод "ридає дихання" Ю. Г. Вілунаса

ІІІ. корекційні:

1. Збільшення життєвої ємності легень.

2. Збільшення фізичної працездатності і витривалості.

3. Підвищення опірності організму до простудних та інших захворювань.

ІV. валеологические:

1. Формування усвідомленого ставлення до свого здоров'я та здоров'я близьких людей (прагнення до здорового способу життя).

2. Створення сприятливих умов для оздоровлення організму.

3. Вироблення гігієнічних навичок.

V. Психологічні:

1. Поліпшення емоційного стану.

2. Зняття психологічної напруженості.

3. Виховання волі, свідомої дисципліни, організованості.

4. Розвиток комунікативних навичок.

Заходи щодо зниження захворюваності.

1. Медичний і адміністративний контроль за захворюваністю.

2. Робота з батьками щодо профілактики інфекційних і застудних захворювань дітей. Велике значення надається вакцинопрофілактики, що гартують, своєчасної ізоляції хворих дітей.

3. Виконання комплексу оздоровчої програми.

4. Заходи щодо профілактики грипу та ГРЗ в епідеміологічний період.

5. Суворе дотримання режимних моментів.

Фізкультурно -оздоровча робота в дитячому саду спрямована на задоволення природної потреби дітей в руховій активності. В її організації виділені три блоки:

1 блок. Спеціально організоване навчання. Форми проведення фізкультури: традиційна, ігрова, сюжетна, тематична, комплексна, підсумкова. Фізкультурно-пізнавальна - інтеграція пізнавальної та рухової активності (виконання подібних фізичних вправ, рухливі ігри, ігрові завдання, вправи на дихання, елементи релаксації, обмін враженнями).

2 блок. Спільна діяльність дорослого і дітей, яка включає різні форми активності: щоденний оздоровчий біг, динамічні паузи між заняттями, ігровий час в другу половину дня щодня. Рухливі ігри на прогулянках, «Дні здоров'я», спортивні свята, фізкультурні дозвілля, індивідуальна і гурткова робота з дітьми.

3 блок. Вільна самостійна діяльність дітей, яка передбачає формування самостійної рухової діяльності.

Реалізація програми «Правильне дихання з дитинства» базується на комплексному підході в роботі з дітьми. Збереження і зміцнення здоров'я дошкільнят - провідний напрям діяльності нашого дитячого садка.

Даний напрямок передбачає комплекс заходів, що впливають на організм дитини з метою зміцнення і збереження здоров'я, моніторинг стану здоров'я кожної дитини, облік і використання особливостей його організму, індивідуалізацію профілактичних заходів.

З урахуванням специфіки дошкільного закладу (у кожної дитини свій період оздоровлення та перебування в дитячому саду) і необхідності створення здоров'язберігаючих освітнього процесу, що сприяє емоційному благополуччю дитини, повноцінному його розвитку і підвищенню рівня здоров'я кожного вихованця, були визначені наступні особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності ДНЗ :

1.Встановлення партнерських відносин усіх учасників процесу:

- мотивація батьків на спільну оздоровчо-профілактичну роботу;

- спадкоємність медичних і педагогічних прийомів розвитку дитини;

- розробку індивідуальної програми виховання, навчання і оздоровлення.

2. Використання здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі (дихальна гімнастика, статичні вправи, гартують процедури, оздоровчий біг і піші щоденні прогулянки, самомасаж, відвідування спелеокамера і ін., Що сприяють формуванню навичок здорового способу життя, що роблять позитивний вплив на стан здоров'я вихованців.

3. Створення оздоровчої предметного середовища і життєвого простору в групових кімнатах з метою забезпечення профілактично - оздоровчого ефекту протягом всього часу перебування дитини в умовах ДНЗ.

4. Удосконалення професійної майстерності педагогів за допомогою узагальнення і поширення позитивного досвіду своєї роботи, зростання їх загальної культури.

(Далі буде)Скачати 12,71 Kb.


«Правильне дихання з дитинства». Фізкультурно-оздоровча програма (частина перша)

Скачати 12,71 Kb.