Повідомлення з досвіду роботи «Використання ІКТ в роботі інструктора з фізкультури дитячого садка»
Дата конвертації04.04.2017
Розмір7,19 Kb.
ТипАналіз роботи, звіти, з досвіду роботи

Аршікова Наталія
Повідомлення з досвіду роботи «Використання ІКТ в роботі інструктора з фізкультури дитячого садка»

Відповідно до Закону РФ «Про освіту», здоров'я людини віднесено до пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти. Важливою умовою збереження і зміцнення здоров'я дітей є комплексне увагу до нього з боку педагогів, батьків, інструктора з фізичної культури, медичного персоналу.

Збереження і зміцнення здоров'я дітей - найважливіша мета і завдання фізичного виховання в дошкільних освітніх установах.

Здоровий спосіб життя потрібно формувати з дитинства. Від того, наскільки успішно вдається сформувати і закріпити у свідомості навички здорового способу життя в дитячому віці, залежить в подальшому спосіб життя дорослої людини.

Бурхливий розвиток інформаційних комп'ютерних технологій і впровадження їх в освітній процес ДНЗ, наклали певний відбиток на діяльність сучасного педагога. Інформатизація дошкільної освіти відкриває педагогам нові можливості для широкого впровадження в педагогічну практику сучасних методичних розробок. При цьому ефективність комп'ютеризації навчання в дошкільних установах залежить як від якості застосовуваних педагогічних програмних засобів, так і від уміння раціонально й уміло їх використовувати в освітньому процесі.

У своїй педагогічній діяльності я активно використовую інформаційні комп'ютерні технології.

Планування в електронному вигляді:

Освітнього процесу з фізичної культури;

Фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно -Масова заходів;

Індивідуальної роботи з дітьми;

Заходів з педагогами доу і батьками.

Діагностика фізичної підготовленості дошкільників: складання таблиць, схем, графіків і діаграм.

оформлення:

Результатів діагностики фізичної підготовленості дітей;

Результатів фізкультурно-масової роботи доу;

Методичних матеріалів, що сприяють утворенню дошкільнят в області фізичної культури.

Педагогічні ради, семінари, консультації з використанням відеофільмів, презентацій, мультимедійного обладнання.

Створити портфоліо інструктора з фізичної культури;

Інформаційні комунікативні технології я використовувала в створенні різних картотек:

- картотека рухливих ігор;

- картотека дихальної гімнастики;

- картотека пальчикових ігор;

- картотека гімнастики для очей;

- картотека лічилок і речівок для дітей;

Також я використовую ІКТ і в роботі з батьками, поміщаючи в батьківські куточки і на сайт ДНЗ різну інформацію:

Комп'ютер істотно полегшує процес підготовки до занять. Я часто звертаюся до ресурсів Інтернет-мережі, підбираючи сучасну дитячу музику для фізкультурних занять і свят. Рух під музику розвиває почуття ритму і творчу уяву.

Комп'ютер є ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити освітній процес. Комп'ютер, мультимедійні форми як інструменти для обробки інформації можуть стати потужним технічним засобом навчання, комунікації, необхідними для спільної діяльності педагогів, батьків і дошкільнят.

Інформаційні технології в сучасному світі дозволяють більшості педагогів проявити творчість, спонукають до пошуку нових нетрадиційних форм організованої діяльності.

Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи:

Роблять процес фізичного виховання більш сучасним, різноманітним, насиченим;

Надають комплексний вплив на різні канали сприйняття, на різні види пам'яті, забезпечують оперування великими обсягами інформації;

Забезпечують наочність, красу, естетику оформлення фізкультурно-оздоровчих заходів;

Роблять процес фізичного виховання більш привабливим для дітей, підвищують інтерес до спортивних заходів;

Сприяють адаптації дитини в сучасному інформаційному просторі і формування інформаційної культури;

Використовуються в різних формах фізкультурно-оздоровчих заходів і поєднуються з різними інформаційними джерелами та педагогічними технологіями.

Дозволяють якісніше здійснювати систему діагностики і моніторингу фізкультурно-оздоровчої роботи;

Підвищують якість педагогічної праці.

Освоєння офісних програм, таких Microsoft Word, Excel, Power Point відкриває можливість підготовки дидактичних матеріалів, презентацій, портфоліо, анкет та консультацій для батьків, ведення баз даних, автоматизації роботи з аналізу фізкультурної діяльності.

У професійній діяльності інструктор з фізичної культури може використовувати: офісні програми, інтернет, електронні видання освітнього спрямування.

Сучасне комп'ютерне обладнання виступає як засіб організації та оснащення фізкультурно-оздоровчої роботи в ДОУ:

Як засіб для створення інформаційно-методичних матеріалів і документів (планів, конспектів, методичних розробок);

Як засіб забезпечення наочності (презентації, відеоролики, відеофільми та інші демонстраційні форми);

Як засіб пошуку інформації (текстової, відео- і аудіо);

Як засіб обробки інформації (фото та відео, текстової, статистичної інформації для портфоліо, обробки анкет, побудови діаграм, графіків при дослідженні динаміки тих чи інших процесів в фізкультурної діяльності);

Як засіб зберігання інформації (бази даних, методичні розробки і колекції, фото- і відеоархіви, електронні сховища);

Як засіб комунікації (сайт, електронна пошта, форуми, чати).

На сайті доу є багато інформації, присвяченої фізкультурно-оздоровчій роботі: «за здоров'ям в дитячий сад!» - мультимедійна презентація про те, як ми ростемо в нашому дитячому садку, безліч фотографій з спортивних змагань, і т. Д. Батьки своєчасно і в повною мірою отримують інформацію про фізкультурно-оздоровчій роботі, що проводиться в дошкільному закладі, її результати та шляхи поліпшення, рекомендації по фізичному розвитку і організації занять фізичними вправами дітей в сім'ї. Більшість батьків готові брати активну участь у фізичному розвитку своїх дітей, і інформація на сайті сприяє підвищенню їх фізичної та валеологічної грамотності.

Список використаних джерел

1. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров'я дітей: Учеб. посібник / За. заг. ред. Н. В. Сократова. - М .: ТЦ Сфера, 2005.

2. Мелехина Н. А., Колмикова Л. А. Нетрадиційні підходи до фізичного виховання дітей в ДНЗ. - СПб .: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО« ДИТИНСТВО - ПРЕС », 2012.

Повідомлення з досвіду роботи «Використання ІКТ в роботі інструктора з фізкультури дитячого садка»