• Праця як один із засобів екологічного освіти дітей дошкільного віку
 • Мета
 • Матеріал

 • Скачати 65,28 Kb.

  Праця як засіб екологічної освіти дошкільнят
  Дата конвертації17.08.2019
  Розмір65,28 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 65,28 Kb.

  Міністерство освіти Нижегородської області

  Державних освітніх установ середньої професійної освіти

  «Нижегородський педагогічний коледж»

  КУРСОВА РОБОТА

  Праця як один із засобів екологічного освіти дітей дошкільного віку

  Студентка 304 «Д» групи

  Спеціальність 050704 «Дошкільна освіта»

  Веселова Олена Юріївна

  Нижній Новгород - 2009


  план

  Вступ

  ГЛАВА I. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ В ПРИРОДІ В СУЧАСНІЙ психолого-педагогічних ЛИТЕРАТУРЕ

  1.1 Погляди сучасних вчених і дослідників на проблему трудового виховання дошкільників

  1.2 Мета і завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку

  1.3 Роль практичної діяльності дітей в природі у вирішенні завдань екологічної освіти

  ГЛАВА II. ПРАЦЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА кімнатних рослин в КУТОЧКУ ПРИРОДИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  2.1 Гігієнічні і педагогічні вимоги до організації праці в природі

  2.2 Форми організації праці в природі у підготовчій групі

  2.3 Екологічний підхід до змісту праці по догляду за кімнатними рослинами

  2.4 Методика керівництва працею в природі у підготовчій групі

  ГЛАВА III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПО ДОГЛЯДУ ЗА кімнатних рослин

  3.1 Констатуючий експеримент

  3.2 Формуючий експеримент

  3.3 Контрольний експеримент

  ВИСНОВОК

  ЛІТЕРАТУРА

  ДОДАТОК


  Вступ

  В наш час став більш актуальним є питання екологічного виховання дітей. Ознайомлення дітей з природою є одним з основних напрямків у виховно-освітньої роботі дитячого садка. Це важливий засіб всебічного розвитку дитини і формування його моральних почуттів.

  Потрібно показати як прекрасний і нескінченно різноманітний навколишній світ природи. Ввести дитину в цей світ, розкрити його красу, неповторність, навчити любити і берегти природу. Це важливе завдання і обов'язок дорослих: батьків, педагогів.

  Найбільш сприятливі умови для активного прояву якостей особистості являє праця. Він повинен приносити кожній людині моральне задоволення.

  З дошкільного віку кожна дитина обов'язково повинен брати участь у праці, і ті нескладні обов'язки, які він виконує в дитячому саду і в родині, повинні стати повсякденними. Тільки за цієї умови праця надає на дітей певний виховний вплив і готує їх до усвідомлення моральної його боку.

  Потрібно кожній людині зрозуміти, як він пов'язаний з природою і як люди залежать від неї. Зрозумівши і усвідомивши це, тоді буде даватися дітям правильне виховання не тільки в дитячому саду, але і в сім'ї. Завдяки цьому з легкістю будемо долати екологічні проблеми і з часом ці проблеми перестануть бути глобальними.

  Об'єкт дослідження - проблема екологічної освіти дітей дошкільного віку.

  Предмет дослідження - рішення задач екологічної освіти через працю по догляду за кімнатними рослинами у підготовчій групі.

  Мета дослідження - виявити, як впливає працю по догляду за кімнатними рослинами у підготовчій групі.

  Завдання дослідження:

  1) Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми екологічної освіти та трудового виховання дошкільника

  2) Проаналізувати методичну літературу з організації праці

  3) Виявити рівень трудових умінь і навичок по догляду за кімнатними рослинами

  4) Продумати і провести роботу по формуванню навичок і умінь по догляду за кімнатними рослинами у підготовчій групі.

  Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що організація праці по догляду за кімнатними рослинами буде ефективна в рішенні задач екологічної освіти дітей підготовчої групи.


  Глава I. Деякі аспекти проблеми організації праці дітей в природі в сучасній психолого-педагогічній літературі

  1.1 Погляди сучасних вчених і дослідників на проблему трудового виховання дошкільників

  Трудове виховання - важлива складова частина виховання підростаючого покоління.

  Сучасна дошкільна педагогіка розробляє проблему трудового виховання дітей дошкільного віку. Головне завдання трудового воспітанія- формування правильного ставлення дітей до праці. Формуючи у дітей працьовитість, необхідно вчити їх ставити мету, знаходити шляхи її досягнення, отримувати результат, відповідний мети. При цьому треба строго враховувати особливості трудової діяльності дошкільнят. Великий внесок у розвиток цієї проблеми внесли дослідження Н.К. Крупської, А.С Макаренка, В.Г. Нечаєвої, Т.А. Маркової, З.Н. Борисової, Г.П. Лєскова, Я.З. Неверович. У них розроблені зміст, методи і засоби трудового виховання, виявлено шляхи забезпечення єдності трудового і морального виховання. Гострота і своєчасність даної проблеми спонукали дослідників продовжити її розробку.

  Н.К. Крупська в своїх роботах неодноразово наголошувала на необхідності привчання дітей з ранніх років до найпростіших, доступним їм видам праці, зауважуючи, що таким шляхом вони знайомляться з властивостями матеріалів, вчаться прийомам роботи з різними інструментами. У праці діти виявляють активність, кмітливість, наполегливість, прагнення досягти результатів, у них формується бажання надавати посильну допомогу дорослим.

  Особливе значення Н.К. Крупська надавала об'єднанню дітей у праці, вказуючи, що «спільну роботу дітей треба особливо цінувати».

  А.С. Макаренко до «Лекції про трудове виховання розкрив важливу роль елементарних видів побутової праці дітей, зазначивши, що в ньому формується самостійність, відповідальність, самоорганізація, цілеспрямованість їх поведінки.

  Також А.С. Макаренко говорив, що правильне виховання неможливо собі уявити як виховання нетрудові. Праця завжди був освоєнням для людського життя і культури.

  Тому і в виховній роботі праця повинна бути одним із самих основних елементів.

  Трудова педагогіка, виховання трудового якості людини-це підготовка і виховання не тільки майбутнього гарного або поганого громадянина, а й виховання його майбутнього життєвого рівня, його добробуту.

  Макаренко А.С. говорив: «Навчити творчої праці - особливе завдання вихователя».

  Творча праця можливий тільки тоді, коли людина ставиться до роботи з любов'ю, коли він свідомо бачить в ній радість, розуміє користь і необхідність праці, коли праця робиться для нього основною формою прояву особистості і таланту. Таке ставлення до праці можливо тільки тоді, коли утворилися глибока звичка до трудового зусилля, коли ніяка робота не здається неприємною, якщо в ній є какао - небудь сенс.

  Творча праця абсолютно неможливий у тих людей, які до роботи підходять з острахом, які бояться відчуття зусилля.

  Педагогіка протягом багатьох століть відзначала важливу роль перших трудових зусиль для розвитку дітей, для формування особистості. Праця дітей дошкільного віку знаходиться в тісному поєднанні з грою, тому їх розглядають у взаємодії. К.Д. Ушинський розглядав дитячі ігри в міцного зв'язку з дитячими ненавчальних заняттями, з роботою дітей, яка грою вже не є, але в той же час має в собі і багато такого, що характерно для гри. «До гри безпосередньо примикають дитячі ненавчальних заняття, так що не можна власне сказати, де починається заняття і закінчується гра: копання грядок, посадка квітів, шиття сукні кукле- стільки ж гри, скільки і серйозні заняття, і дитина, що працює з такою насолодою, що не відрізняє гри від роботи, він переносить позбавлення, а іноді навіть страждання заради своєї гри-роботи; це вказує нам ясно, що основний закон людської природи є вільний дух і працю »[7; с.89]

  Близький нашого часу досвід Є.І. Тихеева вказує на безпосередній зв'язок гри з працею в дошкільному вихованні. Відома її формула: «гра- працю, працю-гра». Виходячи з такого розуміння, Є.І. Тихеева оголосила, що важливим джерелом праці є наслідування праці дорослих. Це прагнення ми бачимо в іграх дітей, де вони наслідують мамі готує обід, шоферу, вихователю ... Але для трудового виховання дітей такого наслідування праці в іграх недостатньо. Важливо спонукати дітей до доступним або реальним трудовим діям, необхідність яких викликається потребами навколишнього дітей життя. Правильно поставленим трудове виховання може вважатися тоді, коли діти за доступний їм працю будуть братися також охоче, як і за гру.

  1.2 Мета і завдання екологічної освіти дошкільнят

  Екологічна освіта дітей - новий напрямок педагогіки, що складається в останні роки і яка прийшла традиційно представлене в програмах ознайомлення дітей з природою. Колишні програми орієнтували педагогів на накопичення у дітей «живих» уявлень про об'єкти та явища природи, доступних безпосередньому сприйняттю та діяльності. Діти вчилися розрізняти і називати об'єкти природи, бачити деякі їх особливості: зовнішній вигляд, поведінка (про тварин), умовах зростання (про рослини), способи догляду та інше.

  Поряд з цим, програми містили завдання освоєння дітьми окремих взаємозв'язків в природі. Всі програми виховно-освітньої роботи ставили завдання виховання у дітей дбайливого і дбайливого ставлення до природи.

  Екологічна освіта дітей дошкільного віку має важливе значення, тому що в цьому віці закладаються основи екологічної культури особистості, що є частиною духовної культури. Екологічна освіта дітей, таким чином, є цілеспрямований педагогічний процес.

  Результатом екологічної освіти є екологічна культура особистості. Складові частини екологічної культури особистості дошкольніка- це знання про природу і їх екологічна спрямованість, вміння використовувати їх у реальному житті. У поведінці, в різноманітної діяльності (в іграх, праці, побуті).

  Становлення екологічно вихованої особистості в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу можливо при вирішенні наступних завдань:

  1. Формування у дітей елементів екологічної свідомості. Освоєння дитиною елементів екологічної свідомості визначається змістом і характером (ступенем складності) знань про природу. Це повинно бути знання екологічного змісту, що відображають провідні взаємозв'язку природних явищ.

  2. Формування у дітей практичних навичок і вмінь в різноманітній діяльності в природі: при цьому діяльність дітей повинна мати природоохоронний характер. В ході реальної діяльності в природі діти освоюють вміння створювати для рослин і тварин умови, близький до природних, з урахуванням потреб живих організмів. Важливими є освоюються дітьми вміння передбачати наслідки негативних вчинків, правильно вести себе в природі, зберігати цілісність практичних навичок і умінь робить ставлення до природі не споглядальним, а осознанно- дієвим.

  3. Виховання гуманного ставлення до природи. Ставлення до природи- гуманне, пізнавальне, естетіческое- найтіснішим чином пов'язано з вмістом освоюваних дитиною знань. Знання екологічного змісту регулюють і спрямовують поведінку і діяльність дітей в природі. Особливе місце у формуванні ставлення до природи займають знання про закони природи, доступні розумінню дітей.

  Розвиток ставлення до природи тісно пов'язане з особливою організацією педагогічного процесу, заснованої на морально-позитивних переживаннях дитини в різних життєвих ситуаціях, на прогулянках, екскурсіях і інше.Педагог повинен уміти викликати у дітей співчуття до живої істоти, бажання подбати про нього, радість і захоплення від зустрічі з природою, здивування, гордість за правильний вчинок, задоволення від добре виконаного доручення.

  Не менш важливо навчити дітей оцінювати свої вчинки і вчинки однолітків, дорослих в процесі спілкування з природою.

  Педагогічний процес екологічної освіти вимагає вирішення всіх перерахованих завдань в єдності.

  Реалізація завдань екологічної освіти можлива лише за умови екологічної культури педагога і його готовність здійснювати цю діяльність. [13; стр. 53, 54]

  1.3 Роль практичної діяльності дітей в природі у вирішенні завдань екологічної освіти

  Різноманітний праця в природі доставляє дітям багато радості і сприяє їх всебічному розвитку. В процесі праці виховується любов до природи, дбайливе ставлення до неї. У дітей розвиваються інтерес до трудової діяльності, свідоме, відповідальне ставлення до неї. У колективі діти привчаються працювати спільно, допомагати один одному.

  П.Г. Саморукова вважає, що праця в природі має велике освітнє значення. Він розширює кругозір дітей, створює сприятливі умови для вирішення завдань сенсорного виховання. Працюючи у природі, діти знайомляться з властивостями і якостями, станами об'єктів природи, засвоюють способи встановлення цих властивостей. Вихователь вчить дітей орієнтуватися на властивості об'єктів природи для виконання трудового дії. Так, щоб визначити, чи потребує рослина в поливі, потрібно врахувати його стан (пружність, щільність листя і стебла). В результаті у дітей складається еталонне уявлення про властивості, якостях, станах об'єктів природи.

  Працюючи у природі, діти на практиці засвоюють залежність стану рослин і тварин від задоволення їх потреб, дізнаються про роль людини в управлінні природою. Засвоєння цих зв'язків і залежностей сприяє формуванню відносини дітей до праці: праця стає осмисленим і цілеспрямованим.

  У процесі праці в природі у дітей формуються знання про рослини (властивості і якості рослин, їх будова, потреби, основні стадії розвитку, способи вирощування, сезонні зміни). Діти вчаться встановлювати зв'язок між умовами, способом життя його у Професорському куточку природи.

  Праця в природі сприяє розвитку у дітей спостережливості і допитливості, допитливості, викликає у них інтерес до об'єктів природи, до праці людини, повага до людей праці.

  У процесі праці формуються практичні навички догляду за рослинами, розвиваються інтелектуальні вміння: планувати, підбирати матеріали та інструменти, намічати послідовність операцій, розподілити їх за часом і між учасниками праці, оцінювати результати і т.д.

  П.Г. Саморукова стверджує, що створює сприятливі умови для фізичного розвитку дітей, тому що в більшості випадків він проходить на повітрі, різноманітний за своїм характером, а це сприяє розвитку рухів, зміцненню нервової системи дитини.

  У праці задовольняються естетичні потреби дітей. Посильна і цікава робота приносить їм радість, а це - основа для виховання в подальшому бажання трудитися, стійкого інтересу до праці. [12; стр. 131]


  Глава II. Праця по догляду за кімнатними рослинами в куточку природи як один із засобів екологічного освіти дітей дошкільного віку

  2.1 Гігієнічні і педагогічні вимоги до організації праці в природі

  Праця в природі лише в тому випадку має виховно-освітнє значення, якщо його організація та утримання відповідають певним педагогічним і гігієнічним вимогам.

  Для того, щоб праця не стомлював дітей, а давав їм радість і задоволення, потрібно дотримуватися гігієнічні вимоги до організації праці в природі. Праця дітей повинен бути посильним. Фізичні зусилля, витрачені дитиною, не повинні викликати перевтоми. В іншому випадку у нього виникає негативне ставлення до трудовим завданням. Тривалість праці залежить від характеру і віку дітей. У підготовчій до школи групі можуть працювати 35-40 хвилин з перервою на відпочинок або зміною характеру праці. [3; стор.132]

  Необхідно забезпечити правильну позу дітей у праці. Так, при перенесенні води лійки або відра потрібно носити в обох руках: при роботі граблями, лопатою тіло треба тримати випрямленою. Важливо, щоб діти не перебували довгий час в одній і тій же позі. З цією метою слід чергувати один вид роботи з іншим (наприклад, розпушування грунту з піднесенням води). Знаряддя праці повинні бути абсолютно безпечні і відповідати зросту і силам дитини, але разом з тим потрібно, щоб інвентар не була іграшковий, а справжній. Після будь-якої роботи, незалежно від того, де вона проводилася на земельній ділянці або в куточку природи, діти повинні ретельно мити руки з милом.

  Найважливішим педагогічним вимогою є організація різноманітного за змістом праці: догляд за тваринами, рослинами, вирощування рослин в куточку природи, працю на ділянці (в квітнику, на городі, в плодовому саду). Тільки різноманітний працю викликає у дітей інтерес, бажання в ньому брати участь.

  В процесі праці необхідно формувати практичні навички та вміння в єдності зі знаннями. Рак, наприклад, при пересадці квітучих рослин восени з грунту в підготовчій групі вихователь закріплює вміння розрізняти і правильно називати їх. Він знайомить дітей з коренем як частиною рослини, пояснює зв'язок між похолоданням і станом рослин, формує навичкам пересадки рослин. При посадці квіткових насіння в підготовчій групі слід їх розглянути, виділити колір, величину, форму і т.д., співвіднести із зображенням квітучого рослини, пригадати процес вирощування цієї рослини до утворення насіння, а потім почати посадку. При такій організації праці дитина набуває не тільки навички, але й знання, необхідні йому в подальшій трудовій діяльності.

  П.Г. Саморукова висуває, важливим педагогічним вимогою є усвідомленість праці, що передбачає розкриття перед дитиною його мети, результатів і способів їх досягнення. Трудова діяльність дітей в природі повинна систематично ускладнюватися. Ускладнюватися навички догляду за рослинами і тваринами, збагачується коло знань, розвиваються спостережливість, планують вміння дітей.

  Трудова діяльність повинна бути реальною. Вихователю важливо долучити до неї кожної дитини. [12; стор. 132-133]

  2.2 Форми організації праці в природі у підготовчій групі

  Що ж являють собою прийняті в дитячих садах форми організації праці дошкольніков- доручення, чергування, колективна праця? Які можливості для виховання дітей таяться в кожній з них? Розглянемо ці форми роботи

  1) Доручення. Трудові доручення - найбільш проста форма організації праці дітей. Особливе виховне значення вони мають в роботі з дітьми молодшого дошкільного віку. Під трудовим дорученням розуміється покладання на дитину конкретного завдання, яке він повинен виконати один або з ким-небудь зі своїх однолітків. Доручити значить зобов'язати дитини виконати якусь роботу, пов'язану як з самообслуговуванням, так і з працею для колективу.

  У практиці виховної роботи з дітьми особливо поширені індивідуальні доручення. Звідси для вихователя створюються можливості формування трудових умінь і навичок. Доручення різноманітні за складністю (прості, складні), характером виконання (короткочасні, епізодичні, тривалі). Особливі можливості для формування навичок представляють тривалі доручення, коли дитина певний час відповідає за якийсь справу.

  Доручення особливо важливі в період від 3 до 5 років. У 6 років діти можуть брати участь в трьох видах чергувань. Це серйозна праця, що вимагає також попередньої підготовки.

  У підготовчій до школи групах розширюються фізичні можливості дітей, накопичується досвід самостійного виконання доручення. Багато доручення входити в коло їхніх обов'язків, носять постійний, систематичний характер. Разом з тим доручення не втрачають своєї значущості.

  2) Чергування. Чергування - більш складна у порівнянні з дорученнями форми організації праці дітей. Вони вимагають від дитини більшої самостійності. Чергування мають велике значення у вихованні дітей: чергові завжди виконують роботу, що має суспільну значимість, необхідну для колективу. Це допомагає в доступних конкретних справах формувати у дітей бажання попрацювати заради інших, проявляти ставлення до своїх товаришів, до тварин і рослин, що знаходяться в куточку природи, а також виховувати вміння у них допомагати дорослому, помічати, в чому необхідна допомога.

  Чергування старших дошкільників поступово ускладнюються як за змістом праці, так і за формами об'єднання дітей, на вимогу до самостійності і самоорганізації в роботі. Діти регулярно чергують по підготовці до занять, по кутку природи. Зазвичай на кожен вид чергувань призначається по дві дитини.

  Чергування по кутку природи вводиться в старшій групі. Роз'яснити значення цього виду чергування можна на занятті. Вихователь звертає увагу на нових мешканців живого куточка, розповідає, як за ними доглядати.

  Він особливо підкреслює важливість ретельного постійного догляду за тваринами і рослинами: тільки за цієї умови їм буде добре в групі. На занятті вихователь може показати і деякі прийоми чергових: як обприскувати рослини з пульверизатора, як заготовлювати воду для поливу рослин і т.д.

  Слід зазначити, що робота чергових буде успішнішою в тому випадку, якщо педагог постійно виховує у всіх інтерес до куточка природи.

  У підготовці до шкільної групі обсяг роботи чергових може бути збільшений: діти дбають про те, щоб у тварин був завжди зелений корм (вони епізодично сіють овес); вирощують зелень до столу, за допомогою вихователя пересаджують квітучі рослини з газонів і переносять їх в групу.

  3) Колективна праця. У старшій і підготовчій до школи групах дитсадка систематична організовується загальна трудова діяльність, яка об'єднує відразу всіх дітей групи.

  Щоб в колективній праці могли взяти участь всі діти одночасно і вихователь міг здійснювати керівництво їх роботи, необхідно врахувати ряд умов:

  - об'єднувати всіх дітей можна тільки після того, як вони набудуть необхідного досвіду роботи в невеликому колективі

  - визначаючи зміст спільної роботи, вихователь включає в неї тільки ті види праці, навичками яких діти володіють досить добре і прагнуть до того, щоб зайняти всіх дітей.

  «Спільну роботу дітей треба особливо цінувати - це зачатки колективної праці, - говорити Надія Костянтинівна Крупська. - У колективній праці розгортаються найкраще сили дитини ». [5; с.146-168]

  У підготовчих групах використовуються всі форми організації праці дітей; доручення (індивідуальні та загальні), чергування, колективна праця всієї групи.

  Формуючи нові навички, вихователь, так само як і в середній і старших групах, використовує індивідуальні доручення. Особливо ефективні індивідуальні доручення в роботі з дітьми, які потребують постійного контролю з боку дорослого (наприклад, в роботі з вихованцями, часто відволікається від справи, недбало виконують його)

  Загальні доручення, які об'єднують учасників в колектив, зі старшою групи стають провідною формою організуючого праці. Вони вимагають від дітей більшої самостійності при розподілі роботи, викликають необхідність спільних дій.

  Зміст праці дітей об'єднаних спільною діяльністю, як вважає П.Г. Саморукова, має бути заздалегідь продумано педагогам, з тим, щоб кількість самостійних операцій не перевищувала трьох - чотирьох.

  У цьому віці значну роль грають чергування.Навички праці у дітей, досвід, придбані ними при виконанні доручень, дозволяють педагогу надавати чергування характер систематичних обов'язків, ставити дітей в умовах, коли має виявлятися почуття відповідальності перед однолітками за якість і своєчасність виконання роботи. Праця чергових приймає характер колективної діяльності.

  Зі старшою групи має місце колективна трудова діяльність, до якої включаються всі діти: прибирання групової кімнати, оформлення її до свята, прибирання ділянки і т.д. Щоб в роботі могли взяти участь всі діти, доцільно розділити групу на 3 - 4 ланки і запропонувати кожному самостійне завдання.

  Основна увага вихователя під час керівництва колективною працею спрямовується на координацію роботи ланок, на допомогу окремим дітям і будь - якого ланці, наприклад, при виникненні спору.

  Педагог повинен заздалегідь визначити обсяг роботи і рівномірно розподілити його між ланками. Тому слід відбирати такий зміст колективної праці, навичками виконання якого діти володіють в достатній мірі.

  Визначивши приблизну послідовність в ускладненні форм організації праці в різних вікових групах, потрібно розкрити деякі питання методичного керівництва дитячої діяльністю, має колективний характер.

  Вихователь, керуючи колективною працею дітей, одночасно вирішує дві основні задачі. Він спрямовує зусилля кожної дитини на досягнення спільної мети, звертає увагу на складне становище, на своєчасне закінчення роботи, тобто керує самим процесом трудової діяльності. У той же час педагог формує позитивні взаємини між дітьми, організовує взаємодопомога і т.д.

  В організації колективної праці дітей (загального чи спільного) виділяються три послідовні етапи: розподіл роботи між учасниками, процес виконання завдання, обговорення результатів трудової діяльності. Кожен з цих етапів має свої завдання, вирішення яких вимагає своєрідних методів керівництва.

  1.Распределеніе роботи між учасниками.

  При організації колективної трудової діяльності, в якій мають брати участь кілька осіб або вся група, необхідно розподілити роботу між учасниками, об'єднаними в ланка або кілька ланок. Це питання неминуче виникає при організації колективних доручень, коли невелика група дітей виконує спільне завдання, яке складається з різних справ. Важливо навчити дітей зважати на інтереси один одного, самостійно вирішувати виникає непорозуміння, проявляти активність в обговоренні того чи іншого питання.

  Поступово змінюється характер впливу педагога. Від прямих вказівок, безпосереднього вирішення конфліктів він переходить до інших прийомів керівництва: контролює, нагадує, засуджує з дітьми результати їх діяльності.

  2. Виконання завдання.

  Виконуючи колективні доручення, діти повинні починати і закінчувати роботу одночасно. Але на практиці буває так, що одна дитина не може у виконанні завдання у зв'язку з нестачею навичок, другий забув послідовність операцій, робота третього виявилася більш трудомісткою, а четвертий відстав, так як часто відволікався. Завдання вихователя так організувати роботу, щоб діти закінчили її в один час. Педагог пропонує допомогти дитині, яка слабо володіє навичками, то пояснює необхідність цієї допомоги.

  3.Обсужденіе результатів трудової діяльності.

  Після закінчення роботи вихователь обговорює підсумки. Його завдання в тому, щоб на конкретних прикладах показати перевагу колективної праці. Під час обговорення підсумків колективної праці вихователь відрізняє такі вчинки, як прагнення допомогти товаришеві. Вихователь спонукає дітей до активного обговорення вчинків своїх товаришів. Поряд обговорення позитивних прикладів необхідно привертати увагу дітей до недоліків, він вказує на них в м'якій, доброзичливій формі, висловлюючи впевненість у тому, що діти зрозуміли свої помилки. Обговорення займає не більше 8 - 10 хвилин, але воно має велике виховне значення. [4; с.8-21]

  2.3 Екологічний підхід до змісту праці по догляду кімнатними рослинами

  Куточок природи в підготовчій до школи групі має вирізнятися від куточка у старшій групі, як за якістю, так і різноманітності. Значно розширюється обсяг знань, які отримують діти 6 - 7 років, завдяки глибшого знайомства з життям різноманітних видів рослин, а також в результаті залучення дітей до більш складних видів догляду за ними.

  об'єкт сенсорна характеристика види догляду Інструменти
  Бальзамін

  - Сильно розгалужені

  світло-зелені, напівпрозорі стебла

  - Блискучі листя яйцевидної форми, на довгих черешках, край місця зубчастий, темно - зеленого, темно - червоного кольору

  - Цвіте яскраво - рожевими квітками

  - світло

  - рясний полив

  - тепло

  - t взимку 15-18 °

  -Земельні суміш: листова, перегній, пісок.

  -простор серед інших рослин

  - пил з листя

  -обрезка (формування крони)

  - розмноження

  - обприскування

  - лійка

  - ганчірочка

  - розпушувач

  - пульвілізатор

  - ножиці

  традесканція

  - На стеблах по черзі розташовуються яскраво - зелені сидячі лістоовальной форми

  - Цвіте білими дрібними квіточками

  - Довгі звисають стебла

  - волога

  - тіньовитривала

  - температуро -стійку

  - земельна суміш:

  дернова, перегній, пісок

  - зволоження повітря

  - пил з листя

  - розмноження

  - підвішують

  - лійка

  - розпушувач

  - посудина з водою

  - губка

  - пульверизатор

  - ножиці

  фікус

  - Прямий стовбур

  - Великі шкірясті, овальні блискучі листя темно - зеленого кольору

  - тепло (помірно)

  - влітку полив рясний, взимку - помірний

  - обприскування

  - t взимку 12- 18 °

  - Чи не витривало до прямих сонячних променів

  -почва: дернова, листова, торф і пісок

  - пил з листя

  - розмноження

  - лійка

  - ганчірочка

  - пульверизатор

  - розпушувач

  - губка

  Амазонська лілія

  - Цибулинна рослина

  - Темно блискуче листя на довгих черешках

  - Цвіте білими запашними квітами

  - помірний полив в період зростання і цвітіння

  - світло

  - Тепло

  - Грунт: піщано-дернова, листова, пісок

  - пил з листя

  - розмноження

  - лійка

  -рихлітель

  - губка

  сциндапсус

  - ЛАЗу неветвящійся стебла

  - Великі щільні листя серцеподібної форми, розташовані по черзі

  - Довгі стебла потребують опори

  - світло

  - тіньовитривалі

  - Чи не витривало до прямих сонячних променів

  - обприскування

  - грунт: листова, дернова, торф, пісок

  - потребує опори

  - помірний полив (взимку), рясний (влітку)

  - не виносить пересихання

  - лійка

  - пульверизатор

  - ганчірочка

  - розпушувач

  амариліс

  - Листя довгі, Лілійні

  - Підземна частина-велика цибулина

  - Квітки воронкоподібні, зібрані в парасольку; блідо рожевого і темно-червоного кольору

  - світло

  - рідкісний полив в піддон

  - грунт: торф'яна, перегній, пісок

  - підгодівля

  - тепло

  - видалення пилу з листя

  - розмноження

  - період спокою (взимку)

  - лійка

  - розпушувач

  - губка

  аспарагус

  - Звисаючі стебла

  - Укорочені бульби (коріння)

  - Листя скорочені до маленьких плівчастих лусочок; тонкі пластинки, листоподібні веточкі- кладодії

  - світло (може рости і в півтіні)

  - температуро- стійке

  - обприскування

  - грунт: дернова, листова, пісок, перегній

  - помірний полив

  - розмноження

  - лійка

  - розпушувач

  - пульверизатор

  - посудина з водою

  Китайський розан

  - Прямий стовбур, з невеликими відгалуженнями

  - Темні листя, конусоподібної форми, широкі

  - Квітки червоні

  - світло

  - волога

  - обприскування (взимку)

  - грунт: дернова, листова, пісок

  - тепло

  - видалення пилу

  - розмноження

  -Лейк

  - пульверизатор

  - ганчірочка

  - губка

  - розпушувач

  пеларгонія

  - Прямостоячий стебло, рунистої форми

  - Округлі ниркоподібні листя яскраво-зеленого кольору, що мають кола бурого або жовтуватого кольору

  - Квіти білі, рожеві, малинові, прості, махрові, зібрані в парасольку

  - світло (додатковий взимку)

  - тепло

  - температура взимку 6 10 °

  - грунт: листова, дернова, пісок, перегній

  - помірний полив (взимку)

  рясний (влітку)

  - вилучень пилі- розмноження

  - лійка

  - розпушувач

  - губка

  - пензлик

  - пульвеліреза-

  тор

  фіалка узамбарская

  - Сильно укорочений стебло

  - Листя округлі, черешкові, м'ясисті, опушені, край листа рівний або хвилястий

  - Квітки великі, неправильної форми, прості, лілові або бузкові

  - середня температура повітря

  - світло

  - вологість повітря

  - не переносить обприскування

  - добриво

  - видалення пилу

  - не виносить прямих сонячних променів

  - посудина з водою

  - лійка

  - розпушувач

  - пензлик

  зефирантес

  - Цибулинна рослина

  - Лінійні листя

  - Квітки великі, білі, рожеві, воронковідниє

  - помірний світло

  - невибаглива рослина

  - невеликий полив (взимку) рясний (влітку)

  - тепло

  - грунт: дернова, торф, перегній, пісок

  - любить спокій взимку, температура 10- 12 °

  - видаляти пил

  - лійка

  - розпушувач

  - ганчірочка

  - пульверизатор


  Ось поникла незрозуміла дітьми примула.

  Як вважає А.Ф.Мазуріна, вихованню з цього приводу потрібно висловити щирий жаль, що не повинно пройти повз дітей - вони навперебій пропонують виправити помилку. І добре полита примула знову оживає (за найкоротший час). Це ще раз переконує дітей в необхідності регулярної поливання рослин.

  Поливаючи рослини вагомою, діти помічають, що вони більше «п'ють» води, земля швидше висихає. Вихователь підводить дітей до висновку, що навесні в кімнаті більше світла, сонце гріє, рослини стали рости, тому їм потрібно більше води.

  З деякими видами догляду за рослинами поливанням, миттям листя, видаленням сухого листя - діти знайомилися в попередніх групах. У підготовчій до школи групі дітей вчать новим прийомам догляду: розпушування, обприскування, різних способів очищення листя від пилу, навесні - підгодівлі, пересадці, розмноженню рослин. А.Ф. Мазурина вважає, що вони повинні розуміти значення того чи іншого виду догляду за рослинами.

  Поливаючи рослини навесні, діти помічають, що вони більше «п'ють» води, земля швидше висихає. Вихователь підводить дітей до висновку, що навесні в кімнаті більше світла, сонце гріє, рослини стали рости, тому їм потрібно більше води.

  З деякими видами догляду за растеніямі- поливанням, миттям листя, видаленням сухих листя- діти знайомилися в попередніх групах.У підготовчій до школи групі дітей вчать новим прийомам догляду розпушування, обприскування, різних способів очищення листя від пилу, навесні-підгодівлі, пересадці, розмноженню рослин. А.Ф.Мазуріна вважає, що вони повинні розуміти значення того чи іншого виду догляду за рослинами.

  1) Поливання

  Одним з найбільш важливих і важких з освоєння видів догляду за рослинами є поливання дітей потрібно навчити не тільки правильно поливати, але і визначати недолік вологи в горщику по сухості верхнього шару землі.

  В процесі догляду вихователь пояснює, що одні рослини, наприклад примулу, традесканції, треба поливати часто, щоб земля була сира, інші ж, наприклад алое, кактуси, навпаки, - тільки тоді, коли земля в горщику зовсім висохне: у деяких рослин (циперус ) вода завжди повинна бути в піддоні.

  При поливанні рослин необхідно враховувати період зростання (навесні і влітку) рослини вимагають рясної поливання, тобто рідшою. Але в жарко натоплених кімнатах, коли земля в горщиках швидко висихає, треба й взимку поливати рослини часто.

  Рослинам зазвичай шкідлива як надмірна поливання, так і пересихання землі. У першому випадку земля закисає, листя жовтіє і відвалюються. У другому, вода не вбирається пересохлі грудкою, а скочується по стінках горщика.

  2) Обприскування

  Для кращого росту рослин навесні і влітку потрібно їх не тільки поливати, а й щодня обприскувати водою кімнатної температури. А.Ф Мазурина пропонує вихователю обприскувати рослини перший час самому в присутності дітей і поступово залучати до цієї роботи чергових.

  Влітку, у спеку, добре обприскувати рослини за два рази в день. Потрібно пояснити хлопцям, що на сонці обприскувати рослини не можна: на листках з'являються опіки.

  3) Зміст рослин в чистоті

  Слід пояснити дітям, що пил, що осідає на листках, не пропускає сонячне світло і повітря. Тому важливо утримувати рослини в чистоті.

  Вихователь показує різні способи догляду:

  - Мити за допомогою пензлика листя алое, складчасті, «загладжені» листя куркуменго

  - Тендітні очищають м'якою сухою щіточкою

  - Дрібні листочки обмивають з лійки.

  4) Розпушування.

  Важливим видом догляду за кімнатними рослинами є розпушування землі в горщиках.

  Рихлити землю треба дуже обережно, щоб не пошкодити коріння. Перший час розпушує землю вихователь у присутності дітей, в подальшому йде залучення дітей до допомоги, давши їм тупі палички, пропонує спушити землю в горщиках тих рослин, у яких коріння не перебувають на поверхні землі.

  5) Підживлення рослин.

  Навесні і влітку, коли рослини ростуть, дають багато листя і квітів, їм потрібно більше харчування.

  Дітям слід в доступній формі розповісти про значення підгодівлі. Треба навчити дітей поливати розчином з леечки без сітки, обережно, щоб краплі його не потрапили на листя і стебло; перед підгодівлею і після неї рослини поливають простий водою. Підживлення виконується під наглядом вихователя.

  6) Пересадка кімнатних рослин.

  Відібравши рослини, що вимагають пересадки, вихователь з дітьми перераховує, що потрібно приготувати для пересадки: горошки, землю, пісок, черепки, совки, палички. Для того щоб всі діти мали уявлення про пересадці рослин, потрібно 1-2 рослини навесні пересадити на занятті. Вихователь в присутності дітей виймає 1 рослину з горщика, діти оглядають щільно обплетений корінням кому землі. За допомогою палички звільняють коріння від старої землі і розплутують їх. Пересаджуючи рослини, вихователь пояснює всі свої дії.

  Іноді буває необхідно пересадити швидко розвивається рослина в більш просторий горщик, не порушуючи земляного кома. Така пересадка називається перевалкою. [14; с. 82- 93]

  2.4 Методика керівництва працею в природі у підготовчій групі

  Вихованці підготовчої до школи групі під керівництвом педагога продовжують доглядати за кімнатними рослинами. У куточку природи, в городі і квітнику вони вирощують рослини: беруть участь в перекопуванні землі та обробленні грядок і клумб, сіють насіння, висаджують розсаду, частина якої вони можуть виростити в куточку природи, а потім поливають, прополюють, розпушують землю, збирають урожай.

  Оволодіння трудовою діяльністю підготовчої до школи групах відбувається в більш складних формах організації праці. У цьому віці необхідно сформувати вміння приймати і ставити трудову завдання, представляти результат її виконання, визначити послідовність трудових операцій, відбирати необхідний матеріал, самостійно виконувати трудовий процес при невеликій допомоги дорослих.

  Організовуючи чергування, вихователь проводить заняття, на якому знайомить дітей з обов'язками чергових, нагадує способи догляду за об'єктами куточка природи, знайомить з новими. Одночасно чергують 2-4 людини. Важливо підбирати групи таким чином, щоб разом з дітьми, що мають хороші навички, чергували і діти з недостатньо сформованими навичками.

  Тривалість дежурств- до двох днів, а можна і до тижня. Тривалі чергування формують почуття відповідальності у дітей, діловитість, стійкість інтересів. У тому випадку, якщо діти чергують цілий тиждень, можлива зміна обов'язків в середині тижня. Порядок і послідовність призначення дітей на чергування фіксується на дошці чергових. Чергові повинні вміти домовлятися про те, хто буде робити і в якій послідовності. Допомога вихователя полягає в радах, питаннях, нагадуваннях.

  Важливе місце займає і найбільш складний вид колективної праці _ працю спільний. Тому типу може бути організований працю в городі, в квітнику. Одна підгрупа миє рослина, інша підгрупа рихлить землю, третя-поливає кімнатні рослини. Така форма організації праці створює об'єктивні умови для виникнення відносин, обумовлених самою структурою організації.

  В процесі керівництва працею дітей стає завдання розвитку контролю та самоконтролю: вихователь, перевіряючи виконання завдання, задає окремим дітям питання напрямні їх увагу за результат праці. Такий прийом розвиває самоконтроль, вміння співвідносити свої дії з вказівками вихователя.

  Оцінка носить позитивний характер, але вона диференціюється в залежності від кількості праці: «поливав правильно, але трохи пролив, треба витерти». До оцінки залучаються і самі діти. Вихователь пропонує одній дитині оцінити роботу іншого з точки зору виконання завдання. При роботі підгрупами одна підгрупа оцінює роботу іншого.

  Особливістю керівництва працею в підготовчій до школи групах є і те, що вихователь обговорює з дітьми процес роботи (що потрібно зробити і як). Він привчає хлопців не тільки бачив, а й планувати послідовність виконання окремих операцій, заздалегідь розподіляти обов'язки, самостійно готувати весь необхідний інвентар. [13; с. 168-171]


  Глава IIIЕксперіментальная робота по організації праці дітей по догляду за кімнатними рослинами

  Експериментальна робота здійснювалася на базі ДНЗ №124 Автозаводського району в підготовчій групі. Група працює за програмою «Дитинство». У групі немає екологічного куточка, а є екологічний центр. Умовами експерименту була визначена експериментальна група (5 осіб) для виявлення у них знань про кімнатних рослин.

  3.1 Констатуючий експеримент

  Мета: виявити рівень навичок і вмінь дітей підготовчої групи по догляду за кімнатними рослинами.

  Методика:

  Створюється проблемна ситуація: перед дітьми стоять кімнатні рослини (фікус, фіалка узамбарская, бальзамін, китайський розан, пеларгонія, рій циссус), дітям пропонується уважно подивитися на рослини і визначити які види догляду потрібні за рослинами: протирання, видалення пилу пензликом, обприскування, виходячи з його стану; вибрати інструменти: ганчірочка, пензлик, пульверизатор, пухкі, лійка і позалицятися.

  Таблиця 1. «Виявлення рівня навичок і вмінь дітей по догляду за кімнатними рослинами»

  Ф.И дитини загальнотрудові навички володіння спец.навикамі Всього «+», «-»
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 Наташа Ч. + + + + - + + + + - + + 9
  2 Сергій В. + + - + + - - + - + - +6
  3 Катя Ж. + + + + + + + + - - + + 9
  4 Діма К. - + - + + + _ + + - _ +6
  5 Світла П. + + + + - + + + + + + + 10

  всього +

  -

  4

  1

  5

  0

  3

  2

  5

  0

  3

  2

  4

  1

  3

  2

  5

  0

  3

  2

  2

  3

  3

  2

  1 Мета 7- Ганчірочка

  2 Мотив 8- Пензлик

  3 Засоби 9- Пульверизатор

  4 Спосіб 10- Рихлілка

  5 Результат 11- Лейка

  6 Рефлексія

  На підставі результатів, отриманих з таблиці № 1 нами оформлені кругові діаграми, рівня сформованості навичок і вмінь догляду за кімнатними рослинами.

  Діаграма №1 «Рівень навичок та вмінь догляду за кімнатними рослинами»

  Ф.І.ребенка діаграма відсотки
  1 Наташа Ч. 82%
  2 Сергій В. 55%
  3 Катя Ж. 82%
  4 Діма К. 55%
  5 Світла П. 91%
  Загальний рівень сформованості 73%

  За результатами таблиці №1 також можна оформити гістограми, тобто зробити якісний аналіз рівня загальнотрудові і спеціальних навичок дітей по догляду за кімнатними рослинами.

  Гістограма №1 «Якість навичок діяльності по догляду за кімнатними рослинами»


  Дані гістограми дозволяють перейти до наступного етапу експериментальної роботи і поставити завдання для формуючого експерименту.

  3.2 Формуючий експеримент

  Мета: підвищити рівень навичок і вмінь дітей підготовчої групи по догляду за кімнатними рослинами.

  Дана мета вирішувалася через такі завдання:

  1. Формувати навички володіння сухий і вологою ганчірочкою при догляді за рослинами з великими листками

  2. Формувати навички користування рихлілкой двома способами: прокапивая, розпушувати поверхню кірки землі; лійкою: поливати в край горщика до появи води в піддоні; пульверизатором при обприскуванні мелколістних рослин

  3. Розвивати загальнотрудові навички організації діяльності: самостійно ставити мету праці, підбирати необхідні кошти, досягати позитивного результату

  4. Виховувати бажання доглядати за кімнатними рослинами

  перспективний план

  заду чи Побутова діяльність в куточку природи Навчальна діяльність Ігрова діяльність Трудова діяльність
  1,4

  1. Спостереження за фікусом (зовнішній вигляд, особливості листя)

  2. Спостереження за китайським Розанов (зовнішній вигляд, особливості листя)

  3. Складання моделі «фікус»

  4. Складання моделі «Китайський розан»

  5. Розгляд ілюстрацій по догляду за кімнатними рослинами: розпушування, полив, протирання

  1. Трудове заняття «Доглядаємо за фікусом, аспідістра, монстерою» (підбір інструментів, навчання користуватися сухою і вологою ганчірочкою, моделювання)

  2. Трудове заняття «Доглядаємо за китайським Розанов, пеларгонії» (підбір інструментів, навчання користуватися сухою і вологою ганчірочкою, моделювання)

  1. Дід. Гра «Підбери інструмент по догляду за кімнатними рослинами»

  2. Дід. гра «Напиши, ми відгадає»

  3. Дід. гра «Дізнайся рослини на дотик»

  1. Трудове доручення «Доглядаємо за фікусом» (сухий і вологою ганчірочкою)

  2. Трудове доручення «Доглядаємо за китайським Розанов» (сухий і вологою ганчірочкою)

  3. Трудове доручення «Доглядаємо за Аспідістри» (сухий і вологою ганчірочкою)

  4. Трудове доручення «Доглядаємо за монстерою» (сухий і вологою ганчірочкою)

  2,3,4

  1. Спостереження за бальзаміном (зовнішній вигляд, характер листя, потребності- вологолюбні)

  2. Спостереження за рій-циссуса (будова, особливості листя, їх поверхні)

  3. Спостереження за фіалкою (будова, особливості листя, потребності- не люблять світло, полив помірний)

  4. Моделювання на тему «Будова Бальзамін»

  5. Моделювання на тему «Будова рій - циссуса»

  6. Моделювання на тему «Будова фіалки узамбарської»

  1.Трудовое заняття «Доглядаємо за фіалкою і бальзамін» (підбір інструментів, структура діяльності, модель діяльності)

  2. Трудове заняття «Догляд за рій - циссус і пеларгонії» (підбір інструментів, модель діяльності)

  3.Занятіе «Такі різні рослини» (зовнішній вигляд, особливості листя, способи догляду: ганчірочка, пульверизатор, рихлілка, полив)

  4. Вікторина «Рослини-живі організми» (зовнішній вигляд, рослини живі, необхідні задоволення потреб »

  1. Дід .ігра «Підбери правильно» (підібрати зразки поверхні відповідне рослині)

  2. Дід. гра «Опиши поверхню листя»

  3. Дід. гра «Підбери інструмент по догляду за рослинами»

  4. Дід. гра з моделями «Склади правильно» (модель діяльності по догляду)

  1. Трудове доручення «Доглядаємо за рослинами з бархатистими листям» (суха ганчірка, суха пензлик)

  2.. Трудове доручення «Доглядаємо за дрібнолистими рослинами» (пульверизатор)

  3.. Трудове доручення «Доглядаємо за крупнолистими рослинами» (суха і волога ганчірочка)

  4. Трудове доручення «Поливаємо кімнатні рослини» (лійка)

  Опис роботи з дітьми

  На першому етапі були проведені трудові заняття по догляду за крупнолистими рослинами. На цьому етапі діти вчилися користуватися сухою і вологою ганчірочкою при протиранні пилу, підбирали необхідні інструменти для догляду за кімнатними рослинами, становили моделі, виконували трудові доручення, завдяки чому були сформовані навички догляду за крупнолистими рослинами.

  На другому етапі проводилися заняття по догляду за дрібнолистими рослинами. Проводилось спостереження за рослинами, розглядали їх, визначали їх потреби. Проводилися трудові заняття по догляду за дрібнолистими рослинами, де були закріплені знання і вміння по догляду за кімнатними рослинами.

  3.3 Контрольний експеримент

  Мета: виявити ефективність роботи по формуванню навичок і вмінь дітей підготовчої групи по догляду за кімнатними рослинами.

  Методика: Створюється проблемна ситуація: перед дітьми стоять кімнатні рослини (фікус, фіалка узамбарская, бальзамін, китайський розан, пеларгонія, рій циссус), дітям пропонується уважно подивитися на рослини і визначити які види догляду потрібні за рослинами: протирання, видалення пилу пензликом, обприскування , виходячи з його стану; вибрати інструменти: ганчірочка, пензлик, пульверизатор, пухкі, лійка і позалицятися.

  Таблиця №2 «Визначення рівня навичок і вмінь після проведеної роботи»

  Ф.И дитини загальнотрудові навички володіння спец.навикамі Всього «+», «-»
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 Наташа Ч. + + + + - + + + + + + + 10
  2 Сергій В. + + - + + + + + - + + +9
  3 Катя Ж. + + + + + + + + - + + +10
  4 Діма К. + + + + + + _ + + + _ +9
  5 Світла П. + + + + + + + + + + + + 11

  всього +

  -

  5

  0

  5

  0

  4

  1

  5

  0

  4

  1

  5

  0

  4

  1

  5

  0

  3

  2

  5

  0

  4

  1

  1 Мета 7- Ганчірочка

  2 Мотив 8- Пензлик

  3 Засоби 9- Пульверизатор

  4 Спосіб 10- Рихлілка

  5 Результат 11- Лейка

  6 Рефлексія

  На підставі результатів, отриманих з таблиці № 2, нами оформлені кругові діаграми, що визначають рівні сформованості навичок і вмінь догляду за кімнатними рослинами після проведеної роботи.

  Діаграма №2 «Рівень навичок та вмінь догляду за кімнатними рослинами після проведеної роботи»

  Ф.І.ребенка діаграма відсотки
  1 Наташа Ч. 91%
  2 Сергій В. 82%
  3 Катя Ж. 91%
  4 Діма К. 82%
  5 Світла П. 100%
  Загальний рівень сформованості 89%

  Після проведеної роботи з дітьми ми спостерігаємо, що відсоток рівня навичок і вмінь збільшився, який відображений в діаграмах, діти стали краще володіти спеціальними і загальнотрудових навичками.

  За результатами таблиць №1 і №2 також можна скласти таблицю для порівняння результатів навичок догляду за кімнатними рослинами після констатуючого і формуючого експерименту.

  Таблиця № 3 «Порівняння результатів засвоєння навичок догляду за кімнатними рослинами після констатуючого і формуючого експериментів»

  Ф.І.ребенка констатуючий контрольний динаміка
  1 Наташа Ч. 82% 91% 9
  2 Сергій В. 55% 82% 27
  3 Катя Ж. 82% 91% 9
  4 Діма К. 55% 82% 27
  5 Світла П. 91% 100% 9
  Загальний рівень 73% 89% 16

  З даної таблиці можна побачити, що дітьми були засвоєні навички догляду за кімнатними рослинами, збільшився загальний рівень сформованості, робота в куточку природи з дітьми була ефективна.


  висновок

  Для підтвердження гіпотези дослідження поставленої в курсовій, мною були проведені констатуючий і контрольний експеримент для виявлення рівня сформованості навичок і вмінь по догляду за кімнатними рослинами.

  Провівши констатуючий експеримент, ми побачили, що рівень сформованості знань знаходиться на початковому етапі розвитку, і становила 73% загального рівня сформованості знань. Надалі, щоб підвищити цей рівень знань, був розроблений перспективний план роботи з удосконалення знань на основі змісту тієї програми, за якою працює дитячий сад, в даному випадку за програмою «Дитинство». Перспективний план визначив зміст знань у всіх основних напрямках, де були виділені і конкретизувалися ті знання, які необхідно було сформувати і уточнити. Саме сюди входить організація праці по догляду за кімнатними рослинами, яка була головною в гіпотезі дослідження.

  Після здійснення даної роботи результати контрольного експерименту значно зросли в порівнянні з констатує експериментом і склало 89% сформованості, що на 16% більше в порівнянні з контрольним експериментом. Виходячи з цього ми можемо висновок, що використання трудових доручень при ознайомленні з кімнатними растеніямі- одне з головних методичних прийомів, використовуваних для закріплення у дітей знань про кімнатних рослин.

  Результати контрольного експерименту підтвердили гіпотезу даного дослідження. Завдяки використанню методичного прийому, як трудові доручення, у дітей підвищився рівень знань про кімнатні рослини. Так само, після проведеної роботи у дітей стало більше добре ставлення до кімнатних рослин.


  література

  1. Буре Р.С., Годіна Г.Н Навчайте дітей трудитися М: Просвещение

  2. Бухвалов В.А., Богданов Л.В., Купер Л.З. екологічна експедиція

  3.Веретенникова С.А. Ознайомлення дошкільнят з природою. М: Просвещение, 1980

  4. Виноградова А.М. Морально трудове виховання дітей в дитячому садку - 1 987 Просвещение

  5. Виховання дошкільника в праці. / Под ред. В.Г. Нечаєвої, Просвещение +1983

  6. Дерябо С.Д., Ясвин В.А .. екологічна педагогіка і психологія, 1996.

  7. Дошкільна педагогіка. / Под ред. В.І. Ядешко, Ф.А. Сохіна.- 1978

  8. Константинов В.М., Чемедзе Ю.Б. Екологічні основи природокористування - Академия, 2003

  9. Кудакова Л.В. Морально трудове виховання дитини-дошкільника - 2005

  10. Макарова Т.А. Виховання працьовитості у дошкільнят. 1991р

  11. Марковська М.М. Куточок природи в дитячому саду, 1989

  12. Методика ознайомлення дітей з природою в дитячому саду. / Под ред. П.Г. Саморуковой- 1992

  13. Світ природи і дитина. Під ред. Л.М. Маневцовой і Саморукова, 2003

  14. Спостереження і праця дітей в природі. Посібник для вихователів дитячого садка. Під ред. А.Ф. Мазурін, Просвещение, 1976

  15. Миколаєва С.М. Методика екологічного виховання дошкільників, 2001.

  16. Миколаєва С.М. Юний еколог: Програма і умова її реалізації в дитячому саду, 1999.

  17. Сергєєва Д.В. Виховання дітей дошкільного віку в процесі трудової діяльності, 1987

  18. Розумове виховання дітей дошкільного віку. Під ред. М.М. Под'якова і Сохина, 1984

  19. Теорія і методика екологічної освіти дітей. С.Н. Миколаєва, Навчальний посібник для студентів вузів, Москва, Академия, 2002

  20. Хрестоматія з педагогіки. Укладач С.М. Полянський


  ДОДАТКИ

  додаток №1

  «Біологічна характеристика кімнатних рослин»

  Назва рослин походження Необхідні умови
  аспарагус Гірські тропічні, субтропічні ліси, савани Південної Африки Південна експозиція, але може рости і в півтіні; виносить перепади температур від 13 до 22, але в дуже теплих приміщеннях потребує обприскуванні. Земельна суміш: дернова, перегнійна, листова, пісок (2,2,2,1)
  Бальзамін Тропічна Африка Світло-, волого, теплолюбна рослина, любить простір. Може скидати листя від нестачі світла і тепла, від тісного сусідства з іншими рослинами. Східна і Західна експозиція
  Зефирантес (вискочка) Вологі ліси Південної Америки і Африки Експозиція західна або східна, притінення від сонця, взимку будь спокій (10-12 °), може скидати листя. Земельна суміш: дернова, торф, перегній, пісок в рівних частинах
  герань Вологі субтропіки Південної Африки Світлолюбна рослина, підходять південна, східна і західна експозиції з припливом свіжого повітря. Взимку потребує прохолодному утриманні (6-10 °). Земельна суміш: листова, дернова, перегній, пісок (2, 2, 2, 1)
  Розан китайський південний Китай Світлолюбна і вологолюбна рослина, взимку потребує обприскуванні. Підходять західна і східна експозиції. Земельна суміш: дернова, листова, пісок (4, 2, 1)
  узамбарская фіалка Гори тропічної Африки Світлолюбна рослина, але не виносить прямих сонячних променів. Підходить північна експозиція. Полив обережний з краю горщика. Грунт легка, волого-і повітропроникна.
  фікус Тропічна Азія Витривалий, мириться з різними температурами, потребує з притінення від прямого сонця. Зимове утримання краще зі зниженою температурою (12-18º) і помірним поливом.
  традесканція Вологі субтропіки Бразилії і тропіки Північної Америки Вологолюбна, тіньовитривала, невимоглива до температур і грунті рослина. На західній і східній експозиції потребує притінення від сонця.

  додаток №2

  дидактична гра

  «Підбери інструмент по догляду за рослинами»

  Мета: 1. Закріпити отримані знання по догляду за кімнатними рослинами

  2. Вчити вибирати потрібний інструмент для догляду із запропонованих

  Матеріал: інструменти для догляду за кімнатними рослинами

  Ігрове правило: вибрати потрібний інструмент для догляду за конкретним кімнатною рослиною.

  Хід гри: перед дітьми стоять кілька кімнатних рослин, окремо лежать інструменти для догляду. Дитина повинна визначити, в якому вигляді догляду потребує кожна рослина і з купи інструментів вибрати необхідне


  Пріложеніе№3

  Трудове заняття «Доглядаємо за Китайським Розанов і пеларгонії»

  Мета: 1. закріплювати вміння правильно підбирати інструменти для кожної рослини.

  2. розвивати вміння користуватися сухою і вологою ганчірочкою, пензликом.

  3. виховувати взаємодопомога; вміння підтримувати товаришів у процесі праці

  Матеріал: інструменти, фартухи, тазик з водою

  Хід заняття:

  1. Вступна бесіда:

  «Подивіться, хлопці, на наші рослини. Подивіться яке у них настрій (смуток). Як ви думаєте, чому? Що потрібно зробити для цього »

  2. Питання:

  - в якому вигляді догляду потребує герань, китайський розан?

  - за допомогою чого ми будемо це робити і як?

  - які інструменти знадобляться для догляду?

  - хто що буде робити?

  3.Показ:

  «Щоб було задоволені наші рослини потрібно чисто і дбайливо видаляти пил з листочків, обережно рихлити землю, не пошкодивши коріння, і акуратно його поливати»

  4.Помощь дітям:

  Щось важке прибрати, перенести, рада

  5.Подведеніе підсумку:

  «Наташа що ти сьогодні робила? А Міша чим займався? Як ви думаєте, ми впоралися з роботою? Чому?

  6. Загальне заохочення, прибирання інвентарю.

  Трудове заняття «Такі різні рослини»

  Мета: 1. розвивати вміння розрізняти різні рослини.

  2. закріплювати вміння користуватися сухою і вологою ганчірочкою, пензликом, різні види догляду за ними.

  3. виховувати взаємодопомога; вміння підтримувати товаришів у процесі праці

  Матеріал: інструменти, фартухи, тазик з водою

  Хід заняття:

  3. Вступна бесіда:

  «Подивіться, хлопці, на стіл. До нас сьогодні в гості прийшло багато різних рослин »

  4. Питання:

  - чим відрізняються ці рослини?

  -який корінь, стебло, лист?

  - які види догляду потрібні?

  - що потрібно для цього?

  - хто що буде робити?

  3. Складання моделі будови рослини

  4.Ігровое вправу по моделям «Збери правильно»

  5. Складання моделі «Потреби рослини»

  6. Розповідь дітей за моделями

  7. Підбір інструментів для догляду за рослинами

  8. Підведення підсумку:

  «Наташа що ти сьогодні робила? А Міша чим займався? Як ви думаєте, ми впоралися з роботою? Чому? Чи впоралися з поставленим нами завданням? »

  дидактична гра

  «Підбери правильно»

  Мета: Розвивати вміння розрізняти різні за типом поверхні, і співвідносити їх з рослинами

  Матеріал: картки з різними за типом поверхнями

  Хід гри: на столі викладаються картки, дитині зав'язують очі, підводять до столу і він тягне картку, обмацує її, співвідносить з рослиною, до якого він передбачає  Скачати 65,28 Kb.


  Праця як засіб екологічної освіти дошкільнят

  Скачати 65,28 Kb.